Naršymo kelias

Euras
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

Europos piniginio vieneto euro įvedimas ir euro zonos plėtra yra naujas Europos ekonomikos ir pinigų integracijos etapas. Didelės, stabilumo siekiančios pinigų sąjungos teikiami pranašumai yra dideli ir įvairiapusiški. Išnyksta valiutų keitimo išlaidos, valiutos kurso kitimo rizika ir sandorių sąnaudos euro zonoje veikiančioms įmonėms, skatinama prekyba tarp jos narių, konkurencija ir ekonominė veikla. Įmonės ir vartotojai geriau apsaugomi nuo išorės smūgių. Euro zonos valstybės narės sugeba greičiau atsigauti nuo išorinių šokų ir infliaciją skatinančių veiksnių. Bendra valiuta padeda šalims visapusiškai pasinaudoti bendros kapitalo rinkos teikiamais pranašumais.

P-008484-00-4

Europos piniginis vienetas - euras

ES sutartyje kainų stabilumo užtikrinimas yra įtvirtintas kaip vienas svarbiausių Ekonominės ir pinigų sąjungos tikslų. Todėl Europos centrinis bankas (ECB) yra nustatęs, kad kasmetinė infliacija turi būti ne didesnė kaip 2 %.

Yra žinoma, kad grynųjų eurų įvedimas 2002 m. labai menkai tepaveikė kainas (iki 0,3 procentinio punkto arba 30 eurocentų nuo 100 eurų vertės pirkinio, o vidutinė metinė infliacija buvo 2,3 %), tačiau vartotojų suvokiama (įsivaizduojama) infliacija buvo gerokai didesnė.

Išties dalyje eurą įsivedusių šalių neįprastai pabrango kai kurios dažnai perkamos ir pigios prekės bei paslaugos, pavyzdžiui, puodelis kavos kavinėje, produktai mažose parduotuvėse, automobilių remontas, kirpyklų paslaugos. Tokie kasdieniai pirkiniai labiau veikė žmonių sąmonę nei rečiau įgyjami, bet gerokai brangesni pirkiniai, kurie brango nedaug arba visai nepabrango.

P-008492-00-5

Žinoma, kad metinis suderintas vartotojų kainų indeksas, kuriuo įvertinama infliacija, euro zonoje 1991–2001 m. vidutiniškai buvo 4 %, o 2002–2006 m. jis buvo apie 2,2 %. Taigi euro įvedimas ilgainiui leido sumažinti infliaciją, o nedidelė infliacija skatina ilgalaikes investicijas, stiprina socialinę sanglaudą ir neleidžia didėti turtinei nelygybei.

Naujų narių prisijungimas prie Europos Sąjungos (ES) 2004 m. ir 2007 m. išplėtė ekonominės ir finansinės integracijos perspektyvas. Euro įvedimas užtikrins didesnį makroekonominį šių šalių stabilumą. Euro zona yra pasirengusi ir noriai priima naujus narius, atitinkančius nustatytus euro įvedimo kriterijus.


Keturi pagrindiniai kriterijai. Pirma, infliacija negali būti daugiau kaip 1,5 procentinio punkto didesnė už trijų ES valstybių narių, kuriose kainos yra stabiliausios, infliacijos vidurkį; kainų stabilumas turi būti ilgalaikis. Antra, valdžios sektoriaus deficitas negali viršyti 3 % bendrojo vidaus produkto (BVP) arba jis turi sparčiai ir nuosekliai artėti prie šio lygio, o valdžios sektoriaus skola turi būti ne didesnė kaip 60 % BVP arba ji turi sparčiai ir nuosekliai mažėti. Trečia, nacionalinė valiuta turi būti stabili ir mažiausiai dvejus metus neperžengti nustatytų svyravimo ribų euro atžvilgiu. Ketvirta, ilgalaikių vyriausybės vertybinių popierių (VVP) palūkanų normos negali būti daugiau kaip 2 procentiniais punktais didesnės už trijų ES valstybių narių, kuriose žemiausias infliacijos lygis, ilgalaikių VVP palūkanų normų vidurkį.

Šių kriterijų tikslas – padėti šalims narėms pasirengti gyventi po vienu pinigų politikos stogu.

2006 m. pavasarį Europos Komisija (EK) ir ECB patikrino konvergencijos padėtį Lietuvoje ir padarė išvadą, kad, nors padaryta didelė pažanga, Lietuva atitinka nevisas keliamas sąlygas, kad būtų galima įvesti eurą.

P-008484-00-12

Infliacijos rodiklis bei prognozuojamos infliacijos lygis neleido daryti išvados, kad infliacijos srityje buvo pasiektas aukštas tvarios konvergencijos laipsnis.

Šis vertinimas neturėtų atšaldyti Lietuvos entuziazmo. Priešingai, EK skatina Lietuvą didinti pastangas siekiant makroekonominio stabilumo ir užtikrinant, kad šalis atitiktų visas prisijungimo prie euro zonos sąlygas.

Daugiau informacijos apie eurą:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_lt.htm

http://www.ecb.int/euro/html/index.en.html

http://www.lb.lt/lt/euras/index.htm

Paskutinį kartą atnaujinta: 07/11/2011  |Į puslapio pradžią