Navigacijska pot

Meridium logo

Novice

MERIDIUM

  • Datum začetka : 06/01/2014 09:24:21

Izseljeništvo, večjezičnost in izobraževanje v deželah Južne Evrope

 

MERIDIUM (Multilingualism in Europe as a Resource for Immigration—Dialogue Initiative among the Universities of the Mediterranean) je triletni projekt (2009-2011), ki ga je sofinancirala evropska komisija v okviru Vseživljenjskega učenja (LLP), Ključna dejavnost 2 Jeziki. Temeljni cilj projekta je bil zbrati podatke o dvojezičnosti v deželah Južne Evrope s pomočjo nabora podatkov med učenci osnovne šole in njihovimi družinami.

V projektu so sodelovali: Univerza za tujce iz Perugie kot koordinatorica, Univerza na Malti, Universidade Nova iz Lizbone, Univerza Transilvanija iz Brašova, Univerza Babes-Bolai iz Cluj Napoca, Univerza Na Primorskem iz Kopra in Univerza iz Salamanke.

V raziskavo MERIDIUM, ki se je izvajala na 57 osnovnih šolah, je bilo vključenih 2.067 učencev petih razredov s svojimi družinami. V objavljenem delu z naslovom Migration, Multilingualism and Schooling in Southern Europe so predstavljeni rezultati raziskovalnega dela s posnetki repertoarjev in jezikovnih rab, percepcij in odnosov do večjezičnosti, ki je lastna področjem z visoko stopnjo migracij v projektu vključenih dežel.

Poleg dejavnosti diseminacije, in obravnave rezultatov raziskave, ki še vedno potekata na šolah, vključenih v mrežo povezav, raziskovalci MERIDIUM nadaljujejo z dejavnostmi povezovanja posameznih šolskih ustanov z namenom spodbujanja kritičnega razmisleka o strategijah, ki bi v šolskem okolju uzaveščale in spodbujale jezikovno različnost.

Več o projektu MERIDIUM

 
06/01/2014
sl