Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Arhīvs
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

Izvēlieties jomu:

19.08.2014  Eiropas atbalsts humānās palīdzības pasākumiem

Katru gadu 19. augustā tiek atzīmēta pasaules humānās palīdzības diena, kurā tiek pieminēti upuri, kas 2003. gadā cieta uzbrukumā ANO birojam Bagdādē (Irākā), kad dzīvību zaudēja 22 cilvēki, tostarp ANO īpašais pārstāvis Irākā Seržiu Vieira de Melju. 

12.08.2014  Uzziniet vairāk par pieejamo ES finansējumu

Lai ES dalībvalstu iedzīvotājiem darītu pieejamāku informāciju par dažāda veida pieejamo atbalstu un finansējumu, darbu uzsācis īpašs informatīvais portāls - http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_lv.htm Portālā atrodama karte, kurā, izvēloties sev interesējošo valsti, var uzzināt par tajā pieejamajām ES atbalsta iespējām un projektiem, kas jau tiek realizēti ar Eiropas Investīciju un strukturālo fondu atbalstu. 

08.08.2014  ES finansēta pētniecība — kruīzu kuģu drošībai

Daudzi eiropieši, plānojot vasaras brīvdienas, izvēlas doties kruīzā vai izmantot prāmi, lai nokļūtu tur, kur vēlas. Ļoti svarīgs aspekts pasažieru pārvadājumos ar kuģi ir drošība. Līdz ar ES finansētiem pētījumiem lielu pasažieru kuģu evakuācija nākotnē varētu notikt pat raitāk un drošāk. ES finansēti pētījumi arī palīdz projektēt stabilākus kruīzu kuģus un prāmjus. 

31.07.2014  Izmanto 2014. gada vasaru, lai iemācītos programmēt!

Ja saule pārāk cepina, grāmata izlasīta un arī krustvārdu mīklas apnikušas, tad kāpēc gan neizmantot šo vasaru — 2014. gada augustu — , lai apgūtu jaunu digitālo valodu? Gatavojoties ES programmēšanas nedēļai, kas norisināsies visā Eiropā laikā no 2014. gada 11. līdz 17. oktobrim, ir iespējami vairāki veidi, kā Tu, Tavi draugi un ģimene šajā vasarā var apgūt programmēšanu. 

31.07.2014  Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība — 2013. gadā muitas iestādes uz ES robežām aizturējušas viltotas preces gandrīz 36 miljonu eiro vērtībā

Saskaņā ar Komisijas gada ziņojumu par muitas pasākumiem, kas veikti intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai, ES muitas iestādes 2013. gadā ir aizturējušas gandrīz 36 miljonus preču, par kurām radušās aizdomas, ka tās ražotas, pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT). Lai gan šis rādītājs ir mazāks nekā iepriekšējos gados, pārtverto preču vērtība joprojām pārsniedz 760 miljonus eiro. Šodienas ziņojumā ir sniegti arī statistikas dati par viltoto produktu, kuri aizturēti pie ES ārējām robežām, veidu, izcelsmi un pārvadāšanas metodi. 

25.07.2014  Eirobarometra 2014. gada pavasara standarta aptauja – Eiropas Parlamenta vēlēšanas ir nesušas pārmaiņas

Šodien publicēti jaunākās Eirobarometra standarta aptaujas rezultāti. Tā ir pirmā ES mēroga sabiedriskās domas aptauja pēc maijā notikušajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kuras tika organizētas ar saukli “Šoreiz ir citādi”. Jaunākā Eirobarometra aptauja liecina, ka šoreiz bija citādi: vairākās jomās varēja novērot pozitīvas tendences

25.07.2014  MVU aptauja sakarā ar Transatlantisko nolīgumu par tirdzniecību un ieguldījumu partnerību (TTIP)

Eiropas Komisija veic MVU aptauju tiešsaistē sakarā ar TTIP sarunām, lai ievāktu informāciju par tirdzniecības šķēršļiem, ar kuriem patlaban saskaras Eiropas rūpniecības nozares un konkrēti uzņēmumi, tirgojoties ar ASV. 

24.07.2014  155 mazi uzņēmumi katrs saņems 50 000 eiro pirmajās ES MVU finansēšanas instrumenta dotācijās

Eiropas Komisija 24.jūlijā izziņoja pirmos rezultātus, ko devis tās jaunais MVU instruments 3 miljardu eiro apmērā, kas izveidots ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, lai palīdzētu novatoriskiem mazajiem uzņēmumiem idejas no laboratorijām nogādāt tirgū. Kopā 155 mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) no 21 valsts (ES dalībvalstīm un valstīm, kas asociētas ar “Apvārsni 2020”) katrs saņems 50 000 eiro, lai finansētu priekšizpēti to inovācijas stratēģijas izstrādei. Pie tam MVU var saņemt pat trīs dienu ilgu uzņēmējdarbības apmācību. 

23.07.2014  Valsts atbalsta nosacījumi: EK skaidrojums

Pēdējā mēneša laikā Latvija ir saņēmusi divus pozitīvus Eiropas Komisijas vērtējumus par valsts sniegto atbalstu uzņēmumiem, kas nonākuši grūtības – bankām "Reverta" un "Citadele" (bijusī Parex banka) un aviosabiedrībai airBaltic. Papildus jau esošajiem komisijas skaidrojumiem piedāvājam iepazīties ar dokumentu, kas apkopo būtiskākās atbildes par valsts atbalsta piešķiršanas, pārskatīšanas, apstrīdēšanas procedūru un kārtību ES dalībvalstīs. 

23.07.2014  ES 2014.–2020. gada kohēzijas politikas priekšplānā — energoefektivitāte, nodarbinātība un MVU

ES kohēzijas politika sekmē stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanu, radot darbvietas un mazinot plaisu starp dažādu Eiropas reģionu attīstības līmeņiem, — tā vēsta 23.jūlijā publicētais Eiropas Komisijas Sestais ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Ziņojumā izklāstīts, ka, lai ieguldījumus pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantotu iedzīvotāju labā, tie 2014.–2020. gadā būs galvenokārt orientēti uz tādām svarīgām jomām kā energoefektivitāte, nodarbinātība, sociālā iekļaušana un MVU. 

22.07.2014  Komisija paziņo par instrumentu “Ātrgaitas ceļš uz inovāciju”, kura budžets ir 100 miljoni eiro, un piecām inovācijas balvām

Eiropas Komisija 22.jūlijā iepazīstināja ar jauno izmēģinājuma darbību “Ātrgaitas ceļš uz inovāciju” (Fast Track to Innovation – FTI), kurai iedalīti 100 miljoni eiro, un piecām inovācijas balvām, ko piešķirs atbilstīgi Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmai “Apvārsnis 2020” (tās budžets ir 80 miljardi eiro). FTI mērķis ir stimulēt Eiropas ekonomiku, piedāvājot inovatīviem uzņēmumiem un organizācijām dotācijas, lai to lieliskās idejas varētu pārvērst tirgū pārdodamās precēs un pakalpojumos. Minētās balvas ir atzinība par sabiedrībai ļoti nozīmīgiem revolucionāriem tehnoloģijas jauninājumiem. Šīs iniciatīvas ir viens no veidiem, kā izpaužas ES apņemšanās atbalstīt inovāciju Eiropā programmas “Apvārsnis 2020” pirmās divus gadus ilgās darba programmas ietvaros 

22.07.2014  Kultūras komisāre sola spēcīgāku Eiropas atbalstu kultūras mantojumam

Lai pārvarētu nozarei aktuālās problēmas, kultūras mantojuma organizācijām jātver iespējas izmantot Eiropas Savienības finansējuma programmas un rīcībpolitikas — tā vēsta jauns Eiropas Komisijas ziņojums. Politikas dokumentā "Kultūras mantojums Eiropas labā: ceļā uz integrētu pieeju" teikts, ka nozare atrodas krustcelēs: publiskā sektora finansējums ir sarucis, aizvien mazāk cilvēku piekopj tradicionālo kultūru, bet urbanizācija, globalizācija un jaunās tehnoloģijas arvien sadrumstalo potenciālo auditoriju. Tomēr tajā arī izceltas dalībvalstu un ieinteresēto pušu iespējas ciešāk sadarboties pāri robežām, lai pilnvērtīgi izmantotu kultūras mantojuma potenciālu veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību. 

18.07.2014  Pirkumi lietotnēs: Eiropas Komisija un dalībvalstis vienotas rīcībā labāk aizsargāt patērētājus tiešsaistes spēļu jomā

Pēc tam, kad ES valstis bija saņēmušas daudz sūdzību par tiešsaistes spēļu lietotnēs veiktiem pirkumiem jeb tā sauktajiem in-app purchases, jo īpaši par pirkumiem, kurus nejauši veikuši bērni, valstu iestādes un Eiropas Komisija apvienoja centienus, lai rastu risinājumu. ES koordinētā rīcība, piemērojot likumdošanu par tiešsaistes spēļu lietotnēs veiktiem pirkumiem un mobilo spēļu iegādi, ir veicinājusi būtiskus panākumus, lai sasniegtu konkrētus rezultātus. Nozare ir uzņēmusies vairākas saistības, kuru mērķis ir risināt patērētājiem radušās problēmas. Šī rīcība vairos patērētāju uzticēšanos strauji augošajai mobilo lietotņu nozarei. 

17.07.2014  Eiropas Komisija cīnās pret negodīgu praksi pārtikas apgādes ķēdē

Eiropas Komisija pieņēmusi paziņojumu, mudinot dalībvalstis meklēt veidus, kā uzlabot mazo pārtikas ražotāju un mazumtirgotāju aizsardzību pret negodīgu praksi, ko dažkārt izmanto viņu daudz spēcīgākie darījumu partneri. Pirms pārtikas produkts sasniedz patērētāju, dažādi apgādes ķēdē ietilpstošie tirgus dalībnieki (ražotāji, pārstrādātāji, mazumtirgotāji utt.) sniedz savu pienesumu, palielinot produkta kvalitāti un vērtību. Tādu norišu dēļ kā aizvien lielāka tirgus koncentrācija apgādes ķēdes dalībnieku spēja savstarpējās attiecībās aizstāvēt savas intereses ir ļoti dažāda. Lai gan atšķirīga spēja aizstāvēt savas intereses komercattiecībās ir normāla un leģitīma situācija, dažkārt šāda nelīdzsvarotība var būt par iemeslu negodīgai tirdzniecības praksei (NTP). 

17.07.2014  Cīņa pret krāpšanu: krāpšanas apkarošanas politikā gūti ievērojami panākumi, bet dalībvalstīm darbs jāturpina

Komisijas gadskārtējais ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību (PIF ziņojums) liecina, ka dalībvalstīm jāpastiprina centieni novērst un atklāt krāpšanu, kas saistīta ar ES fondiem, un ziņot par to. Ziņojumā izklāstīti detalizēti ieteikumi par jomām, kurām valstu iestādēm vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Ziņojums liecina, ka ES fondu izmantošanā krāpšana atklāta attiecībā uz mazāk nekā 0,2 % līdzekļu. Tomēr Komisija uzskata, ka valstu līmenī krāpšanas apkarošanā un atklāšanā būtu jādara vairāk. Gadskārtējā PIF ziņojumā tāpēc cita starpā dalībvalstīm ieteikts pārskatīt savus kontroles mehānismus, nodrošinot, ka tie balstīti uz risku un ir pareizi orientēti. 

16.07.2014  Pētījums pirmoreiz sniedz kartē pārskatu par ES skolēnu uztura programmām

Turpinot Eiropas Komisijas centienus palīdzēt samazināt bērnu aptaukošanos, Kopīgais pētījumu centrs (JRC), kas ir Eiropas Komisijas iekšējais zinātniskais dienests, publicējis pirmo visaptverošo ziņojumu par skolēnu uztura programmām Eiropā. Tas liecina, ka Eiropas valstis atzīst skolās piedāvātā uztura lielo ietekmi uz bērnu veselību, attīstību un panākumiem mācībās. Visām pētījumā aptvertajām valstīm (28 dalībvalstīm, kā arī Norvēģijai un Šveicei) ir skolēnu uztura pamatnostādnes, taču tās ievērojami atšķiras. 

10.07.2014  Valsts atbalsts: Komisija apstiprina valsts atbalsta pasākumus par labu Latvijas bankām Reverta (bijusī Parex banka) un Citadele

Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka Latvijas piešķirtie atbalsta pasākumi AS Reverta (bijusī AS Parex banka) un AS Citadele banka atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu, un līdz ar to ir slēgusi savu padziļināto izmeklēšanu. Pamatojoties uz Latvijas sniegto papildinformāciju, Komisija tostarp secināja, ka pasākumi bija nepieciešami, lai saglabātu Latvijas banku sistēmas stabilitāti un veiktu bankas Reverta pienācīgu noregulējumu. 

10.07.2014  Vēl viens Erasmus rekorda gads

10.jūlijā Eiropas Komisijas nāca klajā ar jaunākajiem statistikas datiem par Erasmus, un tie liecina, ka 2012.–2013. gadā gandrīz 270 000 studentu (kas ir jauns rekordskaits) saņēmuši ES stipendijas studijām vai mācībām ārzemēs. Lai gan studijas citā universitātē joprojām ir visbiežākā izvēle, viens no pieciem studentiem (55 000) izvēlas Erasmus praksi uzņēmumos. Trīs populārākie Erasmus studentu galamērķi 2012./2013. mācību gadā bija Spānija, Vācija un Francija. Vislielākais skaits studentu (proporcionāli augstskolu beidzēju skaitam) ir no Luksemburgas, Lihtenšteinas, Somijas, Latvijas un Spānijas. 

09.07.2014  Komisija apstiprina pārstrukturēšanas atbalstu Latvijas aviosabiedrībai "airBaltic"

Eiropas Komisija secināja, ka vairāki pasākumi, ko Latvija īstenojusi saistībā ar aviosabiedrības "airBaltic" pārstrukturēšanu 2011. un 2012. gadā, bija saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu. Komisija jo īpaši konstatēja, ka "airBaltic" pārstrukturēšanas plāns ļaus uzņēmumam kļūt dzīvotspējīgam ilgtermiņā, neradot nepamatotus konkurences traucējumus vienotajā tirgū. 

08.07.2014  Kā labāk aizsargāt patērētāju tiesības: par to, lai vienotais tirgus tiešām darbotos patērētāju interesēs

Par patērētāju tiesību aizsardzību atbildīgo valsts iestāžu sadarbības tīklā kopīgi darbojas nacionālās iestādes, kurām uzticēta Eiropas patērētāju tiesībaktu izpilde, un Eiropas Komisija. Gadījumos, kur patērētāju tiesības tiek pārkāptas pārrobežu darījumos, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā patērētāju intereses cieš, ar šā tīkla palīdzību var vērsties pie analogās iestādes valstī, kur atrodas attiecīgais tirgotājs, un lūgt, lai pārkāpumu novērš. Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes var cita citai signalizēt par nelikumīgu rīcību, kas var plesties pāri valstu robežām. 

08.07.2014  Klimata politika. Komisija tīrās enerģijas projektus finansē no piesārņotāju līdzekļiem

8.jūlijā Eiropas Komisija piešķīra vienu miljardu eiro 19 klimata pārmaiņu apkarošanas projektiem saskaņā ar t.s. NER 300 finansējuma programmas ietvaros izsludināto otro uzaicinājumu iesniegt pieteikumus. Projektu finansējums gūts no emisiju kvotu pārdošanas ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā. Tagad piesārņotāji maksā par jaunu mazoglekļa iniciatīvu radīšanu. Finansējumu izmantos tādu tehnoloģiju demonstrējumiem, kas vēlāk palīdzēs izvērst ražošanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem visā ES, kā arī oglekļa emisiju uztveršanas un uzglabāšanas risinājumiem. Šodien līdzfinansējumu saņēmušie projekti aptver virkni tehnoloģiju: bio 

08.07.2014  Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva: Komisija un dalībvalstis tiekas, lai paātrinātu īpašā 6 miljardu eiro fonda īstenošanu

Eiropas Komisijas un dalībvalstu eksperti tiekas Komisijas organizētā īpašā seminārā Briselē 11. jūlijā, lai paātrinātu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas plānošanas pasākumus un tās praktisko īstenošanu. Semināra mērķis ir sadarboties Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansēto pasākumu plānošanā, lai visas tiesīgās dalībvalstis var sākt saņemt līdzekļus, cik drīz vien iespējams. 

03.07.2014  Izsakiet domas par zinātnes nākotni: sabiedriskā apspriešana par Science 2.0

Eiropas Komisija 2.jūlijā sāk sabiedrisko apspriešanu par Science 2.0, lai novērtētu virzību uz atvērtāku, uz datiem balstītu un cilvēkiem pievērstu pieeju pētniecībai un inovācijai. Pētnieki izmanto digitālos rīkus, kas palīdz pētniecībā iesaistīt tūkstošiem cilvēku, piemēram, aicinot tos paziņot par saslimšanu ar gripu, lai novērotu tās izplatību un prognozētu varbūtējo epidēmiju. Zinātnieki ir kļuvuši arī atklātāki: pētījumu rezultāti jau agrīnā posmā tiek publiskoti internetā, salīdzināti un apspriesti, tādējādi uzlabojot darbu. Zinātniskās publikācijas arvien biežāk ir pieejamas internetā par velti. Saskaņā ar dažām aplēsēm 90 procenti no visiem pasaulē pieejamajiem datiem ir iegūti pēdējo divu gadu laikā, un zinātnisko datu izlaide palielinās par 30 procentiem gadā. 

02.07.2014  Komisija mudina valdības izmantot lielo datu potenciālu

Datu vākšana un izmantošana kļūst aizvien izplatītāka, tāpēc tagad, reaģējot uz nozares un vietējo uzņēmumu vajadzībām, Eiropas Komisija aicina valstu valdības sagatavoties "lielo datu revolūcijai". Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa ( @NeelieKroesEU ) teica: " Ir pienācis laiks akcentēt lielo datu pozitīvos aspektus. Lielie dati izklausās biedējoši, šim jēdzienam piemīt negatīva pieskaņa, taču lielākoties tas tā nav. Tādēļ līderiem ir jāatbalsta lielo datu izmantošana. "  

02.07.2014  Vide: Augstāki otrreizējās pārstrādes mērķi, kas veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku ar jaunām darba vietām un ilgtspējīgu izaugsmi

Šodien Komisija pieņēma priekšlikumus, kas Eiropā nostiprinās izteiktāku aprites ekonomiku un dalībvalstīs veicinās otrreizējo pārstrādi. Jauno atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšana radītu 580 000 jaunu darbavietu salīdzinājumā ar šodienas situāciju, vienlaikus padarot Eiropu konkurētspējīgāku un samazinot pieprasījumu pēc ierobežotiem resursiem. Priekšlikums nozīmē arī mazāku ietekmi uz vidi un samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas. Plānā paredzēts, ka līdz 2030. gadam eiropieši otrreizēji pārstrādās 70 % sadzīves atkritumu un 80 % iepakojuma atkritumu un no 2025. gada tiks aizliegts izgāzt poligonos tos atkritumus, kurus iespējams otrreizēji pārstrādāt. Ietverts arī mērķis samazināt jūras atkritumus, kā arī mērķi pārtikas atkritumu samazināšanai. 

02.07.2014  Konkurss: uzzīmē savu stāstu par Eiropas Veselības apdrošināšanas karti

Ikviens aicināts piedalīties konkursā, uzzīmējot savu stāstu par Eiropas Veselības apdrošināšanas karti. Konkurss norisinās no 24.jūnija, un darbus tā ietvaros var iesniegt līdz pat 17.augustam. Konkursa trīs labākie darbi saņems balvas 1500, 1000 un 500 eiro apmērā. Labākais konkursa darbs tiks iekļauts video stāstā, kas Eiropas iedzīvotājus iepazīstinās ar Eiropas Veselības apdrošināšanas kartes priekšrocībām un iespējām. 

02.07.2014  Veidojas Eiropas banku uzraudzības sistēma, uzskata ES revidenti

Eiropas Revīzijas palātas 2.jūlijā publicētajā ziņojumā atzīts, ka Komisijas īstenotā banku nozares tiesību aktu reforma un Eiropas Banku iestādes izveide bija svarīgi pirmie atbildes pasākumi saistībā ar finanšu krīzi. Pieejamo resursu un ierobežoto juridisko pilnvaru robežās Eiropas Banku iestāde ir nodrošinājusi jaunas banku nozarei paredzētas regulatīvās un uzraudzības sistēmas elementus. Tomēr tika konstatēti trūkumi pārrobežu banku uzraudzībā, ES banku izturētspējas novērtēšanā un patērētāju tiesību aizsardzības veicināšanā. 

01.07.2014  Ar ES karoga dāvinājumu pašvaldībām uzsāk trio prezidentūru

1.jūlijā ar svinīgu Eiropas Savienības karoga pacelšanu mastā pie Jūrmalas domes ēkas oficiāli atklāta Itālijas-Latvijas-Luksemburgas trio prezidentūra. ES karogs ir Eiropas Komisijas pārstāvniecības dāvana visām Latvijas pašvaldībām, lai sveiktu ar gaidāmo Latvijas prezidentūru ES Padomē. 

01.07.2014  Komisija iepazīstina ar pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību labākai aizsardzībai un īstenošanai

Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi divus paziņojumus — par Rīcības plānu pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem ES un par Stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) aizsardzībai un īstenošanai trešās valstīs. ES rīcības plānā ir izklāstīta virkne pasākumu, kas paredzēti tam, lai ES intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanas politiku vērstu pret komerciāla mēroga pārkāpumiem (tā sauktā pieeja „seko naudai”). Stratēģijā, nosakot starptautisku pieeju, izvērtētas jaunākās izmaiņas un sniegti risinājumi, kā uzlabot pašlaik Komisijas rīcībā esošos līdzekļus, ar kuriem veicināt uzlabotus intelektuālā īpašuma tiesību standartus trešās valstīs un apturēt tirdzniecību ar precēm, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības. 

30.06.2014  Nodarbinātība un sociālais stāvoklis: ceturkšņa pārskats parāda, ka daudzus cilvēkus ekonomikas atveseļošanās nesasniedz

ES darba tirgus pakāpeniski atgūstas, un pirmo reizi kopš 2011. gada IKP, nodarbinātība un mājsaimniecību ienākumi paaugstinās. Tomēr ilgtermiņa bezdarbs joprojām pieaug, un situācija mājsaimniecībās ar zemiem ienākumiem nav uzlabojusies. Šie ir daži no galvenajiem secinājumiem Eiropas Komisijas jaunākajā ceturkšņa pārskatā par nodarbinātību un sociālo stāvokli .Pārskats arī uzsver pastāvīgas grūtības sieviešu bezdarba un nepietiekamas nodarbinātības ziņā, un piedāvā atjaunotus datus par jaunākajām tendencēm darba ņēmēju mobilitātē, apstiprinot, ka mobilo darba ņēmēju nodarbinātības līmenis ir augstāks un ka to izglītības līmenis arvien pieaug. 

27.06.2014  Ar informatīvu kampaņu vairos zināšanas par patērētāju tiesībām Eiropas Savienībā

Tikai 37% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka ir labi informēti par savām kā patērētāju tiesībām. 65% aptaujāto ir pārliecināti, ka strīdā ar pārdevēju par neapmierinošas preces piegādi neizdosies gūt sev labvēlīgu iznākumu. Vājās zināšanas ir arī viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tikai katrs septītais aptaujātais iedzīvotājs kādreiz ir iegādājies preces no citā valstī reģistrēta internetveikala. Lai iedzīvotāji uzlabotu zināšanas par savām kā patērētāju tiesībām, Eiropas Komisijauzsākusi informatīvu kampaņu par jauno ES direktīvu par patērētāju tiesībām, kas stājās spēkā 13. jūnijā un vienlaikus norisināsies astoņās valstīs – Bulgārijā, Grieķijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Polijā, Portugālē un Spānijā līdz pat 2014. gada beigām. 

26.06.2014  Lai sniegtu ātrākus un labākus publiskos pakalpojumus uzņēmumiem un iedzīvotājiem, Komisija ierosina likvidēt e-barjeras

Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikumu izveidot jaunu programmu, kas palīdzēs dalībvalstīm modernizēt pārvaldi un sniegt sadarbspējīgus digitālos pakalpojumus gan valsts, gan Eiropas līmenī. Jaunā programma ISA2 turpinās līdzšinējā Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumu programmā (ISA) sasniegto, nodrošinot netraucētu pārrobežu vai starpnozaru elektronisko sadarbspēju starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm. 

26.06.2014  ES paziņo par nozīmīgu jaunu finansējumu izglītībai

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja par jaunu finansējumu izglītības atbalstam jaunattīstības valstīs nākamajiem septiņiem gadiem, izmantojot Globālo partnerību izglītībai (GPE). Uzstājoties ES organizētajā Globālās partnerības izglītībai otrajā līdzekļu devēju konferencē, komisārs uzsvēra, ka jaunais atbalsts 375 miljonu eiro apmērā veicinās pamatizglītības nodrošināšanu gandrīz 60 valstīs, kurās patlaban darbojas Globālā partnerība izglītībai. 

25.06.2014  Liels datu viesabonēšanas maksimālā tarifa samazinājums no 1. jūlija — salīdzinājumā ar pērno vasaru tas samazināts vairāk nekā uz pusi!

Šī ir lielā vasaras izpārdošana, ko sarīkojusi Eiropas Komisija! No 2014. gada 1. jūlija ES par vairāk nekā pusi samazinās datu lejupielādes maksimālos tarifus: no 45 eirocentiem par megabaitu (MB) līdz 20 eirocentiem par megabaitu. Ceļojot ES, būs vēl lētāk lietot kartes, skatīties video, pārbaudīt e-pastu un atjaunot savu profilu sociālajos tīklos. 

25.06.2014  Ceļu satiksmes drošība: Jauna viedtālruņu lietotne sniedz informāciju par ceļu satiksmes noteikumiem Eiropas Savienībā

Kāds ir ātruma ierobežojums uz Spānijas autoceļiem? Vai velosipēdistam Zviedrijā ir vajadzīga ķivere? Kādam drošības aprīkojumam obligāti jābūt automašīnā, ceļojot pa Slovākiju? Turpmāk atpūtniekiem šāda informācija nebūs ilgi jāmeklē. Ar jauno Eiropas Komisijas viedtālruņu lietotni “Going Abroad” tā vienmēr un visur būs pa rokai. Lietotne ir pieejama iPhone un iPad, Google Android un Microsoft Windows tālruņiem 22 valodās. Tajā ir ne tikai visa svarīgā ceļu satiksmes drošības informācija par visām ES valstīm, bet arī ceļu satiksmes drošības viktorīna un atmiņas spēle pas 

25.06.2014  Aptauja parāda, ka vairāk nekā 80 % skolotāju Eiropas Savienībā jūtas nenovērtēti

Vairāk nekā trešdaļa skolotāju Eiropas Savienībā strādā skolās, kur trūkst kvalificētu darbinieku, un gandrīz puse skolu vadītāju norādījuši, ka trūkst skolotāju skolēniem ar īpašām vajadzībām. Kaut arī gandrīz 90 % skolotāju Eiropas Savienībā apgalvo, ka ir apmierināti ar savu darbu, 81 % uzskata, ka skolotāja profesija netiek novērtēta sabiedrībā. 

20.06.2014  Komisija pieņem partnerības līgumus ar Baltijas valstīm par ES strukturālajiem un investīciju fondiem 2014.-2020. gadam

Eiropas Komisija ir pieņēmusi partnerības līgumus ar Baltijas valstīm, kuros noteikta Eiropas strukturālo un investīciju fondu optimāla izmantojuma stratēģija par labu šo valstu reģioniem un iedzīvotājiem. 

19.06.2014  Dzelzceļi: gatavojoties straujākai izaugsmei, lielākai efektivitātei un kvalitatīvākiem pakalpojumiem Eiropā

Eiropas Komisija šodien publicēja divgadu ziņojumu par Eiropas dzelzceļa pārvadājumu tirgu. Tajā teikts, ka dzelzceļa nozare vēršas plašumā, taču vairākās dalībvalstīs vēl daudz jādara, lai uzlabotu efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti. Ziņojumā arī uzsvērts, ka brīva konkurence un aizvien plašākais publiskais iepirkums palīdz sniegt labākus pakalpojumus pasažieriem un ietaupīt nodokļu maksātāju līdzekļus. Eiropas dzelzceļi ik gadu saņem 36 miljardus eiro valsts subsīdijās (un gandrīz tikpat nopelna no biļešu pārdošanas). 

19.06.2014  Pacientu drošība: paveikts ir daudz, bet vēl joprojām ir daudz darāmā

Dokumentu pakete par pacientu drošību, kuru šodien publicējusi Eiropas Komisija, parāda, kā Komisija un ES valstis tiecas tikt galā ar problēmām, un norāda uz progresu, kas panākts kopš 2012. gada, un šķēršļiem, kas jāpārvar, lai uzlabotu pacientu drošību, kā tas paredzēts Padomes 2009. gada ieteikumā. Kaut arī valstīs ir gūti būtiski panākumi pacientu drošības programmu izstrādē un tādu sistēmu ieviešanā, kas pacientiem ļauj ziņot par nevēlamajām sekām, joprojām daudz darāmā ir pacientu iesaistīšanā, un jo īpaši veselības aprūpes darbinieku izglītošanā un sagatavošanā. Šodien publicētos dokumentus izmantos pārdomu procesā par citiem pasākumiem, kas ES līmenī veicami, lai uzlabotu pacientu drošību un aprūpes kvalitāti. 

18.06.2014  Klimats. Pirmajā klimata projektu konkursā ir pieejami 44 miljoni eiro

Eiropas Komisija šodien izsludināja pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saskaņā ar jaunu klimata pasākumu projektu finansēšanas programmu. No LIFE klimata pasākumu apakšprogrammas 2014. gadā piešķirs 44,26 miljonus eiro, lai izstrādātu un ieviestu novatoriskus veidus, kā reaģēt uz klimata pārmaiņu radītajām problēmām visā Eiropā. 

17.06.2014  Pateicoties jaunai Eiropas prasmju pasei, palielināsies nodarbinātība viesmīlības nozarē

Eiropas Komisija no šodienas ievieš Eiropas viesmīlības prasmju pasi. Šī pase ir līdzeklis kontaktu atvieglošanai starp darba meklētājiem un darba devējiem Eiropas viesmīlības un tūrisma nozarē. Šī pase darba ņēmējiem un darba devējiem ļauj pārvarēt valodas barjeru un salīdzināt darba ņēmēju iemaņas, lai atvieglotu pieņemšanu darbā šajā nozarē. Pase ir atrodama Eiropas darbvietu mobilitātes portālā EURES visās oficiālajās ES valodās. Nākotnē šāda pase būs arī citās nozarēs. 

13.06.2014  Ziņojums par piena tirgu un piena nozares noteikumiem

Eiropas Komisija šodien publicēja ziņojumu par to, kā attīstās situācija piena produktu tirgū un kā darbojas 2012. gada tiesību aktu pakete piena nozarē . Ziņojumā ir iezīmētas samērā pozitīvas nākotnes perspektīvas piena produktu tirgū, ir novērtēta noteikumu izpilde un šo noteikumu piedāvāto iespēju izmantošana. Tajā arī ir izklāstīti turpmākie apsvērumi, ņemot vērā kvotu sistēmas likvidēšanu 2015. gadā. 

12.06.2014  ES un EIB grupa apvieno spēkus, lai pētniecībā un inovācijā varētu investēt līdz 48 miljardiem eiro

Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupa šodien izziņoja jaunu ES finanšu instrumentu un konsultāciju pakalpojumu paaudzi, lai novatoriskiem uzņēmumiem atvieglotu piekļuvi finansējumam. Nākamajos septiņos gados InnovFin (ES finansējums novatoriem) produktiem būtu jāmobilizē līdz 24 miljardiem eiro investīcijām pētījumos un inovācijā (P&I), ko īsteno mazie, vidējiem un lielie uzņēmumi, kā arī pētniecības infrastruktūras projektu virzītāji. Šim finansējumam būtu jāsekmē investīcijas pētniecībā un inovācijā līdz 48 miljardu eiro apmērā. 

10.06.2014  Lai panāktu ekonomikas noturīgu atlabšanu, Komisija pievēršas reformām inovācijas jomā

Šodien Eiropas Komisija uzsvēra, cik liela nozīme Eiropas Savienības ekonomikas atlabšanā ir ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā, un nāca klajā ar priekšlikumiem, kas ES dalībvalstīm palīdzēs panākt ieguldīto budžeta līdzekļu maksimālu atdevi pašlaik, kad daudzām valstīm joprojām ir jātaupa līdzekļi. Ir vispārzināms, ka, palielinot investīcijas pētniecībā un inovācijā, tiek stimulēta izaugsme. Lai Eiropa sasniegtu un paturētu līderpozīcijas daudzās zināšanu un svarīgu tehnoloģiju nozarēs, ir ļoti būtiski uzlabot šādu valsts investīciju efektivitāti un kvalitāti. Komisija ir apsolījusi dalībvalstīm atbalstīt to vajadzībām vislabāk piemērotu pētniecības un inovācijas reformu īstenošanu, tostarp arī sniegt politikas atbalstu, pasaules līmeņa datus un paraugprakses piemērus. 

06.06.2014  Zveja: Komisija pastiprina kontroli un pieņem Francijas plānu

Eiropas Komisija šodien nostiprināja apņemšanos uzlabot zvejas kontroli Eiropā. Tā pieņēma rīcības plānu, par kuru panākta vienošanās ar Franciju, lai Francijas zvejas kontroles sistēmu pielāgotu Eiropas standartiem. Plānā izklāstīti vairāki pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot Francijas zvejas kontroli un tādējādi panākt, ka tā atbilst ES Zivsaimniecības kontroles regulas prasībām 1 . Regula stājās spēkā 2010. gadā. 

03.06.2014  ES Baltijas jūras stratēģijas 5. ikgadējais forums

Risinot problēmas, kas saistītas ar konkurētspēju un klimata pārmaiņām, ar enerģētiku un izglītību, Baltijas jūras piekrastes valstis attīsta savstarpēju sadarbību — ES Baltijas jūras reģiona stratēģijai (EUSBSR) sācies jau piektais gads. Par reģionālo sadarbību atbildīgais Komisijas loceklis Johanness Hāns piedalīsies ikgadējā forumā par EUSBSR un 16. Baltijas attīstības foruma samitā, kas notiks Somijas pilsētā Turku 3.–4. jūnijā. 

02.06.2014  Izaugsmes sekmēšana – konkrētām valstīm adresēti ieteikumi 2014. gadā

Eiropas Komisija 2.jūnijā pieņēma virkni ieteikumu ekonomikas politikas jomā atsevišķām dalībvalstīm, lai nostiprinātu atveseļošanos, kas sākās pagājušajā gadā. Ieteikumu pamatā ir katras valsts situācijas detalizēta analīze, un tajos ir sniegti norādījumi par to, kā 2014. — 2015. gadā veicināt izaugsmi, palielināt konkurētspēju un radīt jaunas darbvietas. 

02.06.2014  Rīgā notiks forums "Dzīves kvalitāte”

Ceturtdien, 5.jūnijā, viesnīcā Radisson Blu (Elizabetes iela 55, Rīgā) notiks Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizēts forums “Dzīves kvalitāte” - diskusija ar ekonomikas, veselības, izglītības un reģionālās attīstības ekspertiem par Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām un valsts ilgtspējīgu attīstību. Forums notiek laikā, kad Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis saņem Eiropas Komisijas (EK) izstrādātās rekomendācijas, kuru ieviešana cieši saistīta ar iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu. Forumu atklās LR Ministru prezidente Laimdota Straujuma un ES reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns. Pasākuma tiešraidei no 9:30 līdz 16:00 varēs sekot tiešraidē www.esmaja.lv un ziņu portālā www.apollo.lv .  

02.06.2014  Budžeta stabilitāte jāpārtulko cilvēku dzīves kvalitātē

Eiropas Komisijas 2.jūnijā publiskotās ikgadējās rekomendācijas liecina: pienācis laiks iedzīvināt virkni pārmaiņu, lai paaugstinātu Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Budžeta stabilitāte jāpārtulko augstākā dzīves līmenī. Tikai vairāk iespējas, jaunas darba vietas un kvalitatīvāki pakalpojumi palīdzēs cilvēkus noturēt Latvijā un pamudinās aizbraucējus atgriezties. Lai to sasniegtu, Latvijai jāturpina reformas nodokļu politikā, izglītībā, sociālajā palīdzībā, veselības aprūpē, enerģijas tirgū un energoefektivitātē, tiesu sistēmā un valsts uzņēmumu pārvaldē. Jāatgādina, ka EK ieteikumu īstenošana ir viens no nosacījumiem ES fondu saņemšanai, un to ieviešana, tāpat kā iepriekš, tiks regulāri apspriesta starp EK un Latvijas valdību. 

28.05.2014  Energoapgādes drošība — Komisija nāk klajā ar daudzpusīgu stratēģiju, kuras mērķis ir nostiprināt energoapgādes drošību

Eiropas Komisija, reaģējot uz pašreizējiem ģeopolitiskajiem apstākļiem un ES atkarību no importa, uzskata, ka ir nepieciešama jauna Eiropas energoapgādes drošības stratēģija. Galvenie punkti, kam pievērsta uzmanība, ir ārējo enerģijas piegādātāju dažādošana, enerģētikas infrastruktūras modernizācija, ES iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšana un enerģijas taupīšana. Stratēģijā arīdzan uzsvērta vajadzība saskaņot dalībvalstu enerģētikas politikas lēmumus un tas, ka ir svarīgi paust vienotu nostāju sarunās ar ārējiem partneriem. 

22.05.2014  Nepietiekama informācija daudzās ES valstīs traucē iegūt augstāko izglītību

Pārāk maz ir valstu, kuras par augstāko izglītību savākto informāciju izmanto, lai uzlabotu augstāko izglītību un piedāvātu labākas iespējas studentiem. Par to liecina šodien publicētais “Eurydice” ziņojums “Augstākās izglītības modernizācija Eiropā: pieejamība, studentu noturēšana un nodarbināmība”. Tajā ir iztirzāts, ko dara valdības un augstākās izglītības iestādes, lai paplašinātu iespējas iegūt augstāko izglītību, palielinātu to studentu skaitu, kas pabeidz augstskolu (studentu noturēšana), un palīdzētu studentiem sagatavoties darba tirgum (nodarbināmība). Aptaujā piedalījās vairāk nekā 30 valstis — visas ES dalībvalstis, izņemot Luksemburgu un Nīderlandi, kā arī Islande, Lihtenšteina, Melnkalne, Norvēģija un Turcija. 

22.05.2014  Paziņoti pirmie Natura 2000 balvas ieguvēji

Vakar īpašā ceremonijā Briselē tika paziņoti pirmie Natura 2000 konkursa uzvarētāji. Uzvarētājiem balvas pasniedza par vides aizsardzību atbildīgais komisārs Janess Potočniks un citi žūrijas locekļi. 

21.05.2014  Komisija izstrādājusi stratēģiju, lai samazinātu kravas automašīnu un autobusu radītās CO2 emisijas

Kravas automašīnas un autobusi patērēs mazāk degvielas un radīs mazāk oglekļa dioksīda (CO2) emisiju — tā iecerēts šodien pieņemtajā Eiropas Komisijas stratēģijā. Šādi smagdarba transportlīdzekļi rada apmēram ceturto daļu no visa ES autotransporta emitētā CO2. Ja neko nedarīsim lietas labā, autobusu un kravas automašīnu CO2 emisijas 2030.–2050. gadā nebūs necik daudz mainījušās, un to līmenis nebūs ilgtspējīgs. 

16.05.2014  Svinam Eiropas teritoriālo sadarbību! Četras robežas, četras problēmas, četri risinājumi

Īpašās problēmas, ar kurām sastopas trešdaļa ES pilsoņu, kuri dzīvo un strādā Eiropas robežreģionos, tiks apskatītas pasākumā, kura mērķis ir parādīt to, kā ES reģionālā politika palīdz vietējiem iedzīvotājiem rast risinājumus Eiropas teritoriālajā sadarbībā (ETS). 

16.05.2014  Eiropas Savienības jautājumos gudrākie izrādījušies Valmieras, Daugavpils un Rīgas skolēni

Eiropas Savienības mājā tika noskaidroti ES jautājumos erudītākie Latvijas skolēni, kuri 9.maijā, Eiropas dienā ar panākumiem piedalījās pirmo reizi Latvijā notikušajā „Eiropas eksāmenā”, bet šodien pierādīja savas zināšanas arī fināla sacensībā. Noslēdzošo pārbaudījumu rezultātā ES jautājumos zinošākie izrādījušies Valmieras, Daugavpils un Rīgas skolēni.  

15.05.2014  Jauna Eiropas kino stratēģija tiecas veicināt kultūras daudzveidību un konkurētspēju digitālajā laikmetā

Eiropas filmas sastāda gandrīz divas trešdaļas no ES uz ekrāniem izlaistajām filmām, bet tikai vienu trešdaļu no pārdoto biļešu skaita. Lai gan Eiropā ražoto filmu skaits palielinājies no aptuveni 1100 filmām 2008. gadā līdz 1300 filmām 2012. gadā, vairums Eiropas filmu tiek rādītas tikai valstī, kur tās veidotas, un reti tiek izplatītas pāri robežām. Jauna ES stratēģija par “Eiropas kino digitālajā laikmetā”, ar kuru šodien nāk klajā Eiropas Komisija, pievēršas šīs problēmas risināšanai, uzsverot nepieciešamību iespējami vairāk izmantot jaunas izplatīšanas metodes, lai veicinātu kultūras daudzveidību un konkurētspēju. 

15.05.2014  Dalībvalstīm vēl jāuzlabo aviopasažieru tiesību aizsardzība, teikts Komisijas ziņojumā

Eiropas Komisija šodien publicēja pārskatu par pasažieru tiesībām, proti, par sūdzību izskatīšanu un prasību izpildi Eiropas gaisa transporta nozarē, laikposmā no 2010. līdz 2012. gadam. Pārskats liecina, ka valstu iestādēm iesniegto ar kompensāciju un palīdzību saistīto sūdzību skaits ir mazinājies un atgriezies zemākā līmenī salīdzinājumā ar 2010. gadu, kas bija ārkārtas gads (vulkānisko pelnu mākoņa izraisītā krīze, sniega izraisītie traucējumi). Turklāt sankcijas aviosabiedrībām tika piemērotas tikai 1 % gadījumu, jo lielākā daļa sūdzību tika atrisinātas bez nepieciešamības izpildes nodrošināšanai izmantot sankciju pasākumus. Sūdzības no invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām gaisa transporta nozarē joprojām tiek saņemtas ļoti reti, un aviosabiedrībām netika noteiktas nekādas sankcijas saistībā ar šādiem gadījumiem. 

14.05.2014  Komisārs Piebalgs līdzekļu devēju konferences gadadienā apmeklē Mali, lai sāktu jaunus projektus

Gadu pēc līdzekļu devēju konferences Mali, kas notika Briselē 2013. gada 15. maijā un kurā apņēmās nodrošināt 3,3 miljardus eiro valsts atjaunošanas atbalstam, ES attīstības komisārs Andris Piebalgs rīkos pasākumu Bamako, lai īstenotu konferencē pieņemtās saistības. Pasākums notiks 15. maijā, un tā mērķis būs apspriest sasniegto un dažādus risināmus jautājumus, sākot ar pamata pakalpojumu, piemēram, ūdens apgādes un izglītības pakalpojumu, sniegšanu iedzīvotājiem un beidzot ar administrācijas atjaunošanu Mali ziemeļos, mēģinājumu panākt nacionālo izlīgumu un demokrātiju. 

13.05.2014  „Eiropas eksāmenā” piedalījušās 283 Latvijas skolas

9.maijā, Eiropas dienā, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā ikvienam bija sagatavojusi iespēju pārbaudīt zināšanas „Eiropas eksāmenā”. Tiešsaistē www.esmaja.lv eksāmenā piedalījās skolēni no 283 skolām, kopā ar pieaugušajiem - turpat 3 000 Latvijas iedzīvotāju.  

13.05.2014  Komisija atzinīgi vērtē izpildes direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā pieņemšanu Padomē

Eiropas Komisija ir atzinīgi novērtējusi šodien ES Ministru padomē galīgajā variantā pieņemtos jaunos pasākumus, lai labāk īstenotu ES tiesību aktus par darba ņēmēju norīkošanu darbā. Jaunā izpildes direktīva par darba ņēmēju norīkošanu darbā nodrošinās norīkoto darba ņēmēju tiesību ievērošanu praksē un stiprinās tiesisko regulējumu attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstīm ir jāīsteno jaunā izpildes direktīva savos valsts tiesību aktos ne vēlāk kā divus gadus un divdesmit dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

09.05.2014  Pārstāvniecības vadītājas Innas Šteinbukas uzruna Eiropas dienai veltītajā pieņemšanā 9.maijā

Latvijā ir daudz teiku, bet viena no zināmākajām ir par to, vai Rīga jau gatava. Ik pa laikam no Daugavas dzelmes iznirstot kāds gars un pirmajam garāmgājējam vaicājot, vai Rīga jau gatava. Ja tas atbildētu, ka gatava, pilsēta nogrimtu ūdenī. 

08.05.2014  Ar okeāniem saistītā inovācija kā izaugsmes avots

Divas trešdaļas mūsu planētas sedz okeāni un jūras. Ja tos apsaimniekosim atbildīgi, tie varēs nodrošināt mūs ar pārtiku, zālēm un enerģiju, tajā pašā laikā pasargājot ekosistēmas nākamajām paaudzēm. Tomēr, lai tas būtu iespējams, mums ir jāzina vairāk par mūsu jūrām un okeāniem. Tāpēc Komisija šodien darīja zināmu rīcības plānu ar jūras nozaru ekonomiku saistītai inovācijai, kas ļaus izmantot okeāna resursus ilgtspējīgi un veicinās izaugsmi un nodarbinātību Eiropā. 

05.05.2014  2014. gada pavasara prognoze – izaugsme kļūst plašāka

Eiropas Komisijas pavasara prognoze liecina, ka, kopš pirms gada beidzās recesija, Eiropas Savienības ekonomika turpina atlabt. Reālā IKP izaugsme 2014. gadā Eiropas Savienībā sasniegs 1,6 % un eirozonā 1,2 %, un vēl lielāka izaugsme ir gaidāma 2015. gadā – attiecīgi līdz 2,0 % un 1,7 %. Prognoze balstās uz pieņēmumu, ka dalībvalstis un ES, veicot nepieciešamās korekcijas, īstenos rīcībpolitikas pasākumus, par kuriem ir panākta vienošanās. 

01.05.2014  1.maijā Esplanādē – svētki visai ģimenei

Kultūras vasarnīcā "Esplanāde 2014" 1.maijā, atzīmējot Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 10.gadadienu, notiks plašas svinības visai ģimenei, piedāvājot daudzveidīgu kultūras un izklaides programmu, kā arī lietderīgu informāciju par Eiropas tēmām. 

01.05.2014  Skolēnus un citus interesentus aicina kārtot „Eiropas eksāmenu”

Vai zini, kādēļ Eiropas dienu svin 9.maijā? Vai atceries, kurā gadā Latvija iestājās Eiropas Savienībā? Vai esi informēts, kurā datumā šopavasar notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas? 

30.04.2014  Eiropas Komisija piešķir 282,6 miljonus eiro 225 jauniem projektiem vides un klimata jomā

Eiropas Komisija šodien ir apstiprinājusi finansējumu 225 jauniem projektiem programmā LIFE+, kas darbojas kā Eiropas Savienības vides fonds. Atlasītos projektus iesniedza finansējuma saņēmēji no visām 28 dalībvalstīm, un tajos paredzēts īstenot pasākumus tādās jomās kā dabas aizsardzība, klimata pārmaiņas, vides politika un informācija un komunikācija par vides jautājumiem visā ES teritorijā. Pavisam kopā šo projektu ieguldījumu kopsumma ir 589,3 miljoni eiro, no kuriem ES piešķirs 282,6 miljonus eiro. 

29.04.2014  ES atvēl 23 miljonus eiro lauksaimniecības produktu veicināšanai Eiropas Savienībā un trešās valstīs

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 20 programmas, lai atbalstītu lauksaimniecības produktu veicināšanu Eiropas Savienībā un trešās valstīs. Atlasītajām programmām, kuru lielais vairums ilgs trīs gadus, kopā atvēlēti 46,5 miljoni eiro, no kuriem 23,3 miljonus eiro atvēlējusi ES. Tās aptver dažādu kategoriju produktus, piemēram, augstas kvalitātes produktus (ACVN, AĢIN un GTĪ), bioloģiskos produktus, svaigus augļus un dārzeņus, vīnus, pienu un piena produktus, ziedus, pārstrādātus augļus un dārzeņus, pārstrādātu labību un rīsus, olu marķēšanu, kā arī dažādu produktu kategoriju kombinācijas. Šīs programmas aptver šādas trešās valstis un reģionus: Ziemeļameriku, Krieviju, Ķīnu, Tuvos Austrumus, Dienvidaustrumāziju, Indiju, Latīņameriku, Norvēģiju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju un Turciju. 

28.04.2014  ES projekts ļāvis pirmo reizi no saules enerģijas iegūt petroleju

ES finansēts pētniecības projekts solar-jet ļāvis, izmantojot saules enerģiju, no ūdens un oglekļa dioksīda (CO2) pirmo reizi iegūt aviācijas degvielu. Koncentrējot gaismu kā augstas temperatūras enerģijas avotu, pētniekiem pirmo reizi ir izdevies parādīt visu atjaunojamās petrolejas ražošanas ķēdi. Projekts joprojām ir eksperimentālajā stadijā, un visu degvielu, kas iegūta laboratorijas apstākļos, izmantojot simulētu saules gaismu, pagaidām var satilpināt dažās glāzēs. Šie rezultāti tomēr ļauj cerēt, ka kādu dienu no CO2 un ūdens varēs saražot jebkuru šķidro ogļūdeņraždegvielu. 

24.04.2014  Jauna aptauja parāda situācijas pasliktināšanos un lielas atšķirības darba ņēmēju apmierinātībā

Ja nedaudz vairāk kā puse Eiropas darba ņēmēju (53 %) uzskata, ka darba apstākļi viņu valstī visumā ir labi, tad vairākums (57 %) tomēr uzskata, ka viņu darba apstākļi pēdējo piecu gadu laikā ir pasliktinājušies, teikts šodien publicētā Eirobarometra pētījumā, kurā aplūkots, kā krīze ietekmējusi darba kvalitāti. Kaut arī lielākā daļa darba ņēmēju ir apmierināti ar saviem darba apstākļiem (vidēji 77 % ES), pastāv ļoti lielas atšķirības starp dalībvalstīm (no 94 % Dānijā līdz 38 % Grieķijā). Kopumā vairums darba ņēmēju ir norādījuši, ka ir ļoti apmierināti ar savu darba laiku (80 %), kā arī ar darba drošību un veselības aizsardzību (85 %). 

22.04.2014  10. maijā "Sakopsim Eiropu!"

Katru gadu Eiropas ielās okeānos, liedagos, mežos un dabas teritorijās nonāk miljoniem tonnu atkritumu. Un katru gadu miljoni eiropiešu piedalās brīvprātīgās talkās, sakopdami savu apkaimi. Iniciatīvas "Sakopsim Eiropu!" mērķis ir veicināt vēl vairāk šādu pasākumu, informēt par to, cik liels ir piesārņojums ar atkritumiem, kādas problēmas ar atkritumiem saistās, un rosināt maiņas uzvedībā. Pasākumu koordinē Eiropas Nedēļa atkritumu apjoma mazināšanai (EWWR). 

16.04.2014  Komisija sāk padziļinātu izmeklēšanu par valsts atbalsta pasākumiem Latvijas bankām Reverta (bij. Parex) un Citadele

Eiropas Komisija ir sākusi padziļinātu izmeklēšanu, lai novērtētu, vai papildu valsts atbalsta pasākumi, ko Latvija piešķīrusi AS Parex banka (pārdēvēta par Reverta) un AS Citadele banka to pārstrukturēšanas sakarā, ir saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem. Komisijai ir arī šaubas, ka, īstenojot apstiprināto pārstrukturēšanas plānu, ir ievērotas saistības, kuras Latvija ir uzņēmusies un kuru mērķis ir atjaunot banku dzīvotspēju un ierobežot konkurences kropļojumus. Padziļinātas izmeklēšanas uzsākšana dod iespēju ieinteresētajām trešajām personām iesniegt piezīmes. Tā neietekmē procedūras iznākumu. 

15.04.2014  Eiropas Komisija skaidro, ar kādām problēmām saskaras jauktās ģimenes, un iesaka turpmāku rīcību

Šodien Komisijas publicētajā ziņojumā izcelts, ar kādām juridiskām problēmām joprojām saskaras starptautiski pāri (partneri ir dažādu valstu pilsoņi) Eiropā, kad viņi cenšas atrisināt pārrobežu strīdus, kas saistīti ar viņu laulību vai bērnu aizgādību. Eiropas Savienībā pilsoņu mobilitāte palielinās, tādēļ ir vairāk tādu ģimeņu, kuru locekļiem ir atšķirīgas pilsonības, kuri dzīvo dažādās ES valstīs vai kurās kāds no ģimenes locekļiem nav tās ES valsts pilsonis, kurā ģimene dzīvo. Kad ģimenes izjūk, nepieciešama pārrobežu tiesu iestāžu sadarbība, kas garantētu drošu tiesisko vidi, lai bērni varētu uzturēt attiecības ar abiem vecākiem vai aizbildņiem, kuri, iespējams, dzīvo citā dalībvalstī. Šodien publiskotajā ziņojumā uzsvērts, ka jādara vēl vairāk, lai jauktajām ģimenē 

15.04.2014  Izmaiņas pārredzamības reģistrā – vairāk informācijas, vairāk stimulu, stingrāka attieksme pret noteikumu pārkāpējiem

Interešu pārstāvju pārredzamības reģistru izveidoja 2011. gadā, un tā darbības pamatā ir Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju. Šo nolīgumu nesen pārskatīja augsta līmeņa darba grupa, kuras līdzpriekšsēdētāji ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs un Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Rainers Vīlands. Grupas darbā piedalās Parlamenta locekļi no visiem politiskajiem grupējumiem, kā arī novērotājs no Padomes. No 2013. gada augusta līdz decembrim grupa noturēja deviņas sanāksmes un sagatavoja vairākus ieteikumus reģistra uzlabošanai. 

14.04.2014  Jauns Komisijas pētījums: kuras ir Eiropas labākās IKT kopas?

Vēlaties zināt, kā veidojas IKT karstvietas? Tad paraugieties uz Minheni, Londonu, Parīzi vai kādu mazāku pilsētu, kā Darmštati, kas identificētas jaunajā ES IKT karstvietu atlantā. Šis atlants parāda, kurās vietās kuplo digitālās tehnoloģijas, un pēta faktorus, kas veicina šos panākumus. 

10.04.2014  Uzraudzība pēc aizdevuma saņemšanas: piektā Eiropas Komisijas pārstāvju vizīte Latvijā

2012. gada 20. janvārī Latvija veiksmīgi noslēdza trīs gadus ilgušo ES finansiālās palīdzības programmu, un šī gada 7.–10. aprīlī Latviju piekto reizi apmeklēja Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas pārstāvji, veicot EK aizdevuma pēcprogrammas uzraudzību. Šādas vizītes notiks divreiz gadā līdz brīdim, kad Latvija būs atmaksājusi 75 % no ES aizdevuma (orientējoši – 2015. gada sākumā). 2014. gada 25. martā Latvija atmaksāja EK 1 miljardu eiro. 

09.04.2014  Valsts atbalsts — Komisija apstiprina Latvijas reģionālā atbalsta karti 2014.-2020. gadam

Eiropas Komisija saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem ir apstiprinājusi Latvijas karti reģionālās attīstības atbalsta piešķiršanai 2014.-2020. gadam, balstoties uz jaunajām reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam, ko Komisija pieņēma 2013. gada jūnijā (skat. IP/13/569). Jaunajās pamatnostādnēs ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var piešķirt valsts atbalstu uzņēmumiem reģionālās attīstības mērķiem. Pamatnostādņu mērķis ir sekmēt izaugsmi un lielāku kohēziju vienotajā tirgū. 

09.04.2014  Eiropas Komisija ierosina stiprināt akcionāru iesaistīšanos un ieviest iespēju izteikt viedokli par atalgojumu Eiropas lielākajos uzņēmumos

Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi pasākumus, lai uzlabotu aptuveni 10 000 Eiropas biržu sarakstos iekļautu uzņēmumu korporatīvo pārvaldību. Tas veicinātu šo uzņēmumu konkurētspēju un ilgtermiņa ilgtspēju. Citi priekšlikumi nodrošinātu arī rentablus uzņēmējdarbības tiesību risinājumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri darbojas pārrobežu mērogā. Ar pasākumu kopumu tiek īstenotas galvenās darbības, kas noteiktas 27. marta Paziņojumā par Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu (IP/14/320). 

09.04.2014  Zināmi ES piektās žurnālistikas balvas ieguvēji

Apbalvošanas ceremonijā 8.aprīlī Briselē par veselības aprūpi atbildīgais Eiropas Komisijas loceklis Tonio Borgs paziņoja Eiropas Savienības piektās veselības aizsardzības žurnālistikas balvas ieguvējus. No konkursam pieteiktajiem vairāk nekā 850 rakstiem katrā no 28 ES valstīm žūrija izvēlējās savu finālistu. No atlasītajiem 28 izciliem rakstiem par uzvarētājiem atzīti: 

08.04.2014  Komisārs Piebalgs aicina dalībvalstis pastiprināt centienus, lai palielinātu attīstības palīdzību

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) datiem Eiropas Savienība un tās dalībvalstis arī 2013. gadā joprojām bija lielākās palīdzības devējas pasaulē, sniedzot vairāk nekā pusi no visas oficiālās attīstības palīdzības (OAP). Šodien publicētie skaitļi liecina, ka Eiropas Savienības kopējā (ES iestāžu un dalībvalstu sniegtā) OAP palielinājās no 55,3 miljardiem eiro 2012. gadā līdz 56,5 miljardiem eiro 2013. gadā; pirms tam OAP apmērs divus gadus pēc kārtas bija samazinājies. ES kopējā OAP saglabājās tādā pašā līmenī kā gadu iepriekš, proti, 0,43 % apmērā no ES nacionālā kopienākuma (NKI). 

08.04.2014  Eiropas Komisija pieprasa stingrus standartus tādu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas regulēšanai, ko izmanto civiliem mērķiem

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu ieviest jaunus, stingrus standartus, lai regulētu bezpilota gaisa kuģu (tālvadības gaisa kuģu sistēmu jeb RPAS) ekspluatāciju. Jaunie standarti attieksies uz drošību, privātās dzīves aizsardzību, datu aizsardzību, apdrošināšanu un atbildību. Izstrādātā priekšlikuma nolūks ir radīt apstākļus, kas vajadzīgi, lai Eiropas nozare ierindotos vadošajās pozīcijās šīs strauji attīstošās tehnoloģijas tirgū, vienlaikus nodrošinot, ka ir ieviesti visi nepieciešamie drošības pasākumi. 

07.04.2014  Konkurss Juvenes Translatores: komisāre Vasiliu pasniedz balvas Eiropas labākajiem jaunajiem tulkotājiem

Otrdien, 8. aprīlī Eiropas Komisijas ikgadējā jauno tulkotāju konkursa Juvenes Translatores 28 uzvarētāji Briselē saņems balvas no izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāres Andrulas Vasiliu. 

02.04.2014  Reģionālās politikas komisāra Hāna paziņojums pēc tikšanās ar Latvijas premjerministri Laimdotu Straujumu

Man ir patiess prieks tikties ar premjerministri Straujumu šajā izšķirīgajā laikā, kad pilnā sparā notiek 2007.–2013. gada perioda līdzekļu apguve un mēs gatavojamies apgūt 2014.–2020. gada perioda līdzekļus. Latvija ir veiksmīgi izmantojusi struktūrfondu naudu, un to plānotais izlietojums nākamajā periodā izskatās ļoti daudzsološs. Lai gan vēl atlicis vienoties par dažiem jautājumiem, jau tagad varu teikt, ka partnerības līgums ir vērienīgs un atspoguļo reformētās kohēzijas politikas investīciju principu. Proti, koncentrējoties uz atbalstu uzņēmumiem, pētniecībai un inovācijām, zema oglekļa emisiju līmeņa ekonomikai un ilgtspējīgam transportam, tā mērķis ir paaugstināt Latvijas konkurētspēju, panākt ekonomikas izaugsmi un radīt darbavietas. Tas ir ļoti svarīgi pašlaik, kad cīnāmies ar ekonomiskās krīzes sekām un pēc nesenajiem notikumiem Ukrainā gatavojamies tikt galā ar citādu krīzi. 

