Sti

Vigtig meddelelse til vores besøgende

Tak, fordi du besøgte Europa-Kommissionens website om sprog.

Dette website vil snart blive flyttet og blive en del af websitet om uddannelse. Sitet vil blive lanceret i en mobilvenlig udgave og vil omfatte et afsnit om flersprogethed og sproglæring. Vi ser frem til dit besøg på det nye website om uddannelse og modtager meget gerne feedback fra dig, når det er online.

EU's rolle

Hvad er Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur?

Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur, også kaldet GD EAC, er den afdeling i Europa-Kommissionen, som tager sig af uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom, sport, sprog og kultur.

EAC's aktiviteter på sprogområdet er fastlagt i seneste meddelelse om flersprogethed samt i strategien for uddannelse og erhvervsuddannelse 2020 (ET2020).

Hvad er dets opgave?

EAC's opgaver på sprogområdet har to formål: at bidrage til sproglæring i hele Europa og at fremme sproglig mangfoldighed.

Det omfatter mere specifikt udvikling af evidensbaserede politikker og forvaltning af initiativer til støtte for sprog i hele Europa, særligt gennem programmet Erasmus+.

Som EU's udøvende organ holdes Europa-Kommissionen ansvarlig over for Europa-Parlamentet, og i GD EAC's tilfælde over for kultur- og uddannelsesudvalget.

Hvad er der gjort hidtil?

De forskellige aspekter af flersprogethed er defineret i den nye rammestrategi for flersprogethed. Med vedtagelsen af rammerne for undersøgelsen om sprogkundskaber fik man en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan Kommissionen skulle gå videre med vurderingen af sprogfærdigheder i medlemslandene.

Dette initiativ har bidraget til udviklingen af et evidensbaseret grundlag for sprogpolitikken.

Kommissionen har også haft ansvaret for at forvalte initiativer på sprogområdet såsom "Sprog er en god forretning for alle" og koordinering af støtteprogrammets sprogaspekter.

Et arbejdsdokument, som ledsager initiativet Nytænkning på uddannelsesområdet, bygger på resultaterne af den første europæiske undersøgelse af sprogfærdigheder. I maj 2014 vedtog Rådet konklusioner om flersprogethed og udviklingen af sprogfærdigheder.