Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

ES finansiālā palīdzība Latvijai
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

2011. gada 21. decembrī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Olli Rēns un Latvijas valdība parakstīja piekto, pēdējo Papildu saprašanās memorandu (PSM) saistībā ar ES finansiālo palīdzību Latvijai. Tas notika pēc tam, kad Komisija bija pozitīvi novērtējusi finanšu stabilizācijas programmas ieviešanu Latvijā. PSM parakstīšana pielika punktu ES finansiālās palīdzības programmai, kura noslēdzās 2012. gada 19. janvārī. Līdz brīdim, kad liela daļa ES piešķirtā aizdevuma būs atmaksāta, uz Latviju attiecas uzraudzība pēc programmas darbības beigām.

Svarīgākie fakti par programmu 

Sakarā ar strauju ekonomiskās situācijas pasliktināšanos un bažām par banku nozares stabilitāti Latvijas valdība 2008. gadā vērsās pie ES, SVF un reģiona kaimiņvalstīm pēc finansiālas palīdzības.

Pēc iesaistīto pušu sarunām 2008. gada decembrī tika panākta vienošanās par daudzpusēju finansiālu palīdzību Latvijai EUR 7,5 miljardu apmērā, kuras avoti bija šādi:

  • Eiropas Kopiena, EUR 3,1 miljards, finansiālās palīdzības programma;
  • Starptautiskais valūtas fonds, SDR 1,5 miljardi, (apm. EUR 1,7 miljardi), SVF 2008. gada 23. decembrī apstiprinātā rezerves vienošanās 1200 procentu apmērā no Latvijas kvotas;
  • Ziemeļvalstis (Zviedrija, Dānija, Somija, Norvēģija un Igaunija), EUR 1,9 miljardi;
  • Pasaules Banka, EUR 0,4 miljardi;
  • Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Čehijas republika un Polija, EUR 0,4 miljardi.

Eiropas Kopienas (EK) aizdevumu bija paredzēts piešķirt trīs gadu ilgā periodā pēc tam, kad bija stājies spēkā Eiropas Padomes lēmums par EK vidēja termiņa finansiālās palīdzības sniegšanu Latvijai, tādējādi programma noslēdzās 2012. gada 19. janvārī. Lai gan sākotnēji bija paredzēts piešķirt ES aizdevumu sešās daļās par kopējo summu EUR 3,1 miljards, to izmaksāja četrās daļās EUR 2,9 miljardu apmērā:

  • EUR 1,0 miljards, izmaksāts 2009. gada 25. februārī pēc Saprašanās memoranda parakstīšanas;
  • EUR 1,2 miljardi, izmaksāti 2009. gada 27. jūlijā;
  • EUR 0,5 miljardi, izmaksāti 2010. gada 11. martā;
  • EUR 0,2 miljardi, izmaksāti 2010. gada 21. oktobrī.

Eiropas Komisijas aizdevuma vidējā likme ir apmēram 3,2%, un tas jāsāk atmaksāt 2014. gadā. Kopumā Latvijai ir aizdoti apmēram EUR 4,5 miljardi no sākotnēji paredzētajiem EUR 7,5 miljardiem.

 

ES finansiālā palīdzība Latvijai

 

Eiropas Komisijas Ekonomikas un monetāro lietu ģenerāldirektorāta (ECFIN) tīmekļa vietnes Maksājumu bilances sadaļa (angļu valodā)

 

 

Starptautiskā aizdevuma un aizdevuma atmaksas grafika shematisks attēlojums pdf - 82 KB [82 KB] (publicēts Lietišķā diena un Dienas bizness, 8.10.2010)

 

Ziņas:

16/05/2013   Vizīti Latvijā noslēdz EK trešā misija aizdevuma pēcprogrammas uzraudzībai

17/05/2012    EK pirmās pēcprogrammas uzraudzības misijas noslēguma paziņojums

07/05/2012    Starptautiskie aizdevēji ierodas pirmajā uzraudzības vizītē Latvijā

21/12/2011    Parakstīts ES un Latvijas saprašanās memoranda pēdējais papildinājums

08/12/2011    EK un SVF paziņojums par pārskata misijas noslēgšanu

21/11/2011    EK ļauj Latvijai tērēt banku atbalstam paredzētos 100 miljonus eiro

08/06/2011    Parakstīts ceturtais papildu saprašanās memorands saistībā ar ES finanšu palīdzību Latvijai 

15/04/2011    EK un SVF paziņojums par pārskata misiju Latvijā 

04/04/2011    Darbu sāks EK un SVF pārskata misija

21/10/2010    Eiropas Komisija pārskaita Latvijai 200 miljonus eiro kā daļu no maksājumu bilances atbalsta programmas

