Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Dzīvošana Eiropā
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

Latvijas iedzīvotāji gluži tāpat kā citi eiropieši var baudīt pamattiesības - dzīvot, strādāt, mācīties un doties pensijā jebkurā ES valstī, kurā vien viņi vēlas.

Iedzīvotāju brīva pārvietošanās vienmēr ir bijusi viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem. Sākotnēji tas attiecās tikai uz darba ņēmējiem, bet vēlāk arī uz viņu ģimenēm.

Gadu gaitā šī pamatbrīvība ir attiecināta arī uz visiem iedzīvotājiem, un pēdējā desmitgadē automātiskas tiesības uz dzīvesvietu jebkurā ES valstī ir ieviestas ar Māstrihtas un Amsterdamas līgumu.

Tas nozīmē, ka visiem ES pilsoņiem tagad ir tiesības brīvi pārvietoties uz citu ES valsti, lai iegūtu darbu, iestātos augstskolā, izbaudītu savus pensijas gadus vai arī vienkārši izjustu citu kultūru.

Brīva pārvietošanās

Saskaņā ar direktīvu visiem ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem ir atļauts brīvi pārvietoties starp dalībvalstīm – gluži tāpat kā viņi pārvietojas savā valstī.

ES pilsoņi var brīvi iebraukt, dzīvot un uzturēties jebkurā ES valstī, vienkārši uzrādot savu pasi uz robežas.

Ja uzturēšanās ir ilgāka par trim mēnešiem, var būt nepieciešams reģistrēt dzīvesvietu, bet tā parasti ir tikai formalitāte, ja jūs strādājat vai mācāties un ja jums ir veselības apdrošināšana un pietiekami daudz līdzekļu, lai nekļūtu par finansiālu apgrūtinājumu uzņēmējvalstij.

Brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesības ir attiecināmas arī uz ES pilsoņu ģimenes locekļiem neatkarīgi no viņu valstspiederības. Saskaņā ar ES tiesību aktiem ģimenes locekļi ir laulātie un apgādājamie bērni. Pavadošiem ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, ja viņi pārvietojas ES robežās, var būt nepieciešama ieceļošanas vīza, bet tā tiek piešķirta bez maksas.

Eiropas iedzīvotājiem, kas dzīvo pastāvīgi citā ES valstī piecus vai vairāk gadus, tagad ir tiesības uz pastāvīgu dzīvesvietu.

Dzīvošana ārzemēs

Pateicoties Eiropas likumiem un direktīvām ir viegli pārvietoties uz citu ES valsti. Visas jūsu mantas var transportēt, nemaksājot muitas nodevas vai nodokļus, un, ja piemēram, jūs lidojat, varat pieprasīt kompensāciju, ja lidojums ir aizkavēts vai atcelts vai ja lidojuma laikā pazudusi jūsu bagāža.

Latvijas autovadītāja apliecība legāli ļauj jums vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli jebkurā ES dalībvalstī.

ES normas arī nozīmē, ka visiem darba ņēmējiem ir tiesības saņemt tieši tos pašus sociālās nodrošināšanas un sociālos pabalstus, ko saņem pilsoņi uzņēmējvalstī. Ja esat veikuši pietiekami daudz iemaksu, jūs varat pieprasīt arī, piemēram, slimības un maternitātes pabalstus.

ES vienotais tirgus ļauj pilsoņiem brīvi īstenot savu karjeru jebkurā dalībvalstī. Pastāv sistēma, kas sekmē profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu visā Eiropas Savienībā.

Tāpat visiem ES darba ņēmējiem ir gluži tādas pašas tiesības uz vienādu darba samaksu un dalību arodbiedrībās kā tās valsts pilsoņiem, kurā viņi tobrīd strādā.

Pilsoņiem, kuri vēlas veikt uzņēmējdarbību citviet Eiropā, ir iespēja izmantot ne tikai iespēju brīvi pārvietoties, bet arī vienoto preču tirgu – vēl vienu Eiropas Savienības pamatbrīvību.

Vairs nav robežkontroles precēm, ko pārvieto starp ES dalībvalstīm, un Latvijā ražotus produktus var brīvi pārdot visu dalībvalstu tirgos.

Pilsoņiem ir pieejama vēl viena ES pamatbrīvība – brīva kapitāla kustība, kas nozīmē iespēju atvērt bankas kontu, iegādāties īpašumu un ieguldīt akcijās visā Eiropas Savienībā.

Studentus, kuri vēlas studēt ārzemēs, jāuzņem ES universitātēs un koledžās ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgos. Tas nozīmē, ka viņiem nevar pieprasīt lielāku mācību maksu vai nepielaist kādai programmai, pamatojoties uz viņu valstspiederību.

Katrai ES valstij ir pienākums savā teritorijā atzīt akadēmiskās kvalifikācijas. Tomēr ir arī Eiropas centru tīkls (ENIC), kas veicina starptautisku profesionālo kvalifikāciju prasību atzīšanu visā Eiropā. Latvijā šī tīkla pārstāvis ir Akadēmiskais informācijas centrs.

Padoms un palīdzība

Dažādi informācijas avoti nodrošina iedzīvotāju pārvietošanās atbalstu Eiropā. Dienests "Iedzīvotāju ceļvedis" (CSS) ir ekspertu grupa, kas ir gatavi sniegt konsultācijas par tiesībām brīvi ceļot pa ES. Pakalpojums ir bezmaksas, un pieprasījumiem tiek sniegta ātra, objektīva un jums personīgi piemērota jurista atbilde. Atbilde tiek sniegta pa tālruni vai e-pastu Jūsu izvēlētajā ES oficiālajā valodā.
CSS eksperti var sniegt informāciju par noteikumiem un norādīt iedzīvotājiem iestādi, kura ir vislabāk piemērota, lai atrisinātu šo problēmu.

Izmantojot Europass, var saņemt palīdzību par prasmju un kvalifikācijas atzīšanu visā ES. Europass tīmekļa vietnē varat izveidot standarta CV, kas palīdzēs raksturot Jūsu  izglītību, prasmes un kompetences lietošanai jebkurā ES dalībvalstī.

Informācija par sociālā nodrošinājuma tiesībām lielākajā daļā ES valstu ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā " Pārvietošanās Eiropas Savienībā".

Noderīgas saites
Komisārs Andris Piebalgs
Eiropa 2020
Europe Direct informācijas centri
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Pēdējā atjaunināšana: 30/10/2010  |Lapas sākums