Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Iepirkumu konkursi un granti
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

 

10/10/2012 MEDIA ir izsludinājusi vairākus projektu pieteikumu termiņus

Granti

Eiropas Komisija piešķir līdzekļus grantu formā projektu īstenošanai ar ES kopējo politiku saistītās nozarēs. Visās šajās jomās ir īpašas grantu programmas, kurās iespējams īstenot projektus par ES līdzekļiem. Piemēram, ekonomikas un finanšu jomā darbojas grantu programma par uzņēmēju un patērētāju aptauju veikšanu. Grantu saņemšanai var pieteikties ikviena juridiska persona, kas atbilst Eiropas Komisijas izvirzītajām prasībām.

Šeit varat iepazīties ne tikai ar izsludinātajām grantu programmām un grantu konkursiem, bet arī ar pieteikšanās noteikumiem un izvirzītajām prasībām.

 

PADOMES REGULA (EK, EURATOM) Nr. 1995/2006 ar kuru groza regulu Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

 

PADOMES REGULA Nr. 2342/2002 ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam pdf - 788 KB [788 KB]

 

 

Iepirkumu konkursi

Komisijas iepirkumu konkursu tīmekļa vietnēpieejamas tās jomas, kurās ES institūcijas, veic publisko iepirkumu. Iepirkumu konkursu mērķauditorija ir gan uzņēmēji, gan nevalstiskās organizācijas (piemēram, cilvēktiesību un humānās palīdzības jomā), gan zinātniskās institūcijas.

Publiskie iepirkumi attiecināmi uz ēku līgumiem (zemes, esošo ēku vai cita nekustama īpašuma pirkumu, ilgtermiņa nomu, īri, renti utt.), piegādes līgumiem (produktu pirkumu, īri, nomu) būvdarbu līgumiem (būvdarbu veikšanu vai izpildi un projektēšanu) un pakalpojumu līgumiem (visi intelektuālie un citi pakalpojumi). Sīkāk ar publisko iepirkumu procedūras kārtību vari iepazīties minētās regulas V sadaļā pdf - 589 KB [589 KB] .

Tīmekļa vietnē par piemērojamajām procedūrām pieejami arī normatīvie akti, kas regulē šo jomu Eiropas Savienībā.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā piešķirtie dotāciju līgumi:

2009. gadā excel8book - 34 KB [34 KB]

2008. gadā excel8book - 25 KB [25 KB]

2007. gadā excel8book - 28 KB [28 KB]

 

Noderīgas saites
Komisārs Andris Piebalgs
Eiropa 2020
Europe Direct informācijas centri
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Pēdējā atjaunināšana: 12/10/2012  |Lapas sākums