Sökväg

Upphandling

Nyheter

Upphandling

  • Startdatum : 20/12/2013 10:09:21

Onlinebedömning och språkligt stöd med anknytning till rörlighet för personer inom ramen för programmet Erasmus+

 

EU-kommissionen har inlett ett öppet förfarande för att hitta leverantörer som kan bedöma språkkunskaper och ge språkkurser på nätet till personer som ska delta i utbyten som finansieras av programmet Erasmus+, som startar i januari 2014.

Vill du veta mer? Läs mer om upphandlingenoch ladda ner anbudshandlingarna.

 

Medier