Διαδρομή πλοήγησης

Nομοθεσία

Υπάρχουν τρεις βασικές μορφές νομοθετικών πράξεων της ΕΕ: οι κανονισμοί, οι οδηγίες και οι αποφάσεις.
Οι κανονισμοί είναι σαν τους εθνικούς νόμους, με τη διαφορά ότι ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Οι οδηγίες θεσπίζουν βασικές αρχές τις οποίες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών μπορούν να εφαρμόζουν μέσω εθνικών νόμων.
Οι αποφάσεις αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα και ισχύουν μόνο για το πρόσωπο ή τον οργανισμό που κατονομάζεται στην κάθε απόφαση.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;