Naršymo kelias

Vietos, regionų ir nacionalinio lygmens subjektų vadovai raginami pasinaudoti nauju ES plačiajuosčio ryšio finansavimu ir parama
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2014/07/10

Šiandien Europos Komisija pradeda iniciatyvą „Bendruomenių tinklai“ (angl. „Connected Communities“). Ji apima kelias sistemas, kurių paskirtis – suteikti miestams, vietos plačiajuosčio ryšio partnerystės organizacijoms ir operatoriams reikiamų konsultacijų, kaip gauti finansavimą ir kurti pritaikytus verslo modelius, kuriuos pasitelkę jie galėtų savo bendruomenėms siūlyti spartųjį plačiajuostį ryšį.

  Visi vietos, regionų ir nacionalinio lygmens subjektai kviečiami Europos Komisijai pateikti plačiajuosčio ryšio diegimo projektų koncepcijas ir planus. Paraiškos turi būti gautos iki 2014 m. spalio 15 d. Geriausias koncepcijas Komisija patvirtins ir joms įgyvendinti skirs daugiau platesnio masto paramos.

  Toliau pateikiami keli dabartiniai gerosios praktikos pavyzdžiai.

  Nyderlandų projektas „Reggefiber“ buvo pradėtas 2010 m., ir juo labai prisidėta prie itin didelės spartos šviesolaidinės ryšio linijos iki galutinio paslaugų gavėjo (angl. „Fibre to the Home“, FTTH) diegimo jam skyrus finansavimą iš EIB ir šešių komercinių bankų.

  Prancūzijos projektas „Iliad“. 2012 m. projekto vykdytojai ir EIB susitarė dėl 200 mln. EUR vertės projekto siekdami finansuoti naujos kartos tinklų diegimą Prancūzijoje. Iš projektui skirtų lėšų 65 % skirta šviesolaidinės ryšio linijos iki galutinio paslaugų gavėjo plėtojimui.

  Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes (@NeelieKroesEU): „Jei esate vietos valdžios institucija, regionas ar pasišventęs plačiajuosčio ryšio aktyvistas, mes pasirengę jums padėti! Norime pasiūlyti jums tinkamą praktinę paramą bei finansavimą ir padėti įgyvendinti savo bendruomenei skirtą viziją.“

  Siūlomos toliau nurodytos paramos rūšys.

  Individualūs patarimai. Pradinis vietos plačiajuosčio ryšio plano vertinimas siekiant nustatyti, kokią paramą galima pasiūlyti.

  Pasaulio banko techninė pagalba. Pasaulio bankas bendradarbiauja su Europos Komisijos ekspertais, padėsiančiais kurti verslo modelius ir patarsiančiais, kaip galima pasiekti, kad jūsų projektas būtų tinkamo masto, kad atitiktų reikalavimus privačiajam arba viešajam finansavimui gauti.

  Europos investicijų bankas. Komisija pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę skyrė lėšų parengiamojo etapo investicijoms, kad Europos investicijų bankas, remdamasis savo AAA kredito reitingu, teiktų į poreikius orientuotą plačiajuosčio ryšio projektų finansavimą.

  Europos struktūriniai ir investiciniai fondai (ESIF).ES biudžete visiems regionams nuo dabar iki 2020 m. yra numatyta 453 mlrd. eurų. Pirmą kartą prieiga prie IRT, jų kokybė ir naudojimas (įskaitant investicijas į plačiajuostį ryšį) yra vienas iš svarbiausių šių dotacijų prioritetų .

  Valstybės pagalba. Komisija apibrėžė specialias taisykles, skirtas padėti teikti valstybės pagalbą plačiajuosčiam ryšiui diegti tokiu būdu, kad tai nepakenktų konkurencijai. Todėl pastaraisiais metais labai padidėjo valstybių narių teikiamos tokios valstybės pagalbos suma. Jei norite prašyti valstybės pagalbos, jums gali būti naudingas specialus vadovas (IP/14/535).

  Kodėl mums reikia iniciatyvos „Bendruomenių tinklai“?

  Skaitmeninės darbotvarkės tikslai yra užtikrinti, kad iki 2020 m. 100 % ES namų ūkių būtų plačiajuostis 30 Mb/s spartos ryšys ir 50 % namų ūkių būtų užsisakę 100 Mb/s arba spartesnį ryšį.

  Investicijos į plačiajuosčio ryšio tinklus yra nepakankamos. Dabartiniais duomenimis, 30 Mb/s ryšiu naudojasi 64 % ES namų ūkių ir tik 3 % turi 100 Mb/s ryšį.

  Sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtra yra lėta, ypač miesteliuose, kaimuose ir ekonomiškai nepalankioje padėtyje esančiose vietovėse. Prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio prieigą turi tik 18 % Europos kaimo namų ūkių.

  Pagrindiniai faktai

  Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra svarbus plačiajuosčio ryšio plėtojimo Europos Sąjungoje finansavimo šaltinis. Kitas svarbus šaltinis yra Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai). Europos Komisija parengė Skaitmeninės darbotvarkės ESI fondų naudojimo plačiajuosčio ryšio srityje priemonių rinkinį. Be to, Komisija paskelbė geriausios praktikos plėtojant plačiajuostį ryšį iniciatyvų.

  Naudingos nuorodos

  MEMO/14/474

  Iniciatyva „Bendruomenių tinklai“

  Plačiajuostis ryšys Europos Sąjungoje

  Raktažodis: #ConnectedContinent

  Paskutinį kartą atnaujinta: 10/07/2014  |Į puslapio pradžią