Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Kopsavilkums sabiedrībai, faktu lapas
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

01/01/2011 00:00:00

Šajā sadaļā pieejams Eiropas Komisijas politiku īss kopsavilkums. Kopsavilkumos tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem:

 • kāda ir lietas būtība?

 • kāds ir priekšlikums?

 • kas būs ieguvēji un kāds būs ieguvums?

 • kāpēc jārīkojas tieši ES līmenī?

 • kad gaidāma priekšlikuma stāšanās spēkā?

 Zemāk pieejamas faktu lapas par Eiropas Savienības aktuālām tēmām.

  2011/01/01      2011. gads: Eiropas Brīvprātīgā darba gads msw8 - 125 KB [125 KB]

  2010/07/08     ES priekšlikums par svarīgu darbinieku pārcelšanu no ārpussavienības valstīm uz ES msw8 - 767 KB [767 KB]

  2010/07/08     ES rīkojas, lai aizsargātu jūsu ietaupījumus msw8 - 41 KB [41 KB]

  2010/07/08     ES priekšlikums — sezonas strādnieki no ārpussavienības valstīm  msw8 - 767 KB [767 KB]

  2010/06/04     ES paziņojums par profesionālās izglītības un arodapmācības nākotni  msw8 - 40 KB [40 KB]

  2010/05/21     ES priekšlikums par dalībvalstu ekonomiskās politikas ciešāku saskaņošanu msw8 - 61 KB [61 KB]

  2010/05/11     Eiropas Komisijas ziņojumā atzīts, ka Igaunija ir gatava eiro ieviešanai msw8 - 46 KB [46 KB]

  2010/05/11     ES ieteikums par pētniecības sadarbību veselīga uztura jomā msw8 - 47 KB [47 KB]

  2010/05/06     Ierosināta kopīga pētniecības iniciatīva lauksaimniecības, nodrošinātības ar pārtiku un klimata pārmaiņu jomā msw8 - 46 KB [46 KB]

  2010/05/04     2010. gada ziņojumi par ES kaimiņattiecību politiku msw8 - 37 KB [37 KB]

  2010/04/30     Rīcības plāns, kā veicināt brīvību, drošību un tiesiskumu ES msw8 - 783 KB [783 KB]

  2010/04/20     ES rīcības plāns, kā samazināt nabadzību msw8 - 47 KB [47 KB]

  2010/04/20     ES pamatnostādnes par to, kā labāk nodrošināt ar pārtiku jaunattīstības valstis msw8 - 43 KB [43 KB]

  2010/04/20     ES politiskie dokumenti par veselību pasaules mērogā un vispārējo veselības aprūpi msw8 - 44 KB [44 KB]

  2010/04/15     ES valstis apvieno pētniecības programmas kultūras mantojuma jomā msw8 - 45 KB [45 KB]

  2010/04/09     ES ziņojums par reģionālo finansējumu 2007.-2013. gadam msw8 - 53 KB [53 KB]

  2010/03/26     Ierosināti noteikumi par ES pilsoņu iniciatīvu msw8 - 53 KB [53 KB]

  2010/03/12     Priekšlikums nostiprināt FRONTEX darbību, lai uzlabotu ES ārējo robežu pārvaldību msw8 - 766 KB [766 KB]

  2010/02/24     ES priekšlikums ieviest zīmi “Eiropas mantojums” msw8 - 44 KB [44 KB]

  2009/12/16     Interneta pārlūkprogrammu izvēle Eiropas patērētājiem pdf - 178 KB [178 KB]

  2009/11/12     Sabiedriska apspriešana par to, kā praksē īstenojama ES pilsoņu iniciatīva msw8 - 44 KB [44 KB]

  2009/11/06     ES priekšlikums par pāreju uz digitālo TV, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi platjoslas internetam msw8 - 48 KB [48 KB]

  2009/10/26     Cīņa pret HIV un AIDS Eiropas Savienībā un tās kaimiņvalstīs (2009-2013) msw8 - 69 KB [69 KB]

  2009/10/21     Priekšlikums Eiropas Savienībā mazināt nevienlīdzību veselības aizsardzībā msw8 - 43 KB [43 KB]

  2009/10/02     Komisijas paziņojums par gripas H1N1 pandēmijas novēršanu ES msw8 - 42 KB [42 KB]

  2009/09/10     EU policy paper – financing the fight against climate change in developing countries msw8 - 61 KB [61 KB]

  2009/07/13     Priekšlikums grozīt direktīvu par kapitāla pietiekamības prasībām msw8 - 51 KB [51 KB]

  2009/06/25     Eiropas partnerība cīņai pret vēzi msw8 - 45 KB [45 KB]

  2009/06/25     ES kaimiņattiecību politika — 2009 msw8 - 45 KB [45 KB]

  2009/06/25     Priekšlikums kopīgi apņemties veicināt nodarbinātību msw8 - 57 KB [57 KB]

  2009/06/18     ES priekšlikums par privāto ieguldījumu produktu pircēju aizsardzību msw8 - 39 KB [39 KB]

  2009/06/15     Priekšlikums 2011. gadu pasludināt par Eiropas brīvprātīgā darba gadu msw8 - 46 KB [46 KB]

  2009/06/12     Priekšlikums — ES stratēģija Baltijas jūras reģionam msw8 - 41 KB [41 KB]

  2009/06/12     Priekšlikums uzlabot ES finanšu uzraudzības sistēmu msw8 - 43 KB [43 KB]

  2009/06/02     ES priekšlikums — pamatnoteikumi par prasībām kompensēt negodīgas konkurences radītos zaudējumus msw8 - 52 KB [52 KB]

  2009/06/02     ES priekšlikums par īpaši svarīgu digitālo sistēmu aizsardzību msw8 - 56 KB [56 KB]

  2009/05/28     Paziņojums par lauksaimniecības produktu kvalitātes politiku msw8 - 38 KB [38 KB]

  2009/05/15     Pieci gadi paplašinātajā Eiropas Savienībā msw8 - 39 KB [39 KB]

  2009/04/22     Apspriešanās par ES zivsaimniecības politikas reformu msw8 - 43 KB [43 KB]

  2009/04/21     ES priekšlikums atbalstīt jaunattīstības valstis krīzes laikā msw8 - 46 KB [46 KB]

  2009/04/21     ES pētniecības un inovācijas stratēģija ciparu tehnoloģiju jomā msw8 - 48 KB [48 KB]

  2009/04/21     Komisijas priekšlikums par atbalstu lauksaimniekiem apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi msw8 - 44 KB [44 KB]  

  2009/04/21     ES forums augstskolu un uzņēmumu dialogam — priekšlikums msw8 - 40 KB [40 KB]

  Faktu lapas par Eiropas Savienības aktuālām tēmām:

  Galvenie fakti un skaitļi par Eiropu un Eiropas iedzīvotājiem

  Noderīgas saites
  Komisārs Andris Piebalgs
  Eiropa 2020
  Europe Direct informācijas centri
  Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
  Pēdējā atjaunināšana: 28/02/2011  |Lapas sākums