Naršymo kelias

ES užkerta kelią programos „Erasmus“ finansavimo krizei
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2012/12/14

Dabartiniai ir būsimi programos „Erasmus“ studentai gali būti ramūs: valstybės narės ir Europos Parlamentas užkirto kelią populiariai mainų programai grėsusiai finansavimo krizei. ES paskutinę akimirką susitarė panaikinti trūkumą 2012 m. biudžete ir išsklaidė netikrumą dėl 2013 m. finansavimo. Šio susitarimo dėka Komisija 2013–2014 mokslo metais galės teikti stipendijas apie 280 000 „Erasmus“ studentų.

  Susitarimas taip pat leis sklandžiai vykdyti kitas mainų programas, įeinančias į Mokymosi visą gyvenimą programą (programa „Leonardo“ profesiniam mokymui, „Comenius“– mokykloms, „Grundtvig“ – suaugusiųjų švietimui), kurios suteikia jaunimui ir mokymo personalui galimybių gerinti savo įgūdžius bei karjeros perspektyvas, mokantis ar atliekant praktiką užsienio šalyje. Susitarimu dėl biudžeto panaikinamas ir netikrumas, gaubęs programą „Marie Curie veiksmai”, kuria teikiama parama tarptautiniam tyrėjų judumui.

  Europos Parlamento šiandien formaliai patvirtintu susitarimu, praėjusią savaitę gavusiu valstybių narių pritarimą, panaikinamas Mokymosi visą gyvenimą programos 2012 m. biudžeto 180 mln. EUR trūkumas. Programai „Erasmus“ iš šios sumos trūko apytikriai 90 mln. EUR.  

  Susitarimas reiškia, kad Komisija dabar gali pervesti reikalingas lėšas nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už programos „Erasmus“ administravimą valstybėse narėse. Šios institucijos lėšas perduos programos naudos gavėjams, įskaitant siunčiančiuosius universitetus ir kolegijas, kas mėnesį mokančius studentams stipendijas.

  Europos Taryba ir Parlamentas susitarė ir dėl 2013 m. biudžeto, kuriame programai „Erasmus“ numatyta apie 500 mln. EUR, o visai Mokymosi visą gyvenimą programai – 1 015 mln. EUR. 

  Programai „Erasmus“ skiriama daugiau kaip 40 proc. Mokymosi visą gyvenimą programos biudžeto. Beveik 90 proc. „Erasmus“ biudžeto investuojama į studentų ir darbuotojų judumo veiklą.

  Pagrindiniai faktai

  Visoms ES programoms 2012 m. biudžete trūko 9 mlrd. EUR. Pagal šios dienos susitarimą Europos Taryba ir Parlamentas sutiko dabar papildomai skirti 6 mlrd. EUR svarbiausioms reikmėms, o likusią sumą (2,9 mlrd. EUR) išmokėti 2013 m. Daugumai naudos gavėjų, pavyzdžiui, programoje „Erasmus“ dalyvaujantiems studentams, tyrėjams ir verslo įmonėms, tai reiškia, kad visos lėšos, kurios turėjo būti išmokėtos 2012 m., bus išmokėtos laiku. Kitiems metams perkeltas finansavimas apima struktūrinių fondų projektų išlaidas, ypač tas, kurių mokėjimas sustabdytas.

  Europos Taryba ir Parlamentas taip pat sutarė dėl bendros 2013 m. biudžeto sumos, kuri yra 132,8 mlrd. EUR. Tai 5 mlrd. EUR mažiau už Komisijos siūlymą, kuris buvo pagrįstas pačių 27 valstybių narių vertinimais. Kadangi už 2012 m. reikės išmokėti papildomų lėšų, Komisija išreiškė būgštavimus, kad ateinantį rudenį ES vėl grės biudžeto trūkumas.

  Didžiąją 2013 m. biudžeto dalį ES skirs valstybių narių ekonomikos vystymuisi ir konkurencingumui (35,5 proc. skiriama sanglaudos politikai) ir ūkininkams remti (33,1 proc. skiriama bendrajai žemės ūkio politikai). Programai „Erasmus“ finansuoti skiriama apie 0,4 proc. viso biudžeto.

  Daugiau informacijos

  Programa „Erasmus“ 2010–2011 m. Skaičių paaiškinimas (MEMO/12/310).

   

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 14/12/2012  |Į puslapio pradžią