Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Paziņojumi presei
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

18.09.2014  Informatīvs pasākums par Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”

16.09.2014  Piespiedu darbs: Komisija aicina ES valstis īstenot jauno Starptautiskās darba organizācijas (ILO) protokolu

16.09.2014  ES vienotais pētniecības tirgus: viss atkarīgs no reformām dalībvalstīs

16.09.2014  “Mūsu ielas, mūsu izvēle” — ES sāk 2014. gada Eiropas Mobilitātes nedēļu

16.09.2014  Latvijā darba vizīte ieradīsies ES lauksaimniecības komisārs Čološs

08.09.2014  Ieguldījumi nodarbinātībā un noturīgā izaugsmē: Sestā Kohēzijas foruma uzmanības centrā attīstība un laba pārvaldība

08.09.2014  Gandrīz visi eiropieši uzskata, ka vides aizsardzība ir viņiem svarīga

03.09.2014  Komisija apstiprina, ka Baltijas jūrā reņģu krājumi ir ilgtspējīgi, un ierosina 2015. gadam palielināt zvejas iespējas

03.09.2014  Piesakiet savu skolu ES jauno tulkotāju konkursam!

29.08.2014  ES pētījumi ļauj ātrāk un precīzāk prognozēt plūdus

28.08.2014  Eiropas Komisija paziņo par ārkārtas atbalstu piena nozarei

21.08.2014  Eiropas satelītnavigācija: tiks palaisti divi jauni satelīti

19.08.2014  Eiropas atbalsts humānās palīdzības pasākumiem

12.08.2014  Uzziniet vairāk par pieejamo ES finansējumu

08.08.2014  ES finansēta pētniecība — kruīzu kuģu drošībai

31.07.2014  Izmanto 2014. gada vasaru, lai iemācītos programmēt!

31.07.2014  Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība — 2013. gadā muitas iestādes uz ES robežām aizturējušas viltotas preces gandrīz 36 miljonu eiro vērtībā

25.07.2014  Eirobarometra 2014. gada pavasara standarta aptauja – Eiropas Parlamenta vēlēšanas ir nesušas pārmaiņas

25.07.2014  MVU aptauja sakarā ar Transatlantisko nolīgumu par tirdzniecību un ieguldījumu partnerību (TTIP)

24.07.2014  155 mazi uzņēmumi katrs saņems 50 000 eiro pirmajās ES MVU finansēšanas instrumenta dotācijās

23.07.2014  Valsts atbalsta nosacījumi: EK skaidrojums

23.07.2014  ES 2014.–2020. gada kohēzijas politikas priekšplānā — energoefektivitāte, nodarbinātība un MVU

22.07.2014  Komisija paziņo par instrumentu “Ātrgaitas ceļš uz inovāciju”, kura budžets ir 100 miljoni eiro, un piecām inovācijas balvām

22.07.2014  Kultūras komisāre sola spēcīgāku Eiropas atbalstu kultūras mantojumam

18.07.2014  Pirkumi lietotnēs: Eiropas Komisija un dalībvalstis vienotas rīcībā labāk aizsargāt patērētājus tiešsaistes spēļu jomā

17.07.2014  Eiropas Komisija cīnās pret negodīgu praksi pārtikas apgādes ķēdē

17.07.2014  Cīņa pret krāpšanu: krāpšanas apkarošanas politikā gūti ievērojami panākumi, bet dalībvalstīm darbs jāturpina

16.07.2014  Pētījums pirmoreiz sniedz kartē pārskatu par ES skolēnu uztura programmām

10.07.2014  Valsts atbalsts: Komisija apstiprina valsts atbalsta pasākumus par labu Latvijas bankām Reverta (bijusī Parex banka) un Citadele

10.07.2014  Vēl viens Erasmus rekorda gads

09.07.2014  Komisija apstiprina pārstrukturēšanas atbalstu Latvijas aviosabiedrībai "airBaltic"

08.07.2014  Kā labāk aizsargāt patērētāju tiesības: par to, lai vienotais tirgus tiešām darbotos patērētāju interesēs

08.07.2014  Klimata politika. Komisija tīrās enerģijas projektus finansē no piesārņotāju līdzekļiem

08.07.2014  Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva: Komisija un dalībvalstis tiekas, lai paātrinātu īpašā 6 miljardu eiro fonda īstenošanu

03.07.2014  Izsakiet domas par zinātnes nākotni: sabiedriskā apspriešana par Science 2.0

02.07.2014  Komisija mudina valdības izmantot lielo datu potenciālu

02.07.2014  Vide: Augstāki otrreizējās pārstrādes mērķi, kas veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku ar jaunām darba vietām un ilgtspējīgu izaugsmi

02.07.2014  Konkurss: uzzīmē savu stāstu par Eiropas Veselības apdrošināšanas karti

02.07.2014  Veidojas Eiropas banku uzraudzības sistēma, uzskata ES revidenti

01.07.2014  Ar ES karoga dāvinājumu pašvaldībām uzsāk trio prezidentūru

01.07.2014  Komisija iepazīstina ar pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību labākai aizsardzībai un īstenošanai

30.06.2014  Nodarbinātība un sociālais stāvoklis: ceturkšņa pārskats parāda, ka daudzus cilvēkus ekonomikas atveseļošanās nesasniedz

27.06.2014  Ar informatīvu kampaņu vairos zināšanas par patērētāju tiesībām Eiropas Savienībā

26.06.2014  Lai sniegtu ātrākus un labākus publiskos pakalpojumus uzņēmumiem un iedzīvotājiem, Komisija ierosina likvidēt e-barjeras

26.06.2014  ES paziņo par nozīmīgu jaunu finansējumu izglītībai

25.06.2014  Liels datu viesabonēšanas maksimālā tarifa samazinājums no 1. jūlija — salīdzinājumā ar pērno vasaru tas samazināts vairāk nekā uz pusi!

25.06.2014  Ceļu satiksmes drošība: Jauna viedtālruņu lietotne sniedz informāciju par ceļu satiksmes noteikumiem Eiropas Savienībā

25.06.2014  Aptauja parāda, ka vairāk nekā 80 % skolotāju Eiropas Savienībā jūtas nenovērtēti

20.06.2014  Komisija pieņem partnerības līgumus ar Baltijas valstīm par ES strukturālajiem un investīciju fondiem 2014.-2020. gadam

19.06.2014  Dzelzceļi: gatavojoties straujākai izaugsmei, lielākai efektivitātei un kvalitatīvākiem pakalpojumiem Eiropā

19.06.2014  Pacientu drošība: paveikts ir daudz, bet vēl joprojām ir daudz darāmā

18.06.2014  Klimats. Pirmajā klimata projektu konkursā ir pieejami 44 miljoni eiro

17.06.2014  Pateicoties jaunai Eiropas prasmju pasei, palielināsies nodarbinātība viesmīlības nozarē

13.06.2014  Ziņojums par piena tirgu un piena nozares noteikumiem

12.06.2014  ES un EIB grupa apvieno spēkus, lai pētniecībā un inovācijā varētu investēt līdz 48 miljardiem eiro

10.06.2014  Lai panāktu ekonomikas noturīgu atlabšanu, Komisija pievēršas reformām inovācijas jomā

06.06.2014  Zveja: Komisija pastiprina kontroli un pieņem Francijas plānu

03.06.2014  ES Baltijas jūras stratēģijas 5. ikgadējais forums

02.06.2014  Izaugsmes sekmēšana – konkrētām valstīm adresēti ieteikumi 2014. gadā

02.06.2014  Rīgā notiks forums "Dzīves kvalitāte”

02.06.2014  Budžeta stabilitāte jāpārtulko cilvēku dzīves kvalitātē

28.05.2014  Energoapgādes drošība — Komisija nāk klajā ar daudzpusīgu stratēģiju, kuras mērķis ir nostiprināt energoapgādes drošību

22.05.2014  Nepietiekama informācija daudzās ES valstīs traucē iegūt augstāko izglītību

22.05.2014  Paziņoti pirmie Natura 2000 balvas ieguvēji

21.05.2014  Komisija izstrādājusi stratēģiju, lai samazinātu kravas automašīnu un autobusu radītās CO2 emisijas

16.05.2014  Svinam Eiropas teritoriālo sadarbību! Četras robežas, četras problēmas, četri risinājumi

16.05.2014  Eiropas Savienības jautājumos gudrākie izrādījušies Valmieras, Daugavpils un Rīgas skolēni

15.05.2014  Jauna Eiropas kino stratēģija tiecas veicināt kultūras daudzveidību un konkurētspēju digitālajā laikmetā

15.05.2014  Dalībvalstīm vēl jāuzlabo aviopasažieru tiesību aizsardzība, teikts Komisijas ziņojumā

14.05.2014  Komisārs Piebalgs līdzekļu devēju konferences gadadienā apmeklē Mali, lai sāktu jaunus projektus

13.05.2014  „Eiropas eksāmenā” piedalījušās 283 Latvijas skolas

13.05.2014  Komisija atzinīgi vērtē izpildes direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā pieņemšanu Padomē

09.05.2014  Pārstāvniecības vadītājas Innas Šteinbukas uzruna Eiropas dienai veltītajā pieņemšanā 9.maijā

08.05.2014  Ar okeāniem saistītā inovācija kā izaugsmes avots

05.05.2014  2014. gada pavasara prognoze – izaugsme kļūst plašāka

01.05.2014  1.maijā Esplanādē – svētki visai ģimenei

01.05.2014  Skolēnus un citus interesentus aicina kārtot „Eiropas eksāmenu”

30.04.2014  Eiropas Komisija piešķir 282,6 miljonus eiro 225 jauniem projektiem vides un klimata jomā

29.04.2014  ES atvēl 23 miljonus eiro lauksaimniecības produktu veicināšanai Eiropas Savienībā un trešās valstīs

28.04.2014  ES projekts ļāvis pirmo reizi no saules enerģijas iegūt petroleju

24.04.2014  Jauna aptauja parāda situācijas pasliktināšanos un lielas atšķirības darba ņēmēju apmierinātībā

22.04.2014  10. maijā "Sakopsim Eiropu!"

16.04.2014  Komisija sāk padziļinātu izmeklēšanu par valsts atbalsta pasākumiem Latvijas bankām Reverta (bij. Parex) un Citadele

15.04.2014  Eiropas Komisija skaidro, ar kādām problēmām saskaras jauktās ģimenes, un iesaka turpmāku rīcību

15.04.2014  Izmaiņas pārredzamības reģistrā – vairāk informācijas, vairāk stimulu, stingrāka attieksme pret noteikumu pārkāpējiem

14.04.2014  Jauns Komisijas pētījums: kuras ir Eiropas labākās IKT kopas?

10.04.2014  Uzraudzība pēc aizdevuma saņemšanas: piektā Eiropas Komisijas pārstāvju vizīte Latvijā

09.04.2014  Valsts atbalsts — Komisija apstiprina Latvijas reģionālā atbalsta karti 2014.-2020. gadam

09.04.2014  Eiropas Komisija ierosina stiprināt akcionāru iesaistīšanos un ieviest iespēju izteikt viedokli par atalgojumu Eiropas lielākajos uzņēmumos

09.04.2014  Zināmi ES piektās žurnālistikas balvas ieguvēji

08.04.2014  Komisārs Piebalgs aicina dalībvalstis pastiprināt centienus, lai palielinātu attīstības palīdzību

08.04.2014  Eiropas Komisija pieprasa stingrus standartus tādu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas regulēšanai, ko izmanto civiliem mērķiem

07.04.2014  Konkurss Juvenes Translatores: komisāre Vasiliu pasniedz balvas Eiropas labākajiem jaunajiem tulkotājiem

02.04.2014  Reģionālās politikas komisāra Hāna paziņojums pēc tikšanās ar Latvijas premjerministri Laimdotu Straujumu

01.04.2014  Elastīgāki vīzu noteikumi nolūkā veicināt izaugsmi un darba vietu radīšanu

31.03.2014  ES atbalsta patērētājus viņu ikdienas dzīvē — tas izmaksā tikai 5 centus

31.03.2014  ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forums – kopīgs darbs ceļā uz ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību

31.03.2014  Sociālās jomas un nodarbinātības stāvoklis: ir atveseļošanās pazīmes, tomēr uzlabojumu vēl maz

31.03.2014  Satiksmes drošības ziņā Eiropa jau otro gadu pēc kārtas pārliecinoši virzās uz mērķi

27.03.2014  Komisijas ceļvedis Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finanšu vajadzību risināšanai

27.03.2014  Eiropas Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē par ieguldītāju aizsardzību transatlantiskajā tirdzniecības un ieguldījumu partnerībā

27.03.2014  Sagatavots pamats, lai Eiroparlamenta vēlēšanas kļūtu vēl demokrātiskākas un tajās piedalītos vairāk vēlētāju, – teikts divos Komisijas ziņojumos

25.03.2014  Platjoslas interneta cenu ģeogrāfiskajā loterijā cieš patērētāji, teikts jaunos pētījumos

25.03.2014  Komisija ierosina izvērst un uzlabot bioloģisko lauksaimniecību

25.03.2014  Patērētāju drošības vārdā – Eiropas ātrās ziņošanas sistēma par bīstamiem ražojumiem darbojas jau 10 gadus

24.03.2014  E–veselības sistēma ES: kāda ir diagnoze?

24.03.2014  Eirobarometra aptauja rāda, ka Eiropas Savienībā daudzi vispār nesporto

21.03.2014  Debates par Eiropas nākotni: Eiropas mēroga dialogs Briselē apvieno pilsoņus no visām ES valstīm

19.03.2014  Ko ES paplašināšanās nozīmē Tev? - Sacerējumu konkurss

19.03.2014  Komisija saka "jā" pirmajai sekmīgajai Eiropas pilsoņu iniciatīvai

17.03.2014  2014. gada ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā: virzība uz efektīvāku tiesu sistēmu Eiropas Savienībā

14.03.2014  Debates par Eiropas nākotni: Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga rīko pilsoņu dialogu Amsterdamā

13.03.2014  ES komisārs augsta līmeņa vizītes laikā paziņo par papildu atbalstu Centrālāfrikas Republikai

11.03.2014  Diskutēs par ES risinājumu piemērošanu Latvijai cīņā ar finanšu noziegumiem

10.03.2014  Eirobarometra aptaujā secināts, ka vairums eiropiešu atbalsta jaunās KLP ievirzi

07.03.2014  Atbalsta pasākumi Ukrainai

07.03.2014  Eiropas Komisija ir sasniegusi vienlīdzīgu iespēju mērķus 11 mēnešus pirms plānotā laika

06.03.2014  “Tehnoloģijas ir pārāk svarīgas, lai tās atstātu tikai vīriešiem!”

05.03.2014  ES ierosina atbildīgu stratēģiju tirdzniecībai ar konfliktu zonās iegūtiem izrakteņiem

05.03.2014  Eiropas Komisijas atbalsts Ukrainai

04.03.2014  Eiropa ir kļuvusi novatoriskāka, bet joprojām pastāv lielas atšķirības starp reģioniem

03.03.2014  Jauni pētījumi apstiprina, ka jāuzlabo aizsardzība pret plūdiem un jāpāriet uz lielākiem vides nodokļiem

03.03.2014  Eiropieši uzskata, ka klimata aizsardzības pasākumi var veicināt ekonomikas atlabšanu un jaunu darbvietu rašanos

28.02.2014  Vienlīdzīgas darba samaksas diena – vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība Eiropā paliek 16,4 % līmenī

27.02.2014  Komisija un dalībvalstis pievēršas lietotāju raizēm par lietojumprogrammām

25.02.2014  2014. gada ziemas ekonomikas prognoze liecina par augšupejas nostiprināšanos

21.02.2014  Drosmīgāka pieeja ES ārējās migrācijas politikai

21.02.2014  Debates par Eiropas nākotni: Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga rīko dialogu ar pilsoņiem Barselonā

21.02.2014  Eiropas diena noziegumos cietušajiem: Komisija rīkojas, lai cietušajiem patiešām būtu lielākas tiesības

20.02.2014  Komisija nāk klajā ar jaunu Eiropas stratēģiju piekrastes un jūras tūrisma popularizēšanai

17.02.2014  Prakses iespējas EK pārstāvniecībā Latvijā

17.02.2014  Viesabonēšana: saskaņā ar aptauju viesabonēšanas maksas atcelšana ļaus telesakaru uzņēmumiem iegūt vēl 300 miljonus klientu

14.02.2014  Top ES pilsētvides attīstības plāns nākotnes pilsētām

14.02.2014  Jauns ES atbalsts atjaunojamai enerģijai un pārvaldībai Kaboverdē

12.02.2014  Jauns ES atbalsts Senegālai ir paredzēts pārvaldības stiprināšanai un pārtikas nodrošinājuma, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas uzlabošanai

11.02.2014  Saprast un pārtulkot ir divas dažādas lietas

11.02.2014  Rīgas transporta infrastruktūras izaugsmei stiprs ES finansējuma atbalsts

11.02.2014  Brīva pārvietošanās: Eiropas Komisija publicē pētījumu par mobilo ES pilsoņu integrāciju sešās pilsētās

07.02.2014  Komisija sāk apspriešanu, kā ES varētu ierobežot savvaļas dzīvnieku un augu nelegālās tirdzniecības kraso pieaugumu

07.02.2014  Komisāra Borga aicinājums KF iesaistīties konstruktīvās sarunās par cūkgaļas importa no ES aizliegumu

05.02.2014  Juvenes Translatores: paziņoti ES jauno tulkotāju konkursa uzvarētāji

05.02.2014  Brīvības atņemšana: Komisija aicina dalībvalstis īstenot kopīgi pieņemtos noteikumus par personām, kas ir notiesātas vai gaida tiesu citā ES dalībvalstī

04.02.2014  Brīva pārvietošanās: Eiropas Komisija aicina pilsētu vadītājus apspriest problēmas un apmainīties ar labāko praksi

04.02.2014  Vide: kampaņā “Generation Awake” mudina neizniekot atkritumus...

03.02.2014  Komisija nāk klajā ar pirmo Eiropas Pretkorupcijas ziņojumu

03.02.2014  EK pārstāvniecības vadītāja ar ministrēm pārrunās izglītības reformas, sadarbību kultūras projektu īstenošanā

31.01.2014  Komisāra Borga paziņojums par sarunām ar KF saistībā ar cūkgaļas importa no ES aizliegumu

30.01.2014  Ēd gudri – dzīvo vesels! Komisija ierosina saliedēt programmas "Skolas piens" un "Skolas auglis"

29.01.2014  ES banku sektora strukturāla reforma

29.01.2014  Balsstiesību atņemšana - Komisija rīkojas, lai aizsargātu ārvalstīs dzīvojošu ES pilsoņu balsstiesības

28.01.2014  Datu aizsardzības diena 2014. gadā – Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga aicina ieviest jaunu Eiropas paktu datu aizsardzībai

27.01.2014  Izziņots konkurss “ES uzņēmējdarbības veicināšanas balva 2014”

27.01.2014  Grieķija ir 16. dalībvalsts, kas pievienojas ES noteikumiem, lai palīdzētu starptautiskiem pāriem

23.01.2014  Komisija vēršas Tiesā pret Latviju saistībā ar noteikumu, ka notāriem jābūt pilsoņiem

22.01.2014  Komisija aicina steidzami rīkoties, lai nostiprinātu Eiropas rūpniecību

21.01.2014  Nodarbinātība un sociālā attīstība: gada pārskats norāda uz nepieciešamību pievērsties ar nodarbinātu personu nabadzību saistītiem riskiem

20.01.2014  Komisija nāk klajā ar rīcības plānu, lai atbalstītu jūras enerģētikas attīstību

20.01.2014  Personu brīva pārvietošanās: Komisija grib novērst mobilo ES pilsoņu diskriminēšanu nodokļu jomā

20.01.2014  ES apstiprina savu atbalstu miera un stabilitātes attīstībai, integrācijai un veicināšanai Centrālajā Āfrikā

17.01.2014  Vienlīdzība: ES noteikumi cīņai ar diskrimināciju stājas spēkā visās 28 dalībvalstīs

17.01.2014  Komisāre Andrula Vasiliu Rīgā atklās Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu un programmu Erasmus+

17.01.2014  Nodarbinātība: Komisija ierosina uzlabot darba meklēšanas tīklu EURES

15.01.2014  Vērienīgs Eiropas mēroga pasākums nolūkā veidot sociālo uzņēmumu nākotni

15.01.2014  Diskusija par Eiropas nākotni: dialogs ar priekšsēdētāja vietnieci Redingu reāllaikā internetā

15.01.2014  ES rīcības stiprināšana pret radikalizāciju un vardarbīgo ekstrēmismu

15.01.2014  Eiropas Komisija iestājas par iedzīvotāju pārvietošanās brīvību

13.01.2014  Brīva pārvietošanās: Komisija publicē ceļvedi par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu sociālā nodrošinājuma jomā

