Cale de navigare

Limbile oficiale ale UE

Despre ce este vorba

Uniunea Europeană are 24 de limbi oficiale și de lucru:

bulgară            

franceză

malteză            

croată

germană            

polonă

cehă

greacă

portugheză

daneză

maghiară

română

neerlandeză

irlandeză

slovacă

engleză

italiană

slovenă

estonă

letonă

spaniolă

finlandeză

lituaniană

suedeză

Prima politică lingvistică oficială a ceea ce era la vremea respectivă Comunitatea Europeană a stabilit ca limbi de lucru oficiale ale UE neerlandeza, franceza, germana și italiana.

De atunci, odată cu extinderea Uniunii, numărul limbilor oficiale și de lucru a crescut. Totuși, există mai puține limbi oficiale decât state membre, deoarece în unele dintre acestea se vorbesc aceleași limbi.

Pe de altă parte, unele limbi regionale, cum ar fi catalana și galeza, au obținut statutul de limbi co-oficiale ale Uniunii Europene. Utilizarea oficială a acestor limbi poate fi autorizată pe baza unui acord administrativ, încheiat între Consiliu și statul membru solicitant.

Motivație

Potrivit politicii aplicate de Comisia Europeană, toți cetățenii UE au dreptul de a avea acces la toate documentele UE în limba oficială a țării lor, precum și dreptul de a i se adresa în scris Comisiei și de a primi răspuns în propria lor limbă.

În cadrul reuniunilor la nivel înalt între statele membre, participanții au posibilitatea de a-și utiliza limba maternă atunci când iau cuvântul. 

Ce face Comisia

Cu un personal permanent format din 1 750 de lingviști și 600 de asistenți, Comisia deține unul dintre cele mai mari servicii de traducere din lume, la care se adaugă încă 600 de interpreți angajați și 3 000 de interpreți liber-profesioniști.

Pentru a reduce costurile suportate de contribuabili, Comisia Europeană urmărește să le ofere internauților conținut web în propria limbă sau într-o limbă pe care o pot înțelege, în funcție de nevoile lor reale. Această politică lingvistică va fi aplicată în cel mai coerent mod cu putință noii prezențe pe internet. Numărul de versiuni lingvistice necesare va fi decis pornind de la o abordare bazată pe dovezi și centrată pe utilizator.