Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Mācības Eiropā
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

Viena no lielajām priekšrocībām, ko Latvija nodrošina ES dalībvalsts statuss, ir iespēja studēt vai piedalīties mācību programmās visā Eiropā.

Studentiem ir iespēja uzlabot valodu prasmes un gūt dažādu kultūru pieredzi. Iespējams, ka citās ES dalībvalstīs ir pieejami apmācības kursi vai programmas, ko nevar apgūt Latvijā.

ES dalībvalstis 2009. gadā pieņēma jaunu sadarbības ietvaru, lai reformētu izglītības sistēmu. Tas dos iespēju eiropiešiem vēl vieglāk pārvietoties un mācīties jebkurā no 27 ES dalībvalstīm.

Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas budžets laika posmā no 2007-2013. gadam ir gandrīz 7 miljardi eiro. Tas paredzēts dažādām izglītības un apmācību iniciatīvām.

Apskatiet PLOTEUS portālu, kura mērķis ir palīdzēt studentiem, darba meklētājiem, strādniekiem, vecākiem, karjeras konsultantiem un skolotājiem uzzināt vairāk par studijām Eiropā.

 

Lūk, daži no veidiem, kā arī jūs varat izmantot mūžizglītības iespējas Eiropā:

Comenius programma

 
Mūžizglītības programmas apakšprogrammā Comenius tiek iesaistīti audzēkņi, skolēni un pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošajām, profesionālajām un tehniskajām skolām, kā arī topošie  skolotāji, skolotāju sagatavotāji un tālākizglītotāji. Tā ir nosaukta ievērojamā čehu  pedagoga Jana Amosa Komenska vārdā. 2005.gadā Comenius nosvinēja savas pastāvēšanas 10 gadu jubileju.
 
Comenius atbalsta:
• individuālās mobilitātes – audzēkņu un pedagogu apmaiņas, pedagogu tālākizglītības kursus citās valstīs, sagatavošanas braucienus skolu partnerības projekta vai tīklojuma izveidei, studiju braucienus esošo projektu ietvaros, jauno skolotāju asistentūras
• partnerības projektus starp izglītības un tās atbalsta iestādēm
• daudzpusīgus sadarbības projektus – jaunu mācību metožu un materiālu izstrādei, pedagogu izglītības kursu izstrādei
• izglītības iestāžu tīklojumu izveidi – atsevišķu izglītības programmu vai mācību priekšmetu satura attīstībai, labākās pieredzes un jauninājumu izplatīšanai, partnerības projektu saturiskajam atbalstam
 
Darba uzdevumi:
• palielināt audzēkņu un izglītojošā personāla mobilitāšu skaitu un paaugstināt to kvalitāti
• vairot un uzlabot partnerattiecības starp izglītības un tās atbalsta iestādēm dažādās dalībvalstīs tā, lai visā programmas darbības laikā pēc iespējas vairāk audzēkņu tiktu iesaistīti  kopīgajās aktivitātēs
• sekmēt svešvalodu mācīšanos
• pilnveidot pedagoģiskās izglītības procesu Eiropas dimensijas kontekstā
• uzlabot mācību metodes, izglītības iestāžu vadību un pārvaldi

 

Erasmus programma

Filozofa, teologa un humānista Roterdamas Erasma (1465-1536) vārdā nosauktā Erasmus programma darbojas augstākajā izglītībā. 2007. gadā tā atzīmē 20 darbības gadus. Dibināta 1987. gadā, Erasmus programma sākumā darbojās kā neatkarīga programma. Sākot ar 1995. gadu, tā tika iekļauta Socrates I, bet 2000. gadā - Socrates II sastāvā. Programmas pamatmērķi ir dot augstskolām iespēju attīstīties vienotā Eiropas kontekstā, dot iespēju mācību spēkiem dalīties pieredzē un nodrošināt studentu apmaiņu starp Eiropas valstīm.

Pašlaik Erasmus ir viena no četrām ES Mūžizglītības programmas sektorālajām programmām. Tā paredzēta mācību un izglītības vajadzībām tiem, kas apgūst akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, neatkarīgi no mācību kursa ilguma un paredzamās kvalifikācijas, ieskaitot arī doktorantūras studijas. Programma paredzēta arī institūcijām un organizācijām, kas nodrošina un veicina šo izglītību.

Leonardo da Vinci programma

Leonardo da Vinci programma darbību Latvijā uzsāka 1998.gadā. Programmas mērķis - uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti  Eiropā un veicināt inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību.

Programma sniedz iespējas iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašinot cilvēka redzesloku, veicinot intelektuālo attīstību un ceļot vispārējo profesionālo zināšanu līmeni. Leonardo da Vinci programmas atbalstītajos projektos iespējams izstrādāt izglītības standartus un programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus informācijas apmaiņas tīklus, kā arī uzziņas materiālus. Leonardo da Vinci programmas ietvaros ir iespēja pieteikties mobilitātes, sagatavošanas vizīšu, partnerības, inovāciju pārneses, inovāciju attīstības un sadarbības tīklu projektos. Programmu Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūras Leonardo da Vinci programmas nodaļa.
 

Mūžizglītības programmas oficiālā mājas lapa: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

Grundtvig programma

Jaunākā un finansējuma ziņā mazākā Socrates apakšprogramma Mūžizglītības programmā ir kļuvusi par patstāvīgu sektorālo programmu un turpinās nest dāņu garīdznieka un rakstnieka, Ziemeļvalstu mūžizglītības tradīciju dibinātāja Nikolaja Frederika Grundtviga vārdu.

Saskaņā ar Mūžizglītības programmas definīciju „pieaugušo izglītība” nozīmē jebkādu pieaugušo ne-profesionālo izglītību, neizmantojot dalījumu formālajā, neformālajā un interešu izglītībā.

Programma atbalstīs ar pieaugušo izglītību saistītas darbības, kā arī visas institūcijas un organizācijas, kas sniedz šādu izglītību, tai skaitā valsts un pašvaldības iestādes, kultūras iestādes, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas, izglītības iestādes un institūcijas, kas papildus saviem tiešajiem pienākumiem veic izglītojošas funkcijas, piemēram, rehabilitācijas un ārstniecības centrus, cietumus, izdevniecības, raidorganizācijas.

 

Plašāka informācija par citām izglītības programmām pieejama Akadēmisko programmu aģentūrā

 

Plašāka informācija par studiju iespējām un pieredzi ārzemēs, diplomu atzīšanu pieejama EK pārstāvniecības sagatavotajā faktu lapā .

Projekts ar jauniešu iesaistīšanos „Mana balss Eiropā”

Noderīgas saites
Komisārs Andris Piebalgs
Eiropa 2020
Europe Direct informācijas centri
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Pēdējā atjaunināšana: 30/10/2010  |Lapas sākums