10.01.2014  ES mobilitātes progresa ziņojums: efektīvāk jāveicina studentu studēšana un praktizēšanās ārzemēs

10.01.2014  Speech by President Barroso on the Occasion of Latvia joining the euro

31.12.2013  Latvija kļūst par 18. dalībvalsti, kas ievieš eiro

30.12.2013  Rīga un Ūmeo — 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas

20.12.2013  Latvijā eiro atbalsta 53% iedzīvotāju

19.12.2013  Jauna ES balva bioloģiskās daudzveidības jomā

19.12.2013  Komisija pieņēmusi jaunu regulu par neliela apjoma (de minimis) atbalstu primārajā lauksaimniecības ražošanā

18.12.2013  Vide: jaunu politikas pasākumu kopums gaisa kvalitātes uzlabošanai Eiropā

18.12.2013  Pārtika: Komisija iesniedz priekšlikumus par dzīvnieku klonēšanu un jauno pārtiku

17.12.2013  Komisija gādā par ērtāku un ekoloģiskāku pilsēttransportu

16.12.2013  Eirobarometrs: puse no visiem Eiropas iedzīvotājiem ir apmierināti ar dzelzceļiem, bet ir jādara vēl vairāk, lai uzlabotu pakalpojumu piedāvājumu

12.12.2013  Komisija no dalībvalstīm atgūs KLP izdevumus 335 miljonu eiro apmērā

12.12.2013  Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga Viļņā diskutēs ar pilsoņiem par Eiropas nākotni

12.12.2013  Publicēts programmas “Erasmus+” ceļvedis, 2014. gadā pieejams finansējums 1,8 miljardu eiro apjomā

11.12.2013  Publicēts programmas “Radošā Eiropa” finansējuma ceļvedis: 2014. gadā pieejami 170 miljoni eiro

11.12.2013  Pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020” sāk darbu ar 15 miljardu eiro budžetu pirmajiem diviem gadiem

09.12.2013  Pieņemts pirmais ES tiesību instruments saistībā ar romu iekļaušanu

09.12.2013  Aviācija: ES atļauj lidmašīnās lietot elektroniskās ierīces

09.12.2013  Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība: Komisijas ziņojumā secināts, ka sievietes Eiropā vēl aizvien 59 dienas gadā strādā "par velti"

06.12.2013  Vide: ko jūs domājat par INSPIRE – ES Telpiskās informācijas infrastruktūru?

06.12.2013  Komisija atzinīgi vērtē progresu sarunās par tās priekšlikumu palīdzēt uzņēmumiem piedzīt pārrobežu parādus

05.12.2013  Aviācija: Komisija atjaunina Eiropā par nedrošām atzīto aviokompāniju sarakstu

04.12.2013  Jauniešu nodarbinātība: Komisija ierosina standartus stažēšanās kvalitātes uzlabošanai

03.12.2013  Thirteenth report on practical preparations for the euro: final countdown for Latvia

29.11.2013  Darbību sāk EUROSUR: jauni instrumenti, lai glābtu migrantu dzīvības un novērstu noziedzību pie ES robežām

29.11.2013  Saskaņā ar gada ziņojumu Pārredzamības reģistrs ir palielinājies par 10 % un kvalitātes pārbaudes veiktas vairāk nekā jebkad iepriekš

28.11.2013  Paziņoti pirmie objekti, kas saņems Eiropas mantojuma zīmi

28.11.2013  Komisija ierosina noteikumus, lai palīdzētu aizsargāt pret konfidenciālas uzņēmējdarbības informācijas zādzību

27.11.2013  ES un ASV nolīgumi: Komisija sniedz ziņojumus par ES un ASV Teroristu finansēšanas izsekošanas programmas un pasažieru datu reģistra nolīgumiem

26.11.2013  Septiņi no desmit ES pilsoņiem apgalvo, ka palīdzība jaunattīstības valstīm sniedz labumu arī viņiem pašiem

26.11.2013  ES 2012. gada finanšu pārskats — ES budžets kā arvien nozīmīgāks ieguldījumu instruments Eiropā

26.11.2013  Eiropas Komisija pastiprina cīņu pret nelegālu zveju

26.11.2013  Eiropas pilsētas kļūs progresīvākas

25.11.2013  Eiropas Komisija veic pasākumus, lai cīnītos pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

25.11.2013  Personu pārvietošanās brīvība. Piecas rīcības, kas labvēlīgi ietekmēs ES pilsoņus, izaugsmi un nodarbinātību.

22.11.2013  Draudi tiešsaistē – aptauja uzrāda kibernoziedzības ietekmi

22.11.2013  Ziņojums no Eiropas Komisijas prezidenta Žozē Manuela Barrozu Latvijas Republikas prezidentam Andrim Bērziņam, sakarā ar lielveikala jumta sabrukumu Rīgā

21.11.2013  Eiropas Savienībai jauna lauksaimniecības ražojumu un pārtikas produktu veicināšanas politika

21.11.2013  “Apvārsnis 2020” – milzīgs atbalsts Eiropas pētniecībai un uzņēmējiem,”saka komisāre Vasiliu

19.11.2013  Komisija atzinīgi vērtē programmas “Radošā Eiropa” apstiprināšanu Eiropas Parlamentā

19.11.2013  Zaļā gaisma programmai Erasmus+: vairāk nekā 4 miljoni cilvēku saņems ES dotācijas, lai uzlabotu prasmes un piemērotību darba tirgum

19.11.2013  Viens triljons eiro ieguldījumiem Eiropas nākotnē — ES budžeta shēma 2014.—2020. gadam

15.11.2013  Vide: sākas Eiropas nedēļa atkritumu samazināšanai

15.11.2013  ES pastiprina cīņu pret baktērijām, kas ir rezistentas pret zālēm

14.11.2013  Debates par Eiropas nākotni – Viviāna Redinga tiekas ar Francijas pilsoņiem Marseļā

14.11.2013  Nodarbinātība: Globalizācijas pielāgošanās fonds 2012. gadā sniedzis vairāk nekā 73,5 miljonus eiro 15 700 ES strādnieku atbalstam

14.11.2013  ES mēroga aptauja liecina, ka sabiedrība atbalsta atbildīgu pieeju pētniecībā un inovācijā

14.11.2013  Valsts atbalsts: Komisija pieņem jaunus filmu atbalsta noteikumus

14.11.2013  Komisārs Piebalgs viesojas Mjanmā, lai stiprinātu attīstības sadarbību

12.11.2013  ES ekonomikas pārvaldības skaidrojums

11.11.2013  Ikgadējais Baltijas jūras reģiona valstu forums: jāpalielina temps pirmajā Eiropas makroreģionā

08.11.2013  Komisārs J. Hāns aicina ES reģionus mobilizēt inovācijas potenciālu izaugsmei

08.11.2013  Latvijā ieradusies Eiropas Komisijas ceturtā pēcprogrammas uzraudzības misija

07.11.2013  ES paziņo par jaunu atbalstu Burkinafaso attīstībai

06.11.2013  Komisija aicina Padomi apstiprināt tās priekšlikumu dalībvalstīm piešķirt lielāku subsidiaritāti attiecībā uz ĢMO kultivēšanu

06.11.2013  Klimata politika: Komisija ierosina ratificēt Kioto protokola otro posmu

06.11.2013  Varšavas konferencē ES vēlas līdzsvarotu progresu, lai sekmētu rīcību klimata jomā

06.11.2013  ES pastiprina atbalstu Nigēras attīstībai un drošībai

06.11.2013  Vide: 12 pilsētas pieteikušās Eiropas 2016. gada Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumam

05.11.2013  2013. gada rudens ekonomikas prognoze: pakāpeniska atveseļošanās, ārējie riski

05.11.2013  Eiropas Savienība turpina palīdzēt Mali

04.11.2013  Komisija ierosina samazināt plastmasas maisiņu izmantojumu

04.11.2013  ES pastiprina atbalstu Sāhelai turpmākajos gados

31.10.2013  Beidzies termiņš pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstītājiem – kas notiks turpmāk?

30.10.2013  Komisija ierosina 2014. gada zvejas iespējas Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā

28.10.2013  Komisija sper vēl vienu soli, lai veicinātu mākoņdatošanas tirgu

23.10.2013  PVN standartizēta deklarācija – vienkāršojumi uzņēmumiem un nodokļu saistību izpildes uzlabošana

21.10.2013  Ir pienācis laiks stingrākiem pasākumiem Eiropas Savienībā pret vardarbību, kurā tiek izmantoti šaujamieroči

18.10.2013  Saruna par Eiropas nākotni

17.10.2013  ES mērķis panākt pamata platjoslas 100 % pieejamību Eiropā ir sasniegts pirms termiņa.

17.10.2013  Transports: jauna ES infrastruktūras politika

16.10.2013  Transports: svarīgāko TEN-T infrastruktūras projektu atbalstam ES piešķir gandrīz 1,6 miljardus eiro

15.10.2013  Konkurss "Migranti Eiropā" – Itālijas, Beļģijas un Igaunijas mācību iestādēm ir piešķirtas godalgas

14.10.2013  Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga Stokholmā diskutēs ar pilsoņiem par Eiropas nākotni

14.10.2013  Labāka to ES patērētāju aizsardzība, kuri lejupielādē spēles, e-grāmatas, video un mūziku

11.10.2013  Eiropas Komisija vēlas uzzināt jūsu viedokli par to, kā uzlabot patērētāju aizsardzību pārrobežu situācijās

11.10.2013  Sklandrausis - pirmais ES līmenī aizsargātais Latvijas lauksaimniecības produkts

10.10.2013  Sesīlija Malmstrēma atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta balsojumu par EUROSUR

09.10.2013  Austrumu partnerības nostiprināšana, pateicoties transportam: svarīgākie rezultāti un nākamie soļi

08.10.2013  Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Salvadoras darbu pie nabadzības izskaušanas

07.10.2013  Kāda nākotne bankām Eiropas Savienībā? Paudiet mums savus viedokļus

07.10.2013  Eiropas tiesiskuma telpas pabeigšana: kas notiks tālāk?

07.10.2013  Komisijas priekšlikums, ar ko pilsoņiem garantē tiesības piekļūt advokātam, kļūs par likumu

04.10.2013  ES palīdz Etiopijā uzlabot nodrošinātību ar pārtiku un palielināt izturētspēju pret sausumu

04.10.2013  OPEN DAYS: Eiropas reģioni un pilsētas, gatavojoties 2020. gadam, iegulda izaugsmē

03.10.2013  Digitalizācijas programma — pētījumā secināts, ka lielāks sieviešu īpatsvars ES digitālajā nozarē palielinātu ikgadējo IKP par 9 miljardiem eiro

02.10.2013  EK un dalībvalstis izvērtēs šķēršļus, kas ierobežo pieeju reglamentētām profesijām

02.10.2013  Nodarbinātība un sociālā situācija ES — ceturkšņa pārskatā izcelta ekonomikas atveseļošanās nestabilitāte; neviendabība EMS saglabājas

01.10.2013  Atklās mākslas tikšanās cikla "Eiropas gadalaiki" jauno sezonu

30.09.2013  Intelektuālā īpašuma tiesības: saskaņā ar pētījumu aptuveni 35 % darbvietu ES rada nozares, kurās plaši tiek izmantotas intelektuālā īpašuma tiesības

30.09.2013  ES Sporta forumā olimpiskais čempions pievērš uzmanību sportistu dubultkarjerai

30.09.2013  Komisija ilgtspējīgai mobilitātei pilsētās piešķir 4 miljonus eiro

27.09.2013  Pilsoņi, ieinteresētās personas un politikas veidotāji apspriež sociālo tiesību nākotni Eiropas Savienībā

26.09.2013  Gēteborgas grāmatu gadatirgū paziņoti Eiropas Savienības 2013. gada Literatūras balvas ieguvēji

26.09.2013  Mīlestības valoda ir … daudzvalodība

26.09.2013  ES piešķir 660 miljonu eiro finansējumu labākajiem pētniekiem

26.09.2013  Komisija skubina Itāliju, Kipru un Grieķiju izpildīt ES noteikumus, lai novērstu sastrēgumus Eiropas gaisa telpā

26.09.2013  Biežāk uzdotie jautājumi par valodām Eiropā

25.09.2013  Eiropas ekonomika nevar zelt bez spēcīga rūpnieciskā pamata

25.09.2013  EK uzsāk programmu "Izglītības atvēršana", lai sekmētu inovāciju un digitālo prasmju apguvi skolās un augstskolās

24.09.2013  Zinātne ir kliedziens — 33 valstu 300 pilsētās norisināsies Zinātnieku nakts

24.09.2013  Medicīniskās ierīces kļūst patērētājiem drošākas

24.09.2013  Vienotā tirgus mēnesis sākas ar debatēm par darbavietām

23.09.2013  EPT progresa ziņojums: pētniecības vienotais tirgus vēl top

20.09.2013  ES māja 20.septembrī aicina uz Atvērto durvju dienu

20.09.2013  Mums tīkama pilsēta: ilgtspējīgi risinājumi Eiropas pilsētām

19.09.2013  Komisijas priekšsēdētājs Barrozu un Edmunds Štoibers aicina dalībvalstis aktīvāk mazināt MVU piemērojamās formalitātes un uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti

18.09.2013  Kopīgas robežas, ciešākas attiecības: godinot Eiropas teritoriālo sadarbību

18.09.2013  Jauni pasākumi, kas vajadzīgi, lai atjaunotu uzticēšanos bāzes indeksiem pēc LIBOR un EURIBOR skandāliem

17.09.2013  Eiropas Komisija izlēmīgi vēršas pret “legālām apreibinošām vielām”

16.09.2013  Mobilitātes nedēļa pilsētniekus aicina uz alternatīviem transporta veidiem un tīrāku gaisu

12.09.2013  Komisija ierosina spert nozīmīgu soli ceļā uz telesakaru vienoto tirgu

12.09.2013  Eiropas nākotne: EK priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga Namīrā diskutēs ar pilsoņiem

11.09.2013  Priekšsēdētāja Barrozu vēstule par situāciju ES Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam

10.09.2013  Kā labāk izmantot Eiropas ūdensceļus

10.09.2013  Virzoties uz kvalitatīvu ūdensceļu transportu

09.09.2013  Jauns ES pasākums bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai pret invazīvām sugām

09.09.2013  “Eiropas Vakanču monitorā” uzsvērtas pieaugošas darba iespējas veselības aprūpes nozarē

04.09.2013  Komisijas ceļvedis ar paralēlo banku sistēmu saistīto risku mazināšanai

04.09.2013  Komisāre Vasiliu atbalsta Lietuvas ES prezidentūras iniciatīvu ievērojami uzlabot stāvokli izglītības un jaunatnes jomā

03.09.2013  Eiropas Komisija meklē "inovāciju galvaspilsētu"

03.09.2013  Digitalizācijas programma: ES finansēts projekts naftas ķīmijas produktu konteineru pārbaudei paredz izmantot robotus

02.09.2013  Juvenes Translatores − sākusies pieteikšanās jauno tulkotāju konkursam

30.08.2013  Vide: jaunā Biocīdu regula uzlabo cilvēku veselības un vides aizsardzību

29.08.2013  Septembrī 50 valstis piedāvā brīvi apmeklēt vēsturiskās vietas un objektus

22.08.2013  Komisija ierosina zvejas iespējas 2014. gadā Baltijas jūrā

21.08.2013  50 % no 2011. gadā publicētajiem zinātniskajiem pētījumiem ir pieejami bez maksas

20.08.2013  Komisija piešķir 1.5 miljonus eiro projektam VAMPIRE, kura mērķis ir apturēt vēža apasiņošanu

20.08.2013  Komisija pieņem tirdzniecības pasākumus attiecībā uz Fēru salām, lai aizsargātu Ziemeļatlantijas siļķes krājumu

19.08.2013  Jauns ES finansējums, lai palīdzētu apkarot narkotikas Bolīvijā

14.08.2013  Komisārs Piebalgs piedalīsies Paragvajas prezidenta inaugurācijā

14.08.2013  Komisija atvēlēs 13,7 miljonus eiro pārrobežu digitālo publisko pakalpojumu stiprināšanai

14.08.2013  Digitalizācijas programma — Šveices, Francijas un Vācijas zinātnieki ir izstrādājuši miniatūras mākslīgas kukaiņu acis, kas varētu palīdzēt novērst negadījumus

13.08.2013  Komisija no dalībvalstīm atgūs KLP izdevumus 180 miljonu eiro apmērā

13.08.2013  Eiropieši cenšas arvien vairāk izmantot mobilos platjoslas pakalpojumus, taču bažījas par izmaksām

07.08.2013  Sarunu tarifi visā ES atšķiras par 774 %

07.08.2013  Vide – komunālo notekūdeņu apsaimniekošanā vērojamas pozitīvas tendences

06.08.2013  Godinās labākos ES reģionālās politikas sasniegumus: izraudzīti 2014. gada balvu RegioStars finālisti

05.08.2013  Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība — 2012. gadā muitnieki uz ES robežām aizturējuši viltotas preces 1 miljarda eiro vērtībā

01.08.2013  Eiropas zinātnes pamats kļūst spēcīgāks: individuālajiem pētniekiem pieejams internets ar ātrumu 100 Gbps

01.08.2013  Eiropā labprāt izmanto Wi-Fi: jaunā pētījumā ieteikts paplašināt piekļuvi spektram

29.07.2013  Tiesiskums izaugsmei: Komisija novērš juridiskas nepilnības vienotas patentaizsardzības jomā

26.07.2013  Vai Eiropa ir kontinents, kurā ir labi sakari? Trim ceturtdaļām iedzīvotāju nav pieejams 4G mobilo sakaru tīkls!

25.07.2013  Paātrināta un vienkāršota procedūra atbalsta piešķiršanai no ES Solidaritātes fonda pēc dabas katastrofām

25.07.2013  Eiropas Savienība sniedz atbalstu, lai Gvinejā-Bisavā uzlabotu veselības aprūpes pieejamību sievietēm un maziem bērniem

24.07.2013  Jauni noteikumi par maksājumu pakalpojumiem, kas sniegs labumu patērētājiem un mazumtirgotājiem

24.07.2013  Cīņa pret krāpšanu – gada ziņojumā uzsvērts, ka nepieciešami stingri pasākumi ES budžeta aizsardzībai

24.07.2013  Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku Eiropas aizsardzības un drošības nozari

23.07.2013  Patēriņa rezultātu apkopojums: vajadzīga apņēmīgāka rīcība, lai patērētājiem nodrošinātu īstu vienotu tirgu

23.07.2013  Jauna iniciatīva pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai Kongo Demokrātiskajā Republikā

23.07.2013  Eirobarometra 2013. gada pavasara apsekojums: vairāk optimisma

23.07.2013  Eiropa cieš no tā, ka vairums dalībvalstu pārāk lēni ievieš 4G mobilo platjoslas spektru

17.07.2013  Valsts atbalsts: Komisija apstiprina atbalstu Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārveidei

17.07.2013  ES atbalstīs infrastruktūras attīstību Dienvidāfrikā un reģionā

15.07.2013  “ES līdzfinansētajos ceļu būvniecības projektos ir lielas izmaksu atšķirības”

11.07.2013  Komisija norāda — Eiropas universitātēm jādomā globāli

11.07.2013  Vide: Komisija cīnās pret nelikumīgiem atkritumu sūtījumiem

11.07.2013  No vārdiem pie darbiem − Komisija piešķir 100 miljonus eiro iesācējuzņēmumiem un MVU tehnoloģiju jomā

11.07.2013  Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir diviem no pieciem Eiropas iedzīvotājiem

10.07.2013  Lidojumu drošība: Komisija atjaunina nedrošo aviokompāniju Eiropas „melno sarakstu”

10.07.2013  ES un rūpniecības nozare apvieno spēkus, lai ieguldītu 22 miljardus eiro pētniecībā un inovācijā

09.07.2013  Komisija rīkojas, lai uzlabotu patērētāju tiesības 120 miljoniem atpūtnieku

08.07.2013  Vide: kā mēs varam efektīvāk izmantot fosforu un radīt pārstrādes iespējas?

08.07.2013  Erasmus studentu skaits pārsniedz 3 miljonus

05.07.2013  Vide ‑ 80 % eiropiešu ir nobažījušies par ražojumu ietekmi uz vidi

05.07.2013  Komisija vēlas uzzināt sabiedrības viedokli par Eiropas pieeju uzņēmumu maksātnespējas jautājumam

04.07.2013  Jauna ES palīdzība Nigērijas atjaunojamo energoresursu politikai

04.07.2013  Nedeklarētā nodarbinātība. Komisija sāk apspriešanos ar arodbiedrībām un darba devēju pārstāvjiem

04.07.2013  Atklāta vienotā tirgus rādītāju pārskata tīmekļa vietne – jaunākie dati tagad ir pieejami internetā

03.07.2013  Komisija izsludina 2013. gada ES žurnālistikas balvu veselības jomā

03.07.2013  Trīs programmas LIFE+ projekti Latvijā saņem 4.5 miljonu eiro atbalstu

02.07.2013  Atklāta Eiropas Māceklības alianse

02.07.2013  Aktīvas un veselīgas vecumdienas: izcilus ES pilsētu un reģionu projektus novērtē ar zvaigznēm

01.07.2013  Eiropas makroreģionālais eksperiments: pirmais novērtējums

28.06.2013  Jūras transports — sperts pirmais solis emisiju samazināšanas virzienā

28.06.2013  Panākta vienošanās par taupības pasākumiem un reformām Eiropas civildienestam

27.06.2013  No 1.jūlija vēl zemāki cenu griesti mobilo sakaru viesabonēšanai: datu pakalpojumi par 36% lētāki; viesabonēšana Horvātijā izmaksās 15 reižu mazāk

