Naršymo kelias

Rytų partnerystės stiprinimas gerinant transporto jungtis
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2013/10/09

ES ir Rytų partnerystės šaliųtransporto ministrai spalio 9 d. renkasi Liuksemburge, kad įvertintų pažangą kuriant transporto jungtis ir patvirtintų tolesnius jų gerinimo veiksmus.

  Rytų partnerystės stiprinimas gerinant transporto jungtis
  Prieš dvejus metus Europos Komisija pateikė transporto srities veiksmų planą, kurį įgyvendinant siekiama ES Rytų kaimynes priartinti prie ES. Šią strategiją transporto ministrai patvirtino pirmą kartą susitikę Lenkijos mieste Krokuvoje 2011 m.

  Bendradarbiavimas su Rytų partnerystės šalimis transporto srityje yra labai svarbus norint sustiprinti prekybos ryšius ir suartinti Europos žemyno rytinę ir vakarinę dalis. Sklandesnės transporto jungtys atveria naujų galimybių įmonėms ir žmonėms. Tai konkretus Europos Sąjungos galimos naudos Rytų partnerystės šalims pavyzdys. ES prioritetas – padėti šalims partnerėms suderinti savo visų rūšių transporto sistemas su ES taisyklėmis, taip pat gerinti transporto infrastruktūrą bei ES ir jos artimiausių kaimynių jungtis.

  Susitikime Liuksemburge ministrai ketina patvirtinti svarbiausius rezultatus ir bendroje deklaracijoje nustatyti būsimo bendradarbiavimo gaires.

  Toliau apibendrinami pirmieji glaudesnio bendradarbiavimo su Rytų partnerystės šalimis transporto srityje rezultatai.

  Derinimas su ES teisės aktais ir laipsniška rinkos integracija. Šalys partnerės pradėjo reformas, kuriomis siekia savo transporto sistemas suderinti su ES standartais. Asociacijos susitarimuose, dėl kurių ES susitarė su keliomis šalimis partnerėmis, numatyta didesnė reglamentavimo konvergencija transporto srityje. Svarbiausi rinkos integracijos laimėjimai – išsamių aviacijos susitarimų, dėl kurių ES susitarė su Gruzija ir Moldova, pasirašymas ir įgyvendinimas.

  Regioninis Rytų partnerystės transporto tinklas. Šalys partnerės susitarė dėl prioritetinių kelių, geležinkelių, oro ir jūrų transporto jungčių Rytų partnerystės regione. Svarbiausia tai, kad šis tinklas sujungtas su transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T) ir atsižvelgiant į jį bus galima planuoti būsimas investicijas.

  Su regioniniu transporto tinklu susiję prioritetiniai infrastruktūros projektai. Kelio Krakovecis–Lvovas–Brodai–Rovnė Ukrainoje rekonstrukcija, taip pat geležinkelio linijos, jungiančios Gruziją ir Azerbaidžaną, modernizavimas yra vieni iš projektų, kuriuos šalys partnerės laiko prioritetiniais gerinant susisiekimą su ES ir pačiame regione. Šie projektai galėtų būti finansuojami iš ES fondų lėšų ir tarptautinių finansavimo institucijų suteiktų paskolų.

  Kitas etapas – 2013 m. lapkričio 28–29 d. Vilniuje rengiamas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas. Tikimasi, kad jame bus patvirtinti tam tikri konkretūs ir įmanomi pasiekti tikslai, nustatyti bendradarbiaujant transporto srityje. Po aukščiausiojo lygio susitikimo Rytų partnerystės transporto ekspertų grupė stebės, kaip toliau plėtojamas techninis bendradarbiavimas, kad būtų galima pažangiau vykdyti reglamentavimo konvergenciją ir įgyvendinti konkrečius projektus.

  Daugiau informacijos

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2011/10/eastern-partnership_en.htm

  * Rytų partnerystės šalys: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina.


  Paskutinį kartą atnaujinta: 09/10/2013  |Į puslapio pradžią