Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Iepazīsies ar "Eiropa 2020" nacionālā plāna izstrādi
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

15/10/2010 00:00:00

Pirmdien, 18.oktobrī, vienas dienas vizītē Rīgā ieradīsies Eiropas Komisijas delegācija, kas ar Latvijas amatpersonām apspriedīs stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanas jeb Nacionālā reformu plāna izstrādi.

  EK speciālisti iepazīsies ar ekonomiskās situācijas attīstību Latvijā un ar amatpersonām pārrunās plānotās reformas, īpašu uzmanību pievēršot tām, kuru īstenošana īstermiņā un vidējā termiņā veicinātu ekonomikas izaugsmi (strukturālā bezdarba mazināšana, uzņēmējdarbības vides uzlabošana, investīciju piesaiste, izglītības un zinātnes sistēmu attīstība, efektīvāka ES fondu apguve u.c.).

  Visā ES un arī Latvijā pēdējos mēnešos vērojama atgūšanās no smagās ekonomiskās krīzes, un tieši tādēļ ir svarīgi turpināt uzsāktās reformas, kas ļautu veiksmīgi konkurēt ar kaimiņvalstīm un padarītu ekonomiku noturīgāku pret nākotnes satricinājumiem. Stratēģija "Eiropa 2020" ir ietvars, kurā noteiktas galvenās reformu vadlīnijas un sasniedzamie mērķi. Latvijas "ceļa karte" šo mērķu sasniegšanā būs nacionālais reformu plāns, kura projekts EK iesniedzams līdz 12.novembrim, bet gala ziņojums – līdz 2011.gada aprīļa beigām.

  "Eiropa 2020" ietvaros dalībvalstis vienojušās par trim izaugsmes virzītājspēkiem, kas ar konkrētiem pasākumiem jāveicina ES un atsevišķu valstu līmenī: „gudra” izaugsme (veicinot zināšanas, inovāciju, izglītību un digitālo sabiedrību), ilgtspējīga izaugsme (padarot ražošanu efektīvāku resursu izmantošanas ziņā un vienlaikus uzlabojot konkurētspēju) un iekļaujoša izaugsme (palielinot iesaisti darba tirgū, uzlabojot iemaņu apguvi un pastiprinot cīņu pret nabadzību).

  "Eiropa 2020" sekmes mērīs 2020.gadā pēc piecu mērķu īstenošanas rezultātiem: nodarbinātībai 20-64 gadu vecuma grupā jāsasniedz 75%, ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā jāsasniedz vismaz 3% no IKP, vismaz 405 iedzīvotāju vecumā no 30-34 gadiem jābūt ieguvušiem augstāko izglītību, skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvaram jāsarūk līdz 10%, un par 20 miljoniem jāsamazina nabadzības riskam pakļauto eiropiešu skaits.

  Šos mērķus paredzēts sasniegt, īstenojot septiņas pamatiniciatīvas jeb pasākumu blokus. Trīs no tām – "Jaunatne kustībā", "Inovācijas Savienība" un "Digitālā programma Eiropai" – jau ir uzsāktas.

   

  Noderīgas saites
  Komisārs Andris Piebalgs
  Eiropa 2020
  Europe Direct informācijas centri
  Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
  Pēdējā atjaunināšana: 31/10/2010  |Lapas sākums