Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Komisija sāk padziļinātu izmeklēšanu par atbalsta pasākumu paketi Latvijas AS Parex Banka
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

29/07/2009 00:00:00

Eiropas Komisija saskaņā ar EK līguma noteikumiem par valsts atbalstu ir sākusi padziļinātu izmeklēšanu par atbalsta pasākumiem Latvijas AS Parex Banka. Šis ir pirmais solis, lai ciešā sadarbībā ar Latvijas iestādēm rastu dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu šai bankai. Ar Komisijas 2008. gada 24. novembra, 2009. gada 11. februāra un 2009. gada 11. maija lēmumiem (skat. IP/08/1766 un IP/09/732) tika apstiprināti glābšanas pasākumi Parex bankai valsts garantiju, likviditātes atbalsta un rekapitalizācijas pasākumu veidā. 2009. gada 11. maijā tika iesniegts Parex bankas pārstrukturēšanas plāns. Tagad Komisija pētīs, vai šis pārstrukturēšanas plāns ļaus Parex bankai atgūt ilgtermiņa dzīvotspēju, vienlaikus izvairoties no nevēlamiem konkurences izkropļojumiem. Izmeklēšanas uzsākšana ir parasta parādība valsts intervences gadījumā banku nozarē; tā nodrošina juridisko noteiktību attiecīgajiem tirgus dalībniekiem un dod iespēju ieinteresētajām personām iesniegt piezīmes par ierosināto pasākumu. Tā neietekmē procedūras iznākumu.

  Konkurences komisāre Nēlī Krusa šajā saistībā teica: „Komisijai ir jāveic padziļināta izmeklēšana par atbalsta pasākumu paketi Parex Banka, lai noteiktu, vai papildus tai ir izstrādāts reālistisks projekts, lai atrisinātu problēmas, kuru dēļ izveidojusies pašreizējā situācija. Tādējādi mēs nodrošinām juridisko noteiktību visiem iesaistītajiem dalībniekiem un dodam iespēju ieinteresētajām trešām personām paust savu viedokli.”

  Aktīvu ziņā Parex Banka ir otra lielākā banka Latvijā. Tā ir universāla banka, kas piedāvā pilnu banku produktu spektru gan tieši, gan ar specializētu meitasuzņēmumu starpniecību. Banka tika dibināta 1992. gadā, un, pirms 2008. gada beigās bankas akcijas pārņēma Latvijas valsts, tās vairākuma akcijas piederēja divām privātpersonām. Bankai ir filiāles Stokholmā, Tallinā, Hamburgā un Berlīnē un 11 pārstāvniecības 9 citās valstīs.

  Komisija 2008. gada 24. novembrī apstiprināja glābšanas atbalstu Parex bankai likviditātes atbalsta, valsts garantiju un rekapitalizācijas pasākumu veidā (skat. IP/08/1766) saskaņā ar ES noteikumiem par ārkārtas atbalstu bankām (skat. MEMO/04/172). Komisija 2009. gada 11. maijā apstiprināja grozījumus rekapitalizācijas pasākumā, kas ļāva Latvijai iegādāties no jauna emitētas parastās akcijas un saņemt subordinētu aizdevumu, lai nostiprinātu bankas kapitāla bāzi (skat. IP/09/732).

  Atbilstoši Komisijas lēmumam par glābšanas atbalstu Latvija 2009. gada 11. maijā paziņoja par pārstrukturēšanas plānu Parex bankai. Plānā paredzēts īstenot jaunu uzņēmējdarbības stratēģiju, kā arī vairākus pārstrukturēšanas atbalsta pasākumus, kas ietver likviditātes atbalstu, valsts garantiju termiņa pagarinājumu, iespējamas jaunas valsts garantijas, lai nodrošinātu bankai turpmāku finansējumu, un kapitāla ieguldījumus.

  Veicot sīku izmeklēšanu, kas aptver visus iepriekš minētos pasākumus, Komisija izvērtēs, vai ar plānoto pasākumu palīdzību ir iespējams atjaunot Parex bankas ilgtermiņa dzīvotspēju, vai valsts atbalsts nepārsniedz vajadzīgo minimumu un vai pasākumi, kas ierosināti iespējamo konkurences izkropļojumu ierobežošanai, ir samērojami ar atbalsta traucējošo ietekmi. 

  Tas, ka tiek sākta formāla izmeklēšanas procedūra, neietekmē attiecīgo pasākumu atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem. Šis pasākums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu juridisko noteiktību atbalsta saņēmējiem un to uzņēmējdarbības partneriem, un tas dod iespēju ņemt vērā ieinteresēto personu piezīmes.

  Šā lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama Konkurences ģenerāldirektorātaValsts atbalsta reģistra tīmekļa vietnē ar numuru N289/2009, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par pieņemtajiem lēmumiem valsts atbalsta jomā ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā State Aid Weekly e-News.

  Noderīgas saites
  Komisārs Andris Piebalgs
  Eiropa 2020
  Europe Direct informācijas centri
  Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
  Pēdējā atjaunināšana: 30/10/2010  |Lapas sākums