Naršymo kelias

Metodinė medžiaga
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

Leidinys „Skaitmeninės rinkos debesyse“ parengtas remiantis stovyklos „Europos verslo reporteris 2015“ metu aptartomis Europos skaitmeninės rinkos ir interneto žiniasklaidos plėtros idėjomis. Šią stovyklą jau ketvirtą kartą organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su dienraščiu „Verslo žinios“ ir UAB „Baltnetos komunikacijos“. 2015-ųjų metų stovyklos tema buvo „Internetas be sienų. Skaitmeninė žiniasklaida ir ES bendroji skaitmeninė rinka“. Stovyklos dalyviai – 20 žurnalistikos, politikos mokslų, ekonomikos studijų ir kitų sričių atstovų. Penki geriausieji stovyklos darbai įtraukti į leidinį.

Parsiųsti leidinį galite čia:


      
     pdf - 2 MB [2 MB]

Knyga „Europos mozaika: 28 Europos Sąjungos valstybės"

Europos mozaika

Pažintinis žurnalas jaunimui

Europa yra kažkur kitur. Tokiu provokuojančiu sakiniu prasideda pirmasis šio leidinio – visos ES jaunuoliams skirto pirmojo pažintinio žurnalo – skyrius. Juk mes – europiečiai – patys esame Europa. Šiame leidinyje siekiama išsiaiškinti Europos prasmę ir reikšmę. Kas valdo Europą? Kaip Europos Sąjunga veikia kasdienį mūsų gyvenimą? Kokia mūsų žemyno ateitis globalizuotame pasaulyje? Kas mūsų laukia? Atsakymų į šiuos klausimus galės ieškoti 13–18 m. moksleiviai, kuriems ir skirtas šis žurnalas. Prie jo pridedama papildoma knygelė mokytojams

Europa. Pažintinis žurnalas jaunimui

Europa, knygelė mokytojams, pridedama prie Pažintinio žurnalo jaunimui

 

Metodinė medžiaga „Klimato kaita ir jos iššūkiai ES šalių ekonomikoms“

Metodinė medžiaga, 20 psl. msw8 - 2 MB [2 MB]

Power point pateiktis ppt8 - 6 MB [6 MB]

 

Mokymo priemonė 9-12 klasei „Europos Sąjunga“

ES vadovėlis

Mokymo priemonę sudaro keturi skyriai: 1) Europos vienijimas; 2) Europos Sąjungos valstybės narės; 3) Europos Sąjungos struktūra ir sprendimai; 4) Lietuva Europos Sąjungoje. Knygoje - 175 puslapiai. Kartu su knyga naudojamas „ES žemėlapis“ ir „ES institucijų žemėlapis“.

Žemiau galite atsisiųsti leidinių elektronines versijas:

Mokymo priemonė (didelės apimties byla, atsisiuntimas gali užtrukti ilgiau, priklausomai nuo interneto spartos) zip - 18 MB [18 MB]

ES žemėlapis pdf - 7 MB [7 MB]

ES institucijų žemėlapis pdf - 8 MB [8 MB]

Mokymo priemonė ir žemėlapiai išleisti Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinant Valdymo partnerystės susitarimą.

 

Budget Europe – interaktyvi mokomoji priemonė, skirta ES biudžetui pristatyti

Budget Europe – simuliacinis žaidimas anglų kalba, skirtas supažindinti moksleivius su Europos Sąjungos biudžeto planavimu bei skirstymu. Žaisdami mokiniai patys gali paskirstyti Europos Sąjungos biudžetą ir palyginti, kaip jų lėšų paskirstymas sutampa su tikruoju Europos Sąjungos biudžetu.

Mokytojai simuliacinį „Budget Europe“ žaidimą gali panaudoti 9–11 klasių moksleivių ekonomikos, geografijos, istorijos, pilietinio ugdymo pamokose, pristatydami biudžeto formavimo ir skirstymo principus.

Metodinė medžiaga pdf - 2 MB [2 MB]

Žaidimo pristatymo skaidrės ppt8 - 3 MB [3 MB]

Žaidimas Budget Europe

 

Europos egzaminas

2012 m. Europos egzaminui pasiruošti skirta medžiaga 2012 m.

Mokytojų pasiūlytos idėjos pamokoms apie Europos Sąjungą 2012 m.

