Naršymo kelias

Studijos ir darbas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

Studijos ir darbas Europos Sąjungoje

Atgal į pagrindinį

Studijos

Švietimo sistemų struktūra visoje Europoje labai skiriasi – įvairiose šalyse skirtingos aukštojo mokslo, profesinio ir tęstinio mokymo, egzaminų bei kvalifikacijų sistemos. Nepaisant to, vis daugiau studentų naudojasi galimybe studijuoti kitoje Europos šalyje. Studijuodami užsienyje galite išmokti naują kalbą arba patobulinti kalbos įgūdžius, susipažinti su kita kultūra, susirasti draugų iš viso pasaulio; be to, studijos užsienyje gerai atrodo Jūsų gyvenimo aprašyme! Čia sužinosite apie galimybes studijuoti visoje Europoje. Nesvarbu, ar esate savo šalyje, ar užsienyje, kokybiška informacija Jums padės geriau pasirinkti ir paįvairins studento gyvenimą!

Visi ES piliečiai turi teisę mokytis bet kokioje ES šalyje narėje. Bet kuris ES šalyje esantis universitetas ar kolegija privalo priimti Jus tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies piliečius ir negali reikalauti iš Jūsų didesnių mokesčių už mokslą.

Vis dėlto, prieš apsisprendus vykti mokytis į užsienį svarbu žinoti, kad akademinis diplomų pripažinimas nėra reglamentuotas ES lygmeniu. Todėl pasirenkant universitetą ar kolegiją kitoje ES šalyje privalu įsitikinti, kad aukštojo mokslo įstaiga yra oficialiai pripažįstama toje šalyje ir kad ji pripažins Jūsų turimą išsilavinimą. Šias procedūras padės atlikti Studijų kokybės vertinimo centras Lietuvoje ar Nacionalinio akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklas (Network of NATIONAL Academic Recognition Information Centre).

Studijų kokybės vertinimo centras Lietuvoje.

Nacionalinio akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklas.

Studijų laikotarpiu bet kurioje ES šalyje Jūs privalote būti apdraustas sveikatos  priežiūros draudimu. Draudimo sąlygos priklauso nuo nacionalinių šalies, į kurią vykstate, įstatymų, todėl prieš išvykstant rekomenduojama susisiekti ir pasikonsultuoti su Jūsų sveikatos draudimo įstaiga.

Be nuolatinių studijų kitoje ES šalyje galite rinktis trumpalaikes studijas tarp universitetinių mainų metu. ES savo piliečiams siūlo tokias tarptautines studijų mainų programas:

 • Erasmus remia mobilumo plėtrą aukštajame moksle. Programos tikslas – ugdyti europinio masto požiūrį į aukštąjį mokslą, siūlant studentams tarptautinę patirtį per studijų mainus. Studentai gali praleisti nuo 3 iki 12 mėnesių studijų laikotarpį kitoje Erasmus programoje dalyvaujančioje Europos šalyje. Jie nemoka už studijas užsienio universitete, Erasmus mainų metu išklausytų kursų kreditai yra pripažįstami dalyvių šalies universitete.

Pagal Erasmus programą studentai taip pat gali vykti stažuotis į kitoje Europos šalyje veikiančią įmonę ar organizaciją.

Erasmus programoje dalyvaujančios šalys: 28 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Turkija.

Studentai norintys dalyvauti programoje turi kreiptis į savo universiteto ar kolegijos tarptautinių ryšių ar studijų skyrių.

 • Erasmus Mundus programa gerina aukštojo mokslo kokybę teikdama stipendijas ir remdama akademinį Europos ir likusio pasaulio dalies bendradarbiavimą. Skatinant studentų mainus su trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijomis.

Paraiškas gali teikti asmenys iš visų pasaulio šalių. Organizacijos ir asmenys turi kreiptis į kontaktų centrą savo šalyje

Daugiau informacijos apie Erasmus programą

Darbas

Sužinokite apie savo teises ir galimybes, susijusias su darbu savo šalyje arba užsienyje. Būkite pasirengę netikėtiems prašymo pateikimo tvarkos skirtumams tarp gimtosios ir užsienio šalies. Čia rasite informacijos darbo, užimtumo skatinimo, įstatymų, įdarbinimo procesų, darbo leidimų klausimais, rekomendacijų, kaip rašyti CV, praktinių vadovų, testų ir patarimų, padėsiančių Jums sėkmingai įsitvirtinti darbo pasaulyje!

