Naršymo kelias

ES valstybių narių priklausomybės nuo energijos importo lygis 2011 m. buvo 54 %, Lietuvoje – 82 %
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

2013/02/13 13:25:36

Dėl ES ekonomikos nuosmukio pakito ir energijos vartojimo tendencijos. Visų 27 ES valstybių narių bendrosios vidaus energijos sąnaudos sumažėjo nuo 1 800 mln. tonų naftos ekvivalento 2008 metais iki 1 700 mln. tonų naftos ekvivalento 2009 metais, padidėjo iki 1 760 mln. tonų naftos ekvivalento 2010 metais ir vėl nukrito iki 1 700 mln. tonų naftos ekvivalento 2011 metais. Nuo 2008 iki 2011 m. 27 ES valstybėse narėse suvartojamos energijos kiekis sumažėjo 6 %.

  Energetinės priklausomybės lygis, kuris apibrėžiamas kaip grynojo importo kiekis, padalytas iš bendro suvartojamo kiekio, ir kuris parodo šalies priklausomybę nuo energijos importo, 27 ES valstybėse narėse 2011 m. buvo 54 %. Šis rodiklis nuo 2008 m. išliko daugmaž stabilus.

  Europos Sąjungoje daugiausia energijos suvartoja Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Italija ir Ispanija. Jose suvartojama beveik du trečdaliai visoje ES suvartojamo energijos kiekio.

  2008–2011 m. suvartojamos energijos kiekis 23 ES šalyse sumažėjo, o 4-iose – padidėjo. Suvartojamos energijos  kiekis labiausiai sumažėjo Lietuvoje (24,5 %), Airijoje ir Graikijoje (po 12,3 %), Rumunijoje (10,2 %), Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje (po -9,4 %), o labiausiai padidėjo Maltoje (16,9 %) ir Estijoje (4,8 %).

  2011 m. mažiausiai priklausomos nuo energijos importo buvo Estija (12 %), Rumunija (21 %), Čekija (29 %), Nyderlandai (30 %), Lenkija (34%) ir JK (36 %). Danija energijos eksportuoja daugiau nei importuoja, todėl jos energetinės priklausomybės lygis yra neigiamas (-9 %). Labiausiai priklausomos nuo energijos  importo šalys – Malta (101 %), Liuksemburgas (97%), Kipras (93 %) ir Airija (89 %). Lietuvos priklausomybės nuo energijos importo lygis 2011 m. – 81,8 %, Latvijos – 59 %.

   

  Visas pranešimas (anglų k.): http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-23_en.htm?locale=en
  Paskutinį kartą atnaujinta: 13/02/2013  |Į puslapio pradžią