Navigacijska pot

Zakonodaja

V Evropski uniji se uporabljajo tri vrste pravnih aktov: uredbe, direktive in sklepi.
Uredbe so enakovredne nacionalnim predpisom, vendar se uporabljajo v vseh državah članicah EU.
Direktive določajo splošna načela, ki jih morajo države članice uresničiti z nacionalnimi predpisi.
S sklepi evropske institucije odločajo o posameznih zadevah. Naslovljene so na posameznike ali organizacije.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?