Kaip ES pilietis Jūs turite teisę dirbti ir išeiti į pensiją bet kurioje norimoje ES šalyje. Galite kreiptis dėl bet kurio siūlomo darbo ES šalyse (išskyrus tam tikras valstybines tarnybos pareigas). Su Jumis privalo elgtis kaip ir su kitais tos šalies piliečiais ir negali reikalauti, kad atitiktumėte papildomus reikalavimus.  Jums yra taikomos tokios pačios darbo sąlygos kaip ir šalies, kurioje dirbate, piliečiams dėl užmokesčio, atleidimo ir reintegracijos, taip pat dėl darbo saugos priemonių darbo vietoje ir sveikatos apsaugos. ES bendroji rinka suteikia teisę laisvai pasirinkti užimtumą darbo santykių ir individualios veiklos pagrindu kitoje ES šalyje nei ta, kurioje įgijote profesinę kvalifikaciją. Tačiau organizacija, į kurią darbinatės, gali prašyti atlikti turimo išsilavinimo ar kvalifikacijos įvertinimą. Toks vertinimas užsienio organizacijoms padeda suprasti, koks yra Jūsų įgyto išsilavinimo ir jų šalyje suteikiamo išsilavinimo ar kvalifikacijų santykis.  Europos ir kai kuriose kitose užsienio šalyse išsilavinimą ir kvalifikaciją vertinančios institucijos yra sujungtos į specialius tinklus: Europos nacionalinių informacijos centrų tinklą ir Nacionalinio akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklą. Būdami ES piliečiais Jūs turite teisę užsiimti individualia veikla bet kurioje ES šalyje tiek nuolat, tiek laikinai.  Taip pat,  Jūs turite teisę įstoti į pasirinktą profesinę sąjungą ir naudotis narystės profesinėje sąjungoje teikiamomis teisėmis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir priimančios šalies darbuotojai.

Daugiau informacijos:

Nacionalinio akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklas.

Informacija apie kvalifikacijos pripažinimą ES šalyse.

Jei neturite darbo, Jūs turite teisę gyventi bet kurioje ES šalyje "pagrįstą laikotarpį", skirtą darbo paieškai – daugiausia šešis mėnesius (tačiau pasitikslinkite konkrečios šalies atveju). Šis laikotarpis gali būti pratęstas. Jūs taip pat galite ir toliau, daugiausia tris mėnesius, gauti iki tol gautą bedarbio pašalpą, jeigu atitinkate tam tikras sąlygas. Patartina prieš išvykstant iš gimtosios šalies susisiekti su socialinės apsaugos įstaiga ir gauti daugiau informacijos bei pasikonsultuoti dėl atliktinų formalumų.

Europass

Važiuojant dirbti į užsienį naudinga naudoti Europass dokumentavimo formuluotes. Europass dokumentai – tai visoje ES naudojamų bendrų dokumentų aplankalas, padedantis standartizuoti ir išsamiai pateikti asmeninę informaciją, duomenis apie išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.

Europass sudaro:

 • Europass CV;
 • Europass kalbų pasas;
 • Europass diplomo priedėlis;
 • Europass pažymėjimo priedėlis;
 • Europass mobilumo dokumentas.

Europass dokumentai gali būti papildomi ir išduodami visomis oficialiomis ES kalbomis.

Daugiau informacijos apie Europass.

Socialinė apsauga

Jūs, o tam tikromis sąlygomis ir Jūsų šeima, turite teisę į tokią pačią socialinę apsaugą ir išmokas kaip ir šalies, kurioje dirbate, piliečiai. Šios teisės apima laikino nedarbingumo, motinystės išmokas, neįgalumo, našlystės išmokas, išmokas už nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas, mirtį, šeimos pašalpas. Jūs taip pat privalote mokėti įmokas, kurias moka šalies, kurioje dirbate, piliečiai.

Jei Jūs dirbote kitoje ES šalyje Jūs turite teisę toje šalyje išeiti į pensiją arba pasilikti ten, jei dėl nelaimingo įvykio tapote visiškai neįgalus dirbti, jeigu atitinkate tam tikras sąlygas. Jūs privalote oficialiai pareikšti norą pasilikti per dvejus metus. Tokiu atveju, Jūs turite teisę, kad su Jumis būtų elgiamasi kaip su tos šalies piliečiais (dėl būsto, socialinės apsaugos, vaikų švietimo ir pan.). Jūsų šeimos nariai, kurie gyvena šalyje, taip pat turi teisę pasilikti joje net ir po Jūsų mirties.

Visose ES šalyse moterys iki ir po nėštumo turi teisę į:

 • Reikiamą sveikatos apsaugos ir darbo saugos lygį darbo vietoje;
 • Nedirbti naktinėje pamainoje nėštumo metu;
 • Nepertraukiamas mažiausiai 14 savaičių trukmės motinystės atostogas, kurios apima dvi savaites iki ir (arba) po gimdymo;
 • Laisvą laiką tyrimams prieš gimdymą( jei jie atliekami tik darbo laiku);
 • Apsaugą nuo atleidimo iš darbo dėl nėštumo.

Visose ES šalyse tėvai turi teisę į

 • Motinystės/ tėvystės mažiausiai trijų mėnesių atostogas dėl vaiko gimimo ar įsivaikimo;
 • Laisvą laiką dėl skubių šeimos aplinkybių (liga, nelaimingas atsitikimas).

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 03/07/2013  |Į puslapio pradžią