Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Lisabonas līgums
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

LISABONAS LĪGUMS

2007. gada 13. decembrī ES valstu vadītāji parakstīja Lisabonas līgumu, vainagojot vairākus gadus ilgās sarunas par institucionālo kārtību.

Lisabonas līgums groza pašreizējos ES un EK līgumus, neaizstādams tos. Tas Eiropas Savienībai sniegs tiesisko regulējumu un instrumentus, lai rastu atbildes uz turpmākajiem izaicinājumiem un iedzīvotāju prasībām. Tā galvenie mērķi ir šādi:

•        Demokrātiskāka un pārredzamāka Eiropa, nostiprinot Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu lomu, sniedzot pilsoņiem vairāk iespēju paust savu viedokli un gādājot par skaidrāku atbildības sadalījumu Eiropas un valstu līmenī.

•        Efektīvāka Eiropa, izmantojot vienkāršotas darba metodes un balsošanas noteikumus, racionāli veidotas un modernas institūcijas 27 dalībvalstu Eiropas Savienībā un uzlabojot rīcībspēju vairākās ES šobrīd prioritārās jomās.

•        Tiesību un vērtību, brīvības, solidaritātes un drošības Eiropa, paužot ES vērtības, iekļaujot Pamattiesību hartu Eiropas primārajās tiesībās, izveidojot jaunus solidaritātes mehānismus un nodrošinot labāku aizsardzību Eiropas iedzīvotājiem.

•        Eiropa kā pasaules mēroga partneris. Eiropa apkopos savus ārpolitikas instrumentus gan jaunas politikas izstrādē, gan īstenošanā. Lisabonas līgums dos ES iespēju skaidrāk paust savu viedokli attiecībās ar partneriem visā pasaulē.

 

 

Jaunākā informācija par Lisabonas līgumu, ratificēšanas procesu dalībvalstīs un biežāk uzdotie jautājumi pieejami Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes Lisabonas līguma sadaļā:

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_lv.htm

 

 

 

Papildus informācija par Līgumu: 

Diskusijas:

Raksti:

Noderīgas saites
Komisārs Andris Piebalgs
Eiropa 2020
Europe Direct informācijas centri
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Pēdējā atjaunināšana: 30/10/2010  |Lapas sākums