Cale de navigare

Meridium logo

Știri

MERIDIUM

  • Start date : 06/01/2014 09:24:21

Migraţie, Multilingvism şi Învăţământ în Tările Sud-Europene

 

MERIDIUM (Multilingvismul în Europa ca Resursă pentru Imigraţie –Iniţiativă de Dialog între Universităţile din Spaţiul Mediteranean) este un proiect desfăşurat pe o perioadă de trei ani (2009-2011), co-finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Învăţare Permanentă (LLP), Activitate Cheie 2 Limbi. Scopul proiectului a fost de a documenta situaţiile de multilingvism prezente în ţările sud-europene prin colectarea de date de la elevi de şcoală primară şi părinţii acestora.

S-a acordat atenţie în special dezvoltării de strategii care să angreneze conştientizarea de către instituţii şi societate a diversităţii lingvistice produse de migraţie, pentru a promova valoarea acesteia şi pentru a evalua eficienţa măsurilor care se iau pentru încurajarea integrării lingvistice. De asemenea, au fost promovate politicile europene care favorizează practicile de multiculturalism.

Instituţiile care au participat la acest proiect au fost Universitatea pentru Străini din Perugia (responsabilă de coordonarea proiectului), Universitatea din Malta, Univesitatea Nova din Lisabona, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea del Litorale – Capodistria şi Universitatea din Salamanca.

MERIDIUM s-a desfăşurat în 57 de şcoli primare şi a implicat 2.067 de elevi din clasele primare terminale şi părinţii acestora. Volumul recent publicat (Migraţie, Multilingvism şi Învăţământ în Europa de Sud) prezintă un „instantaneu” de repertorii lingvistice şi utilizare a limbii, percepţii şi atitudini ale subiecţilor din zonele selectate în ţările participante, oferind în felul acesta indicatori preliminari cu privire la măsura în care multilingvismul şi diversitatea lingvistică sunt prezente, percepute şi promovate efectiv la nivel local.

Pe lângă diseminarea şi discutarea rezultatelor proiectului cu reprezentanţi ai administraţiei, autorităţilor, profesorilor, elevilor şi părinţilor, cercetătorii MERIDIUM desfăşoară activităţi de colaborare cu şcolile din ţările incluse în reţea, prin aceasta încurajând reflecţia critică asupra strategiilor care ar putea fi adoptate pentru ca mediul educaţional să conştientizeze şi să fie pregătit să accepte diversitatea lingvistică.

Mai multe despre MERIDIUM

 
06/01/2014
ro