01.04.2014  Elastīgāki vīzu noteikumi nolūkā veicināt izaugsmi un darba vietu radīšanu

Daudziem ārpussavienības valstu valstspiederīgajiem, kas vēlas ceļot uz ES, bieži ir jāsaskaras ar apgrūtinošām, ilgām un dārgām vīzu procedūrām. 1.aprīlī iesniegtie priekšlikumi būtiski saīsinās un vienkāršos procedūras tiem cilvēkiem, kuri vēlas ieceļot ES īstermiņa uzturēšanās nolūkā, un tiks gūti lielāki izmaksu ietaupījumi un samazināsies birokrātija, vienlaikus saglabājot vajadzīgo drošības līmeni. Atvieglojot likumīgo ceļotāju piekļuvi Šengenas zonai, tiks veicināti draugu un radinieku apmeklējumi un uzņēmējdarbība. 

31.03.2014  ES atbalsta patērētājus viņu ikdienas dzīvē — tas izmaksā tikai 5 centus

Eiropas Savienības patērētāju aizsardzības programma, kas katram iedzīvotājam gadā izmaksā nieka 5 centus, palīdz iedzīvotājiem pilnībā izmantot patērētāju tiesības un aktīvi piedalīties vienotajā tirgū. Programmas kopbudžets 2014.–2020. gadam ir 188,8 miljoni eiro. 

31.03.2014  ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forums – kopīgs darbs ceļā uz ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni un attīstības komisārs Andris Piebalgs 31.martā piedalīsies 5. ES un Āfrikas uzņēmējdarbības forumā Briselē, lai veicinātu ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi gan Āfrikā, gan ES. Šajā pasākumā divu dienu garumā (31. martā un 1. aprīlī) diskusijās piedalīsies vairāk nekā 500 augsta līmeņa pārstāvju no Eiropas un Āfrikas valstu uzņēmēju, politiķu un valsts iestāžu vidus. 

31.03.2014  Sociālās jomas un nodarbinātības stāvoklis: ir atveseļošanās pazīmes, tomēr uzlabojumu vēl maz

Nesenā ekonomikas atveseļošanās vēl nav radījusi jaunas darbvietas, un, kā liecina Eiropas Komisijas jaunākais "Ceturkšņa pārskats par stāvokli nodarbinātībā un sociālajā jomā", ES sociālās jomas stāvoklis pagaidām nav īpaši uzlabojies. Pārskats arī brīdina, ka palielināsies nabadzība, un informē, ka 2013. gadā līdzekļi sociālajai aizsardzībai ir tērēti mazliet rezultatīvāk, bet joprojām nepietiekami iedarbīgi. Ir arī empīriski dati par to, ka krīze tās kulminācijā vispostošāk ietekmējusi vīriešu un jauniešu nodarbinātību. 

31.03.2014  Satiksmes drošības ziņā Eiropa jau otro gadu pēc kārtas pārliecinoši virzās uz mērķi

Pērn jau otro gadu pēc kārtas Eiropā ievērojami samazinājās ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits. Provizoriski dati liecina, ka salīdzinājumā ar 2012. gadu tas sarucis par 8 %, savukārt no 2011. līdz 2012. gadam — par 9 %. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai patlaban ir visas cerības sasniegt stratēģisko mērķi: no 2010. līdz 2020. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Satiksmes drošības uzlabošana ir viens no lielākajiem Eiropas panākumiem. Bojāgājušo skaita samazināšanās par 17 % kopš 2010. gada nozīmē 9000 izglābtas dzīvības. 

27.03.2014  Komisijas ceļvedis Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finanšu vajadzību risināšanai

Eiropas Komisija 27.martā pieņēma pasākumu kopumu, lai veicinātu jaunus un atšķirīgus ilgtermiņa finansējuma izmantošanas veidus un atbalstītu Eiropas ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes atjaunošanu. Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” un 2030. gada klimata un enerģētikas tiesību aktu paketi būs nepieciešami ievērojami ilgtermiņa ieguldījumi infrastruktūrā, jaunās tehnoloģijās un inovācijā, pētniecībā un izstrādē, kā arī cilvēkkapitālā. Saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu vajadzības pēc ieguldījumiem ES nozīmības transporta, enerģētikas un telekomunikāciju infrastruktūras tīklos vien tiek lēstas 1 triljona eiro apmērā laikposmam līdz 2020. gadam. 

27.03.2014  Eiropas Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē par ieguldītāju aizsardzību transatlantiskajā tirdzniecības un ieguldījumu partnerībā

Cenšoties padarīt sarunas ar ASV par līdz šim visatklātākajām un pārredzamākajām tirdzniecības sarunām, Eiropas Komisija 27.martā sāk sabiedrisko apspriešanu par ieguldītāju aizsardzību un ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanu (IVSI) transatlantiskajā tirdzniecības un ieguldījumu partnerībā (TTIP). 

27.03.2014  Sagatavots pamats, lai Eiroparlamenta vēlēšanas kļūtu vēl demokrātiskākas un tajās piedalītos vairāk vēlētāju, – teikts divos Komisijas ziņojumos

Komisija divus mēnešus pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām publicējusi divus ziņojumus, kuros sniegts pārskats par svarīgākajiem pasākumiem, kas veikti, lai padarītu šīs vēlēšanas vēl demokrātiskākas un tuvinātu Eiropas politiku pilsoņiem. Vienā no ziņojumiem analizēts, kā dalībvalstis un politiskās partijas ņēmušas vērā Komisijas pagājušā gada ieteikumus, lai palielinātu Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises pārredzamību un demokrātisko leģitimitāti (IP/13/215). Svarīgs ieteikums bija lūgt Eiropas politiskajām partijām izvirzīt vadošo Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu. Otrā ziņojumā sniegta informācija par dialogu ar pilsoņiem — jaunu komunikācijas rīku, ko Komisija izstrādājusi pēdējos 18 mēnešos, lai informētu cilvēkus, atjaunotu uzticēšanos Eiropas un nacionālajām iestādēm un vairotu pilsoņos apziņu, ka ES viņ 

25.03.2014  Platjoslas interneta cenu ģeogrāfiskajā loterijā cieš patērētāji, teikts jaunos pētījumos

Eiropas 400 miljoniem interneta lietotāju platjoslas pakalpojumu cenas, ātrums un izvēles klāsts ir atkarīgs no sava veida ģeogrāfiskās loterijas — tā liecina šodien publicēti ES dati. Četros šodien publicētos pētījumos teikts, ka ES platjoslas interneta tirgū nepastāv praktiski nekāds vienots modelis vai sakarība. Patērētājus arī mulsina atšķirības interneta piedāvātāju sniegtajā informācijā, kas ierobežo viņu iespējas izvēlēties vispiemērotāko piedāvājumu. 

25.03.2014  Komisija ierosina izvērst un uzlabot bioloģisko lauksaimniecību

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar jaunu priekšlikumu regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu. Šis jaunais priekšlikums izstrādāts, ņemot vērā patērētāju un ražotāju apsvērumus, un tā mērķis ir novērst pašreizējās sistēmas nepilnības. ES bioloģisko produktu tirgus apmērs pēdējo 10 gadu laikā ir četrkāršojies, un tāpēc noteikumi ir jāatjaunina un jāpielāgo tā, lai nozare varētu attīstīties un sekmīgi stāties pretī nākotnes grūtībām. 

25.03.2014  Patērētāju drošības vārdā – Eiropas ātrās ziņošanas sistēma par bīstamiem ražojumiem darbojas jau 10 gadus

ES ātrās ziņošanas sistēma (RAPEX) jau 10 gadus Eiropā aizsargā patērētājus pret bīstamām nepārtikas precēm. 2013. gadā ES dalībvalstis veica pavisam 2364 pasākumus. Paziņojumu skaits salīdzinājumā ar 2012. gadu ir palielinājies par 3,8 % un turpina pieaugt. Šāda tendence ir vērojama jau kopš RAPEX izveidošanas 2003. gadā. 

24.03.2014  E–veselības sistēma ES: kāda ir diagnoze?

“Sabiedrības novecošanas dēļ Eiropā trūkst veselības aprūpes darbinieku. Ar digitālās tehnoloģijas palīdzību mēs varam samazināt izmaksas, padarīt pacientu atkal par noteicēju, uzlabot veselības aprūpes efektivitāti un palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem ilgāk būt aktīviem sabiedriskajā dzīvē. Mums jātur roka uz pulsa!” saka Nēlī Krusa. 

24.03.2014  Apsekojums par nedeklarēto darbu atklāj plaši izplatītu problēmu

Aptuveni katrs desmitais eiropietis (11 %) atzīst, ka iepriekšējā gadā ir iegādājies preces vai pakalpojumus, kas saistīti ar nedeklarētu darbu, savukārt 4 % atzīst, ka paši ir saņēmuši nedeklarētu samaksu par darbu. Turklāt katrs trīsdesmitais (3 %) no sava darba devēja ir saņēmis daļēju samaksu skaidrā naudā („aplokšņu algas”). Šie ir daži no secinājumiem, kuri izriet no Eirobarometra apsekojuma, kas liecina, ka nedeklarēts darbs joprojām ir plaši izplatīts Eiropā, lai gan problēmas apmērs un attieksme pret to dalībvalstīs ir atšķirīgi. 

24.03.2014  Eirobarometra aptauja rāda, ka Eiropas Savienībā daudzi vispār nesporto

Jaunākajā Eirobarometra aptaujā par sportošanu un fizisko aktivitāti 59 % Eiropas Savienības iedzīvotāju atbildēja, ka nekad nevingro un nesporto vai dara to reti, savukārt 41 % to dara vismaz reizi nedēļā. 

21.03.2014  Debates par Eiropas nākotni: Eiropas mēroga dialogs Briselē apvieno pilsoņus no visām ES valstīm

Pēc 50 dialogiem, kas tika rīkoti pilsētās visās 28 ES dalībvalstīs, Eiropas Komisija aicina vairāk nekā 150 pilsoņus uz Briseli, lai ceturtdien, 27. martā, piedalītos Eiropas mēroga debatēs Komisijas Charlemagne ēkā. Priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu vadīs pilsoņu dialogu pēcpusdienā, bet 10 citi komisāri un Eiropas Parlamenta deputāti debatēs ar pilsoņiem paralēli notiekošos pasākumos, kas notiks visas dienas garumā. Žurnālisti, kas vēlas piedalīties, var pieteikties, rakstot Joshua.SALSBY@.ec.europa.eu

19.03.2014  Ko ES paplašināšanās nozīmē Tev? - Sacerējumu konkurss

2014.gadā mēs atzīmējam divas svarīgas gadadienas, un tā ir iespēja atskatīties uz līdzšinējo Eiropas apvienošanas procesu. Ir pagājuši simts gadi kopš Pirmā pasaules kara sākuma un 10 gadi kopš lielākās Eiropas Savienības (ES) paplašināšanās, kad ES pievienojās 10 jaunas valstis. 

19.03.2014  Komisija saka "jā" pirmajai sekmīgajai Eiropas pilsoņu iniciatīvai

Komisija 19.martā pozitīvi reaģēja uz pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas sekmīgi tika īstenota jomās, kurās Komisija spēj rīkoties. Eiropas pilsoņu iniciatīvas Right2Water organizatori aicināja Komisiju nodrošināt, ka visiem ES pilsoņiem ir tiesības uz ūdeni un sanitāriju, neattiecināt iekšējā tirgus noteikumus un liberalizāciju uz ūdensapgādi un ūdens resursu apsaimniekošanu un pastiprināt centienus, lai panāktu, ka iedzīvotājiem visā pasaulē ir piekļuve ūdenim un sanitārijai. 

17.03.2014  2014. gada ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā: virzība uz efektīvāku tiesu sistēmu Eiropas Savienībā

Nolūkā veicināt tiesu sistēmu Eiropas Savienībā kvalitāti, neatkarību un efektivitāti Eiropas Komisija 17.martā publiskoja otro ES rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā. ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā ir informatīvs rīks, kas atspoguļo objektīvus, ticamus un salīdzināmus datus par tiesu sistēmām dalībvalstīs. Tāpat kā pirmais izdevums 2013. gadā (IP/13/285), 2014. gada Eiropas rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā palīdzēs dalībvalstīm un ES uzlabot tiesu sistēmu efektivitāti un tādējādi veicinās Eiropas Savienības ekonomisko izaugsmi. Tas tiks panākts, īstenojot Eiropas semestri – ikgadējo ES ekonomikas politikas koordinācijas procesu, kura mērķis ir palielināt dalībvalstu ekonomikas ražīgumu un konkurētspēju, sniedzot konkrētām valstīm adresētus i 

14.03.2014  Debates par Eiropas nākotni: Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga rīko pilsoņu dialogu Amsterdamā

Kādai vajadzētu būt ES lomai ekonomikas atveseļošanā? Kādas ir mūsu tiesības kā Eiropas pilsoņiem, un kā šīs tiesības ietekmē mūsu ikdienas dzīvi? Kādu Eiropu pilsoņi vēlas nākotnē? Tie ir daži jautājumi, kurus Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga 49. pilsoņu dialogā ar aptuveni 250 pilsoņiem 14. martā apspriedīs Amsterdamā. 

13.03.2014  ES komisārs augsta līmeņa vizītes laikā paziņo par papildu atbalstu Centrālāfrikas Republikai

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs 13.martā, kopīgi ar Francijas attīstības ministru Paskālu Kanfēnu un Vācijas sadarbības ministru Gerdu Milleru apmeklējot Centrālāfrikas Republiku, paziņos par papildu 81 milj. EUR atbalstu CĀR. 

11.03.2014  Diskutēs par ES risinājumu piemērošanu Latvijai cīņā ar finanšu noziegumiem

Lai identificētu pamata problēmas Latvijā, kā arī aplūkotu veiksmīgus citās Eiropas Savienības (ES) valstīs jau pārbaudītus risinājumus cīņā ar korupciju un citiem finanšu noziegumiem, Eiropas Komisija (EK) 14.martā no 13:30 – 15:30 ES Mājā (Aspazijas bulv.28, Rīga) rīkos publisku paneļdiskusiju "Finanšu noziegumu un korupcijas apkarošana: veiksmes stāsti Eiropā un mācības Latvijai". 

10.03.2014  Eirobarometra aptaujā secināts, ka vairums eiropiešu atbalsta jaunās KLP ievirzi

Vairāk nekā trīs ceturtdaļas (77 %) eiropiešu uzskata, ka kopējā lauksaimniecības politika (KLP) nāk par labu visiem ES iedzīvotājiem. Turklāt 90 % aptaujāto atbalsta jaunās KLP pamatvirzienus, piemēram, to, ka atbalsts ir taisnīgāks un mērķtiecīgāks (92 %) un ka lauksaimniekiem piešķirtā finansiālā atbalsta apjoms ir atkarīgs no tā, vai viņi izmanto videi draudzīgas saimniekošanas metodes (91 %). Tādi ir galvenie Eirobarometra aptaujas par KLP rezultāti, kurus Komisija publicējusi 10.martā. 

07.03.2014  Atbalsta pasākumi Ukrainai

Eiropas Komisija publicē brošūru par Atbalsta pasākumiem Ukrainai. 

07.03.2014  Eiropas Komisija ir sasniegusi vienlīdzīgu iespēju mērķus 11 mēnešus pirms plānotā laika

Komisija atzīmē Starptautisko sieviešu dienu ar ziņu, ka tā ir 11 mēnešus pirms plānotā laika ir sasniegusi sieviešu pārstāvības mērķus. 

06.03.2014  “Tehnoloģijas ir pārāk svarīgas, lai tās atstātu tikai vīriešiem!”

Eiropas digitālā ekonomika un aplikāciju nozare zeļ un plaukst, bet cik sieviešu tajā strādā? 

05.03.2014  ES ierosina atbildīgu stratēģiju tirdzniecībai ar konfliktu zonās iegūtiem izrakteņiem

ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrina Eštone un ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts šodien ierosināja integrētu ES pieeju ar mērķi nepieļaut to, ka no izrakteņu tirdzniecības gūtā peļņa tiek izmantota bruņotu konfliktu finansēšanai. Pateicoties pasākumu kopumam, bruņotām grupām konfliktu skartās un augsta riska teritorijās būs grūtāk finansēt savas darbības ar izrakteņu ieguves un tirdzniecības palīdzību. Saskaņā ar šo pieeju galvenā uzmanība tiks veltīta tam, lai uzņēmumiem būtu vieglāk atbildīgā veidā iegūt alvu, tantalu, volframu un zeltu, kā arī lai veicinātu likumīgus tirdzniecības kanālus. 

05.03.2014  Eiropas Komisijas atbalsts Ukrainai

Eiropas Komisija 5.martā vienojās par palīdzības pasākumu kopumu, kurā noteikti vairāki konkrēti pasākumi, ar kuriem tiks sniegts ekonomisks un finansiāls atbalsts Ukrainai. Šie pasākumi jāuzskata par Komisijas ieguldījumu Eiropas un starptautiskās sabiedrības centienos atbalstīt ekonomiskās un politiskās reformas Ukrainā, un tos iesniegs ES valstu un valdību vadītājiem pirms to ārkārtas sanāksmes ceturtdien, 6. martā 

04.03.2014  Eiropa ir kļuvusi novatoriskāka, bet joprojām pastāv lielas atšķirības starp reģioniem

Eiropa inovācijā tuvinās ASV un Japānai, bet ES dalībvalstīs inovācija vēl aizvien rit ļoti dažādos tempos, un atšķirības izlīdzinās tikai nedaudz. Reģionu līmenī atšķirības inovācijas ziņā ir vēl krasākas; gandrīz katrā piektajā ES reģionā jauninājumi ir gājuši mazumā. Tie ir svarīgākie rezultāti Eiropas Komisijas Inovācijas savienības 2014. gada rezultātu pārskatā un reģionu inovācijas 2014. gada rezultātu pārskatā

03.03.2014  Jauni pētījumi apstiprina, ka jāuzlabo aizsardzība pret plūdiem un jāpāriet uz lielākiem vides nodokļiem

3.martā Eiropas Komisija publicēja divus pētījumus par to, kā vides politika ar labāku aizsardzību pret plūdiem un lielākiem vides nodokļiem var veicināt ekonomikas attīstību. Vienā no pētījumiem vēlreiz apstiprinājās tas, ka vispārējo ekonomikas situāciju var uzlabot, laikus investējot aizsardzībā pret plūdiem, bet otrā pētījumā ir uzsvērtas priekšrocības, ko sniedz nodokļu sloga pārnese no darbaspēka uz resursu izmantošanu un piesārņojumu. 

03.03.2014  Eiropieši uzskata, ka klimata aizsardzības pasākumi var veicināt ekonomikas atlabšanu un jaunu darbvietu rašanos

3.martā publicētā Eirobarometra aptaujā par klimata pārmaiņām noskaidrots, ka četras piektdaļas Eiropas Savienības iedzīvotāju domā, ka klimata pārmaiņu iegrožošana un lietderīgāka enerģijas izmantošana var stimulēt ekonomiku un nodarbinātību. Tas ir mazliet vairāk nekā iepriekšējā aptaujā, kura notika 2011. gadā. Tolaik šim viedoklim piekrita 78 % aptaujāto. 

28.02.2014  Vienlīdzīgas darba samaksas diena – vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība Eiropā paliek 16,4 % līmenī

Sievietes Eiropā joprojām strādā 59 dienas gadā „par velti” – to liecina Eiropas Komisijas šodien publiskotie jaunākie dati. Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība (visā ekonomikā konstatētā vidējā atšķirība starp sieviešu un vīriešu saņemto darba samaksu par vienu stundu) pēdējos gados gandrīz nav mainījusies un paliek apmēram 16 % līmenī (tā ir 16,4 %, proti, tāpat kā pirms gada). Jaunākie dati nozīmē to, ka otro gadu pēc kārtas vienlīdzīgas samaksas diena Eiropā ir 28. februārī.  

27.02.2014  Komisija un dalībvalstis pievēršas lietotāju raizēm par lietojumprogrammām

Eiropas lietojumprogrammu nozare strauji attīstās. Tā nodarbina vairāk nekā vienu miljonu cilvēku, un, paredzams, ka tās vērtība nākamajos piecos gados sasniegs 63 miljardus eiro. Pēc lietojumprogrammu analītikas uzņēmuma “Distimo” datiem, aptuveni 80 % no viena piegādātāja peļņas — pēc aplēsēm vairāk nekā 10 miljardi eiro gadā — nāk no tā, ko parasti saucam par lietotnē integrētiem pirkumiem, t.i., no pirkumiem, ko patērētāji veic saistībā ar kādu lietotni, lai piekļūtu kādam saturam vai īpašiem elementiem. 

25.02.2014  2014. gada ziemas ekonomikas prognoze liecina par augšupejas nostiprināšanos

Eiropas Komisijas ziemas prognoze paredz, ka ekonomikas atlabšana turpināsies lielākajā daļā dalībvalstu un Eiropas Savienībā kopumā. 

21.02.2014  Drosmīgāka pieeja ES ārējās migrācijas politikai

Kādi panākumi ir gūti, lai labāk pārvaldītu migrācijas plūsmas un veicinātu mobilitāti drošā vidē? Komisija 21.februārī pieņēma ziņojumu, kurā pievēršas ES ārējās migrācijas politikas galvenajām tendencēm 2012. un 2013. gadā. Divus gadus pēc tam, kad tika pārskatīta vispārējā pieeja migrācijai un mobilitātei (saīsināti — VPMM), ne mazums ir sasniegts dialoga un sadarbības pastiprināšanā, taču vēl ir daudz darāmā, lai progress turpinātos. 

21.02.2014  Debates par Eiropas nākotni: Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga rīko dialogu ar pilsoņiem Barselonā

Kādai vajadzētu būt ES lomai ekonomikas atveseļošanā? Kādas ir mūsu tiesības kā Eiropas pilsoņiem, un kā šīs tiesības ietekmē mūsu ikdienas dzīvi? Kādu Eiropu pilsoņi vēlas nākotnē? Tie ir daži no jautājumiem, kurus Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga 23. februārī apspriedīs ar aptuveni 250 Barselonas pilsoņiem 45. dialogā ar pilsoņiem. 

21.02.2014  Eiropas diena noziegumos cietušajiem: Komisija rīkojas, lai cietušajiem patiešām būtu lielākas tiesības

Pirms Eiropas dienas noziegumos cietušajiem, kuru atzīmēs 22. februārī, Eiropas Komisija rīkojas, lai noziegumos cietušie savas ES garantētās tiesības varētu izmantot arī praksē. 

20.02.2014  Komisija nāk klajā ar jaunu Eiropas stratēģiju piekrastes un jūras tūrisma popularizēšanai

Eiropas Komisija 20.februārī nāca klajā ar jaunu stratēģiju, kas paredzēta piekrastes un jūras tūrisma atbalstīšanai Eiropā. Atzīstot nozares potenciālu ilgtspējīgas izaugsmes un darbvietu nodrošināšanā, stratēģijā apzināti 14 Eiropas Savienības (ES) līmenī veicami pasākumi, kas piekrastes reģioniem un uzņēmumiem palīdzēs risināt problēmas un nostiprināt šo nozari kā Eiropas jūras nozaru ekonomikas virzītājspēku. Šos konkrētos pasākumus papildina uzdevumi, kurus līdztekus minētajiem ES pasākumiem dalībvalstis, reģioni un nozares ieinteresētās personas var apņemties īstenot. 

17.02.2014  Viesabonēšana: saskaņā ar aptauju viesabonēšanas maksas atcelšana ļaus telesakaru uzņēmumiem iegūt vēl 300 miljonus klientu

Jauna aptauja, kurā piedalījās 28 000 respondentu, liecina, ka 94 % eiropiešu, kuri ceļo ārpus savas mītnes valsts, nepilnīgi izmanto tādus pakalpojumus kā Facebook, par iemeslu minot mobilo sakaru viesabonēšanas maksu. Eiropas Komisija lēš, ka pašreizējās cenu noteikšanas stratēģijas rezultātā telesakaru uzņēmumu tirgus zaudē aptuveni 300 miljonus lietotāju, un tas negatīvi ietekmē citus uzņēmumus, piemēram, lietotņu izstrādātājus. 

14.02.2014  Top ES pilsētvides attīstības plāns nākotnes pilsētām

17.–18. februārī Briselē notiks forums “Nākotnes pilsētas — investīcijas Eiropā”, kurā spriedīs par to, kā Eiropas pilsētām nodrošināt lielāku ietekmi un kā, veidojot ES politiku, pilsētvides problēmu risināšanu ņemt vērā kā vienu no būtiskākajiem jautājumiem. 

14.02.2014  Jauns ES atbalsts atjaunojamai enerģijai un pārvaldībai Kaboverdē

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs savā pirmajā vizītē Kaboverdē paziņoja par jaunu atbalstu Kaboverdei 55 miljonu eiro apmērā 2014.–2020. gadā. Ar finansējumu atbalstīs tādas jomas kā cīņu pret nabadzību, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi un labu pārvaldību. 

12.02.2014  Jauns ES atbalsts Senegālai ir paredzēts pārvaldības stiprināšanai un pārtikas nodrošinājuma, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas uzlabošanai

Senegālas apmeklējuma laikā 12. un 13. februārī Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņos par jaunu ES atbalstu Senegālai 347 miljonu eiro apmērā, kas paredzēts 2014.–2020.gada laikposmam. Darbojoties partnerībā ar Senegālas valdību, Eiropas Savienība stiprinās demokrātisko pārvaldību, sekmēs ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību un pārtikas nodrošinājumu un ieguldīs līdzekļus uzlabotā ūdensapgādē un kanalizācijā. 

11.02.2014  Saprast un pārtulkot ir divas dažādas lietas

Intervija ar Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta rīkotā ikgadējā Eiropas jauno tulkotāju konkursa Juvenes Translatores Latvijas uzvarētāju Valtu Štolceru no Līvānu 1. vidusskolas 

11.02.2014  Rīgas transporta infrastruktūras izaugsmei stiprs ES finansējuma atbalsts

Eiropas Savienība ar vairāk nekā 1,5 miljoniem EUR no TEN–T programmas atbalstīs virkni pētījumu par Rīgas Brīvostas Latvijā pieslēgumu TEN-T ceļu tīklam. 

11.02.2014  Brīva pārvietošanās: Eiropas Komisija publicē pētījumu par mobilo ES pilsoņu integrāciju sešās pilsētās

ES pilsoņi dodas uz citām ES valstīm galvenokārt darba iespēju dēļ, vidēji ir gados jaunāki un, visdrīzāk, atradīs darbu – to apstiprina 11.februārī publicēts jauns, neatkarīgs pētījums par ietekmi, ko izraisa tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Pētījums pievēršas sešām Eiropas pilsētām, kas tika izvēlētas to iedzīvotāju daudznacionālā sastāva dēļ (skatīt 1. un 2. pielikumu), proti: Barselonai, Dublinai, Hamburgai, Lillei, Prāgai un Turīnai

07.02.2014  Komisija sāk apspriešanu, kā ES varētu ierobežot savvaļas dzīvnieku un augu nelegālās tirdzniecības kraso pieaugumu

Komisija ir sākusi sabiedrisku apspriešanu par to, kā ES varētu efektīvāk cīnīties pret savvaļas dzīvnieku un augu nelegālo tirdzniecību. Šī ir atbildes reakcija uz to, ka pēdējā laikā pasaulē ir pieaugusi malumedniecība un nelegālā tirdzniecība ar savvaļas sugām; attiecībā uz dažām sugām pašreiz ir sasniegts rekordlīmenis. Dienvidāfrikā, piemēram, malumednieki 2013. gadā nogalināja vairāk nekā 1000 degunradžu, salīdzinot ar 13 2007. gadā, un degunradža rags tagad ir vērtīgāks par zeltu. Eiropas Savienība ir liels mērķa tirgus un nozīmīgs tranzīta punkts savvaļas dzīvnieku un augu produktu nelegālai tirdzniecībai, kurā pieaug organizētās noziedzības loma. 

07.02.2014  Komisāra Borga aicinājums KF iesaistīties konstruktīvās sarunās par cūkgaļas importa no ES aizliegumu

European Commission calls once more on the Russian Federation to engage in constructive talks on the issue of the Russian ban on EU pig exports - Statement by Health Commissioner, Tonio Borg 

05.02.2014  Juvenes Translatores: paziņoti ES jauno tulkotāju konkursa uzvarētāji

5.februārī tika publicēti Eiropas Komisijas rīkotā ikgadējā jauno tulkotāju konkursa Juvenes Translatores uzvarētāju vārdi. Uzvarējušo vidusskolēnu un skolu saraksts sniegts zemāk. Latvijas uzvarētājs ir Valts Štolcers no Līvānu 1. vidusskolas. Konkursā piedalījās vairāk nekā 3000 pusaudžu no 750 skolām, un viņu darbus novērtēja Komisijas štata tulkotāji. Uzvarētājus (vienu no katras dalībvalsts) aicinās uz Briseli, kur 8. aprīlī apbalvošanas ceremonijā viņi varēs saņemt balvu no Andrulas Vasiliu, Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāres. 

05.02.2014  Brīvības atņemšana: Komisija aicina dalībvalstis īstenot kopīgi pieņemtos noteikumus par personām, kas ir notiesātas vai gaida tiesu citā ES dalībvalstī

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 5.februārī publicēto ziņojumu tikai apmēram puse no 28 ES dalībvalstīm ir īstenojusi vienbalsīgi pieņemtos kopīgos noteikumus par jautājumiem, kas saistīti ar brīvības atņemšanu. Ziņojumā pētīts, kā tiek īstenoti trīs atsevišķi ES pamatlēmumi saistībā ar 1) ieslodzīto nodošanu, 2) probāciju un alternatīvām sankcijām un 3) Eiropas uzraudzības rīkojumu. Šie trīs ES tiesību akti ļauj izpildīt cietumsodu, probācijas lēmumus vai alternatīvas sankcijas, kā arī pirmstiesas uzraudzības pasākumus citā ES dalībvalstī, nevis tajā, kurā persona ir notiesāta vai gaida tiesu. Tā var būt vai nu pilsonības valsts vai valsts, kurā personai ir parastā dzīvesvieta, vai kāda cita ES dalībvalsts, ar kuru personai ir cieša saikne. 

04.02.2014  Brīva pārvietošanās: Eiropas Komisija aicina pilsētu vadītājus apspriest problēmas un apmainīties ar labāko praksi

Vairāk nekā 100 pilsētu vadītāju un vietējo pašvaldību pārstāvju no visas Eiropas tiksies Briselē 11. februārī, lai apspriestu aktuālas problēmas un iespējas saistībā ar pilsoņu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Eiropas Komisijas un Reģionu komitejas kopīgi organizētās pilsētas vadītāju konferences mērķis ir palīdzēt vietējām pašvaldībām apkopot idejas un apmainīties ar labāko praksi brīvas pārvietošanās noteikumu īstenošanā. Vadītāji pievērsīsies arī sociālās iekļaušanas problēmām, kas rodas vietējā līmenī un ir saistītas ar brīvu pārvietošanos. 

04.02.2014  Vide: kampaņā “Generation Awake” mudina neizniekot atkritumus...

Eiropas Komisijas kampaņas “Generation Awake” (“Esiet nomodā”) jaunākajā posmā uzmanība pievērsta vides, ekonomikas, sociālajām un personiskajām sekām, kas rodas, neilgtspējīgi izmantojot dabas resursus. Kampaņas mērķis ir palīdzēt patērētājiem izprast, kādas sekas viņu patēriņa paradumi atstāj uz dabas resursiem, un paskaidrot, kādi būtu ieguvumi, ja viņi rīkotos citādi. Kampaņas uzmanības centrā ir visnotaļ interaktīva tīmekļa vietne visās 24 oficiālajās ES valodās. Tajā animācijas filmu varoņi rāda, kā ikdienišķi lēmumi par pirkumiem ietekmē vidi. 

03.02.2014  Komisija nāk klajā ar pirmo Eiropas Pretkorupcijas ziņojumu

Korupcija vēl joprojām ir problēma Eiropā. Korupcija ietekmē visas ES dalībvalstis, un Eiropas ekonomikai katru gadu tā izmaksā 120 miljardus eiro. Dalībvalstis pēdējo gadu laikā ir veikušas daudz pasākumu, bet sasniegtie rezultāti ir nevienmērīgi, un būtu jādara vēl vairāk, lai novērstu korupciju un sauktu pie atbildības par to. Šie ir daži no tiem secinājumiem, kas izriet no pirmā Eiropas Pretkorupcijas ziņojuma, kuru 3.februārī publicē Eiropas Komisija. 

31.01.2014  Komisāra Borga paziņojums par sarunām ar KF saistībā ar cūkgaļas importa no ES aizliegumu

"Following the confirmation of 2 cases of African swine fever in wild boar in Lithuania on Friday 24th January, interim protective measures have been swiftly adopted by the Commission to regionalise the infected area within Lithuania. On the basis of this decision, the Lithuanian authorities immediately applied all restrictions required by EU legislation. 

30.01.2014  Ēd gudri – dzīvo vesels! Komisija ierosina saliedēt programmas "Skolas piens" un "Skolas auglis"

Šodien Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu par līdzšinējo programmu "Skolas auglis" un "Skolas piens" apvienošanu vienā skolu apgādes programmā. Augļu, dārzeņu un piena īpatsvars bērnu uzturā turpina samazināties, un priekšlikuma mērķis ir sekmīgāk risināt nepilnvērtīga uztura problēmu, nostiprināt programmu izglītojošos elementus un palīdzēt cīņā pret aptaukošanos. Jaunās programmas devīze ir "Ēd gudri – dzīvo vesels!", tās darbalauks – "no lauku saimniecības līdz skolai" un svarīgs darba virziens – vairāk izglītojošo pasākumu, lai uzlabotu bērnu zināšanas par veselīgas ēšanas paradumiem, lauku saimniecību p 

29.01.2014  ES banku sektora strukturāla reforma

Eiropas Komisija 29.janvārī ierosināja jaunus noteikumus, lai nepieļautu, ka vislielākās un strukturāli sarežģītākās bankas iesaistās riskantā tirdzniecībā savā vārdā. Jaunie noteikumi arī pilnvaro uzraudzītājus pieprasīt minētajām bankām nošķirt konkrētas iespējami riskantas tirdzniecības darbības no noguldījumu pieņemšanas darījumiem, ja šādas darbības apdraud finanšu stabilitāti. Komisija līdztekus šim priekšlikumam ir pieņēmusi papildu pasākumus, kuru mērķis ir palielināt noteiktu darījumu pārredzamību paralēlajā banku sistēmā. Minētie pasākumi papildina jau uzsāktās vispārējās reformas ES finanšu nozarē. 

29.01.2014  Balsstiesību atņemšana - Komisija rīkojas, lai aizsargātu ārvalstīs dzīvojošu ES pilsoņu balsstiesības

Eiropas Komisija 29.janvārī ir publicējusi vadlīnijas tām ES dalībvalstīm, kurās pastāv noteikumi, saskaņā ar kuriem šo valstu pilsoņi var zaudēt balsstiesības valsts vēlēšanās tikai tāpēc, ka viņi ir izmantojuši tiesības brīvi pārvietoties ES. Piecas dalībvalstis (Dānija, Īrija, Kipra, Malta un Apvienotā Karaliste) pašlaik piemēro regulējumu, kam ir šādas sekas. Kaut arī saskaņā ar esošajiem ES līgumiem tiesības noteikt balsstiesīgo iedzīvotāju loku valsts vēlēšanās ir dalībvalstu kompetencē, šāda balsstiesību atņemšana var negatīvi ietekmēt ES tiesību aktos paredzētās tiesības brīvi pārvietoties. Šāda balsstiesību atņemšana ir arī pretrunā ES pilsonības pamatprincipam, proti, ka ES pilsonība ir paredzēta, lai piešķirtu pilsoņiem papildu tiesības, nevis atņemtu viņiem tiesības. 

28.01.2014  Datu aizsardzības diena 2014. gadā – Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga aicina ieviest jaunu Eiropas paktu datu aizsardzībai

Divus gadus pēc tam, kad Eiropas Komisija ierosināja apjomīgu ES datu aizsardzības noteikumu reformu, lai pielāgotu tos 21. gadsimta vajadzībām (IP/12/46), ir panākts ievērojams progress (27. janvāra MEMO/14/60). 2013. gada oktobrī Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja – Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) – ar lielu balsu vairākumu atbalstīja Komisijas priekšlikumus (MEMO/13/923). Kopš tā laika ministri Tieslietu padomes ietvaros vairākkārt ir apsprieduši priekšlikumus, taču vēl nav vienojušies par pilnvarojumu, lai sāktu sarunas ar Eiropas Parlamentu. 

27.01.2014  Izziņots konkurss “ES uzņēmējdarbības veicināšanas balva 2014”

Komisija 27.janvārī paziņoja par 2014. gada uzņēmējdarbības veicināšanas konkursa atklāšanu. Konkursa mērķis ir izteikt atzinību tām ES valsts iestādēm un valsts un privātā sektora partnerībām, kuras īstenojušas oriģinālākās un sekmīgākās iniciatīvas, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumus. Tagad sākas konkurss valstu līmenī, un maijā katrā dalībvalstī atlasīs uzvarētājus sacensībai starptautiskā mērogā. Dalībnieku mērķis ir oktobrī Neapolē iegūt žūrijas galveno balvu. 

27.01.2014  Grieķija ir 16. dalībvalsts, kas pievienojas ES noteikumiem, lai palīdzētu starptautiskiem pāriem

Eiropas Komisija 27.janvārī atbalstīja Grieķijas lēmumu pievienoties tām 15 valstīm, kuras jau īsteno ES noteikumus, kas ļauj starptautiskiem pāriem izvēlēties, kuras valsts tiesību aktus piemērot laulības šķiršanas vai laulāto tiesiskas atšķiršanas gadījumā. 

23.01.2014  Komisija vēršas Tiesā pret Latviju saistībā ar noteikumu, ka notāriem jābūt pilsoņiem

Eiropas Komisija 23.janvārī ir nolēmusi vērsties pret Latviju Eiropas Savienības Tiesā, jo Latvijā par notāriem var būt tikai Latvijas Republikas pilsoņi. 

21.01.2014  Nodarbinātība un sociālā attīstība: gada pārskats norāda uz nepieciešamību pievērsties ar nodarbinātu personu nabadzību saistītiem riskiem

Ekonomiskās krīzes uzskatāmākās sekas ir būtisks nabadzības pieaugums darbspējīgā vecuma iedzīvotāju vidū. Šobrīd ir vērojams pakāpenisks bezdarba līmeņa samazinājums, taču ar to var nepietikt, lai situācija uzlabotos, īpaši ja turpināsies algu polarizācija, ko galvenokārt izraisa nepilnas slodzes darba pieaugums. Tas ir viens no galvenajiem konstatējumiem 2013. gada pārskatā par nodarbinātību un sociālo attīstību, kurā aplūkota arī sociālo pabalstu pozitīvā ietekme uz iespējamību atgriezties darbā, noturīgas dzimumu nevienlīdzības sekas un ekonomiskās un monetārās savienības sociālā dimensija. 

20.01.2014  Komisija nāk klajā ar rīcības plānu, lai atbalstītu jūras enerģētikas attīstību

Komisāri Marija Damanaki un Ginters Etingers 20.janvārī iepazīstināja ar rīcības plānu, kas sekmēs okeāna enerģētikas turpmāko attīstību Eiropā. Būtisks plāna elements būs Okeāna enerģijas forums, kas pulcēs ieinteresētās personas, lai izvērstu jaudu un veicinātu sadarbību. Rīcības plāns palīdzēs pilnveidot jauno jūras enerģētikas nozari, lai panāktu pilnīgu industrializāciju. Okeāna enerģētika ietver visas tehnoloģijas, kas ļauj likt lietā jūru un okeānu atjaunojamos energoresursus, izņemot jūras vēja enerģiju. Izmantojot okeāna enerģiju, varētu dekarbonizēt ES ekonomiku un nodrošināt Eiropu ar drošiem un uzticamiem atjaunojamiem energoresursiem. 

20.01.2014  Personu brīva pārvietošanās: Komisija grib novērst mobilo ES pilsoņu diskriminēšanu nodokļu jomā

Izmantojot mērķtiecīgu Komisijas iniciatīvu, tiks rūpīgi pārbaudīti dalībvalstu nodokļu noteikumi, lai nodrošinātu, ka tie nav diskriminējoši attiecībā pret mobiliem ES pilsoņiem. Galvenā uzmanība tiks pievērsta gan saimnieciski aktīvām personām, piemēram, darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, gan tiem, kas tādi nav, piemēram, pensionāriem. Ar šo iniciatīvu tiek papildināts un pabeigts senāks projekts, kas apskatīja nodokļu režīmu pārrobežu darba ņēmējiem (IP/12/340). 

20.01.2014  ES apstiprina savu atbalstu miera un stabilitātes attīstībai, integrācijai un veicināšanai Centrālajā Āfrikā

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs 21.janvārī paziņoja par gandrīz 3 miljardu eiro piešķīrumu valstīm un organizācijām Centrālās Āfrikas reģionā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Komisārs ar šo paziņojumu nāks klajā vairāk nekā divu dienu ilgā pasākumā, kurā ar iesaistīto valstu un reģionālo organizāciju ministriem un citām iestādēm tiks apspriesta sadarbība attīstības jomā . 

17.01.2014  Vienlīdzība: ES noteikumi cīņai ar diskrimināciju stājas spēkā visās 28 dalībvalstīs

Visu dalībvalstu tiesību aktos tagad ir ieviesti Eiropas Savienības noteikumi, lai risinātu problēmas saistībā ar diskrimināciju rases vai etniskās piederības, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. Nākamais solis ir nodrošināt to praktisko piemērošanu. Šādi ir galvenie secinājumi jaunajā ziņojumā, ko 17.janvārī laidusi klajā Eiropas Komisija. 

17.01.2014  Komisāre Andrula Vasiliu Rīgā atklās Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu un programmu Erasmus+

Šā gada 18.–20.janvārī Rīgā ieradīsies Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu, lai piedalītos 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas pasākumos. Tāpat vizītes laikā komisāre atklās jauno Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalsta programmu Erasmus+

17.01.2014  Nodarbinātība: Komisija ierosina uzlabot darba meklēšanas tīklu EURES

Eiropas darba meklēšanas tīklu EURES vajadzētu nostiprināt, lai piedāvātu vairāk darbvietu, uzlabotu piemērota darba atrašanas iespējas un palīdzētu darba devējiem (sevišķi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem) ātrāk un labāk aizpildīt brīvās darbvietas — tā paredzēts Eiropas Komisijas nule iesniegtajā likumdošanas priekšlikumā. 

15.01.2014  Vērienīgs Eiropas mēroga pasākums nolūkā veidot sociālo uzņēmumu nākotni

Sociālā ekonomika ir svarīgs Eiropas ekonomikas balsts un veido aptuveni 10 % no IKP. Vairāk nekā 11 miljoni strādājošo jeb 4,5 % no ekonomiski aktīvajiem ES iedzīvotājiem ir nodarbināti sociālās ekonomikas nozarē. Katrs ceturtais jaunais uzņēmums, kas ik gadu tiek nodibināts, ir sociālais uzņēmums, un Francijā, Somijā un Beļģijā tas attiecīgi ir katrs trešais uzņēmums. 

15.01.2014  Diskusija par Eiropas nākotni: dialogs ar priekšsēdētāja vietnieci Redingu reāllaikā internetā

Pilsoņu dialogi pērn norisinājās visu gadu un visā Eiropā. Tagad diskusija turpinās internetā. 2014. gada 16. janvārī, pulksten 20.00 pēc Centrāleiropas laika priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga diskutēs ar pilsoņiem visā Eiropā, un šo diskusiju varēs noskatīties tīmekļa vietnes “YouTube” tiešraidē. 

15.01.2014  ES rīcības stiprināšana pret radikalizāciju un vardarbīgo ekstrēmismu

Teroristu un vardarbīgo ekstrēmistu darbības ir vērsušās plašumā un kļūst par arvien būtiskāku draudu ES. Šīs darbības veic ne vien organizēti grupējumi, bet arvien biežāk arī mazākas grupas vai pat atsevišķas personas, un pamudinājums uz tām nāk no visdažādākajiem avotiem. Vervēšanas un propagandas izplatīšanas nolūkos arvien vairāk tiek izmantoti tiešsaistes rīki, bet tas savukārt apgrūtina vardarbīgo darbību paredzēšanu un atklāšanu. Turklāt arvien vairāk Eiropas iedzīvotāju dodas uz ārvalstīm, lai iegūtu apmācību un cīnītos kauju zonās, šajā procesā radikalizējoties vēl vairāk, un atgriežoties viņi varētu radīt draudus mūsu drošībai. 

15.01.2014  Eiropas Komisija iestājas par iedzīvotāju pārvietošanās brīvību

Vairāk nekā 14 miljoni ES pilsoņu ir apmetušies uz pastāvīgu dzīvi citā dalībvalstī, tāpēc pārvietošanās brīvību jeb iespēju dzīvot, strādāt un mācīties jebkur Savienībā eiropieši uzskata par svarīgāko no ES tiesībām. Galvenie iemesli, kāpēc ES pilsoņi izvēlas izmantot brīvas pārvietošanās iespēju, ir saistīti ar darbu un bieži arī ar ģimenes apstākļiem. No visiem ES pilsoņiem, kas 2012. gadā dzīvoja citā ES valstī (“mobilie ES pilsoņi”), vairāk nekā trīs ceturtdaļas (78 %) bija darbaspējas vecumā (15–64 gadus veci), savukārt no valstspiederīgajiem šajā vecuma grupā ietilpa aptuveni 66 %. Vidējais mobilo ES pilsoņu (67,7 %) nodarbinātības līmenis bija augstāks nekā valstspiederīgo gadījumā (64,6 %). 

13.01.2014  Brīva pārvietošanās: Komisija publicē ceļvedi par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu sociālā nodrošinājuma jomā

Eiropas Komisija nule ir publicējusi praktisku ceļvedi par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu, lai palīdzētu dalībvalstīm piemērot ES noteikumus par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu ES pilsoņiem, kuri ir pārcēlušies uz citu dalībvalsti. Jaunais ceļvedis ievieš lielāku skaidrību par ES pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu, un tas atvieglos dalībvalstu iestāžu darbu šajā jomā 

10.01.2014  ES mobilitātes progresa ziņojums: efektīvāk jāveicina studentu studēšana un praktizēšanās ārzemēs

Saskaņā ar ES pirmo mobilitātes progresa ziņojumu vislabākās valsts atbalsta sistēmas, kurās augstskolu studenti saņem atbalstu un informāciju par iespējām studēt vai praktizēties ārzemēs, ir Vācijā, Beļģijā, Spānijā, Francijā un Itālijā. Šis ziņojums ietilpst Eiropas Komisijas atbildes reakcijā uz dalībvalstu aicinājumu1 likvidēt šķēršļus studijām un praksei ārzemēs un ir viens no plašākiem centieniem palīdzēt jauniešiem iegūt prasmes un pieredzi, kas vajadzīga, lai viņi būtu piemērotāki darba tirgum. 

31.12.2013  Latvija kļūst par 18. dalībvalsti, kas ievieš eiro

Pēc tam, kad 31.decembra pusnaktī – tieši 15 gadus pēc eiro ieviešanas 1999. gadā – Latvija ieviesīs eiro, 18 dalībvalstīm un 333 miljoniem eiropiešu būs kopīga valūta. Eiro ieviešana ir liels sasniegums Latvijai un visai eirozonai kopumā. Latvijas iedzīvotāji rīt sāks izņemt eiro skaidro naudu no bankomātiem un maksāt par saviem pirkumiem ar eiro. Šis solis ir bijis iespējams, pateicoties rūpīgam sagatavošanās darbam pirms vienotās valūtas ieviešanas. 

30.12.2013  Rīga un Ūmeo — 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas

Rīga (Latvija) un Ūmeo (Zviedrija) ir 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas. Kultūras programma Rīgā oficiāli sāksies 17. janvārī, bet Ūmeo — 31. janvārī. 

20.12.2013  Latvijā eiro atbalsta 53% iedzīvotāju

Saskaņā ar jaunāko Eirobarometra aptauju, kuras rezultāti publicēti 20.decembrī, eiropieši kļūst nedaudz optimistiskāki par ekonomikas stāvokli Eiropā. Vairāk nekā puse Eiropas iedzīvotāju (51 %) atzīst, ka ar optimismu raugās uz ES nākotni (2013. gada pavasara Eirobarometra aptaujā šis rādītājs bija 49 %, skatīt pielikumu). Kopumā 43 % (par 1 procentpunktu vairāk nekā 2013. gada pavasara aptaujā) iedzīvotāju uzskata, ka ES dodas pareizajā virzienā, lai izkļūtu no krīzes un stātos pretī jauniem pasaules mēroga pārbaudījumiem (skatīt pielikumu). Par lielāku optimismu liecina arī par 4 procentpunktiem (no 36 % līdz 40 %) kāpušais to Eiropas iedzīvotāju īpatsvars, kuri domā, ka krīzes ietekme uz nodarbinātību jau ir sasniegusi augstāko punktu. 

19.12.2013  Jauna ES balva bioloģiskās daudzveidības jomā

Eiropas Komisija paziņo par “Natura 2000” balvu, kas izveidota, lai izteiktu atzinību par izcilību un paraugpraksi attiecībā uz dabas aizsardzību Eiropā. Ja esat iesaistīts darbībās, kas saistītas ar “Natura 2000”, tā varētu būt jūsu iespēja izcelties. “Natura 2000” ir tādu Eiropas aizsargājamo teritoriju tīkls, kam raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība. Šis tīkls aptver apmēram 20 % dzīvnieku un augu sugām bagātas ES teritorijas, piemēram, kalnu dižskābaržu mežus Čehijā, Polijas mitrāju bruņurupučus un delfīnus Spānijas piekrastēs. Šis tīkls ne tikai aizsargā dabu, bet arī nodrošina neskaitāmas sociālas un ekonomiskas priekšrocības. 

19.12.2013  Komisija pieņēmusi jaunu regulu par neliela apjoma (de minimis) atbalstu primārajā lauksaimniecības ražošanā

Komisija 19.decembrī pieņēma regulu, kurā paredzēts pārskatīt neliela apjoma (de minimis) atbalsta definīciju un maksimālo summu. Šādu atbalstu neuzskata par valsts atbalstu. 

18.12.2013  Vide: jaunu politikas pasākumu kopums gaisa kvalitātes uzlabošanai Eiropā

Sliktas gaisa kvalitātes dēļ mirst desmit reizes vairāk cilvēku nekā ceļu satiksmes negadījumos, līdz ar to gaisa kvalitāte ir galvenais ar vidi saistītais priekšlaicīgas mirstības cēlonis ES. Ar gaisa kvalitāti saistītas problēmas, tādas kā astma un elpvadu slimības, arī pazemina dzīves kvalitāti. Komisija reaģē uz šo problēmu ar jauniem 18.decembrī pieņemtiem pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt gaisa piesārņojumu. 

18.12.2013  Pārtika: Komisija iesniedz priekšlikumus par dzīvnieku klonēšanu un jauno pārtiku

Eiropas Komisija 18.decembrī pieņēma trīs tiesību aktu projektus par dzīvnieku klonēšanu un par jauno pārtiku. Tie ieviesīs juridisko noteiktību šajā jomā. Divi priekšlikumi paredz aizliegt Eiropas Savienībā klonēt lauksaimniecības dzīvniekus1 un importēt šo dzīvnieku klonus. Būs aizliegts arī tirgot pārtikas produktus, kas iegūti no dzīvnieku kloniem. Ar šiem priekšlikumiem ir iecerēts risināt dzīvnieku labturības un citus ētikas jautājumus, kas saistīti ar šīs metodes izmantošanu. Tiesību akta projektā par jauno pārtiku tiek pārskatīta spēkā esošā regula par jauniem pārtikas produktiem, lai uzlabotu jaunu un inovatīvu pārtikas produktu iekļūšanu ES tirgū, vienlaikus saglabājot augstu patērētāju aizsardzības līmeni. 

17.12.2013  Komisija gādā par ērtāku un ekoloģiskāku pilsēttransportu

Eiropas Komisija palielina atbalstu, lai lielas un mazas pilsētas varētu ieviest jaunos pilsētu mobilitātes risinājumus, kuru pakete pieņemta šodien. Komisija pastiprinās labākās prakses apmaiņu, sniegs mērķtiecīgi ievirzītu finanšu atbalstu un ieguldīs līdzekļus pētniecībā un izstrādē. Turklāt tā mudina izstrādāt “ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānus”, lai veicinātu pāreju uz tīrāku un ilgtspējīgāku pilsēttransportu. 

16.12.2013  Eirobarometrs: puse no visiem Eiropas iedzīvotājiem ir apmierināti ar dzelzceļiem, bet ir jādara vēl vairāk, lai uzlabotu pakalpojumu piedāvājumu

Saskaņā ar 16.decembrī publicēto Eirobarometra pētījumu 58 % eiropiešu ir apmierināti ar dzelzceļa pakalpojumiem savā valstī. Tomēr ar vilcienu pārvietojas salīdzinoši maz eiropiešu. Dažās valstīs bažas raisa to pasažieru lielais skaits, kuri uzskata, ka biļetes iegādāties ir pārāk sarežģīti. Turklāt aptuveni 19 % eiropiešu vilcienu neizmanto pieejamības problēmu dēļ. Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām jo īpaši sūdzējās par peronu un vilcienu vagonu pieejamību un par to, ka tām, plānojot ceļojumu, nav bijis iespējams iegūt informāciju par pieejamību. 

12.12.2013  Komisija no dalībvalstīm atgūs KLP izdevumus 335 miljonu eiro apmērā

Eiropas Komisija saskaņā ar tā saucamo grāmatojumu noskaidrošanas procedūru 12.decembrī dalībvalstīm pieprasa atmaksāt neatbilstīgi iztērētos līdzekļus kopumā 335 miljonu eiro apmērā, kas tām bija piešķirti no ES lauksaimniecības politikas fondiem. Tomēr, tā kā dalībvalstis jau ir atmaksājušas daļu no šīs summas, šodien pieņemtā lēmuma finansiālā ietekme aptvers aptuveni 304 miljonus eiro. Šī summa jāatmaksā ES budžetā tādēļ, ka netika ievēroti ES noteikumi vai arī tika īstenotas neatbilstošas lauksaimniecības izdevumu kontroles procedūras. Dalībvalstis ir atbildīgas par maksājumu veikšanu un izdevumu pārbaudīšanu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), un Komisijai ir jānodrošina, ka dalībvalstis šos līdzekļus izlieto pareizi. 

12.12.2013  Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga Viļņā diskutēs ar pilsoņiem par Eiropas nākotni

12.12.2013  Publicēts programmas “Erasmus+” ceļvedis, 2014. gadā pieejams finansējums 1,8 miljardu eiro apjomā

Organizācijas, kas vēlas 2014. gadā lūgt finansējumu no programmas “Erasmus+” (tā ir Eiropas Savienības jaunā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma), var no 12.decembra sākt pieteikuma gatavošanu. Jaunais “Erasmus+” programmas ceļvedis, kurā sīki paskaidrots, kā pieteikties, ir pieejams te. Programmā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta jomā. No janvāra beigām tās var elektroniski iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai. Fiziskas personas pašas dotāciju lūgt nevar, tām ir jāsazinās ar savu universitāti, koledžu vai citu organizāciju, kas sagatavo pieteikumu savā vārdā. 

11.12.2013  Publicēts programmas “Radošā Eiropa” finansējuma ceļvedis: 2014. gadā pieejami 170 miljoni eiro

Kultūras un radošo nozaru organizācijas, kas vēlas 2014. gadā pieteikties programmas “Radošā Eiropa” finansējuma saņemšanai, no 11.decembra var sākt gatavot pieteikumus. Sīkāku informāciju par finansējuma saņemšanas iespējām (uzaicinājumus iesniegt pieteikumus) var atrast šeit . Lai palīdzētu sagatavot pieteikumus, jaunās programmas “Radošā Eiropa” ceļvedī ir iekļauta bagātīga informācija par finansēšanas procesu. Programmas 2014. gada pieteikumu konkursiem ir pieejams gandrīz 170 miljonu eiro finansējums. Fiziskas personas pašas finansējumu nevar pieprasīt. Tām jālūdz attiecīgās organizācijas, piemēram, kultūras apvienības, festivālu rīkotāji, teātri un filmu izplatītāji, izstrādāt pieteikumu vai jāsazinās ar programmas “Radošā Eiropa” informatīvo biroju savā valstī. 

11.12.2013  Pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis 2020” sāk darbu ar 15 miljardu eiro budžetu pirmajiem diviem gadiem

11.decembrī Eiropas Komisija iepazīstināja ar pirmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus saskaņā ar pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, kuras budžets ir 80 miljardi eiro. Šis finansējums, no kura pirmajiem diviem gadiem ir paredzēti vairāk nekā 15 miljardi eiro, ir jāizmanto, lai sekmētu uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību un risinātu aktuālās problēmas, kas ir cilvēku dzīves centrā. 2014.–2015. gadā darbības pamatā aptvers 12 jomas, tostarp tādas tēmas kā individualizēta veselības aprūpe, digitālā drošība un progresīvas pilsētas (skatīt MEMO/13/1122 ).  

09.12.2013  Pieņemts pirmais ES tiesību instruments saistībā ar romu iekļaušanu

Visas 28 Eiropas Savienības dalībvalstis šodien apņēmās īstenot vairākus ieteikumus, kurus ierosinājusi Eiropas Komisija, lai pastiprinātu romu kopienu ekonomisko un sociālo integrāciju. Mazāk nekā sešu mēnešu laikā pēc Komisijas priekšlikuma saņemšanas ministri, kas piedalījās ES Padomes sanāksmē, vienprātīgi pieņēma Padomes ieteikumu (IP/13/607, MEMO/13/610). Tas ir pirmais šāda veida ES līmeņa juridiskais instruments saistībā ar romu iekļaušanu. Pieņemot ieteikumu, dalībvalstis apņemas veikt mērķtiecīgus pasākumus, lai likvidētu romu nošķirtību no pārējiem iedzīvotājiem. 

09.12.2013  Aviācija: ES atļauj lidmašīnās lietot elektroniskās ierīces

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) šodien nāca klajā ar jaunākajiem norādījumiem par pārnēsājamu elektronisko ierīču — viedtālruņu, planšetdatoru, e‑grāmatu lasīšanas ierīču u. c. — lietošanu lidmašīnās. Tā apstiprina, ka šīs ierīces reisa (arī manevrēšanas, pacelšanās un nolaišanās) laikā varēs lietot t.s. lidojuma režīmā — bez datu pārraides. Tas neapdraudēs drošību. ES transporta komisārs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass aicināja EASA ātrāk sagatavot drošības pārskatu par elektronisko ierīču izmantošanu lidmašīnās datu pārraides režīmā. Gaidāms, ka jaunie norādījumi tiks publicēti 2014. gada sākumā. 

09.12.2013  Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība: Komisijas ziņojumā secināts, ka sievietes Eiropā vēl aizvien 59 dienas gadā strādā "par velti"

16,2 % — tik liela Eiropas Savienībā ir no dzimuma atkarīgā darba samaksas atšķirība, proti, vidējā atšķirība starp sieviešu un vīriešu saņemto darba samaksu stundā. Tā liecina šodien Eiropas Komisijas publiskotie jaunākie dati. Gada laikā šis rādītājs nav mainījies nemaz. Eiropas Komisija šodien publicējusi ziņojumu, kas atklāj, ka visās ES valstīs vēl aizvien pastāv vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība 27,3 % (Igaunijā) līdz 2,3% (Slovēnijā) apjomā. No rādītājiem redzams, ka pēdējos gados šai atšķirībai kopumā ir tendence nedaudz mazināties. 2008. –2011. gadā tā samazinājusies par 1,1 %. Saskaņā ar šodien publicēto ziņojumu vislielākā problēma cīņā pret ES samaksas atšķirību ir vienlīdzīgas samaksas noteikumu praktiskā piemērošana un tas, ka sievietes nesniedz prasības valsts tiesās. 

06.12.2013  Vide: ko jūs domājat par INSPIRE – ES Telpiskās informācijas infrastruktūru?

Eiropas Komisija aicina izteikt viedokli par direktīvu, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā. Šī Eiropas mēroga iniciatīva, ko pazīst ar nosaukumu INSPIRE, ļauj valdībām, iedzīvotājiem un uzņēmumiem koplietot ģeogrāfiskos, sociālekonomiskos un vides datus. Apspriešanas mērķis ir apkopot atsauksmes no telpisko datu lietotājiem un sniedzējiem, kas strādā valsts sektora iestādēs, privātajā vai akadēmiskajā sektorā vai piedalās apspriešanā kā privātpersonas, lai uzlabotu informācijas sniegšanu, kas noder politikas un tādu darbību sagatavošanai, kurām ir ietekme uz vidi. 

