Naršymo kelias

Naujienos

Du kalbos politikos tinklai

Tinklai INCLUDE ir LILAMA finansuoti Europos viso gyvenimo mokymosi programos (Veikla 2 Kalbos, Daugiašaliai tinklai) gali būti traktuojami kaip broliški tinklai. Kartu jie sukuria sinergiją ir pridėtinę vertę politikos kūrėjams bei programuotojams, kuriems rūpi pagerinti kalbos politiką daugiakalbiškumui, verslo ir socialinės įtraukties kontekste.

 

Du tinklai buvo sukurti siekiant pagerinti kalbos politikos planavimą Europoje iš dviejų skirtingų ir viena kitą papildančių perspektyvų: viena vertus įsidarbinimas ir regioninis kompetentingumas ir kita vertus socialinė įtrauktis.


2013 metais sukurtas INCLUDE tinklas veikia kalbos politikos ir praktikos srityje, siekiant aktyvios atskirties rizikoje esančių grupių socialinės įtraukties. INCLUDE savo nariams suteikia eilę priemonių žinoti naujausią informaciją, kurios reikia naujoms iniciatyvoms, planavimui, plečiant žinojimą ir inkorporuojant rizikos grupių kalbų mokymąsi įtraukčiai vietos, regioninėje ir nacionalinėje politikoje.

2014 metais INCLUDE bus atviras naujiems nariams. Kviečiami prisijungti organizacijos, institucijos, kalbos mokytojai, vertėjai, politikos kūrėjai, politikos konsultantai, migrantų bendruomenės ir kitos grupės ar asmenys, kuriuos domina kalbos mokymosi socialiniai įtraukčiai tema.

LILAMA yra mokymosi platforma, skirta geriausių praktikų, susijusių su kalbos politikos kūrimu ir įgyvendinimu, orientuotu į darbo rinkos poreikius.

Dabartiniu metu tinkle galima rasti daugiau kaip 60 gerosios praktikos pavyzdžių iš visos Europos, JAV, Australijos, Kanados ir Kinijos. Ši žinių sankaupa, kartu su studijos, vertinančios Bendrųjų kalbų metmenų įsidarbinimui naudojimą, prisidėjo prie kalių lygių valdymo ir plačiai pritaikomo Europos politikos modelio, kuriant kalbų politiką vystymo. Šis modelis šiuo metu yra siūlomas tinkle.

Prie abiejų tinklų kūrimo prisidėjo grupė ES organizacijų su skirtingais pagrindais. Visos jos  dirba kalbos politikos srityje. Pagrindinė partnerių grupė yra abiejų tinklų nariai steigėjai. Tai Istituto per la Ricerca Sociale (Italija), Université Montesquieu-Bordeaux IV (Prancūzija), Iniciativas Innovadoras (Ispanija). 

 
23/05/2014
lt