Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Diskusija par Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

08/04/2009 00:00:00

8. aprīlī ES mājā notika apaļā galda diskusija „Latvijas ekonomikas stabilizācijas galvenie uzdevumi un atbalsta prioritātes: Eiropas Savienības finanšu palīdzības loma”, kuru Eiropas Komisijas pārstāvniecība rīkoja sadarbībā ar Banku Augstskolas Biznesa un finanšu pētniecības centru. Diskusijā piedalījās atbildīgo ministriju un Latvijas Bankas amatpersonas, uzņēmēji, zinātnieki un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

  Diskusijas vadītājs, Biznesa un finanšu pētniecības centra direktors Andris Nātriņš, iezīmēja sarežģīto politikas līdzsvaru, uz kuru Latvijai jātiecas – īstenot taupības pasākumus, vienlaikus rodot iespējas investēt ilgtspējīgā attīstībā. Viņš aicināja klātesošos ekspertus piedalīties sabalansētas un valstiski atbildīgas pozīcijas izstrādē.

  Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītājas vietnieks Valdis Zagorskis informēja diskusijas dalībniekus par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, kas piedāvā politikas instrumentus un finanšu līdzekļus ekonomiskās lejupslīdes pārvarēšanai. Krīzes laikā vēl jo lielāka nozīme ir dalībvalstu solidaritātei un godīgai konkurencei vienotajā tirgū. Sociālais dialogs un ekspertu iesaiste ir priekšnosacījumi kvalitatīvas politikas veidošanai, uzsvēra Zagorskis.

  Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Kārlis Bauze un Finanšu ministrijas eiro projekta vadītāja Sanita Bajāre iezīmēja Saprašanās memorandā starp Latvijas Republiku un Eiropas Kopienu iezīmētos ekonomikas stabilizācijas pamatvirzienus, uzsverot stabila valūtas kursa nozīmi. Bajāre norādīja, ka Latvijas mērķis ir izpildīt Māstrihtas kritērijus un ieviest eiro 2012. gadā.

  Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Liepiņš informēja, ka uzsākti pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam, tostarp janvārī sācis darboties garantiju mehānisms ES struktūrfondu saņemšanai.

  Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Žaneta Jaunzeme-Grende iepazīstināja ar LTRK piedāvāto plānu Latvijas ekonomikas stabilizācijai. Jaunzeme-Grende uzsvēra, cik nozīmīgi ir pēc iespējas ātrāk Latvijā ieviest 2008. gadā pieņemto ES Mazās uzņēmējdarbības aktu.

  Valdības mērķis, norādīja Finanšu ministrs Einars Repše, ir reformēt valsts pārvaldi un atbrīvotos līdzekļus novirzīt ražot un eksportspējīgo nozaru atbalstam. Ministrs pauda apņemšanos attīstīt koordināciju starp valdību un uzņēmēju pārstāvjiem, un atzina administratīvā sloga mazināšanas nozīmi.

  Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis aicināja attīstīt likumdošanas bāzi, lai veicinātu zinātnieku un uzņēmēju sadarbību, pirmkārt, pieņemot likumu par publisko-privāto partnerību.

  Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis Andrejs Vasiļjevs aicināja atslogot valsts pārvaldi no tai neraksturīgām funkcijām, nododot tās privātajam sektoram. Viņaprāt, valsts sektora optimizācijai varētu izmantot ES struktūrfondu līdzekļus. Vasiļjevs arī aicināja sniegt valsts atbalstu projektu pieteikšanai ES programmās, piemēram, 7. ietvarprogrammā; tādējādi ar nelielu atbalstu konkurētspējīgu projektu sagatavošanai iespējams piesaistīt ievērojamus līdzekļus.

  Jānis Režais, Biznesa un finanšu pētniecības centra Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, uzsvēra, ka Saprašanās memorands pilnībā atbilst Latvijas interesēm, un aicināja veikt skaidrojošu darbu, lai nepieļautu mītus par Komisijas uzspiestiem taupības pasākumiem. Saprašanās memorands ir "normāls aizdevuma līgums, kur aizdevējs rūpējas par aizņēmēja spēju ne tikai izdzīvot, bet arī atdot kredītu," Režais norādīja.

  Režais ieteica Latvijā izveidot ekspertu centru, kas valdības uzdevumā nodarbotos ar politikas lēmumu ietekmes modelēšanu, piedāvājot vairākus alternatīvus attīstības variantus.

  Diskusijā gūtie secinājumi tiks apkopoti politikas rekomendāciju veidā. Tās tiks iesniegtas Latvijas valsts pārvaldes institūcijām, finanšu institūcijām un to regulatoram, NVO, kas pārstāv finanšu institūciju un uzņēmēju intereses un Eiropas Komisijai, kā arī citām ieinteresētajām institūcijām.

   

  Diskusijas atspoguļojums laikrakstā Latvijas Avīze pdf - 740 KB [740 KB] (16.04.2009)

   

  Noderīgas saites
  Komisārs Andris Piebalgs
  Eiropa 2020
  Europe Direct informācijas centri
  Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
  Pēdējā atjaunināšana: 30/10/2010  |Lapas sākums