26.06.2013  Politiska vienošanās par jaunām kopējās lauksaimniecības politikas vadlīnijām

26.06.2013  Platjoslas internets Eiropā: faktiskais interneta ātrums neatbilst tam, par ko maksā patērētāji

26.06.2013  Jauni fondi atvieglinās ilgtermiņa ieguldījumus

26.06.2013  Bieži uzdotie jautājumi par kopējo lauksaimniecības politiku un lauksaimniecību Eiropā

25.06.2013  Priekšsēdētāja vietnieks S. Kallass atklāj jaunu informatīvo kampaņu par pasažieru tiesībām

25.06.2013  Uzņēmumiem ES finansējumu dara pieejamāku: struktūrfondi tagad vienā portālā

25.06.2013  Eiropas Komisija saskaņā ar valsts veidošanas līgumu veic pirmo līdzekļu izmaksu Mali 90 miljonu eiro apmērā

25.06.2013  Nodarbinātība un sociālā situācija ES — ceturkšņa pārskatā izceltas stažēšanās priekšrocības un jaunākās migrācijas tendences

24.06.2013  Digitalizācijas programmā jauni konkrēti noteikumi par patērētājiem gadījumos, kad Eiropas Savienībā telekomunikāciju nozarē nozaudēti vai nozagti personas dati

21.06.2013  Kura pilsēta būs 2016. gada Eiropas Zaļā galvaspilsēta?

21.06.2013  Komisija aicina ekspertus vienoties par drošiem un taisnīgiem līgumu noteikumiem, lai sekmētu mākoņdatošanu

20.06.2013  Augstākā izglītība — tilts starp diviem Vidusjūras krastiem

20.06.2013  Pienākumu neizpildes dokumentu pakete: galvenie lēmumi jūnijā

20.06.2013  Paziņojums Pasaules bēgļu dienā

19.06.2013  Eiropas ostas: Eiropas mēroga sociālais dialogs starp ostu darbiniekiem un darba devējiem

19.06.2013  Jauniešu nodarbinātība un MVU finansēšana ir nākamās Eiropadomes sanāksmes dienaskārtībā

18.06.2013  ES paraksta jaunu nolīgumu lauksaimniecības stimulēšanai un veicina elektroenerģijas pieejamību Zambijā

18.06.2013  ES augsta līmeņa darba grupa iesaka gādāt par augstskolu pasniedzēju turpmāku izglītošanos pasniegšanā

17.06.2013  Kāpinot valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti, rosina palīdzēt bez darba esošajiem

17.06.2013  Komisija pārskatā aicina veidot uz nākotni vērstu politiku migrācijas jomā

16.06.2013  ES kultūras mantojuma un “Europa Nostra” balvas: paziņoti 2013. gada publikas simpātiju balvas un “Grand Prix” ieguvēji

14.06.2013  Atklāj „Jaunās Eiropas tiltu”

13.06.2013  E-zvans — automātisks zvans neatliekamās palīdzības dienestiem no ceļu satiksmes negadījumā cietuša automobiļa būs obligāts no 2015. gada

13.06.2013  ES kodoliekārtu noturības testi: juridiski saistošas pārbaudes reizi sešos gados

13.06.2013  ES un Kotdivuāra sāk sarunas par partnerību, lai apkarotu nelikumīgu mežistrādi

12.06.2013  ES komisāres Malmstrēmas paziņojums par kopējo Eiropas patvēruma sistēmu

12.06.2013  ES rezultātu pārskats — ikgadējais digitālās attīstības vērtējums

12.06.2013  Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu – Komisija ierosina paplašināt automātisko informācijas apmaiņu Eiropas Savienībā

11.06.2013  Bieži uzdotie jautājumi Vienotā gaisa telpa: Komisija rīkojas, lai mazinātu satiksmes sastrēgumus Eiropas gaisa telpā

11.06.2013  Komisija iesaka dalībvalstīm ieviest kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismus, lai nodrošinātu tiesu iestāžu efektīvu pieejamību

11.06.2013  Komisija nāk klajā ar rīcības plānu tērauda ražošanas nozarē

11.06.2013  Eiropas vienotā gaisa telpa: Komisija rīkojas, lai Eiropas gaisa telpā likvidētu sastrēgumus

10.06.2013  Pētniecība: jauna partnerība cīnīsies pret slimībām, kas saistītas ar nabadzību

07.06.2013  ES žūrija iesaka Rīgai un Ūmeo piešķirt 1,5 miljonus eiro vērto Melinas Merkuri balvu

07.06.2013  Cīņa pret nepietiekamu uzturu – ES paziņo par palīdzību uztura jomā 3,5 miljardu eiro apmērā

06.06.2013  Eiropas Komisija atbalsta zīmju valodas projektu

06.06.2013  Pieņemts jauns ES tiesību akts cietušo no vardarbības ģimenē labākai aizsardzībai

06.06.2013  Vide: jūsu viedoklis var palīdzēt Eiropai kļūt par pārstrādājošu sabiedrību

06.06.2013  ES atbalsta Mozambiku ceļā uz attīstību

06.06.2013  ES apbalvo 9 novatoriskas publiskā sektora iniciatīvas Eiropā

05.06.2013  Komisija secina, ka Latvija ir gatava ieviest eiro 2014. gadā

04.06.2013  ES nosaka pagaidu antidempinga maksājumu par Ķīnas izcelsmes saules enerģijas paneļiem

04.06.2013  Vide: Briselē atklāj Zaļo nedēļu

03.06.2013  Latviju apmeklē ES sociālo lietu komisārs Andors

03.06.2013  Bērnu aprūpe: Komisija aicina dalībvalstis darīt vairāk

31.05.2013  Komisija atklāj ES pilsoniskās sabiedrības platformu pret cilvēku tirdzniecību

31.05.2013  Veselība un drošība darbavietā: Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu par turpmāko ES politiku

30.05.2013  Komisija, Parlaments un Eiropadome pulcē vienkop reliģiskos līderus, lai apspriestu Eiropas pilsoniskumu

30.05.2013  Nelikumīgi izvesto nacionālo kultūras vērtību vieglāka atgūšana

30.05.2013  Zvejas iespējas 2014. gadam: pakāpeniski izbeidzam pārzveju

30.05.2013  Komisāre Damanaki atzinīgi vērtē vienošanos par kopējās zivsaimniecības politikas reformu

29.05.2013  Eiropas Komisija pieņem ieteikumus Latvijai

29.05.2013  Komisija veic pasākumus pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras ietvaros

28.05.2013  E-pārvalde uzlabojas, bet iedzīvotāji grib vairāk

28.05.2013  Eiropas Komisija un Eiropas Kodolpētījumu organizācija (CERN) atbalsta svarīgu pētniecības centru Tuvajos Austrumos

27.05.2013  Stājas spēkā divu tiesību aktu kopums, ar ko tiek noslēgts eirozonas budžeta uzraudzības cikls un pilnveidota ekonomikas pārvaldība eirozonā

24.05.2013  ES, ASV un Kanāda izveido Atlantijas okeāna pētniecības aliansi

24.05.2013  Bišu veselība: ES mērogā noteikti pesticīdu lietošanas ierobežojumi stāsies spēkā 1. decembrī

24.05.2013  Eiropas vēlēšanās plāno piedalīties divas trešdaļas jauniešu

23.05.2013  Komisija ierosina uzlabot 300 galvenās jūras ostas

23.05.2013  Komisija ierosina jaunu Eiropas rūpniecības stratēģiju elektronikas jomā, kas paredz mērķtiecīgāku atbalstu privātā sektora ieguldījumu piesaistīšanai 100 miljardu eiro apmērā

23.05.2013  ES apņemas līdz 2030. gadam nodrošināt pamatizglītību katram bērnam

22.05.2013  Nodrošināt, lai migrācija darbotos kā attīstības dzinējspēks

21.05.2013  Eiropas peldūdeņu kvalitāte turpina uzlaboties

21.05.2013  ES piešķir vairāk nekā 37 miljonus eiro cīņai pret pirātismu Austrumāfrikā un Dienvidu Āfrikā

20.05.2013  J&A par Komisijas priekšlikumu jaunam augu reproduktīvā materiāla tiesību aktam

17.05.2013  EK ar Latviju apspriedīs ES fondu ieguldīšanas mērķus 2014.-2020.gadā

17.05.2013  Komisija paziņo par iespējamiem pasākumiem pret Fēru salām siļķes zvejas resursu aizsardzībai

17.05.2013  Eiropas jūras diena ilgtspējīgam jūras tūrismam un maršrutu tīkla pilnveidošanai

17.05.2013  Komisijas finansējums 31,5 miljonu eiro apmērā palīdzēs videi labvēlīgiem risinājumiem ienākt tirgū

16.05.2013  Vizīti Latvijā noslēdz EK trešā misija aizdevuma pēcprogrammas uzraudzībai

16.05.2013  Ciešāka ES sadarbība veicina labāku patērētāju drošību

16.05.2013  Emisiju tirdzniecība: 2012. gadā emisijas nepārtraukti samazinājušās, bet kvotu pārpalikums palielinājies

16.05.2013  Donavas reģiona attīstības stratēģijas atbalstam izveidotas sešas jaunas zinātniskās kopas

15.05.2013  Programmas "MEDIA" lieliskais septiņnieks sacenšas par Zelta palmas zaru

15.05.2013  Autotransports ‑ Komisija paātrina transportlīdzekļu vadītājiem paredzētas informācijas pakalpojumu ieviešanu

14.05.2013  Klimata politika: Komisija iesāk sabiedrisku diskusiju Dienvideiropā un Austrumeiropā

13.05.2013  Dāņu režisors Vinterbergs Kannu kinofestivālā iegūst MEDIA balvu

08.05.2013  ES Pamattiesību harta īsteno pamattiesības pilsoņu dzīvē

08.05.2013  Komisija ierosina 12 pasākumus pilsoņu tiesību nostiprināšanai

08.05.2013  Bankas konti — Komisija rīkojas, lai padarītu bankas kontus lētākus, pārredzamākus un pieejamus visiem

07.05.2013  Astoņi no desmit aptaujātajiem atzīst, ka ES projekti sekmē jauninājumus mācību darbā

07.05.2013  Somālijai veltīta konference: jauns ES atbalsts pārvaldībai, tiesiskumam un policijai

06.05.2013  Vide: ieguldījumi zaļajā infrastruktūrā daudzkārtīgi atmaksāsies, un ieguvēji būs daba, sabiedrība un cilvēki

06.05.2013  Eiropas ceļu satiksmes drošības diena veltīta bojāgājušo gājēju skaita samazināšanai pilsētās

03.05.2013  Eiropas nedēļā aicina izgaršot, saklausīt un apspriest Eiropu

03.05.2013  Gaidot Eiropas dienu: Eiropas Komisija ver savas durvis un atklāj uzlaboto Apmeklētāju centru

03.05.2013  Debates par Eiropas nākotni — Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga rīko dialogu ar pilsoņiem Briselē

03.05.2013  2013. gada pavasara prognoze – ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes

01.05.2013  Nodarbinātība. Komisija ierosina uzlabot veidu, kā īstenot darba ņēmēju tiesības uz brīvu pārvietošanos

.. 

30.04.2013  ES Solidaritātes fonds: Komisija ierosina piešķirt 14,6 miljonus eiro Slovēnijas, Horvātijas un Austrijas atbalstam pēc smagiem plūdiem

30.04.2013  150 miljonus eiro smadzeņu pētniecībai, atklāj ES “Smadzeņu mēnesi”

29.04.2013  Komisija aicina sadarboties, lai veicinātu ilgtspējīgu akvakultūru Eiropā

24.04.2013  EK pārstāvniecības vadītāja apmeklēs Daugavpili un Līvānus

24.04.2013  Eiropas Komisija un Āfrikas Savienības Komisija tiekas, lai gatavotos nākamajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei

24.04.2013  Vairs nekādu dārgu un birokrātisku zīmogu publiskiem dokumentiem — Eiropas Komisija rīkojas, lai samazinātu birokrātiskos šķēršļus visās dalībvalstīs

24.04.2013  Internets televizorā, televīzija internetā… Komisija aicina paust viedokli par strauji konverģējošo audiovizuālo pasauli

24.04.2013  Lielāks atbalsts jaunajiem skolotājiem ES

24.04.2013  ES Augstās pārstāves Ketrinas Eštones paziņojums par Šveices valdības lēmumu noteikt kvantitatīvus ierobežojumus attiecībā uz ES pilsoņu brīvu pārvietošanos Šveicē

23.04.2013  Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu – Komisija izveido labas nodokļu pārvaldības platformu

23.04.2013  Vasiliu atzinīgi vērtē pirmo Eiropas mēroga universitāšu MOOCs (masveida tiešsaistes atvērto kursu) uzsākšanu

18.04.2013  ES kohēzijas politika palīdz pārvarēt krīzi un radīt izaugsmi

18.04.2013  Jauns ES mācību centrs cīņai ar kodolmateriālu un radioaktīvo materiālu nelegālu tirdzniecību

16.04.2013  Eiropas sagatavošana dabas un cilvēka izraisītām katastrofām

16.04.2013  Komisija vēlas uzlabot uzņēmējdarbības pārredzamību sociālajos un vides jautājumos

15.04.2013  Jauni ES noteikumi par drošākām un videi nekaitīgākām kravas automašīnām

15.04.2013  Cilvēku tirdzniecība: cietušo skaits ES palielinās, dalībvalstis vilcinās reaģēt

11.04.2013  Elvis Ruža - viens no konkursa “Juvenes Translatores" uzvarētājiem

11.04.2013  Ražošanas attiecībās Eiropā sociālais dialogs kļūst arvien saspīlētāks, teikts jaunā ziņojumā

11.04.2013  Ziņojumā apstiprināts, ka migrantu bērniem ir lielākas iespējas nokļūt sliktās skolās

11.04.2013  Sasniegumi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmu risināšanā un augstākās izglītības iegūšanas veicināšanā — taču vīrieši arvien vairāk atpaliek

10.04.2013  Iekšējā drošība – Kādas sekmes gūtas?

10.04.2013  Komisija ierosina modernizēt ES tirdzniecības aizsardzības instrumentus

09.04.2013  Progresa ziņojums par Eiropas stratēģiju Donavas reģionam ‑ starts labs, tagad laiks uzņemt apgriezienus

09.04.2013  Komisija atzinīgi vērtē jauno ziņojumu par attīstības prioritātēm laikposmam pēc 2015. gada

09.04.2013  Darbu sāk Šengenas informācijas sistēma SIS II

09.04.2013  Vide. Uzņēmumiem un patērētājiem palīdz atrast ceļu zaļajā labirintā

08.04.2013  ES apsola vairāk nekā 27 miljonus euro, lai Dārfūras iedzīvotājiem uzlabotu piekļuvi pamatpakalpojumiem

08.04.2013  Klimata politika – Eiropas Komisija rosina rūpniecību izplatīt paraugpraksi klimata jomā

05.04.2013  Pārskats parāda – sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvētas ES pētniecības nozarē

03.04.2013  Eiropas Komisija aicina ES dalībvalstis pildīt saistības pret nabadzīgākajām pasaules valstīm

27.03.2013  Progresa ziņojums par atjaunojamiem energoresursiem

27.03.2013  Konsultatīvs paziņojums par Eiropas turpmāko rīcību oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas jomā

27.03.2013  Jautājumi un atbildes: zaļā grāmata par klimata un enerģētikas politikas satvaru līdz 2030. gadam

27.03.2013  Komisija sāk darbu pie 2030. gada klimata un enerģētikas stratēģijas

27.03.2013  Eiropols: ES centrs tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības un apmācības atbalstam

27.03.2013  ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā – Eiropas Komisija paplašina analīzi par dalībvalstu tiesu sistēmām

27.03.2013  Komisija ierosina preču zīmju efektīvāku aizsardzību un vieglāku izmantošanu

26.03.2013  Ceturkšņa pārskats par nodarbinātību un sociālo situāciju ES — sociālā krīze saasinās

26.03.2013  Infografika: kur meklēt Izgudrotāju ciemu?

26.03.2013  Kuldīga uzvar ES kultūras mantojuma saglabāšanas projektā

26.03.2013  Klimata politika: darbs pie 2015. gada globālā nolīguma par klimata pārmaiņām

26.03.2013  EIT fonds: jaunie līderi piedāvā inovatīvus risinājumus Eiropas nākotnei

26.03.2013  Jo mazāk jārok, jo lētāka platjosla. Komisija laiž klajā priekšlikumu par noteikumiem, kas ļaus samazināt platjoslas infrastruktūras ierīkošanas izmaksas

25.03.2013  Kā sokas ar ārvalstu studentu un pētnieku piesaisti Eiropas Savienībai

25.03.2013  Eiropas Komisija nāk klajā ar Zaļo grāmatu par Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu

22.03.2013  Šaujamieroču tirdzniecības apkarošana – Komisija ierosina ratificēt ANO protokolu un veikt turpmāku rīcību

22.03.2013  Komisija sāk apspriešanu par mediju brīvību un plurālismu un audiovizuālo mediju regulatoru neatkarību

21.03.2013  Darba apstākļi. Komisija mudina dalībvalstis īstenot SDO konvenciju par mājstrādniekiem

21.03.2013  Skype, Spotify un Angry Birds veidotāji konsultē ES — kampaņas StartUp Europe pirmais posms

21.03.2013  Dalībvalstu izglītības budžeti saskaras ar grūtībām

21.03.2013  Debates par Eiropas nākotni: Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga tiekas ar pilsoņiem Salonikos, Grieķijā

20.03.2013  Komisijas nosaka turpmākos pasākumus padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei

20.03.2013  Eiropas kaimiņattiecību politika 2012. gadā – turpinās darbs ceļā uz ciešāku sadarbību ar kaimiņvalstīm, neraugoties uz nestabiliem politiskajiem un ekonomiskajiem apstākļiem

20.03.2013  ES kaimiņvalstis sadarbību uztver pozitīvi

19.03.2013  ES sasniedz rekordu avārijās bojāgājušo skaita samazināšanā - infografika

19.03.2013  Jauns ES atbalsts drošības uzlabošanai Somālijā

19.03.2013  Komisija vēlas uzklausīt viedokļus par to, kā uzlabot patērētāju tiesību aizsardzību pārrobežu prasību lietās

19.03.2013  Vide. Komisija palīdz dalībvalstīm panākt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu

15.03.2013  Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības: Komisija aicina pieteikties pētniecības stipendijām 227 miljonu eiro apmērā

15.03.2013  ES mājā atklāj Eiropas Pilsoņu gadu

14.03.2013  Gada labākais projekts skolu sadraudzībā eTwinning

14.03.2013  Tirgvedības krāpniecības izskaušana – Eiropas Komisija rīkojas, lai stiprinātu aizsardzību pret negodīgu komercpraksi

13.03.2013  Komisija ierosina jaunus pasākumus aviopasažieru tiesību nostiprināšanai

13.03.2013  Augošais ES nelegālo narkotiku tirgus liecina par krīzes ietekmi

13.03.2013  Komisija uzņemas iniciatīvu, lai ar ilgtspējīgu jūras un piekrastes teritoriju pārvaldību veicinātu jūras nozaru izaugsmi

13.03.2013  Jauna ES politika, lai uzlabotu uzturu visā pasaulē un izglābtu miljoniem dzīvību

13.03.2013  Nodarbinātība: Komisija ierosina noteikumus, lai Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva kļūtu par realitāti

12.03.2013  MVU – no 16. marta postošajai novēlotu maksājumu kultūrai būs pielikts punkts

12.03.2013  Komisija vēlas uzlabot dzelzceļa transporta pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

12.03.2013  ES patērētājus gaida labāki laiki — jautājumi un atbildes par alternatīvo strīdu izšķiršanu un strīdu izšķiršanu tiešsaistē

12.03.2013  Aicinām pieteikties konkursam „Eiropas Gada pašvaldība 2013”

11.03.2013  Stājas spēkā pilnīgs ES aizliegums izdarīt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētisko līdzekļu jomā

07.03.2013  Transports un vide. ES balvas ilgspējīgas mobilitātes jomā saņem Aberdīna un Zagreba

07.03.2013  Komisija vēlas vienkāršot MVU darbību, atvieglojot slogu, ko rada 10 apgrūtinošākie ES tiesību akti

07.03.2013  ES pilsoņi uzskata, ka sieviešu lielāks īpatsvars vadošos amatos jaunattīstības valstīs nozīmētu pozitīvas pārmaiņas

07.03.2013  Farmaceitiskie līdzekļi. Zāles, kurām veic papildu uzraudzību, apzīmēs ar jaunu simbolu

07.03.2013  Vide. Ko mums iesākt ar plastmasas atkritumiem? Jauna zaļā grāmata rosina apspriešanu ES mērogā

06.03.2013  Sieviešu dzimumorgānu kropļošana nav pieļaujama!

06.03.2013  Pretmonopola politika: Komisija sāk oficiālu procedūru pret Lietuvas dzelzceļa uzņēmumu

05.03.2013  Komisārs Piebalgs un Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektors uzsver atbalstu uztura un pārtikas nodrošinājumam Malāvijā

05.03.2013  Latvija un eiro

04.03.2013  "eTwinning plus" skolām — jauns virtuālo klašu tīkls

04.03.2013  Eiropas Komisijas paspārnē sāk darboties "Lielā digitālo darbvietu koalīcija"

01.03.2013  Lielāka aizsardzība ES autobusu pasažieriem

28.02.2013  “Viedrobežas” – mobilitātes un drošības veicināšana

28.02.2013  ES piešķir 144 miljonus eiro jauniem pētījumiem reto slimību jomā

28.02.2013  Infografika – sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības

22.02.2013  Konference "Pieredze un gatavošanās eiro ieviešanai"

22.02.2013  Eiro konference: eiro ieviešana Latvijā ir loģisks solis

22.02.2013  Komisija ziņo, ka iedzīvotāju aizsardzība pret pasīvo smēķēšanu ir uzlabojusies, tomēr ne pietiekami

22.02.2013  Ziemas prognoze 2012.–2014. gadam: pakāpeniski pārvaram pretvēju

20.02.2013  Aicina dalībvalstis veltīt uzmanību izaugsmei un sociālajai kohēzijai

20.02.2013  Debates par Eiropas nākotni: Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga tiekas ar pilsoņiem Koimbrā, Portugālē

20.02.2013  Apmeklējot Burundi, komisārs Piebalgs uzsāk jaunus projektus pārtikas nodrošinājuma un enerģētikas jomā

19.02.2013  Eiropas pilsonība: Informētība pieaug, bet cilvēki vēlas zināt vairāk

19.02.2013  Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums: piecpadsmitās gadadienas izdevums liecina par rekordaugstiem rezultātiem!