06.12.2013  Komisija atzinīgi vērtē progresu sarunās par tās priekšlikumu palīdzēt uzņēmumiem piedzīt pārrobežu parādus

6.decembrī tieslietu ministri vienojās par vispārēju pieeju Eiropas Komisijas priekšlikumam par Eiropas mēroga apķīlāšanas rīkojumu (IP/11/923), lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem. Minētais priekšlikums atvieglo šo pārrobežu prasījumu atgūšanu un sniedz kreditoriem vairāk drošības saistībā ar parādu piedziņu, tādējādi palielinot paļāvību tirgoties ES vienotajā tirgū. Tā ir daļa no Komisijas stratēģijas "tiesiskums izaugsmei" — censties izmantot ES kopīgās tiesiskuma telpas potenciālu tirdzniecībai un izaugsmei. 

05.12.2013  Aviācija: Komisija atjaunina Eiropā par nedrošām atzīto aviokompāniju sarakstu

Eiropas Komisija ir 22. reizi atjauninājusi to aviokompāniju sarakstu, kuru darbība Eiropas Savienībā ir aizliegta vai kurām noteikti ierobežojumi. Šo sarakstu mēdz dēvēt arī par ES aviokompāniju melno sarakstu. Pamatojoties uz informāciju, kas no dažādiem avotiem iegūta par Nepālas aviokompāniju drošību, un uzklausot gan Nepālas aviācijas iestādes, gan arī vairākus Nepālas aviouzņēmumus, Komisija nolēma ES melnajā sarakstā iekļaut visas aviokompānijas no Nepālas. 

04.12.2013  Jauniešu nodarbinātība: Komisija ierosina standartus stažēšanās kvalitātes uzlabošanai

4.decembrī Eiropas Komisija ierosināja pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt stažieriem iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo pieredzi drošos un taisnīgos apstākļos un uzlabot viņu izredzes atrast kvalitatīvu darbu. Priekšlikums Padomes ieteikumam par kvalitatīvu stažēšanās sistēmu jo īpaši aicinātu dalībvalstis nodrošināt valstu likumdošanas vai prakses atbilstību pamatnostādnēs izklāstītajiem principiem un vajadzības gadījumā pielāgot savus tiesību aktus. Stažēšanās ir viens no pamatelementiem, ko paredz Garantija jauniešiem — programma, ko Eiropas Komisija ierosināja 2012. gada decembrī un ES Ministru padome pieņēma 2013. gada aprīlī. Nesen veiktā Eirobarometra pētījumā (IP/13/1161 

03.12.2013  Thirteenth report on practical preparations for the euro: final countdown for Latvia

There is only one month to go before Latvia’s €-day, 1 January 2014, when the country becomes the 18th member of the euro area. The Commission has adopted today the thirteenth report on the practical preparations for the changeover. The report concludes that Latvia's preparations are overall well advanced, while recommending further efforts in some areas during the final phase of the changeover. 

29.11.2013  Darbību sāk EUROSUR: jauni instrumenti, lai glābtu migrantu dzīvības un novērstu noziedzību pie ES robežām

2013. gada 2. decembrī sāk darbību Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR). EUROSUR dos nozīmīgu ieguldījumu to cilvēku dzīvību glābšanā, kuri sevi pakļauj briesmām, mēģinot sasniegt Eiropas krastus. Šī sistēma turklāt ES un tās dalībvalstīm sniegs labākus līdzekļus, lai novērstu pārrobežu noziegumus, piemēram, cilvēku vai narkotiku tirdzniecību, vienlaikus atklājot mazas migrantu laivas, kas nonākušas briesmās, un sniedzot tām palīdzību saskaņā ar Eiropas un starptautiskajām saistībām, tostarp neizraidīšanas principu. 

29.11.2013  Saskaņā ar gada ziņojumu Pārredzamības reģistrs ir palielinājies par 10 % un kvalitātes pārbaudes veiktas vairāk nekā jebkad iepriekš

Jaunākais gada ziņojums par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas apvienoto Pārredzamības reģistru liecina, ka interešu pārstāvji ir reģistrējušies vairāk nekā jebkad iepriekš. Šobrīd ir reģistrētas gandrīz 6000 organizācijas–, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada ziņojumu ir pieaugums par 10 %. Nesen veiktajā akadēmiskajā pētījumā, kas minēts šajā ziņojumā, norādīts, ka reģistrā šobrīd iekļauti 60–75 % no visiem Briselē aktīvajiem dalībniekiem. Tai pat laikā ir veiktas vairāk kā 1000 kvalitātes pārbaudes, izmantojot īsākas procedūras un jaunos IT rīkus, kas šogad ieviesti efektivitātes palielināšanai. No tām 783 tika veiktas, lai uzlabotu reģistrā iekļautās informācijas kvalitāti. 

28.11.2013  Paziņoti pirmie objekti, kas saņems Eiropas mantojuma zīmi

28.novembrī pirmo reizi nosaukti objekti, kas iegūs jauno Eiropas mantojuma zīmi. Tos izvēlējās neatkarīga žūrija, ko izveidojusi Eiropas Komisija. Tie ir: Karintijas arheoloģiskais parks ar atjaunotu romiešu pilsētas kvartālu Bādeičā-Altenburgā (Austrija), viduslaiku Lielās Ģildes ēka Tallinā (Igaunija), 100 gadus vecā Miera pils Hāgā (Nīderlande) un Vesterborkas nometne — Otrā pasaules kara nacistu ierīkota tranzīta nometne Hoghālenā (Nīderlande). 

28.11.2013  Komisija ierosina noteikumus, lai palīdzētu aizsargāt pret konfidenciālas uzņēmējdarbības informācijas zādzību

Eiropas Komisija 28.novembrī ierosināja jaunus noteikumus par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret to nelikumīgu iegādi, izmantošanu un izpaušanu. 

27.11.2013  ES un ASV nolīgumi: Komisija sniedz ziņojumus par ES un ASV Teroristu finansēšanas izsekošanas programmas un pasažieru datu reģistra nolīgumiem

27.novembrī Komisija pieņēma Teroristu finansēšanas izsekošanas programmas (TFTP) novērtējuma ziņojumu un ziņojumu par pasažieru datu reģistra (PDR) nolīguma, kas noslēgts ar ASV, kopīgo pārskatīšanu. Komisija novērtēja datus par finanšu informāciju, kas sniegta saskaņā ar ES un ASV TFTP nolīgumu cīņā pret terorismu, un to, kā ASV iestādes ir izmantojušas PDR datus, lai apkarotu smagus noziedzīgus nodarījumus un terorismu. Komisija arī pieņēma paziņojumu par Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmu (TFTS), secinot, ka šādas sistēmas izveide šajā posmā nav gaidāma. 

26.11.2013  Septiņi no desmit ES pilsoņiem apgalvo, ka palīdzība jaunattīstības valstīm sniedz labumu arī viņiem pašiem

Nabadzības izskaušanai jaunattīstības valstīs vajadzētu būt vienai no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm – tā uzskata 66 % ES pilsoņu. Septiņi no desmit iedzīvotājiem (69 %) uzskata, ka palīdzība šīm valstīm nāk par labu arī ES un sniedz labumu tās pilsoņiem. Tie ir daži no galvenajiem secinājumiem, kas gūti Eirobarometra pētījumā, kuru publicēja Eiropas attīstības dienās Briselē (26. un 27. novembrī). 

26.11.2013  ES 2012. gada finanšu pārskats — ES budžets kā arvien nozīmīgāks ieguldījumu instruments Eiropā

Eiropas Komisijas 26.novembrī publicētais 2012. gada finanšu pārskats liecina, ka 94 % no ES 2012. gada kopā 135,6 miljardus eiro lielā budžeta piešķirti saņēmējiem visā Eiropā, piemēram, zinātniekiem, studentiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, pilsētām un reģioniem, un NVO. 

26.11.2013  Eiropas Komisija pastiprina cīņu pret nelegālu zveju

Pēc oficiāla brīdinājuma (IP/12/1215) izteikšanas pirms gada Eiropas Komisija tagad pastiprina cīņu pret nelegālu zveju, nosakot nesadarbīgas trešās valsts statusu Belizai, Kambodžai un Gvinejai. Lai gan Komisija cieši sadarbojās ar šo valstu iestādēm, lai izveidotu zvejniecības pārvaldības un efektīvus kontroles pasākumus, neviena no šīm trim valstīm vēl nav pievērsusies strukturālām problēmām un nav parādījusi patiesu apņemšanos risināt nelegālās zvejas problēmu. Komisija tagad ierosina Ministru padomei pieņemt tirdzniecības pasākumus pret šīm trim valstīm, lai vērstos pret komerciāla labuma gūšanu saistībā ar minētajām nelegālajām darbībām. Visbeidzot, šo valstu kuģu nozvejotos zvejas produktus aizliegs importēt ES. 

26.11.2013  Eiropas pilsētas kļūs progresīvākas

26.decembrī Eiropas Komisijas organizētā konferencē pilsētu vadītāji, izpilddirektori un pilsoniskās sabiedrības vadošie pārstāvji apsprieda pasākumus, kas izklāstīti Progresīvu pilsētu stratēģiskajā īstenošanas plānā, un iespējas, kā tos ieviest praksē. Komisija paziņoja, ka 2014. gada pavasarī nāks klajā ar aicinājumu uzņemties progresīvu pilsētu un pašvaldību saistības, lai labāk ritētu darbs ar rīcības plāna prioritātēm. Šis plāns ietilpst Eiropas piektajā Inovācijas partnerībā. 

25.11.2013  Eiropas Komisija veic pasākumus, lai cīnītos pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

25. novembrī, Starptautiskajā dienā vardarbības izskaušanai pret sievietēm, Eiropas Komisija – stratēģijas dokumentā – paziņoja par jaunu pasākumu, lai cīnītos pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu Eiropas Savienībā un ārpus tās. Domājams, ka no šādas prakses, kas starptautiskā mērogā atzīta par sieviešu tiesību pārkāpumu un bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, tikai ES vien ir cietuši 500 000 sieviešu un meiteņu, bet pasaulē — vairāk nekā 125 miljoni. 

25.11.2013  Personu pārvietošanās brīvība. Piecas rīcības, kas labvēlīgi ietekmēs ES pilsoņus, izaugsmi un nodarbinātību.

25.novembrī Eiropas Komisijas pieņemtajā politikas dokumentā ir uzsvērta dalībvalstu un ES iestāžu kopīgā atbildība saglabāt ES pilsoņu tiesības dzīvot un strādāt citā ES valstī. Lai atbalstītu dalībvalstu centienus, Komisijas dokumentā izklāstītas piecas konkrētas rīcības, lai stiprinātu tiesības uz brīvu pārvietošanos, vienlaikus palīdzot dalībvalstīm pilnībā izmantot priekšrocības, ko tās sniedz. Politikas dokumentā izskaidrotas ES pilsoņu tiesības uz brīvu pārvietošanos un piekļuvi sociālajiem pabalstiem, kā arī risināti jautājumi, par ko dažas dalībvalstis paudušas bažas saistībā ar problēmām, ko vietējām iestādēm var izraisīt migrācijas plūsmas. 

22.11.2013  Draudi tiešsaistē – aptauja uzrāda kibernoziedzības ietekmi

22.novembrī publicētā Eirobarometra aptauja liecina, ka interneta lietotāji ES ir ļoti nobažījušies par kiberdrošību. Tam, ka pagājušajā gadā risks kļūt par kibernoziegumā cietušo ir palielinājies, piekrīt 76 % lietotāju, kas ir vairāk nekā līdzīgā pētījumā 2012. gadā. Pret 12 % interneta lietotāju jau bijuši vērsti hakeru uzbrukumi viņu profilos sociālajos plašsaziņas līdzekļos vai e-pastā. 

21.11.2013  Eiropas Savienībai jauna lauksaimniecības ražojumu un pārtikas produktu veicināšanas politika

Eiropas Komisija 21.novembrī iesniedza reformas projektu, kas attiecas uz Eiropas lauksaimniecības un pārtikas produktu veicināšanas un informācijas politiku. Jaunajai politikai, kam būtu lielāks budžets un ar laiku arī Eiropas izpildaģentūras atbalsts, jākļūst par efektīvu līdzekli tirgu iekarošanā. Tās sauklis ir “Izbaudi, ražots Eiropā!”, un mērķis — ar efektīvu ES līmeņa stratēģiju palīdzēt nozares profesionāļiem izvērst starptautisku darbību un labāk izglītot patērētājus par produktu kvalitātes nodrošināšanā ieguldīto darbu. 

21.11.2013  “Apvārsnis 2020” – milzīgs atbalsts Eiropas pētniecībai un uzņēmējiem,”saka komisāre Vasiliu

Jaunajā, 21.novembrī Eiropas Parlamentā pieņemtajā ES pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” atvēlēs daudz vairāk līdzekļu Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām, zinātniski pētnieciskajām stipendijām un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT). Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības un EIT ir par izglītību, kultūru, daudzvalodību un jaunatnes lietām atbildīgās komisāres Andrulas Vasiliu ziņā. 21.novembra balsojumu viņa apraksta kā „milzīgu atbalstu Eiropas turpmākajiem zinātniskajiem pētījumiem un uzņēmējiem”.  

19.11.2013  Komisija atzinīgi vērtē programmas “Radošā Eiropa” apstiprināšanu Eiropas Parlamentā

Eiropas kultūra, kino, televīzija, mūzika, literatūra, izpildītājmāksla, kultūras mantojums un saistītās jomas gūs lielāku atbalstu no Eiropas Komisijas jaunās programmas “Radošā Eiropa” ietvaros, kuru 19.novembrī apstiprināja Eiropas Parlaments. Ar 1,46 miljardu eiro1 budžetu turpmākajiem septiņiem gadiem — kas ir par 9 % vairāk nekā pašlaik — programma sniegs stimulu kultūras un radošajām nozarēm, kuras ir būtisks darbavietu un izaugsmes avots. “Radošā Eiropa” nodrošinās finansējumu vismaz 250 000 mākslinieku un kultūras nozares profesionāļu, 2 000 kinoteātru, 800 filmām un 4 500 grāmatu tulkojumiem. Komisija laidīs klajā arī jaunu finanšu garantiju mehānismu, kas maziem kultūras un radošo nozaru uzņēmumiem nodrošinās piekļuvi līdz pat 750 

19.11.2013  Zaļā gaisma programmai Erasmus+: vairāk nekā 4 miljoni cilvēku saņems ES dotācijas, lai uzlabotu prasmes un piemērotību darba tirgum

19.novembrī Eiropas Parlamentā tika apstiprināta jaunā ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+, kas sāksies janvārī. Septiņu gadu programmas mērķis ir uzlabot prasmes un piemērotību darba tirgum, kā arī atbalstīt izglītības, apmācības modernizāciju un jaunatnes sistēmas, un tās budžets ir 14,7 miljardi eiro1 — par 40 % vairāk nekā pašlaik. 

19.11.2013  Viens triljons eiro ieguldījumiem Eiropas nākotnē — ES budžeta shēma 2014.—2020. gadam

19.novembrī Eiropas Parlaments nobalsoja par ES daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2014.—2020. gadam. EP piekrišana atbrīvo ceļu Padomes galīgajam apstiprinājumam turpmāko nedēļu laikā. Ir beigušās divarpus gadus ilgušās intensīvās sarunas kopš Komisija iesniedza savus priekšlikumus 2011. gada 29. jūnijā. 

15.11.2013  Vide: sākas Eiropas nedēļa atkritumu samazināšanai

Cilvēki bieži tiek mudināti samazināt un pārstrādāt atkritumus vai izmantot atkārtoti savu mūžu nokalpojušās lietas, bet vissvarīgākā tomēr ir atkritumu daudzuma samazināšana. 7 dienas notiks Eiropas nedēļa atkritumu samazināšanai, kas pievērsīsies tieši šim jautājumam. Tās mērķis ir vairot izpratni par to, kā mēs Eiropā varam mainīt cilvēku paradumus, kā arī rosināt diskusiju par resursu efektivitāti un aprites ekonomiku. Šis projekts, ko koordinē Pilsētu un reģionu apvienība pārstrādei un ilgtspējīgai izmantošanai (ACR+) un kas saņem atbalstu no ES programmas LIFE+, tagad aptver 17 valstis (no tām 3 nav ES dalībvalstis). 

15.11.2013  ES pastiprina cīņu pret baktērijām, kas ir rezistentas pret zālēm

Pētījumā 1, ko 15.novembrī publicēja Eiropas Komisija, norādīts, ka kopš 2009. gada cilvēki arvien mazāk lieto antibiotikas un sabiedrība arvien vairāk saprot, ka antibiotikas neiznīcina vīrusus. Tomēr šo pozitīvo ziņu aptumšo Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) paralēli publicētie dati, kas parāda, ka Eiropā strauji attīstās multirezistentas gramnegatīvas baktērijas, kas ir izturīgas pret karbapenēmiem, visspēcīgākajām antibiotikām, kuras izmanto, lai ārstētu veselības aprūpē iegūtas infekcijas. Tāpēc Komisija pastiprina cīņu pret mikroorganismu rezistenci (MR), finansējot 15 jaunus pētniecības projektus (MEMO/13/996) un saskaņojot noteikumus, kas nosaka, kā tiks vākti ar dzīv 

14.11.2013  Debates par Eiropas nākotni – Viviāna Redinga tiekas ar Francijas pilsoņiem Marseļā

Eiropas nākotne, pilsoņu tiesības un izkļūšana no ekonomikas krīzes būs galvenie temati 37. pilsoņu dialogā (skatīt pielikumu), kas notiks šodien, 14. novembrī, Marseļā un kurā piedalīsies Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga un Francijas zīmogglabātāja, tieslietu ministre Kristiāna Tobirā. 

14.11.2013  Nodarbinātība: Globalizācijas pielāgošanās fonds 2012. gadā sniedzis vairāk nekā 73,5 miljonus eiro 15 700 ES strādnieku atbalstam

Saskaņā ar ziņojumu, ko 14.novembrī pieņēma Eiropas Komisija, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) 2012. gadā palīdzējis atrast jaunas darba iespējas kopā 15 700 strādnieku, kuri atlaisti no darba ekonomikas krīzes un globalizācijas seku dēļ. EGF sniedzis vairāk nekā 73,5 milj. eiro, lai palīdzētu strādniekiem 11 dalībvalstīs (Austrijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē, Rumānijā, Somijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā), un šai summai jāpieskaita vēl 51,7 milj. eiro, kas piešķirti no valstu līdzekļiem. 

14.11.2013  ES mēroga aptauja liecina, ka sabiedrība atbalsta atbildīgu pieeju pētniecībā un inovācijā

Jauna Eirobarometra aptauja liecina, ka vairāk nekā trīs ceturtdaļas eiropiešu (77 %) uzskata, ka zinātnei un tehnoloģijām ir pozitīva ietekme uz sabiedrību. Tomēr respondenti pauda raizes, ka jaunās tehnoloģijas varētu būt saistītas ar riskiem, piemēram, apdraudot cilvēku veselību un vidi. Viņi vēlas, lai pētniecībā un inovācijā pienācīgi ņemtu vērā ētikas principus (76 %), gādātu par dzimumu līdzsvaru (84 %) un dialogu ar sabiedrību (55 %). Vairāk nekā puse Eiropas iedzīvotāju (53 %) interesējas par zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem, taču vairākums (58 %) nejūtas gana informēti (tas saskan ar līdzšinējo Eirobarometra aptauju rezultātiem). 

14.11.2013  Valsts atbalsts: Komisija pieņem jaunus filmu atbalsta noteikumus

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pārskatītus kritērijus, lai atbilstoši ES valsts atbalsta noteikumiem novērtētu dalībvalstu atbalsta shēmas, kas paredzētas filmām un citiem audiovizuāliem darbiem. Jaunais paziņojums par kinematogrāfiju paredz atbalstu plašākam darbību lokam, uzsver dalībvalstu rīcības brīvību tādu kultūras darbību noteikšanā, kuras ir atbalsta vērtas, ievieš iespēju piešķirt lielāku atbalstu pārrobežu ražojumiem un veicina kinematogrāfisko mantojumu. Komisija ir ņēmusi vērā piezīmes, kas saņemtas trīs sabiedrisko apspriešanu laikā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām. 

14.11.2013  Komisārs Piebalgs viesojas Mjanmā, lai stiprinātu attīstības sadarbību

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs 13.–15. novembrī apmeklē Mjanmu, lai piedalītos pirmajā ES un Mjanmas uzdevumgrupas sanāksmē. 14.novembrī komisārs paziņoja, kurās nozarēs 2014.–2020. gadā paredzēta būtiskākā attīstības sadarbība ar Mjanmu. 

12.11.2013  ES ekonomikas pārvaldības skaidrojums

Pieredze, kas gūta nesenajā ekonomikas, finanšu un valsts parāda krīzē, ir bijusi pamatā ES noteikumu secīgām reformām, ieviešot cita starpā jaunas uzraudzības sistēmas budžeta un ekonomikas politikai un jaunu budžeta grafiku. 

11.11.2013  Ikgadējais Baltijas jūras reģiona valstu forums: jāpalielina temps pirmajā Eiropas makroreģionā

Četrus gadus pēc tam, kad tika ieviesta ES stratēģija Baltijas jūras reģionam, kas ir pirmais ES makroreģions, pārstāvji no astoņām iesaistītajām ES valstīm līdz ar reģionālās politikas komisāru Johannesu  Hānu pulcējas 11.novembrī Viļņā ikgadējā forumā, kas veltīts ES stratēģijai attiecībā uz Baltijas jūras reģionu (EUSBSR). Viņiem pievienosies arī pārstāvji no Krievijas un Norvēģijas. 

08.11.2013  Komisārs J. Hāns aicina ES reģionus mobilizēt inovācijas potenciālu izaugsmei

Reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns 8.novembrī uzsver, ka ES reģionu konkurētspēja uzlabojama, izmantojot ES ieguldījumus un mērķtiecīgu plānošanu. Uzrunājot auditoriju 8.novembra konferencē “Reģioni kā jaunas izaugsmes virzītājspēks, pateicoties pārdomātai specializācijai” Briselē, komisārs J. Hāns aicina reģionus apzināt galvenās priekšrocības un, koncentrējot resursus uz tām, uzlabot konkurētspēju. Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta un Flandrijas reģiona rīkotajā augsta līmeņa pasākumā izvērtē, kā šīs tā sauktās “pārdomātas specializācijas” stratēģijas tiek īstenotas visās Eiropas valstīs un reģionos. Tās ir jaunās ES kohēzijas politikas pamatelements, kā arī priekšnoteikums ieguldījumiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu. 

08.11.2013  Latvijā ieradusies Eiropas Komisijas ceturtā pēcprogrammas uzraudzības misija

Sekojot sekmīgam trīs gadus ilgušās Eiropas Savienības (ES) finanšu palīdzības programmas noslēgumam (2012. gada 20. janvārī), no 4. līdz 7.novembrim Latvijā uzturējās ceturtā Eiropas Komisijas pēcprogrammas uzraudzības misija, kas tiek veikta kopā ar Eiropas Centrālo banku (ECB). Pēcprogrammas uzraudzības vizītes notiek divreiz gadā līdz laikam, kad būs atmaksāti 75% no ES aizdevuma Latvijai (sagaidāmais atmaksas termiņš – 2015. gads). 

07.11.2013  ES paziņo par jaunu atbalstu Burkinafaso attīstībai

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs savas vizītes laikā Burkinafaso paziņoja, ka šai valstij 2014.–2020. gadā tiks piešķirta divpusējā palīdzība līdz pat 623 miljonu eiro apmērā (ar nosacījumu, ka Padome un Eiropas Parlaments sniegs galīgo apstiprinājumu). Burkinafaso joprojām ir viena no pasaules 10 vismazāk attīstītajām valstīm. Tāpēc Eiropas Savienības sadarbībai ar Burkinafaso būtu jābūt vērstai uz nodrošinātību ar pārtiku, ilgtspējīgu lauksaimniecību, tiesiskuma stiprināšanu un veselības aizsardzību. 

06.11.2013  Komisija aicina Padomi apstiprināt tās priekšlikumu dalībvalstīm piešķirt lielāku subsidiaritāti attiecībā uz ĢMO kultivēšanu

2013. gada 26. septembrī Eiropas Savienības Vispārējā tiesa pasludināja spriedumu, kurā konstatē, ka Komisija nav rīkojusies saistībā ar pieprasījumu, kas attiecībā uz ĢMO kultivēšanu tika iesniegts pirms 12 gadiem 2001. gadā. 

06.11.2013  Klimata politika: Komisija ierosina ratificēt Kioto protokola otro posmu

Eiropas Komisija 6.novembrī ierosināja tiesību aktus, ar kuriem Eiropas Savienība oficiāli ratificēs Kioto protokola par klimata pārmaiņām otro saistību periodu (2013–2020). ES, dalībvalstis un Islande ir apņēmušās otrajā saistību periodā kopīgiem spēkiem samazināt to radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 % salīdzinājumā ar rādītājiem 1990. gadā vai citos izvēlētajos bāzes gados. Šīs samazināšanas saistības ir saskanīgas ar 2009. gadā pieņemto klimata un enerģētikas tiesību aktu paketi un atspoguļo tajā paredzētos samazināšanas pasākumus, kas veicami ES un dalībvalstīs. 

06.11.2013  Varšavas konferencē ES vēlas līdzsvarotu progresu, lai sekmētu rīcību klimata jomā

Eiropas Savienība ANO Klimata pārmaiņu konferencē, kas no 11. līdz 22. novembrim risināsies Varšavā, vēlas pieņemt līdzsvarotu lēmumu paketi, kas ievērojami veicinātu starptautisko rīcību klimata jomā. Šiem lēmumiem jāpalīdz ātrāk īstenot jau saskaņotos klimata jomas pasākumus, jāveicina darbs pie tā, lai līdz 2020. gadam vēl vairāk samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas pasaulē, un jāsagatavo pamats, lai līdz 2015. gadam pieņemtu tādu jaunu, juridiski saistošu, starptautisku nolīgumu klimata jomā, kurā būtu iekļautas visu valstu saistības attiecībā uz emisiju samazināšanu. 

06.11.2013  ES pastiprina atbalstu Nigēras attīstībai un drošībai

Pārtikas nodrošinājums, sociālās nozares, ceļu infrastruktūra, kā arī iekšējā drošība un stabilitāte būs četras galvenās nozares, kurās tiks koncentrēts Eiropas Savienības atbalsts attīstībai Nigērā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Par to šodien (6. novembrī) paziņoja ES attīstības komisārs Andris Piebalgs savas vizītes laikā Niamejā (Nigēra). Valstij piešķirto līdzekļu summa septiņiem nākamajiem gadiem būs 542 miljoni eiro, ņemot vērā Padomes un Eiropas Parlamenta galīgo apstiprinājumu. 

06.11.2013  Vide: 12 pilsētas pieteikušās Eiropas 2016. gada Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumam

Ir beidzies termiņš, kurā pilsētas varēja pieteikties 2016. gada Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumam, un pieteikumi ir saņemti no šādām 12 pilsētām, kas atrodas 11 dažādās valstīs: 

05.11.2013  2013. gada rudens ekonomikas prognoze: pakāpeniska atveseļošanās, ārējie riski

Pēdējo mēnešu laikā ir bijušas pozitīvas pazīmes, ka Eiropā notiek ekonomikas atveseļošanās. Pēc sarukuma līdz pat 2013. gada pirmajam ceturksnim otrajā ceturksnī Eiropas ekonomika sāka atkal pieaugt, un paredzams, ka reālais IKP atlikušā gada laikā turpinās palielināties. 

05.11.2013  Eiropas Savienība turpina palīdzēt Mali

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs 5.decembrī paziņoja par jaunu atbalstu Mali 615 miljonu eiro apmērā (pēc Eiropas Parlamenta un Padomes apstiprinājuma) saskaņā ar 11. Eiropas Attīstības fondu (EAF) 2014.–2020. gadam. Šis jaunais atbalsts liecina par Eiropas Savienības apņemšanos turpināt atbalstu miera veidošanai un ekonomiskai un sociālai attīstībai Mali. 

04.11.2013  Komisija ierosina samazināt plastmasas maisiņu izmantojumu

Eiropas Komisija 4.novembrī pieņēma priekšlikumu, kas uzliek dalībvalstīm par pienākumu samazināt vieglsvara plastmasas iepirkumu maisiņu izmantojumu. Dalībvalstis var izvēlēties pasākumus, ko tās uzskata par vispiemērotākajiem, tādus kā maksa, valsts noteikti mērķi izmantojuma samazinājuma jomā vai atsevišķos gadījumos aizliegums. Vieglsvara plastmasas maisiņus bieži vien izmanto tikai vienu reizi, bet vidē tie var saglabāties vairākus gadsimtus kā videi kaitīgas mikroskopiskas daļiņas, par kurām ir zināms, ka tās īpaši apdraud jūras vidi. 

04.11.2013  ES pastiprina atbalstu Sāhelai turpmākajos gados

Paredzams, ka 4.novembrī ES attīstības komisārs Andris Piebalgs kopīgās vizītes laikā Sāhelas reģionā ar ANO ģenerālsekretāru Banu Kimūnu, Pasaules bankas prezidentu Jim Yong Kim, Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētāju Nkosazana Dlamini-Zuma un Āfrikas Attīstības bankas prezidentu Donaldu Kaberuku paziņos par ievērojama apmēra jaunu ES finansējumu Sāhelas reģionam laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. 

31.10.2013  Beidzies termiņš pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstītājiem – kas notiks turpmāk?

Piektdien, 1.novembrī beidzas termiņš, kurā pirmo astoņu Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) organizatoriem bija jāsavāc paziņojumi par atbalstu. Trīs grupas apgalvo, ka ir savākušas nepieciešamo vienu miljonu parakstu. Saskaņā ar tiesību aktiem, kas attiecas uz EPI, ir jāsavāc minimālais parakstu skaits vismaz septiņās dalībvalstīs. Šīs trīs grupas ir Right2Water, kas uzskata, ka „ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece”, One of Us, kas vēlas, lai ES beigtu finansēt darbības, kurās pieļauta cilvēka embriju iznīcināšana, un Stop Vivisection, kas vēlas pārtraukt eksperimentus ar dzīviem dzīvniekiem. 

30.10.2013  Komisija ierosina 2014. gada zvejas iespējas Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā

Eiropas Komisija 30.oktobrī ir nākusi klajā ar priekšlikumu par 2014. gada zvejas iespējām Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā, kā arī starptautiskajos ūdeņos. Tas ir ikgadējs priekšlikums, kurā nosaka zivju apjomu, kādu ES zvejnieki nākamajā gadā drīkst nozvejot no galvenajiem komerciālas nozīmes zivju krājumiem. Priekšlikumā ir noteikti kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) apjomi un zvejas piepūle gan krājumiem, kurus pārvalda tikai ES, gan krājumiem, kurus pārvalda kopā ar trešām valstīm, piemēram, Norvēģiju, vai ar reģionālu zvejniecības pārvaldības organizāciju starpniecību visos pasaules okeānos. 

28.10.2013  Komisija sper vēl vienu soli, lai veicinātu mākoņdatošanas tirgu

Eiropas Komisija 28.oktobrī ir izveidojusi ekspertu grupu, lai uz fakultatīva instrumenta pamata izstrādātu drošus un taisnīgus noteikumus attiecībā uz mākoņdatošanas līgumiem. Grupas mērķis ir apzināt paraugpraksi, ar ko ņem vērā to patērētāju un mazu uzņēmumu raizes, kuri bieži vilcinās izmantot mākoņdatošanas pakalpojumus, jo līgumu noteikumi ir neskaidri. Ekspertu grupa atspoguļo Komisijas apņemšanos pastiprināt uzticēšanos mākoņdatošanas pakalpojumiem un atraisīt to potenciālu, lai veicinātu ekonomikas ražīgumu Eiropā. Minētās grupas izveide ir viens no svarīgākajiem pasākumiem Komisijas mākoņdatošanas stratēģijā, kas tika pieņemta pagājušajā gadā (IP/12/1025, MEMO/12/713) un kuras mērķis ir risināt ar mākoņdatoša 

23.10.2013  PVN standartizēta deklarācija – vienkāršojumi uzņēmumiem un nodokļu saistību izpildes uzlabošana

Komisija 23.oktobrī ir ierosinājusi jaunu standartizētu PVN deklarāciju, ar kuras palīdzību ES uzņēmumu izmaksas gadā var samazināt par līdz pat 15 miljardiem eiro. Šīs iniciatīvas mērķis ir samazināt birokrātiju, ar ko saskaras uzņēmumi, uzlabot nodokļu saistību izpildi un padarīt efektīvākas nodokļu administrācijas visā Savienībā. 

21.10.2013  Ir pienācis laiks stingrākiem pasākumiem Eiropas Savienībā pret vardarbību, kurā tiek izmantoti šaujamieroči

Pēdējo gadu laikā Eiropā notikušie traģiskie bruņotie uzbrukumi ir piesaistījuši mūsu uzmanību, jo īpaši Norvēgijā, Beļgijā, Somijā, Francijā un Itālijā, bet tie ir tikai daži piemēri. Neviena valsts nav pasargāta, un visā Eiropas Savienībā katru gadu vairāk nekā tūkstotis cilvēku ir slepkavības upuri, kurā tiek izmantoti šaujamieroči, un vairāk nekā pusmiljons šaujamieroču, kas ES reģistrēti kā pazaudēti vai nozagti, nav atrodami. 

18.10.2013  Saruna par Eiropas nākotni

Eiropas Komisija 2013. gadā Eiropas pilsoņu gada ietvaros visās Eiropas Savienības dalībvalstīs rīko interaktīvu diskusiju ciklu “Dialogi ar pilsoņiem” ar Eiropas un dalībvalstu politiķu līdzdalību. Diskusiju mērķis ir iesaistīt sabiedrību Eiropas nākotnes veidošanā. Šī diskusija tika rīkota arī kā daļa no Eiropas Komisijas pārstāvniecības šogad realizētās kampaņas, kuras mērķis bija atgādināt par ieguvumiem no valstu dalības ES un faktiem, kas apliecina Latvijas izcilību Eiropā. Diskusija Rīgā notika šī gada 18.oktobrī. Sekojiet līdzi diskusijai tiešsaistē tīmekļa vietnē lapā www.eiropasnakotne.lv

17.10.2013  ES mērķis panākt pamata platjoslas 100 % pieejamību Eiropā ir sasniegts pirms termiņa.

Tā kā satelīta platjosla ir pieejama visā ES, tagad ikviena ES mājsaimniecība var pieslēgt pamata platjoslas pakalpojumus. Satelītsakaru pieslēgums tagad ir pieejams visās 28 dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka satelītsakaru pakalpojumus var izmantot ikviens eiropietis — arī tie trīs miljoni iedzīvotāju, kuriem vēl nav pieejami fiksētie un mobilie platjoslas tīkli. 

17.10.2013  Transports: jauna ES infrastruktūras politika

Kopš 1980. gadiem, kad tika izveidota ES infrastruktūras politika, Komisija ir veikusi visradikālāko šīs politikas pārskatīšanu un šodien publiskojusi jaunas kartes, kas parāda deviņus svarīgākos koridorus, kuri kalpos par Eiropas vienotā tirgus transporta sistēmas pamatu un radikāli pārveidos austrumu–rietumu savienojumus. Atbilstīgi šī līmeņa vērienīgajiem mērķiem ES finansējumu transporta infrastruktūrai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam trīskāršos līdz 26 miljardiem eiro.  

16.10.2013  Transports: svarīgāko TEN-T infrastruktūras projektu atbalstam ES piešķir gandrīz 1,6 miljardus eiro

Pavisam Eiropas Komisija ir izraudzījusies 172 projektus, kam tiks atvēlēti gandrīz 1,6 miljardi eiro kā ES līdzfinansējums no Eiropas transporta tīkla (TEN-T) programmas transporta infrastruktūras uzlabošanai Eiropā. 2012. gadā daudzgadu programmas ietvaros tika izraudzīti 89 projekti, savukārt 2012. gada ikgadējā konkursā — 83 projekti; visi minētie projekti šo finanšu atbalstu izmantos, lai mudinātu TEN-T tīklu pilnveidošanu visdažādākajos aspektos, sākot no priekšizpētes jauniem projektiem līdz pat papildu piešķīrumiem, kuru mērķis ir palīdzēt īstenošanas stadijā esošām būviniciatīvām visos transporta veidos.  

15.10.2013  Konkurss "Migranti Eiropā" – Itālijas, Beļģijas un Igaunijas mācību iestādēm ir piešķirtas godalgas

14.oktobrī komisāre Sesīlija Malmstrēma paziņoja uzvarētājus ES mēroga multimediju konkursā "Migranti Eiropā", kura mērķis bija aicināt mākslas, lietišķās grafikas un komunikāciju skolu studentus no visas Eiropas Savienības savos darbos pievērsties migrantu devumam Eiropas valstu sabiedrībā. 

14.10.2013  Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga Stokholmā diskutēs ar pilsoņiem par Eiropas nākotni

Eiropas nākotne, pilsoņu tiesības un atgūšanās no ekonomikas krīzes būs temati, kurus Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga un 350 pilsoņi apspriedīs Stokholmā 33. dialogā ar pilsoņiem (sk. pielikumu). Diskusijā, kura notiks 15. oktobrī, V.Redingai pievienosies Zviedrijas ES lietu ministre Birgitta Ohlsson, Eiropas Parlamenta deputāts Olle Ludvigsson un Stokholmas pilsētas padomes priekšsēdētāja Margareta Björk

14.10.2013  Labāka to ES patērētāju aizsardzība, kuri lejupielādē spēles, e-grāmatas, video un mūziku

Pateicoties Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Komisijas kopīgai rīcībai, ir panākts, ka ES noteikumus par patērētāju tiesībām vairs nepārkāpj 116 tīmekļa vietnes, kurās pārdod datorspēles, elektroniskās grāmatas, video un mūziku. 

11.10.2013  Eiropas Komisija vēlas uzzināt jūsu viedokli par to, kā uzlabot patērētāju aizsardzību pārrobežu situācijās

Eiropas 500 miljonu patērētāju tiesībām jābūt vienlīdz labi aizsargātām neatkarīgi no tā, vai viņi iepērkas savā valstī, citā ES valstī vai tīmeklī pērk preces no citām ES valstīm. 11.oktobrī Eiropas Komisija sāka apspriešanos ar patērētājiem, viņu tiesību aizsardzības organizācijām un uzņēmumiem, lai noskaidrotu, kā visefektīvāk nodrošināt patērētāju aizsardzību pāri robežām. 

11.10.2013  Sklandrausis - pirmais ES līmenī aizsargātais Latvijas lauksaimniecības produkts

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi pieteikumu produkta " Sklandrausis " reģistrēšanai shēmā „Garantēta tradicionālā īpatnība”, padarot šo latviešu tradicionālo rausi par pirmo lauksaimniecības produktu Latvijā, ko aizsargās ES līmenī. 

10.10.2013  Sesīlija Malmstrēma atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta balsojumu par EUROSUR

10.oktobrī Eiropas Parlaments pieņēma Komisijas priekšlikumu regulai, ar kuru izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR

09.10.2013  Austrumu partnerības nostiprināšana, pateicoties transportam: svarīgākie rezultāti un nākamie soļi

ES un Austrumu partnerības1 valstu transporta ministri 9.oktobrī tiekas Luksemburgā, lai novērtētu progresu un apstiprinātu turpmākos pasākumus transporta savienojumu uzlabošanai. Pirms diviem gadiem Eiropas Komisija publicēja rīcības plānu transporta jomā, kura mērķis bija tuvināt ES austrumu kaimiņus ES. Transporta ministri apstiprināja šo pieeju pirmajā sanāksmē Krakovā, Polijā 2011. gadā. 

08.10.2013  Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Salvadoras darbu pie nabadzības izskaušanas

ES līdzšinējā attīstības palīdzība Salvadorai ir devusi daudzējādus uzlabojumus tās iedzīvotājiem, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem ir nodrošināta iespēja saņemt pamata pensiju un ir nodrošināta ūdens un sanitāro pakalpojumu pieejamība. Ņemot vērā šos rezultātus, ES attīstības komisārs Andris Piebalgs oficiālā vizītē šajā valstī apstiprinās ES apņemšanos dot ieguldījumu Salvadoras attīstībā, piešķirot jaunu finansējumu 2014.–2020. gadam. Jaunā palīdzība būs vērsta uz tādām jomām kā sociālie pakalpojumi jauniešiem, privātā sektora attīstība un klimata pārmaiņas un ar tām saistītā neaizsargātība. Mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. 

07.10.2013  Kāda nākotne bankām Eiropas Savienībā? Paudiet mums savus viedokļus

Pirmdien, 7. oktobrī, sāksies tiešu, interaktīvu tiešsaistes debašu trešā kārta – šoreiz par bankām – starp pilsoņiem, uzņēmumiem, organizācijām un politikas veidotājiem vienotā tirgus mēneša ietvaros (skatīt IP/13/847 un IP/13/882). Šī ir iespēja pilsoņiem un ieinteresētajām personām iesniegt priekšlikumus par ES nākotni un apspriest šos priekšlikumus tiešsaistē, reālā laikā ar citiem pilsoņiem, ieinteresētajām personām, amatpersonām, vadītājiem un ekspertiem no visas Eiropas. Komisija atkal pievēršas tīmeklim, lai iesaistītu pilsoņus un pilsoniskās sabiedrības grupas savā politikas programmā. Tiešsaiste 

07.10.2013  Eiropas tiesiskuma telpas pabeigšana: kas notiks tālāk?

Ieskats maģiskā kristāla bumbā: kāda būs ES tieslietu politika 2020. gadā? Šāds ir Eiropas mēroga diskusiju temats, ko Eiropas Komisija sāka 7.oktobrī. Diskusiju sākumpunkts ir pieci darba dokumenti, ar kuriem Komisija nāca klajā un kuri attiecas uz Eiropas civiltiesībām, krimināltiesībām un administratīvajām tiesībām, kā arī tiesiskumu un pamattiesībām ES. Ar šiem dokumentiem tiek sāktas diskusijas par iespējamo rīcību ES tieslietu politikas jomā turpmākajos gados, kuras mērķis ir pamatu stiprināšana, uz ko balstās Eiropas Savienība, un Eiropas tiesiskuma telpas pabeigšana, kas ir Eiropas pilsoņu un uzņēmumu interesēs. Apspriežamo ideju starpā ir arī turpmāki soļi, kas vērsti uz savstarpējas uzticēšanās civiltiesībām veicināšanu, pastiprinātas procesuālās tiesības attiecībā uz dokumentu izsniegšanu, kā arī turpmāka Eiropa 

07.10.2013  Komisijas priekšlikums, ar ko pilsoņiem garantē tiesības piekļūt advokātam, kļūs par likumu

Eiropas Komisijas priekšlikums, ar ko visiem ES pilsoņiem garantē tiesības sazināties ar advokātu, kad pret viņiem ir ierosināta krimināllieta, 7.oktobrī tika oficiāli pieņemts pēc tam, kad Ministru Padome bija to apstiprinājusi. Eiropas Parlaments šo direktīvas priekšlikumu apstiprināja 10. septembrī (MEMO/13/772). Praksē tas nozīmē, ka visiem aizdomās turētajiem — neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā viņi atrodas — turpmāk tiks garantētas tiesības sazināties ar advokātu no procesa paša sākuma līdz tā beigām. Ja aizdomās turētā persona tiek aizturēta, jaunie noteikumi paredz, ka attiecīgajai personai ir iespēja sazināties ar savu ģimeni. Ja aizturētā persona atrodas ārpus savas mītnes valsts, tai ir tiesības sazināties ar savas valsts konsulātu. 

04.10.2013  ES palīdz Etiopijā uzlabot nodrošinātību ar pārtiku un palielināt izturētspēju pret sausumu

Eiropas Savienība (ES) ir paziņojusi, ka tā nodrošinās 50 miljonus eiro, lai uzlabotu nodrošinātību ar pārtiku un palielinātu izturētspēju pret sausumu Etiopijas dienvidos un austrumos. Šis projekts ir daļa no „Atbalsts Āfrikas raga izturētspējai (SHARE)” iniciatīvas, ko uzņēmās īstenot ES komisāri Andris Piebalgs un Kristalīna Georgijeva. 

04.10.2013  OPEN DAYS: Eiropas reģioni un pilsētas, gatavojoties 2020. gadam, iegulda izaugsmē

Vairāk nekā 5500 pārstāvju no visas Eiropas reģioniem un pilsētām dalīsies uzskatos un pieejā par to, kā ES reģionālās politikas nākamās kārtas ieguldījumi varētu Eiropai palīdzēt atgriezties uz izaugsmes ceļa, radīt darbvietas un uzlabot konkurētspēju. 

03.10.2013  Digitalizācijas programma — pētījumā secināts, ka lielāks sieviešu īpatsvars ES digitālajā nozarē palielinātu ikgadējo IKP par 9 miljardiem eiro

Ja izdotos aizvien vairāk meiteņu ieinteresēt par karjeru digitālajā nozarē un aizvien vairāk sieviešu iesaistīt darbā šajā nozarē, ieguvēji būtu gan digitālās nozares uzņēmumi, gan pašas sievietes, gan arī Eiropas ekonomika. Tāds ir galvenais secinājums 3.oktobrī publicētajā Eiropas Komisijas pētījumā par IKT nozarē strādājošām sievietēm. 

02.10.2013  EK un dalībvalstis izvērtēs šķēršļus, kas ierobežo pieeju reglamentētām profesijām

Eiropas Komisija 2.oktobrī pieņēma paziņojumu par valstu noteikumu par pieeju profesijām vērtēšanas uzsākšanu. Reglamentētās profesijas ir profesijas, pieeja kurām ir atkarīga no īpašas kvalifikācijas vai attiecībā uz kuru ir aizsargāta konkrēta amata, piemēram, farmaceitu vai arhitektu, nosaukuma lietošana. Šādu ierobežojumu pastāvēšanai var būt ļoti pamatoti iemesli, piemēram, patērētāju aizsardzība. Tomēr pārmērīgi ierobežojoši nosacījumi pieejai konkrētām profesijām var mazināt vēlmi vai pat liegt jauniešiem ienākšanu darba tirgū. Atšķirīgie normatīvie režīmi var apgrūtināt kvalificētu profesionāļu iespējas pieteikties uz brīvajām darba vietām citās dalībvalstīs. 

02.10.2013  Nodarbinātība un sociālā situācija ES — ceturkšņa pārskatā izcelta ekonomikas atveseļošanās nestabilitāte; neviendabība EMS saglabājas

Jaunākajā Eiropas Komisijas ceturkšņa pārskatā par nodarbinātību un sociālo situāciju norādīts, ka, iespējams, var runāt par Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanās sākumu, tomēr starp valstīm, īpaši eirozonā, joprojām pastāv atšķirības. Pārskatā arī uzsvērts, ka darba tirgus un sociālie apstākļi joprojām ir kritiskā stāvoklī un ka integrējošas izaugsmes vārdā būs vajadzīgi turpmāki stratēģiski ieguldījumi un strukturālās reformas. 

01.10.2013  Atklās mākslas tikšanās cikla "Eiropas gadalaiki" jauno sezonu

1.oktobrī plkst.18.30 Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvārī 28) mākslas tikšanās cikla „Eiropas gadalaiki: rudens, ziema” jauno sezonu atklās pasākums „Eiropas mēle jeb Kas ir tulkotājs?”. 

30.09.2013  Intelektuālā īpašuma tiesības: saskaņā ar pētījumu aptuveni 35 % darbvietu ES rada nozares, kurās plaši tiek izmantotas intelektuālā īpašuma tiesības

Eiropas Komisija 30.septembrī atzinīgi novērtēja Eiropas Patentu iestādes (EPO) un Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) kopīgi veiktā pētījuma par intelektuālā īpašuma tiesībām publicēšanu. Pētījumā "Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe" (pētījums par nozarēm, kurās tiek plaši izmantotas intelektuālā īpašuma tiesības: ieguldījums ekonomikas rezultivitātē un nodarbinātībā Eiropā" (2013. gada septembris) tiek mērīta intelektuālā īpašuma tiesību nozīme ES ekonomikā. Saskaņā ar galvenajiem pētījumā izdarītajiem secinājumiem apmēram 39 % no kopējās ES saimnieciskās darbības (aptuveni 4,7 triljoni eiro gadā) nodrošina nozares, kurās plaši tiek izmantotas intelektuālā īpašuma tiesības un kuras ir tiešs darbvietu avots aptuveni 26 % no visām darbavietām ES (56 miljoni  

30.09.2013  ES Sporta forumā olimpiskais čempions pievērš uzmanību sportistu dubultkarjerai

Valda priekšstats, ka uzvaras sportā automātiski garantē milzīgus ienākumus un dzīvi luksusa apstākļos. Varbūt ar dažiem elites sportistiem tā arī notiek, taču vairumam realitāte izrādās pavisam citāda. Kad sportistu karjera ir beigusies, viņiem jāatrod “normāls” darbs. Dažiem tas nebūt nav vienkārši, jo viņi visu enerģiju ir atdevuši sportam un nav turpinājuši mācības. Sportistu dubultkarjera, kurā treniņi tiek apvienoti ar izglītību, būs viena no galvenajām tēmām, par kurām spriedīs 2013. gada ES Sporta forumā, kas notiks Viļņā 2013. gada 30. septembrī un 1. oktobrī. Foruma otrajā dienā paneļdiskusijā piedalīsies basketbola leģenda un olimpiskās zelta medaļas ieguvējs Šarūns Marčuļonis un E 

30.09.2013  Komisija ilgtspējīgai mobilitātei pilsētās piešķir 4 miljonus eiro

Eiropas Komisija 30.septembrī parakstīja 4 miljonus eiro vērtu dotāciju nolīgumu ar konsorciju, kurā piedalās 14 Eiropas pētniecības institūti, asociācijas un konsultāciju sabiedrības, tostarp 10 MVU, par tā dēvēto „Civitas Capital" trīsgadu projektu. 

27.09.2013  Pilsoņi, ieinteresētās personas un politikas veidotāji apspriež sociālo tiesību nākotni Eiropas Savienībā

Pirmdien, 30. septembrī, sāksies tiešu, interaktīvu tiešsaistes debašu otrā kārta – šoreiz par sociālajām tiesībām – starp pilsoņiem, uzņēmumiem, organizācijām un politikas veidotājiem vienotā tirgus mēneša ietvaros (skatīt IP/13/847). Šī ir iespēja pilsoņiem un ieinteresētajām personām iesniegt priekšlikumus par ES nākotni un apspriest šos priekšlikumus tiešsaistē, reālā laikā ar citiem pilsoņiem, ieinteresētajām personām, amatpersonām, vadītājiem un ekspertiem no visas Eiropas. Komisija atkal pievēršas tīmeklim, lai iesaistītu pilsoņus un pilsoniskās sabiedrības grupas savā politikas programmā. Tiešsaistes forums piedāvā ieinteresētajām personām unikālu un tūlītēju saziņas līniju ar politikas veidotājiem Briselē. Vienotā tirgus mēneša laikā f 

26.09.2013  Gēteborgas grāmatu gadatirgū paziņoti Eiropas Savienības 2013. gada Literatūras balvas ieguvēji

26.septembrī Andrula Vasiliu, Eiropas komisāre, kuras pārziņā ir izglītība, kultūra, daudzvalodība un jaunatne, Gēteborgas grāmatu gadatirgus atklāšanā paziņoja Eiropas Savienības 2013. gada Literatūras balvas saņēmējus — labākos jaunos autorus Eiropā. Šogad uzvarētāji ir Izabella Verī no Beļģijas, Faruks Šehičs no Bosnijas un Hercegovinas, Emilioss Solomu no Kipras, Kristians Bangs Foss no Dānijas, Mēlis Frīdentāls no Igaunijas, Lidija Dimkovska no bijušās Dienvidslāvijas Maķedon 

26.09.2013  Mīlestības valoda ir … daudzvalodība

Kā pateikt "Tu man patīc!" 24 ES oficiālajās valodās? 26.septembrī par godu Eiropas valodu dienai Eiropas Komisija jums dara zināmu šo ārkārtīgi svarīgo informāciju. Šīs ir pamata frāzes, kas jāzina gadījumā, ja plānojat apmeklēt Eiropas valodu dienas satvarā organizēto starptautisko iepazīšanās pasākumu, kurā valdošā valoda ir daudzvalodība, kas ir mīlestības valoda

26.09.2013  ES piešķir 660 miljonu eiro finansējumu labākajiem pētniekiem

Dzīvības robežu izpēte uz Marsa, tāda vīrusa izveide, kas apkarotu vēža šūnas, fotonikas izmantošana redzes atjaunošanai kataraktas pacientiem, tādu sabiedrības problēmu risināšana, kā, piemēram, iedzīvotāju novecošana jaunattīstības valstīs vai nevienlīdzība kapitālistiskā sabiedrībā — tās ir tikai dažas no tēmām, kurām pievērsušies 284 zinātnieki, kuriem jaunākajā Eiropas Pētniecības padomes (EPP) finansējuma piešķiršanas kārtā paredzēti līdzekļi 660 miljonu eiro apmērā. 

26.09.2013  Komisija skubina Itāliju, Kipru un Grieķiju izpildīt ES noteikumus, lai novērstu sastrēgumus Eiropas gaisa telpā

26.septembrī Eiropas Komisija lūdza Itāliju, Kipru un Grieķiju steidzami paskaidrot, kādi pasākumi ir veikti, lai izveidotu funkcionālos gaisa telpas blokus, kā to paredz 2004. gada Eiropas vienotās gaisa telpas tiesību aktu pakete, ar kuru bija iecerēts reformēt Eiropas novecojušo gaisa satiksmes kontroles sistēmu. Funkcionālie gaisa telpas bloki (FGTB) ir domāti tam, lai pašreizējo 27 dalībvalstu gaisa satiksmes bloku veidojumu aizstātu ar lielāku reģionālu bloku tīklu, tā uzlabojot efektivitāti, samazinot izmaksas un emisijas. Komisija vēlas mazināt gaisa telpas pārslodzi, jo tiek prognozēts, ka nākamajos 10–20 gados lidojumu skaits pieaugs par 50 %. 

26.09.2013  Biežāk uzdotie jautājumi par valodām Eiropā

Ko nozīmē jēdziens “daudzvalodība”? 

25.09.2013  EK uzsāk programmu "Izglītības atvēršana", lai sekmētu inovāciju un digitālo prasmju apguvi skolās un augstskolās

Eiropas Savienībā vairāk nekā 60 % deviņgadīgu skolēnu mācās skolās, kas vēl joprojām nav aprīkotas ar digitālām ierīcēm. Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar rīcības plānu "Izglītības atvēršana”, lai risinātu šo un citas ar digitalizāciju saistītas problēmas, kuras kavē skolas un augstskolas sniegt augstas kvalitātes izglītību un digitālās prasmes, kas līdz 2020. gadam būs nepieciešamas 90 % darba vietu. Lai palīdzētu uzsākt šo iniciatīvu, Komisija 25.septembrī atklāj jaunu tīmekļa vietni Open Education Europa (Atvērtā izglītība Eiropā), kas dos iespēju audzēkņiem, pedagogiem un izglītības iestādēm brīvi izmantot atvērtos izglītības resursus. 

24.09.2013  Zinātne ir kliedziens — 33 valstu 300 pilsētās norisināsies Zinātnieku nakts

Pētnieki var darīt diezgan neticamas lietas. Atēnās redzēsiet, kā viņi panāk, ka neliels vilciena modelis paceļas gaisā, levitē un turpina kustēties. Vai jūs dziedot nespējat noturēt melodiju? Tā vairs nav problēma, Diseldorfas pētnieki ir izveidojuši virtuālu ierīci, kas jūs padarīs par operzvaigzni, kas nepaliktu ēnā pat pašam Placido Domingo. Zagrebā varēsiet uzzināt, vai Stenlija Kubrika filma Kosmosa odiseja ir kas vairāk par zinātnisko fantastiku. Vai arī Portu varēsiet iejusties mīklainas slepkavības izmeklētāja lomā. Zinātnieki Santanderā demonstrēs, kā fizika palīdz sērfotājiem noķert lielākos viļņus. Savukārt Perudžas apmeklētāji tiksies ar Lego robotu vārdā Le(g)onardo, kas prot taisīt portretus. Zinātne ir kliedziens, — un iedzīvotāji Poznaņā izies ielās, lai to pierādītu, cen 

24.09.2013  Medicīniskās ierīces kļūst patērētājiem drošākas

24.septembrī Eiropas Komisija, īstenojot savu apņemšanos atjaunot pacientu uzticēšanos medicīnisko ierīču nozarei cita starpā pēc Poly Implant Prothèse (PIP) krūšu implantu skandāla, pieņēma divus tiesību aktus, kas medicīniskās ierīces padara drošākas. Jaunie noteikumi ir Komisijas Īstenošanas regula, kas precizē kritērijus attiecībā uz pilnvarotajām institūcijām, kuras atbild par medicīnisko ierīču ražotāju inspicēšanu1, un Komisijas Ieteikums, kas precizē uzdevumus, kuri šīm iestādēm jāpilda, revidējot un novērtējot medicīniskās ierīces. Medicīnisko ierīču nozare aptver apmēram 10 000 dažādu izstrādājumu, no plāksteriem līdz pat elektrokardiostimulatoriem. 

24.09.2013  Vienotā tirgus mēnesis sākas ar debatēm par darbavietām

Pirmdien, 23. septembrī, norisināsies pirmās debates četru tiešsaistes debašu sērijā par vienoto tirgu vienotā tirgus mēneša ietvaros, kas ilgs no 2013. gada 23. septembra līdz 23. oktobrim. Ņemot vērā, ka 2013. gads ir Eiropas Pilsoņu gads, Eiropas Parlamenta un Komisijas iniciatīvas – vienotā tirgus mēneša – laikā iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām būs iespēja iesniegt priekšlikumus par ES nākotni un apspriest šos priekšlikumus tiešraidē tiešsaistē ar citiem iedzīvotājiem, ieinteresētajām personām, amatpersonām, vadītājiem un ekspertiem no visas Eiropas. 

23.09.2013  EPT progresa ziņojums: pētniecības vienotais tirgus vēl top

Eiropas Komisija 23.septembrī nāca klajā ar pirmo vispārējo situācijas analīzi par pētniecības vienoto tirgu jeb Eiropas Pētniecības telpu (EPT). Ziņojumā sniegta faktu bāze, kas ļauj novērtēt progresu tādās mērķjomās kā atklāta un taisnīga pētnieku pieņemšana darbā un zinātnes atziņu labāka aprite. Tajā atzīts, ka ir gūti zināmi panākumi, taču pat izcilākajām pētniecības iestādēm joprojām ir problēmas, kas ir jāatrisina līdz 2014. gadam — ES vadītāju noteiktajam Eiropas Pētniecības telpas izveides termiņam.  

20.09.2013  Mums tīkama pilsēta: ilgtspējīgi risinājumi Eiropas pilsētām

Kampaņas “Tev tīkama pasaule” ietvaros 19. un 20. septembrī Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā viesosies ES pilsētplānošanas speciālisti, kuriem būs iespēja klātienē redzēt, kā šajā pilsētā ieviestie ilgstpējīgie risinājumi darbojas praksē. Dalību apstiprinājuši pilsētplānotāji no Apvienotās Karalistes, Bulgārijas, Dānijas, Igaunijas, Francijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Vācijas. 

19.09.2013  Komisijas priekšsēdētājs Barrozu un Edmunds Štoibers aicina dalībvalstis aktīvāk mazināt MVU piemērojamās formalitātes un uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti

19.septembrī priekšsēdētājs Barrozu apsprieda izaugsmes un nodarbinātības veicināšanas iespējas ar Augsta līmeņa darba grupu administratīvā sloga jautājumā, kuru vada Edmunds Štoibers, bijušais Bavārijas ministru prezidents. ES līmenī mazinot administratīvās formalitātes, Komisija veicina to, ka jo īpaši mazie uzņēmumi var koncentrēt resursus uz pamatdarbību tā vietā, lai tērētu laiku un naudu papīru kārtošanai. Līdztekus Komisija cieši sadarbojas ar dalībvalstīm, izplatot paraugpraksi par ES tiesību aktu īstenošanu, jo no kopējā administratīvā sloga, ko uzņēmumiem rada ES tiesību akti, gandrīz trešdaļu veido valsts noteikumi, ar kuriem īsteno ES prasības. 

18.09.2013  Kopīgas robežas, ciešākas attiecības: godinot Eiropas teritoriālo sadarbību

Šonedēļ, no 16.septembra galvenā uzmanība ir pievērsta tai vērtībai, ko ES reģionālās politikas pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu projekti un programmas sniedz kopienām, reģioniem un dalībvalstīm. Šī kampaņa, tuvojoties Eiropas Sadarbības dienai 21. septembrī, notiek izšķirošā brīdī. 