2011 m. Europos egzaminui skirtos idėjos pamokoms ir klasės valandėlėms, literatūros sąrašas

 

Užduotys ir testai ekonomikos pamokoms, susijusios su Europos Sąjungos ekonominėmis bei verslo aktualijomis

Užduotys sukurtos Lietuvos vidurinių mokyklų aukštesniųjų klasių bei gimnazijų moksleiviams. Skirtingai nei dauguma mokyklose taikomų metodų, jos skirtos ne tiek tikrinti esamas moksleivių žinias, o veikiau sudominti bei motyvuoti jaunus žmones plėsti akiratį ir domėtis Europos Sąjungos ekonominėmis bei verslo aktualijomis, įdomybėmis ar tiesiog naujienomis.

Užduotys ir testai

Pamokų, skirtų ES ir šalių narių veiksmams, kovojant su ekonomine krize, planai ir medžiaga

Dr. Aušros Maldeikienės parengti pamokų planai, dalomoji medžiaga ir skaidrės, skirtos ekonomikos mokytojams baigiamosiose gimnazijų (vidurinių mokyklų) klasėse arba ekonomikos dėstytojams kolegijose. Pamokose pateikiama faktinė ir teorinė medžiaga, kuri mokiniams (studentams) suteiktų galimybę susipažinti su Europos Sąjungos pastangomis mažinti 2008 metais prasidėjusios ekonominės krizės pasekmes šalių narių ekonomikoms bei socialinei gerovei.

Visą medžiagą rasite čia.

Įdomi mokomoji medžiaga apie Europos Sąjungą - Mokytojų kampelyje!

Tai jūsų neišsenkantis mokymo medžiagos apie Europą šaltinis. Mokiniams skirtą medžiagą apie Europos Sąjungą ir jos politikos sritis parengė įvairios ES institucijos ir kitos vyriausybinės bei nevyriausybinės įstaigos.

Čia rasite ne tik įdomios ir pagal amžiaus grupes parengtos mokymo medžiagos ar konkrečios informacijos apie Europos istoriją ar pilietiškumą, bet ir atsakymų į praktinius klausimus, pvz., kaip sumažinti energijos suvartojimą. Norėdami rasti geriausiai jūsų mokymo reikalavimus atitinkančios medžiagos, spustelėkite ant toliau nurodytų amžiaus grupių.

Apsilankykite mokytojų kampelyje!

Leidiniai apie Europos Sąjungą

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje išleistų leidinių apie Europos Sąjungą versijos atsisiuntinimui

 

SKAIDRĖS APIE EUROPOS SĄJUNGĄ

Čia rasite gausiai iliustruotų skaidrių, kuriose paaiškinama, kas yra Europos Sąjunga, kaip ji funkcionuoja ir ką veikia. Skaidrėmis galite naudotis didaktiniais tikslais ir pristatydami ES. Jos nėra išdėstytos specialia seka ir nesudaro išsamios pateikties. Todėl galite pasirinkti jums patinkančias skaidres ir prireikus jas rodyti kartu su savo parengtomis skaidrėmis. Kiekvienoje skaidrėje labai aiškiai ir suprantamai išdėstyti patys svarbiausi faktai, kuriems suprasti jokių išankstinių žinių apie ES nereikia. Vis dėlto šiomis skaidrėmis norintys naudotis mokytojai arba pranešėjai turi turėti daugiau žinių apie ES. Išsamesnės informacijos apie ES rasite svetainėje „Apie ES glaustai“.

Skaidres rasite čia.

 

Apie Europos Sąjungą glaustai

Čia supažindinama su ES, jos institucijomis, valstybėmis narėmis ir istorija. Taip pat sužinosite, ką reiškia kai kurie ES institucijų vartojami techniniai terminai ir posakiai. Be to, rasite informacijos apie ES institucijose bei įstaigose siūlomą darbą ir stažuotes.

Svetainė

Scientix –portalas tiksliųjų mokslų mokytojams

Europos Komsija sukūrė internetinį portalą Scientix, skirtą mokytojams, tyrėjams, politikos formuotojams, švietimo tinklų dalyviams, tėvams ir visiems, kuriems rūpi tiksliųjų mokslų mokymas. Scientix sudaro sąlygas susipažinti su ES ar atskirų valstybių finansuotuose tiksliųjų mokslų projektuose parengtomis mokymo priemonėmis, gautais tyrimų rezultatais ir priimtais politiniais sprendimais. Naujasis portalas padės visoje Europos Sąjungoje skleisti žinias apie tiksliųjų mokslų mokymą, pažangiausią praktiką ir patirtį.

