Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Team Europe
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

01/10/2010 00:00:00

Kas tas ir?

Team Europe, reizēm saukti par "eirologiem", ir ekspertu tīkls Eiropas Savienības jautājumos. Team Europe Latvija dalībnieki ir atzīti akadēmiskie eksperti katrs savā jomā - ekonomikā, politikas zinātnē, tiesībās utt. -, kas specializējušies ES tēmu izpētē un lekciju lasīšanā.

Team Europe mērķis ir veicināt zināšanas un celt sabiedriskās diskusijas kvalitāti par ES jautājumiem, nodrošinot eksperta viedokli. Team Europe dalībnieki saglabā akadēmisko neatkarību.

Pirmo Team Europe Latvijā izveidoja 2003. gadā kā lektoru tīklu ar mērķi informēt sabiedrību pirms referenduma par pievienošanos ES. Eiropas Komisijas pārstāvniecība atjaunoja Team Europe 2009. gada nogalē.

 

Ko dara?

Team Europe dalībnieki jeb "eirologi":

- uzstājas konferencēs, semināros, diskusijās u.c. pasākumos, sniedzot informāciju un piedaloties diskusijā;

- kā viedokļu autoritātes sniedz komentārus un uzstājas plašsaziņas līdzekļos;

- veic pētījumus par aktuālām ES tēmām un iepazīstina sabiedrību ar to rezultātiem;

- lasa lekcijas un citādi informē sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas dalību ES.

 

Aicinām sadarboties ar Team Europe dalībniekiem:

- iesaistot viņus savos pasākumos;

- piedāvājot sava reģiona plašsaziņas līdzekļiem, kad nepieciešams eksperta viedoklis.

 

  Team Europe

   

  Vārds, uzvārds: Dace Akule

  Ieņemamais amats: Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS Eiropas politikas pētniece

  Kontaktinformācija: akule@providus.lv

  Kompetences joma: Eiropas lietas

  Apņemšanās: ES lietu komentēšana medijiem, regulāra piedalīšanās konferencēs, blogu rakstīšana par ES jautājumiem, kā arī Latvijas iedzīvotāju līdzdalības organizēšana lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā caur tādām iniciatīvām kā "Eiropas pilsoņu debates" vai "Jaunas idejas Eiropai".

   

   

  Vārds, uzvārds: Sarmīte Bremze

  Ieņemamais amats: LLU asociētā profesore

  Kontaktinformācija:sarmite.bremze@llu.lv

  Kompetences joma: pedagoģija, filoloģija (angļu valoda un literatūra)

  Apņemšanās: Stratēģijas Eiropa 2020 ieviešanas pasākumi Latvijā, Latvijas augstskolās, īstenojot būtiskas pārmaiņas augstākajā izglītībā tās kvalitātes, konkurētspējas celšanai.

   

   

  Vārds, uzvārds: Linda Jākobsone

  Ieņemamais amats: Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS asociētā pētniece

  Kontaktinformācija:linda.jakobsone@gmail.com

  Kompetences joma: Eiropas lietas, starptautiskās attiecības

  Apņemšanās:

   

   

  Vārds, uzvārds: Ilga Kreituse

  Ieņemamais amats: RSU Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras vadītāja, RSU asociētā profesore

  Kontaktinformācija:ilga.kreituse@rsu.lv

  Kompetences joma: politikas zinātne, vēsture

  Apņemšanās:

   

   

  Vārds, uzvārds: Veiko Spolītis

  Ieņemamais amats: RSU lektors

  Kontaktinformācija:veiko.spolitis@helsinki.fi

  Kompetences joma: Eiropas lietas, starptautiskās attiecības, globalizācija, ES izglītības politika

  Apņemšanās: Publicēšanās Latvijas un ES valstu plašsaziņas izdevumos/pētnieciskos žurnālos, komentējot ES integrācijas/politiku attīstību. 

   

   

  Vārds, uzvārds: Dainis Zelmenis

  Ieņemamais amats: RSU asociētais profesors

  Kontaktinformācija:dainis_zelmenis@rsu.lv

  Kompetences joma: ES ekonomiskā politika, mārketings

  Apņemšanās: Monogrāfija "Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvija".

   

   

  Vārds, uzvārds: Daina Grasmane

  Ieņemamais amats: LLU asociētā profesore

  Kontaktinformācija:daina.grasmane@apollo.lv

  Kompetences joma: pedagoģija, filoloģija (angļu valoda un literatūra)

  Apņemšanās: Organizēt seminārus, tikšanās, diskusijas un sarīkojumus par ES Jelgavas pilsētas un novada jauniešiem sadarbībā ar sociālajiem partneriem.