18.09.2013  Jauni pasākumi, kas vajadzīgi, lai atjaunotu uzticēšanos bāzes indeksiem pēc LIBOR un EURIBOR skandāliem

Komisija 18.septembrī ierosināja tiesību akta projektu, lai palīdzētu atjaunot uzticēšanos bāzes indeksu integritātei. Bāzes indekss ir indekss (statistiks rādītājs), ko aprēķina no reprezentatīva pamatdatu kopuma un ko izmanto kā bāzes cenu kādiem finanšu instrumentiem vai finanšu līgumiem vai arī ieguldījumu fonda darbības mērīšanai. Jaunie noteikumi veicinās bāzes indeksu stabilitāti un uzticamību, palīdzēs atklāt un novērst manipulācijas ar tiem un precizēs iestāžu atbildību par bāzes indeksiem un to ievērošanas uzraudzību. Tie papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada jūnijā apstiprinātos Komisijas priekšlikumus par to, ka manipulācija ar bāzes indeksiem jāuzskata par ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, par ko nosakāmi stingri administratīvie sodi (sk.MEMO/13/774). 

17.09.2013  Eiropas Komisija izlēmīgi vēršas pret “legālām apreibinošām vielām”

Eiropas Komisija 17.septembrī ierosināja stiprināt Eiropas Savienības spēju vērsties pret “legālām apreibinošām vielām”, t.i., jaunām psihoaktīvām vielām, ko izmanto kā alternatīvu nelikumīgajām narkotikām, piemēram, kokaīnam un ekstazī. Saskaņā ar Komisijas šodien ierosinātajiem noteikumiem kaitīgas psihoaktīvās vielas tiks bez kavēšanās izņemtas no tirgus, neapdraudot to daudzveidīgo likumīgo izmantošanu rūpnieciskos un komerciālos nolūkos. Komisijas priekšlikums ir sagatavots, ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) un Eiropola brīdinājumus par problēmas mērogu un 2011. gada ziņojumu, kurā konstatēts, ka nepieciešams stiprināt ES pašreizējo mehānismu jaunu psihoaktīvo vielu apkarošanai ( IP/11/1236 ). 

16.09.2013  Mobilitātes nedēļa pilsētniekus aicina uz alternatīviem transporta veidiem un tīrāku gaisu

Paredzams, ka vairāk nekā 2000 Eiropas pilsētu piedalīsies 12. Eiropas Mobilitātes nedēļā , kura sākas 16.septembrī. Pasākums ar devīzi "Tava rīcība attīra gaisu!" šogad notiks līdz 22. septembrim. Kampaņa informē par to, kā transports ietekmē vietējo gaisa kvalitāti, un rosina pilsētniekus uzlabot savu veselību un labsajūtu, mainot ikdienas pārvietošanās paradumus.  

12.09.2013  Komisija ierosina spert nozīmīgu soli ceļā uz telesakaru vienoto tirgu

  • Mobilo sakaru plāni ES mērogā ar atceltu viesabonēšanu; 

12.09.2013  Eiropas nākotne: EK priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga Namīrā diskutēs ar pilsoņiem

Tikai divas dienas pēc EK priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu runas par stāvokli Eiropas Savienībā diskusijas par Eiropas nākotni notiks Namīrā. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga un Valonijas un Beļģijas franču valodas kopienas ministru prezidents Rudy Demotte 13. septembrī ar vairāk nekā 350 pilsoņiem, starp kuriem būs daudz jauniešu, apspriedīs Eiropas risinājumus ekonomikas krīzei, pilsoņu tiesības un Eiropas nākotni. 

11.09.2013  Priekšsēdētāja Barrozu vēstule par situāciju ES Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam

Godātais priekšsēdētāj Šulca kungs! 

10.09.2013  Kā labāk izmantot Eiropas ūdensceļus

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar jaunu pasākumu1 plānu, lai vairāk kravu novirzītu pa Eiropas upēm un kanāliem. Baržas ir viens no klimatam labvēlīgākajiem un energoefektīvākajiem transporta veidiem, bet pašlaik tās gadā pārvadā tikai kādus 6 % no Eiropas kopējā kravu apjoma. Jauno priekšlikumu mērķis ir izvērst Eiropas iekšzemes ūdensceļu (kuru garums, kopā ņemot, ir 37 000 km) neizmantoto potenciālu. Tie atvieglos kravu pārvadāšanu un palīdzēs uzlabot nozares ekoloģisko sniegumu, kā arī veicinās inovāciju un uzlabos darba iespējas.  

10.09.2013  Virzoties uz kvalitatīvu ūdensceļu transportu

Galvenie fakti un skaitļi 

09.09.2013  Jauns ES pasākums bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai pret invazīvām sugām

Eiropas Komisija 9.septembrī ierosināja jaunu tiesību aktu, ar kuru paredz profilakses un pārvaldības pasākumus saistībā ar strauji pieaugošo apdraudējumu, ko rada invazīvās sugas. Patlaban Eiropā ir vairāk nekā 12 000 svešzemju sugu, kas nav raksturīgas mūsu dabiskajai videi. No tām apmēram 15 % ir invazīvas, un to skaits strauji aug. 

09.09.2013  “Eiropas Vakanču monitorā” uzsvērtas pieaugošas darba iespējas veselības aprūpes nozarē

Pieprasījums pēc darbaspēka veselības aprūpes nozarē pieaug — to apstiprina Eiropas Komisijas tikko izdotais jaunākais “Eiropas Vakanču monitors” (EVM). Nodarbinātība ES veselības aprūpes nozarē ir pieaugusi par gandrīz 2 % gadā laikposmā no 2008. gada līdz 2012. gadam. 

04.09.2013  Komisijas ceļvedis ar paralēlo banku sistēmu saistīto risku mazināšanai

Komisija 4. septembrī ir pieņēmusi paziņojumu par paralēlo banku sistēmu un ierosinājusi jaunus noteikumus par naudas tirgus fondiem (NTF). 

04.09.2013  Komisāre Vasiliu atbalsta Lietuvas ES prezidentūras iniciatīvu ievērojami uzlabot stāvokli izglītības un jaunatnes jomā

Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu no šā gada 5. līdz 10. septembrim apmeklēs Lietuvu nolūkā atbalstīt to kā ES prezidējošo valsti centienos par politiskās dienaskārtības galveno jautājumu izvirzīt kvalitatīvas izglītības un iespēju nodrošināšanu jauniešiem. Šā apmeklējuma laikā komisāre Vasiliu kopā ar Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti atklās ES jaunatnes konferenci un kopā ar premjerministru Aļģirdu Butkeviču – konferenci "Eiropas augstākā izglītība pasaulē". Komisāre arī tiksies ar izglītības un zinātnes ministru Daiņus Pavaļķi, sociālās aizsardzības un nodarbinātības ministri Aļģimantu Pabedinskieni un ar Lietuvas Seima deputātiem. 

03.09.2013  Eiropas Komisija meklē "inovāciju galvaspilsētu"

Eiropas Komisija 3.septembrī ir izsludinājusi konkursu, kurā tiks izraudzīta pirmā Eiropas inovāciju galvaspilsēta (iCapital). Pilsētai ar vislabāko “inovāciju ekosistēmu”, kas vieno iedzīvotājus, sabiedriskās organizācijas, akadēmiskās aprindas un uzņēmumus, tiks piešķirta balva. Patlaban 68 % ES iedzīvotāju dzīvo pilsētās, tāpēc lielākā daļa jauninājumu, kas padara Eiropu inovatīvāku, tiek radīta tieši pilsētvidē. Pilsētas sekmē inovācijas publisko pakalpojumu jomā, tomēr galvenais uzdevums ir radīt atbilstošu vidi, kurā par novatoru var kļūt ikviens, un nodrošināt sadarbības iespējas publiskā un privātā sektora dalībniekiem. Vērtēšanu veiks neatkarīgu ekspertu grupa, kas 2014. gada pavasarī paziņos uzvarētāju – pilsētu, kura saņems naud 

03.09.2013  Digitalizācijas programma: ES finansēts projekts naftas ķīmijas produktu konteineru pārbaudei paredz izmantot robotus

Eiropas Komisija un desmit Eiropas uzņēmumu konsorcijs Shell vadībā 3.septembrī sāka projektu PETROBOT, kura ietvaros tiks izstrādāti roboti, kas cilvēku vietā inspicēs spiedtvertnes un uzglabāšanas tvertnes, kuras tiek plaši izmantotas naftas, gāzes un naftas ķīmijas rūpniecībā. 

02.09.2013  Juvenes Translatores − sākusies pieteikšanās jauno tulkotāju konkursam

No 1. septembra vidusskolas var pieteikt skolēnus gadskārtējam ES jauno tulkotāju konkursam Juvenes Translatores tīmekļa vietnē ec.europa.eu/translatores. Reģistrēties konkursam varēs līdz 20. oktobrim, aizpildot pieteikuma veidlapu, kas pieejama konkursa tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās. Konkurss notiks 28. novembrī vienlaikus visās izvēlētajās skolās, jau septīto gadu pēc kārtas. Tajā var piedalīties visu tautību skolēni, kuri dzimuši 1996. gadā. 

30.08.2013  Vide: jaunā Biocīdu regula uzlabo cilvēku veselības un vides aizsardzību

Jauna regula par biocīdajiem produktiem, kuru piemēros no 1. septembra, būtiski uzlabos ES tirgū laisto un izmantoto biocīdu drošumu un vienkāršos atļauju piešķiršanas procedūru šiem biocīdiem. Biocīdi ir ķīmiskas vielas, ko izmanto, lai apkarotu kaitīgus organismus, tādus kā kaitēkļi un mikrobi (piemēram, pelējumu un baktērijas). Biocīdi ir, piemēram, kukaiņu atbaidīšanas līdzekļi jeb repelenti, dezinfekcijas līdzekļi un rūpnieciskas ķīmiskās vielas, kā pretapaugšanas krāsas kuģiem un materiālu konservanti. 

29.08.2013  Septembrī 50 valstis piedāvā brīvi apmeklēt vēsturiskās vietas un objektus

Visu septembri miljoniem cilvēku 50 valstīs varēs brīvi apmeklēt tūkstošiem ikdienā reti pieejamu vēsturisku vietu un kultūras objektu Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes kopīgās iniciatīvas — Eiropas kultūras mantojuma dienu — ietvaros. 2013. gada Eiropas kultūras mantojuma dienas oficiāli tiks atklātas rīt, 30. augustā, Erevānā, Armēnijā, kura patlaban vada Eiropas Padomes Ministru komiteju. Šai pašā dienā tiks aktivizēta arī jauna interaktīva tīmekļa vietne, kurā būs atrodama sīka informācija par vietām un objektiem, kas pieejami plašākai sabiedrībai, kā arī informācija par īpašiem pasākumiem, kas katrā valstī risināsies kultūras mantojuma dienu ietvaros. 

22.08.2013  Komisija ierosina zvejas iespējas 2014. gadā Baltijas jūrā

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu par zvejas iespējām 2014. gadā Baltijas jūrā. Tas ir ikgadējs priekšlikums par zvejas apjomu, kādu no galvenajiem komerciālajiem zivju krājumiem Baltijas jūrā nākamgad varēs zvejot ES zvejnieki. Priekšlikums sagatavots, pamatojoties uz zinātnieku ieteikumiem, un vērsts uz to, lai zvejniecības Baltijas jūrā īstermiņā un ilgtermiņā būtu ilgtspējīgas gan no vides, gan ekonomiskā viedokļa. Tas arī atbilst kopējās zivsaimniecības politikas reformas, par kuru nesen panākta vienošanās, pamatprincipiem. 

21.08.2013  50 % no 2011. gadā publicētajiem zinātniskajiem pētījumiem ir pieejami bez maksas

21.augustā Eiropas Komisijas finansētā pētījumā tika apstiprināta vispārējā virzība uz pētījumu rezultātu brīvu pieejamību, tā dēvēto “brīvo piekļuvi”, kas lasītājiem nozīmē pētījumu rezultātu pieejamību par velti. Šajā jaunajā pētījumā secināts, ka brīvas pieejamības jomā tuvojamies kritiskajam punktam, — 50 % no 2011. gadā publicētajiem zinātniskajiem pētījumiem tagad ir pieejami par velti. Šis rādītājs divreiz pārsniedz iepriekšējos pētījumos uzrādīto. Tas skaidrojams ar uzlabotas metodoloģijas un plašāka brīvas pieejamības definējuma piemērojumu. Pētījumā arī konstatēts, ka tagad tīmeklī brīvi pieejami vairāk nekā 40 % zinātniski recenzēto rak 

20.08.2013  Komisija piešķir 1.5 miljonus eiro projektam VAMPIRE, kura mērķis ir apturēt vēža apasiņošanu

20.augustā Eiropas Komisija piešķīra savu piecdesmito grantu pētījumiem Eiropas lietišķās ievirzes doktorantūras (EID) ietvaros. Grants 1,5 miljonu eiro vērtībā ir paredzēts jaunu antivielu pētījumiem, kas iznīcinās vēža asinsvadus un pašu audzēju. Tā saukto projektu vampire (“Vascular Antibody-Mediate d Pharmaceutically Induced tumour Resection” vai “Audzēja rezekcija asinsvadu līmenī, pateicoties antivielu transportētām aktīvām vielām) īsteno Birmingemas Universitāte Apvienotajā Karalistē un biotehnoloģiju uzņēmums “SomantiX” Utrehtā (Nīderlande). Šos pētījumus atbalsta asociētās Eiropas universitātes, uzņēmumi un pētniecības centri, tostarp Federālā Politehniskā skola 

20.08.2013  Komisija pieņem tirdzniecības pasākumus attiecībā uz Fēru salām, lai aizsargātu Ziemeļatlantijas siļķes krājumu

Eiropas Komisija šodien pieņēma pasākumu paketi, lai vērstos pret ilgtnespējīgu siļķes zveju, ko atļauj Fēru salas. Šie pasākumi ietver ES aizliegumu importēt Ziemeļatlantijas krājuma siļķes un makreles, kas nozvejotas Fēru salu kontrolē, kā arī zvejas produktus, kas satur šādas zivis vai ir iegūti no tām. Tie paredz arī ES ostu izmantošanas ierobežojumus kuģiem, kas Fēru salu kontrolē zvejo siļķes un makreles krājumos. Līdz ar to dažiem Fēru salu kuģiem nebūs atļauts piestāt ES ostās, izņemot ārkārtas gadījumus. 

19.08.2013  Jauns ES finansējums, lai palīdzētu apkarot narkotikas Bolīvijā

Šodien Bolīvijas vizītes laikā attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņoja par jaunu ES projektu, no kura labumu varētu gūt aptuveni 80 000 lauksaimnieku ģimeņu (un netieši līdz pat 400 000 cilvēku) šajā valstī. Jaunais 25 miljonus eiro vērtais projekts valsts apgabalos, kur tiek kultivēta koka, palīdzēs radīt jauna veida saimnieciskās darbības iespējas un veicināt alternatīvu lauksaimniecību. 

14.08.2013  Komisārs Piebalgs piedalīsies Paragvajas prezidenta inaugurācijā

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs pārstāvēs Eiropas Savienību (ES) šā gada aprīlī notikušajās vēlēšanās ievēlētā Paragvajas prezidenta Orasio Kartesa (Horacio Cartes) inaugurācijas ceremonijā, kas 15. augustā notiks Asunsjonā. Viesojoties Paragvajā, komisārs izvērtēs valstī panākto progresu un pastāvošās problēmas un apspriedīs prioritātes turpmākai ES sadarbībai attīstības jomā. 

14.08.2013  Komisija atvēlēs 13,7 miljonus eiro pārrobežu digitālo publisko pakalpojumu stiprināšanai

Līdzšinējā ES dalībvalstu, nozares, valstu pārvaldes, akadēmisko aprindu, privātā sektora un pašvaldību sadarbība vairākos projektos, kuru mērķis ir atvieglot dzīvi, darbu, ceļošanu, mācības un uzņēmējdarbību pāri robežām, ir izrādījusies sekmīga, un tagad Eiropas Komisija gatavojas ieguldīt 13,7 miljonus eiro pārrobežu digitālo publisko pakalpojumu pilnveidošanā. Jaunais "e-SENS" projekts (Electronic Simple European Networked Services) palīdzēs izveidot digitālos publiskos pakalpojumus, kuri uzņēmumiem atvieglos darbošanos gan pašu dalībvalstī, gan citviet ES — tostarp nodibināt uzņēmumu, ievērot juridiskās prasības un piedalīties publiskajos konkursos. Tas arīdzan palīdzēs sasaistīt valstu digitālos pakalpojumus, lai tos varētu izmantot iedzīvotāji, kas pavada atvaļinājumu, strādā vai mācās kād 

14.08.2013  Digitalizācijas programma — Šveices, Francijas un Vācijas zinātnieki ir izstrādājuši miniatūras mākslīgas kukaiņu acis, kas varētu palīdzēt novērst negadījumus

Šveices, Vācijas un Francijas zinātnieki ir izpētījuši kukaiņu acs uzbūvi un izgatavojuši pirmo pilnīgi funkcionējošo miniatūro mākslīgo fasetaci ar izliektu formu. Projekts CURVACE saņēma 2 miljonu eiro lielu ES finansējumu, lai izstrādātu miniatūras “kukaiņu” acis, kurām būs plašs pielietojums rūpniecībā — mobilajos robotos, apģērbos ar viedo tehnoloģiju elementiem un medicīnas ierīcēs.  

13.08.2013  Komisija no dalībvalstīm atgūs KLP izdevumus 180 miljonu eiro apmērā

Eiropas Komisija saskaņā ar tā saucamo grāmatojumu noskaidrošanas procedūru šodien dalībvalstīm pieprasa atmaksāt neatbilstīgi iztērētos līdzekļus kopumā 180 miljonu eiro apmērā, kas tām bija piešķirti no ES lauksaimniecības politikas fondiem. Tomēr, tā kā dalībvalstis jau ir atmaksājušas daļu no šīs summas, šodien pieņemtā lēmuma finansiālā ietekme aptvers aptuveni 169 miljonus eiro. Šī summa jāatmaksā ES budžetā tādēļ, ka netika ievēroti ES noteikumi vai arī tika īstenotas neatbilstošas lauksaimniecības izdevumu kontroles procedūras. Dalībvalstis ir atbildīgas par maksājumu veikšanu un izdevumu pārbaudīšanu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), un Komisijai ir jānodrošina, ka dalībvalstis šos līdzekļus izlieto pareizi. 

13.08.2013  Eiropieši cenšas arvien vairāk izmantot mobilos platjoslas pakalpojumus, taču bažījas par izmaksām

Saskaņā ar jaunākā apsekojuma rezultātiem ES mērogā eiropieši arvien vairāk vēlas izmantot jaunas tehnoloģijas. Lai gan, kā liecina dati par jaunu interneta pieslēgumu skaitu un interneta izmantošanas intensitāti balss zvanu veikšanai, eiropieši labprāt izmanto jaunu rīku un pakalpojumu sniegtās iespējas, minēto pakalpojumu izmaksu dēļ viņi tomēr rūpīgi pārdomā, pirms ķerties pie tālruņa vai pavadīt laiku tiešsaistē. 

07.08.2013  Sarunu tarifi visā ES atšķiras par 774 %

Mobilo sakaru lietotāji Eiropas Savienībā saskaras ar ievērojamām cenu atšķirībām par līdzīgiem pakalpojumiem. Visvairāk atšķiras maksa par iekšzemes sarunām; atšķirība starp cenām Lietuvā, kur sarunas ir vislētākās, un Nīderlandi, kur tās ir visdārgākās, ir 774 %. Šo cenu starpību nevar skaidrot ar atšķirīgu kvalitāti, pakalpojuma sniegšanas izmaksām vai atšķirībām valstu iedzīvotāju pirktspējā. 

07.08.2013  Vide – komunālo notekūdeņu apsaimniekošanā vērojamas pozitīvas tendences

Jaunākie dati par notekūdeņu attīrīšanu Eiropā liecina, ka to savākšana un attīrīšana uzlabojas, lai gan stāvoklis dalībvalstīs joprojām būtiski atšķiras. Līderes – Austrija, Vācija un Nīderlande – ir lielā mērā panākušas atbilstību ES minimālajiem standartiem notekūdeņu attīrīšanas jomā, un vairākas citas dalībvalstis daudz neatpaliek. Savākšana un attīrīšana kopumā ir uzlabojusies arī jaunākās dalībvalstīs, kurās sākotnējais stāvoklis bija sliktāks, lai gan jāteic, ka šo valstu atbilstības rādītāji joprojām ir zemāki. Šāds progress panākts ar ievērojamu ES investīciju atbalstu, kas 2007.–2013. gadā sasniedza 14,3 mljrd. eiro. 

06.08.2013  Godinās labākos ES reģionālās politikas sasniegumus: izraudzīti 2014. gada balvu RegioStars finālisti

Šodien Briselē publiskoti 2014. gada balvu RegioStars konkursa finālisti. Balvu piešķir Eiropas rosinošākajiem un novatoriskākajiem reģionālajiem projektiem. Žūrija, kas piešķir balvas RegioStars, no ES reģionālo fondu atbalstītiem 80 projektiem izraudzījās 19 finālistus, balstoties uz četriem kritērijiem: novatoriskumu, panākto ietekmi, ilgtspējību un partnerīgumu. 

05.08.2013  Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība — 2012. gadā muitnieki uz ES robežām aizturējuši viltotas preces 1 miljarda eiro vērtībā

Saskaņā ar Komisijas gada ziņojumu par muitas pasākumiem, kas veikti intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai, ES muitas darbinieki 2012. gadā ir aizturējuši gandrīz 40 miljonus produktu, par kuriem radušās aizdomas, ka tie ražoti, pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT). Lai gan šis rādītājs ir mazāks nekā 2011. gadā, pārtverto preču vērtība joprojām ir augsta, sasniedzot gandrīz 1 miljardu eiro. Šodienas ziņojumā ir sniegti arī statistikas dati par viltoto produktu, kuri aizturēti pie ES ārējām robežām, veidu, izcelsmi un pārvadāšanas metodi. Lielā daļā gadījumu aizturētās preces bija cigaretes (31 %), nākamā lielākā kategorija (12 %) bija dažādas preces (piemēram, pudeles, lampas, līme, baterijas, veļas pulveris), un tai seko iepakojuma materiāli (10 %).  

01.08.2013  Eiropas zinātnes pamats kļūst spēcīgāks: individuālajiem pētniekiem pieejams internets ar ātrumu 100 Gbps

Ārkārtīgi ātrais Eiropas pētniecības tīkls GÉANT, ar kura palīdzību tika atklāts Higsa bozons, šodien paziņoja, ka, pateicoties ievērojamam tīkla uzlabojumam, tas varētu sasniegt ātrumu līdz pat 2 Tbps (terabiti sekundē). No šodienas pamattīklā pieejamā jauda sasniedz līdz pat 500 Gbps. Tas nozīmē, ka individuālajiem lietotājiem no 32 000 universitāšu, augstākās izglītības institūtu, pētniecības institūtu, skolu, bibliotēku, muzeju, valsts arhīvu un slimnīcu ir iespējams nosūtīt datus ar ātrumu līdz pat 100 Gbps. 

01.08.2013  Eiropā labprāt izmanto Wi-Fi: jaunā pētījumā ieteikts paplašināt piekļuvi spektram

Jaunā Eiropas Komisijas pētījumā tika konstatēts, ka iedzīvotāji arvien vairāk izmanto Wi-Fi internetu, un paredzams, ka šī tendence turpināsies. 2012. gadā 71 % no visas ES bezvadu datplūsmas viedtālruņos un planšetdatoros tika pārraidīti, izmantojot Wi-Fi; līdz 2016. gadam šis rādītājs, iespējams, sasniegs 78 %. Šie pārsteidzošie rezultāti liecina par attieksmes maiņu, kad tiek izmantoti Wi-Fi piekļuves punkti, kas izmaksu ziņā ir lētāki; un šajā pētījumā ir ierosināts visā ES padarīt pieejamu papildu spektru, lai apmierinātu augošo pieprasījumu. 

29.07.2013  Tiesiskums izaugsmei: Komisija novērš juridiskas nepilnības vienotas patentaizsardzības jomā

Eiropas Komisija šodien ierosināja pabeigt tiesiskā regulējuma izveidi Eiropas patentaizsardzībai, atjauninot ES noteikumus par tiesu jurisdikciju un spriedumu atzīšanu (tā saukto regulu "Brisele I"). Veiktās izmaiņas, tiklīdz būs ratificēts nolīgums, dos iespēju izveidot specializētu Eiropas Patentu tiesu — Vienoto patentu tiesu —, tādējādi atvieglojot uzņēmumiem un ieguldītājiem viņu patentu aizsardzību. Tiesai būs specializēta jurisdikcija strīdos saistībā ar patentiem, ļaujot izvairīties no daudzām tiesvedībām līdz pat 28 dažādu valstu tiesās. Tas samazinās izmaksas un ļaus ātrāk pieņemt nolēmumus par patentu spēkā esību vai pārkāpumiem attiecībā uz tiem, tādējādi veicinot jauninājumu izstrādi Eiropā. Tā ir daļa no pasākumu kopuma, par kuru nesen panākta vienošanās, lai nodr 

26.07.2013  Vai Eiropa ir kontinents, kurā ir labi sakari? Trim ceturtdaļām iedzīvotāju nav pieejams 4G mobilo sakaru tīkls!

Pašlaik Eiropas atpūtnieki dodas uz pludmalēm un kalniem, lai pavadītu vasaras atvaļinājumu. Jauni dati rāda, ka gandrīz nevienam no viņiem galamērķī nebūs pieejams 4G datu pārraides tīkls. Trim ceturtdaļām ES iedzīvotāju nav pieejams 4G/LTE mobilo sakaru tīkls pilsētā, kurā viņi dzīvo, un 4G nav gandrīz nekur laukos. Turpretim Amerikas Savienotajās Valstīs 4G ir pieejams vairāk nekā 90 % iedzīvotāju. 

25.07.2013  Paātrināta un vienkāršota procedūra atbalsta piešķiršanai no ES Solidaritātes fonda pēc dabas katastrofām

Eiropas reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns šodien nāca klajā ar priekšlikumu reformēt ES Solidaritātes fondu. Eiropas Komisijas šodien pieņemtie plāni paredz uzlabot fonda reaģētspēju un vienkāršot tā izmantošanu, nosakot skaidrākus kritērijus atbalsta saņemšanai. 

25.07.2013  Eiropas Savienība sniedz atbalstu, lai Gvinejā-Bisavā uzlabotu veselības aprūpes pieejamību sievietēm un maziem bērniem

Eiropas Savienība ir nolēmusi piešķirt finansējumu jaunai programmai, kuras uzdevums ir atvieglot veselības aprūpes pamatpakalpojumu pieejamību grūtniecēm un bērniem vecumā līdz pieciem gadiem Gvinejas-Bisavas reģionos Biombo, Kašeu, Ohaio un Farimā, kuros ir aptuveni 520 000 iedzīvotāju.  

24.07.2013  Jauni noteikumi par maksājumu pakalpojumiem, kas sniegs labumu patērētājiem un mazumtirgotājiem

Lai pielāgotu Eiropas Savienības maksājumu tirgu vienotā tirgus iespējām un sekmētu ES ekonomikas izaugsmi, Eiropas Komisija šodien pieņēma tiesību aktu kopumu, kurā ir: 

24.07.2013  Cīņa pret krāpšanu – gada ziņojumā uzsvērts, ka nepieciešami stingri pasākumi ES budžeta aizsardzībai

Saskaņā ar Komisijas gada ziņojumu par ES finanšu interešu aizsardzību krāpšana, kas ietekmē ES budžetu, 2012. gadā nedaudz palielinājās salīdzinājumā ar 2011. gadu. Izdevumu daļā krāpšana skāra ES līdzekļus 315 miljonu eiro apmērā jeb 0,25 % no budžeta izdevumiem. Pagājušajā gadā šī summa bija 295 miljoni eiro. Šo palielinājumu gandrīz pilnībā veido divi krāpšanas gadījumi saistībā ar pirmspievienošanās fondiem, jo ir iesaistītas lielas summas. Budžeta ieņēmumu daļā pastāvēja aizdomas par krāpšanu vai apstiprināti krāpšanas gadījumi 77,6 miljonu eiro apmērā, kas atbilst 0,42 % no 2012. gadā kopumā iekasētajiem tradicionālajiem pašu resursiem. Pagājušajā gadā šī summa bija 109 miljoni eiro. 

24.07.2013  Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku Eiropas aizsardzības un drošības nozari

Lai Eiropai būtu lielāka ietekme, vajadzīga stipra un aktīva kopējā ārējā un drošības politika, kam, savukārt, vajadzīga konkurētspējīgāka un efektīvāka aizsardzības un drošības nozare. Tas, ka aizsardzības budžets Eiropā vairākkārt ir samazināts un aizsardzības tirgus joprojām ir sadrumstalots, apdraud Eiropas spēju uzturēt efektīvas aizsardzības spējas. Šie faktori apdraud arī aizsardzības rūpniecības konkurētspēju. Tie mazina arī Eiropas spēju novērst jaunus draudus patstāvīgi un iedarbīgi. Tāpēc Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar paziņojumu, kurā iekļauts rīcības plāns, kura mērķis ir vairot Eiropas aizsardzības un drošības nozares efektivitāti un konkurētspēju 

23.07.2013  Patēriņa rezultātu apkopojums: vajadzīga apņēmīgāka rīcība, lai patērētājiem nodrošinātu īstu vienotu tirgu

Patērētāju tiesību aizsardzības līmenis dažādās ES valstīs joprojām ir ļoti atšķirīgs. Tikai 35 % eiropiešu jūtas droši, pērkot preces tiešsaistē no citām ES dalībvalstīm, un septiņi no desmit patērētājiem nezina, kā rīkoties, saņemot preces, ko nav pasūtījuši. 

23.07.2013  Jauna iniciatīva pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai Kongo Demokrātiskajā Republikā

Eiropas Savienība ir apstiprinājusi iniciatīvu 25 miljonu eiro vērtībā, lai Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) apkarotu vardarbību pret sievietēm. Neskatoties uz starptautiskās sabiedrības un KDR valdības pūliņiem vairāk nekā desmit gadu garumā, šāda vardarbība joprojām ir izplatīta. Eiropas Savienībai ir dziļas bažas par to, ka šajā valstī turpinās vardarbība dzimuma dēļ, un tā ir nolēmusi sākt jaunu novatorisku un apvienojošu programmu šādas vardarbības apkarošanai. 

23.07.2013  Eirobarometra 2013. gada pavasara apsekojums: vairāk optimisma

Saskaņā ar šodien publicētajiem jaunākā Eirobarometra apsekojuma rezultātiem seši no katriem desmit ES iedzīvotājiem uzskata sevi par Eiropas pilsoņiem un vēlas uzzināt vairāk par savām tiesībām, taču mazāk nekā puse (46 %) zina, kādas ir šīs tiesības. Šie rezultāti ir iegūti 2013. gadā, kurš ir arī Eiropas Pilsoņu gads un veltīts tam, lai uzlabotu informētību par Eiropas pilsoņu tiesībām. 

23.07.2013  Eiropa cieš no tā, ka vairums dalībvalstu pārāk lēni ievieš 4G mobilo platjoslas spektru

Dalībvalstis ir sniegušas papildu pierādījumus tam, ka radiofrekvenču spektra piešķiršanā ir nepieciešama plašāka koordinācija visā Eiropas Savienībā. Puse Savienības dalībvalstu ir lūgusi ārkārtas apstākļu dēļ atlikt uz vēlāku laiku 800 MHz joslas izmantošanu bezvadu platjoslai, neievērojot 2013. gada 1. janvāra termiņu, par ko tās sākotnēji bija vienojušās (sk. IP/10/540). Šodien Komisija negribīgi apmierināja deviņus no 14 lūgumiem.  

17.07.2013  Valsts atbalsts: Komisija apstiprina atbalstu Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārveidei

Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka atbalsts, ko Latvija piešķīrusi Latvijas Hipotēku un zemes bankas (LHZB) pārveidei, atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu. Konkrēti, LHZB komercaktīvu pārdošana un fakts, ka tā vairs nesniegs komercbankas pakalpojumus, mazinās valsts atbalsta radītos konkurences izkropļojumus. 

17.07.2013  ES atbalstīs infrastruktūras attīstību Dienvidāfrikā un reģionā

Tieši pirms ES un Dienvidāfrikas samita, kas notiks 18. jūlijā Pretorijā (Dienvidāfrikā), Eiropas Savienība ir apstiprinājusi progresīvu programmu 100 miljonu eiro vērtībā, lai ar novatoriska dotāciju un aizdevumu hibrīdmehānisma palīdzību atbalstītu infrastruktūras attīstību Dienvidāfrikā un reģionā. 

15.07.2013  “ES līdzfinansētajos ceļu būvniecības projektos ir lielas izmaksu atšķirības”

Pārāk optimistiskas satiksmes prognozes sadārdzina ceļus  

11.07.2013  Komisija norāda — Eiropas universitātēm jādomā globāli

Pastiprinoties konkurencei no tādām valstīm kā Ķīna un Indija, starptautiskās augstākās izglītības nozare krasi maina savas aprises un apmēru. Tādēļ ir rūpīgi jāpārskata ne vien 4000 Eiropas universitāšu darbība starptautiskajā mērogā, bet arī veids, kā tās studējošajiem eiropiešiem nodrošina izglītību to rezidences valstīs. Šodien Eiropas Komisija uzsāk jaunu stratēģiju „Eiropas augstākā izglītība pasaulē”, kuras mērķis ir Eiropas universitāšu absolventiem nodrošināt tādu starptautisko prasmju apguvi, kas tiem ir nepieciešamas, lai strādātu jebkurā pasaules valstī, un arī saglabāt Eiropu kā vispopulārāko studiju galamērķi starptautisko studentu vidū.  

11.07.2013  Vide: Komisija cīnās pret nelikumīgiem atkritumu sūtījumiem

Eiropas Komisija šodien veica pasākumus, lai apkarotu nelikumīgus atkritumu sūtījumus, kas nodara kaitējumu cilvēku veselībai un videi. Komisija ierosināja stingrākus noteikumus tiesību aktā par valstu veiktajām atkritumu sūtījumu inspekcijām, lai visās dalībvalstīs nodrošinātu līdzīgus kontroles līmeņus. Tiek uzskatīts, ka ap 25 % atkritumu sūtījumu no ES uz Āfrikas un Āzijas jaunattīstības valstīm pārkāpj starptautiskos noteikumus. Pēc atkritumu nosūtīšanas tie bieži vien tiek izgāzti vai slikti apsaimniekoti un rezultātā ārkārtīgi nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību un vidi. 

11.07.2013  No vārdiem pie darbiem − Komisija piešķir 100 miljonus eiro iesācējuzņēmumiem un MVU tehnoloģiju jomā

Aptuveni 1000 iesācējuzņēmumi un citi īpaši novatoriski uzņēmumi saņems dotācijas no jaunpiešķirtā finansējuma 100 miljonu eiro apmērā, ko Eiropas Komisijas Nākotnes interneta publiskā un privātā sektora partnerība veltīs lietotņu un citu digitālo pakalpojumu izstrādei tādās jomās kā transports, veselības aprūpe, vieda ražošana, enerģētika un plašsaziņas līdzekļi. 

11.07.2013  Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir diviem no pieciem Eiropas iedzīvotājiem

Jaunākie dati liecina, ka vairāk nekā 190 miljoniem iedzīvotāju ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kas ļauj saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību un tādējādi atpūsties bez rūpēm, ceļojot Eiropas Savienībā, Šveicē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Islandē. EVAK lietotāju skaits aizvien pieaug, un 2012. gadā EVAK saņēmuši par 15 miljoniem vairāk iedzīvotāju salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

10.07.2013  Lidojumu drošība: Komisija atjaunina nedrošo aviokompāniju Eiropas „melno sarakstu”

Eiropas Komisija šodien 21. reizi atjaunināja to aviokompāniju sarakstu, kurām Eiropas Savienībā noteikts darbības aizliegums vai darbības ierobežojumi; šis saraksts labāk pazīstams kā „nedrošo aviokompāniju ES melnais saraksts”. Pēc tam, kad tika konstatēti uzlabojumi drošības situācijā Filipīnās, pirmo reizi kopš 2010. gada Eiropas gaisa telpā ir atļauts atgriezties šīs valsts aviokompānijai Philippine Airlines . Tas pats attiecas uz Venecuēlas aviokompāniju Conviasa , kurai aizliegumu piemēroja 2012. gadā. Progress ir dokumentēts arī Lībijā, tomēr Lībijas iestādes piekrita, ka Lībijas aviokompānijām darbības aizl 

10.07.2013  ES un rūpniecības nozare apvieno spēkus, lai ieguldītu 22 miljardus eiro pētniecībā un inovācijā

Eiropas Komisija, ES dalībvalstis un Eiropas rūpniecības nozare turpmāko septiņu gadu laikā ieguldīs vairāk nekā 22 miljardus eiro inovācijas atbalstam tādās nozarēs, kas rada augsti kvalificētas darba vietas. Lielākā daļa ieguldījumu tiks novirzīta piecām publiskā un privātā sektora partnerībām novatorisku zāļu jomā, aeronautikas jomā, uz bioloģiskiem resursiem balstītās rūpniecības nozarēs, kurināmā elementu un ūdeņraža jomā un elektronikas jomā. Minētās pētniecības partnerības sekmēs ES rūpniecības konkurētspēju tādās nozarēs, kurās jau ir vairāk nekā 4 miljoni darba vietu. Tās arī radīs risinājumus būtiskākajiem jautājumiem, kas nodarbina sabiedrību un ko tirgus viens pats nav spējis atrisināt pietiekami ātri, piemēram, oglekļa dioksīda 

09.07.2013  Komisija rīkojas, lai uzlabotu patērētāju tiesības 120 miljoniem atpūtnieku

Sākoties vasaras sezonai, Eiropas Komisija rīkojas, lai uzlabotu atpūtnieku aizsardzību, modernizējot ES noteikumus par kompleksajiem ceļojumiem. 

08.07.2013  Vide: kā mēs varam efektīvāk izmantot fosforu un radīt pārstrādes iespējas?

Komisija sāk apspriešanu par to, kā izmantot fosforu ilgtspējīgākā veidā. Fosfors tiek plaši izmantots lauksaimniecībā un ir būtiska mēslošanas līdzekļu un dzīvnieku barības sastāvdaļa, bet tas ir resurss, kas nav aizstājams. Krājumi ir ierobežoti, cenas ir nestabilas un pašlaik daudz fosfora tiek izšķērdēts, un tas rada bažas par izmaksām un pieejamību nākotnē ES un visā pasaulē. 

08.07.2013  Erasmus studentu skaits pārsniedz 3 miljonus

Šodien publicētie skaitļi atklāj, ka kopš apmaiņas programmas izveides 1987. gadā ES Erasmus stipendijas saņēmuši vairāk nekā 3 miljoni studentu. Statistika par 2011./2012. mācību gadu liecina arī, ka programma rekordlielam skaitam Erasmus studentu – vairāk nekā 250 000 – deva iespēju daļu sava augstākās izglītības kursa apgūt ārzemēs vai strādāt kādā ārzemju uzņēmumā, lai uzlabotu savas nodarbinātības iespējas. Atbalstu no Erasmus saņēma arī vairāk nekā 46 500 akadēmisko un administratīvo darbinieku, lai viņi varētu pasniegt vai piedalīties apmācībā ārzemēs, ar šīs pieredzes palīdzību uzlabojot pasniegšanas un mācīšanās kvalitāti visās 33 valstīs, kas piedalās programmā (ES dalībvalstis, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija). 

05.07.2013  Vide ‑ 80 % eiropiešu ir nobažījušies par ražojumu ietekmi uz vidi

Jauna aptauja liecina, ka vairums eiropiešu būtu gatavi mainīt savus iepirkšanās paradumus un iegādāties videi draudzīgākus ražojumus, taču daudzi uzskata, ka viņiem trūkst informācijas un viņi neuzticas ražotāju apgalvojumiem par ievērotiem vides standartiem. Aptauja "Eiropiešu attieksme pret ekoloģisko produktu vienotā tirgus izveidi" parāda, ka vairāk nekā trīs ceturtdaļas respondentu gatavi maksāt vairāk par videi draudzīgiem produktiem, ja viņi uzticētos tam, ka šie ražojumi patiešām ir videi draudzīgi (77 %). Tomēr tikai nedaudz vairāk nekā puse ES pilsoņu uzskata, ka ir informēti (55 %) par to ražojumu, kurus viņi iegādājas un lieto, ietekmi uz vidi.  

05.07.2013  Komisija vēlas uzzināt sabiedrības viedokli par Eiropas pieeju uzņēmumu maksātnespējas jautājumam

Eiropas Komisija šodien sāka sabiedrisku apspriešanos par Eiropas pieeju jautājumam par uzņēmumu bankrotu un maksātnespēju, kuras galvenais mērķis ir palīdzēt stabiliem uzņēmumiem izdzīvot un godīgiem uzņēmējiem saņemt otru iespēju, vienlaikus aizsargājot kreditoru tiesības saņemt atpakaļ savu naudu. Procedūrām parādnieku un kreditoru interesēs jābūt ātrām un efektīvām un jāpalīdz saglabāt darbavietas, piegādātājiem saglabāt savus klientus un īpašniekiem – nezaudēt dzīvotspējīgu uzņēmumu vērtību. Atšķirības starp valstu maksātnespējas tiesību aktiem var radīt tiesisko nenoteiktību un nelabvēlīgu uzņēmējdarbības vidi. Galvenie aplūkojamie jautājumi ir parādu dzēšanas termiņš, nosacījumi procedūras sākšanai, prasījumu iesniegšana un noteikumi par pārstrukturēšanas plāniem. Šiem faktoriem var būt nelabvēlīga ietekme uz pārrobežu i 

04.07.2013  Jauna ES palīdzība Nigērijas atjaunojamo energoresursu politikai

Šodien Eiropas Komisija paziņoja par finansiālu atbalstu 27 miljonu eiro apmērā, lai palīdzētu uzlabot atjaunojamo energoresursu politiku Nigērijā. Patlaban lielai daļai Nigērijas iedzīvotāju energoresursi vai nu nav pieejami vispār, vai arī nākas izmantot tādu kurināmo kā malka un ogles, kas rada piesārņojumu un nopietni kaitē veselībai. 

04.07.2013  Nedeklarētā nodarbinātība. Komisija sāk apspriešanos ar arodbiedrībām un darba devēju pārstāvjiem

Eiropas Komisija 4.jūlijā sāka apspriešanos ar arodbiedrību un darba devēju organizāciju pārstāvjiem par iespējamiem turpmākiem ES pasākumiem, lai, dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, darba inspekcijām, kā arī nodokļu un sociālās nodrošināšanas iestādēm labāk sadarbojoties sava starpā, tiktu novērsta un apkarota nedeklarētā nodarbinātība. Šādas sadarbības ietvaros notiks labas prakses apmaiņa attiecībā uz profilaktiskiem un atturošiem pasākumiem, tiks noteikti vienoti principi, kas jāievēro, veicot darba devēju pārbaudes, tiks veicināta personāla apmaiņa, kopīgas mācības un kopīgas kontroles pasākumi. 

04.07.2013  Atklāta vienotā tirgus rādītāju pārskata tīmekļa vietne – jaunākie dati tagad ir pieejami internetā

No šodienas vienotā tirgus rādītāju pārskats būs pieejams tikai internetā, tādējādi ieviešot vispusīgāku un vieglāk izmantojamu pārskata sistēmu. Vienotā tirgus rādītāju pārskats ietver vispusīgus ziņojumus par 13 pārvaldības instrumentiem, tostarp ES direktīvu pareizas transponēšanas uzraudzību, pārkāpuma procedūru analīzi, administratīvās sadarbības tīkliem un dažādiem informācijas un problēmu risināšanas dienestiem. 

03.07.2013  Komisija izsludina 2013. gada ES žurnālistikas balvu veselības jomā

Ir atvērtas virtuālās durvis visiem tiem ES žurnālistiem, kuri vēlas piedalīties ikgadējā ES žurnālistikas balvā veselības jomā. Tās saņēmēji var gūt ES mēroga atpazīstamību un arī naudas balvas par izciliem sasniegumiem veselības žurnālistikā, līdz 2013. gada 30. septembrim tiešsaistē iesniedzot savus rakstus. Šī ir jau piektā žurnālistikas balva šajā jomā, un tās mērķis ir veicināt un apbalvot augsta līmeņa žurnālistiku, kas vairo izpratni par labu veselību, veselības aprūpi un pacientu tiesībām. Šai balvai var pieteikties no visām 28 Eiropas valstīm, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos 1. jūlijā. 

03.07.2013  Trīs programmas LIFE+ projekti Latvijā saņem 4.5 miljonu eiro atbalstu

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi finansējumu 248 jauniem projektiem programmā LIFE+, kas darbojas kā Eiropas Savienības vides fonds. Šo projektu jomas ir dabas saglabāšana, klimata pārmaiņas, vides politika un informācijas un komunikācijas pasākumi par vides jautājumiem visās dalībvalstīs. Šo projektu ieguldījumu kopsumma ir aptuveni 556,4 miljoni eiro, no kuriem ES piešķirs 281,4 miljonus eiro. 

02.07.2013  Atklāta Eiropas Māceklības alianse

Šodien 2013. gada konkursa World skills competition laikā Leipcigā (Vācija) tika atklāta Eiropas Māceklības alianse. Tās atklāšanā piedalījās Eiropas Komisijas Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors. Alianse būs palīgs cīņā pret jaunatnes bezdarbu, tā uzlabos apmācības kvalitāti un nodrošinājumu visā ES, cieši sadarbojoties galvenajām ieinteresētajām personām nodarbinātības un izglītības jomā. Tās mērķis arī būs mainīt attieksmi pret māceklību. Tā jo īpaši noteiks visveiksmīgākās māceklības shēmas ES un katrā dalībvalstī īstenos tieši šai dalībvalstij atbilstošos risinājumus. 

02.07.2013  Aktīvas un veselīgas vecumdienas: izcilus ES pilsētu un reģionu projektus novērtē ar zvaigznēm

Visā Eiropas teritorijā ir apbalvotas 32 pilsētas un reģioni, kas raduši jaunus veidus, kā palīdzēt gados vecākiem cilvēkiem. Balvu ieguvēji ir ieviesuši inovatīvus tehniskus, sociālus un organizatoriskus risinājumus, lai efektivizētu veselības aprūpes un sociālās aprūpes sistēmas, un saņēmuši balvas no Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Nēlī Krusas, kas atbildīga par Digitalizācijas programmu. 

01.07.2013  Eiropas makroreģionālais eksperiments: pirmais novērtējums

Eiropas Komisija šodien publicēja pirmo pētījumu, kurā tika izvērtēti divu ES makroreģionālo stratēģiju sasniegumi un sniegti ieteikumi saistībā ar to nākotni.  

28.06.2013  Jūras transports — sperts pirmais solis emisiju samazināšanas virzienā

Eiropas Komisija šodien spēra pirmo soli ceļā uz kuģniecības nozares radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Ierosinātais tiesību akts paredz, ka lielu kuģu īpašniekiem, kas izmanto ES ostas, ir jāveic kuģa oglekļa dioksīda (CO2) gada emisiju monitorings un par tām jāziņo. Komisija arī publicēja paziņojumu, kurā izklāstīta šādu emisiju samazināšanas stratēģija, vēlams, ar globāliem pasākumiem. 

28.06.2013  Panākta vienošanās par taupības pasākumiem un reformām Eiropas civildienestam

Dalībvalstu pārstāvji šodien apstiprināja taupības pasākumu un reformu kopumu Eiropas civildienestam, ar ko ietaupīs 2,7 miljardus eiro līdz 2020. gadam un ilgtermiņā — 1,5 miljardus eiro gadā. 

27.06.2013  No 1.jūlija vēl zemāki cenu griesti mobilo sakaru viesabonēšanai: datu pakalpojumi par 36% lētāki; viesabonēšana Horvātijā izmaksās 15 reižu mazāk

No 2013. gada 1. jūlija Eiropas Savienības viesabonēšanas regula par 36 % pazeminās cenu ierobežojumu datu lejupielādei, kas, ceļojot ES teritorijā, ļaus daudz lētāk aplūkot kartes, skatīties video, pārbaudīt e-pastu un darboties sociālajos tīklos. Datu viesabonēšana 2013. gadā nu kļūs par līdz pat 91 % lētāka, salīdzinot ar 2007. gadu. Šajā laikposmā datu viesabonēšanas apjoms ir pieaudzis par 630 %. Šīs divas tendences nozīmē, ka, pateicoties ES centieniem, gan patērētājiem, gan mobilo sakaru operatoriem paveras būtiski jaunas iespējas. 

26.06.2013  Politiska vienošanās par jaunām kopējās lauksaimniecības politikas vadlīnijām

Eiropas Parlaments, ES Ministru Padome un Eiropas Komisija ir panākušas vienošanos par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu laikposmam pēc 2013. gada. „Esmu ļoti gandarīts par šo vienošanos, kas kopējo lauksaimniecības politiku ievirza jaunā gultnē: tādā, kurā lielākā mērā tiktu ņemts vērā, ko sabiedrība no šīs politikas sagaida, kas, savukārt, tika noskaidrots sabiedriskās apspriešanas laikā 2010. gada pavasarī. Šī vienošanās nesīs būtiskas pārmaiņas: tā uzlabos tiešo maksājumu taisnīgumu, uzlabos to ekoloģiskos raksturlielumus, pastiprinās lauksaimnieku lomu pārtikas aprites ķēdē un palielinās KLP efektivitāti un pārredzamību. Šie lēmumi ir skaidra un nepārprotama ES reakcija uz problēmām, ar ko tai jāsaskaras saistībā ar nodrošinātību ar pārtiku, klimata pārmaiņām, ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību lauku apgabalos. KLP sniegs neatsveramu ieguldījumu vispār 

26.06.2013  Platjoslas internets Eiropā: faktiskais interneta ātrums neatbilst tam, par ko maksā patērētāji

Eiropā reālais interneta darbības ātrums neatbilst tam, par ko maksā patērētāji. Jauns Eiropas Komisijas pētījums par fiksētu platjoslas tīklu veiktspēju liecina, ka patērētāji saņem vidēji tikai 74 % no reklāmās solītā interneta ātruma, par ko viņi maksā. 

26.06.2013  Jauni fondi atvieglinās ilgtermiņa ieguldījumus

Eiropas Komisija šodien ir ierosinājusi jaunu ieguldījumu fondu satvaru, kas paredzēts ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt naudu uzņēmumos un projektos ilgtermiņā. Šie privātie Eiropas Ilgtermiņa ieguldījumu fondi (ELTIF) ieguldīs tikai tādos uzņēmumos, kuriem nepieciešami līdzekļi ilgā laika periodā. Ar priekšlikumu iepazīstinās valstu un valdību vadītājus nākamajā Eiropadomes sanāksmē (27.–28. jūnijā), kurā tiks apspriesta reālās ekonomikas ilgtermiņa finansēšana. 

26.06.2013  Bieži uzdotie jautājumi par kopējo lauksaimniecības politiku un lauksaimniecību Eiropā

25.06.2013  Priekšsēdētāja vietnieks S. Kallass atklāj jaunu informatīvo kampaņu par pasažieru tiesībām

Pirmo reizi vēsturē miljoniem atpūtnieku, kuri šovasar ceļos pa Eiropas Savienību, varēs izmantot plašas pasažieru tiesības, — tiklab ceļojot ar lidmašīnu vai vilcienu, kā ar kuģi vai autobusu. Tomēr izpēte liecina, ka divas trešdaļas pasažieru savas tiesības nezina. Tālab Komisija sāk jaunu kampaņu, lai daudzos cilvēkus, kuri gatavojas šovasar ceļot, informētu par to, kādas pasažieru tiesības viņiem ir un kā tās var nepieciešamības gadījumā izmantot. 

25.06.2013  Uzņēmumiem ES finansējumu dara pieejamāku: struktūrfondi tagad vienā portālā

Ļoti vajadzīgais finansējums uzņēmumiem visā Eiropā no šodienas būs vieglāk pieejams, jo Eiropas Komisija vienoto ES finansējuma portālu paplašinājusi, aptverot arī ES struktūrfondus: Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERDF) un Eiropas Sociālo fondu (ESF). Vienotajā ES finansējuma portālā, kas sāka darboties pagājušajā mēnesī, ir pieejama ērta, pilnīga un atjaunināta informāciju par to, kādā veidā uzņēmēji un MVU var pretendēt uz vairāk nekā 100 miljardiem eiro ES finansējuma no dažādām 2007.–2013. gada programmām. Šodienas papildinājums divkāršo partnerbanku un fondu skaitu (tagad to ir vairāk nekā 1000). Tas nozīmē, ka svarīgo informāciju, kā finansēt MVU ar garantiju, aizdevumu un riska kapitāla starpniecību, sniedz vēl kvalitatīvāks avots (MEMO/13/606). 

25.06.2013  Eiropas Komisija saskaņā ar valsts veidošanas līgumu veic pirmo līdzekļu izmaksu Mali 90 miljonu eiro apmērā

Eiropas Komisija nupat ir saskaņā ar valsts veidošanas līgumu izmaksājusi Mali 90 miljonus eiro. Saistībā ar to Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu paziņoja, ka „šāda līdzekļu izmaksa, kas ietilpst atbalsta paketē 523 miljonu eiro apmērā, par ko es paziņoju līdzekļu devēju konferencē "Kopīgiem spēkiem jaunai Mali”, kas 2013. gada 15. maijā notika Briselē, apliecina Eiropas Savienības stingro apņēmību atbalstīt valsts veidošanu Mali”. Priekšsēdētājs Barrozu piebilda: „Es atzinīgi vērtēju 18. jūnijā noslēgto vienošanos par vēlēšanu organizēšanu 28. jūlijā un mudinu Mali iestādes turpināt savus centienus īstenot pārejas procesa ceļvedi un Mali ilgtspējīgas atjaunošanas plānu.” 

25.06.2013  Nodarbinātība un sociālā situācija ES — ceturkšņa pārskatā izceltas stažēšanās priekšrocības un jaunākās migrācijas tendences

Eiropas Komisijas jaunākais ceturkšņa pārskats par nodarbinātību un sociālo situāciju liecina, ka pagaidu darba līgumus var uzskatīt par labu iespēju jauniešiem iekļūt darba tirgū, jo īpaši, ja tie ir saistīti ar izglītību vai apmācību (kā tas ir ierasts Vācijā un Austrijā). Tomēr, ja gados jauni pagaidu darbinieki tiek nodarbināti ar īstermiņa līgumiem piespiedu kārtā (piemēram, Spānijā un Polijā), pastāv risks, ka tie nespēs izkļūt no nedrošiem darba apstākļiem. Arvien lielāku bezdarba līmeņu atšķirību kontekstā starp dalībvalstīm to cilvēku skaits, kuri vēlas pārcelties uz citu valsti, ir būtiski palielinājies, bet viņi joprojām saskaras ar šķēršļiem. Turklāt pārskatā arī norādīts, cik svarīga ir kvalitatīva bērnu aprūpe nevienlīdzības mazināšanā jau agrīnā dzīves posmā. 

24.06.2013  Digitalizācijas programmā jauni konkrēti noteikumi par patērētājiem gadījumos, kad Eiropas Savienībā telekomunikāciju nozarē nozaudēti vai nozagti personas dati

Eiropas Komisija pieņem jaunus noteikumus, kā tieši telesakaru operatoriem un interneta pakalpojumu sniedzējiem jārīkojas, ja to klientu personas dati gājuši zudumā, nozagti vai citādi cietusi to integritāte. Šo "tehnisko īstenošanas pasākumu" mērķis ir nodrošināt, lai datu pārkāpumu gadījumā pret visiem klientiem Eiropas Savienības teritorijā izturētos vienādi un lai uzņēmumi, kas darbojas vairāk nekā vienā valstī, šādas problēmas varētu risināt visas ES līmenī. 

21.06.2013  Kura pilsēta būs 2016. gada Eiropas Zaļā galvaspilsēta?

Komisija ir sākusi lūkoties pēc Eiropas 2016. gada Eiropas Zaļās galvaspilsētas titula pretendentēm. Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu piešķir pilsētām par priekšzīmi videi nekaitīgā pilsētas dzīvesveidā. Šāds ikgadējais apbalvojums ir iedibināts kā stimuls Eiropas pilsētām darīt visu, lai tās kļūtu par piesaistošāku un veselīgāku dzīves, darba un apmeklējumu vietu, proti, lai tās būtu dzīvošanai piemērotas pilsētas. 

21.06.2013  Komisija aicina ekspertus vienoties par drošiem un taisnīgiem līgumu noteikumiem, lai sekmētu mākoņdatošanu

Eiropas Komisija šodien publicēja uzaicinājumu ekspertiem iesniegt pieteikumus, lai piedalītos darbā, kur izstrādās drošus un taisnīgus līgumu noteikumus mākoņdatošanas jomā. Eksperti meklēs risinājumu patērētāju un uzņēmumu paustajām raizēm, ka līgumu noteikumi esot neskaidri vai izdevīgi tikai pakalpojumu sniedzējiem (tāpēc patērētāji bieži nevēlas izmantot mākoņdatošanu). Šī iniciatīva, kas paredzēta pērn pieņemtajā Komisijas paziņojumā par mākoņdatošanu (IP/12/1025,  

20.06.2013  Augstākā izglītība — tilts starp diviem Vidusjūras krastiem

ES jauno programmu izglītības, apmācības un jaunatnes jomā varēs izmantot vēl vairāk studentu no Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm — tādu vēstījumu universitātes „samitā” Nikosijā šodien pauda Eiropas komisāre Andrula Vasiliu. Komisāre sacīja, ka jaunā programma, ko paredzēts uzsākt 2014. gada janvārī, balstīsies uz pašreizējo programmu Tempus un Erasmus Mundus sasniegumiem. Kopš 2007. gada projektos, kuros iesaistītas Vidusjūras reģiona dienvidu valstu universitātes, vairāk nekā 141 miljons eiro ir piešķirts, lai izstrādātu jaunas mācību programma 

20.06.2013  Pienākumu neizpildes dokumentu pakete: galvenie lēmumi jūnijā

20.06.2013  Paziņojums Pasaules bēgļu dienā

19.06.2013  Eiropas ostas: Eiropas mēroga sociālais dialogs starp ostu darbiniekiem un darba devējiem

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē jauno, šodien savu darbību sākušo sociālā dialoga komiteju ostu nozarē, kura risinās dialogu ar ostu iestādēm, termināļu apsaimniekotājiem, ostu strādniekiem un citiem ostu darbiniekiem visā ES. Eiropas ostās strādā 1,5 miljoni darbinieku, un tikpat liels cilvēku skaits tiek netieši nodarbināts 22 dalībvalstīs, kuras atrodas pie jūras. Šī jaunā komiteja analizēs nozares problēmas un palīdzēs veicināt tās sekmīgu darbību ilgtermiņā. Ostas ir ne vien ekonomiskās attīstības virzītājspēks un labklājības avots – vairāk kravas kuģu, kruīza kuģu un prāmju mūsu ostās nozīmē arī vairāk darbvietu un jaunu iespēju. 

19.06.2013  Jauniešu nodarbinātība un MVU finansēšana ir nākamās Eiropadomes sanāksmes dienaskārtībā

Komisijas iknedēļas sanāksmes beigās, kurā galvenokārt tika apspriesta jūnija beigās paredzētā Eiropadomes sanāksme, priekšsēdētājs Barrozu sacīja: "Eiropa iegulda lielas pūles, lai rastu izeju no krīzes. Komisija to ir dokumentējusi detalizētajā izvērtējumā, kas pievienots mūsu ieteikumiem, kuri adresēti konkrētām dalībvalstīm. Tomēr mūsu ekonomikas izaugsmes līmenis ir ļoti neapmierinošs, un dažās Eiropas daļās sociālajā jomā ir ārkārtas stāvoklis. Mēs varam izmantot Eiropadomes sanāksmi nākamās nedēļas beigās, lai panāktu jaunu konsensu un sniegtu jaunu impulsu, kas vienotu ES ap vienošanos par to, ko mēs darīsim, lai panāktu mūsu ekonomikas izaugsmes atjaunošanu. Mēs ierosinām konkrētus pasākumus, lai apkarotu jauniešu bezdarbu un kopā ar EIB at 

18.06.2013  ES paraksta jaunu nolīgumu lauksaimniecības stimulēšanai un veicina elektroenerģijas pieejamību Zambijā

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs savā pirmajā vizītē Zambijā 18.–20. jūnijā parakstīs jaunu nolīgumu, ar ko tiks atbalstīti mazie lauksaimnieki un veicināta saglabāšanas lauksaimniecība. Pateicoties šai partnerībai, kas tiks parakstīta ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (FAO), vietējo lauksaimnieku mājsaimniecību ieņēmumi pieaugs par vidēji 40 %. Šai jaunajai iniciatīvai tiks piešķirts ES finansējums 11,1 miljonu eiro apmērā. 

