Naršymo kelias

Pamokų, skirtų ES ir šalių narių veiksmams, kovojant su ekonomine krize, planai ir medžiaga.
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

Aušra Maldeikienė. Europos Sąjunga kovoja su krize.

Pratarmė — pastabos mokytojams

Ekonomikos programa baigiamosioms vidurinės mokyklos klasėms sudaryta taip, kad daugiau dėmesio skiriama verslumo problematikai, ir gerokai mažiau klausimams, kurie susiję su valstybės ekonominiu vaidmeniu ir ypatingai valstybės ekonomine politika.

Vis dėlto kasdien girdime ir matome, kaip tas pats verslas reikalauja tinkamos valstybės ekonominės politikos, o neretai ir itin nemažos paramos, kuri leistų išsaugoti ir darbo vietas, o neretai ir patį verslą.

Šiose pamokose pabandyta pateikti faktinės ir teorinės medžiagos, kuri mokiniams suteiktų galimybę susipažinti Europos Sąjungos pastangomis mažinti 2008 metais prasidėjusios ekonominės krizės pasekmes šalių narių ekonomikoms bei socialinei gerovei.

Prieš kalbant apie pastaruosius du - tris metus Europos Sąjungoje taikomas biudžetines ar pinigų politikos priemones, kuriomis siekiama stabilizuoti ekonomikos nuosmukį ir pakreipti jį Europos gyventojams naudinga kryptimi, mokiniai turi būti supažindinti su pasiūlą ir paklausą reguliuojančiomis ekonomikos politikos priemonėms. Kai ši medžiaga mokinių jau neblogai įsisavinta, vertėtų pradėti kalbėti apie tai, kokių žingsnių ir kodėl pastaraisiais metais ėmėsi šalys narės, Europos Komisija ir Europos centrinis bankas. Toliau pateikamos galimos tokių pamokų temos ir jų faktinė bei teorinė medžiaga. Mokytojams taip pat siūlomos pateiktys, kuriose pateikiamos užduotys, teorinė medžiaga ir faktinė medžiaga leidžia jomis (jei yra galimybė) pasinaudoti pamokų metu. 

Pamokų planai sudaryti taip, kad mokytojas turi galimybė pasinaudoti visomis temomis, tačiau jei valstybės ekonominė politika jau išnagrinėta, tai galima iš kato imtis ES kovos su krize apžvalgos (4 pamoka).     

Net labai bendrais bruožais išnagrinėti tokius sudėtingus klausimus vos per keletą pamokų, žinoma, nepavyks, tačiau pateikta medžiaga mokytojams tikrai suteiks galimybę kūrybiškai nagrinėti šiuos kasdienio Europos gyvenimo klausimus.

Sėkmės darbe.

Aušra Maldeikienė

 

Pamokų planai, dalomoji medžiaga ir skaidrės

1 pamoka. Vyriausybės ekonominė politika. „Kokių ekonominių tikslų siekia moderni Europos valstybė?“

Pamokos planas ir dalomoji medžiaga pdf - 189 KB [189 KB]

Skaidrės ppt8 - 355 KB [355 KB]

2 pamoka. Paklausos skatinimas. Fiskalinė ir pinigų politikos. „Ar galima padėti šalims išbristi iš krizės skatinant paklausą?“

Pamokos planas pdf - 114 KB [114 KB]

Skaidrės ppt8 - 421 KB [421 KB]

3 pamoka. Pasiūlos skaitinimo politika. „Kaip skatinamas naujų darbo vietų kūrimas?“

Pamokos planas ir dalomoji medžiaga pdf - 136 KB [136 KB]

Skaidrės ppt8 - 155 KB [155 KB]

4 pamoka. Europos Sąjunga kovoja su krize. „Kaip ES sekasi saugoti europiečių ekonominius ir socialinius pasiekimus?“

Pamokos planas ir dalomoji medžiaga pdf - 158 KB [158 KB]

Skaidrės ppt8 - 158 KB [158 KB]

Paskutinį kartą atnaujinta: 25/03/2011  |Į puslapio pradžią