Naršymo kelias

Kiti specializuoti tinklai
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

Informacijos apie Europos Sąjungą tarnybos ir tinklai

Jūsų Europos patarėjas

 

Kas tai?

„Jūsų Europos patarėjas“ yra ES visuomenei skirta konsultacijų tarnyba, kurioje šiuo metu konsultacijas teikia Europos piliečių veiksmų tarnybos (ECAS), veikiantys pagal sutartį su Europos Komisija, teisės ekspertai. Tarnyboje dirba visomis oficialiosiomis ES kalbomis bendraujanti teisininkų komanda, išmananti tiek ES teisę, tiek visų ES šalių įstatymus.

Apie Europą paprastai. Gyvenimas, darbas ir kelionės ES – pagalba ir patarimai.

Ar jums kyla tokie klausimai:

  • Kada, persikėlus gyventi į kitą ES šalį, reikia joje užregistruoti savo automobilį?
  • Ar galima vykti į kitą ES šalį su sutuoktiniu, kuris nėra ES pilietis?
  • Ar galima ten gauti savo pensiją

Kaip susisiekti?

Apsilankykite svetainėje http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_lt.htm. Užklausą galite pateikti el. paštu arba telefonu. Bet kokiu atveju, atsakymą į klausimą turėtumėte gauti savo kalba per savaitę.

Erasmus+ programa:

Programa „Erasmus+“ apima buvusias (2007-2013) ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas: Mokymosi visą gyvenimą programą („Comenius“, „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“), programą „Veiklus jaunimas“ ir penkias tarptautines bendradarbiavimo programas („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programą). Pagal šią programą pirmą kartą skiriama paramai ir sportui. Tokia integruota programa padės pareiškėjams lengviau suprasti finansavimo galimybes, o kiti pakeitimai leis paprasčiau pasinaudoti programa.

Programa „Erasmus+“ pradeta vykdyti tokiu metu, kai ES darbo neturi beveik 6 mln. jaunuolių, — kai kuriose šalyse jaunimo nedarbas viršija 50 proc. Tuo pačiu metu esama daugiau kaip 2 mln. laisvų darbo vietų, o trečdalis darbdavių teigia, kad jiems sunku rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Tai rodo, kad Europoje esama didelių įgūdžių spragų. Programa „Erasmus+“ bus sprendžiamos su šiomis spragomis susijusios problemos, suteikiant žmonėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba imtis savanoriavimo užsienyje.

Suteikiant paramą mokymo ir mokymosi metodų gerinimui, naujoms mokymo programoms, švietimo įstaigų darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų profesiniam tobulėjimui bei skatinant aktyvesnį įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, padidės Europos švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų ir sistemų kokybė bei aktualumas.

Programą administruoja:

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2 LT-03106 Vilnius

Tel. (8 5) 261 05 92, (8 5) 249 71 34

El. paštas info@smpf.lt

http://www.erasmus-plius.lt/

 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Pylimo g. 9–7, LT-0118Vilnius

Tel. (8 5) 249 70 03, faks. (8 5) 249 70 05

El. paštas info@jtba.lt

http://www.erasmus-plius.lt/

EURODESK

 

Kas tai?

Europinio tinklo įstaiga Eurodesk nemokamai teikia informaciją ir patarimus jaunimui aktualiais klausimais.

Ką galima sužinoti?

§         Bendros informacijos apie jaunimui svarbius ES klausimus, ES jaunimo politiką;

§         apie studijas, darbą, stažuotes, keliones, savanorystę, jaunimo mainus Europoje;

§         apie jaunimo iniciatyvų finansavimo galimybes.

Kam skirta?

Jaunimui ir asmenims, dirbantiems su jaunimu.

Kaip susisiekti?

Galima kreiptis telefonu, paštu, el. paštu, faksu arba užsukti į Eurodesk biurą. Informacija taip pat teikiama interneto svetainėje www.eurodesk.lt.

 

Eurodesk partneris Lietuvoje:

 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

Didžioji g. 8–5, LT-01128 Vilnius

Tel. (8 5) 279 12 80

Tel. ir faks. (8 5) 279 10 14

El. paštas eurodesk@eurodesk.lt

www.eurodesk.lt

 

Asmenys ryšiams:

Agnė Graikšaitė

Eurodesk Lietuva programos vadovė

Tel. ir faks. (8 5) 279 10 14

El. paštas agne@eurodesk.lt

 

Europos vartotojų centrų tinklas (ECC-Net)

 

Kas tai?

Europos vartotojų centras yra visoje ES, taip pat Norvegijoje ir Islandijoje veikiantis tinklas, kuris nemokamai konsultuoja apie vartotojų teises ir jų apsaugą ES, nagrinėja vartotojų skundus ir padeda be teismo išspręsti ginčus dėl kitose ES šalyse pirktų netinkamos kokybės prekių ar paslaugų.