18.06.2013  ES augsta līmeņa darba grupa iesaka gādāt par augstskolu pasniedzēju turpmāku izglītošanos pasniegšanā

ES augstākās izglītības modernizācijas augsta līmeņa darba grupa šodien publicējusi savu pirmo ziņojumu par pasniegšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanu augstskolās. Šī grupa, kuru vada Īrijas agrākā prezidente Mērija Makalīze, sniedz 16 ieteikumus (sk. 1. pielikumu). Piemēram, tiek aicināts ieviest prasību, ka profesoriem un citiem augstskolu pasniedzējiem obligāti jābūt ieguvušiem oficiāli atzītu izglītību, vairāk orientēties uz studentu uzņēmējdarbības un inovācijas prasmju attīstīšanu un izveidot Eiropas Pedagoģisko un zināšanu apguves akadēmiju. 

17.06.2013  Kāpinot valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti, rosina palīdzēt bez darba esošajiem

Dalībvalstu valsts nodarbinātības dienestiem ir izšķiroša nozīme, lai 26 miljoniem bezdarbnieku Eiropas tirgū palīdzētu atrast darbu. Tādēļ Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu lēmumam, lai palīdzētu valsts nodarbinātības dienestiem darboties maksimāli efektīvi – ciešāk sadarbojoties, sekmīgāk risināt bezdarbnieku un uzņēmumu vajadzības.  

17.06.2013  Komisija pārskatā aicina veidot uz nākotni vērstu politiku migrācijas jomā

Kā ES un tās dalībvalstis risina migrācijas radītos uzdevumus un izmanto tās sniegtās iespējas? Izvērtējot norises imigrācijas un patvēruma jomā 2012. gadā un 2013. gada sākumā, Komisija šodien publicētajā pārskatā aicina ES rīkoties saskaņotāk.  

16.06.2013  ES kultūras mantojuma un “Europa Nostra” balvas: paziņoti 2013. gada publikas simpātiju balvas un “Grand Prix” ieguvēji

Šovakar Atēnās godinās Eiropas Savienības kultūrmantojuma un “Europa Nostra” balvu ieguvējus. Balvu pasniegšanas ceremonijā piedalīsies Grieķijas prezidents Karols Papulijs, ES izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu un pasaulslavenais tenors un “Europa Nostra” priekšsēdētājs Plāsido Domingo. Ceremonija notiks Akropoles pakājē, senajā Atikas Hēroda amfiteātrī, kur šovakar pulcēsies līdz pat 5000 viesu. Viņi uzzinās, kurš šogad saņēmis publikas simpātiju balvu un “Grand Prix”. 

14.06.2013  Atklāj „Jaunās Eiropas tiltu”

ES reģionu politikas komisārs Johanness Hāns šodien iezīmēs vēsturisku brīdi Bulgārijai un Rumānijai, apmeklējot atklāšanas ceremoniju tiltam, kas savieno šo valstu kaimiņos esošos Vidinas un Kalafatas reģionus. Uz atklāšanas ceremoniju komisārs Hāns ieradīsies kopā ar Bulgārijas prezidentu Rosenu Plevnelijevu, premjerministru Plamenu Orešarski un Rumānijas premjerministru Viktoru Ponta. Tilts, kas jau nodēvēts par „jaunās Eiropas tiltu”, saņēma ES ieguldījumus 106 miljonu eiro apmērā, un ir tikai otrais tilts, kas uzbūvēts uz šo valstu 630 km garās robežas. Šis tilts Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas veido svarīgāko savienojumu ceļā, kas varētu stiepties no Ziemeļeiropas un Baltijas valstīm, cauri Centrāleiropai, Rumānijai un Bulgārijai l 

13.06.2013  E-zvans — automātisks zvans neatliekamās palīdzības dienestiem no ceļu satiksmes negadījumā cietuša automobiļa būs obligāts no 2015. gada

Lai palīdzētu mazināt smagu ceļu satiksmes negadījumu sekas visā ES, Eiropas Komisija 13.jūnijā pieņēma divus priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka no 2015. gada oktobra automobiļi automātiski izsauks neatliekamās palīdzības dienestus, ja notiks nopietns negadījums. Smagas avārijas gadījumā e-zvana sistēma automātiski izsauc 112 — Eiropas neatliekamās palīdzības dienestu vienoto numuru. Tā paziņo transportlīdzekļa atrašanās vietu neatliekamās palīdzības dienestiem, pat ja autovadītājs ir bezsamaņā vai nespēj zvanīt pa tālruni. Tiek lēsts, ka tā varētu glābt dzīvību līdz pat 2500 cilvēkiem gadā (MEMO/13/547). 

13.06.2013  ES kodoliekārtu noturības testi: juridiski saistošas pārbaudes reizi sešos gados

Tas, cik droša ir kodolenerģijas ražošana, ir svarīgi ikvienam Eiropas iedzīvotājam. Bargi drošības noteikumi palīdz garantēt, ka Eiropu nepiemeklēs tādas avārijas kā Fukušimā. Tie arī garantē, ka gadījumā, ja kodolavārija tomēr notiek, tiek īstenoti paši efektīvākie pretpasākumi. Šodien publiskotajā priekšlikumā, ar ko tiek grozīta 2009. gada kodoldrošības direktīva, Eiropas Komisija nosaka ES mēroga drošības mērķus, lai ievērojami mazinātu riskus un pasargātu cilvēkus un vidi. Direktīva tiecas panākt pastāvīgu kodoldrošības uzlabošanos visā ES: tā paredz Eiropas līmeņa profesionālizvērtēšanu, lielāku pārredzamību kodoldrošības lietās un plašākas valstu regulatoru pilnvaras. 

13.06.2013  ES un Kotdivuāra sāk sarunas par partnerību, lai apkarotu nelikumīgu mežistrādi

Eiropas Savienība un Kotdivuāra šodien paziņoja, ka tās sāks sarunas par jaunu tirdzniecības nolīgumu, lai cīnītos pret nelikumīgu mežistrādi. Tā kaitē miljoniem nabadzīgu cilvēku, kuru iztika ir atkarīga no mežiem, ik gadu atņem valdībām miljardiem eiro, un ar to saistītā atmežošana saasina klimata pārmaiņas. Brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums, par kuru notiks sarunas, ir juridiski saistošs nolīgums, kas izstrādāts, lai izveidotu kontroles un licencēšanas sistēmas, kuru mērķis ir nodrošināt, lai no Kotdivuāras Eiropas Savienībā ievestie kokmateriāli būtu ražoti likumīgi. 

12.06.2013  ES komisāres Malmstrēmas paziņojums par kopējo Eiropas patvēruma sistēmu

12.06.2013  ES rezultātu pārskats — ikgadējais digitālās attīstības vērtējums

Eiropiešiem ir elementāri digitālie tīkli un pakalpojumi, bet nav iespējas izmantot pašreizējos un turpmākos ieguvumus no digitālās revolūcijas, tāpēc ka Eiropas telekomunikāciju un plašākos digitālajos tirgos ir problēmas, kā liecina 12.jūnijā publicētais Komisijas ikgadējais digitalizācijas programmas rezultātu pārskats. Atbildot uz Eiropadomes aicinājumu izveidot telesakaru vienoto tirgu, Komisija šī gada gaitā pieņems konkrētu pasākumu priekšlikumus, lai risinātu problēmas, kas apstiprinājušās ar šīsdienas datiem. 

12.06.2013  Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu – Komisija ierosina paplašināt automātisko informācijas apmaiņu Eiropas Savienībā

Komisija šodien ir ierosinājusi paplašināt automātisko informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm Eiropas Savienībā, lai pastiprinātu cīņu pret nodokļu nemaksāšanu. Saskaņā ar priekšlikumu ir paredzēts, ka dividendes, kapitāla pieaugums, visi citi finanšu ienākumu veidi un kontu atlikumi tiek iekļauti to ienākumu kategoriju sarakstā, uz kuriem attiecas automātiskā informācijas apmaiņa Eiropas Savienības iekšienē (skatīt MEMO/13/533). Tas paver ceļu Eiropas Savienībai, lai ieviestu pasaulē visaptverošāko sistēmu automātiskai informācijas apmaiņai.  

11.06.2013  Bieži uzdotie jautājumi Vienotā gaisa telpa: Komisija rīkojas, lai mazinātu satiksmes sastrēgumus Eiropas gaisa telpā

11.06.2013  Komisija iesaka dalībvalstīm ieviest kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismus, lai nodrošinātu tiesu iestāžu efektīvu pieejamību

Eiropas Komisija šodien izklāstīja virkni vienotu, nesaistošu principu attiecībā uz kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismiem dalībvalstīs, lai pilsoņi un uzņēmumi varētu pārkāpumu gadījumos aizstāvēt savas ES tiesību aktos paredzētās tiesības. Šī ieteikuma mērķis ir nodrošināt saskaņotu horizontālu pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai Eiropas Savienībā, neveicot dalībvalstu sistēmu saskaņošanu. Valstu tiesiskās aizsardzības mehānismiem vajadzētu būt pieejamiem dažādās jomās, kurās ar ES tiesību aktiem piešķirtas tiesības iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo īpaši patērētāju aizsardzības, konkurences, vides aizsardzības un finanšu pakalpojumu jomā. Iesakot dalībvalstīm ieviest valsts mēroga kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismus, Komisija vēlas uzlabot tiesu iestāžu pieejamību, vienlaikus nodrošinot pienācīgas procesuālās g 

11.06.2013  Eiropas vienotā gaisa telpa: Komisija rīkojas, lai Eiropas gaisa telpā likvidētu sastrēgumus

Eiropas Komisija 11.jūnijā rīkojās, lai paātrinātu Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas reformu. Komisija vēlas mazināt lidostu pārslodzi, jo tiek prognozēts, ka nākamajos 10–20 gados lidojumu skaits pieaugs par 50 %. Nepilnības, kuru cēlonis ir Eiropas sadrumstalotā gaisa telpa, aviosabiedrībām un to klientiem ik gadu rada izmaksas gandrīz 5 miljardu eiro apmērā. To dēļ katrs lidojums ir vidēji 42 kilometrus garāks, līdz ar to gaisa kuģi sadedzina vairāk degvielas, palielinās oglekļa dioksīda emisijas, ir jāmaksā lielākas nodevas un rodas ilgākas aizkavēšanās. Amerikas Savienotās Valstis kontrolē tikpat lielu gaisa telpu, kurā satiksme ir pat intensīvāka, taču tās izmaksas veido aptuveni pusi no ES izmaksām. 

10.06.2013  Pētniecība: jauna partnerība cīnīsies pret slimībām, kas saistītas ar nabadzību

Eiropas Savienība un Bila un Melindas Geitsu fonds šodien ir publiskojuši apņemšanos sadarboties, lai apkarotu tādas ar nabadzību saistītas slimības kā HIV/AIDS, tuberkuloze, malārija un citas, kas visas kopā pasaulē skar vairāk nekā 1 miljardu cilvēku. Šodien Parīzē fonda līdzpriekšsēdētājs Bils Geitss un Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna parakstīja nolīgumu, kas šajā jomā izveido jaunu stratēģisku pētniecības partnerību. Laikā no 2007. gada līdz 2011. gadam fonds un Eiropas Komisija, atbalstot vairāk nekā 20 jaunu un pilnveidotu zāļu un citu līdzekļu izstrādi, pētniecībā un izstrādē ir ieguldījuši apmēram 2,4 miljardus eiro (3,1 miljardu ASV dolāru), galveno uzmanību pievēršot ar nabadzību saistītām infekcijas slimībām. 

07.06.2013  ES žūrija iesaka Rīgai un Ūmeo piešķirt 1,5 miljonus eiro vērto Melinas Merkuri balvu

Eiropas žūrija, kas novēro Rīgas un Ūmeo gatavošanos 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumiem, nolēmusi abas pilsētas izvirzīt Melinas Merkuri balvai, ko piešķir Eiropas Komisija. Balvas vērtība ir 1,5 miljoni eiro katrai pilsētai. 

07.06.2013  Cīņa pret nepietiekamu uzturu – ES paziņo par palīdzību uztura jomā 3,5 miljardu eiro apmērā

Eiropas Savienības (ES) vārdā Attīstības komisārs Andris Piebalgs rīt paziņos par ES apņemšanos piešķirt uztura uzlabošanai dažās pasaules nabadzīgākajās valstīs vēl nebijuša mēroga summu – 3,5 miljardus eiro, kas paredzēti 2014.–2020. gada laikposmam. 

06.06.2013  Eiropas Komisija atbalsta zīmju valodas projektu

Eiropas Komisija 6.jūnijā atbalstījusi jaunu izmēģinājuma projektu, kura mērķis ir uzlabot saziņu starp Eiropas Savienības iestādēm un nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem. Šodien pieņemtais lēmums nozīmē, ka kļuvis iespējams īstenot izmēģinājuma projektu, kuram Eiropas Parlaments atvēlējis EUR 750 000 lielu budžetu.  

06.06.2013  Pieņemts jauns ES tiesību akts cietušo no vardarbības ģimenē labākai aizsardzībai

Cilvēki, kas cietuši no vardarbības, jo īpaši no vardarbības ģimenē, drīz varēs paļauties uz aizsardzību visā Eiropas Savienībā, jo ES dalībvalstu tieslietu ministri šodien pieņēma Eiropas Komisijas priekšlikumu. Jaunais regulējums par ES mēroga aizsardzību nozīmēs, ka personas, kas ir cietušas no vardarbības, varēs paļauties, ka spēkā paliks rīkojums par ierobežojumiem, kurš izdots viņu mītnes valstī, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas ES. Tas nozīmē, ka rīkojumi par ierobežojumiem, kas ir izsniegti vienā ES valstī, būs jāatzīst visā ES. Tādējādi tiks panākts, ka „aizsardzība seko personai”. Šis ES tiesību akts sniegs priekšrocības jo īpaši sievietēm: saskaņā ar aptauju rezultātiem aptuveni viena piektdaļa Eiropas sieviešu vismaz vienreiz d 

06.06.2013  Vide: jūsu viedoklis var palīdzēt Eiropai kļūt par pārstrādājošu sabiedrību

Eiropas Komisija vēlas uzzināt, vai, pēc sabiedrības domām, ir jāpārskata pārstrādes mērķi, kas noteikti atkritumu jomā pieņemtajos ES tiesību aktos, un kā tas būtu darāms. Apspriešanās rezultātus izmantos, lai palīdzētu izstrādāt iespējamus jaunus tiesību aktus nolūkā novērst atkritumu rašanos un veicināt atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, un tā būs daļa no atkritumu apsaimniekošanas politikas plašākas pārskatīšanas 2014. gadā. Iedzīvotāji, uzņēmumi, NVO, publiskā sektora iestādes un citas ieinteresētās personas ir aicinātas izteikt savas domas līdz 2013. gada septembra vidum. 

06.06.2013  ES atbalsta Mozambiku ceļā uz attīstību

Eiropas Komisija finansēs trīs projektus Mozambikā, kas, iespējams, 50 000 cilvēku nodrošinās piekļuvi tīram ūdenim, palielinās tirdzniecības iespējas, uzlabojot starptautisko transporta koridoru, un atbalstīs divu slimnīcu būvniecības pabeigšanu. 

06.06.2013  ES apbalvo 9 novatoriskas publiskā sektora iniciatīvas Eiropā

Eiropas Komisija šodien paziņoja, kam piešķirts Eiropas apbalvojums par inovācijām valsts pārvaldē. Šo apbalvojumu piešķir visnovatoriskākajām un tālredzīgākajām publiskā sektora iniciatīvām, no kurām labumu gūst iedzīvotāji, uzņēmumi vai izglītības un pētniecības nozare. Deviņām iniciatīvām, kas uzsāktas Apvienotajā Karalistē, Horvātijā, Nīderlandē, Portugālē, Slovākijā, Somijā, Spānijā (divi uzvarētāji) un Zviedrijā piešķirti EUR 100 000 katrai (MEMO/13/503). Apbalvojumu cita starpā saņēmusi iniciatīva, ar kuru ievieš integrētu veselības aprūpes informāciju, ko var saņemt pa tālruni, tīmekļa platforma, kas nodrošina uzņēmumiem piekļuvi finansēšanas iespējām, un plaģiāta atklāšanas sistēma augstākās iz 

05.06.2013  Komisija secina, ka Latvija ir gatava ieviest eiro 2014. gadā

Eiropas Komisija 5.junijā publicē savu 2013. gada konverģences ziņojumu par Latviju, kā arī kopsavilkumu sabiedrībai, kurā īsumā izskaidrots šis ziņojums un tā pamatojums. Komisija secina, ka Latvija ir sasniegusi augstu ilgspējīgas ekonomiskās konverģences līmeni ar eiro zonu, un ierosina Padomei pieņemt lēmumu par eiro ieviešanu Latvijā no 2014. gada 1. janvāra. 

04.06.2013  ES nosaka pagaidu antidempinga maksājumu par Ķīnas izcelsmes saules enerģijas paneļiem

Šis lēmums seko visaptverošai un nopietnai izmeklēšanai un plašai saziņai ar tirgus dalībniekiem. Tā kā ES saules enerģijas paneļu tirgus un imports tajā ir ļoti liels, ir ļoti svarīgi, lai šis maksājums netraucētu tā darbību. Tādēļ tiks ievērota pieeja pa posmiem, un līdz 2013. gada 6. augustam tiks noteikts maksājums 11,8 % apmērā. No augusta maksājums tiks noteikts 47,6 % apmērā, kas ir nepieciešams, lai novērstu dempinga radīto kaitējumu Eiropas ražošanas nozarei. 

04.06.2013  Vide: Briselē atklāj Zaļo nedēļu

Šodien sākās Eiropas lielākā vides konference ar moto "Tīrāku gaisu visiem". Šā gada Zaļā nedēļa ir veltīta gaisam un trīs dienās pulcēs aptuveni 3000 dalībnieku, kuri apspriedīs ar gaisu saistītus jautājumus. Ieinteresētās personas, NVO un valdību pārstāvji, kā arī ES amatpersonas meklēs risinājumu gaisa piesārņojuma problēmām, piemēram, kā nodrošināt gaisa kvalitāti apstākļos, kad palielinās rūpnieciskā un enerģijas ražošana, ceļu satiksme un urbanizācija, arvien vairāk tiek dedzināts fosilais kurināmais un notiek klimata pārmaiņas. Visas sēdes varēs noskatīties tiešraidē internetā. 

03.06.2013  Latviju apmeklē ES sociālo lietu komisārs Andors

3.jūnijā, vienas dienas darba vizītē Latvijā uzturēsies ES sociālo lietu komisārs Lāslo Andors, kurš piedalīsies konferencē “Atgriežoties pie izaugsmes: liekot pamatus iekļaujošai izaugsmei Latvijā” un tiksies ar Ministru prezidentu, Saeimas deputātiem, kā arī arodbiedrību un darba devēju pārstāvjiem. 

03.06.2013  Bērnu aprūpe: Komisija aicina dalībvalstis darīt vairāk

Dalībvalstīm būs jāpastiprina centieni uzlabot bērnu aprūpes nodrošināšanu, lai līdz 2020. gadam sasniegtu ES noteikto 75 % nodarbinātības līmeni, šodien publicētajā ziņojumā norādījusi Eiropas Komisija. Progresa ziņojumā konstatēts, ka tikai astoņas valstis ir sasniegušas abus mērķus, par kuriem panākta vienošanās ES līmenī, par bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamību un izmantojamību (skatīt pielikumu). Saskaņā ar tā sauktajiem "Barselonas mērķiem", par ko ES vadītāji vienojās 2002. gadā, bērnu aprūpe būtu jānodrošina 90 % bērnu no trīs gadu vecumam līdz obligātajam skol 

31.05.2013  Komisija atklāj ES pilsoniskās sabiedrības platformu pret cilvēku tirdzniecību

Eiropai vajadzīga ciešāka sadarbība, lai palīdzētu mūsdienu verdzības upuriem. Tagad vairāk nekā 100 Eiropas pilsonisko organizāciju apvieno spēkus jaunajā ES pilsoniskās sabiedrības platformā pret cilvēku tirdzniecību. Eiropas mēroga platforma, kuru izveidojusi Eiropas Komisija, būs forums pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas darbojas Eiropas, valsts un vietējā līmenī cilvēktiesību, bērnu tiesību, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības, migrantu tiesību un patversmju jomā. Dalībnieki varēs apmainīties ar pieredzi un konkrētām idejām par to, kā labāk palīdzēt cietušajiem, paplašināt savus sadarbības tīklus un novērst to, ka citas personas kļūst par šī nozieguma upuriem. 

31.05.2013  Veselība un drošība darbavietā: Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu par turpmāko ES politiku

Eiropas Komisija sākusi sabiedrisko apspriešanu, lai, novērtējot ES 2007.–2012. gada stratēģiju par drošību un veselības aizsardzību darbā, gūtos rezultātus papildinātu ar pilsoņu idejām un komentāriem. Tai vajadzētu palīdzēt apzināt pašreizējās un nākotnē iespējamās problēmas šajā jomā, kā arī attiecīgos risinājumus, kas ļautu tās pārvarēt. Visi iedzīvotāji un organizācijas ir aicināti no 2013. gada 31. maija līdz 26. augustam iesaistīties šajā apspriešanā. Komentāri jo īpaši tiek gaidīti no personām, kas pārstāv dalībvalstu valsts iestādes, darba ņēmēju un darba devēju pārstāvības organizācijas, no ieinteresētajām personām un speciālistiem, kuriem ir interese par veselību un drošību aizsardzību darbavietā. 

30.05.2013  Komisija, Parlaments un Eiropadome pulcē vienkop reliģiskos līderus, lai apspriestu Eiropas pilsoniskumu

Briselē, 2013. gada 30. maijā. Šodien Eiropas Komisijas galvenajā mītnē Briselē tikās aptuveni divdesmit kristiešu, musulmaņu un jūdaisma reliģiju un hinduistu kopienas augstākā līmeņa pārstāvji no visas Eiropas, un tikšanās moto bija – „Pilsoņi – Eiropas projekta svarīgākais posms pārmaiņu laikā”. Šo augsta līmeņa tikšanos, kas notiek Eiropas Pilsoņu gada ietvaros, rīkoja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, un tās līdzpriekšsēdētāji bija Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis Van Rompejs un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Lāslo Surjāns. Tās dalībnieki iesaistījās atklātā diskusijā par to, kā Eiropu tuvināt pilsoņiem. 

30.05.2013  Nelikumīgi izvesto nacionālo kultūras vērtību vieglāka atgūšana

Eiropas Komisija veic jaunus pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm atgūt nacionālās kultūras vērtības, kas nelikumīgi izvestas no to teritorijas. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni šodien ierosināja nostiprināt dalībvalstīm pieejamās atgūšanas iespējas, jo spēkā esošie tiesību akti nav pietiekami efektīvi, lai panāktu nelikumīgi izvestu nacionālo kultūras vērtību atgūšanu. Izmaiņas nodrošinās to, ka tiks atgūts lielāks skaits kultūras priekšmetu, tiks pagarināts termiņš tiesas procesa ierosināšanai nolūkā nodrošināt priekšmeta atgriešanu, katram priekšmeta valdītājam, kurš pieprasīs kompensāciju par priekšmeta atgriešanu, būs jāpierāda, ka tas šo priekšmetu nav apzināti iegādājies nelikumīgi, un starp valstu iestādēm tiks uzlabota informācijas apmaiņa par nozīmīgu kultūras priekšmetu pārvietošanu. Kultūras priek 

30.05.2013  Zvejas iespējas 2014. gadam: pakāpeniski izbeidzam pārzveju

Jaunākie dati par zivju krājumiem ES ūdeņos rāda, ka Eiropas Komisijas īstenotie pasākumi pret pārzveju ir atmaksājušies. Šodien pieņemtajā konsultatīvajā dokumentā Eiropas Komisija ziņo par Eiropas zivju krājumu stāvokli un izklāsta savus nodomus attiecībā uz priekšlikumu par zvejas iespējām 2014. gadam. Patlaban pārzvejoti ir 39 % no novērtētajiem zivju krājumiem ES ūdeņos Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (iepriekš: 47 % pagājušajā gadā un 95 % 2005. gadā). Arī nozare pamazām sāk sajust reālus pašreizējās politikas rezultātus: jaunākie dati rāda peļņas pieaugumu par 40 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tomēr tas nenozīmē, ka nav vajadzīgi nekādi uzlabojumi.  

30.05.2013  Komisāre Damanaki atzinīgi vērtē vienošanos par kopējās zivsaimniecības politikas reformu

Zivsaimniecības un jūrlietu komisāre Marija Damanaki ir paudusi gandarījumu par Ministru padomes un Eiropas Parlamenta panākto vienošanos par jaunu, reformētu Eiropas Savienības zivsaimniecības politiku. 

29.05.2013  Eiropas Komisija pieņem ieteikumus Latvijai

Eiropas Komisija 29.maijā ir pieņēmusi ieteikumus ES dalībvalstīm, kas paredzēti, lai izvestu Eiropu no krīzes un stiprinātu izaugsmes pamatus. Šie ieteikumi ir balstīti uz katras valsts situācijas sīki izstrādātām analīzēm un sniedz norādes valdībām par to, kā veicināt izaugsmes potenciālu, palielināt konkurētspēju un radīt darbvietas 2013.–2014. gadā. Kopā ņemot, tie veido vērienīgu reformu kopumu ES ekonomikai. Šodienas ieteikumu kopuma ietvaros, kas iezīmē trešā Eiropas politikas koordinēšanas pusgada kulmināciju, Komisija ir pieņēmusi arī vairākus lēmumus pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras ietvaros. 

29.05.2013  Komisija veic pasākumus pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras ietvaros

Komisija 29.maijā ir ieteikusi Padomei atcelt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru piecām valstīm – Itālijai, Latvijai, Ungārijai, Lietuvai un Rumānijai. Komisija ir arī ieteikusi Padomei sākt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru Mal tai.   Turklāt Komisija ir pieņēmusi ieteikumus Padomei, lai pagarinātu termiņus pārmērīga budžeta deficīta novēršanai sešās valstīs – Spānijā, Francijā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē un Slovēnijā. Turklāt Komisija ir ieteikusi Padomei pieņemt lēmumu, ka Beļģija nav veikusi efektīvu rīcību, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu, un P 

28.05.2013  E-pārvalde uzlabojas, bet iedzīvotāji grib vairāk

Gandrīz puse ES iedzīvotāju (46 %) nu lieto internetu, lai meklētu darbu, izmantotu publisku bibliotēku, iesniegtu nodokļu atskaiti, reģistrētu jaunpiedzimušo, pieprasītu pasi vai izmantotu citus e-pārvaldes pakalpojumus. No viņiem 80 % teic, ka tīmeklī pieejami elektroniskās pārvaldes pakalpojumi viņiem ietaupa laiku, 76 % patīk elastība, un 62 % uzskata, ka tie ļauj ietaupīt naudu. Tomēr šie lietotāji ir apmierinātāki ar internetbanku pakalpojumiem (8,5 punkti skalā no 1 līdz 10) un ar internetveikaliem (7,6 punkti). Tīmeklī pieejamie elektroniskās pārvaldes pakalpojumi saņēmuši vien 6,5 punktus. 

28.05.2013  Eiropas Komisija un Eiropas Kodolpētījumu organizācija (CERN) atbalsta svarīgu pētniecības centru Tuvajos Austrumos

Eiropas Komisija un CERN šodien vienojās atbalstīt SESAME būvniecību. Tas būs viens no Tuvajos Austrumos visvērienīgākajiem pētniecības centriem. SESAME ir tā sauktās sinhotronās radiācijas avots un darbojas kā milzīgs mikroskops. Ar tā palīdzību reģiona zinātnieki varēs pētīt progresīvu materiālu īpašības, bioloģiskus procesus un kultūras artefaktus. SESAME ir unikāls kopuzņēmums, kas atrodas Jordānijā un pulcē zinātniekus no tā dalībniekiem: Bahreinas, Kipras, Ēģiptes, Irānas, Izraēlas, Jordānijas, Pakistānas, Palestīniešu pašpārvaldes un Turcijas. Projektam ir gan zinātniski mērķi, gan mērķis ar zinātniskas sadarbības palīdzību veicināt mieru r 

27.05.2013  Stājas spēkā divu tiesību aktu kopums, ar ko tiek noslēgts eirozonas budžeta uzraudzības cikls un pilnveidota ekonomikas pārvaldība eirozonā

Kopš eiro izveidošanas pastāv skaidri noteikumi publisko finanšu stabilitātes nodrošināšanai. Tie ir ietverti Stabilitātes un izaugsmes paktā (SIP), kurā noteikti labi zināmie ierobežojumi attiecībā uz budžeta deficītu (3 % no IKP) un valsts parādu (60 % no IKP). Pasaules ekonomikas un finanšu krīze tomēr ir izgaismojusi ekonomikas pārvaldības un budžeta uzraudzības trūkumus ES līmenī. Šie trūkumi tika efektīvi novērsti, 2010.—2011. gadā izveidojot Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu un sniedzot sešus tiesību aktu priekšlikumus, kas pazīstami kā sešu tiesību aktu kopums un ar ko dažādos veidos tika stiprināts SIP.  

24.05.2013  ES, ASV un Kanāda izveido Atlantijas okeāna pētniecības aliansi

Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda šodien vienojās apvienot spēkus Atlantijas okeāna pētniecības jomā. Ar nolīgumu paredzēts apvienot centienus, ko visi trīs partneri iegulda okeāna novērošanā. Sadarbības mērķis ir gūt labāku izpratni par Atlantijas okeānu un veicināt tā resursu ilgtspējīgu pārvaldību. Tiks pētīta arī Atlantijas okeāna un Ziemeļu Ledus okeāna mijiedarbība, jo sevišķi klimata pārmaiņu kontekstā. Jau ES un tās dalībvalstis vien katru gadu jūras zinātniskajā un tehniskajā pētniecībā iegulda gandrīz divus miljardus eiro. Šodien Īrijas Jūrlietu institūtā Golvejā tika parakstīts Golvejas paziņojums par sadarbību Atlantijas okeāna izpētē. P 

24.05.2013  Bišu veselība: ES mērogā noteikti pesticīdu lietošanas ierobežojumi stāsies spēkā 1. decembrī

Komisija 24.maijā pieņēma lēmumu par triju neonikotinoīdu grupai piederīgu pesticīdu lietošanas ierobežošanu. Tika atzīts, ka šie pesticīdi (klotianidīns, imidakloprīds un tiametoksāms) ir Eiropas medus bišu populācijai kaitīgi. Minētais ierobežojums stāsies spēkā 2013. gada 1. decembrī, un vēlākais pēc diviem gadiem to izvērtēs vēlreiz. Tas attiecas uz pesticīdiem, ko izmanto, apstrādājot augus un graudaugus, kuri piesaista bites un apputeksnētājus.  

24.05.2013  Eiropas vēlēšanās plāno piedalīties divas trešdaļas jauniešu

Eiropas Komisijas aptauja par jauniešu līdzdalību demokrātiskajos procesos parādīja, ka gandrīz divas trešdaļas (64 %) jauno eiropiešu plāno 2014. gadā piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un tikai viena trešdaļa (35 %) vēlēšanās nepiedalītos. Jaunie cilvēki retāk nekā viņu vecāki izmanto savas balsstiesības un pauž arvien asāku neapmierinātību par to, kā darbojas politika. Tomēr viņi vēlas piedalīties un prasa vairāk iespēju ietekmēt politiku. Salīdzinājumā ar pārējām vecuma grupām jaunieši nešaubīgi identificējas ar Eiropu un Eiropas integrāciju vērtē pozitīvāk. 

23.05.2013  Komisija ierosina uzlabot 300 galvenās jūras ostas

Eiropas Komisija 23.maijā uzsāka jaunu iniciatīvu, lai uzlabotu 319 galveno Eiropas piekrastē esošo jūras ostu darbību un tālākus transporta savienojumus. Ierosinātās pamatnostādnes un juridiskās izmaiņas palīdzēs ostu uzņēmējiem pielāgot savus pakalpojumus un iekārtas, kā arī piešķirs tiem lielāku finansiālu autonomiju. 

23.05.2013  Komisija ierosina jaunu Eiropas rūpniecības stratēģiju elektronikas jomā, kas paredz mērķtiecīgāku atbalstu privātā sektora ieguldījumu piesaistīšanai 100 miljardu eiro apmērā

Eiropas Komisija šodien sāk kampaņu saistībā ar koordinētiem publiskā sektora ieguldījumiem mikro- un nanoelektronikas jomā (piemēram, pusvadītāji un mikroshēmas), kura izstrādāta, lai paplašinātu Eiropas progresīvās ražošanas bāzi. 

23.05.2013  ES apņemas līdz 2030. gadam nodrošināt pamatizglītību katram bērnam

Šodien augsta līmeņa sanāksmē Briselē Eiropas Komisija attīstības programmā pēc 2015. gada apstiprinās savu apņemšanos panākt lielāku vienlīdzību izglītības iespējās un labāku izglītības kvalitāti, nodrošinot pastāvīgu finansiālo atbalstu. 

22.05.2013  Nodrošināt, lai migrācija darbotos kā attīstības dzinējspēks

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar savu skatījumu par to, kā migrācija un mobilitāte var veicināt iekļaujošu ekonomisko un sociālo attīstību un kā šajā jomā stiprināt pasaules mēroga sadarbību. 

21.05.2013  Eiropas peldūdeņu kvalitāte turpina uzlaboties

Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) ikgadējo ziņojumu par Eiropas peldūdeņu kvalitāti obligātajiem ūdens kvalitātes standartiem atbilst 94 % Eiropas Savienības peldvietu. 78 % peldvietu ūdens kvalitāte ir izcila, un salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu obligātajām prasībām atbilstošo peldvietu skaits ir palielinājies par gandrīz 2 %. 

21.05.2013  ES piešķir vairāk nekā 37 miljonus eiro cīņai pret pirātismu Austrumāfrikā un Dienvidu Āfrikā

ES piešķirs aptuveni 37 miljonus eiro cīņas pastiprināšanai pret pirātismu vairākās Austrumāfrikas un Dienvidu Āfrikas valstīs, atbalstot programmu reģionālās jūras drošības veicināšanai (MASE). 

20.05.2013  J&A par Komisijas priekšlikumu jaunam augu reproduktīvā materiāla tiesību aktam

17.05.2013  EK ar Latviju apspriedīs ES fondu ieguldīšanas mērķus 2014.-2020.gadā

Eiropas Komisijas pārstāvji piektdien, 17.maijā, tiksies ar finanšu ministru Andri Vilku,  lai pirms svarīgāko plānošanas dokumentu iesniegšanas apstiprināšanai vēlreiz apspriestu Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju mērķus Latvijā 2014.-2020.gadā. 

17.05.2013  Komisija paziņo par iespējamiem pasākumiem pret Fēru salām siļķes zvejas resursu aizsardzībai

Eiropas Komisija ir paziņojusi Fēru salu zvejniecības iestādēm par savu nodomu pieņemt pasākumus to siļķes zvejas resursu ilgtspējas aizsardzībai, kas ES ir kopīgi ar Fēru salām. Minētais paziņojums Fēru salu iestādēm sniedz iespēju izteikties, pirms tiek īstenoti pasākumi. Pasākumu ietvaros varētu ierobežot tādu siļķes un ar to saistīto sugu zivju importu, kuras zvejo Fēru salu uzņēmumi, kā arī Fēru salu kuģu piekļuvi ES ostām, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs drošības apsvērumu dēļ. 

17.05.2013  Eiropas jūras diena ilgtspējīgam jūras tūrismam un maršrutu tīkla pilnveidošanai

Šogad Eiropas jūras dienas norišu centrā ir piekrastes novadu attīstība un ilgtspējīgs jūras tūrisms. Valletā (Malta) liepratēji no visas Eiropas un no visām ar jūru saistītajām nozarēm spriedīs, kā stimulēt tūrismu un nostiprināt tā pozīcijas ne tikvien no ilgtspējīgas izaugsmes aspekta, bet arī ņemot vērā to, ka tūrisms ir būtisks ekonomikas dzinējspēks un ievērojami palīdz īstenot ES Zilās izaugsmes programmu. 

17.05.2013  Komisijas finansējums 31,5 miljonu eiro apmērā palīdzēs videi labvēlīgiem risinājumiem ienākt tirgū

Eiropas Komisija ir izsludinājusi uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ekoinovācijas projektiem, atvēlot 31,5 miljonus eiro 45 labākajiem projektiem. Uzņēmumi no visas Eiropas var līdz 2013. gada 5. septembrim iesniegt savus priekšlikumus, kā tirgū ieviest jaunus, videi labvēlīgus risinājumus šādās 5 jomās: 

16.05.2013  Vizīti Latvijā noslēdz EK trešā misija aizdevuma pēcprogrammas uzraudzībai

Eiropas Komisijas pārstāvji (EK), piedaloties Eiropas Centrālās bankas pārstāvjiem, no 13. līdz 15. maijam uzturējās Latvijā uzraudzības misijā, kuras notiek pēc aizdevuma programmas beigām divreiz gadā līdz brīdim, kad valsts atmaksā 75% no ES aizdevuma (plānots 2015. gadā). 

16.05.2013  Ciešāka ES sadarbība veicina labāku patērētāju drošību

2012. gadā dalībvalstis veica un ES ātrās ziņošanas sistēmā (RAPEX) ziņoja pavisam par 2278 pasākumiem pret bīstamiem nepārtikas ražojumiem. Tas liecina par 26 % pieaugumu brīdinājumu skaitā salīdzinājumā ar 2011. gada datiem, minēto pieaugumu ir sekmējis iestāžu uzlabotais izpildes darbs ES valstīs.  

16.05.2013  Emisiju tirdzniecība: 2012. gadā emisijas nepārtraukti samazinājušās, bet kvotu pārpalikums palielinājies

Savienības reģistra sniegtā informācija liecina, ka ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS) iesaistīto iekārtu siltumnīcefekta gāzu emisijas pērn samazinājušās par 2 %. 

16.05.2013  Donavas reģiona attīstības stratēģijas atbalstam izveidotas sešas jaunas zinātniskās kopas

Eiropas Komisija kopā ar 14 Donavas reģiona valstu zinātniekiem un politikas veidotājiem šodien atklāja sešas zinātniskās kopas, kuru mērķis ir atbalstīt šā reģiona ekonomisko izaugsmi. Zinātniskajās kopās galvenā uzmanība tiks pievērsta ūdenim, zemei un augsnei, bioenerģijai, gaisam, datu apmaiņai un saskaņotībai un pārdomātai specializācijai. Šodien augsta līmeņa sanāksmē Bratislavā prezentētās zinātniskās kopas nodrošinās zinātnisku pamatojumu Donavas reģiona stratēģijai, kā arī veicinās zinātnisko sadarbību visā reģionā. Atklāšanas pasākuma apmeklētāju vidū bija arī Slovākijas premjers Roberts Fiko un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs ( 

15.05.2013  Programmas "MEDIA" lieliskais septiņnieks sacenšas par Zelta palmas zaru

66. Starptautiskajā Kannu kinofestivālā (15.–16. maijā) tiks izrādītas trīspadsmit filmas, kas saņēmušas Eiropas Savienības kinematogrāfijas programmas "MEDIA" atbalstu, turklāt septiņas no tām cīnīsies par prestižo Zelta palmas zaru (sk. 1. pielikumu). To vidū ir Asgara Faradi (Asghar Farhadi) filma "Le Passé", kas pagājušajā gadā ieguva Eiropas Savienības MEDIA balvu par labāko jauno filmas projektu. Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre Andrula Vasiliu "European Rendezvous" (Eiropas tikšanās) pasākumā svētdien, 19. maijā, dāņu režisoram Tomasam Vinterbergam (Thomas Vinterberg) pasniegs 2013. gada ES MEDIA balvu (sk.  

15.05.2013  Autotransports ‑ Komisija paātrina transportlīdzekļu vadītājiem paredzētas informācijas pakalpojumu ieviešanu

Šodien Eiropas Komisija pieņēma divas regulas, lai veicinātu "gudro informācijas pakalpojumu" ieviešanu, piemēram, brīdinājumus par bīstamiem ceļa apstākļiem un informāciju kravas transportlīdzekļu šoferiem par drošām un aizsargātām stāvvietām. To var nodrošināt, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, maināmas informācijas ceļazīmes, radio un mobilo tālruņu lietotnes. 

14.05.2013  Klimata politika: Komisija iesāk sabiedrisku diskusiju Dienvideiropā un Austrumeiropā

Eiropas klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sāk virkni sabiedrisku pasākumu, lai iesaistītu Eiropas iedzīvotājus klimata pārmaiņu diskusijā un mudinātu ikvienu rīkoties lietas labā. 

13.05.2013  Dāņu režisors Vinterbergs Kannu kinofestivālā iegūst MEDIA balvu

Pazīstamais dāņu kinorežisors Tomass Vinterbergs (Thomas Vinterberg) ir Eiropas Savienības 2013. gada MEDIA balvas ieguvējs. Šo balvu piešķir labākajam jaunajam filmu projektam, kam ir potenciāls kļūt par “kases grāvēju” un kā veidošanai var saņemt atbalstu no ES kinematogrāfijas programmas “MEDIA”. Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre Andrula Vasiliu šo balvu Vinterbergam pasniegs Kannu kinofestivālā svētdien, 19. maijā, kas sakrīt ar režisora 44. dzimšanas dienu. Šī balva, ko Vinterbergs dalīs ar filmas scenārija līdzautoru Tobiasu Lindholmu (Tobias Lindholm) un producenti Sisi Graumu (Sisse Graum 

08.05.2013  ES Pamattiesību harta īsteno pamattiesības pilsoņu dzīvē

Ir pagājuši trīs gadi, kopš Eiropas Savienības Pamattiesību harta ir kļuvusi juridiski saistoša, un tās ietekme ir arvien uzskatāmāka. Tā ir kļuvusi par atskaites punktu ne tikai ES iestādēm tiesību aktu izstrādes procesā, bet arī valstu tiesām, un tādējādi īsteno pamattiesības Eiropas pilsoņu dzīvē. Šādi ir secinājumi, kas ietveri šodien publicētajā trešajā ikgadējā ziņojumā par ES Pamattiesību hartas īstenošanu, kurš aptver 2012. gadu un ar dažādiem piemēriem pamattiesību jomā uzskatāmi parāda, ka ES turpina veidot arvien saskaņotāku sistēmu cilvēku pamattiesību aizsardzībai. Šodien publicētajam ziņojumam ir pievienots jauns progresa ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību 2012. gadā,  

08.05.2013  Komisija ierosina 12 pasākumus pilsoņu tiesību nostiprināšanai

Eiropas Komisija 8.maijā paziņoja par jauniem pasākumiem ES pilsoņu tiesību nostiprināšanai, lai novērstu šķēršļus, ar kuriem pilsoņiem vēl aizvien jāsaskaras ikdienas dzīvē. 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību ir izklāstīti 12 konkrēti veidi, kā palīdzēt eiropiešiem labāk izmantot savas ES tiesības: sākot no darba meklēšanas citā ES valstī līdz aktīvākai līdzdalībai Savienības demokrātiskajos procesos. Šo priekšlikumu galvenais mērķis ir atvieglot dzīvi cilvēkiem, kas strādā un mācās citā ES valstī; mazināt pārmērīgo formalitāšu slogu ES pilsoņiem, kas dzīvo un ceļo ES; novērst šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai. Eiropas pilsoņu gadā Eiropas Komisija ar ziņojumu par ES pilsonību atbild tiem ES pilsoņiem, kas ir informējuši par problēmām, kuras viņiem radušās ceļojot, pārceļoties uz dzīvi vai iepērkoties citā ES valstī. 

08.05.2013  Bankas konti — Komisija rīkojas, lai padarītu bankas kontus lētākus, pārredzamākus un pieejamus visiem

Mūsdienās Eiropas iedzīvotāji nevar pilnībā iekļauties sabiedrībā, ja tiem nav vienkārša bankas konta. Bankas konti ir kļuvuši par mūsu ikdienas dzīves neatņemamu daļu. Tie sniedz mums iespēju veikt un saņemt maksājumus, iepirkties tiešsaistē un nomaksāt rēķinus par pakalpojumiem (tālruni, gāzi, elektrību).  

07.05.2013  Astoņi no desmit aptaujātajiem atzīst, ka ES projekti sekmē jauninājumus mācību darbā

Vairāk nekā 80 % no tiem, kas iesaistījušies ES finansētā iniciatīvā, kuras mērķis ir sekmēt novatoriskas mācību metodes un uzlabot bērniem paredzētos mācību materiālus, apgalvo, ka šīs iniciatīvas ietekme ir pozitīva un ilgstoša. Procentuāli tikpat daudz aptaujāto sacīja, ka bez Eiropas atbalsta nebūtu iespējams sasniegt tos pašus rezultātus – noskaidrots nesen veiktā pētījumā.  

07.05.2013  Somālijai veltīta konference: jauns ES atbalsts pārvaldībai, tiesiskumam un policijai

Attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja, ka Eiropas Savienība piešķīrusi vēl 44 miljonus eiro tiesu sistēmas un policijas spēku atbalstam Somālijā. Šāda apņemšanās tika pausta Somālijai veltītā konferencē Londonā, kuras mērķis ir sniegt atbalstu Somālijas valdībai valsts atjaunošanai pēc divas desmitgades ilgiem konfliktiem. 

06.05.2013  Vide: ieguldījumi zaļajā infrastruktūrā daudzkārtīgi atmaksāsies, un ieguvēji būs daba, sabiedrība un cilvēki

Eiropas Komisija šodien pieņēma jaunu stratēģiju, kā veicināt zaļās infrastruktūras izmantošanu un panākt, lai teritoriālajā plānošanā sistemātiski ņemtu vērā dabas procesus. Zaļā infrastruktūra ir pārbaudīts rīks, kas, izmantojot dabas likumus, vairo ekoloģisko, ekonomisko un sociālo labklājību. Piemēram, tā vietā, lai būvētu plūdu novēršanas infrastruktūru, var izmantot zaļās infrastruktūras risinājumu, stiprās lietusgāzēs ļaujot liekajam ūdenim uzsūkties dabiskajā mitrājā. 

06.05.2013  Eiropas ceļu satiksmes drošības diena veltīta bojāgājušo gājēju skaita samazināšanai pilsētās

Eiropas ceļu satiksmes drošības dienas atzīmēšana 6. maijā ir Komisijas devums, piedaloties ANO pasaules ceļu satiksmes drošības nedēļā, kuras tēma šogad ir satiksmes drošība gājējiem. Par transporta nozari atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass šodien Briselē atklāja Eiropas ceļu satiksmes drošības dienai veltīto konferenci, kurai sekoja satiksmes drošības demonstrējumi un ielu gājiens “Long Short Walk”. 

03.05.2013  Eiropas nedēļā aicina izgaršot, saklausīt un apspriest Eiropu

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un ES māja par godu Eiropas dienai 9.maijā aicina apmeklēt un iesaistīties informatīvos un izklaidējošos pasākumos visā Latvijā. 

03.05.2013  Gaidot Eiropas dienu: Eiropas Komisija ver savas durvis un atklāj uzlaboto Apmeklētāju centru

9. maijs ir Eiropas diena. Pilsoņiem tai vajadzētu būt vairāk nekā tikai svinību dienai. Tāpēc jau sestdien, 4. maijā, Komisija kopā ar citām ES iestādēm vērs savas durvis pilsoņiem. Pirmo reizi Eiropas Komisija sadarbojas ar Briseles “Iris” festivālu, kura laikā svētdien, 5. maijā, Eiropas galvaspilsētas ielas atdzīvinās koncerti un ielu izklaides. 4. maijā Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga un priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs atklās arī uzlabotu Eiropas Komisijas Apmeklētāju centru, kas ir pārvietots, lai atrastos tuvāk iestādēm. 

03.05.2013  Debates par Eiropas nākotni — Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga rīko dialogu ar pilsoņiem Briselē

Tā kā debates par Eiropas nākotni un ekonomikas krīzes sekām kļūst arvien intensīvākas, Eiropas Komisija tiekas ar pilsoņiem dažādās Eiropas pilsētās, lai uzklausītu viņu viedokļus, bažas un nākotnes cerības. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga 2013. gada 4. maijā Briselē piedalīsies debatēs ar vairāk nekā 300 pilsoņiem, kā arī Briseles galvaspilsētas reģiona ministru prezidentu Šarlu Pikē (Charles Picqué). 

03.05.2013  2013. gada pavasara prognoze – ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes

Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam, paredzams, ka 2013. gada pirmajā pusgadā ES ekonomika stabilizēsies. Tiek prognozēts, ka IKP pieaugums gada otrajā pusē pakāpeniski kļūs pozitīvs, savukārt 2014. gadā kļūs nedaudz straujāks. Tā kā iekšzemes pieprasījumu joprojām ierobežo vairāki faktori, kas ir raksturīgi pēc dziļām finanšu krīzēm, ārējam pieprasījumam šogad vajadzētu būt galvenajam izaugsmes virzītājspēkam. Paredzams, ka privātā patēriņa un ieguldījumu šķēršļi pakāpeniski samazināsies, kas nākamajā gadā ļaus nedaudz atlabt iekšzemes tirgum. Šī prognoze pamatojas uz pieņēmumu, ka ar turpmākiem politiskiem pasākumiem būs iespējams novērst jaunu valsts parāda krīzes pastiprināšanos. 

01.05.2013  Nodarbinātība. Komisija ierosina uzlabot veidu, kā īstenot darba ņēmēju tiesības uz brīvu pārvietošanos

Eiropas Komisija ierosina pasākumus, kas uzlabos ES tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz cilvēku tiesībām strādāt citā dalībvalstī un tādējādi atvieglos viņu tiesību īstenošanu praksē. Patlaban arvien saglabājas problēma, ka publiskā un privātā sektora darba devējiem trūkst zināšanu par ES noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav nodrošināta atbilstība valstu tiesību aktiem. Galvenokārt šāds zināšanu vai noteikumu izpratnes trūkums rada diskrimināciju pilsonības dēļ. Cilvēki arī uzskata, ka, saskaroties ar problēmām saistībā ar tiesībām brīvi pārvietoties, viņi nezina, kur vērsties uzņēmējdalībvalstī. Piedāvājot praktiskus risinājumus, priekšlikuma mērķis ir likvidēt šos šķēršļus un palīdzēt novērst darba ņēmēju diskriminā 

 

30.04.2013  ES Solidaritātes fonds: Komisija ierosina piešķirt 14,6 miljonus eiro Slovēnijas, Horvātijas un Austrijas atbalstam pēc smagiem plūdiem

Eiropas reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns šodien paziņoja par ES Solidaritātes fonda (ESSF) atbalsta paketi vairāk nekā 14,6 miljonu eiro vērtībā, lai palīdzētu pēc lieliem plūdiem, kas 2012. gada oktobrī un novembrī skāra Slovēniju. Šie plūdi izraisīja zaudējumus arī kaimiņvalstīs — Austrijā un Horvātijā —, lai gan tur tie bija mazāki. Arī šīs valstis varēs izmantot piešķirtos līdzekļus, lai finansētu pasākumus ārkārtas situācijā, kas iestājās pēc dabas katastrofas.  

30.04.2013  150 miljonus eiro smadzeņu pētniecībai, atklāj ES “Smadzeņu mēnesi”

Atklājot savu iniciatīvu “Eiropas Smadzeņu mēnesis”, Eiropas Komisija ir piešķīrusi apmēram 150 miljonus eiro lielu finansējumu 20 jauniem starptautiskiem smadzeņu pētīšanas projektiem. Tādējādi kopš 2007. gada Eiropas Savienība smadzeņu pētniecībā ir kopumā ieguldījusi vairāk nekā 1,9 miljardus eiro. Šīs iniciatīvas gaitā (tvitera konts: #brainmonth) šā gada maijā visā ES notiks vairāk nekā 50 pasākumu, kuros sabiedrību informēs par ES pētījumiem un inovāciju neirozinātnē, kognitīvo spēju izpētē un saistītajās nozarēs. Iniciatīvas mērķis ir demonstrēt nozares jaunākos panākumus, kā arī mudināt uz apņēmīgāku rīcību smadzeņu slimību izskaušanā. Vēl viens mērķis ir vērst sabiedrība 

29.04.2013  Komisija aicina sadarboties, lai veicinātu ilgtspējīgu akvakultūru Eiropā

Lai veicinātu ES akvakultūras attīstību, Eiropas Komisija ir izstrādājusi stratēģiskās vadlīnijas, tādējādi sadarbojoties ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām šīs nozares problēmu risināšanā. ES akvakultūras nozarei ir nozīmīgs izaugsmes potenciāls, un tā var palīdzēt ietaupīt pārmērīgi izmantotos jūras resursus. Vadlīnijas, ar ko šodien tiek iepazīstināta sabiedrība, palīdzēs koordinēt visu dalībvalstu centienus. Vadlīnijās nav noteikti jauni juridiski pienākumi, tās ietver brīvprātīgu pasākumu kopumu, kurus var veikt dalībvalstis, Komisija un ieinteresētās personas, lai veicinātu tādas nozares attīstību, kas ir ekonomiski, sociāli un vides ziņā ilgtspējīga un nodrošina patērētajiem veselīgus un kvalitatīvus jūras produktus. 

24.04.2013  EK pārstāvniecības vadītāja apmeklēs Daugavpili un Līvānus

Turpinot reģionālo vizīšu tradīciju, trešdien, 24.aprīlī, Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka dosies trīs dienu vizītē uz Latgali. Viņa  Daugavpilī un Līvānos tiksies ar pašvaldību vadītājiem, piedalīsies diskusijās ar jauniešiem un iepazīt par Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem īstenotos projektus.I.Šteinbuka Daugavpilī arī piedalīsies pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko mākslas centra atklāšanā, ko ievadīs EK pārstāvniecības un centra kopīgi rīkota diskusija par Rotko centra nozīmi un Latvijas izcilībām Eiropas un pasaules kontekstā. 

24.04.2013  Eiropas Komisija un Āfrikas Savienības Komisija tiekas, lai gatavotos nākamajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un seši Eiropas komisāri 25. un 26. aprīlī Adisabebā (Etiopijā) tiksies ar saviem kolēģiem no Āfrikas Savienības (ĀS). Ar šo augsta līmeņa notikumu, kas iezīmē Āfrikas Savienības Organizācijas (ĀSO) 50. gadadienu, tiks uzsākta gatavošanās 4. Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei, kura notiks Briselē 2014. gada aprīlī. 

24.04.2013  Vairs nekādu dārgu un birokrātisku zīmogu publiskiem dokumentiem — Eiropas Komisija rīkojas, lai samazinātu birokrātiskos šķēršļus visās dalībvalstīs

Šodien Eiropas Komisija ierosina samazināt birokrātiskos šķēršļus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, likvidējot birokrātisko zīmogu procedūru, kura šobrīd jāveic, lai iegūtu publiskus dokumentus, piemēram, dzimšanas apliecību, kuras autentiskums ir atzīts citā ES dalībvalstī. Šobrīd sistēma ir tāda, ka pilsoņiem, kas pārceļas uz citu dalībvalsti, ir jātērē daudz laika un naudas, lai pierādītu, ka viņu izcelsmes dalībvalsts izsniegtie publiskie dokumenti (piemēram, dzimšanas vai laulības apliecība) ir autentiski. Šim nolūkam ir nepieciešams tā dēvētais "apostils", ko valsts iestādes izmanto citās valstīs kā pierādījumu, ka publiskie dokumenti, valsts ierēdņu paraksti vai dokumenti ir autentiski. Tas attiecas 

24.04.2013  Internets televizorā, televīzija internetā… Komisija aicina paust viedokli par strauji konverģējošo audiovizuālo pasauli

Miljoniem eiropiešu ceļā uz darbu viedtālrunī seko saviem iemīļotajiem televīzijas seriāliem, aplūko tiešsaistes saturu viesistabas televizorā vai publicē tiešsaistē pašu veidotu saturu. Eiropā ir vairāk nekā 40,4 miljoni internetam pieslēgtu televizoru, un var gadīties, ka līdz 2016. gadam tādi būs lielākajā daļā ES mājsaimniecību. Šīs izmaiņas aizmēž tradicionālās robežas starp patērētājiem, apraides medijiem un internetu. Komisija vēlas izpētīt, ko šāda tehnoloģiju un satura konverģence varētu nozīmēt Eiropas ekonomikas izaugsmei un novatorismam, kultūras daudzveidībai un patērētājiem (it īpaši tiem, kuriem var būt vajadzīga aizsardzība, piemēram, bērniem). 

24.04.2013  Lielāks atbalsts jaunajiem skolotājiem ES

Ievadprogrammas, kuru mērķis ir piedāvāt individuāli pielāgotu atbalstu un padomu jaunajiem skolotājiem, pašlaik ir obligātas 15 ES dalībvalstīs (Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Francijā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Luksemburgā, Maltā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Vācijā un Zviedrijā), kā arī Horvātijā un Turcijā, norādīts Eiropas Komisijas ziņojumā par skolotāju un skolu vadītāju darba apstākļiem 32 valstīs. Lai gan programmu organizācija atšķiras, tām visām ir viens mērķis — palīdzēt jaunpienācējiem pielāgoties profesijai un samazināt iespēju, ka skolotāji profesiju pamet. 

24.04.2013  ES Augstās pārstāves Ketrinas Eštones paziņojums par Šveices valdības lēmumu noteikt kvantitatīvus ierobežojumus attiecībā uz ES pilsoņu brīvu pārvietošanos Šveicē

23.04.2013  Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu – Komisija izveido labas nodokļu pārvaldības platformu

Saistībā ar savu saskaņoto rīcību pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Komisija šodien izveidoja jaunu platformu labai nodokļu pārvaldībai. Ar platformas palīdzību tiks uzraudzīti panākumi, kurus dalībvalstis ir guvušas agresīvas nodokļu plānošanas apkarošanā un cīņā pret nodokļu oāzēm atbilstoši Komisijas iepriekšējā gadā pieņemtajiem ieteikumiem (skatīt IP/12/1325). Platformas mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstis koordinēta ES regulējuma ietvaros veic reālus un efektīvus pasākumus, lai novērstu šīs problēmas. Platformā būs iekļauts plašs ieinteresēto personu loks – dalībvalstu nodokļu iestādes, Eiropas Parlaments 

23.04.2013  Vasiliu atzinīgi vērtē pirmo Eiropas mēroga universitāšu MOOCs (masveida tiešsaistes atvērto kursu) uzsākšanu

Partneri no 11 valstīm ir apvienojuši savus spēkus, lai ar Eiropas Komisijas atbalstu uzsāktu pirmo Eiropas mēroga MOOCs (masveida tiešsaistes atvērto kursu) iniciatīvu. MOOCs ir universitāšu piedāvātie tiešsaistes kursi, kas cilvēkiem ļauj iegūt kvalitatīvu izglītību, neizejot no mājas. Aptuveni 40 kursi aptver daudz dažādu tematu, un tie būs pieejami bez maksas 12 dažādās valodās. Šo iniciatīvu vada Eiropas Tālmācības universitāšu apvienība (European Association of Distance Teaching Universities, EADTU), un tajā galvenokārt ir iesaistītas atklātās universitātes. Iniciatīvas partneri ir no šādām valstīm:  

18.04.2013  ES kohēzijas politika palīdz pārvarēt krīzi un radīt izaugsmi

Eiropas Komisija 18.aprīlī nāca klajā ar pārskatu par to, kā ES struktūrfondi darbojas dalībvalstīs. Stratēģiskajā ziņojumā par kohēzijas politikas 2007.—2013. gada programmu īstenošanu ir apkopota visa no dalībvalstīm saņemtā informācija, lielākoties par laikposmu līdz 2011. gada beigām. Programmas noslēgsies pēc 4 gadiem — 2015. gadā, taču no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda saņemtie ieguldījumi jau ir devuši rezultātus un uzlabojuši dzīvi daudziem pilsoņiem. 

18.04.2013  Jauns ES mācību centrs cīņai ar kodolmateriālu un radioaktīvo materiālu nelegālu tirdzniecību

Eiropas Komisija šodien atklāja jauno Eiropas kodoldrošības mācību centru (EUSECTRA) Karlsrūē. Mācību centrā amatpersonas, instruktori un eksperti tiks apmācīti, kā atklāt kodolmateriālu un citu radioaktīvu materiālu nelegālu tirdzniecību un kā rīkoties šādos gadījumos. EUSECTRA piedāvā praktisku apmācību, kurā izmanto visdažādākos radioaktīvos materiālus un kodolmateriālus, kā arī plašu iekārtu un mērinstrumentu klāstu. Telpās viena no mācību zonām veidota kā lidosta, kas aprīkota ar radiācijas vārtiem un konveijeru ar rentgena caurskates iekārtu. Ārpus telpām apmācība notiek dažādos apstākļos, izmantojot 4 dažādu veidu radiācijas vārtus. Kopum 

16.04.2013  Eiropas sagatavošana dabas un cilvēka izraisītām katastrofām

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar paketi, ko veido divas daļas: pielāgošanās klimata pārmaiņām ES stratēģija, kas nosaka sistēmu un mehānismus, kuri ļautu fundamentāli uzlabot ES gatavību pašreizējai un gaidāmajai klimata pārmaiņu ietekmei, un saistīts instruments — pieņemtā zaļā grāmata par apdrošināšanu dabas un cilvēka izraisītu katastrofu kontekstā. Šī sabiedriskā apspriešana aizsāk plašas debates par pašreizējo apdrošināšanas iespēju piemērotību un pieejamību. 

