Navigācijas ceļš

Lapas navigācija

Komisija aicina sabiedrību sniegt idejas, kā vislabāk attīstīt aprites ekonomiku

Komisija aicina sabiedrību sniegt idejas, kā vislabāk attīstīt aprites ekonomiku

28/05/2015

Eiropas Komisija ir sākusi sabiedrisko apspriešanu, lai iepazītos ar dažādiem viedokļiem par to, kādi galvenie politikas risinājumi jāparedz, izstrādājot jaunu un vērienīgu pieeju tā sauktajai aprites ekonomikai. Informācija par apspriešanas dalībnieku viedokli noderēs, gatavojot jauno rīcības plānu, ar kuru Komisija iepazīstinās ne vēlāk kā 2015. gada beigās.

 
Valsts atbalsts: Komisija apstiprina Latvijas attīstības institūcijas izveidi nolūkā veicināt MVU finansēšanu

Valsts atbalsts: Komisija apstiprina Latvijas attīstības institūcijas izveidi nolūkā veicināt MVU finansēšanu

09/06/2015

Eiropas Komisija ir secinājusi, ka Latvijas projekts jaunas finanšu institūcijas, proti, Latvijas Attīstības finanšu institūcijas (AFI), izveidei ir saderīgs ar ES noteikumiem valsts atbalsta jomā. AFI atvieglos tādu mazu un vidēju uzņēmumu (MVU) un citu tirgus dalībnieku piekļuvi finansējumam, kuri saskaras ar šķēršļiem saistībā ar finansējuma piesaistīšanu tirgū. Komisija secināja, ka jaunā institūcija varētu novērst šādas tirgus nepilnības, neradot nepamatotus konkurences izkropļojumus vienotajā tirgū.

 
Komisija ievāc viedokļus par ES lomu starptautiskās okeānu pārvaldības veidošanā

Komisija ievāc viedokļus par ES lomu starptautiskās okeānu pārvaldības veidošanā

04/06/2015

Eiropas Komisija ir sākusi sabiedrisku apspriešanu, vācot viedokļus par ES iespējamo ieguldījumu labākā starptautiskā jūru un okeānu pārvaldībā, kurā ņemtas vērā ilgtspējīgas jūras nozaru izaugsmes intereses.

 
Sabiedriskā apspriešana par Zilās kartes direktīvas nākotni

Sabiedriskā apspriešana par Zilās kartes direktīvas nākotni

15/06/2015

Eiropas Komisija vēlas uzlabot esošo ES Zilās kartes shēmu, kuras mērķis ir atvieglināt to, lai augsti kvalificēti darbinieki ierastos un strādātu ES, bet kura patlaban tiek maz izmantota. Sabiedriskajā apspriešanā visi interesenti (migranti, darba devēji, valsts struktūras, arodbiedrības, NVO, nodarbinātības aģentūras u. c.) tiek aicināti apmainīties viedokļiem par ES Zilo karti un tās iespējamiem uzlabojumiem.

 
 

Jaunumi

Virzība vecāku tiesību jomā: Komisija atsauc iestrēgušo grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīvas priekšlikumu un meklē jaunu risinājumu

Virzība vecāku tiesību jomā: Komisija atsauc iestrēgušo grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīvas priekšlikumu un meklē jaunu risinājumu

01/07/2015

Komisija, kā paredzēts tās 2015. gada darba programmā, ir izvērtējusi progresu saistībā ar Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīvas priekšlikumu, kas kopš 2008. gada ir iestrēdzis likumdošanas procesā. Tā kā likumdevēji - Padome un Eiropas Parlaments, neraugoties uz Komisijas nepārtrauktajiem un intensīvajiem centieniem panākt vienošanos, nav spējuši vienoties, Komisija ir nolēmusi atsaukt savu priekšlikumu. Tas ļaus meklēt jaunu pieeju, lai sasniegtu politikas mērķus – uzlabot mātes aizsardzību, sekmīgāk saskaņot profesionālo un ģimenes dzīvi un veicināt sieviešu dalību darba tirgū.

 
2015. gada darba programmas īstenošana: Komisija atsauks Parlamentā un Padomē neatbalstītos priekšlikumus

2015. gada darba programmas īstenošana: Komisija atsauks Parlamentā un Padomē neatbalstītos priekšlikumus

01/07/2015

Šodien Komisija nolēma atsaukt divus leģislatīvā akta priekšlikumus, par kuriem abi likumdevēji nav spējuši laikus panākt politisku vienošanos, jo šāda atsaukšana ir paredzēta tās 2015. gada darba programmā, un tos aizstāt ar jaunām iniciatīvām 2016. gada darba programmas ietvaros. Komisija arī apstiprināja, ka tā turpinās darbu, lai panāktu likumdevēju vienošanos par trešo priekšlikumu, kura apspriešana politiskajā līmenī ir ievērojami pavirzījusies uz priekšu.

 
 

Vairāk

Pasākumi

ES māja viesosies Sarunu festivālā LAMPA

ES māja viesosies Sarunu festivālā LAMPA

19/06/2015

3. un 4. jūlijā no plkst.12.00 līdz 18.00 Cēsīs, pils parkā, Sarunu festivāla LAMPA ietvaros aicinām apmeklēt Eiropas Savienības mājas telti un piedalīties sarunās, spēlēs un radošajās darbnīcās.

 
Dokumentālā stāsta “Ar domu par labāku pasauli” pirmizrāde

Dokumentālā stāsta “Ar domu par labāku pasauli” pirmizrāde

09/06/2015

Eiropas Attīstības sadarbības gada ietvaros Eiropas Komisijas pārstāvniecība un režisors Sandijs Semjonovs 11. jūnijā plkst. 16:00 ES mājas 1. stāvā aicina uz dokumentālā stāsta “Ar domu par labāku pasauli” pirmizrādi.

 
 

Vairāk

Videos

Vairāk

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Sekojiet mums

Atsauksmes