15/10/2010    Iepazīsies ar "Eiropa 2020" nacionālā plāna izstrādi

03/09/2010    Eiropas Komisijas pārstāvji iepazīsies ar Saprašanās memoranda izpildi

20/07/2010    Papildu saprašanās memoranda parakstīšana nodrošina Latvijai iespēju turpināt ES aizdevuma saņemšanu

07/06/2010    Paziņojums pēc Eiropas Komisijas finansiālā atbalsta pārskata vizītes Latvijā

05/05/2010    Pavasara prognoze 2010.-2011. gadam:ES ekonomika pakāpeniski atgūstas

24/03/2010    Eiropas Komisija izvērtē desmit ES dalībvalstu stabilitātes un konverģences programmas

11/03/2010    Eiropas Komisija Latvijai pārskaita 0,5 miljardus eiro

03/03/2010    Eiropas Komisijas pārstāvji iepazīstas ar Saprašanās memoranda izpildi

23/02/2010    Parakstīts Papildus saprašanās memorands

27/01/2010    Eiropas Komisija secina, ka Latvija, Lietuva, Malta un Ungārija ir efektīvi rīkojušās, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu

27/01/2010    Komisijas paziņojums Padomei - Novērtējums par Latvijas un Ungārijas veiktajiem pasākumiem ar mērķi likvidēt pārliecīgu budžeta deficītu msw8 - 159 KB [159 KB]

27/01/2010    Intervija ar komisāru Hoakinu Almunju

27/01/2010    Komisāra Almunjas paziņojums

02/12/2009    Komisāra H. Almunjas paziņojums pēc 2010. gada budžeta likuma pieņemšanas Saeimā

27/11/2009    Komisāra H. Almunjas paziņojums par valdības pieņemtajiem 2010. gada budžeta likumprojekta grozījumiem

13/10/2009    Komisārs Almunja: pateicoties veiktajiem pasākumiem, var saskatīt pozitīvus signālus Latvijas ekonomikai

13/10/2009    Komisāra Almunjas paziņojums pēc tikšanās ar Latvijas valdības pārstāvjiem Rīgā

06/10/2009    Komisāra Almunjas paziņojums par situāciju Latvijā

17/09/2009    Komisāra Almunjas paziņojums pēc tikšanās ar Latvijas Ministru prezidentu Valdi Dombrovski

14/09/2009    Eiropas Komisija un Starptautiskais valūtas fonds apsveic četru lielāko ārvalstu banku apņemšanos saistībā ar Latvijas ekonomiku

29/07/2009    Komisija sāk padziļinātu izmeklēšanu par atbalsta pasākumu paketi Latvijas AS Parex Banka

27/07/2009    ES pārskaita Latvijai otro maksājumu 1,2 miljardus eiro apmērā

23/07/2009    Komisija iepazīstina ar pamatnostādnēm par pārstrukturēšanas atbalstu bankām

02/07/2009    Komisija iesaka Latvijai līdz 2012. gadam novērst pārmērīgu budžeta deficītu un pieņem pozitīvu lēmumu par aizdevuma otro maksājumu

16/06/2009    Ekonomikas un finanšu jautājumu Padomes prezidentūras un EK kopīgs paziņojums par Latvijas parlamenta 16. jūnijā pieņemto fiskālo paketi

04/06/2009    Komisāra Almunjas paziņojums par diskusijām par Latvijas budžetu

06/05/2009    ES ekonomikas un monetāro lietu komisārs Hoakins Almunja aicina steidzami veikt reformas

04/05/2009    Pavasara prognozes 2009.–2010. gadam: smags 2009. gads, bet ar atbalsta pasākumiem ES ekonomika stabilizēsies

23/04/2009    Eiropas Komisija atļauj Latvijai izmantot pagaidu atbalsta shēmu garantiju veidā, lai veicinātu reālās ekonomikas izaugsmi

08/04/2009    Valsts atbalsts – progresa ziņojums par dalībvalstu pasākumiem ekonomikas krīzes pārvarēšanai

08/04/2009    Diskusija par Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu

01/04/2009    ES ekonomikas un monetāro lietu komisāra Hoakina Almunjas atbildes uz ziņu aģentūras BNS jautājumiem    

31/03/2009    TEN-T 2009 uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus: gandrīz miljards eiro pieejams Eiropas transporta tīkla finansējumā

25/03/2009    Eiropas Komisija turpina pārbaudīt aizdevuma saistību izpildi

20/03/2009    Eiropas Komisija apstiprina Latvijas pagaidu atbalsta shēmu, saskaņā ar kuru piešķir atbalstu līdz 500 000 eiro apmērā