   

   Matīss D. Kukainis

  Vārds, uzvārds: Matīss D. Kukainis

  Ieņemamais amats: Spīgulis&Kukainis ZAB Zvērināts advokāts, nekustamo īpašumu speciālists, Amerikas Tirdzniecības kameras Latvijā valdes loceklis

  Kontaktinformācija:matiss@sk-legal.com

  Kompetences joma: Eiropas tiesības, starptautiskās tiesības

  Apņemšanās: Veicināšu diskusijas par ES tēmām ar studentiem RSEBAA universitātē, kur pasniedzu kursu par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības tiesībām.
  Kolēģus darbā, kā arī citus advokātus no Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas informēšu par jaunumiem un svaigākajām aktualitātēm Eiropas Savienības tiesību nozarē.
  Būdams Amerikas tirdzniecības palātas Latvijā valdes loceklis un viceprezidents, pieminēšu Eiropas Savienības lomu un ietekmi uz biznesa vidi Latvijā mūsu konferencēs un sanāksmēs.

   

   

  Vārds, uzvārds: Raita Karnīte

  Ieņemamais amats: Ekonomikas prognožu centra valdes locekle

  Kontaktinformācija:raita@epc.lv

  Kompetences joma: ekonomika

  Apņemšanās:

   

   

  Vārds, uzvārds: Ainars Nābels - Šneiders

  Ieņemamais amats: LR Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītāja vietnieks

  Kontaktinformācija:ainars.nabels-sneiders@zm.gov.lv

  Kompetences joma: Kopējā lauksaimniecības politika

  Apņemšanās: Lekciju lasīšana par ES lauksaimniecības politikas nostādnēm. Lauksaimniecības politikas skaidrošana studentiem, ierēdņiem, ārzemniekiem.

   

   

  Vārds, uzvārds: Ilze Ostrovska

  Ieņemamais amats: Baltijas Starptautiskās akadēmijas „Eiropas studiju” bakalaura un maģistra programmu direktore, pasniedzēja

  Kontaktinformācija:clendes@apollo.lv

  Kompetences joma: Eiropas lietas, Latvijas politika

  Apņemšanās: Diskusiju organizešana un vadīšana dažādos Latvijas reģionos un novados. Līdzdalība diskusijās TV un radio, publikācijas presē un metodiski palīglīdzekļi studentiem, kuri studē ES problemātiku; līdzdalība, organizējot dažādus pasākumus skolām un augstskolu studentiem par ES problēmām - olimpiādes, konkursus.

   

   

  Vārds, uzvārds: Inna Dovladbekova

  Ieņemamais amats: RSU Eiropas studiju fakultātes Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras vadītāja

  Kontaktinformācija:inna.dovladbekova@rsu.lv

  Kompetences joma: ekonomika

  Apņemšanās:

   

   

  Vārds, uzvārds: Andris Sprūds

  Ieņemamais amats: RSU Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras asociētais profesors, Latvijas Ārpolitikas Institūta pētnieks

  Kontaktinformācija:aspruds@hotmail.com

  Kompetences joma: ES enerģētikas politika, Kopējā ārējā un drošības politika

  Apņemšanās: Piedalīšanās pētniecibas projektos un konferencēs, kas saistās ar ES enerģētikas un ārējās un drošības politiku.

   

   

  Vārds, uzvārds: Viktors Makarovs

  Ieņemamais amats: Politikas centra "EuroCivitas" direktors, RSU vieslektors, politikas centra "EU-Russia Centre" (Brisele) viespētnieks

  Kontaktinformācija:viktor.makarov@gmail.com

  Kompetences joma: ES-Krievijas attiecības, Austrumu partnerība, ES paplašināšanās, Eiropas identitātes, pilsonība

  Apņemšanās: EuroCivitas rīkotas konferences un semināri, kā arī analītiski raksti Latvijas medijos par norādītajām tēmām.

   

   

  Vārds, uzvārds: Feliciana Rajevska

  Ieņemamais amats: Vidzemes Augstskolas Maģistru studiju programmas PK direktore, asociētā profesore

  Kontaktinformācija:rajevska@latnet.lv

  Kompetences joma: ilgstpējīga attīstība, darbs, solidaritāte

  Apņemšanās:

   

   

  Vārds, uzvārds: Andris Nātriņš

  Ieņemamais amats: SIA "Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūra" direktors

  Kontaktinformācija:andris.natrins@gmail.com

  Kompetences joma: ekonomika

  Apņemšanās:

   

   

  Vārds, uzvārds: Reinis Āboltiņš

  Ieņemamais amats: Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS enerģētikas politikas analītiķis

  Kontaktinformācija:reinis@providus.lv

  Kompetences joma: enerģētika un klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība

  Apņemšanās:

   

   

  Vārds, uzvārds: Eugene Eteris

  Ieņemamais amats: RSU Eiropas studiju fakultātes asociētais profesors

  Kontaktinformācija:euget@integrin.dk

  Kompetences joma: Eiropas lietas

  Apņemšanās: Lekciju lasīšana RSU, 2 lekcijas ES Mājā, Rīgā; dalība starptautiskajās konferencēs, zinātnisko rakstu veidošana RSU, grāmatas par ekonomisko krīzi un Latviju (paredzēts izdot 2010.g. beigās), dalība EK jaunajā pētniecības projektā "After Lisbon Treaty", dalība semināros Dāņu Starptautisko Studiju institūtā.

   

  Noderīgas saites
  Komisārs Andris Piebalgs
  Eiropa 2020
  Europe Direct informācijas centri
  Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
  Pēdējā atjaunināšana: 18/02/2011  |Lapas sākums