Sti

Find finansieringsmuligheder

Flere forskellige EU-programmer giver finansieringsmuligheder til initiativer i forbindelse med sproglæring og flersprogethed.

 
Erasmus+

I Erasmus+, EU's program for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport 2014-2020, er sproglæring og sproglig mangfoldighed blandt de specifikke prioriteter.

Programmets budget er blevet øget med næsten 40 % i forhold til dets forgængere til næsten 15 mia. euro over syv år.  En vigtig del af Erasmus+ er afsat til mobilitetstiltag.

Der er forskellige muligheder inden for Erasmus+ afhængig af din profession eller den organisation eller sammenslutning, du tilhører.

I løbet af programperioden får over fire millioner europæere mulighed for at studere, komme i praktik, få erhvervserfaring og blive frivillig i udlandet. Det er en fantastisk mulighed for hurtigt at få bedre sprogfærdigheder.

Den 1. oktober 2014 søsatte Europa-Kommissionen et system for sproglig onlinesupport, som deltagere af de langsigtede mobilitetstiltag under Erasmus+ kan bruge gratis.

Et Kreativt Europa

Europa-Kommissionens rammeprogram for støtte til kultur- og mediesektoren, Et Kreativt Europa, tilbyder finansieringsmuligheder til en række initiativer og projekter, som kan omfatte flersprogede strategier. Et af programmets specifikke områder vedrører litterær oversættelse.

Marie Curie-aktiviteter

Inden for forskning og innovation er der muligheder for individuelle forskningsprojekter med f.eks. lingvistiske eller andre sprogrelaterede akademiske tilgange gennem Marie Curie-aktiviteterne.

Horisont 2020

Der er desuden finansieringsmuligheder for forskere og innovative initiativer under Horisont 2020-programmet. Horisont 2020 er EU's største program for forskning og innovation med næsten 80 mia. euro til rådighed over 7 år (2014-2020). Programmet skal bringe de bedste idéer fra laboratoriet og ud på markedet. Projektet "Advancing the European Multilingual Experience" er et eksempel på et flersproget projekt, der i øjeblikket støttes af forskningsprogrammet.  

Europa for Borgerne

Der er også mulighed for at søge tilskud gennem programmet Europa for Borgerne, som skal bidrage til borgernes forståelse af EU, dets historie og mangfoldighed. Civilsamfundets organisationer kan iværksætte projekter, som fremmer EU-borgerskab og forbedrer vilkårene for demokratisk engagement og aktivt medborgerskab på EU-plan. Programmet støtter også ordningen med venskabsbyer i Europa.