04/03/2009    Eiropas Komisija aicina ES vadītājus saglabāt vienotību krīzes situācijā

26/02/2009    Latvijai jānāk ar saviem priekšlikumiem ekonomikas atveseļošanai

25/02/2009    Eiropas Komisija veic pirmo maksājumu, sniedzot ES vidēja termiņa finanšu palīdzību Latvijai

20/02/2009    Eiropas Komisija pārbauda aizdevuma saistību izpildi

18/02/2009    Komisija izvērtē Īrijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas, Latvijas un Maltas stabilitātes un konverģences programmas 

10/02/2009    Iveta Šulca: ES palīdzību uzņēmēji varēs saņemt caur budžetu un struktūrfondiem

09/02/2009    EK atbildes vēstule Latvijas Darba devēju konfederācijai par ekonomikas stabilizācijas programmu

29/01/2009    Stājies spēkā līgums starp Eiropas Komisiju un Latviju par 3,1 miljarda eiro lielo aizdevumu

08/01/2009    Komisija lūdz Padomi sniegt vidēja termiņa aizdevumu Latvijai kā daļu no saskaņotās daudzpusējās un divpusējās finansiālās palīdzības

06/01/2009    Latvijas iedzīvotāji novērtē ES finanšu palīdzību krīzes pārvarēšanai

25/11/2008    Eiropas Komisija apstiprina Latvijas valsts atbalstu AS „Parex Banka”

 

Dokumenti:

21/12/2011   Papildus Saprašanās memorands pdf - 2 MB [2 MB] English (en) (piektais papildinājums) starp ES un Latviju  

07/06/2011   Papildus Saprašanās memorands (ceturtais papildinājums) starp ES un Latviju angļu pdf - 3 MB [3 MB] valodā un neoficiāls tulkojums latviešu msw8 - 152 KB [152 KB] valodā

22/07/2010   Papildus Saprašanās memorands (trešais papildinājums) starp ES un Latviju angļu pdf - 955 KB [955 KB] valodā un neoficāls tulkojums latviešu msw8 - 151 KB [151 KB] valodā

23/02/2010    Papildu Saprašanās memoranda (otrais papildinājums) starp ES un Latviju neoficāls tulkojums msw8 - 151 KB [151 KB]

04/05/2009    Pavasara ekonomiskās prognozes 2009.-2010. gadam - Latvija (angļu valodā) pdf - 74 KB [74 KB]

06/03/2009   Padomes lēmums par atjaunināto Latvijas konverģences programmu 2008. - 2011. gadam angļu valodā msw8 - 160 KB [160 KB]

28/01/2009   Saprašanās memorands starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku angļu valodā msw8 - 93 KB [93 KB] (latviešu valodā)

28/01/2009   Aizdevuma līgums starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku par 3.1 miljarda eiro aizdevumu angļu valodā msw8 - 143 KB [143 KB]

26/11/2008    EIROPAS KOMISIJAS PAZIŅOJUMS - Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns pdf - 297 KB [297 KB]

29/10/2008    EIROPAS KOMISIJAS PAZIŅOJUMS - No finanšu krīzes augšupejai: Eiropas rīcības programma pdf - 211 KB [211 KB]

Raksti

24/03/2010      Viens par visiem un visi par vienu msw8 - 49 KB [49 KB] . Čehijas vēstnieks Latvijā Dr. Tomáš Pštross. Raksts pārpublicēts no laikraksta "The Baltic Times"

05/03/2010     Ceļā uz atlabšanu msw8 - 164 KB [164 KB] . EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca un ES finanšu palīdzības Latvijai misijas vadītājs Gabriēle Džudiče. Raksts publicēts laikrakstā Diena. Raksts angļu valodā msw8 - 84 KB [84 KB] English (en) .

21/07/2009     Iveta Šulca: Viss atkarīgs no pašiem (publicēts portālā delfi.lv krievu valodas sadaļā Eiropa) msw8 - 32 KB [32 KB]

 

Jautājumi un atbildes par starptautisko aizdevumu

 

 

Noderīgas saites:

Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padome (ECOFIN)

Eiropas Komisijas Ekonomikas un monetāro lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN)

Eiropas Komisijas Ekonomikas un monetāro lietu ģenerāldirektorāta apkārtraksts

Starptautiskā Valūtas fonda pastāvīgā pārstāviecība Latvijā

Latvijas Republikas finanšu ministrija

 

Noderīgas saites
Komisārs Andris Piebalgs
Eiropa 2020
Europe Direct informācijas centri
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Pēdējā atjaunināšana: 23/01/2014  |Lapas sākums