15.02.2013  “Migranti Eiropā” – Komisija izsludina Eiropas mēroga multimediju konkursu

15.02.2013  Kura iniciatīva visvairāk sekmēs uzņēmējdarbību?

14.02.2013  EK pieņem plānu, kā 11 ES valstīs ieviesīs finanšu darījumu nodokli

14.02.2013  Komisija veidos bioekonomikas observatoriju

13.02.2013  Drošākas preces un vienlīdzīgi konkurences apstākļi iekšējā tirgū

12.02.2013  Pirmais Komisijas ziņojums par Kosovas* progresu saistībā ar vīzu režīma liberalizāciju

12.02.2013  ES atsāk savu sadarbību attīstības jomā ar Mali

11.02.2013  Digitalizācijas programma: tūrisma operatori un aģenti pievienojas neatliekamās palīdzības numura 112 popuarlizēšanai

11.02.2013  Eiropas Komisija meklē Eiropas labākos risinājumus klimata jomā

11.02.2013  Eiro monētu viltošana 2012. gadā

11.02.2013  Eiropas pilsoņu iniciatīva savāc vienu miljonu parakstu

07.02.2013  Komisija saceļ trauksmi par pārāk augstajām futbolistu pārejas maksām un vēlas panākt vienlīdzīgus spēles noteikumus visiem

07.02.2013  Eiropas kiberdrošības plāns atvērta interneta un tiešsaistes brīvības un iespēju aizsardzībai

06.02.2013  Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta balsojumu par atbalstu Komisijas priekšlikumam jaunajai Kopējai zivsaimniecības politikai

06.02.2013  Berlīnes kinofestivālā demonstrēs 17 filmas, kas saņēmušas MEDIA atbalstu

05.02.2013  Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu – stingrāki noteikumi, lai reaģētu uz jaunu apdraudējumu

05.02.2013  REACH: ķīmisko vielu lietošana Eiropā kļuvusi drošāka

05.02.2013  ES finansējums, lai palīdzētu ieviest teorētisku pētniecību tirgū

31.01.2013  Komisija pieņem Eiropas mazumtirdzniecības rīcības plānu un sāk apspriešanu par negodīgu tirdzniecības praksi

31.01.2013  Eiropas Savienības Mīsa van der Roes 2013. gada mūsdienu arhitektūras balva: paziņoti finālisti

31.01.2013  Komisija aicina visā ES aizliegt amfetamīnam līdzīgu narkotiku "4-MA"

31.01.2013  Komisijas noskaidros juridiskos šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai apdrošināšanas jomā

31.01.2013  ES ziņojumā atklātas jaunas satraucošas tendences par nelegālo narkotisko vielu kontrabandu un patēriņu

30.01.2013  ES balva par izciliem sasniegumiem veselības žurnālistikā — jau ceturto gadu

30.01.2013  Komisija pieņem priekšlikumus ceturtajai dzelzceļa tiesību aktu paketei

30.01.2013  Sāk darboties jauns augstskolu reitings

29.01.2013  ES reģionālā politika: kā sašķeltās kopienās veidot uzticēšanos

28.01.2013  Pagājis gads kopš datu aizsardzības reformas

28.01.2013  ES diviem zinātnes projektiem nākotnes un jauno tehnoloģiju konkursā atvēl pa miljardam eiro

28.01.2013  Elvis Ruža jauno tulkotāju konkursa uzvarētājs

28.01.2013  Afganistāna — ar jaunu ES finansējumu uzlabos veselības aprūpes pakalpojumus 14 miljoniem cilvēku un atbalstītu lauksaimniekus

28.01.2013  Iedarbīgākiem līdzekļiem pret vardarbīgu ekstrēmismu

25.01.2013  Sieviešu īpatsvars uzņēmumu padomēs Eiropā pieaug līdz 15,8 %

25.01.2013  Āfrikas Savienības augstākā līmeņa sanāksme – komisārs Piebalgs atkārtoti apstiprina ciešas saiknes starp abiem kontinentiem

25.01.2013  Davosas ekonomikas forumā Eiropas Komisija kopā ar IT un telekomunikāciju uzņēmumiem aicina rīkoties, lai likvidētu plaisu starp digitālajām prasmēm un darbvietām Eiropā

24.01.2013  EK vēlreiz pieprasa Latvijai steidzami uzlabot gaisa kvalitāti

24.01.2013  Pētniecība un inovācija: Komisija paplašina meklējumus, lai atrastu padomdevējus ekspertus programmai ”Apvārsnis 2020”

24.01.2013  ES nāk klajā ar nepiesārņojošo degvielu stratēģiju

22.01.2013  302 vadošajiem pētniekiem piešķirts ES finansējums 680 miljonu eiro apmērā

18.01.2013  Jaunā parauga Eiropas vadītāja apliecība

17.01.2013  ES izvērš savu atbalstu krīzes pārvarēšanai Mali

11.01.2013  11. janvārī darbu sāk Eiropas Kibernoziedzības centrs (EC3)

10.01.2013  Jauna ES iniciatīva pirātisma apkarošanai Gvinejas līcī

09.01.2013  Atraisīt Eiropas uzņēmējdarbības potenciālu, lai atjaunotu ekonomikas izaugsmi

09.01.2013  Balva “European Border Breakers”: publikas simpātiju balvu iegūst grupa C2C

08.01.2013  Vide: Eiropas iedzīvotāji pieprasa stingrāku ES gaisa kvalitātes politiku

08.01.2013  Nodarbinātība un sociālā joma: pieaugošas atšķirības un lielāks ilgstošas atstumtības risks

01.01.2013  Eiropas Komisija uzsāk 2013. gadu kā Eiropas Pilsoņu gadu

01.01.2013  Marseļa un Košice — 2013. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas

21.12.2012  Vide: Interpolam īpašs finansējums, lai apkarotu noziegumus pret dzīvo dabu

21.12.2012  ES pētniecības projekts rada cerību, ka nākotnē svētki būs veselīgāki

20.12.2012  Faktu lapa: ES noteikumi par cenu noteikšanu dzimumneitrālā veidā apdrošināšanas nozarē

20.12.2012  Stājas spēkā ES noteikumi par cenu noteikšanu dzimumneitrālā veidā apdrošināšanas nozarē

20.12.2012  Eirobarometra 2012. gada rudens standarta apsekojums. Vai tuneļa galā ir gaisma?

20.12.2012  Komisijas ziņojums. Viens miljons Eiropas filmu stundu ir noglabāts kārbās un skapjos

20.12.2012  Vide. Komisija apspriežas ar sabiedrību par netradicionāliem fosilajiem kurināmajiem (piemēram, slānekļa gāzi) Eiropā

19.12.2012  Tabakas izstrādājumi – lielāki brīdinājumi par ietekmi uz veselību un spēcīgu aromatizētāju aizliegums

19.12.2012  ES paziņo par būtisku atbalstu ūdensapgādes iekārtas celtniecībai Džibutijā. Tās darbībai izmantos atjaunojamos energoresursus.

18.12.2012  Kotdivuāra – ar jaunu Eiropas programmu miljonam cilvēku uzlabosies ūdens pieejamība un sanitārie apstākļi

17.12.2012  Jaunā augstskolu reitingā tiks vērtētas 500 augstskolas

17.12.2012  Komisija piešķirs līdzekļus augsta līmeņa akadēmisko pētniecības amatu finansēšanai mazāk attīstītos reģionos

17.12.2012  Vide – jauni noteikumi par tīrāku flotes degvielu nāks par labu cilvēku veselībai

17.12.2012  Jauns ziņojums liecina – ES Pārtikas mehānisms ir palīdzējis 150 miljoniem cilvēku

17.12.2012  ES apvieno spēkus ar Pasaules Banku nolūkā attīstīt ūdens un enerģētikas nozari Vidusāzijā

14.12.2012  Teroristu finansēšanas izsekošana – ir īstenoti pilsoņu aizsardzības pasākumi

12.12.2012  Komisija plāno modernizēt Eiropas uzņēmējdarbības tiesības un korporatīvo vadību

12.12.2012  "Regulējuma piemērotība": optimāli ES tiesību akti grūtos laikos

12.12.2012  Otra iespēja godīgiem uzņēmumiem: Komisija ierosina mūsdienīgus maksātnespējas noteikumus

12.12.2012  Graujot mītus un neredzamos šķēršļus: darbotiesspējīgu sieviešu globālās datubāzes darbības sākšana

11.12.2012  Kā, Tavuprāt, uzlabot ES gaisa kvalitātes politiku?

11.12.2012  Copernicus: Eiropas Zemes novērošanas programmas jaunais nosaukums

11.12.2012  Skolu partnerības uzlabo skolēnu un skolotāju prasmes

10.12.2012  Viss pašu pacientu rokās: digitāla nākotne veselības aprūpei

07.12.2012  Komisija nāk klajā ar ES prasmju panorāmu, lai risinātu prasmju un pieprasījuma neatbilstību

07.12.2012  Tiesībaizsardzības instrumentu novērtējums: ES līmenī jaunas datubāzes nav nepieciešamas

06.12.2012  ES aicina uzmanīties no negodīgiem noteikumiem, tiešsaistē pērkot spēles, grāmatas, video vai mūziku

06.12.2012  Ministri pieņem Komisijas ierosināto reformu, lai mazinātu birokrātiju pārrobežu tiesu lietās

06.12.2012  Lai arī ir krīze, ES vadošie uzņēmumi turpina ieguldīt inovācijās

06.12.2012  Komisija pieņem jaunas vadlīnijas, lai atgādinātu darbiniekiem par pārkāpumu ziņošanas pienākumu

06.12.2012  Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

05.12.2012  48 pasaules valstis apvienojas, lai cīnītos pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

05.12.2012  Jauniešu nodarbinātība: Komisija ierosina pasākumu kopumu

05.12.2012  Jaunas vadlīnijas akvakultūrā un dabas aizsardzībā

04.12.2012  Lidojumu drošība: Komisija atjaunina nedrošo aviokompāniju Eiropas ”melno sarakstu”

04.12.2012  Berlīne iegūst 2013. gada Access City balvu pilsētām, kas ir ērtas cilvēkiem ar invaliditāti

04.12.2012  Dalībvalstis neievēro svarīgāko termiņu, no kura atkarīga Eiropas vienotās gaisa telpas izveide

04.12.2012  EK un Latvija sāk dialogu par ES fondu izmantošanas principiem pēc 2013. gada

03.12.2012  Eiropas Invalīdu diena 3. decembrī: eiropieši pārliecinoši atbalsta iespēju labāku pieejamību personām ar invaliditāti

30.11.2012  Komisija atzīst novatoriskus ūdens resursu apsaimniekošanas risinājumus

30.11.2012  Ziņojums: Kā novērst noziedzību Eiropā

29.11.2012  Vide: Komisija ieskicē Eiropas virzību uz labklājību planētas ekoloģisko iespēju robežās

29.11.2012  Komisija sāk apspriešanu par integrētu pasta paku piegādes tirgu, kas uzlabotu e-tirdzniecību ES

29.11.2012  Plāns padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei – Eiropas debašu sākums

29.11.2012  Vide. 2013. gada Eiropas Zaļā galvaspilsēta — Francijas pilsēta Nante

28.11.2012  Pirmais gada ziņojums par pārredzamības reģistru liecina, ka iesākts labi, un izvirza turpmākos mērķus 2013. gadam

28.11.2012  Brīdinājuma mehānisma ziņojums: atbalsts makroekonomikas korekcijām Eiropas Savienībā

28.11.2012  2013. gada izaugsmes pētījums: kurss uz ekonomikas atveseļošanu

27.11.2012  EK un Latvija sāk dialogu par ES fondu izmantošanas principiem pēc 2013.gada

27.11.2012  Eiropas Komisija rīkojas, lai aizsargātu uzņēmumus pret tirgvedības krāpniecību

27.11.2012  Komisija, Parlaments un Padome tiekas ar filozofiskajām un nekonfesionālajām organizācijām, lai apspriestu paaudžu solidaritāti Eiropā

26.11.2012  Nodarbinātība: Komisija pilnveido EURES darba meklētāju mobilitātes tīklu

26.11.2012  Noslēdzas EK un SVF otrā kopīgi veiktā pēcprogrammas uzraudzības misija Latvijā

26.11.2012  Bezvīzu ceļošana: ir panākts progress, tomēr daži šķēršļi paliek

25.11.2012  ES izsludina konkursu Eiropas bērniem un jauniešiem par došanos uz Oslo, lai piedalītos Nobela Miera prēmijas oficiālajā ceremonijā

23.11.2012  2013. gads ir Eiropas Pilsoņu gads: Eiropa un jūs esat uzmanības centrā. Iesaistieties diskusijā!

23.11.2012  Otrais Komisijas ziņojums par stāvokli Šengenas zonā

23.11.2012  Klimata politika: Dohas konferencē jāsagatavo pamats 2015. gada globālajam klimata nolīgumam

20.11.2012  Valsts atbalsts: Komisija sāk padziļināti izmeklēt valsts pasākumus par labu Latvijas lidsabiedrībai "airBaltic"

20.11.2012  Lietuva ir 15. ES dalībvalsts, kas paraksta noteikumus par ciešāku sadarbību, lai palīdzētu starptautiskiem pāriem

20.11.2012  Eiropas Parlamenta vēlēšanas — pilsoņiem, kas dzīvo citā ES valstī, būs vieglāk kandidēt vēlēšanās

20.11.2012  Komisija iepazīstina ar jauno izglītības pārvērtēšanas stratēģiju

19.11.2012  Komisija ierosina 2013. gada zvejas iespējas no zivju krājumiem, kas ir starptautisku nolīgumu priekšmets

19.11.2012  Pētījums aicina lielāku uzmanību pievērst informācijas tehnoloģiju un uzņēmējdarbības prasmju apguvei skolās

16.11.2012  Infografika – cik augsti ir nodokļi ES valstīs?

16.11.2012  Bieži uzdoti jautājumi: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) aprit 10 gadi

16.11.2012  Vide. ES tiecas uzņemties vadošo lomu centienos samazināt atkritumu izgāšanu jūrā

16.11.2012  Zivsaimniecība: Komisija ierosina rīcības plānu jūrasputnu aizsardzībai

15.11.2012  Aicinam jauniešus pieteikties īstermiņa praksē!

15.11.2012  Ir pienācis laiks pabeigt iekšējā enerģijas tirgus izveidi

15.11.2012  Komisija brīdina trešās valstis par nepietiekamiem pasākumiem cīņā pret nelegālu zveju

15.11.2012  Vide: Komisija iepazīstina ar Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālo plānu

14.11.2012  Sievietes uzņēmumu padomēs – Komisija ierosina 40 % mērķi

14.11.2012  Komisārs Piebalgs pirms enerģētikas ministru sanāksmes Adisabebā paziņo par ES atbalstu lielākās saules enerģijas elektrostacijas Rietumāfrikā būvniecībai

14.11.2012  Emisiju tirdzniecība. Komisija iepazīstina ar Eiropas oglekļa emisiju tirgus reformas variantiem

14.11.2012  Līdz ar Nobela Miera prēmiju piešķirtā naudas balva tiks veltīta projektiem, ar kuriem atbalsta karā un konfliktos cietušus bērnus

13.11.2012  Cietušo tiesības ir prioritāte – stāsies spēkā jauni noteikumi par cietušo tiesībām

09.11.2012  Eiropā pazīstamas personas aicina ES vadītājus atbalstīt programmu Erasmus

08.11.2012  Jauns ES atbalsts māšu dzīvību glābšanai Libērijā

08.11.2012  CARS 2020 — spēcīgai, konkurētspējīgai un ilgtspējīgai Eiropas autobūves nozarei

07.11.2012  Rudens prognoze 2012.–2014. gadam: kuģosim nemierīgos ūdeņos

07.11.2012  Biežāk uzdotie jautājumi par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT)

07.11.2012  Vīzu politika ekonomiskās izaugsmes sekmēšanai ES

07.11.2012  Komisija ierosina atļaut 16 salu valstu pilsoņiem ieceļot bez vīzas

07.11.2012  Klimata politika: Komisija ierosina būtiski samazināt fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas

06.11.2012  Revīzijas palātas gada ziņojums liecina, ka trešo gadu pēc kārtas kopējais kļūdu īpatsvars attiecībā uz ES izdevumiem bijis zemāks par 4 %

05.11.2012  Digitalizācijas programma: Komisijas lēmums paver ceļu 4G ieviešanai Eiropā

05.11.2012  Paziņoti pirmās Marijas Kirī vārdā nosauktās godalgas laureāti

31.10.2012  Riepu marķēšana – ietaupīts benzīns un nauda, labākas riepas

29.10.2012  Eiropas uzņēmumiem, pilsētām, reģioniem un zinātniekiem ES līdzekļi būs pieejami ātrāk un vienkāršāk

29.10.2012  Komisāra Piebalga vizīte Ganā: "Gana ir attīstības paraugs"

26.10.2012  Zaļā gaisma dota pirmajai Eiropas pilsoņu iniciatīvai, kas izvietota Komisijas serveros

26.10.2012  Komisija nāk klajā ar bērniem paredzētu viedtālruņa un planšetdatora aplikāciju par vidi

25.10.2012  Komisija apkopo viedokļus par to, kādus turpmākus pasākumus veikt pēc konferences “Rio+20”

25.10.2012  Vide – Komisija racionalizēs noteikumus par projektu ietekmes uz vidi novērtēšanu

24.10.2012  Komisija ierosina veidot īpašu fondu trūcīgo personu atbalstam

24.10.2012  Zivsaimniecība: Komisija ierosina 2013. gada zvejas iespējas Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā

23.10.2012  Komisija pieņem 2013. gada darba programmu

23.10.2012  Vide – ES atzīmē Finanšu instrumenta videi un dabas aizsardzības 20. gadskārtu

23.10.2012  Komisija izstrādā rīcības plānu par tiešsaistes azartspēlēm

23.10.2012  Grozījumi ES budžetā par labu Eiropas studentiem, zinātniekiem, NVO, uzņēmumiem un reģioniem

23.10.2012  Komisija ierosina dot zaļo gaismu ciešākas sadarbības izveidei finanšu darījumu nodokļa jomā

19.10.2012  Rīgu apmeklē divi Eiropas Savienības komisāri

19.10.2012  Paziņoti izcilākie hiti – desmitās "European Border Breakers" balvas ieguvēji

19.10.2012  Ar dažiem klikšķiem pārbaudi atsauktās preces visā pasaulē!

18.10.2012  Jaunas pamatnostādnes iekšzemes ūdensceļu un dabas aizsardzības jomā

17.10.2012  Jauns Komisijas priekšlikums, kura mērķis ir samazināt biodegvielas ražošanas ietekmi uz klimatu

17.10.2012  ES diena pret cilvēku tirdzniecību – darbojoties kopā, lai izskaustu cilvēku tirdzniecību

16.10.2012  Eiropas Attīstības dienas 2012: jaunu ideju apspriešana par pārtikas nodrošinātību, sociālo aizsardzību un privāto sektoru jaunattīstības valstīs

16.10.2012  Komisija uzsāk apspriešanu par ieteikumu telesakaru tirgu jomā

16.10.2012  Jauns apsekojums liecina par plašu atbalstu attīstības palīdzībai

15.10.2012  Jāpastiprina atbalsts Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

15.10.2012  Izsludināta pieteikšanās komunikācijas balvām Kopējās lauksaimniecības politikas jomā!

15.10.2012  Komisija plāno ievērojami palielināt kultūras nozares auditoriju

12.10.2012  Erasmus uzņēmējdarbības balvu saņem veiksmes stāsta video par Latvijas uzņēmējas pieredzi Grieķijā

11.10.2012  Eiropas vienotās gaisa telpas projekts 10 gadu laikā nav sniedzis gaidītos rezultātus

11.10.2012  ES pārtikas pakām Latvijas trūcīgajiem piešķir 5,2 miljonus eiro

10.10.2012  Ziņojumi par dalībvalstu konkurētspēju un rūpniecības stāvokli ES

10.10.2012  Mazumtirgotāji rīkojas: nost ar pārtikas atkritumiem!

10.10.2012  Eiropas un Pasaules diena pret nāvessodu – ES uzsver apņemšanos panākt nāvessoda vispārēju atcelšanu

05.10.2012  Konference par Latvijas izaugsmes iespējām Eiropas Savienības daudzgadu budžeta kontekstā

05.10.2012  Atvērto durvju dienas 2012: Nostiprināt ES reģionālo politiku Eiropas izaugsmes finansēšanai

05.10.2012  Aizvien vairāk ir Eiropas valstu, kur samazinātas vai iesaldētas skolotāju algas

04.10.2012  Kodolspēkstaciju noturības testi: jau tā augstie drošības standarti vēl jāpaaugstina

04.10.2012  Komisija rāda priekšzīmi konferencē par XXI gadsimta IT risinājumiem

04.10.2012  Komisija ierosina pasākumus biopirātisma problēmas risināšanai un dabas materiālu pētniecības sekmēšanai

04.10.2012  Lielākās bankas, telesakaru uzņēmumi un valstu valdības apvieno spēkus ES mēroga kiberuzbrukumu novēršanas mācībās

