Navigációs útvonal

Az EU hivatalos nyelvei

Miről is van szó?

Az Európai Uniónak 24 hivatalos és munkanyelve van. Ezek a következők:

bolgár            

francia

máltai            

horvát

német            

lengyel

cseh

görög

portugál

dán

magyar

román

holland

ír

szlovák

angol

olasz

szlovén

észt

lett

spanyol

finn

litván

svéd

Az Európai Unió elődje, az Európai Közösség által bevezetett hivatalos nyelvpolitika értelmében az EU hivatalos munkanyelvei közé kezdetben a holland, a francia, a német és az olasz nyelv tartozott.

Ahogy egyre több ország csatlakozott az Európai Unióhoz, a hivatalos és a munkanyelvek száma is növekedett. A hivatalos nyelvek száma azonban nem éri el a tagállamok számát, mivel vannak olyan tagországok, melyek hivatalos nyelve megegyezik.

Egyes regionális nyelvek viszont ún. hivatalos társnyelvi státuszt nyertek el. Példaként említhető a katalán és a walesi nyelv. A társnyelvek hivatalos használatának engedélyezése a Tanács és a kérelmező tagállam között megkötött igazgatási megállapodáson alapul.

Miért van szükség hivatalos és munkanyelvekre?

Az Európai Bizottság nyelvpolitikájának az az elv képezi az alapját, miszerint az uniós polgárok mindegyikét megilleti a jog, hogy hazájának hivatalos nyelvén hozzáférjen az összes uniós dokumentumhoz, továbbá hogy anyanyelvén intézhessen megkeresést a Bizottsághoz, és a Bizottság válaszát is anyanyelvén kaphassa meg.

A tagállamok közötti magas szintű találkozókon a résztvevők saját nyelvükön szólalhatnak fel. 

Mit tesz a Bizottság ezen a téren?

Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága, mely egyike a világ legnagyobb fordítószolgálatainak, 1750 nyelvészt és 600 fő kisegítő személyzetet alkalmaz állandó szerződéssel. A Bizottság tolmácsszolgálata 600 főállású és 3000 szabadúszó tolmácsot foglalkoztat.

Annak érdekében, hogy az adófizetőkre háruló költségek csökkenjenek, az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a honlapjára látogató felhasználók – tényleges igényeiknek megfelelően – vagy anyanyelvükön, vagy valamely más, általuk értett nyelven hozzáférhessenek a webhelyen közreadott tartalomhoz. Az intézmény a lehető legkövetkezetesebben alkalmazni fogja ezt a nyelvpolitikát az új webtartalmak közzététele során. A Bizottság felmérések alapján, a felhasználók érdekeit szem előtt tartva határoz majd arról, hány nyelvi változatra van szükség az egyes tartalmak esetében.