 

Ką galima sužinoti?

Europos vartotojų centrai teikia informaciją ir nagrinėja vartotojų skundus, susijusius su:

§         kelionėmis lėktuvu, pvz., atšauktais arba atidėtais skrydžiais, atsisakymu skraidinti, pamestu ar sugadintu bagažu ir pan.);

§         elektronine prekyba, pvz., negavote kitos ES šalies interneto puslapyje įsigytų prekių ar jų pristatymas vėluoja, gavote tik dalį įsigytų prekių arba atsiųstos prekės nekokybiškos;

§         organizuotomis turistinėmis kelionėmis, pvz., kitoje ES šalyje užsisakėte organizuotą turistinę kelionę, o atvykus paaiškėjo, kad teks apsistoti prastesniame viešbutyje, nei žadėjo kelionės organizatorius;

§         pakaitiniu naudojimusi bendra nuosavybe, pvz., kilus ginčui tarp asmenų, kurie kartu nusipirko būstą kitos ES šalies kurorte ir nesutaria, kokia tvarka juo naudotis;

§         netinkamos kokybės prekėmis ar paslaugomis, kurios buvo įsigytos kitose ES šalyse;

 

Kas gali kreiptis?

Asmenys, įsigiję netinkamos kokybės prekių ar paslaugų kitoje ES šalyje, Norvegijoje ar Islandijoje.

 

Kaip susisiekti?

Užpildyti užklausos ar skundo formą Europos vartotojų centro Lietuvoje interneto svetainėje www.ecc.ltarba susisiekti telefonu, paštu, el. paštu ar faksu.

 

Europos vartotojų centras

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius

Tel. (8 5) 265 03 68, faks. (8 5) 262 31 23

El. paštas info@ecc.lt

www.ecc.lt

 

FIN-NET

 

Kas tai?

FIN-NET yra nacionalinių institucijų tinklas, kuris ne teismo keliu nagrinėja vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus dėl kitoje ES šalyje suteiktų įvairių bankininkystės, draudimo ir investavimo paslaugų, pavyzdžiui, paskolų, išmokų ar gyvybės draudimo.

 

Ką galima sužinoti?

§         Kur kreiptis, jei kitoje ES šalyje jums suteikė nekokybišką finansinę paslaugą;

§         kaip nesibylinėjant nagrinėjami ginčai dėl netinkamų finansinių paslaugų, gautų kitoje ES šalyje.

 

 

Kam skirta?

ES vartotojams, turintiems nusiskundimų dėl kitoje ES valstybėje gautų finansinių paslaugų.

 

Kaip susisiekti?

Galima tiesiogiai kreiptis telefonu, paštu, el. paštu ar faksu į tinklo atstovus Lietuvoje – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Ji padės rasti reikiamą instituciją paslaugų teikėjo šalyje ir informuos apie skundų nagrinėjimo tvarką.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 25, LT-01119 Vilnius

Tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 14 66

El. paštas tarnyba@nvtat.lt

www.vartotojoteises.lt

 

Asmenys ryšiams:

 

Feliksas Petrauskas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

Tel. (8 5) 262 67 51

El. paštas f.petrauskas@nvtat.lt

 

Marekas Močiulskis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

Ekonominių interesų departamento direktorius

Tel. (8 5) 212 15 50

El. paštas m.mociulskis@nvtat.lt

SOLVIT

Video filmukas nr. 1, pristatantis SOLVIT 

Video filmukas nr. 2, pristatantis SOLVIT 

Kas tai?

Tai tarnyba, kuri padeda ES piliečiams ir įmonėms ne teisme greitai ir nemokamai išspręsti problemas, kurios kyla, kai ES valstybių narių valdžios institucijos netinkamai taiko ES teisės aktus.

Kada gali padėti?

SOLVIT gali padėti, kai žinote savo teises kitoje šalyje, tačiau negalite jomis pasinaudoti, pvz., kai:

§         kyla keblumų paprašius leidimo gyventi kitoje ES šalyje;

§         atsisakoma pripažinti diplomą arba profesines kvalifikacijas;

§         kyla keblumų registruojant transporto priemonę;

§         nepripažįstamos teisės į darbą, socialinę apsaugą, dalyvavimą rinkimuose, pajamų mokesčių lengvatas;

§         kai jūsų verslas susiduria su administracinėmis kliūtimis, sunkumais susigrąžinant PVM ar papildomais nacionaliniais reikalavimais dėl prekių, kuriomis jau prekiaujama kitoje ES valstybėje narėje;

§         kitais atvejais, kai valdžios institucijos netinkamai taiko ES teisės aktus.

Kam skirta?

Visiems piliečiams ir įmonėms, kuriems kilo kliūčių dėl to, kad Lietuvos ar kitos šalies valdžios įstaigos netinkamai taiko ES rinkos taisykles. SOLVIT nesprendžia verslo įmonių tarpusavio nesutarimų ar vartotojų ir verslo įmonių nesutarimų, nenagrinėja skundų dėl ES institucijų veiksmų. Kadangi SOLVIT tarnyba problemas sprendžia ne teismo keliu, ji negali padėti tuo atveju, kai teismo procesas jau prasidėjęs.

Kaip susisiekti?

Skundą galima pateikti internetu europa.eu/solvit/site/submission/index_lt.htmarba kreiptis į SOLVIT vietos centrą telefonu, paštu, el. paštu ar faksu. Daugiau informacijos apie SOLVIT rasite internete adresu www.europa.eu/solvit.

 

SOLVIT centras Lietuvoje:

 

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Ūkio ir ES politikos departamentas

ES vidaus rinkos skyrius

Gedimino pr. 38–2, LT-01104 Vilnius

Tel. (8 5) 262 91 31, (8 5) 262 94 02

Faks. (8 5) 262 39 74

El. paštas solvit@ukmin.lt

www.europa.eu/solvit

EUROPOS VERSLO IR INOVACIJŲ  TINKLAS  (ENTERPRISE EUROPE NETWORK)

 

Kas tai?

Europos verslo ir inovacijų centras yra didžiausias verslo paramos tinklas Europoje. Tinklui priklausančios organizacijos teikia viešąsias paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms plėtoti verslą, skverbtis į naujas rinkas, kurti ir diegti naujoves.

 

Kaip gali padėti?

§         Suteikia informacijos ir pakonsultuoja apie ES ir nacionalines finansinės verslo paramos programas, naujovių rėmimo programas, verslo plėtrą ES vidaus rinkoje, įmonių tarptautinių verslo plėtros ir technologinių galimybių vertinimą, inovacijų vadybą ir intelektinės nuosavybės apsaugą, technologijų plėtros tendencijas Europoje ir kt.;

§         pakonsultuoja ES verslo teisės ir vidaus rinkos klausimais;

§         padeda rasti verslo ir technologinius partnerius Europoje ir kt. šalyse;

§         informuoja Europos Komisiją dėl priimtų ar planuojamų priimti teisės aktų įtakos Lietuvos verslui;

§         teikia Lietuvos įmonių pasiūlymus Europos Komisijai dėl teisės aktų tobulinimo, trukdžių bendroje rinkoje mažinimo.

 

Kam skirta?

Įmonėms, mokslinių tyrimų institutams, universitetams, technologijų centrams ir verslo plėtros agentūroms.

 

Kaip susisiekti?

Enterprise Europe Network svetainės adresas www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu. Lietuvoje šis tinklas pavadintas Europos verslo ir inovacijų tinklu. Jam atstovauja keturios organizacijos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir VšĮ Lietuvos inovacijų centras.

Daugiau informacijos apie tinklo veiklą Lietuvoje galima rasti adresu www.paramaverslui.eu.

 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

(Tinklo koordinatorius Lietuvoje, paslaugas teikia Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms)

Daiva Vyšniauskienė

Projekto vadovė

K. Donelaičio g. 8, LT-44213 Kaunas

Tel. (8 37) 20 14 91, faks. (8 37) 20 83 30

El. paštas daiva.vysniauskiene@chamber.lt

www.chamber.lt

 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

(Paslaugas teikia Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms)

Irena Jasiukevičiūtė

Vilniaus biuro vadovė

Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius

Tel. (8 5) 213 54 50, faks. (8 5) 213 55 42

El. paštas irena.jasiukeviciute@cci.lt

www.cci.lt

 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai

(Paslaugas teikia Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms)

Lina Mockutė

Projekto vadovė

Danės g. 17, LT- 92117 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 08 67, faks. (8 46) 41 06 26

El. paštas lina.mockute@chambers.lt

www.kcci.lt

 

VšĮ Lietuvos inovacijų centras

(Paslaugas teikia visoje Lietuvoje)

Mantas Vilys

Projekto vadovas

T. Ševčenkos g. 13, LT-03223 Vilnius

Tel. (8 5) 235 61 16, faks. (8 5) 213 27 81

El. paštas m.vilys@lic.lt

www.lic.lt

 

Atstovai Kauno apskrityje

Gytis Junevičius

Breslaujos g. 3 b, LT-44403 Kaunas

Tel. (8 37) 49 10 49

Mob. 8 618 18031

El. paštas g.junevicius@lic.lt

 

Atstovai Šiaurės Lietuvoje

Jurgis Damkus

Aušros al. 66 a, LT-76233 Šiauliai

Tel. (8 41) 59 85 62, faks. (8 41) 59 55 01

Mob. 8 618 18030

El. paštas j.damkus@lic.lt

 

