Naršymo kelias

Lietuvoje novatorišką veiklą vykdo 34,5 % įmonių
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

2013/01/11 13:15:31

Eurostato duomenimis, 2008–2010 m. visoje Europos Sąjungoje novatorišką veiklą vykdė 53 % pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonių. Lietuvoje tokių įmonių buvo 34,5 %. Daugiausia novatoriškų įmonių – Vokietijoje (79 %), Liuksemburge (68 %) ir Belgijoje (61 %), mažiausia – Bulgarijoje (27 %), Lenkijoje (28 %), Latvijoje (30 %), Rumunijoje ir Vengrijoje (po 31 %).

    Šie duomenys gauti atlikus 2010 m. Bendrijos inovacijų tyrimą. Tyrime nagrinėtos produktų ir procesų inovacijos, taip pat organizacinės ir rinkodaros inovacijos. Tyrimas apima 27 ES valstybes nares, Islandiją, Norvegiją, Kroatiją, Serbiją ir Turkiją.

     Tyrimo duomenys rodo, kad 2008–2010 m. Europos Sąjungoje 27 % įmonių, vykdančių su produktų ir procesų inovacijomis susijusią veiklą, bendradarbiauja su kitomis įmonėmis, universitetais arba viešaisiais mokslinių tyrimų institutais, o likę 73 % šių įmonių novatorišką veiklą vykdo tik naudodamosi vidaus ištekliais. Lietuva patenka tarp ES šalių, kuriose inovacijų srityje bendradarbiaujančių įmonių yra daugiausia (Lietuvoje – 43 % visų įmonių, vykdančių su produktų ir procesų inovacijomis susijusią veiklą). Daugiau tokių įmonių nei Lietuvoje yra Kipre (62 % visų įmonių, vykdančių su produktų ir procesų inovacijomis susijusią veiklą), Austrijoje (51 %), Slovėnijoje (45 %). Mažiausia tokių įmonių – Italijoje (12 %), Maltoje (18 %), Portugalijoje (20 %), Ispanijoje ir Bulgarijoje (po 22 %). 25,6 % bendradarbiaujančių novatoriškų Lietuvos įmonių bendradarbiavo su partneriu (-iais) iš kitos ES valstybės narės ar šalies kandidatės arba Europos laisvosios prekybos asociacijai priklausančios šalies, po 3,9 % tokių Lietuvos įmonių bendradarbiavo su partneriu (-iais) iš JAV arba Kinijos ar Indijos.

    Daugiau informacijos anglų kalba: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-5_en.htm

    Paskutinį kartą atnaujinta: 11/01/2013  |Į puslapio pradžią