Naršymo kelias

Chemija. Oro tarša.
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

Chemijos mokytoja Laima Sabaliauskienė, Kaišiadorių r. Algirdo Brazausko gimnazija.

Chemija. Oro tarša.

Oro taršos problema globali. Dešimtos klasės mokiniai jau žino taršos šaltinius, pagrindines chemines reakcijas vykstančias atmosferoje. Ši pamoka skirta žinių įtvirtinimui, ekologiniam mokinių išsilavinimui. Naudodamiesi draugų tyrimu, internetiniais šaltiniais, mokiniai dirbdami grupėse palygins oro taršos problemas savo mieste, Lietuvoje ir Europoje, pagrįs 6-8 teiginius apie oro taršą, juos pristatys ir paaiškins draugams. Dirbant su gabesniais mokiniai galima vesti ir integruotą chemijos -  anglų kalbos pamoką.

Pamokos pradžioje mokiniai pristato kelerių metų oro taršos tyrimą savo mieste, įvardija pagrindinius oro taršos šaltinius mūsų mieste.

Mokiniai skatinami mąstyti ir išsakyti jiems kilusias mintis. Geriausios mintys tinkančios tolimesnei analizei ir diskusijai užrašomos ant lapelių, kuriuos matome ekrane, aš taip pat pateikiu 5 hipotezes. Mokiniai  pasirenka po 1 ar 2  hipotezes išsamiai analizei grupėse.

Dirbdami grupėse, naršydami nurodytuose internetiniuose puslapiuose ir duotuose literatūros šaltiniuose, mokiniai išsamiai patvirtina ar paneigia duotą teiginį. Savo teiginius įliustruoja vaizdo pavyzdžiais, pateiktimis.

Likus 5min. , mokytoja apibendrina mokinių išsakytas mintis, mokiniai patvirtina teiginį, kad oro taršos problema aktuali visoje Europoje.

Internetiniai šaltiniai:

http://www.eea.europa.eu/themes/air

http://www.eea.europa.eu/lt/publications/environmental_assessment_report_2002_9-sum

http://www.eea.europa.eu/lt/publications/eaa-signalai-2010-biologine-ivairove-klimato-kaita-ir-tu-lt

http://www.eea.europa.eu/lt/publications/state_of_environment_report_2005_1

Hipotezės diskusijoms grupėse:

  • Europos didmiesčių tarša veikia ir už jų ribų;
  • Kietosios dalelės ore didžiųjų Europos miestų problema;
  • Transporto tarša aktualiausia oro taršos dalis;
  • Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas klimato kaitos sprendimo kelias;
  • Miškai pagerina oro kokybę;
  • Oro tarša veikia žmogaus sveikatą;
  • Oro tarša veikia augmeniją
  • Oro tarša veikia ekosistemas

Europos egzamino organizatorių siūlymas:

- pristatyti, kokių priemonių prieš oro taršą imasi Europos Sąjunga.

 

Atgal į pagrindinį

Paskutinį kartą atnaujinta: 25/04/2012  |Į puslapio pradžią