Atstovai Pietų Lietuvoje

Aušra Baltrėnė

Merkinės g. 2 a, LT-62252 Alytus

Tel. (8 315) 795 39, faks. (8 315) 796 88

Mob. 8 618 18032

El. paštas a.baltrene@lic.lt

 

Atstovai Vakarų Lietuvoje

Erika Zavackienė

H.Manto g. 84–207, LT-92294 Klaipėda

Tel. ir faks. (8 46) 39 08 74

Mob. 8 618 18028

El. paštas e.zavackiene@lic.lt

 

 

Atstovai Šiaurės Rytų Lietuvoje

Rimantas Serva

J. Žemgulio g. 46, LT-35239 Panevėžys

Tel. ir faks. (8 45) 40 19 59

Mob. 8 618 18029

El. paštas r.serva@lic.lt

 

EUROPOS SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE AGENTŪRA (EU-OSHA)

 

Kas tai?

Tai pagrindinis ES darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų informacinis centras. Agentūra užtikrina bendradarbiavimą ir techninės, mokslinės, ekonominės ir praktinės informacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaupimą, jos analizę bei skleidimą tarp ES valstybių.

 

Ką galima sužinoti?

§         Bendros informacijos apie Lietuvoje ir kitose ES šalyse galiojančius darbuotojų saugos taisykles;

§         apie institucijas ir organizacijas, kurios kitose šalyse ar tarptautiniu lygmeniu rūpinasi darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

§         apie ES darbuotojų saugos ir sveikatos srityje vykdomus tyrimus, mokymus;

§         apie ES ir pasauliniu lygmeniu įgyvendinamas iniciatyvas;

§         geros praktikos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje pavyzdžių, gauti praktinių patarimų.

 

Kam skirta?

ES įmonėms ir darbuotojams, ieškantiems informacijos darbo saugos ir sveikatos klausimais.

 

Kaip susisiekti?

Lietuvoje įsteigtas Europos saugos ir sveikatos darbe Lietuvos nacionalinis ryšių punktas, kurio veiklą koordinuoja Valstybinė darbo inspekcija. Daugiau apie agentūros veiklą ar išsamesnės informacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais rasite internete lt.osha.vdi.lt.

 

Valstybinė darbo inspekcija

Nerita Šot

Personalo ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja

Tel. (8 5) 260 34 72, faks. (8 5) 213 97 51

El. paštas nerita@vdi.lt

www.osha.vdi.lt

EURES

 

Kas tai?

EURES yra tinklas, jungiantis ES, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos užimtumo tarnybas ir kitas su įdarbinimu susijusias organizacijas ir įstaigas: profesines sąjungas, darbdavių asociacijas, vietos ir regionų valdžios institucijas. EURES nemokamai konsultuoja darbo užsienyje klausimais: darbo ieškančius asmenis informuoja apie darbą kitose Europos šalyse, o darbdaviams padeda rasti darbuotojų.

 

Kaip gali padėti?

Ieškantiesiems darbo:

§         Informuoti ir pakonsultuoti apie laisvas darbo vietas Europoje;

§         padėti rašyti paraiškas ir gyvenimo aprašymus pagal rekomenduojamą Europass  formą;

§         užregistruoti gyvenimo aprašymą EURES CV duomenų bazėje;

§         patarti gyvenimo ir darbo kitoje šalyje klausimais, pvz., dėl pragyvenimo išlaidų, sveikatos draudimo.

Darbdaviams:

§         Paskelbti apie laisvą darbo vietą Europos darbo mobilumo portale;

§         informuoti apie darbo rinkos situaciją, darbo jėgos pasiūlą ir paklausą kitose ES šalyse, Islandijoje ir Norvegijoje;

§         suteikti galimybę naudotis EURES CV duomenų baze;

§         padėti pasamdyti darbuotojus iš kitų šalių;

§         patarti ir padėti nustatyti galimų kandidatų profilį;

§         padėti vykdyti darbuotojų atrankas.

 

Kam skirta?

Asmenims, kurie ieško darbo kitoje Europos šalyje, taip pat darbdaviams, kurie nori savo šalyje įdarbinti kitų valstybių piliečius.

 

Kaip susisiekti?

Lietuvoje įsteigta 10 EURES biurų. Jie yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Tauragės, Pasvalio ir Lazdijų darbo biržose. EURES patarėjų Lietuvoje telefonus ir adresus rasite www.ldb.lt/euresskiltyje „Kontaktai“.

