Kruimelpad

Let op, wij gaan verhuizen!

Deze website over meertaligheid en talenonderwijs verhuist binnenkort naar de site van de Europese Commissie over onderwijs en opleiding. Die geven we tegelijkertijd een nieuwe look zodat u hem makkelijker mobiel kunt lezen. Bezoek ons dus binnenkort op de vernieuwde website over onderwijs en opleidingen. En vertel ons wat u ervan vindt!

De rol van de EU

Wat is het directoraat-generaal Onderwijs en cultuur?

Het directoraat-generaal Onderwijs en cultuur (DG EAC) is de dienst van de Europese Commissie die bevoegd is voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd, sport, talen en cultuur.

Het werk van DG EAC op het gebied van talen is geregeld in de recentste Mededeling over meertaligheid en in de 2020-strategie voor onderwijs en opleiding (ET2020).

Wat doet het?

DG EAC heeft op het gebied van talen een dubbele taak: het leren van talen overal in Europa ondersteunen en de taalkundige verscheidenheid bevorderen.

Dat omvat ook de empirische onderbouwing van het beleid en het beheer van initiatieven op het gebied van talen overal in Europa, met name in het kader van Erasmus+.

Als uitvoerend orgaan van de EU moet de Europese Commissie verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, in het geval van DG EAC aan de Commissie Onderwijs en cultuur.

Wat is er al gedaan?

De verschillende aspecten van meertaligheid zijn omschreven in de nieuwe kaderstrategie voor meertaligheid. Ook is in het Kader voor het onderzoek naar taalvaardigheden nauwkeurig beschreven hoe de Commissie de talenkennis in de EU-landen moet onderzoeken.

Dit initiatief heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een empirisch onderbouwd talenbeleid.

De Commissie heeft ook initiatieven op het gebied van talen georganiseerd, zoals "Languages Mean Business" en de taalaspecten van het financieringsprogramma gecoördineerd.

In een werkdocument bij het initiatief "Een andere kijk op onderwijs" zijn de resultaten van de eerste Europese enquête over talenkennis verwerkt. In mei 2014 heeft de Raad conclusies over meertaligheid en de ontwikkeling van taalvaardigheden aangenomen.