16.04.2013  Komisija vēlas uzlabot uzņēmējdarbības pārredzamību sociālajos un vides jautājumos

Eiropas Komisija šodien ierosināja grozījumus pašreizējos tiesību aktos grāmatvedības jomā, lai uzlabotu lielo uzņēmumu darbības pārredzamību sociālajos un vides jautājumos. Attiecīgajiem uzņēmumiem būs jāsniedz informācija par politikām, riskiem un rezultātiem tādos jautājumos kā vide, sociālie un nodarbinātības aspekti, cilvēktiesību ievērošana, cīņa pret korupciju un kukuļņemšanu un valdes un padomes sastāva dažādība. 

15.04.2013  Jauni ES noteikumi par drošākām un videi nekaitīgākām kravas automašīnām

Eiropas Komisija 15.aprīlī ierosināja jaunus noteikumus, kuros paredzēts, ka ražotājiem jāuzlabo kravas automašīnu aerodinamika, tādējādi samazinot degvielas patēriņu par 7–10 %, samazinot siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomu un uzlabojot neaizsargātu satiksmes dalībnieku drošību. 

15.04.2013  Cilvēku tirdzniecība: cietušo skaits ES palielinās, dalībvalstis vilcinās reaģēt

Laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam ES identificēto vai iespējamo cilvēku tirdzniecības upuru skaits sas niedza 23 632. Šis ir viskliedzošākais rādītājs, kāds minēts pirmajā ziņojumā par cilvēku tirdzniecību Eiropā, kuru šodien publicējusi Eiropas Komisija. Ziņojumā arī uzsvērts, ka to personu skaits, kuras kā cilvēku tirdzniecības upuri nokļuvušas ES vai kļuvušas par tādiem ES iekšienē, laikā no 2008. gada līdz 2010.  gadam ir palielinājies par 18 %, savukārt aizvien mazāks skaits tirgotāju nonāk aiz restēm – minētajā laikposmā notiesājošu spriedumu skaits ir samazinājies par 13 %.  

11.04.2013  Elvis Ruža - viens no konkursa “Juvenes Translatores" uzvarētājiem

11. aprīlī Briselē 27 jauno tulkotāju konkursa “Juvenes Translatores” uzvarētāji saņems balvas no Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāres Andrulas Vasiliu. Viens no viņiem būs Latvijas uzvarētājs Elvis Ruža no Mērsraga vidusskolas. Elvis no piedalīšanās konkursā negaidīja vairāk par savas skolotājas Zanes Alkšbirzes atzinību, bet galu galā uzvarēja un balvā ieguva ceļojumu uz Briseli un godu pārstāvēt Latviju citu Eiropas valstu labāko jauno tulkotāju vidū. 

11.04.2013  Ražošanas attiecībās Eiropā sociālais dialogs kļūst arvien saspīlētāks, teikts jaunā ziņojumā

Tagadējās ekonomikas krīzes dēļ dialogs starp darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem un valdībām ir kļuvis visai problemātisks, — tā atzīts ziņojumā, ko šodien publicējusi Eiropas Komisija. Tajā teikts, ka jaunākās reformas dalībvalstīs ne vienmēr ir noritējušas efektīva sociālā dialoga pavadībā, tāpēc Eiropā arvien vairāk saasinās ražošanas attiecības.  

11.04.2013  Ziņojumā apstiprināts, ka migrantu bērniem ir lielākas iespējas nokļūt sliktās skolās

Saskaņā ar jaunu pētījumu, kas veikts Eiropas Komisijas uzdevumā, nesen ieceļojušu migrantu bērniem ir lielāka iespējamība saskarties ar segregāciju un nokļūst skolās, kurām piešķirts mazāks finansējums. Šādā situācijā bērnu sekmju līmenis ir zems, un pastāv liela varbūtība, ka viņi priekšlaicīgi pamet skolu. Pētījumā ierosināts dalībvalstīs migrantu bērniem sniegt mērķtiecīgu izglītības atbalstu, piemēram, nodrošinot speciālo priekšmetu pedagogus un sistemātiski iesaistot arī vecākus un plašāku sabiedrību, lai uzlabotu šo bērnu integrāciju. 

11.04.2013  Sasniegumi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmu risināšanā un augstākās izglītības iegūšanas veicināšanā — taču vīrieši arvien vairāk atpaliek

Eurostat šodien publicēja jaunākos datus par 2012. gadu, kuros norādīts, ka lielākā daļa dalībvalstu ir guvušas panākumus, īstenojot stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus izglītības jomā, lai līdz 2020. gadam zem 10 % samazinātu to jauniešu īpatsvaru, kuri priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, un virs 40 % palielinātu to jauniešu īpatsvaru, kuri ir ieguvuši augstāko (terciāro vai līdzvērtīgu) izglītību. Tomēr starp dalībvalstīm un starp sievietēm un vīriešiem joprojām pastāv lielas atšķirības. To jauniešu īpatsvars, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības, Eiropas Savienībā patlaban ir vidēji 12,8 %, kas ir mazāk nekā 2011. gadā (13,5 % 

10.04.2013  Iekšējā drošība – Kādas sekmes gūtas?

Organizētā noziedzība joprojām ir nopietna problēma ES iekšējai drošībai. Kibernoziegumi, cilvēku tirdzniecība un vardarbīga ekstrēmisma pieaugums kopā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un korupciju ir galvenie draudi iekšējai drošībai, ar ko joprojām saskaras ES. Šie draudi ir uzsvērti Komisijas gada ziņojumā par ES iekšējās drošības stratēģijas īstenošanu, kas publicēts šodien. Katram no stratēģijas mērķim (no 2011. līdz 2014. gada) tajā ir apskatītas jomas, kurām dalībvalstīm un ES aģentūrām būtu jāpievērš īpaša uzmanība. 

10.04.2013  Komisija ierosina modernizēt ES tirdzniecības aizsardzības instrumentus

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu pielāgot ES negodīgas konkurences novēršanas noteikumus, kas palīdz cīnīties ar importu par dempinga cenām un subsidētu importu, kā arī izaicinājumiem, kas ES ekonomikai kļuvuši aktuāli pēdējā laikā. 

09.04.2013  Progresa ziņojums par Eiropas stratēģiju Donavas reģionam ‑ starts labs, tagad laiks uzņemt apgriezienus

Divus gadus pēc tam, kad uzsākta Eiropas Savienības stratēģija Donavas reģionam, Eiropas Komisija nāca klajā ar pirmo progresa ziņojumu par šo stratēģiju. Tajā norādīti nozīmīgākie sasniegumi, risinot gan tās problēmas, kuras saistītas ar trūkstošajiem transporta savienojumiem, nepietiekamu konkurētspēju, gan tās, kas saistītas ar vides piesārņošanu un noziedzību. Donavas makroreģionu veido 14 valstis, 8 no tām ir ES dalībvalstis. Ziņojumā izklāstīts, kā, izmantojot daudzus kopīgus projektus un iniciatīvas, tām jau ir izdevies izveidot reāli funkcionējošu sadarbības sistēmu. 

09.04.2013  Komisija atzinīgi vērtē jauno ziņojumu par attīstības prioritātēm laikposmam pēc 2015. gada

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs ir atzinīgi novērtējis jauno Eiropas ziņojumu par attīstību (EZA), kurā skatīts, kādā veidā ar pasaules līmeņa rīcību vislabāk atbalstīt nabadzīgāko valstu darbu attīstības jomā.  

09.04.2013  Darbu sāk Šengenas informācijas sistēma SIS II

9.aprīlī darbu sāk otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēma SIS II, lai uzlabotu drošību un atvieglotu brīvu pārvietošanos Šengenas zonā. Ar SIS II starpniecību var viegli veikt informācijas apmaiņu starp valstu robežkontroles, muitas un policijas iestādēm par personām, kas var būt iesaistītas smagā noziegumā. Sistēma ietver arī brīdinājumus par pazudušām personām, īpaši bērniem, kā arī informāciju par dažiem īpašuma objektiem, piemēram, banknotēm, vieglajām automašīnām, mikroautobusiem, šaujamieročiem, kā arī identifikācijas dokumentiem, kas var būt nozagti, nelikumīgi iegūti vai pazaudēti. 

09.04.2013  Vide. Uzņēmumiem un patērētājiem palīdz atrast ceļu zaļajā labirintā

Eiropas Komisija ierosina ES mēroga metodiku ražojumu un organizāciju ekoloģisko raksturlielumu mērīšanai un aicina dalībvalstis un privāto sektoru šo metodiku ieviest.  

08.04.2013  ES apsola vairāk nekā 27 miljonus euro, lai Dārfūras iedzīvotājiem uzlabotu piekļuvi pamatpakalpojumiem

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja, ka tiks piešķirti 27,5 miljoni euro, lai Dārfūras iedzīvotājiem nodrošinātu labāku piekļuvi pamatpakalpojumiem (piemēram, izglītības un veselības jomās), kā arī Dārfūrā atbalstītu ūdens resursu apsaimniekošanu un lauksaimniecību. Eiropas Savienība par šo finansējumu paziņoja starptautiskā līdzekļu devēju konferencē Dārfūrai, kas tika rīkota Dohā (7.-8. aprīlī).  

08.04.2013  Klimata politika – Eiropas Komisija rosina rūpniecību izplatīt paraugpraksi klimata jomā

Pirmdien, 2013. gada 8. aprīlī, rūpniecības un publiskā sektora pārstāvji no 10 Eiropas Savienības dalībvalstīm dodas ekskursijā, lai iepazītos ar energoefektivitātes ziņā vadošajiem Dānijas uzņēmumiem. 

05.04.2013  Pārskats parāda – sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvētas ES pētniecības nozarē

Lai gan Eiropā pētnieku vidū sieviešu proporcija pieaug, sievietes joprojām zinātniskajās disciplīnās un karjerā nav pietiekami pārstāvētas. Tāds ir pēdējā She Figures izdevuma vēstījums, kuru šodien publicēja Eiropas Komisija. No pētnieku skaita Eiropā tikai 33 % ir sievietes, 20% no profesoru un 15,5 % no iestāžu vadītāju skaita augstākās izglītības nozarē ir sievietes. 

03.04.2013  Eiropas Komisija aicina ES dalībvalstis pildīt saistības pret nabadzīgākajām pasaules valstīm

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) šodien publiskotie skaitļi par palīdzības apjomu liecina, ka Eiropas Savienība un tās 27 dalībvalstis arī 2012. gadā joprojām ir pasaulē lielākais līdzekļu devējs, nodrošinot vairāk par pusi oficiālās attīstības palīdzības, par ko ziņots Attīstības palīdzības komitejai (APK). Ekonomiskā krīze un stingrie budžeta ierobežojumi, ar ko saskaras vairums attīstīto valstu, ir negatīvi ietekmējuši oficiālās attīstības palīdzības apjomu, kā rezultātā salīdzinājumā ar 2011. gadu tā kopumā samazinājās par vairāk nekā 8 miljardiem eiro. ES kopīgi sniegtā attīstības palīdzība samazinājās līdz 55,1 miljardam eiro, salīdzinot ar 56 miljardiem eiro 2011. gadā, jeb no 0,45 % līdz 0,43 % no ES nacionālā kopienākuma (NKI). 27 ES dalībvalstu attīstības palīdzības kopējais apjoms samazinājās no 52,8 līdz 50,5 miljardiem eiro jeb no 0,42 līdz 0,39 % no NKI. Tikai če 

27.03.2013  Progresa ziņojums par atjaunojamiem energoresursiem

27.03.2013  Konsultatīvs paziņojums par Eiropas turpmāko rīcību oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas jomā

27.03.2013  Jautājumi un atbildes: zaļā grāmata par klimata un enerģētikas politikas satvaru līdz 2030. gadam

27.03.2013  Komisija sāk darbu pie 2030. gada klimata un enerģētikas stratēģijas

Šodien Eiropas Komisija spēra pirmo soli ceļā uz ES klimata un enerģētikas politikas 2030. gada satvara izveidi: pieņēma zaļo grāmatu, ar kuru tiek aizsākta sabiedriskā apspriešana par 2030. gada satvara saturu. Komisija arī publicēja konsultatīvu paziņojumu par CO2 uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) nākotni Eiropā ar mērķi aizsākt diskusiju par iespējamiem variantiem, lai paātrinātu šīs tehnoloģijas izstrādi. Visbeidzot, Komisija pieņēma ziņojumu, kurā izvērtēts, kā dalībvalstīm veicas ar 2020. gadam izvirzīto atjaunojamās enerģijas mērķu sasniegšanu, un ziņojumus par ES patērētās biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā ilgtspējību. 

27.03.2013  Eiropols: ES centrs tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības un apmācības atbalstam

Šodien Komisija ierosināja uzlabot ES tiesībaizsardzības aģentūras (Eiropols) informācijas vākšanas efektivitāti, analīzi un iegūtās informācijas nodošanu dalībvalstīm. Tas ļaus Eiropolam sniegt konkrētāku un mērķtiecīgu atbalstu valstu tiesībaizsardzības iestādēm pārrobežu sadarbībā un izmeklēšanā. Tajā pašā laikā ar šo priekšlikumu paredzēts palielināt Eiropola pārskatatbildību attiecībā pret Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem, kā arī stiprināt personas datu aizsardzību.  

27.03.2013  ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā – Eiropas Komisija paplašina analīzi par dalībvalstu tiesu sistēmām

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar jauna veida salīdzinošu dokumentu, kura mērķis ir veicināt tiesu sistēmu efektīvu darbību Eiropas Savienībā un tādējādi stiprināt ekonomisko izaugsmi. “Eiropas rezultātu apkopojumā tiesiskuma jomā” tiks sniegti objektīvi, uzticami un salīdzināmi dati par tiesu sistēmu darbību 27 ES dalībvalstīs. Tiesu sistēmu kvalitātes, neatkarības un efektivitātes uzlabošana jau ietilpst ES ekonomikas politikas koordinācijas procesā Eiropas pusgada ietvaros, kura mērķis ir likt pamatus izaugsmes atjaunošanai un darbavietu radīšanai. 

27.03.2013  Komisija ierosina preču zīmju efektīvāku aizsardzību un vieglāku izmantošanu

Eiropas Komisija šodien ierosināja virkni iniciatīvu, lai padarītu preču zīmju reģistrācijas sistēmas visā Eiropas Savienībā lētākas, ātrākas, uzticamākas un paredzamākas. Ierosinātā reforma uzlabos uzņēmumu apstākļus jauninājumu radīšanai, un tie varēs izmantot efektīvāku preču zīmju aizsardzību pret viltojumiem, tostarp viltojumiem, kas tranzītā ceļo caur ES teritoriju. 

26.03.2013  Ceturkšņa pārskats par nodarbinātību un sociālo situāciju ES — sociālā krīze saasinās

Nodarbinātības un sociālā situācija ES 2012. gada ceturtajā ceturksnī joprojām bija kritiska — turpināja samazināties nodarbinātība un pieaugt bezdarbs, turklāt saskaņā ar jaunāko Eiropas Komisijas ceturkšņa pārskatu par nodarbinātību un sociālo situāciju mājsaimniecību finansiālā situācija vēl joprojām ir nopietna. Dažās dalībvalstīs arvien vairāk jūtama valsts budžeta izdevumu samazinājuma un nodokļu palielinājuma negatīvā ietekme uz nodarbinātību un dzīves līmeni. Turklāt pārskatā atzīmēts, ka tīrā imigrācija no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ir samazinājusies un ka krīze negatīvi ietekmēt dzimstību. 

26.03.2013  Infografika: kur meklēt Izgudrotāju ciemu?

Jau vairākus gadus Eiropas Komisija apkopo ES valstu veikumu inovāciju jomā, analizējot vairāk nekā 20 dažādus finansējuma pieejamības, augstākās izglītības, cilvēkresursu u.c. rādītājus un tā nosakot inovatīvāko valstu reitingu. Tā priekšgalā tradicionāli ierindojas ziemeļvalstis Zviedrija, Dānija un Somija, kā arī Vācija, taču arī Latvija, lai gan palikusi “pieticīgas inovācijas” valstu grupā (grafikā – gaiši zilā grupa), spējusi uzlabot savus rādītājus un no pēdējās vietas pagājušā gada ziņojumā šoreiz apsteigt Bulgāriju un Rumāniju. 

26.03.2013  Kuldīga uzvar ES kultūras mantojuma saglabāšanas projektā

Eiropas Komisija un Europa Nostra 26.martā paziņoja 2013. gada ES kultūras mantojuma balvas Europa Nostra ieguvējus. Par sasniegumiem četrās jomās tika godināti 30 uzvarētāji, kuri atlasīti no gandrīz 200 nominētiem projektiem šādās jomās: kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte, pašaizliedzīgs darbs, izglītība, apmācība un izpratnes veidošana. Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 16. jūnijā Atikas Heroda teātrī Atēnās, klātesot Grieķijas prezidentam Karolam Papulijam, izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisārei Andrulai Vasiliu un pasaulslavenajam operdziedātājam un Europa Nostra prezidentam Plasido Domingo. Pasākums notiek Grieķijas prezidenta aizgādībā. No 30 uzvarējušajiem p 

26.03.2013  Klimata politika: darbs pie 2015. gada globālā nolīguma par klimata pārmaiņām

Eiropas Komisija šodien pieņēma konsultatīvu paziņojumu, ar kuru tiek sāktas publiskas debates par to, kā vislabāk izstrādāt jaunu starptautisku nolīgumu cīņai ar klimata pārmaiņām. Konsultatīvajā paziņojumā ir izvirzīti svarīgi jautājumi, un ieinteresētās personas tajā tiek aicinātas paust savu viedokli par jauno nolīgumu, kas jāsagatavo līdz 2015. gada beigām un stāsies spēkā 2020. gadā.  

26.03.2013  EIT fonds: jaunie līderi piedāvā inovatīvus risinājumus Eiropas nākotnei

Šodien Briselē Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) fonda ikgadējā inovācijas forumā trīsdesmit jaunie līderi, kas pārstāv uzņēmējdarbības jomu, akadēmiskās aprindas un pētniecības jomu, dalījās ar iedvesmojošām idejām ar politikas veidotājiem un uzņēmumu atbildīgajiem darbiniekiem. Jaunie speciālisti, uzņēmēji un studenti izklāstīja idejas par uzņēmējdarbības iespējām daudzās jomās, sākot no veselības aprūpes līdz enerģijas ražošanai un tirgus informācijai. EIT fonda jauno līderu programmas mērķis ir atklāt jaunu talantīgu uzņēmēju paaudzi, kuri spētu veicināt ilgtspējīgu inovatīvu risinājumu attīstību Eiropas Savienībā.  

26.03.2013  Jo mazāk jārok, jo lētāka platjosla. Komisija laiž klajā priekšlikumu par noteikumiem, kas ļaus samazināt platjoslas infrastruktūras ierīkošanas izmaksas

Eiropas Komisija šodien pieņēmusi priekšlikumu par jauniem noteikumiem, kas ļaus par 30 % samazināt ātrdarbīga interneta izvēršanas izmaksas. Inženiertehniskie darbi, piemēram, ceļu uzrakšana, lai ievilktu optisko kabeli, veido pat līdz 80 % no ātrdarbīgu tīklu izvēršanas izmaksām. Šodien pieņemtais priekšlikums uzņēmumiem varētu ļaut ietaupīt 40 līdz 60 miljardus eiro.  

25.03.2013  Kā sokas ar ārvalstu studentu un pētnieku piesaisti Eiropas Savienībai

Eiropas Savienībai no valstīm, kas nav tās dalībvalstis, ir jāpiesaista talantīgi studenti un pētnieki, kuri ar savām zināšanām un prasmēm varētu veicināt mūsu izaugsmi un konkurētspēju. Iespēju kādu laiku doties uz dzīvi Eiropā katru gadu izmanto vairāk nekā 200 000 studentu un pētnieku no valstīm, kas neietilpst ES. Tomēr pārmēru daudziem no viņiem ir jāpārvar nevajadzīgi birokrātiski šķēršļi. Noteikumi, kas pašlaik jāizpilda, lai iegūtu studentu vīzu vai uzturēšanās atļauju, bieži vien ir sarežģīti un neskaidri; procedūras mēdz būt garas un dažādās dalībvalstīs atšķirīgas; pārcelšanās no vienas dalībvalsts uz citu — ļoti grūta vai pat neiespējama. Tas traucē īstenot iespēju ES valstīm piesaistīt vairāk talantu un mazina ES kā pasaules mēroga izcilības centra pievilcīgumu.  

25.03.2013  Eiropas Komisija nāk klajā ar Zaļo grāmatu par Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu

Eiropas Komisija šodien pieņēma Zaļo grāmatu, ar kuru tiek uzsākta trīs mēnešus ilga sabiedriskā apspriešana par to, kā veicināt ilgtermiņa finansējumu un uzlabot un dažādot finanšu starpniecības sistēmu ilgtermiņa ieguldījumiem Eiropā. Ilgtermiņa ieguldījumi ir izdevumi, kas palielina tautsaimniecības produktivitāti. Tas var ietvert enerģētikas, transporta un komunikāciju infrastruktūras, rūpniecības un apkalpes iekārtas, klimata pārmaiņu un vides inovāciju tehnoloģijas, kā arī izglītību, pētniecību un izstrādi. Eiropai ir vajadzīgi summas ziņā liela ap 

22.03.2013  Šaujamieroču tirdzniecības apkarošana – Komisija ierosina ratificēt ANO protokolu un veikt turpmāku rīcību

Pēc jaunu noteikumu pieņemšanas attiecībā uz šaujamieroču apriti un turēšanu īpašumā Eiropas Savienība ir gatava ratificēt ANO šaujamieroču protokolu. Šajā sakarā Eiropas Komisija šodien iesniedz priekšlikumu, vienlaikus uzsverot, ka nepieciešama turpmāka rīcība.  

22.03.2013  Komisija sāk apspriešanu par mediju brīvību un plurālismu un audiovizuālo mediju regulatoru neatkarību

22.martā Eiropas Komisija sāk divas sabiedriskās apspriešanas, kas ilgs līdz 2013. gada 14. jūnijam. Ar apspriešanām tiek oficiāli atklāta diskusija, kas sākās ar Komisijas sasauktās neatkarīgas augsta līmeņa grupas (ALG) mediju brīvības un plurālisma jautājumos 2013. gada janvārī sniegtajiem ieteikumiem. 

21.03.2013  Darba apstākļi. Komisija mudina dalībvalstis īstenot SDO konvenciju par mājstrādniekiem

Eiropas Komisija ir iesniegusi priekšlikumu ar Padomes lēmumu, kas dalībvalstīm atļauj ratificēt Starptautiskās darba organizācijas (SDO) 2011. gada Konvenciju par pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām (konvenciju Nr. 189). Valstis, kuras ratificē SDO konvenciju, vienojas nodrošināt taisnīgus un pienācīgus apstākļus mājsaimniecībās nodarbinātajiem, aizsargājot viņu ar nodarbinātību saistītās pamattiesības, novēršot ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību, un nosakot garantijas jauniešiem, kuri strādā mājsaimniecībās. 

21.03.2013  Skype, Spotify un Angry Birds veidotāji konsultē ES — kampaņas StartUp Europe pirmais posms

Vairākums cilvēku, domājot par tehnoloģiju un uzņēmējiem, iedomājas Silīcija ieleju Amerikas Savienotajās Valstīs. Eiropas Komisija vēlas, lai Eiropas jaunieši iedvesmotos no vietējiem uzņēmējiem un lai viņu spožās idejas nāktu klajā un paliktu Eiropā. 

21.03.2013  Dalībvalstu izglītības budžeti saskaras ar grūtībām

Ieguldījumi izglītībā ir samazinājušies astoņās no 25 dalībvalstīm, kuru situācija novērtēta Eiropas Komisijas pētījumā par krīzes ietekmi uz izglītības budžetiem kopš 2010. gada. Vairāk nekā 5 % liels budžeta samazinājums tika piemērots Grieķijā, Ungārijā1, Itālijā2, Lietuvā un Portugālē, savukārt Igaunijā, Polijā3, Spānijā un Apvienotajā Karalistē (Skotijā) samazinājuma apmērs bija no 1 līdz 5 %.  

21.03.2013  Debates par Eiropas nākotni: Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga tiekas ar pilsoņiem Salonikos, Grieķijā

Tā kā debates par Eiropas nākotni un ekonomikas krīzes sekām kļūst arvien intensīvākas, Eiropas Komisija uzrunā pilsoņus dažādās Eiropas pilsētās, lai uzklausītu viņu viedokļus, bažas un cerības par nākotni. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga 2013. gada 22. martā Salonikos (Grieķijā) piedalīsies debatēs ar vairāk nekā 500 pilsoņiem.  

20.03.2013  Komisijas nosaka turpmākos pasākumus padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei

Šodien Eiropas Komisija iesniedza divus jaunus paziņojumus par turpmākajiem pasākumiem padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības (EMS) izveidei. Mērķis ir stiprināt ekonomikas politikas koordinēšanu un integrāciju eirozonā. Šajos paziņojumos tiek ievērotas saistības, kādas Komisija pagājušā gada novembrī uzņēmās ar Plānu padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei, un tie ir reakcija uz Eiropadomes aicinājumiem turpināt darbu pie šiem diviem jautājumiem.  

20.03.2013  Eiropas kaimiņattiecību politika 2012. gadā – turpinās darbs ceļā uz ciešāku sadarbību ar kaimiņvalstīm, neraugoties uz nestabiliem politiskajiem un ekonomiskajiem apstākļiem

Kā liecina šodien publicētie ziņojumi par 2012. gadā gūtajiem panākumiem Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) īstenošanā dažādās valstīs un reģionos, Eiropas Savienības sadarbība ar tās partnervalstīm ir pastiprinājusies un sniedz pozitīvus rezultātus. Divus gadus pēc tam, kad Eiropas kaimiņattiecību politikā tika uzsākta jauna pieeja, daudzās sadarbības jomās gūtie sasniegumi ir iepriecinoši, neraugoties uz to, ka politiskās nestabilitātes un smagu sociāli ekonomisko apstākļu dēļ 2012. gads ir bijis sarežģīts. Tomēr partnervalstīs gūtie panākumi politisko reformu īstenošanā ir nevienmērīgi, un progress ceļā uz patiesu un stabilu demokrātiju ne vienmēr ir lineārs. 

20.03.2013  ES kaimiņvalstis sadarbību uztver pozitīvi

Šodien publicētā ES Kaimiņattiecību „barometra” konstatējumi liecina, ka iedzīvotāji Eiropas kaimiņattiecību politikas teritorijā kopumā pozitīvi vērtē savas valsts attiecības ar Eiropas Savienību. Šis viedoklis ir spēcīgs dienvidu kaimiņvalstīs, kur vairāk nekā puse no aptaujātajiem iedzīvotājiem raksturo attiecības kā labas. 

19.03.2013  ES sasniedz rekordu avārijās bojāgājušo skaita samazināšanā - infografika

Ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits Eiropas Savienībā pērn ir samazinājies par 9 % jeb izglābtas 3000 cilvēku dzīvības. Eiropas Komisija otrdien iepazīstina sabiedrību ar pārskatu, kas rāda, ka 2012. gadā avārijās bojāgājušo skaits ES valstīs ir bijis viszemākais kopš datu apkopošanas sākuma. 

19.03.2013  Jauns ES atbalsts drošības uzlabošanai Somālijā

Šodien ES nolēma sniegt papildu atbalstu 33 miljonu eiro apmērā Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM), kurai ir būtiska nozīme, nodrošinot to, lai valsts būtu ceļā uz ilgstošu mieru, labklājību un stabilitāti. 

19.03.2013  Komisija vēlas uzklausīt viedokļus par to, kā uzlabot patērētāju tiesību aizsardzību pārrobežu prasību lietās

Eiropas Komisija šodien sāka sabiedrisko apspriešanu par to, kā uzlabot patērētāju un mazo uzņēmumu piekļuvi tiesu iestādēm maza apmēra pārrobežu strīdos. Eiropas procedūra maza apmēra prasībām sniedz iespēju lēti un viegli bez sarežģītām juridiskām procedūrām atrisināt pārrobežu strīdus, kuros iesaistītās summas nepārsniedz 2000 eiro. To var izmantot gadījumos, kad patērētājiem nepieciešams panākt viņu tiesību izpildi, piemēram, ja nav piegādātas preces, kas pasūtītas citā ES valstī. Taču Eiropas patērētāju centru tīkla pagājušā gada ziņojumā tika secināts, ka šī lietotājiem ērtā procedūra vēl nav plaši zināma un tiek izmantota diezgan reti (  

19.03.2013  Vide. Komisija palīdz dalībvalstīm panākt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu

Katru gadu ikviens Eiropas iedzīvotājs rada vairāk nekā 500 kilogramu sadzīves atkritumu, no kuriem vairāk nekā trešdaļa uzreiz nonāk poligonos. Dažām dalībvalstīm šos resursus izdodas izmantot produktīvi, pārstrādājot vai izmantojot kompostā aptuveni 60 % sadzīves atkritumu, turpretim citām apsaimniekošana sagādā grūtības. Šodien Vides komisārs Janess Potočniks piedalās augsta līmeņa seminārā Briselē, lai palīdzētu dalībvalstīm, kuras ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas praksi nespēj ieviest, kā vajag. Mērķis ir palīdzēt optimizēt šo valstu atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas, izstrādājot konkrētām situācijām piemērotus ceļvežus ar praktiskiem ieteikumiem, galveno uzmanību pievēršot ES atkrit 

15.03.2013  Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības: Komisija aicina pieteikties pētniecības stipendijām 227 miljonu eiro apmērā

Eiropas Komisija aicina iesniegt priekšlikumus pēdējā Marijas Kirī stipendiju kārtā pašreizējās Septītās pētniecības pamatprogrammas (2007–2013) ietvaros. Šogad aptuveni 1000 pieredzējušiem pētniekiem tiks piešķirta vislielākā naudas summa, kas jebkad ir piešķirta no Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību fonda, — aptuveni 227 miljoni eiro. Pieteikumu iesniegšana ilgs līdz 2013. gada 14. augustam. 

15.03.2013  ES mājā atklāj Eiropas Pilsoņu gadu

15.martā ES mājā tika dota zaļā gaisma Eiropas Pilsoņu gada aktivitātēm Latvijā, vienlaikus atzīmējot arī Starptautisko patērētāju dienu. Saskaņā ar jaunākās Eirobarometra aptaujas rezultātiem katrs ceturtais Latvijas pilsonis par lielāko personīgo ieguvumu no ES uzskata tieši uzlabotas patērētāju tiesības. 

14.03.2013  Gada labākais projekts skolu sadraudzībā eTwinning

Šodien Lisabonā notiks 2013. gada eTwinning balvu pasniegšanas ceremonija, kurā godinās gada labākos skolu sadraudzības projektus. Galvenā balva šogad piešķirta projektam Rainbow Village, kas pulcēja 12–15 gadus vecus jauniešus no Francijas, Grieķijas, Rumānijas, Lielbritānijas, Turcijas, Itālijas, Slovākijas un Polijas. Skolēni bija izveidojuši virtuālu pasauli, kāda tā varētu izskatīties pēc Armagedona, un tajā risināja tādus jautāj 

14.03.2013  Tirgvedības krāpniecības izskaušana – Eiropas Komisija rīkojas, lai stiprinātu aizsardzību pret negodīgu komercpraksi

Briselē, 2013. gada 14. martā. Šodien Eiropas Komisija izklāstīja virkni pasākumu, kuru mērķis ir novērst agresīvu komercpraksi visā ES, piemēram, maldinošus „bezmaksas” piedāvājumus, „ēsmas un apmaiņas” reklāmu precēm, ko nevar piegādāt, un bērnu tiešu uzrunāšanu reklāmās. Piecus gadus pēc Negodīgas komercprakses direktīvas stāšanās spēkā Komisija pārskatīja tās piemērošanu un paziņoja, ka plāno pastiprināt tās noteikumu izpildi, lai palielinātu pilsoņu uzticēšanos, iepērkoties Eiropas iekšējā tirgū.  

13.03.2013  Komisija ierosina jaunus pasākumus aviopasažieru tiesību nostiprināšanai

Eiropas Komisija šodien izsludināja pasākumu bloku, kuri pieņemti, lai nodrošinātu, ka aviopasažieriem ir jaunas un uzlabotas tiesības uz informāciju, aprūpi un maršruta maiņu gadījumos, kad tie iestrēguši kādā lidostā. Tajā pašā laikā būs pieejamas labākas sūdzību izskatīšanas procedūras un izpildes nodrošināšanas pasākumi, kas garantētu, ka pasažieri tiesības, kas tiem pienākas, varētu arī faktiski iegūt.  

13.03.2013  Augošais ES nelegālo narkotiku tirgus liecina par krīzes ietekmi

Paredzams, ka ekonomiskā krīze būtiski ietekmēs narkotiku tirgu, piemēram, palielināsies pieprasījums pēc nelegālajām narkotikām – tā secināts pētījumā, ko šodien publicē Eiropas Komisija. Kā liecina šis pētījums, paredzams, ka vairāk jauniešu tirgos vai pat izgatavos narkotikas – īpaši pievēršoties kaņepju audzēšanai mājas apstākļos, – lai nopelnītu. Paredzams arī, ka ekonomiskās krīzes dēļ budžetā tiks atvēlēts mazāk līdzekļu narkotiku apkarošanas politikai, īpaši ārstēšanas un kaitējuma mazināšanas pasākumiem. 

13.03.2013  Komisija uzņemas iniciatīvu, lai ar ilgtspējīgu jūras un piekrastes teritoriju pārvaldību veicinātu jūras nozaru izaugsmi

Šodien Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, lai uzlabotu jūrā veicamu darbību plānošanu un piekrastes teritoriju pārvaldību. Dokumentā, kas sagatavots kā direktīvas priekšlikums, paredzēts izveidot vienotu Eiropas satvaru jūras telpiskajai plānošanai un integrētajai piekrastes pārvaldībai ES dalībvalstīs, lai nodrošinātu ar jūru un piekrasti saistīto darbību ilgtspējīgu izaugsmi un jūras un piekrastes resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 

13.03.2013  Jauna ES politika, lai uzlabotu uzturu visā pasaulē un izglābtu miljoniem dzīvību

Eiropas Savienība pastiprina centienus, lai cīnītos pret badu pasaulē, pārtikas trūkumu un nepietiekamu uzturu. Šis ir Eiropas Komisijas nesen pieņemtās jaunās politikas mērķis, kas vērsta uz māšu un bērnu uztura uzlabošanu, lai samazinātu mirstību un slimības, kā arī novērstu šķēršļus augšanai un attīstībai, ko rada uztura nepietiekamība. 

13.03.2013  Nodarbinātība: Komisija ierosina noteikumus, lai Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva kļūtu par realitāti

Eiropas Komisija ir ierosinājusi darbības noteikumus, lai īstenotu Jauniešu nodarbinātības iniciatīvu jauniešu bezdarba novēršanai. Jauniešu nodarbinātības iniciatīvu ierosināja Eiropadome 2013. gada 7.-8. februāra sanāksmē, un šīs iniciatīvas budžets laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ir EUR 6 miljardi. 

12.03.2013  MVU – no 16. marta postošajai novēlotu maksājumu kultūrai būs pielikts punkts

Ik dienu bankrotē desmitiem Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), tāpēc ka to izrakstītie rēķini nav samaksāti. Tā tiek zaudētas darbvietas, un uzņēmējdarbības iespējas paliek neizmantotas. Tas bloķē mūsu atgriešanos pie ekonomikas izaugsmes. Lai pieliktu punktu novēlotiem maksājumiem, Eiropas Savienība pieņēma Direktīvu 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos. Līdz 2013. gada 16. martam dalībvalstīm būs jāgādā, lai pārskatītā maksājumu kavējumu direktīva tiktu iekļauta valsts tiesību aktos. Publiskajām iestādēm tā uzliek par pienākumu samaksāt par pasūtītajām precēm un pakalpojumiem 30 kalendārajās dienās vai — ārkārtas gadījumos — 60 dienās. Uzņēmumiem jāsamaksā savi rēķini 60 dienu laikā, 

12.03.2013  Komisija vēlas uzlabot dzelzceļa transporta pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Eiropas Komisija nosaka pieejamību par vienu no jaunceļamas, modernizētas vai atjaunotas dzelzceļa infrastruktūras priekšnoteikumiem. Pieejamību var panākt, novēršot šķēršļu rašanos un likvidējot esošos šķēršļus, kā arī īstenojot citus pasākumus — piemēram, palīdzības sniegšanu. Jaunie noteikumi attiecas gan uz infrastruktūru (piemēram, bezšķēršļu piekļuves maršruti, biļešu iegādes vietas, informācijas punkti, labierīcības, vizuāla un audiāla informācija, piemērota platuma un augstuma peroni un iekāpšanas palīdzība), gan uz dzelzceļa vagoniem (piemēram, piemērotas durvis, labierīcības, vietas ratiņkrēsliem un informācija). 

12.03.2013  ES patērētājus gaida labāki laiki — jautājumi un atbildes par alternatīvo strīdu izšķiršanu un strīdu izšķiršanu tiešsaistē

12.03.2013  Aicinām pieteikties konkursam „Eiropas Gada pašvaldība 2013”

1.martā, Latvijas Pašvaldību savienība ar Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā akceptu izsludina pieteikšanos pašvaldībām konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 2013”. 

11.03.2013  Stājas spēkā pilnīgs ES aizliegums izdarīt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētisko līdzekļu jomā

11.martā Eiropas Savienībā stājas spēkā aizliegums tirgot kosmētiku, kas ir izmēģināta ar dzīvniekiem. Komisijas šodien pieņemtajā paziņojumā apstiprināta Komisijas apņemšanās ievērot Padomes un Eiropas Parlamenta 2003. gadā noteikto termiņu un izklāstīts, kā tā plāno turpmāk atbalstīt pētniecību un novatorismu šajā jomā, vienlaikus veicinot dzīvnieku labturību visā pasaulē. 

07.03.2013  Transports un vide. ES balvas ilgspējīgas mobilitātes jomā saņem Aberdīna un Zagreba

Eiropas Komisija ir paziņojusi Eiropas Mobilitātes nedēļas un Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu 2012. gada balvu ieguvējus. Kopīgā apbalvošanas ceremonija notika 6. martā Briselē, un balvas pasniedza eirokomisāri Sīms Kallass un Janess Potočniks. 

07.03.2013  ES pilsoņi uzskata, ka sieviešu lielāks īpatsvars vadošos amatos jaunattīstības valstīs nozīmētu pozitīvas pārmaiņas

Saskaņā ar jaunu Eirobarometra pētījumu, kas nācis klajā Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā, 78 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka tad, ja jaunattīstības valstīs politiskās varas amatos būtu vairāk sieviešu, dzīve uzlabotos. 

07.03.2013  Farmaceitiskie līdzekļi. Zāles, kurām veic papildu uzraudzību, apzīmēs ar jaunu simbolu

Atbilstīgi Eiropas Komisijas šodien pieņemtajam tiesību aktam drīzumā noteiktu ES tirgū esošu zāļu lietošanas pamācībā būs atrodams apgriezts trīsstūris. 

07.03.2013  Vide. Ko mums iesākt ar plastmasas atkritumiem? Jauna zaļā grāmata rosina apspriešanu ES mērogā

Mūsdienu pasaulē plastmasa ir kļuvusi par neaizstājamu materiālu. Plastmasas ir daudzveidīgas un izturīgas, taču ilgmūžība var padarīt problemātisku atbrīvošanos no tām. Eiropas Komisijas šodien publicētās zaļās grāmatas mērķis ir sākt strukturētu diskusiju par to, kā plastmasas izstrādājumus padarīt ilgtspējīgākus visā to aprites ciklā un samazināt plastmasas atkritumu ietekmi uz vidi.  

06.03.2013  Sieviešu dzimumorgānu kropļošana nav pieļaujama!

Starptautiskās sieviešu dienas – 8. marta – priekšvakarā, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga un komisāre Sesīlija Malmstrēma pievienojās cilvēktiesību aizstāvjiem, kuri aicina nepieļaut sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (FGM). Komisija organizēja augsta līmeņa diskusiju, lai apspriestu, kā Eiropas Savienība var palīdzēt dalībvalstīm izskaust šo praksi – tiek uzskatīts, ka ES tā skar vairākus simtus tūkstošu sieviešu. Komisārēm pievienojās Eiropas Parlamenta locekļi un pasaules vadošajie aktīvisti cīņā pret FGM, tostarp “tuksneša zieds” Varisa Dirī (Waris Dirie), Kadi Koita (Khady Koita 

05.03.2013  Komisārs Piebalgs un Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektors uzsver atbalstu uztura un pārtikas nodrošinājumam Malāvijā

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) ģenerāldirektors Žozē Graciano da Silva (José Graziano da Silva) augsta līmeņa vizītes ietvaros Malāvijā šodien tiksies ar prezidentu Džoisu Banda (Joyce Banda), lai apspriestu valsts problēmas saistībā ar uztura un pārtikas nodrošinājumu un uzsvērtu ES un FAO atbalstu šajā jomā. 

05.03.2013  Latvija un eiro

5.martā Latvija oficiāli lūdza Komisiju sniegt ārpuskārtas konverģences ziņojumu ar mērķi pievienoties eirozonai no 2014. gada 1. janvāra. Ziņojumā izvērtēs, vai valsts ir izpildījusi piecus Māstrihtas līgumā definētos konverģences kritērijus attiecībā uz pievienošanos eirozonai. Kritēriji paredz Latvijas valsts finanšu strukturālās ilgstspējas kvalitatīvu novērtējumu.  

04.03.2013  "eTwinning plus" skolām — jauns virtuālo klašu tīkls

Eiropas Komisijas izveidotais "eTwinning" jeb e-sadraudzības tīkls, kas internetā kopā savedis jau 100 000 skolu no 33 Eiropas valstīm, ar šodienu tiek paplašināts, lai tajā varētu uzņemt skolas no Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas. Jaunais tīkls, "eTwinning plus", ļaus šo valstu skolām pievienoties milzīgām virtuālajām klasēm, kurās skolēni un skolotāji varēs labāk iepazīt sadraudzības skolas un piedalīties interaktīvos projektos, piemēram, par valodu apguvi vai par matemātiku. Tā ir arī iespēja jauniešiem izzināt citu valstu kultūras un tradīcijas, meklēt kopīgo un salīdzināt atšķirīgo. 

04.03.2013  Eiropas Komisijas paspārnē sāk darboties "Lielā digitālo darbvietu koalīcija"

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu šodien aicināja Eiropas digitālās nozares uzņēmumus, dalībvalstu valdības, kā arī apmācības un izglītības sektoru apvienoties "Lielajā digitālo darbvietu koalīcijā", lai aizpildītu 900 000 brīvo darbvietu, kuras, sagaidāms, Eiropā līdz 2015. gadam būs pieejamas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Neraugoties uz pašreizējo bezdarba līmeni, "digitālo" darbvietu skaits pieaug par vairāk nekā 100 000 gadā. Tomēr IKT augstskolu absolventu un pieredzējušo IKT speciālistu skaits šādu pieprasījumu apmierināt nespēj.  

01.03.2013  Lielāka aizsardzība ES autobusu pasažieriem

No 1.marta stājas spēkā regula par autobusu pasažieru tiesībām, un tā sniedz jaunas tiesības autobusu pasažieriem visā ES. Regula nosaka pasažieru pamattiesības, bet autobusu transporta uzņēmumiem un autoostu pārvaldītājiem paredz vairākus pienākumus, kas saistīti ar atbildību pret pasažieriem. Eiropas Savienībā katru gadu ar autobusu pārvietojas aptuveni 70 miljoni pasažieru. 

28.02.2013  “Viedrobežas” – mobilitātes un drošības veicināšana

ES virzās un modernāku un efektīvāku robežpārvaldību, izmantojot jaunāko tehnoloģiju. Šodien Komisija ierosināja “viedrobežu pasākumu kopumu”, lai paātrinātu, vienkāršotu un pastiprinātu robežpārbaudes procedūras ārvalstniekiem, kas ceļo uz ES. Pasākumu kopumā ietilpst Reģistrēto ceļotāju programma (RCP) un Ieceļošanas/izceļošanas sistēma (IIS), kas vienkāršos Šengenas ārējo robežu šķērsošanu tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ceļo bieži, un pastiprinās ES robežu drošību. 

28.02.2013  ES piešķir 144 miljonus eiro jauniem pētījumiem reto slimību jomā

Eiropas Komisija šodien, 2013. gada Reto slimību dienā, paziņoja par jauna 144 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu 26 pētniecības projektiem reto slimību jomā. Projekti palīdzēs uzlabot dzīves kvalitāti vairāk nekā 30 miljoniem eiropiešu, kuri sirgst ar retām slimībām. Izraudzītie projekti apvienos vairāk nekā 300 dalībnieku no 29 Eiropas un pasaules valstīm, tostarp vadošo akadēmisko iestāžu komandas, MVU un pacientu grupas. Mērķis ir apkopot resursus un strādāt pārrobežu līmenī, lai iegūtu labāku izpratni par retām slimībām un atklātu piemērotas ārstniecības metodes. 

28.02.2013  Infografika – sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības

Ja vidējais Eiropas Savienības (ES) vīrietis gada pirmos divus mēnešus būtu pavadījis atpūšoties un pie darba ķertos tikai 28.februārī, tad gada beigās viņš ar savu darbu vienalga būtu nopelnījis tikpat daudz kā vidējā sieviete, strādājot jau no gada pirmās dienas. Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un meklētu risinājumus, ES jau trešo gadu tiek atzīmēta  vienlīdzīga darba samaksas diena – šogad 28.februārī. 

22.02.2013  Konference "Pieredze un gatavošanās eiro ieviešanai"

22. februārī Rīgā norisināsies augsta līmeņa starptautiska konference par gatavošanos eiro ieviešanai Latvijā. Konferences mērķis ir aktualizēt tematu par eiro ieviešanu Latvijā, iespējamajiem izaicinājumiem un sniegtajām iespējām, un kliedēt dažādus aizspriedumus par eiro ieviešanu plašākai sabiedrībai, atskatoties uz citu eirozonas valstu pieredzi. 

22.02.2013  Eiro konference: eiro ieviešana Latvijā ir loģisks solis

Pastiprinātā sabiedrības interese un bažas saistībā ar eiro ieviešanu ir saprotamas, ja ņem vērā pēdējos gados pieredzētās banku krīzes un ekonomiskos satricinājumus, piektdien konferencē "Pieredze un gatavošanās eiro" norādīja Latvijas amatpersonas un starptautiskie finanšu lietpratēji, tomēr uzsverot, ka pievienošanās eirozonai būtu loģisks Latvijas ekonomiskās attīstības turpinājums. Konference šodien Saeimā pulcējusi vairāk nekā 100 dalībnieku - Saeimas deputātus, ekonomistus un banku ekspertus, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju organizāciju un starptautisko organizāciju, valsts pārvaldes, pašvaldību un mediju pārstāvjus. 

22.02.2013  Komisija ziņo, ka iedzīvotāju aizsardzība pret pasīvo smēķēšanu ir uzlabojusies, tomēr ne pietiekami

Šodien publicētajā Eiropas Komisijas ziņojumā teikts, ka iedzīvotāju aizsardzība pret pasīvo smēķēšanu Eiropas Savienībā ir ievērojami uzlabojusies. Ja 2009. gadā pasīvajai smēķēšanai bāros bija pakļauti 46 % eiropiešu, tad 2012. gadā šis īpatsvars ir samazinājies līdz 28 %. Ziņojuma pamatā ir visu 27 dalībvalstu brīvprātīgie ziņojumi, kas sagatavoti, reaģējot uz Padomes 2009. gada Ieteikumu attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem (2009/C 296/02), kurā valdības tika aicinātas pieņemt un īstenot attiecīgus tiesību aktus, lai pilnīgi aizsargātu iedzīvotājus no tabakas dūmu iedarbības slēgtās sabiedriskās telpās, darbavietās un sabiedriskajā transportā. Ziņojumā tiek kliedētas bažas par smēķēšanas aizliegumu negatīvo ietekmi uz bāru un restorānu ienākumiem un pierādīts, ka ekonomiskā ietekme laika gaitā ir bijusi neliela, neitrāla un pat pozitīva. Tomēr ziņojumā atspog 

22.02.2013  Ziemas prognoze 2012.–2014. gadam: pakāpeniski pārvaram pretvēju

Lai gan situācija finanšu tirgū ES kopš pagājušās vasaras ir ievērojami uzlabojusies, saimnieciskā darbība 2012. gada otrajā pusē lika vilties. Tomēr svarīgākie rādītāji liecina, ka IKP Eiropas Savienībā ir sasniedzis zemāko punktu un gaidāms, ka saimnieciskā darbība pakāpeniski pieaugs. Izaugsme sākotnēji tiks sasniegta pieaugošā ārējā pieprasījuma rezultātā. Plānots, ka gada turpmākajos mēnešos uzlabosies iekšzemes ieguldījumi un patēriņš, un gaidāms, ka ap 2014. gadu iekšzemes pieprasījums kļūs par galveno IKP pieauguma dzinējspēku. 

20.02.2013  Aicina dalībvalstis veltīt uzmanību izaugsmei un sociālajai kohēzijai

Eiropas Komisija aicina dalībvalstis izvirzīt sociālos ieguldījumus par prioritāti un modernizēt to labklājības sistēmas. Tas nozīmē ieviest iedarbīgākas aktīvās integrācijas stratēģijas un efektīvāk un lietderīgāk izmantot sociālo budžetu. Šis aicinājums ir ietverts Komisijas nupat pieņemtajā paziņojumā par sociālajiem ieguldījumiem izaugsmes un kohēzijas veicināšanai. 

20.02.2013  Debates par Eiropas nākotni: Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga tiekas ar pilsoņiem Koimbrā, Portugālē

Tā kā debates par Eiropas nākotni kļūst arvien intensīvākas, Eiropas Komisija tieši uzrunā pilsoņus dažādās Eiropas pilsētās, taujājot pēc viņu viedokļa. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga 2013. gada 22. februārī Koimbrā (Portugālē) piedalīsies debatēs ar vairāk nekā 200 pilsoņiem par to, ko viņi sagaida šajā saistībā. Šīs debates dos ieguldījumu 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību un papildinās Komisijas darbu, sagatavojot priekšlikumus līgumu izmaiņām, lai nākotnē izveidotu spēcīgāku Eiropas Savienību.  

20.02.2013  Apmeklējot Burundi, komisārs Piebalgs uzsāk jaunus projektus pārtikas nodrošinājuma un enerģētikas jomā

Apmeklējot Burundi divu dienu vizītē 21.-22. februārī, attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņos par jaunu projektu 18 miljonu eiro vērtībā, kura mērķis ir uzlabot pārtikas nodrošinājumu. Šis jaunais projekts palīdzēs apmēram 20 000 mājsaimniecību un 80 000 bērnu, kas nesaņem pietiekamu uzturu. Komisārs uzsāks arī otru projektu, 50 miljonu eiro vērtībā, kura mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu elektroenerģijas piegādi vienam miljonam Burundi iedzīvotāju, īpaši pievēršoties lauku teritorijām. 

19.02.2013  Eiropas pilsonība: Informētība pieaug, bet cilvēki vēlas zināt vairāk

Saskaņā ar jaunāko Eirobarometra apsekojumu, ko šodien publicēja Eiropas Komisija, 20 gadus pēc ES pilsonības ieviešanas eiropieši kopumā ir informēti par savām tiesībām, bet ne vienmēr izprot, ko tās sevī ietver. 81% aptaujāto apzinās, ka papildus savas valsts pilsonībai viņi ir arī Eiropas Savienības pilsoņi (skatīt Pielikumu). Tomēr tikai 36 % aptaujāto uzskata, ka ir labi informēti par tiesībām, kādas piešķir ES pilsonība. Eiropieši vislabāk zina savas tiesības brīvi pārvietoties (88 %) un iesniegt lūgumrakstu ES iestādēs (89 %). Savukārt divas trešdaļas (67 %) no tiem uzskata, ka cilvēku brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā sniedz ekonomiskus ieg 

19.02.2013  Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums: piecpadsmitās gadadienas izdevums liecina par rekordaugstiem rezultātiem!

Šodien publicētais Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums liecina, ka, neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, dalībvalstis ir sekmīgāk nekā jebkad valsts tiesību aktos savlaicīgi transponējušas ES noteikumus. Vienotajam tirgum ir izšķiroša nozīme, palīdzot Eiropai pārvarēt ekonomikas stagnāciju. Taču tas panākumus nenodrošina automātiski: lai sasniegtu direktīvās izvirzītos politikas mērķus, obligāts nosacījums ir savlaicīga tiesību normu transponēšana. 

15.02.2013  “Migranti Eiropā” – Komisija izsludina Eiropas mēroga multimediju konkursu

Kāda vieta un loma Eiropā ir migrantiem? Komisija aicina mākslas, lietišķās grafikas un komunikāciju skolu studentus no visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm un Horvātijas savos darbos pievērsties migrantu devumam Eiropas valstu sabiedrībā. 

14.02.2013  EK pieņem plānu, kā 11 ES valstīs ieviesīs finanšu darījumu nodokli

Komisija pieņemtajā priekšlikumā precizējusi detaļas par finanšu darījumu nodokli (turpmāk “FDN”), kas jāievieš ciešākas sadarbības ietvaros. Pēc to 11 dalībvalstu1 lūguma, kas turpinās ieviest šo nodokli, ierosinātajā direktīvā atspoguļota FDN sākotnējā priekšlikuma, kuru Komisija sagatavoja 2011. gada septembrī (IP/11/1085), darbības joma un mērķi. Ir saglabāta pieeja, saskaņā ar kuru ar nodokli apliek visus ar FDN zonu saistītos darījumus, akciju un obligāciju tirdzniecībai piemērojot likmi 

14.02.2013  Komisija veidos bioekonomikas observatoriju

Eiropas Komisija plāno veidot īpašu observatoriju jeb novērošanas centru, lai apzinātu, kas un kā Eiropas Savienībā paveikts bioekonomikas jomā, šodien paziņoja pētniecības, inovācijas un zinātnes eirokomisāre Moire Gēgena-Kvinna. Observatorija vāks datus, kas ļaus novērtēt tirgu attīstību, apzināt ES, dalībvalstu un reģionālās bioekonomikas politikas iniciatīvas un pētniecības un inovācijas pavērtās iespējas, kā arī publiskā un privātā sektora ieguldījumu apjomus. Observatorijas darbu koordinēs Kopīgais pētījumu centrs, kas ir Eiropas Komisijas iekšējais zinātniskais dienests 

12.02.2013  Pirmais Komisijas ziņojums par Kosovas* progresu saistībā ar vīzu režīma liberalizāciju

Komisija šodien iesniedza pirmo ziņojumu par Kosovas gūto progresu saistībā ar vīzu režīma liberalizācijas ceļvedī noteikto prasību izpildi. Komisija Kosovas progresu izvērtēja attiecībā uz katru vīzu ceļveža tematisko daļu un izstrādāja Kosovas iestādēm vairākus ieteikumus jomās, kurās nepieciešama mērķtiecīgāka rīcība, lai Kosovas pilsoņiem varētu piemērot bezvīzu ceļošanas režīmu. Ziņojumā ir novērtēts, kāda būtu ietekme uz drošību un migrāciju, ja tiktu liberalizēts vīzu režīms ar Kosovu. 

12.02.2013  ES atsāk savu sadarbību attīstības jomā ar Mali

Neoficiālajā attīstības ministru sanāksmē, kas šodien notiek Dublinā, Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņoja par pilnīgu attīstības palīdzības atsākšanu Mali. 

11.02.2013  Digitalizācijas programma: tūrisma operatori un aģenti pievienojas neatliekamās palīdzības numura 112 popuarlizēšanai

Eiropas Komisija un Eiropas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ECTAA) lūdz tūrisma operatorus un aģentus tīmekļa vietnēs, uz e-biļetēm un nozīmīgākajos tūrisma galamērķos popularizēt Eiropas neatliekamās palīdzības dienestu numuru 112.  

11.02.2013  Eiropas Komisija meklē Eiropas labākos risinājumus klimata jomā

11. februārī EK atklāja konkursu par zemu oglekļa emisiju projektiem, aicinot radošus un inovatīvus cilvēkus no visas ES iesniegt vērtēšanai savas videi draudzīgās iniciatīvas. Klimata aizsardzības konkurss norisinās Eiropas Komisijas klimata politikas kampaņas “Tev tīkama pasaule” ietvaros. 

11.02.2013  Eiro monētu viltošana 2012. gadā

No apgrozības izņemto viltoto eiro monētu skaits no 157 000 monētām 2011. gadā ir pieaudzis līdz 184 000 monētām 2012. gadā, tas ir, par 17 %. Pašreiz apgrozībā ir 16,5 miljardi īstu eiro monētu, tādējādi viltojumu un īsto monētu attiecība ir 1 pret 100 000. Monēta ar 2 eiro nominālvērtību joprojām ir tā, ko visvairāk skar šis noziedzīgais nodarījums, un gandrīz divas trešdaļas no atklātajām viltotajām eiro monētām ir ar 2 eiro nominālvērtību.  

11.02.2013  Eiropas pilsoņu iniciatīva savāc vienu miljonu parakstu

Iniciatīvas Right2Water organizatori ir paziņojuši, ka viņi ir savākuši vairāk nekā vienu miljonu parakstu – tādējādi tā varētu būt pirmā Eiropas pilsoņu iniciatīva, kuras ietvaros ir izdevies savākt vajadzīgo atbalsta paziņojumu skaitu. Iniciatīvas organizatori uzskata, ka „ūdens ir sabiedriskais labums, nevis prece”. Viņi aicina Eiropas Komisiju „ierosināt tiesību aktu, ar ko īsteno cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijām un veicina ūdens un sanitārijas kā sabiedrisko pamatpakalpojumu sniegšanu ikvienam”.  

07.02.2013  Eiropas kiberdrošības plāns atvērta interneta un tiešsaistes brīvības un iespēju aizsardzībai

Eiropas Komisija kopā ar Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos ir publicējusi kiberdrošības stratēģiju līdz ar Komisijas ierosināto direktīvu par tīklu un informācijas drošību (TID).  

06.02.2013  Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta balsojumu par atbalstu Komisijas priekšlikumam jaunajai Kopējai zivsaimniecības politikai

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta šīsdienas balsojumu par tā nostāju attiecībā uz Komisijas priekšlikumu jaunai Kopējai zivsaimniecības politikai (KZP). Ar šo balsojumu Parlaments sagatavo pamatu pārrunām ar Padomi, lai noslēgtu vienošanos par šo jauno politiku.  

06.02.2013  Berlīnes kinofestivālā demonstrēs 17 filmas, kas saņēmušas MEDIA atbalstu

Divas nedēļas, no 7. februāra līdz 17. februārim, 63. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā tiks demonstrētas vairākas labākās jaunās Eiropas un pasaules filmas, tostarp 17 filmas, kas saņēmušas ES programmas MEDIA atbalstu. Līdz šim šīs filmas kopumā saņēmušas gandrīz 1 miljonu eiro no minētās programmas, kuras mērķis ir veicināt dažādību un konkurētspēju, izmantojot tās finansējumu Eiropas filmu uzņemšanai, popularizēšanai un izplatīšanai ārpus to izcelsmes valsts. Programmas MEDIA atbalstu saņem arī četri galvenie festivāla pasākumi:  

05.02.2013  Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu – stingrāki noteikumi, lai reaģētu uz jaunu apdraudējumu

Komisija šodien ir pieņēmusi divus priekšlikumus, lai stiprinātu ES esošos noteikumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un naudas līdzekļu pārskaitījumu jomās. Ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu saistītais apdraudējums visu laiku attīstās, tādēļ nepieciešams regulāri atjaunināt noteikumus.  

05.02.2013  REACH: ķīmisko vielu lietošana Eiropā kļuvusi drošāka

Šodien publiskots Eiropas Komisijas ziņojums liecina, ka, kopš spēkā stājusies regula REACH, ķīmiskās vielas lietot Eiropā kļuvis krietni drošāk. Tā kā informācija par tirgū esošajām ķīmiskajām vielām kļuvusi vieglāk pieejama un riska pārvaldīšanas pasākumi — mērķtiecīgāki, ir būtiski sarucis apdraudējums, ko rada saskaņā ar REACH reģistrētas vielas. Tā kā visbīstamākajām ķīmiskajām vielām nozare nerimtīgi cenšas rast aizstājējus, gaidāms, ka šī tendence turpināsies. Tagad, piecus gadus pēc regulas stāšanās spēkā, tās īstenošana rit pilnā sparā.  