Taip pat EURES mobilumo portale eures.europa.eugalite savarankiškai ieškoti laisvų darbo vietų ir informacijos apie darbo ir gyvenimo sąlygas ES šalyse, Islandijoje ir Norvegijoje. Darbo ieškantys asmenys gali paskelbti gyvenimo aprašymą, ir kai atsiras jų gebėjimus atitinkanti darbo vieta, apie tai gauti pranešimą el. paštu. Darbdaviai čia gali pranešti apie laisvą darbo vietą, el. paštu gauti kandidatų gyvenimo aprašymus, susisiekti su darbo ieškančiais asmenimis.

 

 

EURES tinklas Lietuvoje:

 

Lietuvos darbo birža

Geležinio Vilko g. 3 a, LT-03131 Vilnius

Tel. ir faks. (8 5) 213 75 88

El. paštas eures@ldb.lt

www.ldb.lt/eures

 

Asmenys ryšiams:

 

Agnė Kunigonytė

EURES vadovė

Tel. (8 5) 213 75 88

El. paštas Agne.Kunigonyte@ldb.lt

EUROPOS MOKSLININKŲ MOBILUMO CENTRŲ TINKLAS  (EURAXESS)

 

Kas tai?

Tai informacinių paslaugų tinklas, kuris padeda mokslininkams, tyrėjams ir jų šeimoms suplanuoti ir organizuoti gyvenimą užsienio valstybėje, susirasti naują darbo vietą, gauti praktinės informacijos finansavimo, judumo ir kitais klausimais.

 

Ką galima sužinoti?

§         Apie laisvas mokslininkų darbo vietas Europoje;

§         apie finansavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes;

§         apie persikėlimą gyventi ir dirbti užsienio valstybėje: įsikūrimą, darbo leidimus, sveikatos sistemą, mokesčius, kalbų kursus, vaikų dienos centrus ir pan.;

§         apie Europos mokslinių tyrimų politikos aktualijas.

 

Kam skirta?

Europos ir kitų pasaulio šalių mokslininkams ir tyrėjams, atvykstantiems į EURAXESS tinklui priklausančias valstybes ar iš jų išvykstantiems.

 

Kaip susisiekti?

Aktuali informacija pagal temas skelbiama tinklalapyje www.euraxess.lt. Taip pat galima kreiptis asmeniškai į nacionalinį EURAXESS centrą elektroniniu paštu arba telefonu.

 

EURAXESS tinklas Lietuvoje:

 

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras Studijų kokybės vertinimo centre

Dovilė Mažeikienė

Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius

Tel. (8 5) 210 77 82, (8 5) 210 47 79

Faks. (8 5) 213 25 53

El. paštas d.mazeikiene@skvc.lt, lmc@skvc.lt

www.euraxess.lt

http://ec.europa.eu/euraxess

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo KOORDINATORIUS

 

Kas tai?

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorius padeda norintiesiems užsiimti reglamentuojama profesine veikla (tokia, kurią galima vykdyti tik turint leidimą) kitoje Europos šalyje.

 

Ką galima sužinoti?

§         Bendro pobūdžio informacijos apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir ES teisinę bazę;

§         informaciją, kokios profesijos įrašytos į reglamentuojamų profesijų sąrašą kitose ES šalyse;

§         apie profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarką;apie leidimo užsiimti reglamentuojama profesine veikla užsienyje tvarką: kokių reikia dokumentų, kada juos pateikti ir pan.

 

Kam skirta?

Piliečiams, norintiems, kad jų profesinės kvalifikacijos būtų pripažintos kitoje Europos šalyje.

 

Kaip susisiekti?

Kiekvienos ES šalies reglamentuojamų profesijų sąrašą galima rasti internete ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contactpoints. Koordinatorių (kontaktinių institucijų) sąrašas pateikiamasadresu ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/. Visi koordinatoriai bendradarbiauja tarpusavyje, todėl galima užduoti klausimus šalies, į kurią persikeliama, arba savo šalies koordinatoriui – kaip patogiau.

 

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktinė institucija Lietuvoje:

 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius

www.profesijos.lt

www.socmin.lt

 

Asmenys ryšiams:

 

Birutė Kindurienė

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorė

Tel. (8 5) 266 42 68, faks. (8 5) 266 42 09

E. paštas BKinduriene@socmin.lt

 

Sandra Macelytė

Tel. (8 5) 266 81 65, faks. (8 5) 266 42 09

El. paštas SMacelyte@socmin.lt

NARIC

 

Kas tai?

Tai nacionaliniai akademinio pripažinimo informacijos centrai, teikiantys informaciją ir konsultacijas apie užsienio institucijų išduotų diplomų ir jose baigtų dalinių studijų akademinį pripažinimą ES ir šalyse partnerėse.

 

Kaip gali padėti?

•        Pakonsultuoti dėl užsienio institucijų išduotų diplomų ar jose baigtų dalinių studijų pripažinimo;

•        suteikti informacijos apie užsienio šalių švietimo sistemas, teikiamus diplomus ir jų teikėjus.

 

Kam skirta?

Visiems piliečiams, kurie nori dirbti ar studijuoti kitoje NARIC tinklui priklausančioje šalyje (ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje, Turkijoje).

 

Kaip susisiekti?

Galima apsilankyti NARIC interneto svetainėje www.enic-naric.netarbatiesiogiai kreiptis į tinklo atstovus Lietuvoje ir gauti nemokamą asmeninę konsultaciją.

 

Lietuvos NARIC:

Studijų kokybės vertinimo centras

Nora Skaburskienė

Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius

Tel.: (8 5) 210 47 72, (8 5) 210 54 02

Faks. (8 5) 213 25 53

El. paštas n.skaburskiene@skvc.lt, enicnaric@skvc.lt

www.skvc.lt

EUROPASS

 

Kas tai?

 

Naudodamiesi Europass formomis darbo ieškantis asmuo gali aiškiai nusakyti savo kvalifikacijas ir įgūdžius, kad darbdaviams visoje Europoje būtų lengviau suprasti ir įvertinti jo gyvenimo aprašymą. Formose standartizuota forma asmuo aprašo savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.

 

Kas sudaro Europass dokumentų komplektą?

§         Europass CV (gyvenimo aprašymas);

§        Europass kalbų pasas (kalbų mokėjimo įsivertinimas);

§        Europass mobilumo dokumentas (informacija apie įgytą tarptautinę patirtį mokantis, studijuojant, stažuojant, atliekant praktiką);

§         Europass diplomo priedėlis (oficialusprie aukštojo mokslo diplomo pridedamas dokumentas);

§         Europass pažymėjimo priedėlis (dokumentas, kuriuo papildomas profesinio mokymo pažymėjimas, ir paaiškinama, kokią profesiją žmogus yra įgijęs ir kokius darbus gali atlikti).

 

Kam tai naudinga?

Piliečiams, kurie ieško darbo, nori studijuoti ar mokytis Europoje.

 

Kaip gauti?

Europass CV ir kalbų pasą galima nemokamai užpildyti pačiam interneto svetainėje www.europass.lt arba iš jos atsisiuntus formas. Kiti dokumentai išduodami baigus studijas ar mokymo kursus. Taip pat galima kreiptis į nacionalinį Europass centrą, kuris teikia informaciją apie Europass formas.

 

Europassprojektą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Švietimo mainų paramos fondas

Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius

Tel.(8 5) 249 66 02, faks. (8 5) 249 71 37

Mob. 8 614 16663

El. paštas info@smpf.lt

www.europass.lt

 

Asmenys ryšiams:

 

Audronė Trinskytė

Projektų koordinatorė

El. paštas audrone.trinskyte@smpf.lt

 

Lina Griušytė

Projektų koordinatorė

El. paštas lina.griusyte@smpf.lt  

EUROGUIDANCE

 

Kas tai?

Euroguidance yra informacijos centrų tinklas, kuris teikia pagalbą profesinio orientavimo paslaugų teikėjams, taip pat piliečiams, kurie nori išvykti dirbti arba studijuoti į užsienį.

 

Ką galima sužinoti?

§         Apie mokymosi ir karjeros galimybes ES valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje ir Turkijoje;

§         apie tarptautinių mainų ir stažuočių programas;

§         apie mokymo seminarus ir konferencijas;

§         apie pasirenkamos profesijos perspektyvumą.

 

Kam skirta?

Profesijos patarėjams, konsultuojantiems piliečius dėl darbo, studijų ir mokymosi kitose Europos šalyse; asmenims, kurie nori dirbti ar studijuoti svetur.

 

Kaip susisiekti?

Galite apsilankyti Euroguidance interneto svetainėje www.euroguidance.lt, taip pat mokymosi galimybių portale ec.europa.eu/ploteusarba tiesiogiai kreiptis į tinklo atstovus Lietuvoje ir gauti nemokamą asmeninę konsultaciją.

 

Euroguidance programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Švietimo mainų paramos fondas

Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius

Tel.(8 5) 249 71 34, faks. (8 5) 249 71 41

El. paštas euroguidance@smpf.lt

www.euroguidance.lt

 

FINANSAVIMO PROGRAMOS

 

Europos Komisija apie 20 proc. ES biudžeto skiria dotacijoms, projektų rėmimui ir įvairioms programoms. Svarbiausios finansavimo programos:

 

§         Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programa,

§         Europa piliečiams,

§         MEDIA,

§         Mokymosi visą gyvenimą programa,

§         Veiklus jaunimas,

§         Kultūra 2007.

 

Šalyse, kurios dalyvauja tose programose, veikia nacionaliniai informacijos centrai, kurie nemokamai konsultuoja piliečius ir organizacijas dėl finansavimo galimybių, paraiškų teikimo ir pan. klausimais. Toliau pateikiamas glaustas finansavimo programų temų sąrašas ir programų koordinatoriai Lietuvoje. Išsami informacija apie kiekvieną programą teikiama jų interneto svetainėse.

Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programa

 

Remiamas tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje, priešakinių mokslinių tyrimų projektai,  mokslininkų judumas ir mokslinių tyrimų infrastruktūros gerinimas.

Daugiau informacijos apie šią finansavimo programą rasite interneto svetainėje cordis.europa.euarba www.tpa.lt/7BP.

ES šalyse veikia programos nacionalinių atstovų tinklas, kuris teikia kvalifikuotą pagalbą programos dalyviams. Lietuvai šiame tinkle atstovauja Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra.

 

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

A.Goštauto g. 12219, LT-1108 Vilnius

Tel. (8 5) 264 47 08, faks. (8 5) 231 22 92

El. paštas tpa@tpa.lt

www.tpa.lt

 

Asmenys ryšiams:

Birutė Bukauskaitė

Direktorė

Tel. (8 5) 264 47 08

El. paštas birute@ktl.mii.lt

 

Dr. Aistė Vilkanauskytė

Direktorės pavaduotoja

Tel. (8 5) 264 47 07

El. paštas aiste.vilkanauskyte@tpa.lt

Europa piliečiams

Parama susigiminiavusių miestų piliečių susitikimams, teminiams susigiminiavusių miestų tinklams, pelno nesiekiančių organizacijų projektams, stiprinantiems europiečio tapatybę ir padedantiems formuoti pilietiškumo sampratą.

Daugiau informacijos apie šią programą interneto svetainėje ec.europa.eu/citizenshiparba www.pilieciams.euir programą koordinuojančiame „Europos piliečiams“ biure.

 

„Europos piliečiams“ biuras

Tarptautinių kultūros programų centras

Šv. Jono g. 5, LT-01123 Vilnius

Mob. 8 640 32033

El. paštas info@pilieciams.eu

www.pilieciams.eu

 

Asmenys ryšiams:

Asta Visminaitė

Koordinatorė

Mob. 8 640 32033

El. paštas asta@pilieciams.eu

MEDIA

Programa skirta didinti Europos kino industrijos konkurencingumą pasaulyje, plėtoti kinematografinių, garso ir vaizdo kūrinių kultūrinę įvairovę, užtikrinti jų platinimą ir sklaidą, gerinti visuomenės galimybes su jais susipažinti. Programa remia Europos audiovizualinių kūrinių (filmų ir vaizdo žaidimų) parengiamuosius darbus; filmų platinimą, rodymą ir sklaidą; kino profesionalų mokymus, bei naujų kino rodymo ir platinimo technologijų diegimą.

Daugiau informacijos apie šią programą interneto svetainėje ec.europa.eu/information_society/mediaarba www.mediadesklithuania.euir programą koordinuojančioje įstaigoje Media Desk Lietuva.

 

Media Desk Lietuva

Tarptautinių kultūros programų centras

Šv. Jono g. 5, LT-01123 Vilnius

Mob. 8 640 24292

El. paštas info@mediadesklithuania.eu

www.mediadesklithuania.eu

 

Asmenys ryšiams:

 

Renata Šukaitytė

Vadovė

Mob. 8 640 24292

El. paštas renata@mediadesklithuania.eu

 

Agnesta Filatovė

Koordinatorė

Mob. tel. 8 640 24292

El. paštas agnesta@mediadesklithuania.eu

Kultūra 2007

Programa skirta bendradarbiavimui kultūros srityje, kultūros srityje dirbančių žmonių judumui, meno kūrinių bei produktų sklaidai ir kultūrų dialogui skatinti.

Daugiau informacijos apie šią finansavimo programą interneto svetainėje ec.europa.eu/culturearba www.kultura2007.ltir programą koordinuojančiame Tarptautinių kultūros programų centre.

 

Tarptautinių kultūros programų centras

Šv. Jono 5, LT-01123 Vilnius

El. paštas info@kultura2007.lt

www.kultura2007.lt

Asmenys ryšiams:

Milda Laužikaitė

Biuro vadovė

El. paštas milda@kultura2007.lt

                               Europos regionų atnaujinimo tinklas (IRE)

 

Pagrindinis tinklo tikslas- vystyti ir įgyvendinti regioninių inovacijų strategiją.

      

 

Nacionalinė organizacija

Adresas

Atsakingas asmuo

El. paštas

Telefonas

Šiaurės rytų Lietuvos regionas- Lietuvos inovacijų centras

 

http://www.lic.lt/

T. Ševčenkos 13,

LT-03223   Vilnius

Projektų konsultantas Marius Ramanauskas

m.ramanauskas@lic.lt

 

Tel:(8-5)2356116;

8 686 50050.