03.10.2012  ES mājā diskutēs par augstākās izglītības reformu

03.10.2012  II vienotā tirgus akts — divpadsmit prioritāras darbības jaunai izaugsmei

03.10.2012  ES izvirza izturētspēju kā centrālo elementu savā darbā bada un nabadzības apkarošanai

03.10.2012  Nanomateriāli – atsevišķa pieeja jaunāko tehnoloģiju drošumam

01.10.2012  ES pieņem apstiprināto aromatizējošo vielu sarakstu

28.09.2012  Ceturkšņa ziņojums liecina, ka attiecībā uz darba tirgu un sociālo jomu atšķirības starp dalībvalstīm nemazinās

27.09.2012  Jauna stratēģija Eiropas uzņēmējdarbības un pārvaldes veicināšanai ar mākoņdatošanas palīdzību

27.09.2012  Transports — ES aviācijas jaunie apvāršņi

27.09.2012  Komisijas locekle Vasiliu pasniedz Eiropas atzinības balvas valodu apguvē

26.09.2012  Drošākas, efektīvākas un inovatīvākas medicīniskās ierīces

26.09.2012  Komisija sāk īstenot stratēģiju par izaugsmes un nodarbinātības palielināšanu kultūras un radošajās nozarēs

25.09.2012  Ceļā uz labāku nākotni Somālijā: ES sniedz jaunu atbalstu Āfrikas Savienības misijai

25.09.2012  Divdesmit ceturtais ES jauno zinātnieku konkurss atklāj nākamos vadošos speciālistus

25.09.2012  Eiropas Valodu diena – daudzvalodības maģija no sarunu zibensrandiņiem un kokteiļiem līdz valodas „vannām” grāmatnīcās

24.09.2012  Eirobarometra apsekojums: 71 % eiropiešu atbalsta konkurences paplašināšanu valsts un reģionālajos dzelzceļos

24.09.2012  Daudzus Eiropas iedzīvotājus joprojām kaitīgi ietekmē gaisu piesārņojošās vielas

21.09.2012  Trenē prātu, pārvietojies "zaļi" un sargi sevi jeb Atvērto durvju diena

20.09.2012  Aizstāvot nepavadītus bērnus

20.09.2012  Bērni Eiropā sāk apgūt svešvalodas arvien agrāk

19.09.2012  Demokrātijas uzlabošana un nabadzības apkarošana: Eiropas Komisija apņemas partnervalstīs vēl vairāk atbalstīt pilsonisko sabiedrību

19.09.2012  19.septembrī Barrozu tiešsaistē atbildēs uz jautājumiem par stāvokli ES

19.09.2012  Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss - kopsavilkums

18.09.2012  Eiropas Sadarbības diena — kopīgas robežas, ciešāka saaugšana

18.09.2012  Augsta līmeņa darba grupa pievērsīsies izcilībai apmācības jomā

18.09.2012  Digitalizācijas programma: Komisija un ražotāji apņemas paplašināt un uzlabot robotikas nozari Eiropā

18.09.2012  ES Sporta forumā sporta nozares vadītāji un ministri atbalsta cīņu pret spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu

18.09.2012  Izveidota Augstākās izglītības modernizācijas augsta līmeņa darba grupa

18.09.2012  FK "Barcelona" un Komisija apvieno spēkus, lai izskaustu smēķēšanu

17.09.2012  Komisijas uzmanības centrā — starptautiskā zinātniskā sadarbība globālo problēmu risināšanai

17.09.2012  Vides aizsardzība. Eiropas mobilitātes nedēļa 2012 — "Attīsties pareizajā virzienā"

16.09.2012  Aicinām pieteikties "Eiropas Veiksmīgo sieviešu akadēmijas" Mentoringa projektā.

14.09.2012  Informācijas sakopošana cīņai ar svešzemju sugu draudu Eiropā

12.09.2012  Banku savienības ietvaros Komisija ierosina jaunas ECB pilnvaras banku uzraudzībai

12.09.2012  Komisijas priekšlikums uzlabo Eiropas politisko partiju spējas pārstāvēt ES pilsoņus un stiprina demokrātiju

12.09.2012  Pēc sekmīgi īstenotas eksperimentālas programmas ES iestādēs uzlabota kiberdrošība

12.09.2012  Priekšsēdētāja Barrozu runa par stāvokli ES 2012. gadā

12.09.2012  Priekšsēdētāja Barrozu vēstule Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam

11.09.2012  Skolotāju novecošana – izaicinājums ES izglītības nozarei

10.09.2012  ES ziņojumā par jaunatni par galvenajām prioritātēm aicina noteikt nodarbinātību un sociālo iekļaušanu

10.09.2012  Ziņojums liecina, ka augstākās izglītības izmaksas un atbalsts studentiem ievērojami atšķiras

10.09.2012  Labākie jaunie pētnieki saņems 800 miljonu eiro lielu ES finansējumu

10.09.2012  Transports — ES piešķir subsīdijas gandrīz 200 miljonu eiro apjomā, lai atbalstītu svarīgākos infrastruktūras projektus

06.09.2012  Augsta līmeņa ekspertu grupa rakstpratības krīzes novēršanai skandina trauksmes zvanu dalībvalstīm

05.09.2012  Komisija mudina dalībvalstis atzīt ārpus skolas un universitātes iegūtās prasmes

04.09.2012  Nodarbinātība – ES Globalizācijas pielāgošanās fonds 2011. gadā atbalstījis vairāk nekā 21 tūkstoti darba ņēmēju

04.09.2012  Juvenes Translatores − sākusies pieteikšanās jauno tulkotāju konkursam

03.09.2012  Komisija aicina veicināt bezvadu inovācijas, izmantojot radiofrekvenču spektra koplietošanu

03.09.2012  Eiropas kultūras mantojuma dienas: 50 valstis atklāj apskatei reti pieejamas vietas

31.08.2012  Debates par Eiropas nākotni: līdz 9.septembrim paud savu viedokli apspriešanā tiešsaistē

29.08.2012  Jūras karšu veidošana: jaunas iespējas un darbavietu radīšana, apgūstot jūras un okeānus

24.08.2012  Pasaules ūdens nedēļa 2012. gadā - komisāra Andra Piebalga paziņojums

22.08.2012  ES pauž gandarījumu par Krievijas pievienošanos PTO

17.08.2012  Ierosina 2013. gada zvejas iespējas Baltijas jūrā

14.08.2012  Komisija aptur Latvijas priekšlikumu, kas paredz pārmērīgi augstus fiksēto telefonsakaru vairumtirdzniecības tarifus, un sāk padziļinātu izvērtēšanu

13.08.2012  Jauni noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

13.08.2012  Labāka informācija par smagu rūpniecisko avāriju briesmām

07.08.2012  Vide. Jauns ziņojums par atkritumu apsaimniekošanas rezultātiem

07.08.2012  Eiropas Savienība paziņo par turpmāku atbalstu demokrātiskajai pārejai Jemenā

07.08.2012  Madagaskara: Eiropas Savienība pārorientē savu attīstības atbalstu uz visneaizsargātāko personu veselības aprūpi un izglītību

03.08.2012  Komisijas dokumentu pieprasījumu skaits palielinās desmito gadu pēc kārtas

03.08.2012  Jauns ES finansējums transporta infrastruktūras un pārrobežu tirdzniecības uzlabošanai Kenijā

31.07.2012  Būvniecība: izaugsmes atjaunošana, izmantojot zema energopatēriņa ēku potenciālu

31.07.2012  Komisārs Piebalgs iecelts par Augsta līmeņa darba grupas locekli

30.07.2012  Drošības nozare − Komisija ierosina programmu, lai nodrošinātu turpmāku izaugsmi

26.07.2012  ES noteikumi pārrobežu mantošanas vienkāršošanai kļūst par likumu

25.07.2012  LIBOR skandāls: Komisija ierosina uzsākt ES mēroga cīņu pret manipulācijām ar procentu likmēm

25.07.2012  Emisiju tirdzniecība. Komisija gatavojas mainīt emisiju kvotu izsoļu grafiku

24.07.2012  Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība — uz ES robežām muita aizturējusi vairāk nekā 100 miljonu viltotu preču

20.07.2012  Pārtika — jaunākais ziņojums liecina, ka ES kontroles nodrošina pārtikas nekaitīgumu

20.07.2012  Latvijas nākamā iespēja kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu – 2027.gadā

20.07.2012  Divi Latvijas projekti saņem ES finansējumu dabas aizsardzībai

19.07.2012  Drošu ceļu: Komisija rīko apspriešanu par to, kā palīdzēt personām, kas cietušas ceļu satiksmes negadījumos ārvalstīs

19.07.2012  Cīņa pret krāpšanu – samazinājies to gadījumu skaits, kuros ir aizdomas par krāpšanu saistībā ar ES līdzekļiem

19.07.2012  Zivsaimniecība: Komisija ierosina jaunus pasākumus dziļūdens zivju krājumu un to biotopu labākai aizsardzībai

18.07.2012  Priekšsēdētājs Barrozu un komisārs Piebalgs apmeklēs Mozambiku nolūkā stiprināt ES un Mozambikas partnerību

17.07.2012  Vide: drošāks biocīdo produktu tiesiskais regulējums

17.07.2012  Zinātniskie dati – atklāta piekļuve pētījumu rezultātiem stimulēs inovāciju Eiropā

17.07.2012  Eiropas Komisija novērš šķēršļus vienotā pētniecības un inovācijas tirgus izveidei

17.07.2012  Komisija ierosina atjaunot zāļu pētījumu normatīvos noteikumus, lai sekmētu ES pievilcīgumu klīniskās pētniecības jomā

.. 

13.07.2012  Striktāki noteikumi transportlīdzekļu apskatēm

12.07.2012  Komisija, Parlaments un Eiropadome pulcina reliģiskos līderus, lai apspriestu jautājumu par solidaritāti starp dažādām paaudzēm un demogrāfiskās problēmas Eiropā

11.07.2012  Vieglo kravas un pasažieru automobiļu radīto CO2 emisiju turpmāka samazināšana – ieguvums klimata, patērētāju, inovācijas un darbvietu aspektā

11.07.2012  Autortiesības — Komisija ierosina vienkāršot mūzikas licencēšanu vienotajā tirgū

10.07.2012  Derīgi padomi bezrūpīgai vasaras brīvdienu sezonai

10.07.2012  Izglītības jomā nevienlīdzīga attieksme pret bērniem ar īpašām vajadzībām un pieaugušajiem ar invaliditāti

10.07.2012  Komisārs Piebalgs paziņos par jaunu atbalstu ģimenes plānošanas jomā: "Sievietēm jābūt tiesīgām izlemt par savas ģimenes lielumu"

09.07.2012  Lai veicinātu izaugsmi un radītu darbavietas, pētniecībā un inovācijā ieguldīs 8,1 miljardu eiro

09.07.2012  Palīdzība tirdzniecībai jaunattīstības valstīm: ES saglabā līderpozīciju

09.07.2012  Kibernoziedzība – ES pilsoņi ir norūpējušies par personas datu un tiešsaistē veikto maksājumu drošību

04.07.2012  4. jūlijā lidostā „Rīga” tiek organizēta Eiropas Aviopasažieru diena

04.07.2012  Šīs vasaras ceļojumos informāciju par savām tiesībām varēsiet uzzināt jaunā viedtālruņa lietotnē

03.07.2012  Zināšanas, atbildība un iesaiste: ES izklāsta savu politiku attiecībā uz Arktiku

03.07.2012  Eiropas Komisija izsludina projektu konkursu par “Europe Direct” informācijas centru uzturēšanu

02.07.2012  Šteinbuka iepazīstinās ar EK strukturālo reformu ieteikumiem Latvijai

02.07.2012  Jauniešu bezdarbs: pētījumi liecina, ka arodprakse un stažēšanās ir noderīgas, bet jāuzlabo

28.06.2012  Vairs nemaksāsim nesamērīgus tarifus par interneta lietošanu mobilajos tīklos

28.06.2012  ES bioloģiskās lauksaimniecības logotips būs obligāts, sākot no 2012. gada 1. jūlija

27.06.2012  Komisija pieņem konkrētus pasākumus, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu

26.06.2012  EK atjauno ES fondu maksājumus Latvijai

26.06.2012  Svarīgo pamattehnoloģiju milzīgā potenciāla izmantošana nodarbinātības nodrošināšanai

22.06.2012  Pārredzamības reģistra pirmais darbības gads – vairāk nekā 5150 reģistrācijas, Padomes iesaistīšanās un sabiedriska apspriešana

21.06.2012  Latvijā uzlabojies iedzīvotāju angļu valodas zināšanu novērtējums

19.06.2012  Stratēģija cilvēku tirdzniecības izskaušanai

19.06.2012  Saskaņotas ES kriminālpolitikas izveide, ievērojot pamattiesības: Komisija pulcina augsta līmeņa ekspertus

18.06.2012  Gada rezultātu apkopojums apstiprina strukturālas reformas nepieciešamību visas Eiropas ekonomikā un brīvu darbavietu esību IKT jomā

18.06.2012  Komisija palielina palīdzību un uzsāk partnerību noturības veicināšanai Sāhelā

15.06.2012  Uzziņa: Rekordaugsts jauniešu bezdarba līmenis: ES – 22,4%, eirozonā – 22,2%

14.06.2012  Komisija uzskata, ka netaisnīgi atteikumi „vēl aizvien sagādā problēmas” aviopasažieriem ar invaliditāti

13.06.2012  Pasaules asins donoru diena. Asins donori - varoņi!

08.06.2012  Lielāka izaugsme, pateicoties vienotā tirgus labākai pārvaldībai un pakalpojumu veicināšanai

08.06.2012  Zvejas iespējas 2013. gadam: labākas vairākos zivju krājumos

07.06.2012  Mazāk jauniešu pāragri pamet mācības, vairāk — iegūst augstāko izglītību, tomēr darāmā vēl daudz

07.06.2012  Eiropas Komisijas plāni atvieglot juridisko slogu pārrobežu mantojumu lietās kļūst par likumu

07.06.2012  Visā ES ar likumu ir noteiktas tiesības uz informāciju aizturēšanas gadījumā

07.06.2012  Portāls piedāvā centralizētu piekļuvi atvērtai lēmumu pieņemšanai Komisijā

06.06.2012  Atjaunojamie energoresursi: Komisija apstiprina tirgus integrāciju un izaugsmes nepieciešamību pēc 2020. gada

06.06.2012  Priekšlikumi, kā pārstrukturēt un pārvaldīt bankas krīzes situācijā

05.06.2012  Komisija apkopo augsta līmeņa ekspertu ieteikumus par resursefektīvu izaugsmi

05.06.2012  Programma viedtelefoniem bezrūpīgiem vasaras ceļojumiem

04.06.2012  Jauna regula palīdzēs elektroniskajam parakstam pārvarēt valstu robežas un piešķirs lielāku vērtību elektroniskajai identifikācijai digitālajā vienotajā tirgū

02.06.2012  Ģimeņu priekam Eiropas Savienības mājā viesosies cirks

01.06.2012  Jauns ziņojums un pētījums sniedz ieskatu jautājumos par migrāciju, patvērumu un brīvu pārvietošanos ES

01.06.2012  Paziņoti ES kultūras mantojuma / Europa Nostra Lielās balvas ieguvēji

01.06.2012  Sāk informēšanas kampaņu par patērētāju tiesībām līdzjutējiem, kuri dosies uz EURO 2012

31.05.2012  Vide – jauna pieeja toksisku ķīmisko vielu maisījumu novērtēšanai

31.05.2012  Pilsoniskajai izglītībai Eiropas valstu skolās trūkst speciāli apmācītu skolotāju

30.05.2012  Pasaules 2012. gada pretsmēķēšanas diena: ES mēroga aptauja liecina, ka lielākā daļa ES iedzīvotāju atbalsta stingrākus tabakas kontroles pasākumus

30.05.2012  EURODAC priekšlikums – kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izstrādes pabeigšana

30.05.2012  EK ieteikumi dalībvalstu izaugmes potenciāla uzlabošanai

29.05.2012  Interaktīva prezentācija par EK priekšlikumiem 2014.-2020.gada budžetam

29.05.2012  Rezultātu apkopojums par patērētāju aizsardzību parāda, kur Eiropā ir vislabākie nosacījumi patērētājiem

26.05.2012  Aicinām uz velodienu Kuldīgā "Eiropa, Kuldīga — domā zaļi!"

24.05.2012  Eiropas konkurences iestāžu tīkla ziņojums liecina, ka visas pārtikas nozares jomas gūst labumu no konkurences nostiprināšanas ES

23.05.2012  Latvijas peldvietās samazinājusies ūdens kvalitāte

22.05.2012  Izmanto ūdeni apdomīgāk kopā ar Ūdens fanātu Uldi

21.05.2012  ES dabas aizsardzības 20. gadskārta

21.05.2012  Jauna sociālo partneru vienošanās palīdz uzlabot darba apstākļus zivsaimniecības nozarē

21.05.2012  Projekts "Tava pirmā EURES darbavieta" palīdzēs jauniešiem atrast darbu

18.05.2012  Rīgā viesosies Francijas valdības padomdevējs ekonomikā

18.05.2012  Uzziņa par atļauto veselīguma norāžu sarakstu pārtikas produktiem

17.05.2012  EK pārstāvniecības vadītāja dodas vizītē uz Valmieru

17.05.2012  EK pirmās pēcprogrammas uzraudzības misijas noslēguma paziņojums

16.05.2012  EK atbalstīta Latvijas filma – Kannu kinofestivālā

16.05.2012  Komisija veic pirmo Šengenas „stāvokļa pārbaudi”

15.05.2012  Emisiju tirdzniecība. 2011. gada rezultātu apkopojums liecina, ka emisijas sarūk

14.05.2012  Taisnīga un vienlīdzīga maksa par ceļu izmantošanu

11.05.2012  Pavasara prognoze 2012.–13. gadam: virzība uz lēnu atlabšanu

10.05.2012  Diskutēs par Latvijas ekonomikas attīstības izredzēm

10.05.2012  Komisija ierosina jaunu PVN regulējumu vaučeriem

09.05.2012  Aicina pilsoņus visā ES palīdzēt izstrādāt politikas darba kārtību nākamajiem gadiem

09.05.2012  34,8 miljoni eiro jauna finansējuma palīdzēs tirgū ienākt videi draudzīgiem jaunievedumiem

08.05.2012  Erasmus programmas studentu apmaiņas braucienu skaits pieaudzis par 8,5 %

08.05.2012  Jaunākais ziņojums par produktu drošumu liecina, ka ES tirgū nonāk mazāk bīstamu preču

07.05.2012  Starptautiskie aizdevēji ierodas pirmajā uzraudzības vizītē Latvijā

03.05.2012  Izsludina ceturto ikgadējo ES žurnālistikas balvu veselības aizsardzības jomā

03.05.2012  Komisārs Dalli izsludina ceturto ikgadējo ES žurnālistikas balvu veselības aizsardzības jomā

02.05.2012  Uzziņa: Eiropas stratēģija, kā uzlabot internetu bērniem

27.04.2012  Eiropas Komisijas priekšlikums par indivīdu tiesībām uz informāciju kriminālprocesā kļūs par likumu

27.04.2012  Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu par to, kā samazināt ātrgaitas interneta izplatīšanas izmaksas

25.04.2012  Boloņas procesā iesaistītos ministrus informē par augstākās izglītības reformas būtisko nozīmi jaunu darba vietu radīšanai un izaugsmes veicināšanai

25.04.2012  2013. gada budžeta projekts – ieguldīšana izaugsmē un nodarbinātībā

25.04.2012  EK pārstāvniecības vadītāja dodas pirmajā reģionālajā vizītē uz Kurzemi

24.04.2012  Transports. Komisija izvirza pasažieru kuģu drošības prioritātes

19.04.2012  ES jūras lietu komisāre Latvijā apspriedīs zivsaimniecības nākotni

18.04.2012  Grieķijas izaugsme: Komisija norāda virzienu, lai atjaunotu izaugsmi un radītu darbavietas

18.04.2012  Komisija prezentē jaunus pasākumus un norāda uz svarīgākajām iespējām, kā nodrošināt ES ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām

17.04.2012  Komisija stiprina ES statistikas neatkarību un ticamību

17.04.2012  We mean business: Eiropas Komisija sāk stažēšanās veicināšanas kampaņu

16.04.2012  Saskaņā ar Eiropas Komisijas ziņojumu dzimumu līdztiesības jautājumā gūtais progress rada ekonomikas izaugsmi

