Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Darbs Eiropā
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

Meklēt darbu var būt liels izaicinājums, īpaši ekonomikas krīzes apstākļos. Toties Latvijas iedzīvotājiem kā Eiropas Savienības dalībvalsts iedzīvotājiem ir pieeja milzīgam darba tirgum.

ES tiesību akti nodrošina, ka visiem darba ņēmējiem ir tiesības meklēt darbu citā dalībvalstī un tiesības strādāt tur, ja viņi darbu ir atraduši. Viņiem arī tiek garantēta vienlīdzīga attieksme attiecībā uz darba samaksu, darba apstākļiem un sociālā  nodrošinājuma pabalstiem.

Pašreiz tikai apmēram 2 procenti ES iedzīvotāju strādā ārpus savas izcelsmes valsts, bet ir paredzams, ka šis skaitlis pieaugs, jo Eiropas darba tirgus attīstās un reaģē uz mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem.

Pastāv būtiskas personiskās un profesionālās priekšrocības darbam ārzemēs. Var attīstīt pašreizējās iemaņas un apgūt jaunas prasmes, un vienmēr taču ir interesanti pavērot dzīvi no jauna skatu punkta.

Meklējot darbu

Meklēt darbu ārpus savas mītnes valsts var šķist visai biedējošs process, bet ES var palīdzēt ne tikai ar likumdošanu, bet arī ar noderīgu informāciju un pakalpojumiem.

Eiropas Nodarbinātības mobilitātes portālā EURES ir pieejama informācija par tūkstošiem darba vietu visā Eiropas Savienībā.

EURES darbojas partnerībā ar arodbiedrībām un darba devēju organizācijām, lai pārliecinātos, ka darba ņēmēji var pilnībā izmantot savas tiesības uz pārvietošanās brīvību visā Eiropas Ekonomikas zonā.

Eiropas Ekonomikas zonā ietilpst visas 27 ES dalībvalstis, kā arī Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina. EURES aptver arī darba tirgu Šveicē.

Reģistrējoties EURES, darba meklētāji var iesniegt savus CV, kas tad kļūst pieejami darba devējiem 31 valstī.

EURES tīmekļa vietnē ir iespējams apskatīt darba tirgu un darba apstākļus dažādās valstīs. Šeit jūs arī varat sazināties ar konsultantiem, lai iegūtu informāciju, kā atrast un pieņemt darbu ārzemēs.

EURES sniedz atbalstu arī darba devējiem, ieskaitot mazos un vidējos uzņēmumos, palīdzot viņiem atrast darbiniekus ar īpašām iemaņām vai zināšanām.

Labklājības ieguvumi

Ja esat atradis darbu citā ES valstī, spēkā ir noteikumi, kas nodrošina jums tādus pašus sociālās nodrošināšanas un sociālos pabalstus kā attiecīgās uzņēmējvalsts pilsoņiem. Jums pēc savas izvēles ir tiesības iesaistīties arodbiedrībās un gūt no tā labumu uz tādiem pašiem nosacījumiem kā uzņēmējvalsts darba ņēmējiem.

Ja esat veikuši pietiekami daudz iemaksu, jums ir tiesības pieprasīt, piemēram, slimības un maternitātes pabalstus, vecuma pensijas.

Ģimene

ES noteikumi par pārvietošanās brīvību un uzturēšanās tiesībām nozīmē to, ka strādājošajiem uzņēmējvalstī var pievienoties viņu ģimenes, neatkarīgi no to pilsonības. Ģimene ir laulātais, apgādībā esošie bērni, vecāki un laulātā vecāki, bet uzņēmējvalsts pienākums ir "labvēlīgi izskatīt" pieteikumus no citiem ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi.

Visās ES dalībvalstīs ir arī ar likumu noteikts bērna kopšanas atvaļinājums laikposmā pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, ko garantē minimālās prasības, kas noteiktas ES direktīvā par bērna kopšanas atvaļinājumu.

Direktīva, piemēram, piešķir sievietēm un vīriešiem individuālas tiesības uz ne mazāk kā trīs mēnešus ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu no darba sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju.

Obligātā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma ilgums svārstās no 14 līdz 28 nedēļām visās ES dalībvalstīs. Lielākajā daļā valstu tas ir robežās no 15 līdz 20 nedēļām.

Papildu informācija par darba iespējām ārzemēs pieejama EK pārstāvniecības sagatavotajā faktu lapā .

N.B.!: Papildu informācija par valstīm, kuras atvērušas savu darba tirgu Latvijas pilsoņiem ir pieejama Eures tīmekļa vientē.

Savukārt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO)  portālā pieejami ES institūciju darba piedāvājumi.

Noderīgas saites
Komisārs Andris Piebalgs
Eiropa 2020
Europe Direct informācijas centri
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Pēdējā atjaunināšana: 30/10/2010  |Lapas sākums