Sti

Nytænkning på uddannelsesområdet

Hvad går det ud på?

Nytænkning på uddannelsesområdet er et initiativ fra 2012 for at reformere uddannelsessystemerne i hele EU for at dække den stigende efterspørgsel efter bedre kvalifikationer og nedbringe arbejdsløsheden.

Initiativet fokuserer på tre områder, hvor der er behov for reform:

  • kvalitet
  • tilgængelighed 
  • finansiering.

Reformerne bør tage sigte på:

  • at hæve det basale kvalifikationsniveau
  • at styrke lærlingeuddannelser
  • at fremme iværksætterfærdigheder
  • at forbedre sprogfærdigheder.
Hvorfor er det nødvendigt?

Arbejdsmarkedet og de efterspurgte kvalifikationer ændrer sig. Derfor må uddannelserne tilpasses, så de kan imødekomme den stigende efterspørgsel, der ventes i det næste årti.

Trods omfattende investeringer er uddannelsessystemerne i flere EU-lande stadig ikke i stand til tage udfordringerne op, og landene er stadig langt fra målet om, at alle elever skal kunne to fremmedsprog.

Det er derfor afgørende at fordele uddannelsesressourcerne effektivt, navnlig i betragtning af spareforanstaltningerne i hele EU.

Hvad er der gjort hidtil?

En omfattende landeanalyse er gennemført i hele EU for at fastlægge benchmarks for udvikling af en politik på grundlag af konkrete fakta.

Rådet fulgte "Nytænkning på uddannelsesområdet" og landeanalyserne op med sine konklusioner om investering i uddannelse.

Hvad er de næste skridt?

Kommissionen vil fortsat tage initiativer og deltage i drøftelser, der skal sikre, at uddannelsessystemerne indfører nye undervisnings- og læringsmetoder inden 2020, som vil sætte dem i stand til at udstyre eleverne med de kvalifikationer, de skal bruge for at få job.

Initiativerne omfatter: