Naršymo kelias

Integruota pamoka „Laiškas 2050 metų europiečiams“.
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

IT mokytoja Rasa Alaburdienė, geografijos mokytoja Sigutė Kazlauskaitė, istorijos mokytojai Asta Lasatienė, Romas Vilčinskas, Prienų „Revuonos“ vidurinė mokykla.

Integruota pamoka „Laiškas 2050 metų europiečiams“.

Pamoka bus vedama devintųjų klasių mokiniams. Europos pamoka  – tai integruota istorijos, geografijos ir informacinių technologijų pamoka tema „Laiškas 2050 metų europiečiams“ Pamokos tikslas – taikant įvairias kūrybinės raiškos formas (laiško rašymas, piešinys, fotomontažas ir kt.) sukonkretinti mokinių žinias apie Europos Sąjungos istoriją, dabartį ir jų pagrindu paskatinti mokinius pateikti jiems prieinamu būdu savo nuomonę apie Europos Sąjungos privalumus ir trūkumus, pageidavimus, pasiūlymus, palinkėjimus būsimiems Europos Sąjungos valstybių piliečiams.

Tarpdalykinė integracija skatintų mokinius pagilinti istorijos (Europos Sąjungos kūrimosi etapai, dabartinės Europos Sąjungos problemos), geografijos (politinio Europos žemėlapio raida, valstybių lokalizacija, ekonominis Europos Sąjungos šalių gyvenimas), informacinių technologijų (kompiuterinių programų valdymas, informacijos paieška, apdorojimas ir panaudojimas) žinias.

Prieš Europos pamoką, istorijos ir geografijos pamokose mokiniams bus priminta Europos Sąjungos istorija, jos dabarties svarbiausi aspektai, mokiniai paraginti kūrybiškai perteikti jų požiūrį į ES ateitį.

Laiško ateities Europos gyventojams, kaip pagrindinės pamokos idėjos, forma, leistų plačiau ir kūrybiškiau atsiskleisti mokinių gebėjimams, skatintų rinktis nuomonės iliustravimui platų jiems prieinamų raiškos formų spektrą.

Geriausi mokinių darbai bus publikuojami mokyklos laikraštyje, patalpinami klasių ir mokyklos stenduose bei mokyklos interneto svetainėje.

Europos egzamino organizatorių siūlymai:

Siūlome integruoti Arūno Gumuliausko straipsnį „Po 50 metų“. Jį galima rasti knygoje „Idėjos istorijos pamokoms “, 78-79 psl. Ten taip pat pateikiami klausimai ir užduotys, susiję su šiuo straipsniu.

 

Atgal į pagrindinį

Paskutinį kartą atnaujinta: 25/04/2012  |Į puslapio pradžią