16.04.2012  Eiropas Komisija nodrošina pilsoņu pamattiesību ievērošanu

16.04.2012  Vide. Bagātības ieguve no atkritumiem jeb kā dažas dalībvalstis padarījušas atkritumus par resursu

16.04.2012  Ceļā uz vienotu Eiropas dzelzceļa telpu: Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma ERTMS

13.04.2012  Starptautiskā konferencē diskutēs par migrāciju un diasporas lomas stiprināšanu

13.04.2012  Uzņēmējdarbības izglītība tiek sekmēta arvien vairāk

12.04.2012  Vide: vadlīnijas par to, kā ierobežot augsnes resursu zudumu

12.04.2012  Komisija izzina viedokļus – noteikumi attiecībā uz tīmeklim pieslēgtām viedierīcēm jeb "lietisko internetu"

10.04.2012  ES māja notiks zinātnes kafejnīca veltīta kodolenerģijas jautājumiem

05.04.2012  Uzziņa: Automašīnas pārreģistrēšana citā ES valstī ar vienkāršākām formalitātēm

04.04.2012  Komisija iestājas pret nevajadzīgu slogu, reģistrējot transportlīdzekli citā dalībvalstī

03.04.2012  Eiropas Komisija atjaunina to gaisa pārvadātāju sarakstu, kam Eiropas Savienībā noteikts darbības aizliegums

03.04.2012  Ko Latvijas cilvēki domā par plāniem krīzes pārvarēšanai?

02.04.2012  Komisija pārbaudīs nodokļu pasākumus saistībā ar pārrobežu darba ņēmējiem

30.03.2012  Latviju apmeklēs ES reģionālās attīstības komisārs

30.03.2012  Komisija vēlas uzzināt sabiedrības viedokli par prioritārajiem mērķiem vides aizsardzības jomā

30.03.2012  Eiropas Komisija vēlas uzzināt sabiedrības viedokli par mūsdienīgām Eiropas maksātnespējas tiesībām

30.03.2012  Komisijas starta šāviens Eiropas pilsoņu iniciatīvām

29.03.2012  ES atbalstīs pētījumu LNG infrastruktūrai Rīgas ostā

29.03.2012  2011. gadā bojāgājušo skaits uz ES ceļiem samazinājies tikai par 2 %

28.03.2012  Ierosina izveidot Eiropas Kibernoziedzības centru

27.03.2012  Sumina labākos ES jaunos tulkotājus

27.03.2012  Mazie uzņēmumi ceļā uz "zaļo" ekonomiku, bet pagaidām vēl ne ar pilnu ātrumu

23.03.2012  Uzziņa: Sankciju paplašināšana pret Baltkrieviju

21.03.2012  Komisija ievērojami veicina norīkoto darba ņēmēju aizsardzību

21.03.2012  Vecāki kopā ar mazuļiem gaidīti ES mājas pasākumā par atgriešanos darbā

20.03.2012  Uzziņa: Krievijas noteiktais dzīvnieku importa aizliegums no ES valstīm

20.03.2012  ES komisāri aicina Krieviju atcelt dzīvnieku importa aizliegumu

12.03.2012  Noziedzība neatmaksājas: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana

07.03.2012  Komisija veic pasākumus, lai palielinātu vērtspapīru norēķinu drošību un efektivitāti Eiropā

07.03.2012  Vide. Labāka īstenošana pazeminās izmaksas un to uzlabos

02.03.2012  Vienlīdzīgas darba samaksas diena — Eiropā sievietes joprojām saņem vidēji par 16,4 % mazāk nekā vīrieši

01.03.2012  Komisijas ierosinātie pasākumi darīs zāles ātrāk pieejamas pacientiem

29.02.2012  Seminārā Briselē eksperti izvērtēs noslēgto aizdevuma programmu Latvijai un nākotnes scenārijus

29.02.2012  Vide. Un ko jūs domājat par nelūgtiem viesiem?

29.02.2012  Inovācijas partnerības — jauni priekšlikumi izejvielu, lauksaimniecības un veselīgu vecumdienu jomā nolūkā uzlabot Eiropas konkurētspēju

27.02.2012  Aicina jauniešus iesniegt praktiskas idejas vides jautājumu risināšanai konkursam

23.02.2012  Starpposma prognoze — eirozonā mērena lejupslīde ar stabilizācijas pazīmēm

20.02.2012  Uzsāk apspriešanos par Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotni

17.02.2012  Pārskata ziņojumu par ES darbību 2011. gadā tagad ērti lasīt mobilajā tālrunī vai uz planšetdatora!

15.02.2012  Eirobarometra dati rada bažas par korupcijas pieaugumu

15.02.2012  Jauna vēsturiska vienošanās starp Eiropas Savienību un ASV par bioproduktu tirdzniecību

15.02.2012  ES Komisārs Johanness Hāns pilsētvides forumā aicina pilsētu pārstāvjus aktīvāk sekmēt izaugsmi un nodarbinātību

14.02.2012  Komisijas brīdināšanas mehānisma pirmais ziņojums. Makroekonomiskās nelīdzsvarotības pārvarēšana Eiropas Savienībā

13.02.2012  Komisija nāk klajā ar stratēģiju, kā izveidot ilgtspējīgu Eiropas bioekonomiku

13.02.2012  Komisija aicina vides jomā aktīvāk vērsties pret augsnes degradāciju

10.02.2012  Lielākā daļa Latvijas un visas ES iedzīvotāju nezina vienoto neatliekamās palīdzības numuru 112

09.02.2012  Komisārs Piebalgs apmeklēs Birmu/Mjanmu, lai solītu jaunu atbalstu demokrātiskām un ekonomikas reformām

08.02.2012  Eiropas nodibinājuma statūti — atbalsts vispārēja sabiedriskā labuma projektiem

07.02.2012  Uzņēmumiem jākļūst inovatīvākiem, jo pieaug globālā konkurence

03.02.2012  Paziņoti ES jauno tulkotāju konkursa laureāti

02.02.2012  Ko cilvēki Latvijā domā par novecošanu?

01.02.2012  Komisija aicina izteikt viedokli par to, kā ražot un patērēt ilgtspējīgāk

01.02.2012  Komisija paziņo Trešās ES žurnālistu balvas laureātus veselības jomā

01.02.2012  EK priekšsēdētājs aicina Latviju pievērsties jauniešu bezdarba samazināšanai

31.01.2012  Vide un ūdens: priekšlikums ūdens piesārņojuma risku samazināšanai

30.01.2012  Studentu apmaiņas programma Erasmus šogad svin savu 25. gadskārtu

27.01.2012  EKP sāk veidot videocitātu krātuvi par nedēļas aktualitātēm

27.01.2012  Deviņi studenti stāsta par pieredzi studiju laikā ārzemēs ar ERASMUS

26.01.2012  EK piešķir pagaidu apstiprinājumu atbalstam, ko Latvija sniedz Hipotēku un zemes bankai

25.01.2012  Komisija ierosina visaptverošu datu aizsardzības noteikumu reformu, lai palielinātu lietotāju iespējas kontrolēt savus datus un samazinātu izmaksas uzņēmumiem

23.01.2012  ManaBalss.lv veidotāji popularizēs projektu Briselē

23.01.2012  Uzziņa: Kā darbojas Eiropas Pilsoņu iniciatīva?

23.01.2012  Uzziņa: vai krievu valoda var kļūt par oficiālu ES valodu, savācot vienu miljonu parakstu visā ES?

18.01.2012  Galileo zīmējumu konkursa uzvarētāja vārds - kosmosā!

17.01.2012  Galileo zīmējumu konkursa uzvarētāja vārds- kosmosā!

17.01.2012  Jauna erudīcijas spēle "Eiropēdija"

17.01.2012  Komisija sāk diskusiju par uzņēmumu pārstrukturizāciju – no krīzes gūtā pieredze

13.01.2012  Atkritumi — vieglais ceļš uz darbvietu radīšanu un izmaksu samazināšanu

12.01.2012  Vizītē Latvijā ieradīsies ES transporta komisārs

10.01.2012  ES pārbaudē konstatē problēmas Latvijas patēriņa kredītu mājas lapās

04.01.2012  EK pārtāvniecības vadītāja tiekas ar Latvijas augstākajām amatpersonām par ES fondiem

03.01.2012  Lielāka ietekme Eiropas politikas veidošanā: Komisija sabiedriskās apspriešanas termiņu pagarina līdz 12 nedēļām un izveido jaunu "informācijas pakalpojumu"

21.12.2011  Parakstīts ES un Latvijas saprašanās memoranda pēdējais papildinājums

20.12.2011  Iespēja stažēties Japānā un Dienvidkorejā Latvijas uzņēmumu vadītājiem

20.12.2011  Vizītē Latvijā ieradīsies ES iekšējā tirgus komisārs Mišels Barnjē

20.12.2011  ES aicina steidzami rīkoties, lai samazinātu jauniešu bezdarbu

19.12.2011  Modernizēta Profesionālo kvalifikāciju direktīva ļaus profesionāļiem vieglāk atrast darbu savā specialitātē visā Eiropā

19.12.2011  Krāpšanas apkarošana — pieņemtas jaunas krāpšanas apkarošanas programmas ES finansiālo interešu aizsardzībai līdz 2020. gadam

19.12.2011  Ko Latvijā domā par palīdzību pasaules nabadzīgākajām valstīm?

15.12.2011  Rīgā notiks ES – Krievijas attiecībām veltītā konference

15.12.2011  Digitalizācijas programma: Komisija apspriežas par LED apgaismojuma vērienīgu ieviešanu Eiropā

15.12.2011  Komisija ierosina pasākumus mantojuma nodokļa

15.12.2011  Ekoinovācijas rīcības plāns palīdzēs uzņēmējiem radīt "zaļu" izaugsmi un ekoloģisku ieguvumu

15.12.2011  Vide — Komisija uzsāk jaunu iniciatīvu, lai sekmētu videi nekaitīgu progresīvu tehnoloģiju nokļūšanu tirgū

15.12.2011  Enerģētikas ceļvedis līdz 2050. gadam: ir iespējama droša un konkurētspējīga enerģētikas nozare ar mazām oglekļa dioksīda emisijām

13.12.2011  Komisija ierosina ES civildienesta samazinājumus

13.12.2011  Eiropas Komisija vēlas uzzināt sabiedrības viedokli par pasākumiem, kas paredzēti, lai novērstu šķēršļus, ar ko saskaras invalīdi

13.12.2011  Vide — risinājumi problēmām notekūdeņu attīrīšanas jomā

12.12.2011  Informēs par Eiropas Brīvprātīgā darba gada pienesumu brīvprātīgā darba attīstībai Latvijā

12.12.2011  Ierosina 3,2 miljardus eiro piešķirt jaunai vides un klimata pasākumu programmai LIFE

12.12.2011  Uzsāk Atklātu datu Eiropas stratēģiju

08.12.2011  Sabiedrības veselība. Komisija ierosina efektīvus pasākumus, lai uzlabotu iedzīvotāju aizsardzību pret dažāda veida pārrobežu veselības apdraudējumu

08.12.2011  EK un SVF paziņojums par pārskata misijas noslēgšanu

07.12.2011  Jauni finansējuma piesaistes noteikumi ES paredz ievērojami palielināt riska kapitālu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un atvieglot aizdevumu pieejamību

07.12.2011  Rasti sociāli atbildīgu uzņēmumu jauni finansēšanas stimuli

07.12.2011  Nostiprināt Eiropas vietu pasaulē – ārējās darbības budžets 2014.–2020. gadam, lai ievērotu ES saistības un sekmētu kopīgās vērtības

06.12.2011  Diskutēs par Latvijas pilsētu nozīmi valsts ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā

06.12.2011  EK pieņem stratēģiju PVN nākotnei

30.11.2011  Komisija ierosina ieguldīt pētniecībā un inovācijā 80 miljardus eiro

29.11.2011  Vairums Latvijas iedzīvotāju droši par savu darbu

24.11.2011  Jaunie Eiropas tulkotāji … – skolēni, arī no Latvijas!

24.11.2011  Ekonomikas eksperti: Baltija otro krīzes vilni, visticamāk, pārdzīvos ievērojami vieglāk

24.11.2011  Kodolsistēmu drošums: noturības testi notiek kā paredzēts

23.11.2011  Aicinām uz tikšanos ar princesi Skellu un Leta kungu

23.11.2011  "Radošā Eiropa": Komisija iepazīstina ar plānu, kā veicināt kultūras un radošās nozares

23.11.2011  Erasmus visiem: ES finansējums pieciem miljoniem cilvēku

23.11.2011  Klimata pārmaiņas. Stingrāki ES noteikumi siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa jomā

22.11.2011  Vide: satraucošs saldūdens zivju, gliemju un augu apsīkums

21.11.2011  EK ļauj Latvijai tērēt banku atbalstam paredzētos 100 miljonus eiro

21.11.2011  Krietni palielinājusies Eiropas aizsargāto dabas teritoriju platība

17.11.2011  Rīcības plāns pret antibakteriālo līdzekļu rezistenci — Komisija ierosina rīcības plānu ar 12 konkrētiem pasākumiem nākamajiem pieciem gadiem

16.11.2011  Tiesības uz taisnīgu tiesu: ES valstu valdības vienojas par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā

15.11.2011  Komisāre Malmstrēma aicina uz aktīvu rīcību saistībā ar sintētiskajām narkotikām un uz intensīvākiem centieniem narkotiku tirdzniecības apkarošanā

15.11.2011  Komisija vēlas celt kredītreitingu kvalitāti

15.11.2011  Jaunajām uzņēmējām palīdzēs mentores

15.11.2011  Komisija nostiprina tiesiskuma un pamattiesību lomu turpmākajos ES budžetos

15.11.2011  Turpmākais finansējums iekšlietu jomā – vairāk līdzekļu, lielāks elastīgums, vienkāršāki noteikumi

15.11.2011  Arī migrantiem ir tiesības uz ģimenes dzīvi, bet kā to nodrošināt?

15.11.2011  Komisija pieņem 2012. gada darba programmu Eiropas atjaunošanai

14.11.2011  Jauni tiesību akti pārtikas piedevu izmantošanu Eiropas Savienībā darīs drošāku un pārredzamāku

14.11.2011  ES vēlas samazināt nenodzēstu cigarešu izraisītus ugunsgrēkus, lai katru gadu glābtu simtiem dzīvību

10.11.2011  Eiropai prognozē ekonomikas izaugsmes apstāšanos

10.11.2011  Jauns labvēlīgs atzinums par ES pārskatiem: revidenti konstatē uzlabojumus daudzās maksājumu jomās

09.11.2011  Apstiprina 71.5 miljonu latu vērtu Latvijas ātrdarbīga platjoslas interneta atbalsta shēmu

09.11.2011  ES budžets 2014.–2020. gadam: Komisija iepazīstina ar jaunām un vērienīgām veselības aprūpes un patērētāju tiesību aizsardzības programmām

07.11.2011  Komisija piešķir 600 000 eiro jaunajam Plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības centram

03.11.2011  Seminārā spriedīs par transporta un enerģētikas projektiem Baltijas jūras reģionā

03.11.2011  Notiks konference „Ekonomikas krustceles: no atlabšanas līdz ilgtspējīgai attīstībai Baltijā un ES”

28.10.2011  Digitalizācijas programma: ES kultūrdigitalizācija kā izaugsmes katalizators

27.10.2011  Kvalifikācijas direktīva – Komisija atzinīgi vērtē vienošanos par patvēruma tiesību aktu paketes būtisku elementu

27.10.2011  Enerģētika. Komisija nosaka jaunus drošības standartus naftas un gāzes ieguves darbībām atklātā jūrā

20.10.2011  Dzīvnieku labturība – Komisija mudina dalībvalstis īstenot aizliegumu par vistu būriem, lai izvairītos no tiesvedības

20.10.2011  Eiropas Komisija vēlas piemērot kriminālsankcijas par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām, lai nepieļautu šādas darbības un uzlabotu tirgus integritāti

19.10.2011  Divus Latvijas transporta projektus atzīst par ES nozīmīgiem un finansējamiem arī 2014. – 2020.gadā

17.10.2011  Komisija sāk kampaņu par resursu efektīvu izmantošanu

14.10.2011  Durvis vērs pirmā ES aģentūra Latvijā

14.10.2011  Rīga kļūst par galveno atbalsta punktu Eiropas elektronisko sakaru regulēšanai

14.10.2011  Infografika - ck digitāla ir Latvija?

12.10.2011  Uzziņa: EK piedāvājums lauksaimniecības politikai pēc 2013.gada – kas mainīsies Latvijai?

11.10.2011  Inga Žolude ar grāmatu Mierinājums Ādama kokam iegūst ES Literatūras balvu

11.10.2011  EK nosaka precīzas robežas recepšu zāļu reklamēšanai

10.10.2011  Energotirgi — Komisija atzinīgi novērtē jaunu noteikumu pieņemšanu elektroenerģijas un gāzes vairumtirdzniecības jomā

10.10.2011  ES apņēmusies panākt nāvessoda vispārēju atcelšanu

06.10.2011  Komisija nāk klajā ar priekšlikumiem kohēzijas politikai pēc 2013.gada

03.10.2011  Uzdod savu jautājumu Komisijas priekšsēdētājam Barrozu

03.10.2011  Eiropas Komisija piedāvā turpināt pārtikas palīdzības programmu līdzšinējā apmērā un atteikties no valstu līdzfinansējuma

03.10.2011  Digitalizācijas programma. Sabiedriskā apspriešanās par piekļuvi telesakaru tīkliem

02.10.2011  Eiropas Brīvprātīgā darba gada ceļojošajā tūrē būs iespēja uzzināt visu par brīvprātīgā darbu Latvijā, Eiropā un pasaulē

30.09.2011  Pēc vērienīgas ES pārbaudes patērētājiem drošāk pirkt biļetes tiešsaistē arī Latvijā

30.09.2011  Informatīvā pēcpusdiena „Nīderlande un tās augstākā izglītība”

30.09.2011  Eiropas Attīstības dienas 2011. gadā notiks Varšavā 15. un 16. decembrī

30.09.2011  Digitalizācijas programma: socializēšanās tīklu ieguldījums var būt daudz lielāks, lai aizsargātu nepilngadīgo personu privātumu – Komisijas ziņojums

29.09.2011  Krāpšanas apkarošana: Komisija publicē gada pārskatu

29.09.2011  Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums. Dalībvalstīm aktīvāk jācenšas transponēt ES noteikumus savos tiesību aktos

28.09.2011  Finanšu darījuma nodoklis — finanšu nozarei jāsamaksā sava daļa

27.09.2011  23. ES jauno zinātnieku konkurss. Uzvarētāji ir…

27.09.2011  Zveja: Komisija nāk klajā ar priekšlikumu par ES zivju krājumu zvejas iespējām Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā 2012. gadā

27.09.2011  Vidusskolnieki raugās Eiropas nākotnē

27.09.2011  Līgatnes papīrfabrikas ciemats – viens no izcilākajiem Eiropas tūrisma galamērķiem

26.09.2011  Klimata pārmaiņas. Komisija sāk apspriešanu par turpmākiem rūpniecisko gāzu emisiju samazinājumiem

26.09.2011  Eiropas Komisija pieņem noteikumus par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu aviokompānijām

26.09.2011  Vienotais tirgus cilvēku uztverē: aktuālā informācija par iedzīvotāju un uzņēmumu uzskatiem un redzējumiem

26.09.2011  Dzimumu līdzsvars – uzņēmējdarbības augstskolām ir būtiska loma, lai panāktu, ka augstākā līmeņa amatos ir vairāk sieviešu

23.09.2011  Eirologs aicina uz valodu dienu un Zinātnieku nakti ES mājā

23.09.2011  Misija: valodas. Komisijas tulkotāji ES dalībvalstīs

23.09.2011  10. Eiropas Valodu diena – notikumi Tavā tuvumā

22.09.2011  Eiropas Savienības Zinātnieku nakts — uzzini, kā zinātnieki atklāj noslēpumainu slepkavību, un rāpies kā zirnekļcilvēks

21.09.2011  Pētniecība un inovācija — Komisija aicina partnerības risināt sabiedriskās problēmas

20.09.2011  Krimināltiesību izmantošana, lai labāk īstenotu ES tiesību aktus un aizsargātu nodokļu maksātāju līdzekļus

20.09.2011  Komisija nāk klajā ar rīcības plānu resursefektīvai izaugsmei

20.09.2011  Jaunas augstākās izglītības reformas stratēģijas pamatā modernizācija un nodarbinātība

20.09.2011  Eiropas Komisija sekmē pārrobežu brīvprātīgo darbu

16.09.2011  Šengena: Komisija ierosina Eiropas pieeju, lai labāk aizsargātu pilsoņu brīvu pārvietošanos

15.09.2011  Diskusijā meklēs iemeslus eiroskeptiķu skaita pieaugumam

15.09.2011  Zivsaimniecība: Komisija ierosina 2012. gada zvejas iespējas Baltijas jūrā

15.09.2011  2011. gada Eiropas mobilitātes nedēļa — "Alternatīvā mobilitāte"

