Cale de navigare

Clase multilingve

Despre ce este vorba

În Uniunea Europeană, din ce în ce mai mulți elevi învață în altă limbă decât limba lor maternă. Procentajul diferă considerabil de la o țară la alta, situându-se între 1% în Polonia și 40% în Luxemburg.

Copiii migranți aduc în clase o multitudine de limbi și competențe lingvistice. Acestea reprezintă un avantaj potențial pentru cetățeni, școli și societate, în general. Diversitatea lingvistică ridică problema modului în care școlile pot valorifica la maxim acest potențial.

Motivație

S-a demonstrat că, în ceea ce privește competențele de bază, copiii migranți obțin în general rezultate mai puțin bune decât colegii lor. Școlile trebuie să își adapteze metodele de predare pentru a încuraja participarea pozitivă și constructivă a copiilor care vorbesc altă limbă, dându-le tuturor posibilitatea să evolueze în condiții optime.

Măsuri luate până în prezent

Comisia Europeană a finanțat Sirius, o rețea de politici privind educația copiilor și a tinerilor care provin din familii de migranți. Aceasta a fost concepută pentru a favoriza cercetarea și elaborarea de politici în domeniul învățării limbilor străine și a publicat un document de sinteză pe această temă.

Etapele următoare

Comisia va colabora cu țările UE pentru a identifica strategiile de succes pentru învățarea limbilor străine în contexte multilingve și pentru a facilita schimbul de bune practici în domeniu.

Programul Erasmus+ oferă noi oportunități, printre care experimentarea în materie de politici și crearea de parteneriate de anvergură, pentru elaborarea unor noi strategii în domeniul predării și învățării limbilor străine în clase multilingve.

Împreună cu Centrul pentru limbi moderne al Consiliului Europei, Comisia va sprijini elaborarea și difuzarea de noi metode de predare a limbilor străine în clasele multilingve.

În cadrul strategiei pentru profesiile didactice a Comisiei, profesorii care lucrează cu elevi de diferite naționalități vor beneficia de resurse și sprijin.