Naujojo portalo esmė – sudaryti sąlygas ieškoti, surasti ir įsitraukti. Siūloma informacija ir paslaugos apima kelias tiksliųjų mokslų mokymo plotmes ir turėtų patraukti įvairias tikslines auditorijas: mokytojus ir kitus vietos švietimo darbuotojus, tyrėjus, politikos formuotojus, tėvus ir jaunimą. Pavyzdžiui, Scientix svetainėje mokytojams siūloma mokomoji medžiaga iš šimtų ES projektų, kurią galima atsisiųsti, o jei nėra vertimo į pageidaujamą kalbą – vertimą galima užsakyti nemokamai.

Daugiau apie SCIENTIX – virtualiąją Europos tiksliųjų mokslų mokymo bendriją sužinosite adresu   http://scientix.eu

Vartotojų švietimo svetainėje „Dolcetoje“ – pagalbinės priemonės mokytojams

 „Dolceta“  –  internetinė švietimo priemonė, kur paprasta kalba išdėstytos sąmoningam vartotojui būtinos žinios, pritaikytos pagal kiekvienos ES šalies situaciją ir taisykles.

Svetainės skyriuose mokytojams pateikti išsamūs įvairių dalykų pamokų planai, kryžiažodžiai, smagios užduotys vartotojų švietimo, finansinio raštingumo ir tausojančio vartojimo temomis.

Svetainė

Internetinis atlasas supažindina su Europos jūrų įvairove ir turtais

 Bandomojoje Europos jūrų atlaso svetainėje – dinaminiame internetiniame žemėlapyje naudotojai gali daugiau sužinoti apie Europos jūrų politiką: jūrų maitinamus pramonės sektorius, jų tarpusavio ryšius ir pačias jūras.

Atlase vaizdžiai pateikiama informacija įvairiausiomis jūrų temomis, pvz., keleivių ir krovinių srautai įvairiais maršrutais, labiausiai erozijos paveikti pakrančių ruožai, įvairiuose jūrų baseinuose gaudomos žuvų rūšys, jūrų gylis ir povandeninio reljefo pavadinimai, upės ir jų baseinai, potvynių amplitudės, jūros lygio kilimas, saugomos jūrinės zonos ir daugelis kitų įdomybių.

Atlaso kalbos: anglų, vokiečių ir prancūzų. Atlasas parengtas kaip šviečiamasis jūrų politiką ir žuvininkystę pristatantis Europos Komisijos projektas plačiajai visuomenei, numatytas ES integruotos jūrų politikos gairėse 2007 m. Pirmoji atlaso versija bus tobulinama, todėl lankytojai kviečiami įvertinti svetainę ir siūlyti tobulinimo idėjų.

Europos jūrų atlasą rasite čia

Dokumentinis filmas apie Europos Sąjungos istoriją - „Pačios keisčiausios sąjungos istorija"

Tai pirmasis lietuviškas dokumentinis filmas apie Europos vienijimąsi ir Lietuvos kelią į Europą. Filmo projekto vadovė - LNK žurnalistė, patyrusi režisierė Gražina Sviderskytė. Filmo scenarijaus autorius – visiems pažįstamas laidos „Snobo kinas“ vedėjas, rašytojas ir scenaristas Rytis Zemkauskas.

Filmas „Pačios keisčiausios sąjungos istorija“ unikalių Europoje vykusių įvykių liudininkų lūpomis, retais archyviniais kadrais ir moderniomis vizualinės išraiškos formomis parodo Europos žemyno vienijimąsi. Filme atspindėta Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių svarba, svarbiausių bendrųjų politikų raida, institucijų kūrimas, Europos valstybių motyvacija stiprinti solidarią Sąjungą, didžiausios sėkmės ir nesėkmės drauge formuojant naująją Europą.

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje rūpinasi, kad naująjį lietuvišką dokumentinį filmą apie Europos Sąjungą pamatytų ir šalies moksleiviai. Iki 2009 m.gruodžio pradžios šalies mokyklas pasieks Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje išleista speciali mokytojo knyga - metodinė medžiaga, kuri padės mokytojams pristatyti naująjį filmą savo mokiniams.

Idejos istorijos pamokoms

Elektroninė knygos versija (atsisiųsti)

Medžiaga pamokai apie Europos Parlamento rinkimus pdf - 2 MB [2 MB]

 

Europos Parlamento Informacijos biuras ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje parengė mokytojams skirtą mokymo priemonę, kurioje pateikiama informacija, kaip patraukliai ir įdomiai pravesti pamokas apie Europos Sąjungą ir Europos Parlamento rinkimus.

Europos pamoka apie Europos Parlamento rinkimus (atsisiųsti) pdf - 2 MB [2 MB]

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 17/02/2016  |Į puslapio pradžią