Naršymo kelias

Europos Komisija siūlo mažinti jaunimo nedarbą įgyvendinant Jaunimo užimtumo iniciatyvą
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2013/03/12

Komisija pasiūlė taisykles, kad įgyvendintų Jaunimo užimtumo iniciatyvą, kuria siekiama kovoti su jaunimo nedarbu. 2013 m. vasario 7–8 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba 2014–2020 m. laikotarpiui pasiūlė 6 mlrd. EUR Jaunimo užimtumo iniciatyvos biudžetą.

  Jaunimo užimtumo iniciatyva ypač paremtų nesimokantį, nestudijuojantį ir nedirbantį jaunimą Europos Sąjungos regionuose, kuriuose jaunimo nedarbas 2012 m. viršijo 25 proc. Ja pirmiausia būtų siekiama integruoti nesimokantį, nestudijuojantį ir nedirbantį jaunimą į darbo rinką.

  Todėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšomis būtų stiprinamos ir sparčiau įgyvendinamos priemonės, išdėstytos 2012 m. gruodžio mėn. pasiūlytame jaunimo užimtumo srities dokumentų rinkinyje. Visų pirma valstybės narės šiomis lėšomis galėtų finansuoti priemones, kuriomis reikalavimus atitinkančiuose regionuose įgyvendinama Rekomendacija dėl „jaunimo garantijų" iniciatyvos, dėl kurios vasario 28 d. sutarė ES užimtumo ir socialinių reikalų ministrų taryba (žr. MEMO/13/152). Pagal „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą valstybės narės turėtų įgyvendinti priemones ir užtikrinti, kad per keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo netekimo jaunuoliai iki 25 metų turėtų galimybę gauti gerų darbo pasiūlymų, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką ar stažuotę.

  Jaunimo užimtumo iniciatyva papildytų kitus nacionalinius projektus, be kita ko, gaunančius ESF paramą, siekiant sukurti ar įgyvendinti jaunimo garantijų schemas, pavyzdžiui, pertvarkyti atitinkamas institucijas ir tarnybas.

  3 mlrd. EUR būtų skirta iš specialiai jaunimo užimtumui skirtos biudžeto eilutės ir bent 3 mlrd. EUR iš Europos socialinio fondo. Atsižvelgiant į tai, kad dėl ekonomikos krizės valstybės narės šiuo metu turi su biudžetu susijusių sunkumų, jos turėtų mokėti savo finansinį įnašą tik Europos socialinio fondo atveju.

  Daugiau informacijos

  Vaizdo klipas

  Jaunimo užimtumo puslapis  

  Paskutinį kartą atnaujinta: 13/03/2013  |Į puslapio pradžią