05.02.2013  ES finansējums, lai palīdzētu ieviest teorētisku pētniecību tirgū

Šodien tika paziņots par jaunu ES finansējumu, ar kuru tiks nodrošinātas dotācijas (katra 150 000 eiro apmērā) augstākā līmeņa pētniekiem, lai novērstu plaisu starp viņu darbu un tirgū laižamu inovāciju. Eiropas Pētniecības padome (EPP) šodien publicēja papildu finansēšanas shēmas „Koncepcijas pierādījums” pēdējās kārtas rezultātus. Pašlaik kopumā 60 dotācijas ir piešķirtas pētniekiem, kuri jau ir EPP stipendiāti, un šodien tika paziņots par 27 pēdējiem stipendiātiem. 

31.01.2013  Komisija pieņem Eiropas mazumtirdzniecības rīcības plānu un sāk apspriešanu par negodīgu tirdzniecības praksi

Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi Eiropas mazumtirdzniecības rīcības plānu un Zaļo grāmatu par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas un nepārtikas preču piegādes ķēdē starp uzņēmumiem. 

31.01.2013  Eiropas Savienības Mīsa van der Roes 2013. gada mūsdienu arhitektūras balva: paziņoti finālisti

Eiropas Komisija un Fundació Mies van der Rohe ir paziņojis atklātībā piecu finālistu vārdus, kuri sacentīsies par Eiropas Savienības Mīsa van der Roes 2013. gada mūsdienu arhitektūras balvu. Kopumā balvai tika nominēti 335 darbi no 37 Eiropas valstīm, kuras piedalās ES kultūras programmā. Ekspertu žūrijas komisija atlasīja konkursa finālistus (skatīt zemāk). Galvenās balvas ieguvējs, kā arī speciālbalvas saņēmējs par labāko debiju arhitektūrā tiks pasludināti maijā, un balvas pasniegšanas ceremonija notiks 6. jūnijā Mīsa van der Roes paviljonā Barselonā, Spānijā.  

31.01.2013  Komisija aicina visā ES aizliegt amfetamīnam līdzīgu narkotiku "4-MA"

Eiropas Komisija šodien ierosināja visā ES aizliegt "4-MA". Tā ir sintētiska viela, kuras fizisko ietekmi var salīdzināt ar amfetamīna izraisīto ietekmi. Komisija ir lūgusi ES dalībvalstis novērst šīs narkotiskās vielas brīvu izplatīšanos visā Eiropā un piemērot tai kontroles pasākumus. 4-metilamfetamīns jeb 4-MA ir jau aizliegts 10 ES valstīs (Austrija, Kipra, Dānija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Lietuva, Nīderlande un Apvienotā Karaliste). Ar to ir saistīts 21 nāves gadījums četrās ES valstīs laikā no 2010.-2012.gadam. 

31.01.2013  Komisijas noskaidros juridiskos šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai apdrošināšanas jomā

Eiropas Komisija gatavojas noskaidrot, kādus šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai ar apdrošināšanas produktiem rada tas, ka ES dalībvalstīs ir atšķirīgas līgumtiesības, un šīs problēmas aplūkošanai šodien ir izsludinājusi uzaicinājumu izteikt ieinteresētību ekspertiem. Ekspertu grupa izvērtēs, cik lielā mērā līgumtiesību atšķirības Eiropas uzņēmumiem un patērētājiem rada šķērsli apdrošināšanas produktus izplatīt un izmantot pāri robežām. Piemēram, ja ES pilsonis pārceļas strādāt uz citu ES valsti, viņš var būt spiests iegādāties jaunu transportlīdzekļa apdrošināšanas polisi vai var saskarties ar problēmām, lai tiktu atzītas viņa tiesības uz privāto pensiju shēmu, kurai viņš ir pieteicies citā ES valstī. Uzņēmumi, kuriem ir filiāles vai 

31.01.2013  ES ziņojumā atklātas jaunas satraucošas tendences par nelegālo narkotisko vielu kontrabandu un patēriņu

Eiropā pašlaik sākas jauna, nozīmīga fāze attiecībā uz nelegālo narkotisko vielu piedāvājumu un pieprasījumu, un šīs izmaiņas liek pārvērtēt pašreizējo politiku un risinājumus. Šāds secinājums izriet no šodien Briselē publicētā pirmā kopīgā ziņojuma par ES narkotiku tirgu, ko izstrādājis Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) un Eiropols. Šīs divas ES aģentūras ir apvienojušas spēkus, lai pirmo reizi veiktu stratēģisku analīzi par nelegālo narkotiku Eiropas tirgu kopumā.  

30.01.2013  ES balva par izciliem sasniegumiem veselības žurnālistikā — jau ceturto gadu

Tonio Borgs, par veselību un patērētāju politiku atbildīgais Eiropas Komisijas loceklis, apbalvošanas ceremonijā Briselē vakar vakarā paziņoja Eiropas Savienības veselības aizsardzības ceturtās žurnālistikas balvas ieguvējus. Konkursā tika vērtēti no visām ES dalībvalstīm iesniegti 557 žurnālistu raksti, kuru temats bija veselības aprūpe un pakalpojumi veselības jomā, papildu "īpašo balvu" piešķirot par rakstu, kura tematika ir smēķēšanas atmešana. Konkursa uzvarētāji ir: 

30.01.2013  Komisija pieņem priekšlikumus ceturtajai dzelzceļa tiesību aktu paketei

Eiropas Komisija šodien paziņoja par visaptverošu pasākumu paketi, lai dzelzceļa pakalpojumi Eiropā piedāvātu labāku kvalitāti un lielāku izvēli. Dzelzceļš ir ļoti svarīga ES transporta joma, kam ir galvenā nozīme, risinot arvien pieaugošā satiksmes pieprasījuma, sastrēgumu, degvielas nodrošinātības un CO2 emisiju samazināšanas problēmas. Taču daudzi Eiropas dzelzceļa tirgi šobrīd ir nonākuši stagnācijā, vai notiek lejupslīde. 

30.01.2013  Sāk darboties jauns augstskolu reitings

Sāk darboties jauns augstskolu reitings, kas izveidots, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Jaunā "daudzpusīgā" iekļaušana sarakstā nozīmē atkāpi no universitāšu snieguma klasifikācijas tradicionālās pieejas, kurā nesamērīgi liela uzmanība bija pievērsta pētniecības izcilībai. Tā vietā universitātes sarindos pēc plašāka kritēriju klāsta, kas aptver piecas atsevišķas jomas: reputācija pētniecības jomā, mācīšanas un mācīšanās kvalitāte, starptautiskā ievirze, panākumi zināšanu pārnesē (piemēram, partnerības ar uzņēmumiem un jaundibinātiem uzņēmumiem) un ieguldījums reģiona izaugsmē. Paredzēts, ka apmēram 500 augstskolas Eiropā un visā pasaulē pieteiksies dalībai reitingā un pirmie rezultāti tiks publicēti 2014. gada sākumā. 

29.01.2013  ES reģionālā politika: kā sašķeltās kopienās veidot uzticēšanos

Pēc Nobela Miera prēmijas piešķiršanas Eiropas Savienībai Eiropas Komisija aicina gan ES teritorijā, gan aiz tās robežām pastāvošās sašķeltās kopienas apsvērt, ko tās varētu mācīties no pieredzes, kura gūta Ziemeļīrijā un Īrijas robežapgabalos īstenotajā ES programmā PEACE, un kā šo pieredzi varētu izmantot. 

28.01.2013  Pagājis gads kopš datu aizsardzības reformas

Pirms gada Eiropas Komisija nāca klajā ar ES 1995. gada datu aizsardzības noteikumu visaptverošu reformu, lai stiprinātu privātumu tiešsaistē un veicinātu Eiropas digitālo ekonomiku (IP/12/46). Tehnoloģiskais progress un globalizācija ir būtiski mainījuši veidu, kādā tiek vākti mūsu dati, kā tie ir pieejami un tiek izmantoti. Turklāt 27 ES dalībvalstis 1995. gada noteikumus ir īstenojušas atšķirīgi, kā rezultātā arī izpilde ir notikusi dažādi. Pašreiz pastāvošā sadrumstalotība un ar lielām izmaksām saistītais administratīvais slogs tiks novērsts, pieņemot vienotu tiesību aktu. Tas ļaus uzņēmumiem ik gadu ietaupīt apmēram 2,3 mil 

28.01.2013  ES diviem zinātnes projektiem nākotnes un jauno tehnoloģiju konkursā atvēl pa miljardam eiro

Eiropas Komisija šodien paziņoja vairākus miljardus eiro vērtā konkursa uzvarētājus nākotnes un jauno tehnoloģiju (NJT) jomā. Uzvarējušie projekti "Grafēns" un "Cilvēka smadzenes" katrs saņems vienu miljardu eiro, lai desmit gadu garumā nodarbotos ar pasaulē vadošu zinātnisko pētniecību zinātnes un tehnoloģiju krustpunktā. Katrā projektā ir iesaistīti pētnieki no vismaz 15 ES dalībvalstīm un gandrīz 200 pētniecības institūti. 

28.01.2013  Elvis Ruža jauno tulkotāju konkursa uzvarētājs

Eiropas Komisija publicējusi gadskārtējā jauno tulkotāju vidusskolēnu konkursa “Juvenes Translatores” uzvarētāju vārdus.  Konkursā 2012. gada novembrī piedalījās vairāk nekā 3000 skolēnu no 750 skolām. No katras ES valsts viens uzvarētājs tiks aicināts uz balvu pasniegšanas ceremoniju Briselē 11. aprīlī. Balvas pasniegs komisāre Andrula Vasiliu, un skolēniem būs iespēja arī iepazīties ar Komisijas tulkotāju darbu. 

28.01.2013  Afganistāna — ar jaunu ES finansējumu uzlabos veselības aprūpes pakalpojumus 14 miljoniem cilvēku un atbalstītu lauksaimniekus

Šodien Eiropas Komisija un Afganistānas finanšu ministrs Omārs Zakhilvals parakstīs divus finansēšanas līgumus par EUR 185 miljonu piešķiršanu jaunu veselības aprūpes un lauksaimniecības programmu atbalstam. 

28.01.2013  Iedarbīgākiem līdzekļiem pret vardarbīgu ekstrēmismu

Kā Eiropa var labāk novērst vardarbīgu ekstrēmismu? Atbilde uz šo jautājumu tiks meklēta 2013. gada 29. janvāra augsta līmeņa konferencē Briselē, balstoties uz ekspertu un profesionāļu paveikto tīklā informētības veicināšanai par radikalizāciju (RAN), kuru 2011. gadā atklāja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. Viens no stratēģiskiem risinājumiem būtu vietējās policijas apmācība atpazīt, kad radikalizācija var pāraugt vardarbīgā ekstrēmismā, kā arī programmas pret radikalizāciju un programmas, kas ekstrēmistu grupu locekļiem palīdzētu pamest šādas grupas. Konferences mērķis ir izveidot jaunu līmeni ES darbā pret ekstrēmismu, savedot kopā jomā strādājošos, ministrus, akadēmisko aprindu pārstāvjus un vietējās iestādes. 

25.01.2013  Sieviešu īpatsvars uzņēmumu padomēs Eiropā pieaug līdz 15,8 %

Komisija 25.janvārī publicēja vidējā termiņa datus par sieviešu īpatsvaru biržā kotēto uzņēmumu padomēs. Jaunie dati liecina par to, ka sieviešu skaits uzņēmumu padomēs palielinās līdz 15,8 % salīdzinājumā ar 13,7 % 2012. gada janvārī. Šie skaitļi nozīmē, ka vidēji 17 % no padomes locekļiem bez izpildpilnvarām (salīdzinājumā ar 15 % 2012. gada janvārī) un 10 % no padomes izpildlocekļiem (salīdzinājumā ar 8,9 %) ir sievietes. Sieviešu īpatsvara pieaugums uzņēmumu padomēs ir konstatēts visās ES valstīs, izņemot trīs valstis (Bulgārija, Polija un Īrija).  

25.01.2013  Āfrikas Savienības augstākā līmeņa sanāksme – komisārs Piebalgs atkārtoti apstiprina ciešas saiknes starp abiem kontinentiem

Attīstības komisārs Andris Piebalgs pārstāvēs Eiropas Savienību Āfrikas Savienības augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiek Adisabebā (Etiopijā) 27. un 28. janvārī un kuras galvenā tēma ir „Panāfrikānisms un Āfrikas renesanse”. 

25.01.2013  Davosas ekonomikas forumā Eiropas Komisija kopā ar IT un telekomunikāciju uzņēmumiem aicina rīkoties, lai likvidētu plaisu starp digitālajām prasmēm un darbvietām Eiropā

Eiropā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē ir gandrīz 700 000 vakantu darbvietu, un konkurētspēja mazinās. Par spīti “digitālo darbvietu” skaita pieaugumam (krīzes periodā par 3 % gadā), jaunu IKT programmu absolventu un citu kvalificētu IKT darbinieku skaits sarūk. Mūsu jaunatne gaida rīcību, nevis tikai vārdus, un Eiropā strādājošajiem uzņēmumiem nepieciešami to vajadzībām atbilstoši darbinieki, pretējā gadījumā tie pārcels darbību uz citām valstīm. 

24.01.2013  EK vēlreiz pieprasa Latvijai steidzami uzlabot gaisa kvalitāti

Lai gan valdībām ir pienākums iedzīvotājiem nodrošināt labu apkārtējā gaisa kvalitāti, daudzās ES dalībvalstīs tā ir slikta. Stāvoklis ir tik nopietns, ka Komisija patlaban veic pasākumus pret 17 dalībvalstīm, kurām ilgstoši bijuši slikti gaisa kvalitātes rādītāji. 

24.01.2013  Pētniecība un inovācija: Komisija paplašina meklējumus, lai atrastu padomdevējus ekspertus programmai ”Apvārsnis 2020”

Šodien Eiropas Komisija publicē uzaicinājumu visu nozaru speciālistiem iesaistīties nākamās Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas finansēšanas programmas ”Apvārsnis 2020” darba plāna izveidē. Šī ir pirmā reize, kad Komisija publicē šādu uzaicinājumu par ES pētniecības programmu. Padomdevēju grupām vajadzēs sniegt augstas kvalitātes un savlaicīgas konsultācijas, lai sagatavotu programmas ”Apvārsnis 2020” uzaicinājumus iesniegt projektu priekšlikumus. Šīs grupas nodarbosies ar jautājumiem, kas jo īpaši rūp Eiropas pilsoņiem, piemēram, klimata pārmaiņas, atjaunojamo energoresursu cenu samazināšana, pārtikas nekaitīguma nodrošināšana vai novecošanas problēmu risināšana. Tās veicinās dialogu starp visu ES dalībvalstu valsts pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības un uzņēmēju līmeņiem un palīdzē 

24.01.2013  ES nāk klajā ar nepiesārņojošo degvielu stratēģiju

Eiropas Komisija šodien paziņoja par vērienīgu pasākumu kopumu, kura mērķis ir visā Eiropā izbūvēt alternatīvās degvielas uzpildes stacijas un ieviest kopējus standartus to projektēšanai un izmantošanai. Līdz šim politikas iniciatīvas galvenokārt attiecās tikai uz degvielām un transportlīdzekļiem, neņemot vērā degvielas apgādes infrastruktūru. Centieni nodrošināt stimulus ir bijuši nesaskaņoti un nepietiekami.  

22.01.2013  302 vadošajiem pētniekiem piešķirts ES finansējums 680 miljonu eiro apmērā

22.janvārī Eiropas Komisija paziņoja 302 finansējuma saņēmējus prestižajiem Eiropas pētniecības padomes grantiem un beidzot ir labas ziņas arī Latvijai. Pirmo reizi kādā no LV pētniecības iestādēm strādājošs zinātnieks ir izvēlēts starp tā saņēmējiem – Andris Ambainis (kvantu ierīču priekšrocības un izmantošanas robežas). Uz šo finansējumu ir pamatīgs konkurss: šogad pretendēja 2300 vadošo pētnieku. Eksaktajās un inženierzinātnēs, kur startēja Ambaiņa grupa, bija 978 pieteikumi, finansējumu piešķīra 136. 

18.01.2013  Jaunā parauga Eiropas vadītāja apliecība

No 2013. gada 19. janvāra visas ES teritorijā izsniegtās vadītāja apliecības būs plastikāta "kredītkartes" formā - Eiropas standartformātā un ar augstāku drošības aizsardzību. Jaunā Eiropas vadītāja apliecība pakāpeniski aizstās vairāk nekā 100 dažāda parauga papīra un plastikāta apliecības, ko patlaban lieto vairāk nekā 300 miljoni transportlīdzekļu vadītāju visā ES. Tas ietilpst plašākā pasākumu paketē (Trešā direktīva par ES vadītāja apliecību), kas stājas spēkā un izstrādāta, lai uzlabotu brīvu pārvietošanos, risinātu vadītāju apliecību viltošanas problēmu un uzlabotu ceļu satiksmes drošību visā ES. 

17.01.2013  ES izvērš savu atbalstu krīzes pārvarēšanai Mali

Šodien notikušajā Ārlietu padomes sanāksmē, ko saistībā ar situāciju Mali sasauca ES Augstā pārstāve Ketrina Eštone, Eiropas Savienība nolēma piešķirt 50 miljonus eiro no Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda, lai atbalstītu Āfrikas dalībnieku vadītas starptautiskas atbalsta misijas Mali (AFISMA) uzsākšanu. 

11.01.2013  11. janvārī darbu sāk Eiropas Kibernoziedzības centrs (EC3)

No 11. janvāra sāks darboties jaunais Eiropas Kibernoziedzības centrs (EC3), lai palīdzētu aizsargāt Eiropas pilsoņus un uzņēmumus pret kibernoziegumiem. Eiropas Policijas birojā – Eiropolā – Hāgā, Nīderlandē izveidotā centra oficiālajā atklāšanā piedalīsies ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.  

10.01.2013  Jauna ES iniciatīva pirātisma apkarošanai Gvinejas līcī

Šodien Eiropas Savienība paziņoja par jaunu projektu, kas uzlabos septiņu Āfrikas valstu jūras ceļu drošību Gvinejas līcī.  

09.01.2013  Balva “European Border Breakers”: publikas simpātiju balvu iegūst grupa C2C

Šovakar festivālā “Eurosonic Noorderslag” Groningenā (Nīderlande) tika godināti 2013. gada “European Border Breakers” (EBBA) balvas ieguvēji, pievēršot plašu uzmanību Eiropas labākajiem jaunās mūzikas sasniegumiem, kas guvuši panākumus pārrobežu mūzikas aptauju rangu tabulās. Lielākos panākumus šajā vakarā guva franču dīdžeju grupa C2C, kas saņēma publikas simpātiju balvu, par ko pēc interneta balsošanas, kurā izvēlējās “labākos no labākajiem”, ceremonijas laikā tika paziņots tiešajā ēterā.  

08.01.2013  Vide: Eiropas iedzīvotāji pieprasa stingrāku ES gaisa kvalitātes politiku

Saskaņā ar jaunāko pētījumu lielākā daļa (56 %) Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka gaisa kvalitāte pēdējo 10 gadu laikā ir pasliktinājusies. Itālijā šādu viedokli pauda 81 % aptaujas dalībnieku, savukārt Grieķijā, Spānijā, Francijā, Kiprā, Ungārijā un Rumānijā  70–75 % aptaujāto. Eirobarometra pētījuma "Eiropas iedzīvotāju uzskati par gaisa kvalitāti" rezultāti liecina, ka iedzīvotāji atbalsta turpmāku rīcību ES līmenī. Gandrīz četras piektdaļas aptaujas dalībnieku (79 %) uzskata, ka ES būtu jāierosina papildu pasākumi gaisa piesārņojuma mazināšanai.  

08.01.2013  Nodarbinātība un sociālā joma: pieaugošas atšķirības un lielāks ilgstošas atstumtības risks

Pēc piecu gadu ilgas ekonomikas krīzes un atkārtotas ekonomikas lejupslīdes 2012. gadā bezdarbs sasniedz jaunus rekordus, kas nav pieredzēti gandrīz divdesmit gadus, mājsaimniecību ienākumi ir samazinājušies, un pieaug nabadzības un atstumtības risks, jo īpaši dalībvalstīs Dienvideiropā un Austrumeiropā, kā minēts 2012. gada pārskatā par nodarbinātību un sociālo attīstību Eiropā (“Employment and Social Developments in Europe Review”). 

01.01.2013  Eiropas Komisija uzsāk 2013. gadu kā Eiropas Pilsoņu gadu

2013 . gadam sākoties, Eiropas Komisija ievada Eiropas Pilsoņu gadu, kas veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. Šis gads ir izšķirīgs brīdis Eiropas integrācijas procesā, proti, 2013. gads iezīmē ar Māstrihtas līgumu 1993. gadā ieviestās ES pilsonības 20. gadadienu un arī atgādina, ka līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir palicis viens gads.  

01.01.2013  Marseļa un Košice — 2013. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas

Marseļa (Francija) un Košice (Slovākija) ir 2013. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas. Kultūras programma oficiāli sāksies 12. janvārī Marseļā un 19. janvārī Košicē. Rīga un Ūmeo būs Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014. gadā. 

21.12.2012  Vide: Interpolam īpašs finansējums, lai apkarotu noziegumus pret dzīvo dabu

Eiropas Komisija drīzumā piešķirs Interpolam gandrīz divus miljonus eiro, lai palīdzētu tam apkarot noziegumus pret dzīvo dabu un aizsargātu pasaules dabas resursus no nelegālas starptautiskās tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem. Turpmāko trīs gadu laikā 1,73 miljonus eiro liels finansējums palīdzēs īstenot "pasaules policijas" projektu, kura mērķis ir apkarot noziegumus pret dzīvo dabu un kuram dots nosaukums "Combat Wildlife Crime". Projekta aizgādnis ir šim mērķim izveidots starptautisks konsorcijs (ICCWC). Pārējie konsorcija dalībnieki ir Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) sekretariāts, ANO Narkotiku un noziedzība 

21.12.2012  ES pētniecības projekts rada cerību, ka nākotnē svētki būs veselīgāki

Eiropas pētnieki ir guvuši panākumus, meklējot alternatīvu sēra dioksīda pievienošanai sarkanvīnam un citiem pārtikas produktiem, piemēram, žāvētiem augļiem, tādējādi radot cerību, ka miljoniem cilvēku nākotnē svētki būs veselīgāki. 

20.12.2012  Faktu lapa: ES noteikumi par cenu noteikšanu dzimumneitrālā veidā apdrošināšanas nozarē

20.12.2012  Stājas spēkā ES noteikumi par cenu noteikšanu dzimumneitrālā veidā apdrošināšanas nozarē

Briselē 2012. gada 20. decembrī. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, kas stāsies spēkā rītdien, apdrošinātājiem Eiropā būs jāpiemēro vienādas cenas vieniem un tiem pašiem apdrošināšanas pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai tie tiek sniegti vīriešiem vai sievietēm. Tas nozīmē, ka īstermiņā apdrošināšanas cenas dažu klientu kategorijām varētu paaugstināties vai samazināties, taču paredzams, ka ilgtermiņā tās līdzsvarosies. Šīs izmaiņas ir ieviestas pēc tam, kad Eiropas Savienības Tiesa lēma, ka atšķirīgu apdrošināšanas prēmiju piemērošana vīriešiem un sievietēm, balstoties tikai uz dzimumu, nav savietojama ar dzimumneitralitātes principu cenu aprēķināšanā, kas paredzēts ES tiesību aktos dzimumu līdztiesības jomā, un ar ES Pamattiesību hartu. 

20.12.2012  Eirobarometra 2012. gada rudens standarta apsekojums. Vai tuneļa galā ir gaisma?

Saskaņā ar jaunākā apsekojuma rezultātiem lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju (85 %) uzskata, ka ES dalībvalstīm būs ciešāk jāsadarbojas, lai pārvarētu krīzi. 2012. gada rudens Eirobarometrs – viedokļu aptauja, ko divreiz gadā rīko Eiropas Komisija un kas publicēta šodien –, liecina, ka kopumā 41 % (+ 1 procentpunkts salīdzinājumā ar 2012. gada pavasara apsekojumu) Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka ES dodas pareizajā virzienā, lai izkļūtu no krīzes un risinātu jaunas pasaules mēroga problēmas (skatīt pielikumu). 

20.12.2012  Komisijas ziņojums. Viens miljons Eiropas filmu stundu ir noglabāts kārbās un skapjos

Jaunajā Eiropas Komisijas ziņojumā konstatēts, ka vairākums Eiropas filmu mantojuma institūciju vēl nav piemērojušās digitālajam laikmetam un vēl nav spējīgas saglabāt filmas digitāli. Dažas no pašreizējām filmām nākamajām paaudzēm tiek zaudētas uz visiem laikiem, gluži tāpat kā mēmā kino filmas, no kurām saglabājušās ir tikai 10 %. Pastāv risks, ka filmas no digitālās ēras pirmssākumiem – formatējuma un savietojamības problēmu dēļ – arī aizies zudībā. 

20.12.2012  Vide. Komisija apspriežas ar sabiedrību par netradicionāliem fosilajiem kurināmajiem (piemēram, slānekļa gāzi) Eiropā

Eiropas Komisija rīko sabiedrisko apspriešanos par netradicionālo fosilo kurināmo, piemēram, slānekļa gāzes, turpmāko izmantošanu Eiropā. Visi interesenti, vai tie būtu iedzīvotāji, organizācijas vai pārvaldes iestādes, tiek aicināti izteikt viedokli par šādu projektu piedāvātajām iespējām un radītajām problēmām, kā arī par to, kā vislabāk risināt līdz šim apzinātos šķēršļus. Komentārus var iesniegt līdz 2013. gada 20. martam. Apspriešanās notiek visās 23 ES valodās. 

19.12.2012  Tabakas izstrādājumi – lielāki brīdinājumi par ietekmi uz veselību un spēcīgu aromatizētāju aizliegums

Eiropas Komisija pēc vairāku gadu darba šodien ir pieņēmusi priekšlikumu pārskatīt direktīvu par tabakas izstrādājumiem. Ierosinātais tiesību akts ietver jaunus un stingrākus noteikumus par tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un tirdzniecību. Jo īpaši ar to aizliedz lietot cigaretes, tinamos tabakas izstrādājumus un bezdūmu tabakas izstrādājumus ar raksturīgiem aromātiem un nosaka, ka uz cigarešu un tinamo tabakas izstrādājumu iepakojumiem obligāti jālieto lieli ilustratīvi brīdinājumi par ietekmi uz veselību. Šie noteikumi regulē pārrobežu tirdzniecību internetā un paredz tehniskos risinājumus, lai cīnītos pret nelegālu tirdzniecību. Turklāt tiek ierosināti pasākumi saistībā ar līdz šim īpaši neregulētiem izstrādājumiem, piemēram, elektroniska 

19.12.2012  ES paziņo par būtisku atbalstu ūdensapgādes iekārtas celtniecībai Džibutijā. Tās darbībai izmantos atjaunojamos energoresursus.

Eiropas Savienība atbalstīs projektu par atsāļošanas iekārtu celtniecību, kurās tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi, lai dažos nabadzīgākajos Džibutijas apgabalos apgādātu ar ūdeni līdz 200 000 iedzīvotāju, kas ir viena ceturtdaļa no valsts iedzīvotājiem. Šādu paziņojumu šodien sniedza attīstības komisārs Andris Piebalgs un Džibutijas premjerministrs Dileita Mohameds Dileita kungs savas vizītes laikā Briselē. 

18.12.2012  Kotdivuāra – ar jaunu Eiropas programmu miljonam cilvēku uzlabosies ūdens pieejamība un sanitārie apstākļi

Pateicoties jaunai Eiropas Komisijas programmai, vairāk nekā vienam miljonam Kotdivuāras lauku iedzīvotāju būs pieejams dzeramais ūdens un sanitārie pamatpakalpojumi. Šī programma ietilpst Eiropas iniciatīvā saistībā ar Tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM) un ir turpinājums 2006.–2010. gadā veiktajiem ārkārtas un atjaunošanas pasākumiem, pievēršoties Kotdivuāras krīzes visvairāk skartajām zonām. Galvenie mērķi ir atjaunot ūdensapgādes infrastruktūru, kas kalpos 350 000 cilvēku, un nodrošināt sanitāro infrastruktūru, ko varēs izmantot 650 000 cilvēku. 

17.12.2012  Jaunā augstskolu reitingā tiks vērtētas 500 augstskolas

Šodien paziņots, ka pieci simti augstskolu no Eiropas un visas pasaules iesaistīsies jaunā starptautiskā augstskolu reitinga sistēmā, kuru ierosinājusi izveidot Eiropas Komisija. Jaunā reitinga sistēma U-Multirank atšķirsies no līdzšinējām reitingu sistēmām, jo klasificēs augstskolas pēc dažādākiem darbības rādītājiem, un tās mērķis būs sniegt objektīvākus, lietotājiem ērti izmantojamus norādījumus par to, ko tās piedāvā. Jaunajā “daudzdimensionālajā” augstskolu reitinga sistēmā augstākās izglītības iestādes tiks atsevišķi klasificētas piecās jomās: reputācija pētniecības jomā, mācīšanās un mācīšanas kvalitāte, starptautiskā ievirze, panākumi zināšanu pārnesē (piemēram, partnerības ar uzņēmumiem un jaundibinātiem uzņēmumiem) un reģionālā iesaiste. Augstskolas tiek aicinātas piete 

17.12.2012  Komisija piešķirs līdzekļus augsta līmeņa akadēmisko pētniecības amatu finansēšanai mazāk attīstītos reģionos

Eiropas Komisijas izmēģinājuma programmas ietvaros universitātēm vai pētniecības iestādēm mazāk attīstītos Eiropas reģionos tiks piešķirtas dotācijas līdz 2,4 miljonu eiro apmērā. Šīs tā dēvētās EPT akadēmisko amatu iniciatīvas mērķis ir piesaistīt izcilus zinātniekus institūcijām, kas vēlas iegūt starptautiska mēroga nozīmi pētniecības jomā. 

17.12.2012  Vide – jauni noteikumi par tīrāku flotes degvielu nāks par labu cilvēku veselībai

Šodien vides jomā stājas spēkā jauni noteikumi par flotes degvielu, kuri ievērojami samazinās gaisa piesārņojumu un tā ietekmi uz cilvēka veselību. Jūras kuģniecības radītais gaisa piesārņojums pārvietojas lielos attālumos un tāpēc arvien vairāk saasina gaisa kvalitātes problēmas daudzās Eiropas pilsētās. Ja nekas netiks darīts, kuģošanas radītās sēra emisijas ES jūras teritorijās līdz 2020. gadam varētu pārsniegt emisijas no visiem sauszemes avotiem. Pārskatītais tiesību akts apturēs šo tendenci, samazinot ne tikai sēra, bet ievērojamā mērā arī cieto daļiņu emisijas un iezīmējot skaidru soli uz priekšu cilvēka veselības un vides aizsardzībā. 

17.12.2012  Jauns ziņojums liecina – ES Pārtikas mehānisms ir palīdzējis 150 miljoniem cilvēku

Kā liecina jauns ziņojums par 2008. gadā izveidoto ES Pārtikas mehānismu pārtikas krīzes negatīvo seku novēršanai, Eiropas Savienība trīs gados ir uzlabojusi vairāk nekā 59 miljonu cilvēku dzīvi 49 valstīs un sniegusi netiešu atbalstu vēl 93 miljoniem cilvēku (piemēram, ļaujot cilvēkiem gūt labumu no pieaugošajām tirdzniecības iespējām attiecīgajā reģionā un apgūt labākas prasmes no kaimiņos esošiem lauksaimniekiem). 

17.12.2012  ES apvieno spēkus ar Pasaules Banku nolūkā attīstīt ūdens un enerģētikas nozari Vidusāzijā

Šodien ES attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņos par dotācijas piešķiršanu Pasaules Bankas vairāku līdzekļu devēju ieguldījumu fondam (MDTF), lai atbalstītu ūdens un enerģētikas nozari Vidusāzijā. Ieguldījumu nolīgums tiks parakstīts tikšanās laikā ar Pasaules Bankas viceprezidentu Filipu Leuerū. 

14.12.2012  Teroristu finansēšanas izsekošana – ir īstenoti pilsoņu aizsardzības pasākumi

Vairāk nekā divus gadus pēc tās stāšanās spēkā Teroristu finansēšanas izsekošanas programma (TFIP) un ar to saistītie aizsardzības pasākumi ir pienācīgi īstenoti. Šāds ir otrā ES un ASV kopīgā pārskata par TFIP īstenošanu secinājums; pārskatīšana tika veikta par laikposmu no 2011. gada 1. februāra līdz 2012. gada 30. septembrim. 

12.12.2012  Komisija plāno modernizēt Eiropas uzņēmējdarbības tiesības un korporatīvo vadību

Šodien Eiropas Komisija ir pieņēmusi rīcības plānu, kurā izklāstītas nākotnē īstenojamās iniciatīvas uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās vadības jomā. 

12.12.2012  "Regulējuma piemērotība": optimāli ES tiesību akti grūtos laikos

Lai uzņēmumi varētu vieglāk un lētāk veikt uzņēmējdarbību un iedzīvotāji varētu baudīt vienotā tirgus sniegtās priekšrocības, Eiropas Komisija paziņoja, ka tā pieņēmusi svarīgu pasākumu kopumu nolūkā nostiprināt un uzlabot Eiropas tiesisko regulējumu un nodrošināt ES „regulējuma piemērotību". Pasākumu kopums ietver jaunu programmu, lai samazinātu nevajadzīgas regulatīvās izmaksas ES un valstu līmenī. Tas ir programmas administratīvā sloga samazināšanai turpinājums, un ar to tiek uzlaboti instrumenti – ietekmes novērtējumi, vērtējumi, sabiedriskās apspriešanas —, pateicoties kuriem var nodrošināt ES tiesību aktu piemērotību. Šis pasākumu kopums ir izveidots, lai palīdzētu ES izaugsmei un konkurētspējai grūtos laikos. Tā nozīmi jau atzina Eiropadome 2012. gada 18. - 19. oktobrī.  

12.12.2012  Graujot mītus un neredzamos šķēršļus: darbotiesspējīgu sieviešu globālās datubāzes darbības sākšana

Šodien Eiropas uzņēmējdarbības augstskolas saistībā ar valdes locekļu sieviešu iniciatīvu Valdēs darbotiesspējīgu sieviešu globālo sarakstu ar datiem par 8000 sievietēm iekļauj datubāzē tiešsaistē. Šajā sarakstā iekļautās sievietes atbilst visiem biržā kotēto uzņēmumu noteiktajiem korporatīvās pārvaldības stingrajiem kritērijiem un ir augsti kvalificētas un gatavas tūlīt sākt darbību uzņēmumu valdēs. Arvien pieaugošais valdēs darbotiesspējīgu sieviešu saraksts – ko tagad uzņēmumi un vadošo darbinieku meklējošie uzņēmumi varēs aplūkot tiešsaistē – skaidri liecina, ka ir ļoti daudz augsti kvalificētu sieviešu, kas var palīdzēt Eiropas un pasaules uzņēmumiem atbilst 21. gadsimta prasībām, un ka ir pienācis laiks likvidēt "stikla griestus", kas traucē sievietēm ieņemt amatus valdēs.  

11.12.2012  Kā, Tavuprāt, uzlabot ES gaisa kvalitātes politiku?

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisku apspriešanu, lai noskaidrotu, kāds būtu visiedarbīgākais veids gaisa kvalitātes uzlabošanai Eiropā. Turpmāko divpadsmit nedēļu laikā ieinteresēto aprindu pārstāvji ir aicināti paust savu viedokli par to, kā iespējams nodrošināt pastāvošo noteikumu pilnīgu īstenošanu, kā tos uzlabot un ar kādiem atbalsta pasākumiem tie būtu papildināmi. Šīs apspriešanas rezultātā gūtās atziņas tiks izmantotas visaptverošā Eiropas gaisa kvalitātes politikas pārskatīšanas procesā, kas paredzēts 2013. gadā. Apspriešana norisināsies līdz 2013. gada 4. martam. 

11.12.2012  Copernicus: Eiropas Zemes novērošanas programmas jaunais nosaukums

Copernicus ir jaunais nosaukums Eiropas Komisijas Zemes novērošanas programmai, kas iepriekš bija pazīstama kā GMES (Globālā vides un drošības novērošana). Jauno nosaukumu šodien Konkurētspējas padomē paziņoja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni. Pasaulē, kurā arvien pieaug dabas un citu katastrofu draudi, programmas Copernicus mērķis ir novērot vides stāvokli uz sauszemes, jūrā un atmosfērā, kā arī uzlabot iedzīvotāju drošību. Saskaņā ar nesen veiktu pētījumu (skat.  

11.12.2012  Skolu partnerības uzlabo skolēnu un skolotāju prasmes

Jaunā pētījumā par to, kā partnerības ietekmē dažādu valstu skolas, tika konstatēts, ka būtiski uzlabojas skolēnu, jo īpaši vidusskolēnu, prasmes, tostarp prasmes kultūras un sociālajā, informācijas tehnoloģiju un svešvalodu jomā. No partnerībām visvairāk ieguva skolēni, kuri bija apmeklējuši partnerskolas. Septiņas no desmit skolām apgalvoja, ka partnerība būtiski vai ļoti būtiski ir ietekmējusi skolēnu informētību kultūras jautājumos un kultūras izpausmes, kā arī sociālās un pilsoniskās prasmes. Tām sekoja datoriemaņas (54 %) un saziņa svešvalodās (52 %). Partnerības tika finansētas ar programmas Comenius starpniecību – tā ir programmai ERASMUS l 

10.12.2012  Viss pašu pacientu rokās: digitāla nākotne veselības aprūpei

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar rīcības plānu to šķēršļu novēršanai, kas Eiropas veselības aprūpes sistēmās neļauj pilnībā izmantot digitālos risinājumus. Izvirzītais mērķis ir pacientu interesēs uzlabot veselības aprūpi, kā arī garantēt pacientiem lielākas iespējas kontrolēt savu aprūpi un samazināt izmaksas. Lai arī gan pacienti, gan veselības aprūpes nozares speciālisti ar sajūsmu izmanto televeselības risinājumus un miljoniem Eiropas iedzīvotāju ir lejupielādējuši viedtālruņu lietojumprogrammas, lai sekotu līdzi savai veselībai un labklājībai, digitālā veselības aprūpe joprojām nav sasniegusi savu uzplaukumu, neraugoties uz to, ka tai ir milzīgs potenciāls veselības aprūpes uzlabošanai un efektīvu ietaupījumu veidošanai.  

07.12.2012  Komisija nāk klajā ar ES prasmju panorāmu, lai risinātu prasmju un pieprasījuma neatbilstību

Šodien Eiropas Komisija oficiāli iepazīstināja ar ES prasmju panorāmu – tīmekļa vietni, kurā pieejama kvantitatīva un kvalitatīva informācija par īstermiņa un vidēja termiņa pieprasītākajām prasmēm, prasmju piedāvājumu un neatbilstību. Izmantojot datus no ES un dalībvalstu līmenī apkopotajām prognozēm, panorāma iezīmēs visstraujāk augošos arodus, kā arī profesijas, kurās vērojams lielākais "sastrēgums" – kurās ir visvairāk neaizpildīto darba vietu. Patlaban, neraugoties uz augstajiem bezdarba rādītājiem, Eiropas Savienībā ir aptuveni 2 miljoni vakantu darba vietu. Tīmekļa vietnē pieejama detalizēta informācija pa nozarēm, profesijām un pa valstīm. 

07.12.2012  Tiesībaizsardzības instrumentu novērtējums: ES līmenī jaunas datubāzes nav nepieciešamas

Informācijas apmaiņa ir būtisks instruments tiesībaizsardzības iestādēm apkarojot gan smagu organizēto noziedzību (piemēram, terorismu, cilvēku tirdzniecību, narkotiku vai šaujamieroču kontrabandu), gan personu izdarītus pārrobežu noziegumus (piemēram, slepkavības un seksuālu vardarbību pret bērniem). 

06.12.2012  ES aicina uzmanīties no negodīgiem noteikumiem, tiešsaistē pērkot spēles, grāmatas, video vai mūziku

Tieši pirms brīvdienām un dāvanu iegādes sezonas Eiropas Komisija publicē rezultātus, kas gūti ES mērogā apsekojot tīmekļa vietnes, kur pārdod spēles, grāmatas, video un mūziku, ko var lejupielādēt datorā vai mobilajā ierīcē. Pārbaude liecina, ka vairāk nekā 75 % šo tīmekļa vietņu neatbilst patērētāju aizsardzības noteikumiem. Īpaši satrauc tas, ka tiek mērķtiecīgi uzrunāti neaizsargāti patērētāji, proti, bērni. Lai saprastu, cik daudz beigās būs jāmaksā, lietotājiem "jāklikšķinās" caur noteikumu labirintu. Bērnus bieži iekārdina piedāvājumi nopirkt priekšmetus spēlēs, kuras it kā esot bez maksas. Ja rodas problēma, palaikam rodas grūtības izmantot pēcpārdošanas pakalpojumus, jo vairāk nek 

06.12.2012  Ministri pieņem Komisijas ierosināto reformu, lai mazinātu birokrātiju pārrobežu tiesu lietās

Uzņēmumi un patērētāji varēs vieglāk atrisināt pārrobežu juridiskos strīdus, pateicoties reformai, ko šodien pieņēma Eiropas tieslietu ministri. Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga atzinīgi novērtēja Padomes pieņemtos reformētos noteikumus, kas nosaka, kuras valsts tiesai ir jurisdikcija pārrobežu lietās un kā tiesas spriedumi, kas izdoti vienā ES valstī, tiek atzīti un izpildīti citā dalībvalstī. Eiropas Komisija šo reformu ierosināja 2010. gadā (skatīt IP/10/1705 un MEMO/10/677).  

06.12.2012  Lai arī ir krīze, ES vadošie uzņēmumi turpina ieguldīt inovācijās

Turpinoties ekonomikas un finanšu krīzei, vairums ES uzņēmumu turpina paļauties uz pētniecību un izstrādi kā savas konkurētspējas pamatu. Tie 2011. gadā ir palielinājuši ieguldījumus pētniecībai un izstrādei par 8,9 % (2010. gadā pieaugums bija 6,1 %). Šis pieaugums gandrīz atbilst ASV uzņēmumiem (9 %), pārsniedz vidējo rādītāju pasaulē (7,6 %) un krietni pārsniedz Japānas uzņēmumus (1,7 %). Nozares, kurās aktīvi noris pētniecība un izstrāde sliecas uzrādīt augstāku nodarbinātības pieaugumu par vidējo. Tie ir Eiropas Komisijas 2012. gada "ES rezultātu apkopojuma par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē" galvenie konstatējumi par pasaules vadošajiem 1500 ieguldītājiem pētniecībā un izstrādē. Starp 50 vadoš 

06.12.2012  Komisija pieņem jaunas vadlīnijas, lai atgādinātu darbiniekiem par pārkāpumu ziņošanas pienākumu

Komisija šodien ir pieņēmusi jaunas vadlīnijas par ziņošanu par pārkāpumiem, lai iedrošinātu darbiniekus pieteikties un sniegt jebkuru informāciju, kas norāda uz korupciju, krāpšanu un citiem nopietniem pārkāpumiem, kurus viņi atklāj savu amata pienākumu pildīšanas gaitā. 

06.12.2012  Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

"Nodokļu nemaksāšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas katru gadu Eiropas Savienībā rada zaudējumus viena triljona eiro apmērā. Tas ir ne tikai skandalozs tik ļoti vajadzīgo ieņēmumu zaudējums, bet arī apdraud taisnīgu nodokļu sistēmu. Dalībvalstīm, protams, ir jāpastiprina pret nodokļu nemaksāšanu vērstie valsts pasākumi, taču ar vienpusējiem risinājumiem nepietiks. Vienota tirgus un globalizētas ekonomikas apstākļos valstu tiesību aktu neatbilstības un nepilnības savā labā izmanto personas, kas cenšas izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tāpēc svarīga ir ES gatavība spēcīgā un vienotā frontē vērsties pret nodokļu nemaksātājiem un viņu atbalstītājiem ,” teica Eiropas komisārs nodokļu jautājumos Aļģirds Šemeta.  

05.12.2012  48 pasaules valstis apvienojas, lai cīnītos pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

ES Iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma kopā ar ASV ģenerālprokuroru Eriku Holderu 5. decembrī atklāja Pasaules aliansi pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē. Šīs iniciatīvas mērķis ir apvienot lēmumu pieņēmējus no visas pasaules, lai labāk identificētu cietušos un palīdzētu viņiem, kā arī sauktu pie atbildības vainīgos. Atklāšanā piedalīsies ministri un augsta līmeņa amatpersonas no 27 ES dalībvalstīm, kā arī pārstāvji no 21 ārpussavienības valstīm (Albānijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrālijas, Filipīnām, Ganas, Gruzijas, Horvātijas, Japānas, Jaunzēlandes, Kambodžas, Korejas Republikas, Melnkalnes, Moldovas, Nigērijas, Norvēģijas, Serbijas, Šveices, Turcijas, Ukrainas un Vjetnamas). 

05.12.2012  Jauniešu nodarbinātība: Komisija ierosina pasākumu kopumu

Eiropas Komisija ierosinājusi pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm risināt nepieņemami augsto jaunatnes bezdarba un sociālās atstumtības rādītāju problēmas, sniedzot jauniešiem darba piedāvājumus, izglītību un apmācību. 

05.12.2012  Jaunas vadlīnijas akvakultūrā un dabas aizsardzībā

Komisija izdod jaunas vadlīnijas, lai uzlabotu izpratni par to, kā ES mēroga aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 ietvaros iespējams nodarboties ar akvakultūru. Vadlīnijās ir izskaidrots, kā vislabāk nodrošināt, lai ar akvakultūru saistītie pasākumi būtu saderīgi ar ES dabas aizsardzības tiesību aktiem, it īpaši — ar Natura 2000 noteikumiem. Tajās uzsvērts, cik liela nozīme akvakultūras nozarei ir pārtikas ražošanā, un izcelta Natura 2000 tīkla svarīgā loma ES bioloģiskās daudzveidības politikas mērķu sasniegšanā. Vadlīnijās īpaša uzmanība ir pievērsta noteikumu par pareizu novērtēšanu īstenošanai saskaņā ar Biotopu 

04.12.2012  Lidojumu drošība: Komisija atjaunina nedrošo aviokompāniju Eiropas ”melno sarakstu”

Eiropas Komisija šodien pieņēma 20. atjaunināto redakciju to gaisa pārvadātāju sarakstam, kuriem Eiropas Savienībā noteikts darbības aizliegums vai darbības ierobežojumi; šis saraksts labāk pazīstams kā "nedrošo aviokompāniju melnais saraksts". Nopietnu ar drošību saistītu problēmu dēļ jaunajā sarakstā ir iekļauti Eritrejā sertificētie gaisa pārvadātāji. Savukārt pēc tam, kad tika konstatēti uzlabojumi drošības situācijā Mauritānijā, no melnā saraksta varēja svītrot visus šajā valstī sertificētos gaisa pārvadātājus. Tā kā arī Jordānijā tika konstatēti uzlabojumi drošības ziņā, no melnā saraksta varēja svītrot arī Jordānijas gaisa pārvadātāju Jordan Aviation. Zināms progress ir dokumentēts arī Lībijā, tomēr Lībijas iestādes piekrita, ka Lībijas gaisa pārvadātājiem netiek dota atļauja  

04.12.2012  Berlīne iegūst 2013. gada Access City balvu pilsētām, kas ir ērtas cilvēkiem ar invaliditāti

Šodien Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga (Viviane Reding) Berlīnei pasniedza 2013. gada Access City balvu. Balva Berlīnei piešķirta kā atzinība par šīs pilsētas vispusīgo un stratēģisko pieeju ikvienam iedzīvotājam pieejamas pilsētvides veidošanā. Šo balvu, ko Komisija organizē kopā ar Eiropas Invalīdu forumu, pasniedza ikgadējā Eiropas invalīdu dienas konferencē Briselē. Balvas mērķis ir mudināt pilsētas dalīties pieredzē un uzlabot pieejamību, tādējādi ceļot kopējo dzīves kvalitāti. 

04.12.2012  Dalībvalstis neievēro svarīgāko termiņu, no kura atkarīga Eiropas vienotās gaisa telpas izveide

Daudzas dalībvalstis pieļāvušas kavējumus un nav nodrošinājušas atbilstību visām prasībām, kas jāizpilda, lai 2012. gada 4. decembrī būtu sākuši darboties deviņi funkcionālie gaisa telpas bloki (FAB). Būtisks termiņš ir nokavēts attiecībā uz FAB (reģionālajiem gaisa telpas blokiem), kas ir nozīmīgs elements vērienīgajos plānos izveidot Eiropas vienoto gaisa telpu, kas trīskāršotu Eiropas gaisa telpas kapacitāti un uz pusi samazinātu gaisa satiksmes vadības izmaksas. Komisija šodien brīdināja, ka sāks pienākumu neizpildes procedūru pret dalībvalstīm par FAB, kuri vēl pilnībā neatbilst visām tiesiskajām prasībām. 2013. gada pav 

04.12.2012  EK un Latvija sāk dialogu par ES fondu izmantošanas principiem pēc 2013. gada

4. decembrī, Eiropas Komisijas pārstāvjiem ES mājā iepazīstinot ar EK nostāju par ES fondu 2014.–2020.  gada plānošanas dokumentu sagatavošanu, ir sākts EK un Latvijas neformālais dialogs. Tā rezultātā nākamajā gadā jāvienojas par ES fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālais fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) līdzekļu izmantošanas principiem Latvijā pēc 2013. gada. 

03.12.2012  Eiropas Invalīdu diena 3. decembrī: eiropieši pārliecinoši atbalsta iespēju labāku pieejamību personām ar invaliditāti

Eiropieši pārliecinoši uzskata, ka cilvēkiem ar invaliditāti jābūt iespējai pilnībā iesaistīties sabiedrībā. To apliecināja jaunais Eiropas Komisijas veiktais apsekojums pirms Eiropas Invalīdu dienas 3. decembrī. Starp aptaujātajiem 97 % teica, ka cilvēkiem ar invaliditāti jābūt iespējai apmeklēt skolu, iekārtoties darbā vai doties iepirkties tāpat kā jebkuram citam. 7 no 10 respondentiem saka, ka preču un pakalpojumu labāka pieejamība ļoti lielā mērā uzlabotu cilvēku ar invaliditāti, vecākā gadagājuma cilvēku un citu, piemēram, vecāku ar maziem bērniem, dzīvi. 84 % uzskata, ka pieejamākas preces un pakalpojumi radītu arī vairāk iespēju rūpniecībai. 

30.11.2012  Komisija atzīst novatoriskus ūdens resursu apsaimniekošanas risinājumus

Eiropas Komisija ir paziņojusi šā gada Eiropas Vides vadības un audita sistēmas gada balvu ieguvējus. Seši uzvarētāji var lepoties ar panākumiem vides saudzēšanā un aizsardzībā un ar novatoriskiem risinājumiem ūdens resursu apsaimniekošanā. Balvu pasniegšanas ceremonija notika vakar vakarā Briselē.  

30.11.2012  Ziņojums: Kā novērst noziedzību Eiropā

Atbrīvot mūsu ielas no ieročiem, veikt pasākumus tiešsaistes iebiedēšanas novēršanai vai veicināt atkarību agrīnu atklāšanu – šīs ir tikai dažas no iniciatīvām noziedzības novēršanas jomā, ko īsteno Eiropas Noziedzības novēršanas tīkls (EUCPN) ES mērogā. Šodienas ziņojumā Eiropas Komisija izvērtē šā tīkla centienus uzlabot Eiropas pilsoņu aizsardzību un drošību. Ziņojumā secināts, ka tiek īstenoti vairāki projekti, kas iedvesmo iesaistītās puses vietējā līmenī, taču tīkls var palielināt savu ietekmi, pievēršot savas iniciatīvas noziedzības novēršanas jomai un ciešākai sadarbībai ar šīs jomas galvenajām iesaistītajām pusēm. 

29.11.2012  Vide: Komisija ieskicē Eiropas virzību uz labklājību planētas ekoloģisko iespēju robežās

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu Vides rīcības programmai (VRP), kuras mērķis ir virzīt ES vides politiku laikposmā līdz 2020. gadam. Neilgi pēc ieteikumiem par īstermiņa izaugsmi [sk. IP/12/1274], kuros uzsvērta nepieciešamība nodrošināt izaugsmi ne tikai šodien, bet arī rīt, Komisija nu ir sagatavojusi priekšlikumus, kuru mērķis ir aizsargāt dabu, veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, radīt jaunas darbvietas un nostādīt Eiropu uz labklājības un veselības ceļa, kas ejams, nepārsniedzot planētas iespējas. 

29.11.2012  Komisija sāk apspriešanu par integrētu pasta paku piegādes tirgu, kas uzlabotu e-tirdzniecību ES

Daudziem e-tirdzniecības uzņēmumiem vairākas nedēļas pirms Ziemassvētkiem pārdošanas ziņā ir viens no intensīvākajiem gada periodiem. Tomēr daudzi no šiem uzņēmumiem pilnībā neizmanto savu uzņēmējdarbības potenciālu ar piegādi saistītu bažu dēļ. Pētījumi liecina, ka tikai 9 % ES patērētāju pērk preces tiešsaistē no citām valstīm, un gan e-mazumtirgotāji, gan pircēji pauž neapmierinātību par trūkumiem pašreizējās piegādes sistēmās tiešsaistē pasūtītām precēm. 57 % e-mazumtirgotāju uzskata, ka pārrobežu piegāde ir šķērslis tirdzniecībai, un 47 % patērētāju satraucas par piegādi pārrobežu darījumos. Efektīvai piegādes (un preču nosū 

29.11.2012  Plāns padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei – Eiropas debašu sākums

Eiropas Komisija šodien pieņēma padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveides plānu, kurā tiek sniegts redzējums par spēcīgu un stabilu struktūru finanšu, fiskālajā, ekonomikas un politikas jomā.  

29.11.2012  Vide. 2013. gada Eiropas Zaļā galvaspilsēta — Francijas pilsēta Nante

Ceremonijā, kas šodien norisināsies Briselē, Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu no Spānijas pilsētas Vitorijas-Gasteisas pārņems Nante, Francijas sestā lielākā pilsēta. 2013. gada Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukums Nantei tika piešķirts pēc spraigas Eiropas mēroga konkursa 2010. gadā. 

28.11.2012  Pirmais gada ziņojums par pārredzamības reģistru liecina, ka iesākts labi, un izvirza turpmākos mērķus 2013. gadam

Pirmais gada ziņojums par Komisijas un Eiropas Parlamenta (EP) kopējo interešu pārstāvju pārredzamības reģistru liecina, ka šī platforma darbojas labi un ir izpildīti visi mērķi, kas bija izvirzīti tās pirmajam darbības gadam. Pamatojoties uz abu iestāžu apņēmību izvērst tālāk šo labi iesākto darbību, ziņojumā ir izvirzīti nākamā gada mērķi un ierosināti galvenie jautājumi, kas būtu jāaplūko platformas pārskatīšanā 2013. gadā.  

28.11.2012  Brīdinājuma mehānisma ziņojums: atbalsts makroekonomikas korekcijām Eiropas Savienībā

28.novembrī publicējot brīdinājuma mehānisma ziņojumu, Eiropas Komisija sāk makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras (MNNP) otro gada ciklu, kas attiecas uz 2 

28.11.2012  2013. gada izaugsmes pētījums: kurss uz ekonomikas atveseļošanu

Eiropas Komisija 28.novembrī pieņēma 2013. gada izaugsmes pētījumu (GIP), kurā noteica piecas prioritātes, kas paredzētas, lai dalībvalstīm palīdzētu pārvarēt krīzi un atjaunot izaugsmi. Ar gada izaugsmes pētījumu tiek uzsākts Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads, kas nodrošina, ka dalībvalstis saskaņo savus budžeta un ekonomikas plānus ar Stabilitātes un izaugsmes paktu un stratēģiju “Eiropa 2020”. 

27.11.2012  EK un Latvija sāk dialogu par ES fondu izmantošanas principiem pēc 2013.gada

Kur un kā Latvija ieguldīs Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus nākamajos septiņos gados? Kā tie uzlabos iedzīvotāju stāvokli un veicinās valsts ekonomisko izaugsmi? Par šiem un citiem jautājumiem otrdien, 4.decembrī, Rīgā sāksies Eiropas Komisijas (EK) un Latvijas 2014.-2020.gada Eiropas Savienības (ES) budžeta plānošanas perioda neformālais dialogs – process, kura rezultātā abām pusēm nākamā gada laikā jāvienojas par Eiropas fondu līdzekļu izmantošanas principiem Latvijā pēc 2013.gada. 

27.11.2012  Eiropas Komisija rīkojas, lai aizsargātu uzņēmumus pret tirgvedības krāpniecību

Šodien Eiropas Komisija izklāstīja virkni pasākumu tirgvedības krāpniecības, piemēram, uzziņu sabiedrību maldinošās darbības, apkarošanai. To mērķis ir labāk aizsargāt uzņēmumus, speciālistus un nevalstiskās organizācijas visā Eiropā pret negodīgiem uzņēmējiem, kas pārkāpj noteikumus un piekopj maldinošu tirgvedības praksi, piemēram, nosūtot veidlapas, kurās lūdz uzņēmumus šķietami bez maksas atjaunināt informāciju, kas iekļauta šo sabiedrību uzziņu materiālos, bet vēlāk par to iekasējot ikgadēju maksu. Mazi uzņēmumi ir jo īpaši neaizsargāti no šiem krāpniekiem, kas bieži vien ir pakļauti citu tiesu jurisdikcijai Eiropas Savienībā. Tas sarežģī tiesībaizsardzību. Tādēļ Komisija paziņoja, ka paredz pastiprināt esošo tiesisko regulējumu ( 

27.11.2012  Komisija, Parlaments un Padome tiekas ar filozofiskajām un nekonfesionālajām organizācijām, lai apspriestu paaudžu solidaritāti Eiropā

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu šodien Komisijas mītnē Briselē organizēja tikšanos ar filozofisko un nekonfesionālo organizāciju pārstāvjiem. Tikšanās devīze ir “Paaudžu solidaritāte: parametru noteikšana rītdienas sabiedrībai Eiropā”. Tikšanos vadīja Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Lāslo Surjans. Eiropas vadītāji un organizāciju pārstāvji apmainījās ar viedokļiem par to, kā, ņemot vērā lielās demogrāfijas problēmas un sociālās inovācijas augošo nepieciešamību, Eiropā stiprināt solidaritāti starp paaudzēm un rosināt aktīvu vecumdienu kultūru. 

26.11.2012  Nodarbinātība: Komisija pilnveido EURES darba meklētāju mobilitātes tīklu

Komisija ir pieņēmusi lēmumu par ES nodarbinātības dienestu tīkla EURES modernizēšanu un pilnveidošanu. Ar šī lēmuma palīdzību tiks uzlabota darba ņēmēju mobilitāte visās dalībvalstīs un sekmēta īstena Eiropas līmeņa darba tirgus izveide. EURES reformas mērķis ir atvieglot darba meklētāju saziņu ar darba devējiem, kuri meklē darbiniekus ar konkrētām prasmēm, pievērsties nozarēm un profesijām, kurās izjūtams prasmju trūkums, un atbalstīt jauniešiem paredzētas mērķtiecīgas mobilitātes shēmas.  

26.11.2012  Noslēdzas EK un SVF otrā kopīgi veiktā pēcprogrammas uzraudzības misija Latvijā

Sekojot sekmīgam trīs gadus ilgušās Eiropas Savienības (ES) finanšu palīdzības programmas noslēgumam, no 20. līdz 26.novembrim Latvijā uzturējās otrā Eiropas Komisijas pēcprogrammas uzraudzības misija, kas tiek veikta kopā ar Starptautisko valūtas fondu, piedaloties Eiropas Centrālās bankas un Pasaules Bankas pārstāvjiem. 

26.11.2012  Bezvīzu ceļošana: ir panākts progress, tomēr daži šķēršļi paliek

Cik apzinīgi valstis ārpus ES pilda savas saistības situācijās, kad ES pilsoņiem ir jānodrošina bezvīzu ceļošana? Eiropas Komisija šodien pieņēma septīto ziņojumu par pārkāpumiem saistībā ar savstarpības principa ievērošanu trešajās valstīs. Ziņojumā redzams, ka pēdējā gada laikā ir palielinājies to valstu skaits, uz kurām ES pilsoņi var ceļot bez vīzas, piemēram, uz Brazīliju. Tomēr dažas valstis joprojām pieprasa, ka ES pilsoņiem ir jābūt vīzai, dodoties ceļojumā, kur faktiski vīza nebūtu vajadzīga. 