13.09.2011  Jaunieši plānos videi draudzīgas brīvdienu mājas

13.09.2011  Olimpiāde „Polijas ģeogrāfija un Eiropas nākotne”

13.09.2011  Komisijas ziņojums: vajadzīga turpmāka rīcība bērnu aizsardzībai

13.09.2011  Gludāks ceļš pētniecībai — sabiedriskā apspriešana par Eiropas Pētniecības telpu

12.09.2011  Noslēdzies vortāla esmaja.lv foto konkurss „Vasara kustībā”!

09.09.2011  Izstāde par Čehijas un Latvijas attiecībām

09.09.2011  Eiropas Komisija pastiprina centienus, lai apkarotu vardarbīgu ekstrēmismu

09.09.2011  Eiropas kultūras mantojuma dienas: 50 valstis atklāj apskatei reti pieejamus pieminekļus

08.09.2011  Komisija veic pirmos pasākumus, lai līdz 2015. gadam ieviestu ārkārtas izsaukumu sistēmu dzīvības glābšanai ceļu satiksmes negadījumos

07.09.2011  Zīmējuma konkursa uzvarētāju vārdus piešķirs Galileo satelītiem

07.09.2011  Vienota nostāja palīdzēs aizstāvēt mūsu intereses enerģētikas jomā ārpus ES robežām

01.09.2011  Komisija pieprasa informāciju no astoņām dalībvalstīm par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošanu

01.09.2011  Sāk reģistrēt pieteikumus 2011. gada skolēnu tulkotāju konkursam

31.08.2011  ES mājā aplūkojama Berlīnes mūrim veltīta izstāde

31.08.2011  Sestās vides rīcības programmas galīgais novērtējums liecina par vides politikas panākumiem, tomēr īstenošanā ir trūkumi

30.08.2011  Ar ES finansētu projektu cenšas palielināt pašapkalpošanās termināļu pieejamību

26.08.2011  Eiropas Komisija ieceļ jaunu Pārstāvniecības vadītāju Latvijā

25.08.2011  Brīva pārvietošanās – mērķtiecīga Komisijas rīcība ir palīdzējusi atrisināt 90 % no lietām, kas uzsāktas jautājumos par brīvu pārvietošanos

24.08.2011  ES līdzfinansētais romu likteņstāstu projekts saņem digitālo plašsaziņas līdzekļu balvu

23.08.2011  Digitalizācijas programma. ES finansēta pētniecība palīdz astronomiem vērot precīzāku kopainu

22.08.2011  Pasaules ūdens nedēļa 2011. gadā – Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga paziņojums

22.08.2011  ES Globalizācijas fonda atbalsts darba ņēmējiem 2010. gadā palielinās trīs reizes, pārsniedzot EUR 83 miljonus

18.08.2011  Pasaules humānās palīdzības diena – godinot cilvēkus, kas palīdz citiem cilvēkiem

12.08.2011  Eiropas Komisija ierosina jaunu regulu Baltijas laša krājuma ilgtspējīgai pārvaldībai

11.08.2011  Komisija piekrīt, ka Spānija var uz laiku ierobežot pārvietošanās brīvību darba ņēmējiem no Rumānijas

11.08.2011  Eiropas Komisija ierosina 2013. gadu pasludināt par „Eiropas pilsoņu gadu”

10.08.2011  Eiropas uzņēmumi, kuri visvairāk velta līdzekļus pētniecībai un izstrādei, palielinās savu devumu inovācijai par 5 % gadā

05.08.2011  Palīdzība Somālijai, lai tā atgūtu stabilitāti un varētu attīstīties

04.08.2011  Eirobarometra 2011. gada pavasara standarta apsekojums. Eiropas iedzīvotājiem ir lielāka pārliecība par ekonomiku

01.08.2011  Palielinās līdzfinansējuma likmes ES fondiem, veicinot Eiropas ekonomikas atkopšanos

28.07.2011  Palielina atbalstu dārzeņu nozarei pēc E. coli izraisītās krīzes

27.07.2011  Tabakas izstrādājumi: Komisija publicē ziņojumu par apspriešanos, kurā saņemti 85 000 atbilžu

27.07.2011  Dodaties brīvdienās? Vajadzības brīžos ES pilsoņiem ir pieejams atbalsts

26.07.2011  Vide. Stingrāki ierobežojumi kreozota rūpnieciskiem lietojumiem

26.07.2011  Pretmonopola politika: ziņojumā par automašīnu cenām redzams, ka 2010. gadā mazinājušās jaunu mašīnu cenu atšķirības starp ES valstīm

25.07.2011  Eiropas Komisija palīdzēs uzņēmumiem piedzīt papildu 600 miljonus eiro pārrobežu parādu

22.07.2011  Eiropas Komisija rīkojas, lai uzlabotu piekļuvi tiesu iestādēm pārrobežu strīdos

20.07.2011  Komisija uzsāk tiesvedību pret 20 dalībvalstīm par telesakaru noteikumu novēlotu īstenošanu

20.07.2011  Eiropas Integrācijas programma – labi integrēti migranti bagātina ES gan ekonomikas, gan kultūras ziņā

20.07.2011  Vide — mazinās elektriskās un elektroniskās iekārtās izmantoto bīstamo vielu radītais apdraudējums

20.07.2011  Bulgārija un Rumānija — jāpanāk turpmāki uzlabojumi tiesu reformā un cīņā pret korupciju

19.07.2011  Zaļā gaisma pirmajām ES biodegvielu ilgtspējības shēmām

19.07.2011  Komisija piešķirs 1,8 miljonus eiro jaunu vides projektu atbalstam Latvijā

19.07.2011  Lai sekmētu nodarbinātību un izaugsmi, pētniecībai un inovācijai atvēl 7 miljardus eiro

19.07.2011  Komisija izmaksā 25 miljonus eiro Nigēras Republikai

15.07.2011  Digitalizācijas programma: pievēršoties sabiedrības novecošanas problēmai

15.07.2011  Komisija ierosina par 90 % samazināt kuģošanas radītās sēra dioksīda emisijas

14.07.2011  Cīņa pret viltojumiem: pastiprināti muitas pasākumi uzlabo intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību

14.07.2011  Digitalizācijas programma. Komisija apspriež praktiskus noteikumus ziņošanai par personas datu aizsardzības pārkāpumiem

14.07.2011  Zaļā grāmata par Eiropas garšu popularizēšanu

13.07.2011  Kino un TV – Komisija spriež, kā nepalaist garām izdevības tiešsaistes laikmetā

13.07.2011  Eiropas Komisija nāk klajā ar risinājumiem, kā izveidot Eiropas sistēmu teroristu finansēšanas izsekošanai

13.07.2011  Jautājumi un atbildes par kopējās zivsaimniecības politikas reformu

13.07.2011  Zivsaimniecības politika nākotnei

12.07.2011  Digitalizācijas programma. Eiropieši dod priekšroku interneta, tālruņa un televīzijas pakalpojumu piedāvājumiem "viss vienā"

11.07.2011  Eiropas valstīm vairāk jāveicina lasītprasme, secināts pētījumā

11.07.2011  Komisija uzskata, ka papildu līdzekļi izglītībai, jaunatnei un radošumam veicinās nodarbinātību

11.07.2011  Eiropas Komisija stiprinās noteikumus, lai cīnītos pret bīstamām jaunām sintētiskajām narkotikām

07.07.2011  Komisāre uzver nepieciešamību investēt pētniecībā un inovācijās

06.07.2011  Darba vizītē Latvijā ieradīsies ES pētniecības komisāre Gēgena-Kvinna

06.07.2011  Būvējot tiltus, lai saprastos: ES vajadzīgi valodnieki

06.07.2011  Digitalizācijas programma. Komisija ierosina lielāku konkurenci, plašāku izvēli un zemākas cenas mobilo sakaru lietotājiem ārvalstīs

06.07.2011  Komisārs Džons Dalli: Pārtikas informācijas regulas pieņemšana ir laba ziņa patērētājiem

06.07.2011  Somālilenda: ES komisārs Andris Piebalgs paziņo par lielāku atbalsta apjomu stabilitātei un reģionālajai sadarbībai

04.07.2011  Pirmo vietu Nakts futbolā izcīna komanda RPV

30.06.2011  Komisija uzsāk apspriešanu par ES gaisa kvalitātes politikas pilnveidošanu

30.06.2011  Eiropas eksportētāji no 1. jūlija varēs izmantot ES un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības nolīguma radītās priekšrocības

30.06.2011  Ekoinovācijām piešķirti 35 miljoni eiro

30.06.2011  No 1. jūlija zemākas viesabonēšanas cenas

29.06.2011  Saskaņota vides informācija Eiropā — izsakiet savu viedokli par standartiem, kuri ietekmēs ikviena dzīvi!

29.06.2011  Komisija nāk klajā ar priekšlikumu daudzgadu 2014.-2020. gada budžetam

28.06.2011  Digitalizācijas programma — Eiropa dod ieguldījumu fotonikas pētniecībā platjoslas tīklu ātrdarbīguma uzlabošanai

21.06.2011  Bērni un ģimenes būs ieguvēji no jaunajiem ES noteikumiem par uzturlīdzekļu maksājumiem

20.06.2011  Virzība uz “zaļu” ekonomiku un labāku pārvaldību visā pasaulē. Komisija iepazīstina ar politikas virzieniem “Rio+20” konferencei

20.06.2011  Vistrūcīgāko personu atbalsta programmai 2012. gadā 113 miljoni eiro

20.06.2011  Valsts atbalsts: Komisija uzsāk apspriešanu par atbalstu kino nozarei

20.06.2011  Sumina Eiropas Savienības Mīsa van der Roes 2011. gada mūsdienu arhitektūras balvas ieguvējus

20.06.2011  Vide. Vides stāvoklis rūp milzīgam ES iedzīvotāju skaitam

20.06.2011  Izglītības iestādēm pieejams jauns mācību līdzeklis

14.06.2011  Komisija izsludina konkursu par Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu 2014. gadā

10.06.2011  Valstu parlamenti gatavi jauniem uzdevumiem

10.06.2011  Godina 2011. gada ES kultūras mantojuma/Europa Nostra balvas ieguvējus

09.06.2011  Komisijas ziņojumā uzsvērta Eiropas inovāciju neatliekamība un analizēts dalībvalstu veikums

08.06.2011  Parakstīts ceturtais papildu saprašanās memorands saistībā ar ES finanšu palīdzību Latvijai

08.06.2011  Eiropas Komisija garantēs aizdomās turēto personu tiesības sazināties ar advokātu un informēt ģimeni par aizturēšanu

08.06.2011  Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Parlamenta atbalstu fakultatīvām Eiropas mēroga līgumtiesībām

08.06.2011  Digitalizācijas programma. Komisijas tīmekļa vietne Europa tagad pieejama interneta protokola 6. versijas lietotājiem

07.06.2011  Izaugsme un nodarbinātība. Komisija iepazīstina ar 2011. gada ieteikumiem konkrētām valstīm

06.06.2011  Komisija cīnās pret korupciju: lielāks ieguldījums, lai sasniegtu labākus rezultātus

06.06.2011  Transporta komisārs aicina izveidot Eiropas braucienu plānotāju

06.06.2011  Erasmus — rekordliels skaits studentu saņem ES stipendiju studijām un praksei ārzemēs

06.06.2011  Rīgā atklāj jaunu ES informācijas centru

02.06.2011  Darba vizītē Latvijā ieradīsies ES budžeta komisārs Levandovskis

01.06.2011  Kopējā Eiropas patvēruma sistēma: labāka aizsardzība un solidaritāte cilvēkiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība

30.05.2011  Komisijas, Parlamenta un Eiropadomes priekšsēdētāji pulcina reliģiskos līderus, lai apspriestu demokrātiskās tiesības un brīvības

30.05.2011  Eiropas Komisija kopā ar Āfrikas Savienības partneriem veicina demokrātiju un izaugsmi

27.05.2011  Jautājumi un atbildes. Cīņa pret tabaku Eiropas Savienībā

26.05.2011  Notiks augsta līmeņa seminārs „Ziemeļu dimensija un Baltijas jūras reģions – iespējas un izaicinājumi”

26.05.2011  Vide: lielāks atbalsts īpaša ES finansējuma instrumenta turpināšanai vides un klimata politikas jomā

26.05.2011  Vide: līdz 2050. gadam trīskāršosim dabas resursu izmantošanu vai uzlabosim efektivitāti un pārstrādi?

26.05.2011  Vide: jaunas kartes piedāvā eiropiešiem detalizētu pārskatu par gaisa piesārņojumu no difūziem avotiem

26.05.2011  Eiropas Komisija mēģina ieviest stingrākus noteikumus, lai aizsargātu nodokļu maksātāju naudu no krāpšanas

26.05.2011  Iespēja pieteikties uz valdes locekļa amatu Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādē

25.05.2011  Zvejas iespējas ES ūdeņos 2012. gadā — panākt vajadzīgo līdzsvaru, lai samazinātu pārzveju

25.05.2011  Iecelts mazo un vidējo uzņēmumu sūtnis Latvijā

24.05.2011  Eiropas lielākajā ikgadējā vides konferencē uzmanības centrā ir resursefektivitāte

24.05.2011  Komisija sagatavo plānu inovācijas un radošā darba stimulēšanai ar intelektuālā īpašuma tiesībām

23.05.2011  Vide: augsnes pārklāšana ar mākslīgu segumu Eiropas Savienībā apdraud ekosistēmu pakalpojumu pieejamību

23.05.2011  Digitalizācijas programma — jauni telekomunikāciju noteikumi nāk par labu iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Eiropā

20.05.2011  Ķīmiskās vielas un REACH: ES gatavojas aizliegt kadmiju juvelierizstrādājumos, cietlodēšanas materiālos un visa veida plastmasās

19.05.2011  Notiks ekspertu diskusija „Zinātnes universitātes koncepts un tās loma stratēģijas Eiropa 2020 mērķu sasniegšanā”

19.05.2011  Vide: Komisija prasa sešām dalībvalstīm panākt atbilstību ES Atkritumu pamatdirektīvai

19.05.2011  Vide: Komisija mudina Latviju panākt atbilstību ES tiesību aktiem par ieguves rūpniecības atkritumiem

17.05.2011  Darba vizītē Latvijā ieradīsies EK priekšsēdētāja vietnieks Šefčovičs

17.05.2011  Emisiju tirdzniecība. ES ETS emisijas 2010. gadā ir pieaugušas, tomēr vēl aizvien ir krietni zemākas nekā pirms krīzes

16.05.2011  ES Mājā EIROINFO tiešsaistes akcija par ES atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Latvijā, par uzdrīkstēšanos un izlēmību sākt SAVU biznesu!

16.05.2011  Digitalizācijas programma — Komisija vēlas apkopot viedokļus par to, kā Eiropā vislabāk izmantot mākoņdatošanu

13.05.2011  Spožas prognozes 2011. gada tūrisma sezonai

13.05.2011  Pavasara prognoze 2011.–12. gadam: jauni riski, tomēr Eiropas ekonomika turpina atveseļoties

13.05.2011  Puse Eiropas jauniešu gatavi strādāt ārzemēs

13.05.2011  "Thinking Canada": ES - Kanādas studiju brauciens un stažēšanās programma 2011

12.05.2011  Preču drošums — apritē nonāk mazāk bīstamu ražojumu, bet jākoncentrējas uz drošuma risku novēršanu jau ražošanas posmā

12.05.2011  Kannu kinofestivālā svin programmas MEDIA divdesmito gadskārtu

11.05.2011  Digitalizācijas programma. Vairāk nekā puse ES interneta lietotāju tiešsaistē izmanto svešvalodu

09.05.2011  Konference "Izglītība un kultūra - Eiropas reģionu attīstības platforma"

08.05.2011  ES dārza svētki 8.maijā Vērmanes dārzā

06.05.2011  ES mājā skatāmas Eiropas pilsētas Latvijas mākslinieku gleznās

06.05.2011  Komisija uzsver savu apņemšanos palīdzēt pasaules vismazāk attīstītajām valstīm izkļūt no nabadzības

05.05.2011  Konference Zaļā izaugsme Baltijas jūras reģionā

05.05.2011  Latgalē viesosies ES prezidējošās valsts Ungārijas un citu dalībvalstu vēstnieki

03.05.2011  Pārrobežu darījumi. Eiropas Komisija publicē ekspertu grupas priekšizpētes dokumentu par Eiropas līgumtiesībām

03.05.2011  Izcili raksti spēj izmainīt pasauli – Komisija izsludina 2011. gada Lorenco Natalī žurnālistikas balvas konkursu

03.05.2011  Bioloģiskā daudzveidība — Komisija izziņo jaunu stratēģiju bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanai desmit gadu laikā

03.05.2011  Digitālizācijas programma. Komisija un Eiropas ražošanas uzņēmumi apvieno spēkus nākotnes interneta izveidei

29.04.2011  Tradicionāli lietotās augu izcelsmes zāles: drošāki produkti ES tirgū

27.04.2011  Kā kļūt par pieprasītu darbinieku? Nāc uz ES mājas Karjeras dienām un uzzini!

20.04.2011  Komisija pārskata Komisāru rīcības kodeksu

20.04.2011  ES 2012. gada budžeta projekts: taupības laikā 500 miljoniem eiropiešu

19.04.2011  ES ziņojums par izglītību ― labi rezultāti, tomēr vairāk jādara, lai sasniegtu mērķus

19.04.2011  Digitalizācijas programma. Komisija uzsver apņēmību nodrošināt atklāta interneta principu piemērošanu praksē

19.04.2011  Kāpēc govis nesaņem Eiropas naudu, jeb ko cilvēki jautā par Eiropas Savienību?

18.04.2011  Digitalizācijas programma. Aptaujas rezultāti: bērni socializēšanās tīklus izmanto agrākā vecumā; daudzi neapzinās privātuma apdraudējumu

18.04.2011  Komisija izvērtē Datu saglabāšanas direktīvu

18.04.2011  Digitalizācijas programma — panākta vienošanās par tehniskajiem noteikumiem 4G bezvadu platjoslas sakaru ierīču izmantošanai GSM frekvencēs

15.04.2011  ĢMO ― Komisija publicē ziņojumu par ĢMO audzēšanas sociālekonomiskajiem aspektiem Eiropā

15.04.2011  EK un SVF paziņojums par pārskata misiju Latvijā

14.04.2011  Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts: Komisija apspriežas par nākotnes stratēģiju

13.04.2011  Enerģijas nodokļi: Komisija vēlas veicināt energoefektivitāti un videi nekaitīgāku produktu izmantošanu

13.04.2011  Vienotā tirgus darba plānā 12 darbalauki: kopīgs darbs jaunai izaugsmei

13.04.2011  Komisija ierosina vienotu patentaizsardzību pētniecības un inovāciju veicināšanai

12.04.2011  Zivsaimniecība — ES nevēlas samierināties ar nelegālu zveju un to apkaros ar lielāku bardzību

12.04.2011  Digitalizācijas programma. Komisija vēlas uzklausīt viedokļus kā uzlabot veselības aprūpi, izmantojot IKT (e-veselība)

12.04.2011  ES rīko starptautisku semināru par personāla atlasi

12.04.2011  ES mājā atklāj karikatūru izstādi "Aci pret aci ar klimatu"

11.04.2011  Reģistrējies Velodienai Kuldīgā!

11.04.2011  Berlīnes Jaunais muzejs iegūst Ludviga Mīsa van der Roes 2011. gada mūsdienu arhitektūras balvu

08.04.2011  ES mājā diskutēs par reformām augstākajā izglītībā

07.04.2011  Interneta domēns „.eu” palīdz maziem uzņēmumiem kļūt pamanāmākiem vienotajā tirgū

06.04.2011  Bērni ES uzturlīdzekļu maksājumus no ārvalstīm varēs saņemt ātrāk

06.04.2011  Digitalizācijas programma — jaunas vadlīnijas ar viedtagiem saistīto privātuma problēmu risināšanai

06.04.2011  ES 2010. gadā oficiālajai attīstības palīdzībai izlietojusi rekordlielu summu — 53 miljardus eiro; komisārs Piebalgs aicina arī turpmāk saglabāt līderpozīcijas šajā jomā

06.04.2011  Digitalizācijas programma. Komisija izbeidz pienākumu neizpildes procedūru - Latvija nodrošina valsts telesakaru regulatoru neatkarību

06.04.2011  Briselē apbalvos Eiropas jauno tulkotāju konkursa uzvarētājus

05.04.2011  Eiropas Komisija aicina dalībvalstis izstrādāt valstu stratēģijas romu integrācijai

05.04.2011  Korporatīvās vadības sistēma Eiropas uzņēmumos: kas jāuzlabo?

04.04.2011  Darbu sāks EK un SVF pārskata misija

31.03.2011  Kad atkritumi vairs nav atkritumi? Tad, kad tie atbilst jaunajiem kritērijiem, kuru mērķis ir pārstrādes tirgu attīstība

31.03.2011  Eiropas Komisijas ziņojumā uzraudzīts progress pamattiesību īstenošanā ES

31.03.2011  eTwinning pārrobežu mācības: paziņoti skolu gada projekti

30.03.2011  Komisārs Sīms Kallass 2011. gada aeronautikas dienās Madridē nāk klajā ar ziņojumu par aviācijas nākotni „Flightpath 2050”

30.03.2011  Komisija izsludina trešo ES žurnālistikas balvu veselības aizsardzības jomā

28.03.2011  Klimata pārmaiņu novēršanas komisāres darba vizīte Latvijā

28.03.2011  Transports 2050: Komisija nāk klajā ar mērķtiecīgu plānu, kā palielināt mobilitāti un samazināt emisijas

28.03.2011  Vārddošana! Sacenšamies par labāko nosaukumu jaunajai ES pētniecības un inovāciju programmai

26.03.2011  Ienūjo pavasari!

25.03.2011  Piesakies praksei Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā

24.03.2011  Reģionālās politikas godalgas: 31 finālists sacenšas par Eiropas visinovatīvāko reģionālo projektu titulu

24.03.2011  Tiešsaistes azartspēles Eiropā — apspriedīsim!

24.03.2011  Sociālais sammits: Eiropas Savienība ar strādājošajiem un darba devējiem apspriež budžeta ierobežojumu ietekmi uz nodarbinātību un izaugsmi

