Navigačný riadok

Úradné jazyky EÚ

O čo ide?

Európska únia má 24 úradných a pracovných jazykov. Patria medzi ne:

bulharčina            

francúzština

maltčina            

chorvátčina

nemčina            

poľština

čeština

gréčtina

portugalčina

dánčina

maďarčina

rumunčina

holandčina

írčina

slovenčina

angličtina

taliančina

slovinčina

estónčina

lotyština

španielčina

fínčina

litovčina

švédčina

Politika v oblasti úradných jazykov vtedajšieho Európskeho spoločenstva za úradné a pracovné jazyky považovala francúzštinu, holandčinu, nemčinu a taliančinu.

Odvtedy postupným rozširovaním Únie o nových členov počet úradných a pracovných jazykov EÚ narastal. Niektoré členské štáty však používajú rovnaký jazyk, a preto je počet úradných jazykov menší ako počet členských štátov.

Na druhej strane, niektoré regionálne jazyky, napríklad katalánsky či waleský jazyk, získali postavenie ďalších úradných jazykov Európskej únie. Úradné použitie týchto jazykov sa môže povoliť na základe administratívneho dojednania medzi Radou a žiadajúcim členským štátom.

Prečo je to potrebné?

Európska komisia presadzuje politiku, že všetci občania EÚ majú právo na prístup ku všetkým dokumentom EÚ v úradnom jazyku svoje krajiny, a mali by mať možnosť napísať Komisii a dostať odpoveď vo svojom jazyku.

Na zasadnutiach na vysokej úrovni medzi členskými štátmi môžu účastníci počas prejavu používať vlastný jazyk. 

Čo robí Komisia?

Komisia disponuje jednou z najväčších prekladateľských služieb na svete, ktorú tvorí 1 750 stálych lingvistov a 600 pomocných zamestnancov, spolu s ďalšími 600 stálymi a 3 000 externými tlmočníkmi.

V záujme zníženia nákladov pre daňových poplatníkov sa Európska komisia usiluje poskytnúť návštevníkom internetový obsah v závislosti od ich skutočných potrieb, a to buď v ich vlastnom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumejú. Táto jazyková politika sa bude uplatňovať čo najjednotnejšie v celom novom webovom priestore. O tom, koľko jazykových verzií je potrebných, sa rozhodne na základe prístupu založeného na dôkazoch a so zameraním na používateľa.