Cesta

Aktuality

Online kurz Dyslang je k dispozici v italském, bulharském, tureckém, českém a anglickém jazyce

11 online modulů je určených učitelům, pracovníkům zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rodičům na podporu jedinců s dyslexií a multilingválních studentů ve výuce dalších jazyků. 

 

Dyslang je výsledkem spolupráce partnerů ze Švýcarska, Itálie, Bulharska, Turecka, České Republiky, Anglie a Walesu, a je spolufinancován Evropskou unií a realizován v rámci KA2  Programu celoživotního vzdělávání.

Jeho hlavním cílem je zaměření na vícejazyčného studenta. Zaměřuje se na mnohojazyčnost ve společnosti a snaží se vyvrátit některé z rozšířených mýtů o mnohojazyčnosti. Dále se také snaží zvýšit povědomí o některých z výhod mnohojazyčnosti.

Kurz se zabývá podstatou dyslexie, a jak dyslexie ovlivňuje osvojování cizích jazyků. Zabývá se způsoby, jak začlenit koncepci různých stylů učení do jazykových tříd a zdůrazňuje uplatnění multisenzorického přístupu ve výuce a učení. Jeden modul se zaměřuje na problematiku hodnocení vícejazyčných žáků a další se zabývá využitím pomocných technologií. Poslední modul shromažďuje velké množství tvůrčích přístupů, které poskytli účastníci v průběhu pilotního kurzu Dyslang.

Kromě modulů existují také webové semináře a videa, které partneři přizpůsobili potřebám odborníků, rodičů a ušili je na míru místním podmínkám. Zainteresovaní učitelé, rodiče a odborníci mají možnost volného přístupu k výukovým modulům, na kterých mohou pracovat svým vlastním tempem a své znalosti si poté ověřit. Pro kontrolu svých znalostí jsou na konci každého modulu vypracované kontrolní otázky s výběrem z několika možných odpovědí.
Chcete-li se dozvědět více, navštivte prosím webové stránky Dyslang, kde se můžete zaregistrovat do e-learningu.

 
02/05/2014
cs