Navigācijas ceļš

Tiesību akti

Ir trīs galvenie ES tiesību aktu veidi — regulas, direktīvas un lēmumi.
Regulas ir līdzīgas valsts likumiem, tomēr atšķirībā no tiem regulas ir spēkā visās ES dalībvalstīs.
Direktīvās ir noteikti mērķi un pamatprincipi, tomēr ES dalībvalstu valdībām tie ir pašām jāpārņem savos tiesību aktos.
Lēmumi attiecas uz īpašiem gadījumiem un tikai uz personām vai organizācijām, kurām tie ir adresēti.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?