Навигационна пътека

Преосмисляне на образованието

Преосмисляне на образованието

За какво става въпрос?

„Преосмисляне на образованието“ е инициатива, създадена през 2012 г. за реформиране на образователните системи в целия ЕС, така че да се отговори на нарастващото търсене на по-високи нива на умения и за намаляване на безработицата.

Инициативата е насочена към три области, които се нуждаят от реформи:

  • качество,
  • достъпност, 
  • финансиране.

Реформите следва да бъдат насочени към:

  • повишаване на нивото на основните умения,
  • насърчаване на чиракуването,
  • насърчаване на предприемачески умения,
  • подобряване на уменията по чужд език.
Защо е необходимо?

Поради промените на пазара на труда и при търсенето на умения образователните системи трябва да се приспособят, така че да могат да се справят с нарастващото търсене, което се очаква през следващото десетилетие.

Въпреки мащабните инвестиции образователните системи в няколко страни от ЕС все още не могат да се справят с тези предизвикателства и има страни от ЕС, които не са постигнали целта за свободно владеене на два чужди езика от всички, които завършват училище.

Затова е от жизненоважно значение, особено с оглед на мерките за бюджетни ограничения в целия ЕС, образователните ресурси да се разпределят ефикасно и ефективно.

Какво е направено досега?

Обширен анализ по страни в целия ЕС беше проведен, за да се определят подходящи целеви показатели за разработване на политика, основана на конкретни данни.

След „Преосмисляне на образованието“ и анализа по страни Съветът прие заключения относно инвестициите в образование и обучение.

Какво предстои?

Европейската комисията ще продължи да предприема действия и да провежда дискусии с цел образователните системи да въведат нови методи на преподаване и учене до 2020 г., което ще им даде възможност да предоставят на учащите подходящите умения за заетост.

Инициативите включват: