Naršymo kelias

Institucijų gidas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

Unikali ES institucinė sąranga. Vos per pusę šimtmečio Europos Sąjunga (ES) pasiekė daug svarbių dalykų, jos politinė sistema nuolat vystėsi. ES sėkmę ypač lėmė unikali jos sandara.

ES institucijų sistema unikali:

  • ES bendruosius prioritetus nustato Europos Vadovų Taryba, kurios susitikimuose susirenka nacionaliniai ir ES lygmens vadovai;
  • ES piliečiams atstovauja tiesiogiai išrinkti Europos Parlamento nariai;
  • visos ES interesus gina Europos Komisija, kurios narius paskiria šalių vyriausybės;
  • vyriausybės savo šalių interesus gina Europos Sąjungos Taryboje.

Daugiau informacijos apie institucijas Europos Sąjungoje

 

Sprendimų priėmimas Europos Sąjungoje

ES teisę sudaro pirminės ir antrinės teisės aktai. Pirminės teisės aktai – Sutartys – yra taisyklės, kuriomis grindžiama visa ES veikla.

Antrinės teisės aktai – reglamentai, direktyvos ir sprendimai – yra parengti remiantis Sutarčių principais ir tikslais.

Daugiau informacijos, kaip ES priima sprendimus

 

Pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai

Kiekviena ES valstybė narė paeiliui po pusę metų pirmininkauja ES Tarybai.

Svarbiausias pirmininkavimo uždavinys - skatinti bendradarbiauti ES valstybes nares ir atstovauti ES Tarybai kitose vadovaujančiose ES institucijose - Europos Komisijoje ir Europos Parlamente. Be to, pirmininkaujanti valstybė atstovauja ES tarptautinėse organizacijose, derybose ir sprendžia santykių su trečiosiomis šalimis klausimus.

Daugiau informacijos apie pirmininkavimą ES Tarybai

Paskutinį kartą atnaujinta: 05/08/2014  |Į puslapio pradžią