Навигационна пътека

Законодателство

Съществуват три основни вида правни актове на ЕС - регламенти, директиви и решения.
Регламентите са подобни на националните закони, но се прилагат във всички страни от ЕС.
Директивите съдържат основни принципи, а правителствата в ЕС сами решават как да ги приложат чрез националните закони.
Решенията се отнасят до конкретни въпроси и важат само за лицето или организацията, посочена в решението.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?