Faks.:(8-5)  2132781

Pietų ir Rytų Lietuvos regionai- KTU regioninis mokslo parkas

 

http://www.ktc.lt/main.html

K.Petrausko 26,

LT-44156   Kaunas

Pranas Bernardas Milius

p.milius@ktc.lt

 

Tel/faks. (8-37) 332333.

              

  

Europos aplinkos komunikacijos centras

 

Europos aplinkos komunikacijos centras teikia informaciją aplinkos klausimais, skatina bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje.

 

Nacionalinė organizacija

Adresas

Atsakingas asmuo

El. paštas

Telefonas

Aplinkos ministerija

Viešosios informacijos ir viešųjų ryšių departamentas

 

www.am.lt

4/9 A. Jakšto

01105 Vilnius

 

Romas Jankauskas

 

r.jankauskas@am.lt 

Tel. (8- 5) 266 34 88

Evelina Daugirdaite

e.daugirdaite@am.lt

 

Tel. (8-5) 2615339

Faks: (8-5) 266 36 63

       

 

 

Kvalifikacijų tarnyba

 

Kvalifikacijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikia piliečiams ir kitų valstybių narių kontaktinėms institucijoms būtiną informaciją apie profesinės kvalifikacijos pripažinimą ES, Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje.

 

Nacionalinė organizacija

Adresas

Atsakingas asmuo

El. paštas

Telefonas

Kvalifikacijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

http://www.lkt.gov.lt

Aguonų g. 10

LT - 03213 VILNIUS

Jurgita Petkevičienė

J.Petkevičienė@lkt.gov.lt

 

 

Tel: (8 5) 231 0299

Faks.: (8 5) 215 9665

 

 

ES viešųjų pirkimų tinklas

 

PNN tikslas- skatinti problemų, susijusių su viešaisias pirkimais tarpvalstybiniu mastu, sprendimą; stiprinti ES viešųjų pirkimų taisyklių taikymą .

 

Nacionalinė organizacija

Adresas

Atsakingas asmuo

El. paštas

Telefonas

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

http://www.vpt.lt

Kareivių g. 1,

LT-08221 Vilnius

Jakštas Vaidotas

jakstas@vpt.lt

 

Tel.: (8-5)2133483

Faks.: (8-5) 2136213

Aurelija Kriščiūnaitė

krisciunaite@vpt.lt

 

(8 5) 213 5460

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius

Birutė Mačiunskienė

b.maciunskiene@ukmin.lt

 

(8 5) 262 9696

 

 

OLAF anti-korupcinis tinklas

 

OLAF komunikatorių tinklas veikia stiprinant bendradarbiavimą srityse prieš sukčiavimą ir pažeidimus, kurie kenkia finansiniams ES interesams. 

 

Nacionalinė organizacija

Adresas

Atsakingas asmuo

El. paštas

Telefonas

Lietuvos muitinė

 

http://www.cust.lt

 

A. Jakšto g. 1/25

LT-2600 Vilnius

Henrika Rukšėnienė

Henrika.rukseniene@cust.lt

 

Tel.(8-5) 266 60 50

Mob.tel. 8 686 7 83 35

Faks.(8-5) 2666 005

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

 

http://www.fntt.lt/

 

Šermukšnių g. 3
LT-1106 Vilnius

 

Rūta Andriuškaitė

ruta.andriuskaite@fntt.lt

Tel.(8-5) 271 74 34
Faks.(8-5) 262 18 26

Specialiųjų tyrimų tarnyba

 

http://stt.lt/

 

A Jakšto g. 6,
LT-01105 Vilnius

Ruslan Gobulovruslan@stt.lt

Tel.(8-5) 266 33 30

Mob.tel. 8 618 8 79 08

Faks. (8-5) 262 26 08

Šermukšnių g. 3, Vilnius

Darius Jagminas

darius@stt.lt

 

(8-5) 266 3327

Valstybės saugumo departamentas

 

http://vsd.lt/

Vytenio g.1

LT-2009 Vilnius

Elena Martinonienė

emarti@vsd.lt

 

Tel. (8-5) 236 45 32

8 686 3 05 08

      

 

Leader +

 

Programa Leader skirta kaimo plėtrai, skatinant vietos iniciatyvas ir įvairių kaimo plėtros dalyvių partnerystę. Nacionalinių organizacijų tikslas- palengvinti bendradarbiavimą ir apsikeitimą patirtimi tarp vietinių veiklos grupių.

 

Nacionalinė organizacija

Adresas

Atsakingas asmuo

El. paštas

Telefonas

Žemės ūkio ministerija

ProgramosLeaderir žemdirbių mokymo metodikos centras

 

http://www.zum.lt/

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

Programos Leadergrupės vadovė Jūratė Spruntulienė

jurates@zum.lt

 

Tel. (8~5) 239 1356

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 12/11/2015  |Į puslapio pradžią