Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Iepirkšanās Eiropā
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

Iepirkšanās Eiropā

Latvijas patērētāji var iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus visā Eiropā, droši zinot, ka viņu pirkumi ir aizsargāti ar tiesību aktiem.

Interešu aizsardzībai un patērētāju drošībai ir būtiska nozīme, lai uzlabotu dzīves kvalitāti visiem eiropiešiem.

Vienotais tirgus ir atvēris nebeidzamas iespējas konkurencei, kas palīdz saglabāt zemas cenas patērētājiem. Bet, lai šis tirgus darbotos pilnībā, ir jābūt lielai patērētāju uzticībai. Tieši tāpēc tik tiek pielikts daudz pūļu, lai nodrošinātu, ka eiropieši tiek aizsargāti ar desmit turpmāk minētajiem pamatprincipiem, neatkarīgi no tā, ko viņi pērk un kurā vietā viņi iepērkas.

1. Pērciet to, ko vēlaties, un tur, kur vēlaties
2. Ja tas nedarbojas, sūtiet atpakaļ
3. Augsti drošības standarti pārtikai un patēriņa precēm
4. Ziniet, ko ēdat
5. Līgumiem jābūt taisnīgiem pret patērētājiem
6. Dažkārt patērētāji var pārdomāt
7. Viegli salīdzināt cenas
8. Patērētājus nedrīkst maldināt
9. Nekas nevar notikt bez jūsu pašu ziņas
10. Efektīvi risinājumi pārrobežu strīdiem

Šie principi ir minimālās patērētāju aizsardzības tiesības, kurām jābūt ieviestām visās ES dalībvalstīs. Dažas valstis dara pat vairāk, lai aizsargātu patērētājus, un dalībvalstis turpināt kopīgi strādāt, lai pastiprinātu likumdošanu un tālāk attīstītu uzticību tirgum.

2007. gadā Eiropas Komisija ir pieņēmusi sešu gadu Patērētāju politikas stratēģiju. Darbs pie plāna joprojām turpinās, un tā mērķis ir līdz 2013. gadam likvidēt visus preču un pakalpojumu pirkšanas riskus.

Stratēģijas pamatā ir uzlabot cenu, izvēli, kvalitāti un drošību, un tās ir labas ziņas pircējiem visā Eiropā. Komisijas iecere ir līdz 2013. gadam parādīt iedzīvotājiem, ka viņi ar pārliecību var iepirkties jebkurā vietā Eiropas Savienībā. Tā arī vēlas parādīt mazumtirgotājiem, ka tie var tirgoties visur, pamatojoties uz vienu un vienkāršu noteikumu kopumu.

Palīdzība patērētājiem

Pēc stratēģijas galīgās izstrādes jaunie likumi papildinās daudzos noteikumus, kas jau pastāv, lai aizsargātu iepirkšanos visā Eiropā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Latvijā īsteno patērētāju tiesību un interešu aizsardzību.

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs Latvijā nodrošina patērētāju aizsardzību un tiesību ievērošanu ceļojumos un veicot iepirkumus. Centrs sniedz padomu un informāciju par jūsu patērētāju tiesībām Eiropas Savienībā, kā arī palīdzēs atrisināt problēmas, kas radušās, pērkot preces vai pakalpojumus ārpus Latvijas.

Finanšu pakalpojumi

ES tiesību akti attiecas arī uz finanšu pakalpojumiem, piemēram, apdrošināšanas polisēm un kredītiem.

Eiropas tiesību akti uzliek juridiskas saistības kreditoriem rīkoties atbildīgi un godprātīgi visā kredītlīguma termiņa garumā. Tiesību akti dod aizņēmējiem noteiktas tiesības, piemēram, veikt aizdevuma pirmstermiņa atmaksu.

Uzņēmumiem, kas sniedz finanšu pakalpojumus, pirms līguma parakstīšanas jāsniedz patērētājiem visa nepieciešamā informācija, piemēram, kontaktinformācija, cenas un maksāšanas kārtība.

Gaisa transporta pasažieru tiesības

Ierobežojumu atcelšanu aviācijas nozarē visās ES dalībvalstīs nosaka Eiropas vienotās gaisa telpas tiesību akti, kuri tika pieņemti 2004. gadā. Tie ierobežo pret konkurenci vērstas darbības un ir padarījuši ceļošanu lētāk nekā jebkad agrāk.

Pateicoties ES noteikumiem, gaisa transporta pasažieriem ir tiesības saistībā ar saņemamo informāciju, reisu kavēšanos, to atcelšanu un bagāžas pazaudēšanu.

Aviosabiedrībām, piemēram, jānodrošina pasažieri ar ēdienreizēm, uzkodām un izmitināšanu viesnīcā, ja reisi kavējas noteiktu laika periodu.

Ja lidojums kavējas par vairāk nekā piecām stundām, pasažieriem ir tiesības saņemt savu naudu atpakaļ, ja viņi nolemj savu ceļojumu atcelt.

Arī tā sauktos brīvdienu komplektus aizsargā ES noteikumi. Ja brīvdienas neatbilst brošūrā solītajam, ceļojumu aģentūrām ir jāpiedāvā kompensācijas.

Drošība vispirms

Patērētāji ir pasargāti no bīstamiem produktiem, izmantojot ES ātrās reaģēšanas sistēmu (RAPEX).

Piemēram, ja kāda rotaļlieta vai elektriskā ierīce tiek konstatēta kā bīstama, RAPEX sistēma veicina ātru informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, lai produktu iespējami ātri izņemtu no tirgus un lai tiktu izsūtīti brīdinājumi.

Eiropas Komisija apkopo visu informāciju par potenciāli bīstamiem produktiem no valstu kontaktpunktiem un publicē internetā iknedēļas pārskatu par nedrošām precēm un veiktiem riska novēršanas pasākumiem.

ES integrētā pieeja attiecas arī uz pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un augu veselību Eiropas Savienībā.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei(European Food Safety Authority) ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu, ka pārtika, ko mēs ēdam, ir droša. Ātrās reaģēšanas sistēma attiecībā uz pārtiku un barību(RASFF) ir efektīvs līdzeklis, ko izmanto dalībvalstis, lai ātri apmainītos ar informāciju un varētu iespējami ātri reaģēt uz jebkuru apdraudējumu.

Plašāka informācija par patērētāju tiesībām latviešu valodā pieejama tīmekļa vietnē: www.pateretajiem.lv

Jauns tiešsaistes Patērētāja ceļvedis

Jauns tiešsaistes rīks, kas piedāvā praktiskus padomus par patērētāju tiesībām: http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm

Noderīgas saites
Komisārs Andris Piebalgs
Eiropa 2020
Europe Direct informācijas centri
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Pēdējā atjaunināšana: 31/10/2010  |Lapas sākums