Cale de navigare

Mesaj important!

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul Comisiei Europene dedicat limbilor.

Acesta va fi integrat în curând în noul site „Educație și formare”, care va fi lansat într-un format compatibil cu dispozitivele mobile și va include o secțiune consacrată multilingvismului și învățării limbilor străine. Vă invităm să vizitați noul site dedicat educației și formării și să ne transmiteți părerile dvs.

Limbi străine pentru creștere și locuri de muncă

Despre ce este vorba

Dezvoltarea unor competențe lingvistice și de comunicare solide este importantă atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi.

Mult prea multe întreprinderi europene pierd contracte din cauza faptului că nu sunt familiarizate cu alte limbi și culturi. Este evident că se impune o abordare mai strategică a comunicării multilingve.

Tinerii care învață limbi străine pot studia și se pot forma în străinătate. Ei nu au doar posibilitatea de a urma stagii de formare în anumite discipline, ci și pe aceea de a-și consolida competențele lingvistice și abilitățile de comunicare interculturală, ceea ce le conferă un avantaj în plus în fața angajatorilor.

Un studiu privind impactul programului Erasmus al Uniunii Europene, care vizează schimbul de studenți pdf (16.78 Mb) Traducerile linkului anterior  , demonstrează că absolvenții cu experiență internațională au șanse mult mai bune pe piața forței de muncă.

Acțiunile întreprinse de Comisia Europeană

Comisia Europeană cooperează cu părțile interesate atât din domeniul educației, cât și din mediul antreprenorial, pentru a dezvolta competențele cerute pe piața forței de muncă. Prin intermediul Panoramei competențelor în UE, autoritățile naționale, organizațiile patronale și cele sindicale contribuie la evaluarea competențelor care vor fi căutate în diferite sectoare, precum și a nevoilor de competențe lingvistice.

ESCO (clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor) este un alt proiect important, care face parte din strategia Europa 2020. Lansat în 2010, cu sprijinul Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, aceasta oferă informații clare (în 24 de limbi) cu privire la competențele, capacitățile și calificările necesare pentru a exercita diferite profesii în UE.

Comisia se bazează, de asemenea, pe studii având ca obiect competențele lingvistice, competitivitatea și capacitatea de inserție profesională în UE.

În profesiile lingvistice, cererea de lingviști specialiști este în creștere. Comisia încearcă să creeze legături între universități și utilizatorii de servicii lingvistice, și anume prin intermediul   forumului „Traduceri pentru Europa”.

Măsuri luate până în prezent

În perioada 2011-2013, Comisia a coordonat o platformă de afaceri care a condus la crearea unei Rețele pentru promovarea de strategii lingvistice pentru competitivitate și ameliorarea integrării profesionale (CELAN). Obiectivul acesteia a fost de a identifica nevoile lingvistice ale întreprinderilor și salariaților din UE și de a propune instrumente care să ajute la satisfacerea acestor nevoi.

În iulie 2011, grupul pentru limbi în sprijinul ocupării forței de muncă a publicat un raportpdf(1.04 Mb) Traducerile linkului anterior  consacrat ofertei de competențe lingvistice și abilități de comunicare de pe piața muncii.

Programul Erasmus+ este un alt mijloc prin care Comisia promovează limbile străine ca motor al creșterii economice.