24.03.2011  Vairums Eiropas iedzīvotāju atbalsta „zaļāku” transportu

23.03.2011  ES stiprinās pilsoņu tiesības uz konsulāro aizsardzību un palīdzību trešās valstīs

22.03.2011  ES māja aicina uz tikšanos ar seksologu Artūru Šulcu

21.03.2011  Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums. Dalībvalstu centieni iedzīvināt iekšējo tirgu sāk nest augļus

18.03.2011  Attīstības komisārs Andris Piebalgs uzstāsies ar lekciju par Eiropas attīstības sadarbību

17.03.2011  Komisija ierosina reformēt Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai

16.03.2011  Eiropas uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze. Uzņēmējdarbība kļūst vieglāka un lētāka

16.03.2011  Komisija ierosina skaidrāku īpašumtiesību regulējumu attiecībā uz 16 miljoniem dažādas valstspiederības laulātajiem pāriem Eiropā

15.03.2011  Vide. Almada plūc laurus 2010. gada Eiropas mobilitātes nedēļā

14.03.2011  11. martā ES mājā notika diskusija par politiku un cinismu

12.03.2011  ES mājā godinās tēvus

11.03.2011  Rezultātu apkopojums liecina, ka uzlabojušies apstākļi patērētājiem un novērojama lielāka uzticēšanās iepirkties citās valstīs, kad reiz tas izmēģināts

10.03.2011  10. martā ES mājā diskutēs par inovācijas politiku

10.03.2011  Komisija ierosina efektīvākus noteikumus robežšķērsošanai

10.03.2011  Eiropas Komisija apstiprina iepriekš nepieteiktas pārbaudes dzelzceļa kravu pārvadājumu nozarē

09.03.2011  Klimata pārmaiņas. Komisija izstrādā ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu Eiropu ar mazām oglekļa dioksīda emisijām līdz 2050. gadam

08.03.2011  Sieviete – saule, vīrietis – lietus

08.03.2011  Definēs turpmākos soļus „Rail Baltica” projekta virzīšanai

04.03.2011  Pirmā Eiropas vienlīdzīga atalgojuma diena iezīmē ienākumu atšķirības Eiropas Savienībā

03.03.2011  EIROINFO akcija par dzimumu līdztiesību

02.03.2011  Klusā okeāna salas un klimata pārmaiņas – Komisija uzņemas vadību, lai palīdzētu pielāgoties un apkarotu nabadzību

01.03.2011  ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga tiekas ar Eiropas uzņēmumu vadītājiem, lai veicinātu sieviešu lielāku skaitu valdēs

01.03.2011  Vide. Komisija piedāvā 267 miljonus eiro jaunu vides projektu atbalstam

28.02.2011  Vairāk nekā tikai nabadzības apkarošana – Komisija vēlas modernizēt ES attiecības ar aizjūras zemēm un teritorijām

25.02.2011  Eiropas Savienības mājā būs pasākums visai ģimenei „Pankūku karnevāls”

24.02.2011  ES mājā diskutēs par platjoslas elektronisko sakaru pieejamību Latvijā

24.02.2011  Parakstīts līgums par BEREC biroja izveidi Rīgā

23.02.2011  Eirobarometrs 74: Latvijā pieaugusi iedzīvotāju uzticēšanās Eiropas Savienībai

22.02.2011  Eiropas Komisija tiekas ar Krievijas valdību, lai apspriestu vadības jautājumus

21.02.2011  ES piešķir 170 miljonus eiro svarīgiem infrastruktūras projektiem visā Eiropā

21.02.2011  Digitalizācijas programma — arvien vairāk ES iedzīvotāju izmanto publiskos pakalpojumus tiešsaistē

18.02.2011  Digitalizācijas programma: Komisija uzsāk sabiedrisko apspriešanu par e-parakstiem un e-identifikāciju

17.02.2011  Komisija aicina nodrošināt vispārēju pirmsskolas izglītības pieejamību

17.02.2011  Digitalizācijas programma — Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa aicina 21 dalībvalsti steidzami veikt pasākumus mobilo satelītsakaru pakalpojumu jomā

16.02.2011  Tiešsaistē varēs diskutēt par brīvprātīgo darbu

16.02.2011  Komisija brīdina Latviju par ES gaisa kvalitātes noteikumu neievērošanu

16.02.2011  Gaisa transports. Komisija uzsāk pienākumu neizpildes procedūras pret 6 dalībvalstīm

16.02.2011  EKP vadītāju "ēno" skolnieks no Daugavpils

15.02.2011  Aicina pieteikties radošo filmu darbnīcām „No idejas līdz filmai”

15.02.2011  Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta lēmumu apstiprināt autobusu pasažieru tiesības

15.02.2011  Eiropas Komisija iesniedz ES plānu par bērnu tiesībām

14.02.2011  Digitalizācijas programma — ES apsekojumā noskaidrots, ka Eiropas iedzīvotāji vairāk izmanto mobilos tālruņus, atrodoties ārvalstīs, tomēr vēl joprojām raizējas par izmaksām

11.02.2011  Digitalizācijas programma: Komisija aicina dalībvalstis vairot iedzīvotāju informētību par Eiropas vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112

09.02.2011  ES pētniecības un inovāciju finansēšana — Komisija konsultējas par radikālām pārmaiņām, kas radītu papildu izaugsmi un darbavietas

08.02.2011  Digitalizācijas programma: Komisijai jāpastiprina pūliņi, lai aizsargātu bērnus tiešsaistē

08.02.2011  EK atjaunojusi Baltijas jūras stratēģijas rīcības plānu

04.02.2011  Pieņemšana darbā: publicēti pirmā jaunā EPSO konkursa rezultāti

04.02.2011  Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolniece Elizabete Tauriņa uzvarējusi Eiropas jauno tulkotāju konkursā

02.02.2011  Komisija atzinīgi novērtē ierēdņu veiksmīgo pieņemšanu darbā no tām dalībvalstīm, kuras ES pievienojās 2004. gadā

02.02.2011  ES priekšlikums par pasažieru datiem, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem un terorismu

31.01.2011  Komisija nāk klajā ar rīcības plānu, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu

27.01.2011  Komisija sāk vērienīgu programmu, lai padziļinātu pakalpojumu vienoto tirgu

27.01.2011  Eiropas Komisija rīko apspriešanu par Eiropas publiskā iepirkuma tirgus modernizāciju

24.01.2011  ES pētniecības un inovāciju finansējums — grozījumi, kas pētniekiem un MVU nekavējoties samazinās birokrātiskos šķēršļus

20.01.2011  Izsludināts Jean Monnet programmas projektu konkurss

19.01.2011  Jaunas Eiropas atbalsta iespējas – mikrokreditēšanai un uzņēmumu radīšanai. Jautā tiešraidē www.esmaja.lv!

19.01.2011  Komisāra Džona Dalli paziņojums saistībā ar ES direktīvu par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē

19.01.2011  ES pakāpeniski kļūst par "pārstrādājošu sabiedrību", tomēr vēl ir daudz darāmā

19.01.2011  Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Kallass piekodina Eiropas lidostām ņemt vērā sniega izraisīto satiksmes traucējumu mācības

14.01.2011  Eiropas gada stafeti pārņem brīvprātīgā darba gads

13.01.2011  Digitālā programma: apsekojumā noskaidrojas vecākvadības programmatūras stiprās un vājās puses

12.01.2011  ES ekonomikas pārvaldība: Komisija nosaka gada prioritātes ES izaugsmei

11.01.2011  Ketrinas Eštones, Andra Piebalga un Kristalīnas Georgijevas kopīgs paziņojums par situāciju Haiti gadu pēc zemestrīces

10.01.2011  Vide. Labas ziņas lašiem, ūdriem un dižskābaržu mežiem

10.01.2011  Aicina darīt pieejamu tiešsaistē Eiropas kultūras mantojumu

06.01.2011  Digitālā programma: Vienkārši viedie tālruņi un tālvadības ierīces veciem cilvēkiem un invalīdiem palīdz saimniekot savos mājokļos

05.01.2011  ES ratificē ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām

24.12.2010  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā novēl priecīgus un gaišus svētkus un panākumiem bagātu nākamo 2011.gadu!

21.12.2010  Publicēts jauns īstenošanas ziņojums un sākas jauna apspriešanās kārta par ES darba laika direktīvas pārskatīšanu

21.12.2010  Par klimata politiku atbildīgās komisāres Konnijas Hēdegordas paziņojums par ES oglekļa dioksīda emisiju tirgus regulatīvo pārraudzību

21.12.2010  Komisija pastiprina tiesību aktus par drošību Eiropas ķīmiskās rūpniecības uzņēmumos

16.12.2010  EK un SVF kopīgais paziņojums pēc darba vizītes Latvijā

16.12.2010  Eiropas Savienība nodarbinātības un izaugsmes mērķu centrā izvirza cīņu pret nabadzību

16.12.2010  Digitālā programma: tās pārskatīšana liecina par lielu MVU ieinteresētību un valdības atbalstu IKT izmantošanai, lai palīdzētu veciem cilvēkiem

16.12.2010  Virzība uz Eiropas publisko pakalpojumu sadarbspēju

16.12.2010  Vide: Komisijas bioloģiskās daudzveidības kampaņa saņem starptautisku apbalvojumu

15.12.2010  ES mājā aizsāk skolotāju semināru ciklu

15.12.2010  Digitālā programma. E-pārvaldes rīcības plāns nogludinās piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā

15.12.2010  Vide. Komisija uzsāk apspriešanos par LIFE+ un Natura 2000

14.12.2010  Aicinam uz bezmaksas pasākumiem Ziemassvētku noskaņai!

14.12.2010  Patenti. Komisija sagatavo iespēju dažām dalībvalstīm veidot vienotu patentu

10.12.2010  Uzlabota ES politika, lai labāk informētu patērētājus par pārtikas produktu kvalitāti

09.12.2010  Komisija ierosina jaunus pasākumus, lai uzlabotu turpmāko stabilitāti piena nozarē

09.12.2010  ES Marijas Kirī vārdā nosauktā programma sniedz finansējumu 50 000. pētniekam

09.12.2010  Kopīgais ES komisāru Piebalga un Georgijevas paziņojums pēc Latvijas humānās palīdzības darbinieku atbrīvošanas Darfūrā

08.12.2010  Nostiprināt sankcijas par ES noteikumu pārkāpumiem finanšu pakalpojumu jomā: turpmākā rīcība

08.12.2010  Digitālā programma. Komisija sāk konsultācijas par ES mobilo telefona sakaru viesabonēšanas noteikumu pārskatīšanu

03.12.2010  Tiesības uz taisnīgu tiesu: ES valdības apstiprina likumu, kas nodrošina aizdomās turētām personām tiesības uz informāciju kriminālprocesā

03.12.2010  ES tieslietu ministri atbalsta jaunus noteikumus, lai radītu tiesisko noteiktību starptautisko laulību šķiršanas lietās

03.12.2010  Jauna tīmekļa vietne zaļāku un efektīvāku transportlīdzekļu izvēlei

03.12.2010  Meklējot darbu, 10 miljoni cilvēku izmanto Europass CV

03.12.2010  Vides jomā visā ES stājušies spēkā jauni noteikumi, kas vērsti pret nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem

01.12.2010  Paziņo ES žurnālistikas balvas veselības aizsardzības jomā laureātus

30.11.2010  Eiropas Komisija aicina vēl vairāk veikt profilakses pasākumus un pārbaudes un iegulda pāri par 1,3 miljardiem eiro, lai cīnītos pret AIDS visā pasaulē

29.11.2010  Veselības informācijas pēcpusdienā stāstīs par atbalstu pacientiem ar zemiem ienākumiem

29.11.2010  Rudens prognoze 2010.-2012. gadam: ES ekonomika atlabst, taču panākumi ir nevienmērīgi

26.11.2010  Komisija sāk apspriešanos par aktīvām un veselīgām vecumdienām

26.11.2010  Eiropas Patvēruma atbalsta birojs izraugās savu pirmo izpilddirektoru

25.11.2010  Preses konferencē informēs par ES KLP un kooperācijas lomu lauksaimniecības attīstības veicināšanā

25.11.2010  Trešais Āfrikas un ES samits – sadarbība, kuras mērķis ir "Ieguldījumi, ekonomiskā izaugsme un darbavietu radīšana"

25.11.2010  38 % eiropiešu uzskata, ka nabadzības izskaušana ir galvenais uzdevums ES un Āfrikas attiecībās

25.11.2010  Platjoslas tīkla ātrums palielinās, bet Eiropai jādara vairāk

23.11.2010  Digitalizācijas programma: Komisijas finansēta pētījuma rezultātā iespēja kļūt neredzamam ir par soli tuvāka

23.11.2010  Komisija ierosina izveidot Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu

22.11.2010  Deviņas skolas no Latvijas piedalīsies Eiropas Savienības tulkošanas konkursā

21.11.2010  Eseju konkurss jauniešiem „Latvia 3.0”

18.11.2010  Komisija sagatavo uzmetumu kopējās lauksaimniecības politikas nākotnes perspektīvām pēc 2013. gada

17.11.2010  Eiropas Komisija pēdējo reizi aicina 14 dalībvalstis ieviest palīdzības dienesta numuru 116 000 pazudušu bērnu meklēšanai

16.11.2010  Komisija ierosina stingrāk uzraudzīt Šengenas noteikumu ievērošanu

13.11.2010  Eiropas Savienības mājā būs pasākums bērniem

10.11.2010  Atklās lielformāta grafisko stāstu izstādi

10.11.2010  Eiropas Komisija nāk klajā ar jaunu enerģētikas stratēģiju

10.11.2010  Eiropas Komisija sāk diskusiju, lai paātrinātu nabadzības apkarošanu

10.11.2010  Priekšsēdētāji Barrozu un van Rompejs piedalās G20 augstākā līmeņa sanāksmē Seulā 11. un 12. novembrī

10.11.2010  Komisija izklāsta kohēzijas politikas iespējamos virzienus nākotnē

10.11.2010  Eiropas Komisija ierosina stingrāk uzraudzīt Šengenas noteikumu ievērošanu

09.11.2010  Labvēlīgs atzinums par ES pārskatiem: revidenti maksājumos konstatē mazāk kļūdu

09.11.2010  ES nosaka pārliecinošu tirdzniecības politikas programmu nākamajiem pieciem gadiem

09.11.2010  Eiropas Komisija aicina vērsties pret jaunām narkotikām un tirdzniecības ceļiem

09.11.2010  Komisija uzsāk lielāko investīciju programmu novatoriskās zemu oglekļa dioksīda emisiju tehnoloģijās

08.11.2010  Notiks diskusija par EK Paplašināšanās ziņojumu

05.11.2010  Eiropas Komisija pieņem sesto ziņojumu par vīzu savstarpību ar trešām valstīm

04.11.2010  Eiropas Komisija izstrādā stratēģiju ES datu aizsardzības noteikumu uzlabošanai

04.11.2010  Digitalizācijas programma: kiberdrošības eksperti pārbauda aizsardzības līdzekļus pirmajās Viseiropas simulācijas mācībās

03.11.2010  Eiropas Komisija ierosina drošības standartus kodolatkritumu galīgajai noglabāšanai

03.11.2010  Eiropas Attīstības dienas Briselē 6. un 7. decembrī

02.11.2010  Notiks diskusija par pensiju sistēmu nākotni ES

29.10.2010  Par piena kvotas pārsniegšanu trim dalībvalstīm nodevas 19 miljoni eiro

29.10.2010  Izstrādātas vadlīnijas vēja enerģijas ražošanai aizsargātās dabas teritorijās

29.10.2010  Klubs "Māja" organizē reģionālās diskusijas

29.10.2010  GÉANT — ES finansēts ātrdarbīgs pētniecības tīkls — svin 10 sekmīgu darba gadu jubileju

28.10.2010  Rūpniecība Eiropai — Eiropa rūpniecībai

28.10.2010  Darba ņēmēju brīva pārvietošanās. Komisija pieprasa Apvienotajai Karalistei pārtraukt diskrimināciju attiecībā pret citu valstspiederīgo tiesībām uzturēties kā darba ņēmējiem

27.10.2010  Kā sākt un attīstīt mazo biznesu par Eiropas naudu!?

27.10.2010  Eiropas Komisija pieņem 2011. gada stratēģiskās prioritātes

27.10.2010  Eiropas Komisija nāk klajā ar plāniem stiprināt vienoto tirgu

26.10.2010  Stiprinās Eiropas reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos

26.10.2010  Vadošie ES uzņēmumi samazina ieguldījumus ne tik krasi kā to konkurenti ASV

26.10.2010  Elastīgs darba laiks palīdz gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem

26.10.2010  Konkursā "Mūzika pret nabadzību" četri dalībnieki no Latvijas

26.10.2010  Pagarināts termiņš reportāžu iesniegšanai konkursā „Jaunie reportieri pret nabadzību”

25.10.2010  Eiropas civiltiesību diena: trīs no četriem eiropiešiem vēlas labāku piekļuvi tiesu varai ārvalstīs

25.10.2010  Eiropas Komisija piešķir 9,5 miljonus eiro, lai atbalstītu vēlēšanu procesu Centrālāfrikas Republikā

22.10.2010  Vitorija-Gasteisa un Nante būs Eiropas nākamās Zaļās galvaspilsētas

22.10.2010  Investīcijas, nekustamais īpašums un piekļuve internetam ir vienas no patērētāju viszemāko novērtējumu saņēmušajām tirgus sfērām

22.10.2010  Eiropas Komisija izsludina konkursu satura veidošanai internetā bērniem

22.10.2010  Tiek atklāts Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu migrācijas novērošanas centrs

21.10.2010  Eiropas Komisija iepazīstina ar kuģošanas uzraudzības ceļvedi

21.10.2010  ES un Kongo uzsāk sarunas par cīņu pret kokmateriālu nelikumīgu eksportu

21.10.2010  Eiropas Komisija pārskaita Latvijai 200 miljonus eiro kā daļu no maksājumu bilances atbalsta programmas

20.10.2010  Eiropas Komisijas stažieru programmai aprit 50 gadi

20.10.2010  Eiropas Komisija aicina aizliegt ecstasy līdzīgu narkotiku mefedronu

20.10.2010  Vasaras iespaidi Eiropā – fotoizstādē

20.10.2010  Eiropas Komisija nāk klajā ar plāniem krīžu pārvarēšanai finanšu sektorā

20.10.2010  Ziņojums apliecina bioloģiskās daudzveidības ekonomisko nozīmi

20.10.2010  Eiropas Komisija un Parlaments paraksta pārskatīto pamatnolīgumu

19.10.2010  Eiropas Komisija atbalsta pārtikas ražošanai paredzētu dzīvnieku klonēšanas atlikšanu

19.10.2010  Eiropas Komisija pieņem stratēģiju ES Pamattiesību hartas ievērošanai

18.10.2010  Eiropas Komisija atbalsta IKT pētniecības projektu, kas palīdzēs atklāt sistēmiskus riskus finanšu tirgos

18.10.2010  Eiropas Komisija apbalvo uzņēmumus par priekšzīmi ES ekomarķējuma izmantojumā

18.10.2010  Eiropas Komisija prasa labāku cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzību

15.10.2010  Iepazīsies ar "Eiropa 2020" nacionālā plāna izstrādi

14.10.2010  ES finansēts projekts INTAMAP palīdz kartēt piesārņojumu

13.10.2010  Noris Eiropas ceļu satiksmes drošības dienas

13.10.2010  Paredz drošības noteikumus naftas urbumiem šelfā

13.10.2010  Eiropas Komisija apspriežas par uzlabojumiem Eiropas revīzijas tirgū

13.10.2010  Mājsaimniecību aptauja liecina, ka arvien vairāk eiropiešu izmanto tiešsaisti, tomēr vēl jārūpējas par izmaksām un drošumu

13.10.2010  Eiropas Komisija nobažījusies par grūtībām, ar kādām saskaras ceļotāji Šengenas zonā

12.10.2010  Komisārs Šemeta izveido Nodokļu politikas grupu

12.10.2010  Eiropas Komisija veicina tulkošanas apgūšanu universitātēs

12.10.2010  ES samazina gāzu emisijas vairāk nekā solījusi

12.10.2010  Eiropas Patērētāju centri darbojas jau piecus gadus

11.10.2010  Eiropas Savienības mājā izstāde par dzīves pabērniem

08.10.2010  Tiesības uz taisnīgu tiesu: ES valstu tieslietu ministri apstiprina tiesību aktu, kas nodrošina tiesības uz rakstiskiem un mutiskiem tulkojumiem kriminālprocesos

08.10.2010  Komisārs Piebalgs piedalīsies Pasaules Bankas un Starptautiskā valūtas fonda gada sanāksmēs

08.10.2010  Bioloģiskā daudzveidība — novērtējums liecina, ka ES nav izdevies sasniegt 2010. gada mērķi, taču gūtas būtiskas atziņas

08.10.2010  Lietpratīgs regulējums – nodrošināt, lai Eiropas tiesību akti nestu labumu cilvēkiem un uzņēmumiem