Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

TEN-T 2009 uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus: gandrīz miljards eiro pieejams Eiropas transporta tīkla finansējumā
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

31/03/2009 00:00:00

31. martā Eiropas Komisija izsludināja aicinājumu iesniegt priekšlikumus TEN-T 2009 un tādējādi Eiropas transporta infrastruktūras projektiem būs pieejams finansējums gandrīz 1 miljarda eiro apmērā. Starp šā gada uzaicinājumiem ir uzaicinājums par 500 miljoniem eiro Komisijas Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros, kura mērķis ir nekavējoties uzlabot Eiropas ekonomiku, veicinot investīcijas infrastruktūrā.

  Turklāt būs finansēšanas iespējas saskaņā ar TEN-T gada programmu un daudzgadu programmu, kuru prioritātes šajā uzaicinājumā ietver Jūras transporta maģistrāles, Automatizētās transporta sistēmas ceļu satiksmē un Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS). Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūra (TEN-T EA), kura vada TEN-T programmas tehnisko un finansiālo īstenošanu, atbild par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus vadību un iesniegto projektu priekšlikumu novērtēšanu tās vadošās organizācijas, Enerģētikas un Transporta ĢD, vārdā.

  Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tadžani, kurš atbild par transportu, atzīmēja: “Esmu pārliecināts, ka ekonomiskā pieprasījuma stimulēšana ar tālejošu Eiropas infrastruktūras programmu ir viena iespējami no reālākajām un efektīvākajām atbildēm uz pašreizējo ekonomisko krīzi. Šī programma ir TEN-T un tās īstenošana nodrošinās daudziem eiropiešiem drošas darba vietas tādās svarīgās nozarēs, kā celtniecība, kura ir un vienmēr ir bijusi galvenā darba devēja un IKP radītāja. Tāpēc Komisija nolēmusi Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros novirzīt finansējumu 500 miljonu eiro apmērā kā daļu no šā gada TEN-T finansēšanas iespējām.”

  Šā gada uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus ir sadalīti trīs atsevišķās darba programmās:

  1. Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros ir novirzīts finansējums 500 miljonu eiro apmērā kā atbilde ekonomiskajai un finanšu krīzei, ar kuru saskaras Eiropa. Šī ad hoc darba programma, ko pieņēma šogad, atbalsta darbus, kurus var sākt 2009. vai 2010. gadā un kuru lielāko daļu var īstenot šajā divu gadu periodā.

  2.Daudzgadu darba programmas mērķis ir finansēt TEN-T tīkla nozīmīgākās prioritātes. Šā gada uzaicinājums pievēršas trim jomām:

  -       Jūras transporta maģistrāles (TEN-T prioritārais projekts Nr. 21), kas piedāvā alternatīvas pārpildītajiem sauszemes ceļiem, novadot kravu transportu pa jūras ceļiem:līdz 30 miljoniem eiro.

  -       Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma (ERTMS), kas harmonizē Eiropas dzelzceļa signalizācijas sistēmas:līdz 240 miljoniem eiro.

  -       Automatizētās transporta sistēmas ceļu satiksmē (ITS Roads), kas izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju integrāciju efektīvāka un drošāka sauszemes transporta izveidošanai:līdz 100 miljoniem eiro.

  3. Elastīgā Gada darba programma (140 miljoni eiro) papildina Daudzgadu darba programmas ietvaros izstrādātos pasākumus. Tā ietver 60 miljonus eiro Aizdevuma garantijas instrumentam, kurš atbilst Komisijas gada ieguldījumam. Tas būs Eiropas Investīciju bankas (EIB) rīcībā.

  Potenciālos pieteikumu iesniedzējus aicina iesniegt pieteikumus līdz 2009. gada 15. maijam un tos vērtē, vadoties pēc to atbilstības TEN-T prioritātēm un politikas mērķiem, to brieduma, ietekmes, īpaši ietekmes uz vidi, un to kvalitātes pilnīguma, skaidrības, drošības un saskaņotības ziņā.

  TEN-T EA arī plāno 2009. gada 22. aprīlī Briselē organizēt informācijas dienu, kuras laikā sniegs vairāk informācijas par uzaicinājumiem un vērtēšanas procesu. 

  Vairāk informāciju meklējiet http://ec.eiropa.eu/tentea vai sazinieties ar TENT-AGENCY@ec.eiropa.eu

  Noderīgas saites
  Komisārs Andris Piebalgs
  Eiropa 2020
  Europe Direct informācijas centri
  Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
  Pēdējā atjaunināšana: 30/10/2010  |Lapas sākums