Navigācijas ceļš


Par mums
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Ko dara Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Nosūti šo lapu pa e-pastuNosūti šo lapu pa e-pastuPrintPrint

 

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ES pārstāv dalībvalstu kopīgās intereses, piemēram, lauksaimniecības, ārējās tirdzniecības un konkurences politikas. Tā ir vienīgā ES institūcija, kurai ir likumdošanas ierosināšanas tiesības. Eiropas Komisija uzrauga ES likumu ievērošanu un pārzina ES budžetu.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Komisijai ir savas „vēstniecības” visās 28 ES dalībvalstīs. Tās sauc par pārstāvniecībām. Pārstāvniecības ir Eiropas Komisijas Komunikāciju ģenerāldirektorāta sastāvdaļa. Ģenerāldirektorāts nodrošina saskaņotu informācijas plūsmu gan pašā Komisijā, gan tās pārstāvniecībās. Saikne ar ES iedzīvotājiem ir viens no Eiropas Komisijas darba svarīgākajiem virzieniem. Tā informē par jaunumiem ES un izskaidro tās būtiskos dokumentus. Eiropas Komisijai ir arī delegācijas daudzās valstīs, ar kurām ES ir sadarbība.

Galvenie EK pārstāvniecības Latvijā darbības virzieni ir šādi:

  • Pārstāvēt Eiropas Komisiju Latvijā.

Viens no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā galvenajiem uzdevumiem ir būt par tiltu starp Latvijas valsts pārvaldi un Eiropas Komisiju. Mēs organizējam Eiropas Komisijas pārstāvju vizītes Latvijā un esam klāt abu pušu tikšanās reizēs. Tāpat mēs nodrošinām EK dalību gan dažādos augsta līmeņa, gan reģionālos pasākumos. Mūsu līdzdalība tajos apliecina vēlmi tuvināt Eiropu iedzīvotājiem.

  • Informēt Eiropas Komisiju par notikumiem Latvijā un par mūsu valsts politisko, ekonomisko un sociālo attīstību.

Mēs ikdienā strādājam, lai sniegtu Eiropas Komisijai informāciju par Latvijas ekonomiskajiem un politiskajiem notikumiem un informētu to, kā plašsaziņas līdzekļi un iedzīvotāji, uzņēmēji un amatpersonas uztver ziņas par Eiropas Savienības īstenoto politiku.

  • Informēt Latvijas sabiedrību par Eiropas Savienību un aktuālajām norisēm tajā.

Dialoga veidošana ir viens no pamatakmeņiem Eiropas Komisijas izstrādātajā komunikāciju stratēģijā. Proti: Komisija vēlas ne tikai informēt, bet arī sarunāties ar iedzīvotājiem un izzināt viņu viedokli par Eiropai kopīgiem svarīgiem jautājumiem. Tādēļ arī mēs ne tikai stāstām par Eiropas Savienībā notiekošo, bet arī rīkojam diskusijas, tikšanās ar žurnālistiem un citus aktīvas līdzdalības pasākumus. Europe Direct informācijas punktos ikviens interesents var ne tikai iegūt nepieciešamo informāciju, bet arī rakstveidā paust savu viedokli par Eiropas Savienībā notiekošo.

Neaizstājama vieta komunikācijai un domu apmaiņai ir EK pārstāvniecības mājvieta – ES māja Rīgā, Aspazijas bulvārī 28. Tajā ir pieejama plaša ES Informācijas aģentūras bibliotēka, kuru var izmantot gan skolēni un studenti, gan vienkārši ikviens interesents.

Pārstāvniecība cieši sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar ES jautājumiem, tām ir iespēja ES mājā rīkot ar ES tematiku saistītus pasākumus. ES māja ir tradicionāli kļuvusi par diskusiju vietu, kur sabiedrības pārstāvji, NVO, politiķi un eiroparlamentārieši diskutē par ES nozīmīgiem jautājumiem.

Pārstāvniecība īsteno arī vairākus ar ES saistītus tematiskus pasākumus, piemēram, Eiropas nedēļu, kas jau ir tradicionāls pasākums. Tāpat neizpaliek arī viktorīnas, eseju un zīmējumu konkursi par ES tematiku.

Noderīgas saites
Komisārs Andris Piebalgs
Eiropa 2020
Europe Direct informācijas centri
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Pēdējā atjaunināšana: 23/01/2014  |Lapas sākums