25.11.2012  ES izsludina konkursu Eiropas bērniem un jauniešiem par došanos uz Oslo, lai piedalītos Nobela Miera prēmijas oficiālajā ceremonijā

Eiropas Savienība šodien izsludināja zīmējumu un rakstu konkursu bērniem un jauniešiem vecumā no 8 līdz 24 gadiem, kura četrus uzvarētājus aicinās uz 2012. gada Nobela Miera prēmijas ceremoniju Oslo. Konkursu rīko partnerībā ar Eiropas Jaunatnes forumu. Eiropadomes, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāji aicinās četrus uzvarētājus pievienoties Eiropas Savienības oficiālajai delegācijai, kas dosies uz Oslo, lai saņemtu šī gada Miera prēmiju. 

23.11.2012  2013. gads ir Eiropas Pilsoņu gads: Eiropa un jūs esat uzmanības centrā. Iesaistieties diskusijā!

2013. gads ir oficiāli pasludināts par „Eiropas Pilsoņu gadu”. Nākamgad būs pagājuši 20 gadi, kopš ieviesta ES pilsonība, un Pilsoņu gada ietvaros būs jākoncentrējas gan uz sasniegumiem, kas jau gūti pilsoņu labā, gan uz pilsoņu nākotnes ieceru īstenošanu. Šodien Oficiālajā Vēstnesī tika publicēts Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums 2013. gadu pasludināt par Eiropas Pilsoņu gadu, kas pieņemts, pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumu. Šā Eiropas gada pasākumos tiks skaidrots, kā iedzīvotāji var savā labā izmantot savas ES tiesības, kā arī pastāvošie politikas virzieni un programmas. Eiropas gads turklāt rosinās ES mēroga diskusiju ar pilsoņiem par to, kādai nākotnē vajadzētu būt Eiropas Savienībai un kādas reformas ir nepieciešamas, lai uzlabotu pilsoņu ikdienas dzīvi. 

23.11.2012  Otrais Komisijas ziņojums par stāvokli Šengenas zonā

Šengenas zona, kurā pastāv pārvietošanās brīvība, ļauj vairāk nekā 400 miljoniem ES pilsoņu no 26 Eiropas valstīm un arvien lielākam skaitam ārpussavienības valstu pilsoņu ceļot bez iekšējām robežkontrolēm. Šodien Komisija pieņēma otro Šengenas „stāvokļa pārbaudi” – divreiz gadā veicamu pārskatu par Šengenas zonas darbību. 

23.11.2012  Klimata politika: Dohas konferencē jāsagatavo pamats 2015. gada globālajam klimata nolīgumam

ANO Klimata pārmaiņu konferencē, kas nākamnedēļ norisināsies Dohā, Katarā, sāksies smags darbs, lai praktiski īstenotu pagājušā gadā panākto vienošanos pastiprināt globālos klimata pasākumus. Eiropas Savienība vēlas panākt rezultātu, kas visus Durbanā pieņemto lēmumu paketes elementus virza uz jauna globālā klimata nolīguma noslēgšanu līdz 2015. gadam. ES arī ir lūgusi prezidentvalsti Kataru organizēt ministru apspriedes, lai vienotos par konkrētiem pasākumiem, kuru mērķis ir līdz 2020. gadam vēl vairāk samazināt globālās emisijas. ES ir cieši apņēmusies ievērot Durbanā panākto vienošanos un saistības piedalīties Kioto protokola otrajā posmā. 

20.11.2012  Valsts atbalsts: Komisija sāk padziļināti izmeklēt valsts pasākumus par labu Latvijas lidsabiedrībai "airBaltic"

Eiropas Komisija ir sākusi padziļinātu izmeklēšanu, lai pārbaudītu, vai vairāki valsts atbalsta pasākumi, ko Latvija ir sniegusi par labu lidsabiedrībai "airBaltic", kuras lielākais akcionārs ir valsts, atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu. Šobrīd Komisija šaubās par to, ka šie pasākumi ir veikti atbilstoši noteikumiem, kādiem būtu piekritis privāts uzņēmējs tirgus apstākļos. Padziļinātas izmeklēšanas sākšana dod visām ieinteresētajām trešajām personām iespēju izteikt viedokli par izvērtējamajiem pasākumiem. Tas neietekmē izmeklēšanas rezultātus. 

20.11.2012  Lietuva ir 15. ES dalībvalsts, kas paraksta noteikumus par ciešāku sadarbību, lai palīdzētu starptautiskiem pāriem

Eiropas Komisija rīt apstiprinās Lietuvas lēmumu pievienoties ciešākas sadarbības procedūrai, saskaņā ar kuru starptautiski pāri var izvēlēties, kuras valsts tiesību aktus piemērot laulības šķiršanas un laulāto tiesiskas atšķiršanas gadījumā. Atbilstošā regula sniedz pāriem tiesisko noteiktību un novērš „apsteigšanas sacīkstes” un labvēlīgākas tiesas izvēles iespēju laulības šķiršanas pieteikuma iesniegšanā, vienlaikus ļaujot izvairīties no emocionāli un finansiāli smagiem tiesas procesiem. 

20.11.2012  Eiropas Parlamenta vēlēšanas — pilsoņiem, kas dzīvo citā ES valstī, būs vieglāk kandidēt vēlēšanās

Pēc Eiropas Parlamenta šodienas balsojuma par Eiropas Komisijas priekšlikumu ES pilsoņiem, kas dzīvo citā dalībvalstī, būs vieglāk kandidēt 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Šodien plenārsēdē Eiropas Parlamenta locekļi nobalsoja ar pārliecinošu vairākumu (618 nobalsoja par, 23 nobalsoja pret un 14 atturējās), lai minētais priekšlikums tiktu apstiprināts. Likumprojekta mērķis, veicot grozījumus spēkā esošajos noteikumos (Direktīva 93/109/EK), ir vienkāršot procedūras, lai ES pilsoņi, kas nav attiecīgās dalībvalsts pilsoņi, varētu kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Viena no Komisijas iniciatīvām ir veicināt un atvieglot dalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Pēc priekšlikuma apstiprināšanas Eiropas Parlamentā plānots, ka Padome to pieņems līdz 2012. gada beigām.  

20.11.2012  Komisija iepazīstina ar jauno izglītības pārvērtēšanas stratēģiju

Lai gan jauniešu bezdarba līmenis Eiropas Savienībā ir sasniedzis gandrīz 23 %, tomēr vienlaikus ir vairāk nekā 2 miljoni vakantu darba vietu, ko nevar aizpildīt. Eiropai ir radikāli jāizvērtē, kā izglītības un apmācības sistēmas varētu nodrošināt prasmes, kas vajadzīgas darba tirgū. Uzdevums ir grūts, ņemot vērā plaši izplatītos taupības pasākumus un samazināto izglītības budžetu. Šodien Eiropas Komisija sāk īstenot jaunu stratēģiju, kas ir nosaukta par izglītības pārvērtēšanas stratēģiju un kurā dalībvalstis tiek aicinātas nekavējoties rīkoties un nodrošināt, lai jaunieši iegūtu darba tirgū nepieciešamās prasmes un kompetences, kā arī tiktu sasniegti izaugsmes un nodarbinātības mērķi. 

19.11.2012  Komisija ierosina 2013. gada zvejas iespējas no zivju krājumiem, kas ir starptautisku nolīgumu priekšmets

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu par nākamā gada (2013) zvejas iespējām no zivju krājumiem, kurus pārvalda kopīgi ar trešām personām, piemēram, Norvēģiju vai reģionālām zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO), visā pasaulē. Starptautiskās sarunas par daudziem attiecīgajiem krājumiem vēl turpinās. Tāpēc pagaidām priekšlikumā norādīts salīdzinoši nedaudz skaitļu. Tas tiks papildināts, kad būs notikušas sarunas ar trešām personām un organizācijām. 

19.11.2012  Pētījums aicina lielāku uzmanību pievērst informācijas tehnoloģiju un uzņēmējdarbības prasmju apguvei skolās

Jaunā Eiropas Komisijas ziņojumā konstatēts, ka informācijas tehnoloģiju, uzņēmējdarbības un pilsoniskuma mācīšanai ir būtiska nozīme, gatavojot jauniešus mūsdienu darba tirgum, taču kopumā skolas vēl arvien nevelta pietiekamu uzmanību šīm starpnozaru prasmēm salīdzinājumā ar pamatprasmēm rakstpratībā, matemātikā un dabaszinātnēs. Daļēji problēmas pamatā ir grūtības ar novērtējumu. Piemēram, tikai 11 Eiropas valstīs (Beļģijas flāmu kopienā, Bulgārijā, Igaunijā, Īrijā, Francijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Somijā) ir standartizētas procedūras, kuras ļauj novērtēt pilsoniskuma prasmes un kuru mērķis ir izkopt kritisko domāšanu un rosināt aktīvu līdzdalību skolās un sabiedrībā. Nevienā no 31 valsts, kuras piedalījās apsekojumā (27 ES dalībvalstīs, Horvātijā, Islandē, Norvēģijā un Turcijā 

16.11.2012  Infografika – cik augsti ir nodokļi ES valstīs?

Latvijas nodokļu sistēma pēdējā laikā atkal kļuvusi par visā sabiedrībā plaši apspriestu tēmu, tāpēc Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā tieši uz nākamā gada Latvijas budžeta pieņemšanas laiku ir izveidojusi infografiku, kurā salīdzinātas atsevišķu nodokļu likmes ES dalībvalstīs. 

16.11.2012  Bieži uzdoti jautājumi: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) aprit 10 gadi

Šonedēļ EFSA apritēja desmit gadi. Par godu šim notikumam, kas sakrīt arī ar ES vispārējo pārtikas aprites tiesību aktu ieviešanas 10. gadadienu, EFSA sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizēja augsta līmeņa konferenci “Ready for the challenges of tomorrow” (“Gatavi nākotnes izaicinājumiem”), kas notika 2012. gada 13. novembrī Parmā, Itālijā. Konferencē tiksies starptautiska mēroga nozares eksperti, un tās mērķis ir atzīmēt šo gadadienu, atskatoties uz līdzšinējiem sasniegumiem, un apsvērt, kā vislabāk risināt turpmākos uzdevumus. 

16.11.2012  Vide. ES tiecas uzņemties vadošo lomu centienos samazināt atkritumu izgāšanu jūrā

Atkritumu nonākšana jūrā nopietni apdraud piekrastes un jūras vidi visā pasaulē. Jūras biotopi tiek piesārņoti ar cilvēka radītiem atkritumiem un citiem mēsliem, kas rada arvien lielākas ekoloģiskas, ekonomiskas, medicīniskas un estētiskas problēmas. Eiropas Komisija uzlabos informētību par šo globālo problēmu saskaņā ar šovasar Riodežaneiro uzņemtajām saistībām samazināt šāda piesārņojuma izplatību un ietekmi uz jūras ekosistēmām. 

16.11.2012  Zivsaimniecība: Komisija ierosina rīcības plānu jūrasputnu aizsardzībai

Eiropas Komisija šodien pieņēma rīcības plānu jautājumā par jūrasputnu netīšu sagūstīšanu zvejas rīkos. Ir zinātniski pierādīts, ka ik gadu zvejas rīkos iet bojā liels skaits tādu jūrasputnu kā albatrosi, vētrasputni, alki, gauras un nirējpīles. Līdzšinējie pasākumi šīs situācijas novēršanai ir izrādījušies neefektīvi. Jaunais rīcības plāns iedibina pārvaldības sistēmu, kas ļaus samazināt jūrasputnu netīšas sagūstīšanas apjomus tiktāl, cik tas ir praktiski iespējams. Galvenā uzmanība plānā veltīta āķu jedu un stacionāro zvejas rīku zvejniecībām, kurās jūrasputnu netīšas sagūstīšanas apjomi ir vislielākie, taču nav aizmirstas arī traļu un riņķvadu zvejniecības. Plāns ir satura ziņā daudzveidīgs, tajā nor 

15.11.2012  Aicinam jauniešus pieteikties īstermiņa praksē!

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina jauniešus pieteikties īstermiņa praksē! Stažēšanās laiks kādā no pārstāvniecības nodaļām – līdz 6 nedēļām.  Sīkāka informācija: http://ej.uz/bx6p  

15.11.2012  Ir pienācis laiks pabeigt iekšējā enerģijas tirgus izveidi

Efektīvs, savstarpēji savienots un pārredzams Eiropas iekšējais enerģijas tirgus piedāvās pilsoņiem un uzņēmumiem drošu un ilgtspējīgu energoapgādi ar viszemākajām iespējamajām izmaksām. Ar šodienas paziņojumu par to, kā uzlabot iekšējā tirgus darbību, Komisija aicina dalībvalstis pastiprināt centienus transponēt un īstenot pašreizējos ES iekšējā enerģijas tirgus noteikumus. Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm, lai uzlabotu patērētāju iespējas un samazinātu valsts iejaukšanos, kas kropļo tirgu. 

15.11.2012  Komisija brīdina trešās valstis par nepietiekamiem pasākumiem cīņā pret nelegālu zveju

Eiropas Komisija ir pastiprinājusi rīcību, lai cīnītos pret nelegālu zveju visā pasaulē, brīdinot astoņas trešās valstis, ka tās varētu tikt noteiktas par valstīm, kuras Komisija uzskata par nesadarbīgām cīņā pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju. Attiecīgās valstis ir Beliza, Kambodža, Fidži, Gvineja, Panama, Šrilanka, Togo un Vanuatu. Šodien pieņemtais lēmums ir pirmais šāda veida lēmums un tajā ir uzsvērts, ka šo valstu pasākumi nav pietiekami, lai izskaustu nelegālu zveju. Lēmumā ir norādīti konkrēti trūkumi, piemēram, dialoga neesība vai pasākumu trūkums, lai novērstu nepilnības zvejniecību uzraudzībā, kontrolē un pārraudzībā, un tajā ierosināti koriģējoši pasākumi, lai trūkumus novērstu. Šajā posmā lēmums neparedz pasāku 

15.11.2012  Vide: Komisija iepazīstina ar Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālo plānu

Komisija ir nākusi klajā ar Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālo plānu – tā ir stratēģija, kuras mērķis ir nodrošināt labas kvalitātes ūdens pieejamību pietiekamā apjomā, lai apmierinātu iedzīvotāju, tautsaimniecības un vides aizsardzības vajadzības. 

14.11.2012  Sievietes uzņēmumu padomēs – Komisija ierosina 40 % mērķi

14.novembrī Eiropas Komisija ierosinājusi likvidēt neredzamos šķēršļus, kas joprojām kavē talantīgu sieviešu izvirzīšanos vadošos amatos Eiropas lielākajos uzņēmumos. Komisija ir ierosinājusi tiesību aktu nolūkā izpildīt izvirzīto mērķi, proti, ka biržā kotētos uzņēmumos, izņemot mazos un vidējos uzņēmumus, 40 % no padomes locekļiem jābūt no nepietiekami pārstāvētā dzimuma. Pašlaik padomēs ir viena dzimuma pārsvars – 85% no padomju locekļiem bez izpildpilnvarām un 91,1 % no vald ēm izpildlocekļiem ir vīrieši, turpretī sieviešu īpatsvars šajos amatos attiecīgi ir 15 % un 8,9 %. Neraugoties uz spraigajām sabiedrības diskusijām un dažām brīvprātīgajām ierosmēm valstu un Eiropas mērogā, pēdējos gados situācija nav būtiski mainījusies – kopš 2003. gada sieviešu skaits uzņēmumu padomēs vidēji pieaudzis par nieka 0,6 procentpunktiem gadā. 

14.11.2012  Komisārs Piebalgs pirms enerģētikas ministru sanāksmes Adisabebā paziņo par ES atbalstu lielākās saules enerģijas elektrostacijas Rietumāfrikā būvniecībai

ES attīstības komisārs Piebalgs šodien paziņoja, ka ES atbalstīs Āfrikas lielākās saules enerģijas elektrostacijas celtniecību Burkinafaso. Tajā ražos 32 gigavatstundas gadā, kas ir 6 % no pašreizējās valstī saražotās elektroenerģijas. Tādējādi ar enerģiju tiks apgādāti apmēram 400 000 iedzīvotāju. Komisārs Piebalgs par to paziņoja pirms došanās uz Adisabebu (Etiopijā), kur viņš piedalīsies Āfrikas enerģētikas ministru konferencē un Vispārējā Āfrikas enerģētikas nedēļā. 

14.11.2012  Emisiju tirdzniecība. Komisija iepazīstina ar Eiropas oglekļa emisiju tirgus reformas variantiem

Eiropas Komisija veic divus svarīgus pasākumus, lai mazinātu pieaugošo emisiju kvotu piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotību ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS). Kā tūlītēju pirmo pasākumu, lai ierobežotu emisiju kvotu pārpalikuma ātru uzkrāšanos, Komisija iesniedza oficiālu priekšlikumu pārskatīt izsoles laika profilu un atlikt ("back-load") 900 miljonu emisiju kvotu izsolīšanu ES ETS trešajā posmā, kas sākas nākamajā gadā. Komisija šodien arī pieņēma ziņojumu par situāciju Eiropas oglekļa dioksīda emisiju tirgū, kurā izklāstīta virkne iespējamo strukturālo pasākumu, ko var veikt, lai mazinātu pārpalikumu. 

14.11.2012  Līdz ar Nobela Miera prēmiju piešķirtā naudas balva tiks veltīta projektiem, ar kuriem atbalsta karā un konfliktos cietušus bērnus

Eiropas Komisija šodien Eiropas Savienības vārdā oficiāli pieņēma līdz ar Nobela Miera prēmiju piešķirto naudas balvu un norādīja, ka tā vēlas veltīt šo naudas balvu bērniem, kurus ir skāris karš un konflikti visā pasaulē. 

13.11.2012  Cietušo tiesības ir prioritāte – stāsies spēkā jauni noteikumi par cietušo tiesībām

Rīt Oficiālajā Vēstnesī tiks publicēts jauns Eiropas tiesību akts, ar ko nostiprinās noziegumos cietušo tiesības – tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā katru gadu noziegumos cieš 75 miljoni personu. Ministru padome 4. oktobrī pieņēma direktīvu par cietušo tiesībām (IP/12/1066), ko 12. septembrī ar pārliecinošu vairākumu apstiprināja Eiropas Parlaments (MEMO/12/659). Direktīvā ir noteiktas cietušo minimuma tiesības, kas būs spēkā visā ES (sk.  

09.11.2012  Eiropā pazīstamas personas aicina ES vadītājus atbalstīt programmu Erasmus

Vairāk nekā 100 Eiropā pazīstamas personas no izglītības, literatūras, ekonomikas, filozofijas un sporta pasaules ir parakstījušas atklātu vēstuli ES valstu un valdību vadītājiem, atbalstot apdraudēto studentu apmaiņas programmu Erasmus . Starp parakstītājiem no visām ES dalībvalstīm ir spāņu kinorežisors Pedro Almodovar , FK Barcelona direktors Sandro Rosell , Nobela prēmijas laureāts profesors Christopher Pissarides un vairāki olimpisko spēļu medaļu ieguvēji. Latvijā starp vēstules parakstītājiem ir dziedātājs Lauris Reinis, TV raidījumu vadītājs Juris Šteinbergs, Mākslas akadēmijas 

08.11.2012  Jauns ES atbalsts māšu dzīvību glābšanai Libērijā

Šodien ES attīstības komisārs Andris Piebalgs tikšanās laikā ar Libērijas prezidenti un 2011. gada Nobela Miera prēmijas laureāti Ellenu Džonsoni Sērlīfu paziņos par jaunu programmu 42 miljonu eiro apmērā. Jaunais ES finansējums sniegs ieguldījumu, lai uz pusi samazinātu māšu mirstības līmeni līdz 375 uz 100 000 dzīvi dzimušajiem; pašreiz šis rādītājs ir 770 uz 100 000 (viens no augstākajiem pasaulē). Šis finansējums tiks izmantots veselības centru atjaunošanai, medicīnisku iekārtu iegādei, veselības aprūpes darbinieku apmācībai un daudziem citiem pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumus šajā valstī. Minētais finansējums ir daļa no Eiropas Savienības TAM iniciatīvas, kuras budžets ir 1 miljarda eiro apmērā un kura paredz 

08.11.2012  CARS 2020 — spēcīgai, konkurētspējīgai un ilgtspējīgai Eiropas autobūves nozarei

Autobūves nozarē un ar to saistītajās nozarēs ir 12 miljoni nodarbināto, un tai ir būtiska nozīme Eiropas labklājības nodrošināšanai un darba vietu radīšanai. Eiropas Savienībā ir jābūt pasaules līmeņa autobūves nozarei, kas ražo pasaulē energoefektīvākos un drošākos transportlīdzekļus un nodrošina augsti kvalificētas darba vietas miljoniem iedzīvotāju. Lai to panāktu, Eiropas Komisija šodien iesniedza rīcības plānu “CARS 2020”, kura mērķis ir līdz 2020. gadam nostiprināt šīs nozares konkurētspēju un ilgtspēju. 

07.11.2012  Rudens prognoze 2012.–2014. gadam: kuģosim nemierīgos ūdeņos

ES ekonomikas īstermiņa perspektīvas joprojām ir nestabilas, tomēr tiek prognozēts, ka 2013. gadā pakāpeniski atjaunosies IKP pieaugums. Domājams, ka salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rādītāju IKP 2012. gadā samazināsies par 0,3 % Eiropas Savienībā un par 0,4 % eirozonas valstīs. 2013. gadam Eiropas Savienībā tiek prognozēts IKP pieaugums 0,4 % apmērā un eirozonas valstīs 0,1 % apmērā. Sagaidāms, ka ES saglabāsies ļoti augsts bezdarba līmenis.  

07.11.2012  Biežāk uzdotie jautājumi par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT)

07.11.2012  Vīzu politika ekonomiskās izaugsmes sekmēšanai ES

Šodien tika pieņemts stratēģisks paziņojums, kurā Komisija izvērtēja, kā kopējās vīzu politikas īstenošana un pilnveide varētu sekmēt izaugsmi ES, atvieglojot ceļošanas iespējas trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri vēlas apmeklēt ES. 

07.11.2012  Komisija ierosina atļaut 16 salu valstu pilsoņiem ieceļot bez vīzas

Sešpadsmit salu valstu pilsoņi drīz varēs ceļot uz Šengenas zonu bez vīzas. Tas pavērs iespējas un radīs priekšrocības gan ES, gan šo 16 valstu valstspiederīgajiem. 

07.11.2012  Klimata politika: Komisija ierosina būtiski samazināt fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas

Šodien, iesniedzot priekšlikumu, kas paredz būtiski samazināt fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) emisijas, Eiropas Komisija ir spērusi platu soli pretim klimata jomā izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem. F-gāzu sasilšanas potenciāls var būt līdz pat 23 000 reižu lielāks nekā oglekļa dioksīdam (CO2), bet šo gāzu emisijas kopš 1990. gada ir pieaugušas par 60 %, kamēr pārējo siltumnīcefekta gāzu emisijas ir samazinājušās. Ierosinātās regulas mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt F-gāzu emisijas par divām trešdaļām, salīdzinot ar šodienas līmeni. Tā turklāt aizliedz F-gāzu izmantošanu jaunās noteiktu veidu iekārtās, piemēram, virtuves ledusskapjos, ja ir viegli pieejamas klimatam mazāk kaitējošas alternatīvas. 

06.11.2012  Revīzijas palātas gada ziņojums liecina, ka trešo gadu pēc kārtas kopējais kļūdu īpatsvars attiecībā uz ES izdevumiem bijis zemāks par 4 %

Pagājušajā gadā lielum lielajā daļā maksājumu no ES budžeta, tas ir netika pieļautas skaitliskas kļūdas. Revīzijas palātas gada pārskatā apstiprināts, ka 2011. gadā attiecībā uz ES izdevumiem pieļauto kļūdu kopējais īpatsvars nav mainījies, proti, tas joprojām ir zemāks par 4 %. Revīzijas palāta jau piekto gadu pēc kārtas sniedz labvēlīgu atzinumu par ES uzskaiti. 

05.11.2012  Digitalizācijas programma: Komisijas lēmums paver ceļu 4G ieviešanai Eiropā

Eiropas Komisija šodien pieņēma lēmumu pievienot vēl 120 MHz radiofrekvenču spektram, kas atvēlēts 4G tehnoloģijām, piemēram, LTE (Long Term Evolution), ap 2 GHz frekvenču joslu. Šo joslu patlaban izmanto vienīgi UMTS (Universālā mobilo telesakaru sistēma) bezvadu sakariem, ko dēvē par 3G tīkliem. Lēmumā dalībvalstīm noteikts pienākums vēlākais līdz 2014. gada 30. jūnijam atvērt attiecīgo frekvenču spektru un paredzēti harmonizēti tehniskie nosacījumi, kas ļauj līdzāspastāvēt dažādām tehnoloģijām. Tādējādi Eiropas Savienībā ātrdarbīgiem bezvadu platjoslas sakariem tagad būs pieejams līdz pat divreiz lielāks frekvenču spektra apjoms nekā ASV, proti, aptuveni 1000 MHz. 

05.11.2012  Paziņoti pirmās Marijas Kirī vārdā nosauktās godalgas laureāti

Šodien Nikosijā, Kiprā, svinīgā ceremonijā tika paziņoti pirmie Eiropas Komisijas jaunās Marijas Kirī vārdā nosauktās godalgas ieguvēji par izciliem sasniegumiem pētniecībā. Trīs laureāti (sīkāka informācija pielikumā) ir Dr. Gkikas Magiorkinis no Grieķijas kategorijā "Daudzsološs pētniecības talants", Dr. Claire Belcher no Apvienotās Karalistes kategorijā "Zinātnes komunikācija" un Dr. Sarit Sivan no Izraēlas kategorijā "Jaunrade un uzņēmējdarbība". Svinīgajā ceremonijā Eiropas komisāre izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietās Andrula Vasiliu katram zinātniekam pasniedza trofeju. 

31.10.2012  Riepu marķēšana – ietaupīts benzīns un nauda, labākas riepas

No 1. novembra, stājas spēkā ES regula par riepu marķēšanu. Uz jaunās uzlīmes ar skaidrām un viegli saprotamām piktogrammām būs attēlota informācija par trīs svarīgiem riepas parametriem (degvielas patēriņa efektivitāte, saķere uz slapjas ceļa virsmas un ārējais rites troksnis), kas palīdzēs patērētājiem, pērkot riepas, tās izvēlēties, pamatojoties uz pilnīgāku informāciju. Tāpat kā visiem zināmā sadzīves tehnikas energoefektivitātes marķējuma gadījumā preces veiktspēju klasificēs skalā no "G" (slikta) līdz "A" (vislabākā). 

29.10.2012  Eiropas uzņēmumiem, pilsētām, reģioniem un zinātniekiem ES līdzekļi būs pieejami ātrāk un vienkāršāk

Pēc jaunās Finanšu regulas stāšanās spēkā Komisija ir pieņēmusi jaunus, sīki izstrādātus noteikumus tās īstenošanai. No 2013. gada 1. janvāra ES līdzekļu piešķiršana uzņēmumiem, NVO, pētniekiem, studentiem, pašvaldībām un citiem līdzekļu saņēmējiem tiks uzlabota, pateicoties vienkāršotām procedūrām. Jaunais tiesību akts palielina pārredzamību un nosaka lielāku pārskatatbildību ikvienam, kurš rīkojas ar ES finansēm. Tas paver plašākas iespējas izmantot vienreizējos maksājumus un vienotas likmes mazākām summām, novērš nepieciešamību vienu un to pašu informāciju ievadīt katru reizi, kad jūs piesakāties ES līdzekļiem, un ievieš tiešsaistes pieteikumus, kā arī daudzus citus jaunus elementus. 

29.10.2012  Komisāra Piebalga vizīte Ganā: "Gana ir attīstības paraugs"

Rīt Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs sāks divu dienu vizīti Ganā. Viņš tiksies ar prezidenta vietnieku Paa Kwesi Bekoe Amissah-Arthur un izteiks atzinību par īstenoto sekmīgo politisko pāreju pēc prezidenta Atta Mills aiziešanas mūžībā.  

26.10.2012  Zaļā gaisma dota pirmajai Eiropas pilsoņu iniciatīvai, kas izvietota Komisijas serveros

Pēc tam, kad Luksemburgas iestādes sertificēja savu paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmu (OCS), Fraternité 2020 kļuva par pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI), kuras ietvaros sākta atbalsta apliecinājumu vākšana Eiropas Komisijas serveros. Fraternité 2020 mērķis ir "veicināt ES apmaiņas programmas, piemēram, tādas kā Erasmus vai Eiropas brīvprātīgo dienests, lai sekmētu vienotas Eiropas izveidi, kuras pamatā ir pilsoņu solidaritāte". Šī ir pirmā EPI, ko reģistrējusi Komisija. 

26.10.2012  Komisija nāk klajā ar bērniem paredzētu viedtālruņa un planšetdatora aplikāciju par vidi

Eiropas Komisija ir izstrādājusi aplikāciju par vidi, ko var lejupielādēt lietošanai Apple un Android ierīcēs. " Zoe makes a splash! ! " jeb — latviskojot — "Zanes piedzīvojumi ūdens pasaulē" ir interaktīva digitāla grāmatiņa, kas paredzēta bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem un ir lejupielādējama par brīvu. Viedtālruņa aplikācija stāsta par diviem zinātkāriem bērniem, kuri iepazīst ūdens resursu nozīmi ikdienā. Bērniem par ūdeni stāsta runājoša varde, kas izskaidro arī, kādu ietekmi rada piesārņots ūdens, un parāda, kā var novērst šo problēmu. Jautras un interaktīvas ainiņas mijas a 

25.10.2012  Komisija apkopo viedokļus par to, kādus turpmākus pasākumus veikt pēc konferences “Rio+20”

Apvienoto Nāciju Organizācijas pasaules augstākā līmeņa konferencē “Rio+20”, kas norisinājās 2012. gada jūnijā Riodežaneiro, tika izvirzīts mērķis nostiprināt atjauninātas politiskas saistības attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību. Lai turpinātu konferencē iesākto, Eiropas Komisija vēlas izstrādāt konkrētas darbības un pasākumus, lai ilgtspējīgu attīstību padarītu par īstenību gan ES, gan visā pasaulē. Viedokļu un ideju apkopošanai ir uzsākta sabiedriskā apspriešana. Tajā iegūtie rezultāti tiks izmantoti 2013. gada pirmajā ceturksnī plānotajā Komisijas paziņojumā par turpmākiem pasākumiem pēc konferences “Rio+20”. Apspriešana notiks līdz 2013. gada 15. janvārim. 

25.10.2012  Vide – Komisija racionalizēs noteikumus par projektu ietekmes uz vidi novērtēšanu

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar jauniem priekšlikumiem par to, kā racionalizēt tiesību aktus par ietekmes uz vidi novērtēšanu. Minēto priekšlikumu mērķis ir mazināt administratīvo slogu un atvieglot lielu projektu potenciālās ietekmes novērtēšanu, vienlaikus nevājinot pašreizējos vides aizsardzības pasākumus. Pašreizējais vides aizsardzības līmenis tiks nostiprināts, un uzņēmumu darbību atvieglos saskaņotāks tiesiskais regulējums. 

24.10.2012  Komisija ierosina veidot īpašu fondu trūcīgo personu atbalstam

Eiropas Komisija nākusi klajā ar priekšlikumu veidot fondu vistrūcīgāko personu atbalstam. Tas dalībvalstīs atbalstītu palīdzības programmas, kuru ietvaros tiek nodrošināta pārtika vistrūcīgākajiem cilvēkiem, kā arī apģērbs un citas nepieciešamības preces bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem bērniem. Tagad minētais priekšlikums tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam (EP) un Eiropas Savienības (ES) Ministru padomei apstiprināšanai. 

24.10.2012  Zivsaimniecība: Komisija ierosina 2013. gada zvejas iespējas Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā

Eiropas Komisija ir ierosinājusi konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā 2013. gadā. Šodienas priekšlikumā ir noteikta kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) un zvejas piepūle attiecībā uz krājumiem, kurus pārvalda tikai ES. Saskaņā ar zinātniskajiem ieteikumiem Komisija ierosina palielināt vai saglabāt nemainīgu KPN no 16 krājumiem (tostarp dažiem mencas, Norvēģijas omāra un jūrasmēles krājumiem) un samazināt KPN no 47 krājumiem. 

23.10.2012  Komisija pieņem 2013. gada darba programmu

Savā 12. septembra runā par situāciju Eiropas Savienībā1 priekšsēdētājs Barrozu izklāstīja vērienīgu redzējumu par ES. Galvenais mērķis joprojām ir panākt, lai ES atgrieztos uz ilgtspējīgas izaugsmes ceļa. Tas ir prioritārs uzdevums, kā īstenošanai vajadzīga jauna domāšana un mērķtiecīga rīcība konkrētās galvenajās politikas jomās. Šodien pieņemtajā Komisijas darba programmā 2013. gadam izklāstīts, kā Komisija strādās līdz šā gada beigām un turpmāk.  

23.10.2012  Vide – ES atzīmē Finanšu instrumenta videi un dabas aizsardzības 20. gadskārtu

Vakar vakarā Genkā (Beļģija) tika atzīmēta divu galveno ES vides politikas struktūrelementu 20. gadskārta. Aprit divdesmit gadu, kopš ES pieņēmusi Biotopu direktīvu, vienu no abiem programmas Natura 2000 – Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīkla – stūrakmeņiem. Arī LIFE, Finanšu instrumentam videi, aprit 20. gadskārta. 

23.10.2012  Komisija izstrādā rīcības plānu par tiešsaistes azartspēlēm

Tiešsaistes azartspēles ES ir viena no ātrāk augošajām pakalpojumu jomām, kuras gada izaugsmes temps ir gandrīz 15 %, un tiek lēsts, ka 2015. gadā tās ikgadējie ieņēmumi būs EUR 13 miljardi. Šī joma turpina attīstīties līdz ar tiešsaistes tehnoloģiju straujo progresu. Tiešsaistes azartspēļu pakalpojumi ietver virkni laimes spēļu, piemēram, sporta derības un pokeru, kazino un loterijas, un viena vai vairāku veidu tiešsaistes azartspēles spēlē 6.8 miljoni patērētāju. Tomēr pastāv arī tūkstošiem neregulētu azartspēļu vietņu, bieži vien ārpus Eiropas Savienības, kurām patērētāji var piekļūt un kuras rada ievērojamu apdraudējumu, piemēram, krāpšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. 

23.10.2012  Grozījumi ES budžetā par labu Eiropas studentiem, zinātniekiem, NVO, uzņēmumiem un reģioniem

Komisija šodien pieņēma budžeta grozījumus, lai varētu izpildīt savas juridiskās saistības pret ES līdzekļu saņēmējiem. Tas atbilst Padomes un Eiropas Parlamenta kopīgajam paziņojumam, ko pieņēma dienā, kurā tika pieņemts ES 2012. gada budžets, aicinot Komisiju lūgt papildu līdzekļus, "iesniedzot budžeta grozījumu, ja 2012. gada budžetā iekļautās apropriācijas nebūs pietiekamas, lai segtu izdevumus". 

23.10.2012  Komisija ierosina dot zaļo gaismu ciešākas sadarbības izveidei finanšu darījumu nodokļa jomā

Kopumā 11 dalībvalstīm, kas vēlas piemērot ES finanšu darījumu nodokli, īstenojot ciešāku sadarbību, vajadzētu to atļaut, jo visi juridiskie nosacījumi šādai pārejai ir izpildīti. Tāds ir secinājums Komisijas šodien pieņemtajā priekšlikumā Padomes lēmumam. Turklāt priekšlikumā pausta doma, ka ciešāka sadarbība finanšu darījumu nodokļa jomā ne vien sniegtu "tūlītējas taustāmas priekšrocības" iesaistītajām valstīm, bet arī veicinātu labāku vienotā tirgus darbību Savienībā kopumā.  

19.10.2012  Rīgu apmeklē divi Eiropas Savienības komisāri

Piektdien, 19.oktobrī, darba vizītē Rīgā ieradīsies Eiropas Savienības (ES) iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma (Cecilia Malmström) un attīstības komisārs Andris Piebalgs. Viņi tiksies ar Saeimas deputātiem un piedalīsies Rīgas Ekonomikas augstkolas (REA) rīkotā diskusijā par migrāciju un izglītību. 

19.10.2012  Paziņoti izcilākie hiti – desmitās "European Border Breakers" balvas ieguvēji

Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu un Eiropas mūzikas festivāla "Eurosonic Noorderslag" rīkotāji šodien paziņoja 2013. gada "European Border Breakers" balvas ieguvējus, kura tiek piešķirta labākajiem jaunajiem talantiem Eiropas popmūzikā.  

19.10.2012  Ar dažiem klikšķiem pārbaudi atsauktās preces visā pasaulē!

Darbu sāk jauns starptautisks portāls, kas ļaus iestādēm visā pasaulē apmainīties ar informāciju par bīstamām precēm, kuras ir izņemtas no aprites. Portāls "Global Recalls" ir ES un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) valstu, tostarp ASV, Austrālijas un Kanādas, kopīgi īstenots projekts. 

18.10.2012  Jaunas pamatnostādnes iekšzemes ūdensceļu un dabas aizsardzības jomā

Komisija nāk klajā ar jaunām pamatnostādnēm par iekšzemes kuģošanu un dabas aizsardzību, lai palīdzētu šai svarīgajai nozarei piemērot ES vides tiesību aktus. Pamatnostādnēs — "Iekšzemes ūdensceļu transports un "Natura 2000" — ilgtspējīga iekšzemes ūdensceļu attīstība un pārvaldība saistībā ar ES Putnu un Dzīvotņu direktīvām" — ir paskaidrots, kā vislabāk nodrošināt to, lai ar iekšzemes kuģošanu saistītās darbības būtu saderīgas ar ES vides politiku kopumā un jo īpaši ar tiesību aktiem par dabu. Dokumentā ir arī uzsvērts, ka iekšzemes kuģošanai ir liela nozīme ES transporta tīkla ilgtermiņa ilgtspējas nodrošināšanā, un ir izcelti sasniegumi, kas līdz šim panākti šajā nozarē, integrējot tās darbībās dabas aizsardzību. 

17.10.2012  Jauns Komisijas priekšlikums, kura mērķis ir samazināt biodegvielas ražošanas ietekmi uz klimatu

Komisija šodien publiskoja priekšlikumu, ar kuru paredzēts ierobežot zemes pārveidi, ko izraisa biodegvielas ražošana, un panākt to, ka ES izmantotā biodegviela mazāk kaitē klimatam. No pārtikas kultūraugiem ražotas biodegvielas izmantojums, lai izpildītu 10 % atjaunojamās enerģijas mērķi, nedrīkstēs pārsniegt 5 %. Ierobežojuma mērķis ir stimulēt alternatīvas biodegvielas attīstību, tā saukto otro paaudzi, ko ražo no nepārtikas izejvielām, piemēram, atkritumiem vai salmiem, un kas emitē ievērojami mazāk siltumnīcefekta gāzu nekā fosilais kurināmais un neatstāj tiešu ietekmi uz pārtikas ražošanu pasaulē. Pirmo reizi, aprēķinot biodegvielas siltumnīcefekta gāzu rādītājus, tiks ietverta ietekme uz zemes pārveidi, tas ir, tiks ņemtas vērā netiešās zemes izmantojuma izmaiņas. 

17.10.2012  ES diena pret cilvēku tirdzniecību – darbojoties kopā, lai izskaustu cilvēku tirdzniecību

Sesto gadu atzīmējot ES dienu pret cilvēku tirdzniecību, 18. oktobrī ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma piedalīsies un teiks runu konferencē, kuras mērķis ir nospraust turpmāko rīcību un nodrošināt, ka visi procesa dalībnieki darbojas kopā, lai virzītos uz mērķi – cilvēku tirdzniecības izskaušanu. Šajā pasākumā, kuru rīko Eiropas Komisija un ES prezidējošā valsts Kipra, piedalīsies arī Kipras iekšlietu ministre Eleni Mavru un ES koordinatore cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā Mirija Vasiliadu. 

16.10.2012  Eiropas Attīstības dienas 2012: jaunu ideju apspriešana par pārtikas nodrošinātību, sociālo aizsardzību un privāto sektoru jaunattīstības valstīs

Šā gada Eiropas Attīstības dienās tiks uzsvērti jaunattīstības valstīm aktuāli jautājumi. Laikā, kad jaunietekmes valstis kļūst arvien bagātākas, kad Āfrikā tiek novērota nepieredzēta ekonomiskā izaugsme un uzņēmējdarbības straujš uzplaukums, bet vienlaikus nodrošinātība ar pārtiku joprojām ir akūta problēma un palielinās nevienlīdzība, starptautiskās attīstības kopiena pulcēsies Briselē 16.-17. oktobrī Eiropas Attīstības dienās, lai apspriestu šīs problēmas un turpinātu īstenot globālo stratēģiju. 

16.10.2012  Komisija uzsāk apspriešanu par ieteikumu telesakaru tirgu jomā

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisku apspriešanu, lai atjauninātu pašreizējo sarakstu, kurā iekļauti attiecīgie vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telesakaru tirgi, uz kuriem attiecas "7. panta procedūra" atbilstoši ES noteikumiem telesakaru jomā (sk. MEMO/10/226). Šie tirgi ietver mazumtirdzniecības piekļuvi publiskajam tālruņu tīklam un vairumtirdzniecības piekļuvi platjoslai. Attiecīgo tirgu saraksts valstu regulatīvajām iestādēm (VRI) palīdz saskaņoti regulēt tirgu. Pārskatā tiks ņemtas vērā būtiskākās tirgus un tehnoloģiskās izmaiņas, piemēram, uz internetu balstītas lietojumprogrammas un pakalpojumi, dažāda veida tīklu un pakalpojumu tuvināšana un ļoti ātra interneta tīklu un pakalpojumu izstrāde. Balstoties uz rezul 

16.10.2012  Jauns apsekojums liecina par plašu atbalstu attīstības palīdzībai

85 % ES pilsoņu uzskata, ka Eiropai, neraugoties uz ekonomikas krīzi, būtu jāturpina palīdzēt jaunattīstības valstīm. Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien Eiropas Attīstības dienās paziņoja apsekojuma rezultātus. Jauna Eirobarometra aptauja par attīstības jomu liecina, ka 61 % eiropiešu atbalsta palīdzības palielināšanu, lai palīdzētu cilvēkiem izkļūt no nabadzības. Vienlaikus vairākums (55 %) pauž viedokli, ka palīdzība vairs nebūtu jāsniedz strauji augošām jaunietekmes valstīm. Vairums cilvēku (61 %) uzskata, ka palīdzība būtu jākoncentrē uz nestabilām valstīm, kas, piemēram, ir cietušas konfliktos vai dabas katastrofās. 

15.10.2012  Jāpastiprina atbalsts Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Eiropas mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) joprojām cenšas atgūties no krīzes. Raugoties uz ES kopumā, līdz šim ir bijis iespējams panākt vienīgi tādu izaugsmi, kura lielākoties nerada jaunas darbavietas, kā liecina atšķirīgās tendences 27 ES dalībvalstīs. Šodien, pirmajā Eiropas MVU nedēļas dienā, Eiropas Komisija Briselē iepazīstināja ar 2012. gada MVU darbības pārskata ziņojuma rezultātiem, kā arī ar faktu lapām par MVU darbību visās ES dalībvalstīs. Neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, MVU joprojām saglabā savu Eiropas ekonomikas stūrakmens lomu – vairāk nekā 98 % no visiem uzņēmumiem (apmēram 20,7 miljoni) ir tieši MVU, kuros tiek nodarbināti vairāk nekā 87 miljoni cilvēku. Pārliecinoši lielākā daļa (92,2 %) no MVU ir mikrouzņēmumi, k 

15.10.2012  Izsludināta pieteikšanās komunikācijas balvām Kopējās lauksaimniecības politikas jomā!

Lai atzīmētu Kopējās lauksaimniecības politikas 50. gadskārtu, Eiropas Komisija ir pirmo reizi izsludinājusi komunikācijas balvu konkursu. 

15.10.2012  Komisija plāno ievērojami palielināt kultūras nozares auditoriju

Rīt Eiropas Komisija paziņos, ko tā iecerējusi darīt, lai auditoriju un māksliniekus izvirzītu kultūras un radošajām nozarēm paredzētās programmas "Radošā Eiropa" centrā. Projektos, kuri tiks atbalstīti no ES fonda ar budžetu 1,8 miljardi eiro, kas aptvers un stiprinās esošās programmas "Kultūra" un "Media", galvenā uzmanība tiks veltīta auditorijas palielināšanai; tāpat tiks ieviesta aizdevumu garantiju shēma, lai aktivizētu finansējuma saņemšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kultūras nozarēs.  

12.10.2012  Erasmus uzņēmējdarbības balvu saņem veiksmes stāsta video par Latvijas uzņēmējas pieredzi Grieķijā

Gatavojoties gaidāmajai MVU nedēļai no 15. līdz 21. oktobrim, programmas “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” īstenošanā ir sasniegts būtisks robežpunkts: programmā ir atbalstīti vairāk nekā 2600 uzņēmēji, jo līdz šim organizēti vairāk nekā 1300 pieredzes apmaiņas braucieni jaunajiem un pieredzējušajiem uzņēmējiem. Vakar notikušajā ceremonijā Briselē uzņēmēji un vietējie kontaktpunkti (starpniekorganizācijas) tika apbalvoti par aktīvu un veiksmīgu ieguldījumu programmā.  

11.10.2012  Eiropas vienotās gaisa telpas projekts 10 gadu laikā nav sniedzis gaidītos rezultātus

Eiropas vienotās gaisa telpas pamatprojekts, kura mērķis ir izveidot vienotu Eiropas gaisa telpu, trīskāršojot caurlaidspēju un uz pusi samazinot gaisa satiksmes izmaksas, nav sniedzis gaidītos rezultātus. Priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politikas jautājumiem atbildīgais komisārs Sīms Kallass šodien paziņoja par saviem plāniem 2013. gada pavasarī izvirzīt jaunus tiesību aktu priekšlikumus projekta īstenošanas paātrināšanai, kā arī veikt visus iespējamos izpildes nodrošināšanas pasākumus, tostarp — vajadzības gadījumā — ierosināt pienākumu neizpildes procedūras. 

11.10.2012  ES pārtikas pakām Latvijas trūcīgajiem piešķir 5,2 miljonus eiro

Nākamgad Eiropas Savienības (ES) trūcīgāko personu pārtikas programmai Latvijā būs pieejami 5,2 miljoni eiro, bet visā ES  finansējums būs 500 miljonu eiro. Visvairāk naudas trūcīgo atbalstam saņem Itālija, Spānija un Polija, bet kopumā Eiropas palīdzību  izvēlējušās 19 valstis. 

10.10.2012  Ziņojumi par dalībvalstu konkurētspēju un rūpniecības stāvokli ES

Lai panāktu ilgtspējīgu izaugsmi, radītu augstvērtīgas darba vietas un risinātu sabiedrības problēmas, ar ko saskaramies, Eiropai rūpniecības sarukuma tendence 21. gadsimtā jāpavērš pretējā virzienā. Rīkojoties tūlīt, jānovērš pašreizējā lejupslīdes tendence, lai līdz 2020. gadam sasniegtu rūpniecības īpatsvaru 20 % no ES IKP pašreizējo 15,6 % vietā. Tādēļ Komisija ierosina vairākas prioritāras darbības, kas īpaši attiecībā uz MVU stimulētu ieguldījumus jaunās tehnoloģijās, uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, piekļuvi tirgiem un finansējumam un nodrošinātu, lai prasmes atbilst rūpniecības vajadzībām. 

10.10.2012  Mazumtirgotāji rīkojas: nost ar pārtikas atkritumiem!

Mazumtirgotāji ir apņēmušies brīvprātīgi iesaistīties atkritumu — un it īpaši pārtikas atkritumu — novēršanā. Vakar Mazumtirdzniecības forumā Briselē viņi no jauna apliecināja, ka, neraugoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju, ir jāturpina virzība uz resursefektīvu ekonomiku. Atskatoties uz iepriekšējos gados paveikto un samērojot to ar galvenajiem pašu izvirzītajiem ilgtspējības mērķiem, piemēram, "pārdot vairāk videi nekaitīgu produktu", jāteic, ka panākumi ir vērā ņemami. 

10.10.2012  Eiropas un Pasaules diena pret nāvessodu – ES uzsver apņemšanos panākt nāvessoda vispārēju atcelšanu

Šodien ir Eiropas un Pasaules diena pret nāvessodu. Eiropas Savienība noraida nāvessoda piemērošanu visās lietās un jebkuros apstākļos. Nāvessoda vispārēja atcelšana ir viens no galvenajiem ES politikas mērķiem cilvēktiesību jomā. 

05.10.2012  Konference par Latvijas izaugsmes iespējām Eiropas Savienības daudzgadu budžeta kontekstā

5.oktobrī Ārlietu ministrijā notiks konference „Eiropas Savienības daudzgadu budžets 2014.-2020.gadam Latvijas izaugsmei”. Tā tiks veltīta diskusijām par Latvijas prioritātēm un interesēm Eiropas Savienības budžeta 2014. – 2020.gadam kontekstā, tajā skaitā par Kopējo lauksaimniecības politiku un Kohēzijas politiku. 

05.10.2012  Maksājumu kavējumu novēršana ļaus izvairīties no bankrota

Eiropas Savienībā maksātnespējas dēļ ir zaudēti 450 000 darbvietu, un ikgadējais nesamaksāto parādu apjoms ir 23,6 miljardi eiro. Eiropā 57 % uzņēmumu jeb par 10 % vairāk nekā pagājušajā gadā 1 apgalvo, ka maksājumu kavējumu dēļ tiem ir problēmas ar likviditāti. Ik dienu visā Eiropā bankrotē vairāki desmiti mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), jo netiek apmaksāti to rēķini. Lai izbeigtu šo maksājumu kavējumu radīto postošo praksi Eiropā, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks An 

05.10.2012  Atvērto durvju dienas 2012: Nostiprināt ES reģionālo politiku Eiropas izaugsmes finansēšanai

Lielākā ikgadējā pasākuma reģionālās un pilsētpolitikas jomā desmitgade tiek atzīmēta izšķirošā brīdī. Sarunas par ES budžetu ir nonākušas būtiskajā beigu posmā, un notiek apspriešanās par nozīmīgām reformām struktūrfondu darbībā. Vairāk nekā 6000 reģionālo pārstāvju no visas Eiropas apņemsies īstenot spēcīgu reģionālo politiku ar atbilstošiem budžeta līdzekļiem. 

05.10.2012  Aizvien vairāk ir Eiropas valstu, kur samazinātas vai iesaldētas skolotāju algas

Reaģējot uz ekonomisko lejupslīdi, sešpadsmit Eiropas valstīs ir samazinātas vai iesaldētas skolotāju algas. Saskaņā ar Eiropas Komisijas Pasaules Skolotāju Dienā publicēto ziņojumu budžeta ierobežojumi un taupības pasākumi visvairāk ietekmējuši skolotājus Īrijā, Grieķijā, Spānijā, Portugālē un Slovēnijā. Skolotāju algas Bulgārijā, Kiprā, Igaunijā, Francijā, Ungārijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Apvienotajā Karalistē, Horvātija un Lihtenšteinā ir nedaudz pazeminājušās vai palikušas nemainīgas. Tomēr ziņojumā Par algām un piemaksām skolotājiem un skolu vadītājiem Eiropā 2011./2012. gadā ir arī minēts, ka četrās valstīs – Čehijā, Polijā, Slovākijā u 

04.10.2012  Kodolspēkstaciju noturības testi: jau tā augstie drošības standarti vēl jāpaaugstina

Kodolspēkstaciju drošības standarti Eiropā ir visumā augsti, taču gandrīz visās Eiropas kodolspēkstacijās ieteicams uzlabot atsevišķus drošības elementus. Tomēr valstu kodoldrošības iestādes ir secinājušas, ka nav pamata slēgt nevienu kodolspēkstaciju. Tāda ir galvenā doma Eiropas Komisijas šīsdienas paziņojumā par kodolspēkstaciju noturības testu rezultātiem. Testos konstatēts, ka ne visās dalībvalstīs tiek pilnībā piemēroti Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) ieteiktie standarti un starptautiskā paraugprakse. Komisija rūpīgi sekos līdzi ieteikumu īstenošanai, kā arī nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, lai uzlabotu kodoldrošību Eiropā. 

04.10.2012  Komisija rāda priekšzīmi konferencē par XXI gadsimta IT risinājumiem

Šodien un rīt vairāk nekā 800 IT speciālistu un rīcībpolitikas plānotāju no ES iestādēm un aģentūrām apmeklēs Eiropas Komisijas rīkoto šāgada IKT konferenci, lai palīdzētu digitalizēt ES iestāžu darbu XXI gadsimtā. 

04.10.2012  Komisija ierosina pasākumus biopirātisma problēmas risināšanai un dabas materiālu pētniecības sekmēšanai

Šodien tika izvirzīts priekšlikums, kas varētu palīdzēt ES pētniekiem un uzņēmumiem, sniedzot drošu piekļuvi ģenētiskajiem resursiem no valstīm ārpus Savienības. Šis priekšlikums — projekts regulai, ar kuru tiktu īstenots Nagojas protokols par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un no tiem gūto ieguvumu sadali, — ir izstrādāts tā, lai aizsargātu to valstu un to pirmiedzīvotāju un vietējo kopienu tiesības, kuras ļauj izmantot savus ģenētiskos resursus un ar tiem saistītās zināšanas, līdztekus sniedzot Eiropas pētniekiem uzlabotu, drošu piekļuvi kvalitatīviem ģenētisko resursu paraugiem ar nelielām izmaksām un lielu tiesisko noteiktību. 

04.10.2012  Lielākās bankas, telesakaru uzņēmumi un valstu valdības apvieno spēkus ES mēroga kiberuzbrukumu novēršanas mācībās

Simtiem kiberdrošības speciālistu no visas ES simulācijā, kas šodien visas dienas garumā norisinās viscaur Eiropā, pārbauda savu gatavību novērst kiberuzbrukumus. Mācībās Kibereiropa 2012 400 speciālistiem, kas pārstāv lielas finanšu iestādes, telesakaru uzņēmumus, interneta pakalpojumu sniedzējus, kā arī pašvaldības un valstu valdības no visas Eiropas, izkliedētā pakalpojuma atteikuma (DDoS) simulācijā nāksies cīnīties ar vairāk nekā 1200 atsevišķiem kiberincidentiem (ietverot pāri par 30 000 e-pasta sūtījumu). Mācībās tiek izmēģināts, kā šie speciālisti rīkotos un sadarbotos, ja notiktu ilg 

03.10.2012  ES mājā diskutēs par augstākās izglītības reformu

Augstākās izglītības reformai izgaismojoties kā kopīgai  Eiropas Savienībā vajadzībai, Eiropas Komisijas pārstāvniecība 3.oktobrī uzaicinājusi uz Rīgu  Londonas Universitātes profesoru Endiju Grīnu (Andy Green), lai Latvijas Universitātē nolasītu lekciju par augstākās izglītības ietekmi uz sabiedrības nevienlīdzības mazināšanu un piedalītos augsta līmeņa debatēs ES mājā. 

03.10.2012  II vienotā tirgus akts — divpadsmit prioritāras darbības jaunai izaugsmei

Šogad ir vienotā tirgus 20. gadadiena. Daudz ko ir izdevies paveikt. Patērētājiem Eiropā vienotais tirgus nozīmē plašāku izvēli un zemākas cenas. Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem ir devis iespēju brīvi ceļot, apmesties uz dzīvi un strādāt jebkur, kur tie vēlas. Jauniešiem tas ir pavēris perspektīvu mācīties ārzemēs: pēdējo 25 gadu laikā šo iespēju ir izmantojuši vairāk nekā 2,5 miljoni studentu. Vairāk nekā 23 miljoniem uzņēmumu ES vienotais tirgus ir padarījis pieejamus 500 miljonus patērētāju un ģenerējis ārvalstu ieguldījumus. Par to vairs nav šaubu, ka stiprs, stabils un integrēts vienotais tirgus rada izaugsmi, veido jaunas darba vietas un piedāvā Eiropas iedzīvotājiem tādas iespējas, kādu tiem pirms 20 gadiem nebija.  

03.10.2012  ES izvirza izturētspēju kā centrālo elementu savā darbā bada un nabadzības apkarošanai

Attīstības komisārs Andris Piebalgs un par humāno palīdzību, starptautisko sadarbību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgā komisāre Kristalīna Georgijeva šodien ierosināja jaunu politiku, lai palīdzētu neaizsargātām kopienām visā pasaulē palielināt to izturētspēju pret nākotnes krīzēm. 

03.10.2012  Nanomateriāli – atsevišķa pieeja jaunāko tehnoloģiju drošumam

Nanotehnoloģija šobrīd gūst ievērojumus panākumus, un nākotnē tā arī varētu mainīt tehnoloģisko atklājumu “spēles noteikumus” un stimulēt ekonomisko izaugsmi. Atzīstot šo faktu, Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar paziņojumu par otro pārskatīšanu regulējumam attiecībā uz nanomateriāliem, kurā iekļauti arī Komisijas plāni uzlabot ES tiesību aktus, lai nodrošinātu nanomateriālu drošu izmantošanu. 

01.10.2012  ES pieņem apstiprināto aromatizējošo vielu sarakstu

Pārtikā tiks izmantotas vēl nekaitīgākas aromatizējošās vielas, un to izmantojums būs vēl caurredzamāks — to nodrošinās divi tiesību akti, kurus šodien pieņēmusi Eiropas Komisija. Pārtikas nozare drīkstēs izmantot tikai tās aromatizējošās vielas, kuras iekļautas apstiprinātajā sarakstā.  

28.09.2012  Ceturkšņa ziņojums liecina, ka attiecībā uz darba tirgu un sociālo jomu atšķirības starp dalībvalstīm nemazinās

Eiropas Savienībā 2012. gada otrajā ceturksnī situācija nodarbinātības un sociālo jautājumu jomā saglabājās ļoti nopietna — kopumā ir pieaudzis bezdarbs, turklāt vērojamas lielas atšķirības starp dalībvalstīm, pasliktinās mājsaimniecību finansiālā situācija un palielinās bērnu nabadzība. Kopš 2011. gada beigām ES vai nu notiek recesija, vai arī tā ir uz recesijas robežas, un kopējais noskaņojums ekonomikā ir sasniedzis zemāko punktu trīs gadu periodā. Šajā kontekstā joprojām ir niecīgas izredzes atrast darbu, salīdzinot ar laiku pirms krīzes. 2012. gada pirmajā ceturksnī lielākais darba stundu skaits, ko nostrādā pilna laika darbinieki, tika reģistrēts Grieķijā un Austrijā, bet zemākais — Somijā, Itālijā un Īrijā. Minētais fakts ir starp galvenajiem secinājumiem, kas iekļauti jaun 

27.09.2012  Jauna stratēģija Eiropas uzņēmējdarbības un pārvaldes veicināšanai ar mākoņdatošanas palīdzību

Eiropas Komisijas jaunā stratēģija “Mākoņdatošanas potenciāla atraisīšana Eiropā” ieskicē darbības, kas līdz 2020. gadam Eiropā dos tīro ieguvumu 2,5 miljonu jaunu darba vietu izteiksmē un ES IKP ikgadējo ietaupījumu EUR 160 miljardu (aptuveni 1 %) apmērā. 

27.09.2012  Transports — ES aviācijas jaunie apvāršņi

Aviācija pasaulē būtiski mainās, un Eiropu recesija ir skārusi smagāk, nekā daudzus citus reģionus. Eiropas Komisija šodien izklāstīja vērienīgu priekšlikumu paketi, kas veicinās ES aviācijas nozares starptautisko konkurētspēju, uzsākot sarunas ar galvenajiem partneriem, lai piekļūtu jaunām uzņēmējdarbības iespējām strauji augošajos tirgos, izstrādājot jaunus instrumentus, lai apkarotu negodīgu konkurenci, un izveidojot atbilstošus reglamentējošus nosacījumus, lai veicinātu ieguldījumus. 

27.09.2012  Komisijas locekle Vasiliu pasniedz Eiropas atzinības balvas valodu apguvē

Pieci projekti, kuros panākta ārkārtēja izcilība valodu mācīšanas un apguves veicināšanā, šodien tika apbalvoti ar pirmo Eiropas atzinības zīmju galveno balvu valodu apguves un mācīšanas jomā (“European Language Label of the Labels Awards”). Uzvarējušie projekti (sīkāku informāciju skatīt turpmāk) ir no Beļģijas, Itālijas, Lietuvas, Norvēģijas un Rumānijas. Andrula Vasiliu, Eiropas Komisijas locekle, kas atbild par izglītību, kultūru, daudzvalodību un jaunatnes lietām, pasniedza balvas projektu pārstāvjiem konferencē “Daudzvalodība Eiropā”, kas norisinājās Limasolā (Kipra) un kas ir viens no gandrīz 500 visā Eiropā notiekošiem pasākumiem, atzīmējot Eiropas Valodu dienu.